Full Log #3

Complete training session logs dump.

Taken with Ctrl-C/Ctrl-V from Notepad.

Ok, I know … Must confest. Training this under Windows … Guilty as charged!

Training from scratch with ../../models/mk-gpt2
checkpoint_steps: 100
Train inputs found: 40
Train 2 inputs found: 0


===== CHECKPOINT 001 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

производите, пак, имаат за цел да го прошират кругот на производи, а тоа ќе го направат преку соработка со компании од странство. “Ние како компанија ја следиме линијата на снабдување на пазарот и ги следиме трендовите и потребите на потрошувачите. Поради тоа, имаме намера да ја прошириме соработката и со некои од нашите локални снабдувачи, но не треба да направиме нешто спротивно, да работиме против нас и да го шириме нашиот бизнис во земјите каде што имаме растечки индустриски сектори. Со оглед на тоа што производството на нашите производи е од големо значење, ние ќе работиме со компании од Европа, Африка и од Азија”, изјави Александар Маленко, извршен директор на „Кузман Ориентал”, компанијата која се занимава со производство на хемиски хемикалии и за развој на пакување. Во последниве три години компанијата создаде 2.500 работни места и има повеќе од 20.000 вработени. Според Маленко, растот на производството е евидентен, но исто така ќе продолжи и понатаму. “Кузман Ориентал, на пример, е лидер во воведување на иновативни технологии за пакување во Македонија и во регионот. Исто така, планира да се фокусира на развојот на иновативни технологии во својата гранка за пакување”, додава Маленко. Ова е прва приватна компанија која има за цел да создаде производи со висок квалитет во своите производи, а истовремено да ја прошири соработката на регионално ниво со компаниите од Србија, Албанија, Хрватска и Црна Гора. Компанијата веќе ја започна својата бизнис-идеја со производство на органски производи за пакување во повеќе од 100 земји од Европа. “Кузман Ориентал, која се занимава со продажба на органски производи од зеленчук, овошје и зеленчук, се обидува да направи иновативни производи во својата гранка, но истовремено настојува да ги одржи своите позиции и да ја зголеми својата продажба”, додаде Маленко. Компанијата ги произведува производи кои се во согласност со потребите на потрошувачите, и ги нуди на своите потрошувачи. “Со оглед на тоа дека нашата компанија е присутна во Европа, во моментот, ние сме на пат да ги прошириме нашите деловни контакти со нив и да ја прошириме соработката со компаниите на пазарите во земјите каде што имаме најголем раст во однос на пазарот”, рече тој. “Ние имаме развиено производи кои имаат висок степен на додадена вредност и го прават ова за нив. Тоа го правиме преку соработка со фирми кои се насочени кон зголемување на квалитетот и за кои не се грижат нашите клиенти, за подобрување на нивната вредност, како на пример во однос на квалитетот и безбедноста на производите. Затоа ги охрабруваме да го прошират својот асортиман со цел да ја зголемат продажбата на нашите производи со проширување на нивниот пазар”, рече Маленко.


===== CHECKPOINT 001 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Силата на македонската книжевност, која во еден период била под силно влијание на романтичарскиот романтизам и ренесансната литература, се смета дека ја создала својата прва ликовна галерија во Скопје. Во првите години од создавањето на оваа ликовна галерија биле создадени повеќе дела кои денес не се познати. Голем дел од нив се чуваат во трезорите на Министерството за култура, како и во музејската збирка на Скопската тврдина. Голем дел од нив се чуваат во трезорите на Музејот на Македонија. Голем дел од нив се чуваат и во помошните колекции на Музејот на Македонија. Голем дел од нив се чуваат и во помошните библиотеки на Скопската тврдина. Во рамките на Музејот на македонската борба се наоѓаат и голем број на стари предмети и слики, кои датираат од XIX век. Во музејските колекции се наоѓаат и дел од предмети кои потекнуваат од XIX век. //_____________________________________ 76.[6] Музејската збирка брои околу 250 слики, која во основа претставува збир од повеќе големи дела кои денес може да се пронајдат во колекцијата на Музејот на македонската борба. //_____ 70. Во рамките на музејот се наоѓа и голем број на стари предмети кои датираат од XIX век. Музејот на македонската борба е еден од најзначајните и по својата положба и квалитет богатство по своите збирки. [7] Природната состојба во Македонија не е сосема друга тема освен во времето кога била главен град на Османлиското Царство, се до почетокот на XIX век, кога бил главен град на Македонија, односно во составот на Османлиската империја. Денес во музеите во Скопје и Куманово се изложени голем број на стари предмети кои датираат од XIX и XX век. Во Музејот на Македонија работи и Националната галерија на Македонија.[8] Овие уметнички дела се изложени во Националната галерија на Македонија. Меѓу нив се и следниве: збирката на Музејот на Македонија, дел од нив се чуваат во помошните збирки на Скопската тврдина, во Музејот на македонската борба и во музејот на Скопската тврдина. [9] Од Музејот на македонската борба во Скопје се чуваат голем број на стари предмети и предмети кои денес се чуваат во помошните збирки на Скопската тврдина. Во овие колекции се наоѓаат и голем број на стари ликовни уметници. Меѓу нив се издвојуваат: Никола Мартиновски, Димитар Чупоски, Борко Лазески, Никола Мартиноски, Димче Миљовски, Александар Малиновски, Даворин Павловски, Иван Мазов, Владимир Георгиевски и др. Музејот на македонската борба работи и во областа на историјата, уметноста, културата, уметноста. Во рамките на оваа галерија се изложени околу 300 слики и слики од разни периоди на постоењето. Меѓу нив се и неколку скулптури со мотиви од НОБ кои се наоѓаат во тре


===== CHECKPOINT 001 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

рајки го и на крај, за сето ова да ви го кажам ова, а се разбира и да ви го предочам и да ви го искажам, еве да речеме би сакал повторно да се упатим до овој објект, можеби навистина би било добро да се задржи стариот дух на живеење, но и да се најде заеднички јазик со нашите соседи, а од друга страна и со соседите да се продолжи со интензивна, а како што велат на овој форум, сепак се да биде без обѕир на големината и значењето кое што е запишано во историјата на црквата, се да биде без обѕир на големината на самата црква, на нејзината големина и значење во времето во кое што е нејзиното место, во историјата на црквата и нејзината функција, а со тоа и на народот. Тоа е дел од проблемот за кој што зборував во претходниот пост кој што го разгледувавме, а кој што се однесува на црквите, тоа е нешто што и самиот Папа ја постави, бидејќи мислам дека тоа е на некој начин и од некој аспект има улога, да не заборавиме дека токму во времето кога треба да се постави и ова прашање и да се обидеме да дојдеме до решение можеме да најдеме меѓусебно разбирање. Секако треба да се има предвид дека и до ова прашање постои некој заеднички интерес на сите страни, не само на нашиот регион, а да не го земеме како што треба и нашиот континент, но исто така и на други страни. Исто така верувам дека многу скоро ќе се случи и со нашето прашање за името и со нашето име и ќе се најдат заеднички прифатливи решенија, доколку ова прашање не успее да се реши до крај, вели Мухиќ. (Крај) ***** К.Н.Ц. (18) 21:25, 18 март 2008 (UTC) 15:49, 20 април 2010 (UTC) 21:47, 25 јуни 2010 (UTC) 23:41, 23 јуни 2010 (UTC) 23:49, 23 јуни 2010 (UTC) 23:47, 25 јуни 2010 (UTC) 25:46, 23 јуни 2010 (UTC) 23:57, 23 јуни 2010 (UTC) 23:45, 23 јуни 2010 (UTC) 25:57, 25 јуни 2010 (UTC) 25:53, 22 јуни 2010 (UTC) 22:44, 23 јуни 2010 (UTC) 25:50, 26 јули 2010 (UTC) 23:54, 23 јуни 2010 (UTC) 25:55, 23 јуни 2010 (UTC) 25:52, 26 јуни 2010 (UTC) 25:


===== CHECKPOINT 001 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

чените причини за промена на јавниот долг се: зголемување на платите на високи јавни службеници во државните институции; зголемување на ефикасноста во контролата на јавните набавки во јавните служби; зголемување на учеството на пазарот на трудот во финансирањето на јавните услуги во одделни сектори; намалување на учеството на приватниот сектор во буџетот преку зголемување на учеството на приватните фирми во финансирањето на јавните услуги. Како резултат на тоа, јавните расходи претставуваат директно учество на приватниот сектор во државниот буџет, што претставува директно учество во буџетот на јавните претпријатија. Надоместокот за финансирање на јавните услуги од јавните органи на државната управа во државните органи за спроведување на јавните услуги е значаен фактор во остварувањето на правата на работниците. Со цел да се обезбеди целосна транспарентност во работењето на јавните органи, во голема мера е важно да се постигне транспарентност и отвореност во работењето. Оттука, се добива еден поширок концепт во обезбедувањето на ефикасен и ефикасен јавен сектор. Поради тоа, се очекува Владата да создаде правна основа за регулирање на работата на јавните служби, која ќе обезбеди еднаквост во пристапот до јавните услуги и ќе ги намали нивните трошоци. Ова исто така ќе создаде услови за зголемена ефикасност на јавните услуги со цел да се обезбеди поголема транспарентност на јавните услуги. Ова ќе им овозможи на јавните служби ефикасно да влијаат на нивната работа, т.е. да ги следат законските одредби. Според резултатите од истражувањето на Институтот за европска политика од Брисел, целта на проектот е да се обезбедат механизми за намалување на трошоците за јавните услуги, како што е воведувањето на механизми за регулирање на постапките за јавни набавки. Истражувањето ја испитува големината на јавните услуги за да се добие увид во нивната важност во областа и големината на нивните трошоци. Исто така, ќе се користи системот на Европскиот парламент за контрола на јавните финансии. Проектот треба да обезбеди широка и значајна поддршка во борбата против корупцијата и сивата економија. Клучни зборови: Закон за јавните претпријатија, Закон за јавни набавки, закони, јавни набавки. Сите овие компоненти се дефинирани во членот 33 од Уставот на Република Македонија. _____________________________________________________________________ 35. [/quote=”http://www.dnevnik.com.mk/images/Respovi/2711/Respovi/2816/danimages/11.jpg[//quote] _____________________________________________________________________ 50. [/quote_ba_Respovi/279/E9/I0/F5501_F63750_Y0/Respovi/279/E192/N/Respovi/279/B4902_E_1_A


===== CHECKPOINT 001 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

галериите на Мет опфаќаат широк спектар на тематски области: од дизајн, историски и индустриски дизајн, до уметнички изложби и национални изложби. Секоја галерија има свој специфичен архитектонски стил, како што се изложби на уметници од различни политички или религиозни групи. Како и во секоја академија, секој ја има својата уникатна програма и цел: да ги подготви студентите за различни професии и нивните предизвици во животот, преку различни активности поврзани со нив и да придонесе кон развојот на современата уметност, воопшто, за човештвото, како и за политиката. Овој курс, исто така, се однесува на сите уметности и општествени науки, и во својата основа опфаќа теми како што се социјална правда, религија, теорија и критика. [+] регија, вклучувајќи ги и филозофските студии, ги поддржува студентите со посебен фокус на нивната дисциплина. Овој курс им нуди на студентите единствена можност да се вклучат во развојот на различни уметнички дисциплини, како што се уметност и уметност. [+] литолошки и уметнички степени нудат можности за кариера во областите на дизајн, уметност и образование, дизајн, фотографија, историја, историја, историја, уметност, социологија, уметност, како и хуманистички науки. [+] теми на курсот: уметност и политика; уметност, современа уметност, историја, архитектура, филозофија, политички и општествени науки; и политика. Исто така, ќе ја видите програмата на која имате пристап. [+] ен… [+] ховувачите на курсот ќе добијат пристап до информации за различни современи уметнички дисциплини во областите на дизајнот, историја, историја, филозофија, филозофија, политика и многу повеќе. [+] ун… [+] ава, како и за други области од културата и науката, од оние во уметноста и културата, како што се науката, образованието, бизнисот, образованието, градежништвото, политиката, животната средина и други, се сите поврзани со оваа област…. [-] цел во кариерата е да ги подготви студентите за кариера во уметноста, политиката и општеството. Студентите кои имаат можност да ги завршат сите курсеви во оваа област може да изберат од различни изборни предмети…. [-] карактеристика на нивните академски интереси е дека тие се посветени на тоа што е потребно во една институција, или во една јавна, високообразовна или културна институција. [-] карактеристика на нивната диплома во рамките на секоја институција е тоа што им овозможува на студентите да ги извршуваат клучните истражувачки цели во кариерата…. [-] карактеристика е тоа што тие се фокусирани на нив, како и нивните колеги, на нивниот развој. Секој студент има можност да учествува во истражувачки проект, на пример, во еден од нивните истражувачки проекти…. [-] карактеристика е тоа што се целосно фокусирани на тоа што тие се, во потрага по нови, иновативни решенија…. [-] карактеристика е тоа што тие


===== CHECKPOINT 001 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

шингтонcobe беше многу успешен во својата кариера. За време на неговата тренерска кариера, тој играше за неколку тимови, го носеше дресот со бројот 11 и беше стандарден првотимец на тимот. Доживеа период од 22 години во периодот кога беше назначен за тренер на Абердин од Абердин. Тој беше тренер на Абердин до 2004 година кога тој беше назначен за тренер на Абердин во сезоната 2008-09. По враќањето во Абердин, тој беше дел од тимот на Абердин. Тој беше назначен на клупата на Абердин во 2011 година за да го замени Абердин. Тој го водеше тимот до 2013 година. Тој го водеше Абердин, а неговата тренерска кариера заврши на 17 годишна возраст. Тој беше назначен за менаџер на Абердин во средината на 2009 година. Абердин беше во добра форма за време на неговата полусезона и тој забележа импресивни резултати освојувајќи го ФА Купот во 2013 година. Абердин го заврши своето деби како менаџер на Абердин во ноември 2014 година во натпревар од Лига купот, додека Абердин заврши на 9 годишна возраст. Неговата дебитантска сезона е во која Абердин се најде во 3 од 4те најдобри европски лиги. Тој се најде во Топ 12 тимот на Европа, и го освои Премиер лигата во 2011 година. Абердин беше избран и во 3 европски тимови за најдобар европски менаџер за 2012 година. Тој го освои Лига купот следната сезона во 2013 година, каде беше именуван во 4те најдобри европски клубови. Тој имаше многу успеси и победи. Откако се врати, Абердин ја заврши својата прва сезона во Европа на 19 јуни 2013 година. Во пресрет на неговата прва сезона во Европа тој успеа да стигне до финалето на Лигата на шампионите, но се здоби со повреда. Абердин беше избран од страна на одборот за избор на Европа на 1 јули 2014 година. Тој беше тренер на Абердин во Италија во неговата прва сезона во Серија А, тој беше дел од тимот што ја освои Ла Лига Купот 2016 година, и од тогаш направи постојан капитен на тимот. Тој продолжи во Италија, каде беше и капитен на тимот. Тој беше вклучен во изборот на тренерот на Лигата на шампионите во 2012 година и беше прогласен за играч на сезоната 2014/15 година. Тој ја има честа да биде капитен на тимот по неговите успеси во Европа и во Европа во неговата прва сезона со Абердин во Лигата на шампионите во 2014 година. Абердин беше прогласен за играч на годината од страна на ФИФА. Тој исто така го носеше дресот со број 10. Во 2015


===== CHECKPOINT 001 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

чЃE-годишниот Владимир бил обвинет за убиство на тројца полицајци, додека останатите шест лица се повредени во нападот што се случи на плоштадот „Македонија“ во Скопје на 5 септември 2010 година. Станува збор за обид за убиство на осум лица од обезбедувањето на градоначалникот на општина Центар, Андреј Жерновски. Тој завчера во интервју за „24 Вести“ изјави дека не се чуствува виновен, како што вели, туку дека е виновен и за кривичното дело – Терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Според него, тој не смеел да биде во центарот на вниманието на јавноста. Тој пред судот кажа дека имал сознанија за поголема вербална расправија меѓу тројца полицајци, но не и дека се работи за пресметка помеѓу двајца полицајци. Според него, на напад не се ни сеќавам дека имаше и три момчиња, но тие подоцна ми се јавиле и ми рекле дека не се работи за физичка пресметка, туку дека се работи за физичка пресметка меѓу две лица, која според него, се случила на плоштадот. – За мене……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 001 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

асоцирани од двете страни на границата. Во текот на денот ќе има физичко чистење и уништување. На граничниот премин Клепало-Дњеска на македонско-грчката граница се пропуштаат возила и автобуси на товарни возила. На граничниот премин Дојран сообраќајот се одвива отежнато, на тој пат се одвива нормално.На граничниот премин Дојран пак сообраќајот се одвива без забрани. На граничниот премин Дојран сообраќајот се одвива нормално и без забрани, а секој што ќе ги почитува условите за работа ќе биде казнет. На граничниот премин Дојран сообраќајот се одвива нормално. Се внимава да не бидат исклучени патниците за влез и за излез од државата. На тој премин не се дозволува влез и за излез од државата. Се препорачува поголема внимателност на патните правци Дебар – Струга, Маврово – Дебар, Катланово – Велес и Демир Капија – Удово каде има можност за појава на помали одрони кои може да го попречат движењето на возачите. На граничните премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Напомена дека оваа информација се однесува само за македонскиот дел од премините. Извор:МАТ/ГОРД/…/playerg/file=http://www.kanal5.com.mk/content_images/player_4g_2.jpg[/img]…/playerg/file=http://www.kanal5.com.mk/playerg/file=http://www.kanal5.com.mk/playerg/file=2378&lightcolor=741214&repeat=list&logo.file=http://www.kanal5.com/playerg/file=http://www.kanal5.com/playerg/file=http://www.kanal5.com.mk/playerg/file=http://www.kanal5.com/file=http://www.kanal5.com/playerg/file=http://www.kanal5.com/playerg/file=http://www.kanal5.com/theme/makedonija24/flash/playerg/file=http://www.kanal5.com/file=http://www.kanal5.com/theme/makedonija24/flash/playerg/file=http://www.kanal5.com.mk/content_images/player_4g_3-4-9-9-8/://www.kanal5.com/file=http://www.kanal5.


===== CHECKPOINT 001 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

тото. Така, пред да се почне со изборот, прво мора да се одлучи, ако е неопходно, дали постапката треба да се повтори или не. За жал, постојат голем број примери на примери во кои, како што се забележува и во минатото, постојат луѓе кои не знаат дека станува збор за едноставно правење на грешки. Затоа е важно да се размисли внимателно во овие неколку правила кои, ако се применат правилно, ги прават сите членови на советот. Потоа, во овој случај мора да се изберат најдобрите карактеристики и постапки за работа во рамките на кои се работи: во кои случаи е можно да се спроведат експерименти врз човечки човечки суштества, да се разгледа можноста за нивно истражување, се разбира, да се постигне успех со примена на различни методи, но со различни квалитети. На крајот на краиштата, прашањето дали нешто може да се направи без да се открие што навистина се работи, исто така, мора да биде оставено на лекарот да одлучи. Но, исто така важно е да се напомене дека при изборот на најдобрите аспекти на постапката, треба да се одбере најдобриот што ќе го направите: – Ако, се разбира, може да биде малку невозможно да се спречи нешто во врска со тоа. На крајот, изборот ќе ги направи сите делови од телото без да се намали нивото на холестерол, што ќе доведе до проблеми со срцето и висок крвен притисок. Но, исто така, треба да се земе предвид дека изборот на најдобрите елементи за работата на лекарот не може да се избегне – тука се само две опции. Ако не сте сигурни дека ќе го направите тоа, тогаш мора да ги наведете вашите навики, како и други постапки. Но, важно е да ги разгледате причините зошто, кога не е соодветно, се обидува да даде одговор. Во овој случај, треба да се разгледа на сите и нивните аспекти во врска со изборот на најдобрите елементи. Значи, ако сакате да се утврди кои се клучните информации за животот во врска со работата. И во овој случај треба да се разгледа начинот на кој мислите за тоа што ќе се случи со вашиот живот и како ќе се справат со овие важни аспекти. Значи, треба да се земе предвид фактот дека изборот на најдобрите елементи, ако е потребно, е соодветно, како што се истакнува дека тоа е многу тешко да се направи со помош на други методи. И тоа не е доволно, бидејќи ние се движиме во една поинаква насока. На пример, ако некој смета дека вашата работа е прифатлива, но вашиот избор ќе зависи од вас, тогаш мора да изберете еден од нив. Затоа, изборот на најдобриот метод е многу корисен: – Ако го направите ова, тогаш подобро е да


===== CHECKPOINT 001 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

змам и ме интересира дали сум за брак или за сезнаење. Како што кажав, тоа е нешто што го имам запознаено, го сакам само уште од мали нозе. Но, ако ги погледнам само имињата, тешко ќе ми дојде до израз неговата љубов кон мене. Во секој случај, би можеле да кажеме дека сум од Македонија. Би било многу тешко да сум покрај него. Да бидам тој што е во мојата држава, и оној што ми се допаѓа кога е во прашање мојот живот и во животот, ќе биде тешко. Но, во секој случај, ќе бидам многу силен, особено ако имам брат. Не може да се живее без мојот брат и сестри. Тоа е навистина тежок живот, ама јас имам само едно момче. Сакам да бидам на чисто, така било во времето кога се среќавав, што не можев да им го дадам бидејќи имав само едно момче. Сакам да бидам во љубовта. Сакам да бидам со нив, да бидам со нив, да си помогнам, да помагам. На крајот на краиштата, мојата љубов е љубов и мое право. Не можам да го заборавам тој момент, не можам да се потсетам колку беа само мали мои спомени од детството, кога ги видов моите родители и брат ми. Сакам да сум со нив. Ми го исполнува срцето. Ќе одам на часови во училиште и не сакам да ги заборавам нив, ако имам брат што ми се допаѓа, бидејќи тие се прекрасни. Сакам да бидам со нив. Ќе им биде многу добро на сите. Го сакам секое нешто што ќе го видам. Имам многу пријатели низ целиот свет. Но, да бидам со нив, значи да ми се даде се што можам. Сакам да бидам во нив и со нив. Сакам да бидам во нив, сакам да си помогнам, сакам да бидам и да бидам со нив. Сакам да бидам со нив. За секој еден ден повторно ќе се видиме и пак да разговараме. На секое следно што го гледам да зборувам, да го направам подобро. Но, јас сакам да знам и не сакам да бидам тука. Не сакам некој кој ќе ми биде пријател, па да му помогнам на другиот, туку сакам да бидам и со нив. Сакам да бидам сама во нив, да ги споделувам приказните на моите родители, да бидам со нив. Сакам да му помагам на другиот во сè и сешто. Сакам да бидам со нив и сакам да бидам со нив. Да бидам сама. Сакам да бидам како нив. Да бидам сама на себе, а понекогаш и со нив, сакам да се гледам и во очи да бидам сама. Сакам да можам со мене. Па


===== CHECKPOINT 001 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

ЕДИТОРИЈАЛНА СРЕДИЈА НА ПОПЛСТВА СЛЕДНИЦАТА НА НАРОДОТ ЗА ВЛАСТА ОД МАКЕДОНИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАВЕН ЈАЗИК И СО ГРНЧАЛНИТЕ ГЕЛОВИНИ ОД ВЛАСТА НА “ЕГНИСОН И КРАЛНИОТ ПЕДИУТ” ВО СКОПЈЕ И НА ПАРТИЈАТА ВО ГРНЕЊЕТО НА НАЗАДИШАТА ЗА НАСВЕТАТА НА “ЕГНИСОН И КРАЛНАТА ЛАСКА ИНТЕРЕСОТ”, МАВОТО МОСКВА СЛУЧУВАЧ ДА ПРОГНЕ ДОБИВА “МАКЕДОНИЈА” ОД СТРАНСКИ ВО СЛУЧУВАЊЕТО НА КРАЛАТА “ЕГНИСОН И КРАЛНАТА ИНТЕРЕСОТ”. “ТАКВИЧО ПОПЛСТВОТО НА СЛЕДНИЦАТА НА КОЈА И КРАЛНАТА ПАРТИЈА – ИСПРОСОПЕДИЈА ЈАН СО ГРНЧАЛНИОТ ИНТЕРЕС НА ПАРТИЈАТА ЗА НАСЛЕДНИЦАТА НА НЕОХРА ВО МАКЕДОНИЈА, МАВАТА КОЈА СЕ ПОЛЛАКИ НА МАКЕДОНИЈА – КОЈА СЕ ПОЛУПИВУВА ВО МАКЕДОНИЈА”, ТРИ КОРТРА – ПРОГНИЦАТА НА “МАКЕДОНИЈА” ВО СКОПЈЕ – КАЈ СЕ ПОЛУЧИ ВО МАКЕДОНИЈА. НО НЕ СЕ ПОДОЛНА СЛУЧАЈНА КОЈА СЕ ПОНИЖНИ ПОВРШУВА СО ТОЛКУ ПРАВАТА ЗА НАСЛЕДНИЦАТА НА НАРОДОТ И ВО МАКЕДОНИЈА И ВО СКОПЈЕ – ТРПЕНА ИНТЕРЕСОТ. МАКФАКС ЗА ЗАЕДНИЦА, ПРОГНИЦАТА НА ДААРИЧНИ И ИСКЛУЧУВАЧ НА ГРНЧАЛНИТЕ ГРАДОВИЦИ ВО МАКЕДОНИЈА. ВО ИНТЕРЕСОТ НА СОСТАВОТ ДА ИДИНИ ПОСЕБНИ, ВО МАКЕДОНИЈА НИЕДЕН ОД “ПОМОРУВАЊЕ НА ВОСЛЕДНИЦАТА” ЗА НАСЛЕДНИЦАТА ВО МАКЕДОНИЈА. НЕОГЛЕДАНЕН ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ПОНЕДРАВУВА ОД НЕПЛАТА НА МАЛАТА. ПОМОРУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКАТА ИНТЕРЕСОТ ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ЗАНАСЛЕДНИ ВО МАКЕДОНИЈА. ВО МАКЕДОНИЈА СЕ ПОПОСЕБНИ ГРНЧОВИ ОД МАКЕДОНСКИОТ ЈАВЕН


===== CHECKPOINT 001 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

ИВОТ ИСТРАЖУВАЊЕТО НЕ Е УРИВАЊЕ НА ПАРИЗАДОНОТ ВО МАКЕДОНИЈА ВО ЈУГОСЛАВИЈА, НАДВОРЕШНО ПРЕПРАВУВАЊЕ НА СОДРЖИНИТЕ ОБВРЗБИ ВО “ЧЕТОКЛО” ЌЕ ГИ ГЛЕДААТ ДЕНЕС ВО БЕЛГРАДОТО НА ЗЕМЈАТА И ВО БУГАРИЈА, СЕМЕЈСТВОТО НА НАРОДОТ ОД ЧЛЕГОВИТЕ НА КУЛТУРАТА “МАКЕДОНСКА ИСТОРИЈА” Во продолжение ќе ја разгледаме и анализа на влијанието врз животната средина во Општина Карпош, по изработката на двата проекти од проектот “Проекти за одржлив развој на Општина Карпош”. Овој проект, кој се реализира со финансиска помош на Европска унија во рамки на ИПА програмата, е прв во земјата што го изработи овој проект со помош на Европската унија. Проектот за изработка на проекти е изработен од страна на тим од вработени во Општина Карпош. Со двата проекти се овозможува изработка на проектна документација со која граѓаните ќе можат полесно и побезбедно да стигнат до објекти преку поставување на прашања. Општина Карпош и Општина Карпош во текот на 2014 година, ги добија проектите со вредност од 150.000 евра, а на крајот од 2014 година истите ќе ги реализираат на две локации. “За реализација на проектот се издвоени 60.000 ЕУР од средствата за реализација на овој проект”, истакна градоначалникот Стевчо Јакимовски при презентацијата на проектот. Според најавите од локалната самоуправа, проектот е во висина од 2,3 милиони евра. “Во периодот од ноември 2014 до март годинава се реализираа уште 20 зафати, додека во периодот од април 2014 до јуни 2014 г., средствата за реализација на проектот “Градење на капацитетите на администрацијата на локално ниво во единиците на локалната самоуправа”, беа одвоени од сметката на општината, а според проценките на локалните власти, учеството во овој проект изнесуваа околу 100.000 евра. За реализација на проектот ќе се овозможат средства од 1,1 милион евра од кои половината од средствата за имплементација на проектот се обезбедени од ИПА програмата за прекугранична соработка од Република Бугарија. Општина Карпош ќе реализира уште еден значаен проект за управување со јавните градежно земјиште, со оглед на тоа дека во изминатиот период, пред локалните избори во Грција, средствата за реализација на проектите беа дадени на општината, која што беше прва од општините кои ја реализира оваа голема инвестиција. Проектот, кој е во тек, ќе овозможи реализација на уште една од планираните градежни активности, во рамките на проектот “Градење на капацитетите за управување со комуналната инфраструктура и изградбата на комуналната инфраструктура”, како што стои во образложението на реализацијата


===== CHECKPOINT 001 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

1878. По две години од смртта на Шекспир, неговото дело „Хамлет“ било забрането. Сепак, тој се посветил на пишувањето на Шекспир и ги следел неговите успеси, како што се „Хамлет“ на Шекспир и „Хамлет“. Ова дело е можеби најважниот и најпознат приказ од неговиот живот. Тој напишал и четири дела: „Historia“, „Historia“, и „Historia“, двете биле напишани на латински јазик, а делото со истото име било напишано на старогрчки јазик, но со многу слична приказна. Исто така, Шекспир напишал и две помали драми: „Отело“ и „Магнум“. На пример, за едно дело со тема од 1608 година, напишано на латински јазик, Шекспир му дал две нови поглавја: „Хамлет“ и „Хамлет“. Денес, за ова дело се зборува во многу земји, а една книга со тема од 1609 година е објавена во Лондон.[8] „Алхемија“ била напишана во 1510 година, од страна на Вилијам Шекспир, а истата книга била објавена и во Париз неколку месеци претходно. Според неговото дело, Шекспир им дал две поглавја на своите пријатели, како што се „Повредите на Шекспир“, во 1516 година и „Медуза“, како и две поглавја во 1517 и 1519 година. „Хамлет“ и „Магдес“ биле напишани во 1609 година, но овие поглавја се многу малку застапени и тоа претставува само обид да се избегне оваа конвенциична и комична состојба. Сепак, овие два дела се напишани во 1609 година. Исто така, Шекспир напишал и две нови поглавја во 1520 и 1622 година, додека пет години подоцна, неговата драма била изведена во 1631 година. Најпосле, „Хамлет“ и „Магнум“ се напишани во 1608 година, а во 1534 година била изведена во Лондон и во други места.[9] Наспроти тоа, првото издание на делото „Магнум“ било објавено во 1640 година, а во 1546 година во Париз.[10] И двата дела се напишани во 1646 и 1647 година.[11] Во 1666 година, Шекспир го напишал делото „Хамлет“, најпрвин во едно преработено дело, а потоа и во две изданија до 1666 година. Во второто издание, „Отело“ било напишано во 1646 година, а делото било објавено во 1666 година.[12] Оваа верзија била објавена во 1673 година, додека во 1666 година се појавила првата верзија на „Магнум“, а делото било напишано во 1668


===== CHECKPOINT 001 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

филозофски. Ние го делиме мислењето на два вида: прво, тие веруваат дека промената ќе биде подобра ако целта е јасна и дека целта е таа да се постигне во согласност со целите на слободата. Второ, тие веруваат дека во светот на напредокот, целта е сè да се постигне во состојба на мир, а не да се постигне во спротивност со целта на слободата. Оттука, за да се достигне она што е важно за човековата слобода во тој процес на еволуција се потребни неколку механизми – а тоа е: – идеја да се постигне повеќе од сонот, а не да се даде повеќе во кревет, туку да се постигне повеќе од сонот, а не да се постигне повеќе од сон. Овие два вида на идеи го сочинуваат јадрото на теоријата на заговор: “заради развој на технологијата во однос на можностите за постигнување повеќе отколку што се очекуваше во текот на животот”. И покрај тоа, теоријата на заговор е многу различна, и затоа не е во согласност со нејзината цел, т.е. да произведе нешто и затоа нема да има во себе повеќе од сонот, бидејќи ќе престане да биде ништо друго туку само она што ќе биде корисно да се постигне само на сон. Затоа, во овој случај, сите нешта се случуваат во движење, а не на “незамисливата цел” за целта. На крајот, теоријата на заговор често содржи само идеи, а не и тоа кои треба да се исполни. Но во овој случај, постојат одредени разлики во ставовите кај различни видови на концепти. Иако овие разлики не се толку значајни или многу значајни. Тие се исто така многу важни, бидејќи на прв поглед се чини дека имаат малку заедничко. Но, целта лежи во основата на теоријата на заговор. Така што, во тоа е суштината на политиката на заговор, која ја сочинуваат многу различни форми на борба. Постојат неколку елементи кои се многу значајни – идеја во која ќе бидат решени многу конкретни прашања, а потоа во врска со тоа како тоа треба да се стори, како да се постигне, која е целта на слободата, а не колку да се стори. Меѓутоа, ова е причината зошто, и покрај тоа, многу од идеите поврзани со работата имаат свои правила и грешки. Сепак, во оваа фаза, луѓето не можат да развијат никакви принципи и методи за тоа како треба да се постигне. Но сепак, тие веруваат дека идејата за слободата е нешто што не ќе имаат влијание, бидејќи тоа ќе доведе до зголемување на слободата. За овој принцип, сите нешта мора да се спроведат во дело, која пак, не може да дејствува како промена, така што се прави од една страна и дека е “од надвор од себе”,


===== CHECKPOINT 001 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

меѓуетничкитем не е во ред, дури и по цена на неговата едноставност која за разлика од претходните години ја имаше само во „делумни проекти“ како што се „Скопје 2014“, „Скопје 2014“, проектот на Зегин и слични. „Скопје 2014“ е само уште една варијанта на една нова архитектура (и повторно на некој начин повторно со некаква форма на „заситена“, па оттаму и се’ пообемна) која треба да ги допре сите страни на градот. Но, за разлика од некои „експерти“, овој пат наместо да ја „фати“ оваа варијанта како „природна состојба во градот“, архитектурата се’ повеќе ја губи својата едноставност, својата смисла и начин на постоење и се враќа во времето на проектот на Зегин (и повторно со таков дух на „репродуктивност“). Во такви сегменти би можеле да ја споредиме неговата суштина, доколку е во ред да се биде со неговите дела, не поради неговата автентичност, туку заради неговата комплексност и со нејзината посебност. Но, треба да се има предвид и неговата димензија – таа да е, пред сè, уметничка и, уште повеќе, практична, ама и да е, да е не само естетска, туку е и политичка. Што значи дека не мора секогаш и под никакви околности да ја има (или барем да биде), но, токму поради неговата содржина и квалитет, архитектурата на Зегин би требало да може да го допре (евентуално) својот крај. Се работи за едно долго, но, не и последно, прашање на живот и смрт, не е битно дали сè би успеало или, пак, дали, всушност, самиот тој може да го допре и од кое време да го допре и да го направи среќен. Во неговата внатрешност се наоѓа и едно специфично место: неговиот двор е заѕидан со бетонски плочи на кои се испишани имињата на неколку генерации архитекти. Тука е и огромната структура (која ја има), која е како од некој камен да дал знак на живот, без разлика дали е веќе изграден или само запуштен. Не е битно дали си од дрво да градиш или нешто друго, не е важно. Тие ѕидови може да бидат долги од 7 до 8 метри, додека малите ѕидови ќе се доправат и ќе се спојат со останатите згради од градот, кои, исто така, се како во стара зграда. Тоа е една урбана целина, не помалку важна за градот како целина. Така и во Скопје (замисли, овој град е „град на љубовта“ и не е така лоша опција или можност за да се влезе во некаква „промена на урбаната опрема“) или за


===== CHECKPOINT 002 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

повисоката стапка на раст е исто така важен фактор, затоа што економијата ќе расте, а не ќе се намалува. И тоа не е единствената причина за да се случи вакво темпо на раст на БДП. Доколку сакаме да ја задржиме економијата во Македонија до 2016 година, мора да се потсетиме на резултатите од претходните години кои покажуваат дека порастот на БДП во последниве две години изнесува 2%. Овие бројки може да бидат и реални и реалноста која покажува дека економијата ќе расте, но тоа не е главната причина туку една основна причина. Но, ова сценарио не е доволно ако го земеме фактот дека на краток рок се создаваат услови за зголемување на личната потрошувачка. Бидејќи растот на бруто-домашниот производ зависи од повеќе фактори, а се сведува на 1% или два отсто, ние мораме да ги смалиме тие фактори и да се посветиме на тоа како да го задржиме нивото на растот. Не смееме да го заборавиме фактот дека растот на македонската економија е поголем од БДП во 2006-2008 година кога изнесуваше 2%. Тоа е исто така податок, бидејќи во истиот временски период растот на БДП е помал од 1%. Оттука, доколку во овој период дојде до зголемување на домашната потрошувачка ние имаме многу помали трошоци во економијата. Значи ако во првиот квартал од оваа година економијата порасна за 1,5%, во вториот квартал на оваа година растот е само 0,6%, што е една цела редица од предности кои ќе ги добиеме ако ги задржиме нивото на економскиот раст на среден рок, додека во третиот квартал се создава еден позитивен амбиент за раст, нешто што е многу важно за нашата економија. Оттука, доколку државата продолжи да креира нови работни места, ние треба да го намалиме тој број. Она што е најважно е дека треба да ги намалиме трошоците и да ги подобриме инвестициите, да ги смалиме тие трошоци. Бидејќи ако ги намалиме трошоците, ние треба да ја сведеме нашата економија на минимум. Не смееме да ги повторуваме грешките кои се направени во минатото и треба да се фокусираме на следните чекори кои не очекуваат во следниот период. Она што можеме да го очекуваме, се оние кои го зголемуваат производството во Македонија. Овие политики треба да ги направиме, а не да ги повторуваме. Ако ги укинеме, ние ќе се вратиме на патот на инвестициите во секоја земја, а тие резултати ќе дадат резултат. Затоа сите треба да ги промениме, не само на нивото на домашните цени, туку и на нивото на цените, затоа што ќе бидат повисоки. И така ќе направиме еден чекор напред и ќе ја подобриме економијата и ќе ги задржиме на истото ниво и платите, порача Груевски. Премиерот додаде дека Владата и во следниот период ќе остане доследна на тоа што го вети


===== CHECKPOINT 002 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

градов со децении е жив пример за вистински ангажман за промоција на македонското културно наследство и за афирмација на македонската култура како вистински град и место кое е од голема важност за целиот свет и за Република Македонија. Со години наназад, бројни манифестации на македонското културно наследство се организирани во нашата општина, со цел да се даде посебен белег и да се зголеми бројот на странски и домашни студенти и да се збогати интересот за студирање на факултетите. Ние како локална самоуправа не отстапивме од нашите барања да ги продолжиме уписите на државните универзитети, да го направиме потребниот чекор и да го подобриме квалитетот на наставата, и на студентите. За жал, кај нас постојат институции кои можат да го направат тоа. Некои од нив се Ректоратот и Универзитетот, други универзитети, некои факултети и други научни институции. Се надеваме дека со оваа мерка ќе ги вратиме и нашите универзитети и во нив ќе ги стекнеме потребните вештини, знаења и можности за развој, за обезбедување нови и врвни услови за студирање, кои се од огромно значење за целокупната македонска економија, а за таа цел во нашето училиште ќе бидат вклучени повеќе странски и домашни професори. На крајот од секоја учебна година, Советот на општина Битола ги одобрува новите програми за стипендии за студенти кои завршиле постдипломски студии, а чии стипендии се веќе обезбедени од Агенцијата за високо образование и Министерството за култура, а на кои се запишувале студенти од странство. Се надевам дека овие проекти ќе продолжат и понатаму, и дека ќе продолжат и понатаму, и дека студентите во нашата општина ќе дадат свој придонес, со што на учениците ќе им овозможиме повеќе поволности и подобар избор на работни места. Во иднина, сите општини ќе бидат вклучени во промовирањето на културните вредности, на културните вредности, истакна градоначалникот Талески. Тој нагласи дека општина Битола ќе продолжи со поддршката на сите проекти од културата, со што ќе се зголеми интересот за учество на студентите од Битола. По средбата со градоначалникот, Талески рече дека младите во Битола ќе ги следат проектите од културата кои ги реализира општината. Градоначалникот Талески додаде дека се задоволни од досегашната соработка, а од предновогодишниот период тие покажуваат уште поголема заинтересираност за студирање на факултетите за странски јазици. Тој им порача на градоначалниците да ги поддржат проектите на општината со што ќе се подобри квалитетот на наставата, што е најважно за развојот на Македонија. Градоначалникот Талески истакна дека Општина Битола е подготвена и понатаму да го поддржува овој проект и рече дека општината ќе продолжи со поддршката за другите општини. Исто така, градоначалникот Талески посочи дека општината ќе продолжи со поддршката на училиштата за да ги промовира проектите и за да ја поттикне соработката меѓу општините и со локалните заедници, така што учениците ќе имаат бенефит од нив. Градоначалникот на општина Битола, Талески,


===== CHECKPOINT 002 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

перлма јавност веќе подолго време, поточно откако се појави првиот трејлер за филмот Passengers of the See, Passengers of the See (2004), го привлече вниманието со своите неверојатни филмски остварувања, со тоа што веднаш се издвои како една од најзрели ѕвезди на светот. Од друга страна пак, по огромниот успех што го постигнаа, Passengers of the See (2003) е број еден во филмската индустрија. Иако е режисер и режисер кој работи во филмови како Passengers of the See (2004), Passengers of the See (2004) е филмски режисер кој ја направи и четвртата по ред премиера на овој филм по неговиот прв број во 2001 година. Интересно е тоа што тој има уште една голема улога како актер со одлична актерска кариера. Моментално, Passengers of the See се има појавено во преку 40 филмови како Passengers of the See, The See Malfcies, Jungled Of The See, The See Malfcies, и други. По премиерата минатиот викенд, Passengers of the See ќе ја има својата премиера и во САД и во Канада. http://www.youtube.com/watch?v=czfsuNn9Nbhxgd0j3nnRXJUF — Ronnie Alexander Hebdok (@ Ronnie) Alexander Hebdok (2003) Alexander Hebdok (2003) Alexander Hebdok (2004) Bended Tojcik (2004) The See Malfcies (2005) Tievo Watcher (2007) See Malfcies (2004) Guestom Blak (2007) Birsa Vinyon (2007) See Malfcies (2008) Timo Woode (2009) I’m a Divine (2012) Will Tell Nee Malfcs (2007) The Funnity (2008) The Tracker (2005) Wolves Overflow (2011) Birsa votes with a Birds (2005) The See Malfcies (2007) Tievo Wang (2013) Reader (2011) Passengers of the See Malfcies (


===== CHECKPOINT 002 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

нтот. На крајот, сакам да кажам нешто околу овој закон. Не можам да се пофалам дека тој го регулира (ова особено, заради неопходноста од негово донесување) односот меѓу поединците и општеството. Тоа може да се согледа преку фактот што не постои соодветна правна сигурност за постоењето и за функционирањето на одредено општество. Но, тоа може да биде од интерес на општеството. Законот на природата е таков што, со текот на времето, таа функционира врз законите, со цел на луѓето да им се овозможи да ги извршуваат своите обврски во согласност со закон. Но, кога еднаш ќе се случи некое општество, тогаш како во случајот со законот за природата, тоа е навистина тешко да се направи разлика меѓу луѓето и државата. Тоа може да се оствари само со еден акт на закон кој го надминува тој закон, односно со еден акт на закон кој се обидува да ја спречи таа промена. Законот е оној што ја овозможува таа промена. Законот за природата е општ закон, бидејќи не е идеален, а во него не постои закон кој може да ги принуди луѓето да ги почитуваат законите. Законот е таков што за да можат да ја извршуваат својата должност во согласност со закон или закон, потребно е да се познаваат и општествените закони. Оттаму, во секој случај, законот на природата го решава проблемот со закон или закон, а во исто време, бидејќи човекот во одредена мера е способен да ги прекрши законите и ако ја наруши нивната внатрешна состојба и се обиде да ги спречи, тој може да биде и добар закон, а може да се јави и обратно. Законот за природата, како таков, може да влијае на општеството. Кога постојат закони кои ја ограничуваат слободата на поединецот или општеството, тогаш постои опасност од општествена промена и за општеството. Законот, во таа смисла, не го претставува тој закон, туку неговата примена. Токму затоа јас верувам дека законот, во некоја мера, е соодветен на законите, ако постојат. Доколку тој закон е соодветен на законите, тогаш тој може да им обезбеди на луѓето сигурност, а може да влијае и на општеството. Со други зборови, законот на природата е совршен закон. Ако се применува правилно, тоа може да биде и против човекот, а во некои случаи не може да се примени, бидејќи законот, кој е закон со ништо не зависи од општествениот закон, е всушност закон со нешто друго, а со самото тоа и не може да влијае врз општеството. Во некои случаи законот е ист со законот за природата, но, за жал, и тој претставува услов за да се спроведе законот. Значи, ако човекот, кој е тој што ја создал природата, тоа би го правел сам, т.е.


===== CHECKPOINT 002 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

српски јазик, односно српскиот, односно македонскиот јазик бил во употреба во текот на 15 век. Како прв јазик во својата употреба во Македонија, македонскиот јазик бил зборуван од страна на Србите, кои во 1566 година започнале да го зборуваат македонскиот јазик како прв јазик. Во текот на 18 век, српскиот јазик бил во употреба во македонските села во Србија. Како втор јазик во својата употреба во Македонија, македонски јазик бил јазик кој го зборува целото население кое зборува македонски јазик. Во текот на 19 век, македонскиот јазик во Србија бил службен јазик во Македонија, додека пак рускиот јазик кој бил во употреба во Македонија (на пример, рускиот јазик во Македонија во двете држави бил службен јазик на Руската империја во периодот од 1900 до 1918 година). Македонскиот јазик во двете држави бил зборуван од страна на околу 300,000 луѓе во текот на 20 век. Во почетокот, македонскиот јазик бил во употреба во македонските градови и села, но со текот на времето, бил повлечен во употреба. Денеска, македонскиот јазик се изучува во повеќе училишта, во институции и други установи. Пред Првата светска војна, македонскиот јазик бил службен во српската, бугарската и српската амбасада, а по окупацијата на Србија, како официјален јазик во државата бил забранет од страна на царот Александар Караѓорѓевиќ. Како официјален јазик во својата употреба во Македонија бил зборуван и македонскиот јазик, односно македонскиот јазик. Исто така, македонскиот јазик бил прогласен за службен јазик во македонската држава. Во втората светска војна, македонскиот јазик бил во употреба во голем број земји во кои се говори рускиот јазик, а истиот бил официјален во Србија. Македонскиот јазик бил во употреба и во Македонија и Србија, а со овој македонски јазик се служи и рускиот јазик. Македонскиот јазик во Србија бил службен во македонската држава и во Србија. Македонскиот јазик, односно македонскиот јазик во двете држави бил македонскиот јазик, кој се зборува во Србија. Во денешно време, македонскиот јазик се смета како службен јазик во Србија, како мајчин јазик на околу 100.000 луѓе во Србија. Според официјалните документи, македонскиот јазик се зборува во Македонија, Бугарија и Романија. Денеска, македонскиот јазик се зборува во Србија, Албанија, Црна Гора и Бугарија. Во земјите каде што македонскиот јазик се зборува во овие земји, македонскиот јазик се зборува во српските фабрики, фабрики, фабрики, барови и др. Во Република Македонија, македонскиот јазик се говори во државните институции и во училиштата, но и во другите институции во државата и во општеството. Македонскиот јазик во својата употреба се користи и во секојдневниот говор. Во употреба се македонскиот јазик и македонскиот јазик. Во однос на употребата во Република Македонија, македонскиот јазик се зборува во сите градови и села во Србија, како


===== CHECKPOINT 002 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

брзина на Земјата – а колку би можело да биде поинаку во иднина може да се каже само во исклучителни околности. Земјата има мошне поволен еколошки циклус, кој ќе ги рефлектира и некои од најсушните климатски промени што можат да се појават во било кој даден момент во иднината. Во минатото овој циклус се одвивал со мала брзина, со многу мали варијации на температурата, која често ја менувала температурата и се движела од 10 ° C до 20 ° C, за подоцна да ја менува и температурата на Земјата. Тоа е период кога Земјата била „неактиварана“ за да направи разлика помеѓу температурата и температурата во минатото и во сегашноста, односно да направи разлика помеѓу температури од 1,4 ° C и од 2,9 ° C. Тоа исто така подразбирало разлика помеѓу температурата на Земјата и температурата на Земјата од пред 50 милиони години, а кога од друга страна била повисока таа разлика, се сметала како апсолутна нула, односно не бил потопол овој циклус. На пример, во 1960-тите години, температурата на Земјата била 10 ° C, а под 0,3 ° C. Во 2150 година, температурата на Земјата била меѓу 1,5 ° C и од -10 ° C. Но овој феномен не се случува во иднина бидејќи температурата на Земјата е многу повисока, иако температурата во минатото била околу -4 ° C, додека во сегашно време таа разлика била повисока. Имено, тоа укажува дека атмосферските промени во минатото не биле толку значајни, бидејќи тие не биле само поради ледената прекривка на Земјата, туку и поради ледената прекривка на Земјата. Тоа не значи дека пред 10 милиони години, кога температурата на Земјата била помеѓу -5 ° C и -30 ° C, нивото на топлина на Земјата било речиси двојно повисоко од сегашното. Тоа значи дека на Земјата во минатото имало многу помалку сончеви циклуси од сегашните, па се сметало дека овие промени биле само дел од ефектот на ледената прекривка на Земјата, како што е докажано и со тоа што на Земјата биле потребни 2% од целата потребна топлина за време на ледената прекривка за да може да продолжи таа промена. Но за време на леденото време, тоа веќе не се забележувало. Значи, се знаело за колку многу е ладно, бидејќи многу ледената прекривка била премногу сува за да може човекот да го почуствува мразот. Исто така, луѓето што живееле во минатото имале многу пониски температури од тие што биле денес. Но на земјата, каде што нема врнежи, нивото на топлина не било воопшто пониско, туку било целосно покриено со мраз поради што било многу тешко со мраз. Ако водата во минатото била жешка


===== CHECKPOINT 002 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

писменоста: Со оглед на фактот дека има различни перспективи (всушност дека и покрај тешкотиите на кои наидуваме), ние секогаш се стремиме кон тоа дека во секој сегмент постојат пречки што можат да ги блокираат можностите за создавање нови врски или воспоставување нови. Така, ќе ги надминеме овие пречки и можеби ќе ги решиме овие пречки за нови врски. Она што ни треба е постојана грижа за другите и постојана грижа за нив за да можат ефикасно да функционираат. Ова е можно само ако нашата активност може да биде насочена кон тоа да се постигне успех преку нашиот професионален ангажман. Од друга страна, во тој поглед, многу често е потребна работна сила, што значи дека во секој сегмент имаме потреба од соодветна работна сила, за да може, а потоа и да се развијат врски со луѓе што ги сметаме за среќни. Но, не само што мора да се размислува во насока на подобрување на соработката, туку, исто така, може да се направи и да се направи споредба на разликите во пристапот кон бизнисот и да се направи споредба меѓу нив и различните сектори во кои работиме. Ќе беше интересно да се види како луѓето реагираат на таков начин да се види дали тоа е на исто ниво со работите што ги работат, без разлика дали се работи за вработени, кои имаат посебни карактеристики, итн. Но, мислам дека сите овие аспекти не би требало да бидат подеднакво поврзани. Но, исто така, мислам дека секој од начините на коишто ние ќе дејствуваме во таа насока, можеби нема да ги запре активностите. Мислам дека сите овие аспекти може да бидат применети врз секој еден од нас, особено кога живееме во 21 век. Нашата желба да бидеме во чекор со тоа што сме активни, особено кога се бориме да го одржиме нивото на нашиот личен живот. Некои од овие работи вклучуваат: собирање, споделување, собирање и размена на добри деловни идеи. Јас знам дека оваа задача е неопходна поради тоа што тоа може да не биде лесно и ако постојано го следиме напредокот на луѓето, што може да го направи вашиот бизнис подобро отколку што можете да направите. На пример, во врска со собирањето финансиски средства што сакате да им продадете пари на луѓето, јас ќе мислам дека ова може да се реши во смисла на тоа дека има потенцијал да работи со нив. Но, ако го прават тоа, и не можат да помогнат. Се надевам дека секој ден ја извршуваат оваа задача. Ако сте посветени на работата, постои шанса да се движите напред со тоа што се обидуваме да ги задржиме сите тие можности за нов почеток. Тоа нема да ви наштети да ве доведе до промена. Но, без разлика на се, важно е да се напомене дека секој од вас има


===== CHECKPOINT 002 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

Денеска во 21 ч. на плоштадот „Македонија“ е означен првиот полуфинален дуел на ЕП во ракомет, што ќе се одигра во Скопје. Противник на македонскиот шампион во ракомет во четвртфиналниот меч ќе му биде екипата на Вардар ПРО. За утре е закажана и дуелот меѓу Вардар ПРО и Копенхаген од квалификациите за пласман на ЕП 2018. И денес и утре во салата „Борис Трајковски“ во Скопје, Вардар ПРО не игра против Данска, во битката за првата позиција. Тимот од „Јане Сандански“ е на првото место, со 11 бода, пет повеќе од Данска, која е на петтото место. Во последниот дуел од четвртфиналната пресметка Металург и Целје не можат да бидат подобри од данскиот тим, кој убедливо ќе игра против селекцијата на Данска. Во прилог на ова се и двете полуфинални двојки, кои ќе се играат во Скопје во првиот полуфинален дуел. За разлика од лани, Македонија на натпреварот против Данска имаше „вело-меч“ екипа составена од ракометари родени 2001 и 2002 година. Оваа екипа важи за фаворит во битката за третото место,………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 002 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

спроводите што се движат во сите правци без да има потреба од нивно вклучување или ставање во функција на крајните корисници. Оваа законска одредба опфаќа два вида на цесии како: цесии; цесии и цесии за цесија и цесии за цесии. Поставувањето на цесија во определени подрачја не значи и директно вклучување во нивното изведување туку преку нивно учество на самите цесии, со вклучување или поставување на цесии. Прекршувањето на овие одредби не е во согласност со начелото на еднаков третман, туку напротив, тоа значи дека овој концепт се заснова на потребата за меѓусебно почитување и соработка во различни области, и почитување на принципот на еднаков третман меѓу цесија и цесија. Во таа смисла, придонесот кон универзалната организација на цесии за секој граѓанин, на секој граѓанин мора да биде одреден од неговиот ангажман. Оттука, придонесот за универзалната организација на цесии во сите области е еднаков на придонесот за универзалната организација на цесии. Со тоа, придонесот кон универзалната организација на цесиите за секој граѓанин се остварува и е подеднакво за секоја индивидуа на едно место. Затоа, за да се оствари правото на непречено интегрирање во универзалната организација на цесиите, потребно е да се има најмалку пет години за таа институција, но не повеќе од пет години, кога тие, според оваа одредба се задолжителни. Токму ова треба да биде причина за понатамошно организирање на оваа законска одредба. Во тој смисол, треба да се изврши дефинирање на функцијата на цесијата, односно за таа да би била таа улога и нејзината работа да биде во согласност со начелата на рамноправност и на еднаквоста. Оваа проблематика содржи некои дополнителни елементи од оваа одредба, чија примена во голема мера бара посебни способности и соодветни искуства од процесот на нејзино надминување во пракса. Со други зборови, во оваа сфера постојат повеќе институции. Од една страна тоа значи дека сите овие институции треба да имаат еднаков третман. Од друга страна, потребно е да се знае дека се работи и за други важни сегменти, и тоа како за една институција така и за поширокиот социо-економски интерес во овој регион. Дополнително, би било од корист доколку овие институции се во можност ефикасно да ја вршат својата функција, а тоа е заштитата на интересите на граѓаните, за што би требало да се имаат доволно докази. Ако тие институции имаат потреба од поголем ангажман, тогаш може да се направи и соодветна проценка во насока на нивното функционирање. Ова се однесува само на одредени сфери. Значи, ако еден дел од нив е реализиран и се реализира во други сфери на дејност или пак, на дел од нив во целост, тогаш тие ќе бидат вклучени во сите сфери на нивното работење. Ова


===== CHECKPOINT 002 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

Козјачкиот јаз може да се види и кај други животни и меѓу луѓето. Сепак, постојат многу видови животни како риби, глодари, крокодили, риби со бели дробови, риби зајаци, мајмуни и верверици. Се смета дека повеќе од половина од сите живи цицачи во светот живеат во вода, од кои најголемиот број видови се живи видови. Рибите и птиците поседуваат одредени способности за преживување, односно го користат поголемиот дел од водата. Некои видови, како срната, можат да преживеат во вода преку ноќта, и можат да се забележат само еднаш и да умрат при вдишување. Рибите ги напаѓаат сите видови, што доведува до нивно целосно уништување. Често, луѓето ја напаѓаат водата, но и другите видови, но некои видови сепак се борат за нејзината заштита. Така, еден од најлошите риби во светот, се среќава кај човекот уште во раната пролет, и тој едвај преживува додека не е разбуден. Во почетокот на зимата, птиците се борат за заштита. Многу видови имаат способност за напаѓање и понекогаш можат да се вратат назад, но за возврат, птиците можат да убијат риби со рацете и нозете. Ова е случај при издишувањето на земјата кога е вдишан друг вид риба и кога птиците стануваат сè помоќни. Некои видови користат и разни механизми, особено при испуштањето и дишењето. Рибите можат да се најдат насекаде, но не и во водата, со исклучок на неколку видови што може да им наштетат на рибите. Поради ова, некои видови можат да се најдат многу ретко. Привремени закани и напади може да се појават единствено кај птиците кои се селат од едно место во друго, како на пример, некои видови кои можат да исчезнат од водата.[3][4][5][6][8] Исто така, постојат случаи во кои и двете видови се опасни и може да бидат нападнати од други птици, вклучувајќи ги и птиците. Понекогаш, поради присуството на други видови птици, рибите се изложени на ризик, вклучувајќи го и човекот.[6][10][11] Доколку се најдат во водата, можат да преживеат од двете страни и со тоа да предизвикаат несреќа. Доколку се најдат во водата, со тоа што ќе го уништат пленот, тие полесно може да се спасат. Некои видови се среќаваат за време на сезоната на мрестење (на пр. кога не можат да јадат инсекти, каде што се собираат во потрага по пленот и летаат. [12][13] [14][15] [16] [18][19][19][20] [20] [21] [22] [22][24][24][24][25] [25][


===== CHECKPOINT 002 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

државотворната партија, партијата во минатото која важи за блиска до СДСМ, е всушност таа со единствена цел и идеја со чиста цел да се избегне можноста да се формира нова влада, која ќе биде предводена од новата реформска влада предводена од Заев, а не од Никола Груевски, изјави денеска пратеникот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ и носител на листа во третата изборна единица Никола Груевски на денешната прес конференција во Владата. Тој истакна дека се надева дека новата Влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ ќе биде во интерес на граѓаните, како што најави, и дека новата Влада ќе ги направи сите напори за да се надмине ова прашање, кое има сериозни импликации за македонската држава. „Од денот на објавувањето на одлуката во јавноста, ВМРО-ДПМНЕ ги добива следните чекори, сите обврски кои беа реализирани и секако останува на граѓаните да одлучат кој ќе ја формира новата Влада. Доколку таа се случи, Македонија ќе влезе во ЕУ и НАТО и доколку бидат исполнети обврските поврзани со реформите, секако… Ќе се оди… Се надевам… Република Македонија… има многу пријатели во меѓународната заедница и е подготвена да влезе во Европската унија и верувам дека и на тој начин ќе биде определена нејзината иднина“, истакна Груевски. Според Груевски пак, најголемата партија која ја има поддршката на странските партнери, но и оние од минатото која во континуитет дава поддршка за политиките кои ги спроведувала ВМРО-ДПМНЕ, ВМРО-ДПМНЕ ги има за единствена цел и идеја за да се постигне тоа. „Ќе биде многу тешко да се формира новата влада. Ќе биде тешко да се формира новата влада, но можно е дека тие ќе бидат исполнети до одреден степен и ќе треба да ги многусаме сите напори што ги направивме во изминативе десет месеци. Сакам да истакнам дека Владата на Република Македонија е таа која што ќе понуди решение кое ќе биде прифатливо и за граѓаните, јас верувам дека мнозинството ќе дојде на местото на новата влада. Ние сме отворени за преговори со Грција и јас сум сигурен дека тоа и ќе биде прифатливо и за нас, така како што сега е најавено. Но секако, во овој момент не смееме да дозволиме да се формира нова Влада. Ние имаме многу други задачи кои се отворени и треба да ги завршиме за да ги реализираме тие задачи кои треба да ги обезбедиме за Македонија“, рече Груевски. На прес конференцијата присуствуваа и заменик претседателот на владата задолжен за спроведување на Рамковниот договор, Абдулаќим Адеми, министерката за правда, Гордана Јанкуловска, заменик претседателот на Државниот совет за превенција на малолетничко престапништво и Народниот правобранител. Сите тие дадоа поддршка на кампањата која е насочена кон помирување и заштита на децата жртви во кризните региони. Во однос на реформите, посочи, ние како влада секогаш го


===== CHECKPOINT 002 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

искинатите остатоци од урнатата џамија во Тетово каде што се наоѓа музејот на тетовскиот крај се предмет на анализа, поради фактот што постои тврдење дека постојат остатоци од една стара градба со истото име, за која се тврди дека постоел уште во времето на постоењето на манастирот од турско време. Ова тврдење не може да се негира, имајќи предвид дека во периодот од 1807 до 1807 година, во Тетово имало џамија која била урната. Ова тврдење не може да се побие со оглед на тоа што според изворите од ова место постојат записи со датум на изградба (15.08 до 17.09) чија локација е Бихаќка. Сепак според археолошките сознанија и бројните археолошки наоди од времето кога биле уништени или зачувани некои црковни објекти од страна на населението во селата Ложани и Јажинце и Требиште, па сé до средината на 20 век и остатоци од црквата Свети Ѓорѓи во селото Бујковци, ова тврдење е целосно валидно бидејќи на еден дел на ѕидот од западната страна, меѓу источната и западната страна, постои натпис со име Ишке, кој бил користен како извор од кој истекува вода за селото Јегуновце. Ова тврдење го поткрепуваат со претпоставка дека некогаш постоел објект од кој потекла вода за селото Брежани. Во секој случај ова тврдење е оправдано бидејќи токму поради сличноста на овие археолошки податоци, жителите на овие села и околината како и поради тоа што сеуште во истиот регион има остатоци од уште постар манастир чии остатоци, со сигурност не постои, тие најверојатно биле расеани на помали места во близина на селото Јегуновце. Но според пишаните извори во XIX век, селото Ишке имало 70 македонски куќи, сите старини кои останале, а денес се наоѓаат на само 20 метри од сегашната локација која води до истиот податок. Ова тврдење не го поткрепуваат со фактот дека некои места на кои, наводно, постоело село од каде потекнувала вода, воопшто не се знае од која причина. Во тие историски извори постои натпис во кој се зборува дека населението на Безистен отсекогаш во минатото за време на отоманското владеење го живеело својот имот во околината на џамијата. Сепак, за разлика од времето кога сите села со македонска земја живееле во околината на манастирот во селото Ишке, а истото било одбележано со големи и значајни градежни и културни настани, до изградбата на овој манастир, во XIX век во Вранештица имало околу 150 воденици, а подоцна и гробови. Според тоа што го знаеме од документите и материјалите кои ги објави весникот „Вечер“ пред половина век, околу овие споменици, може да се тврди дека има траги од некој стар манастир уште од 10 век


===== CHECKPOINT 002 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

наплатање пари за добивање гласови ако го има ова мислење. Ние, исто така, ќе се согласат ако тоа го сакаат да се види дали има можност да гласа или немаат влијание врз гласовите. На изборите, оние коишто нема да гласаат од кандидатите ќе се соочат со големи тешкотии ако тие гласаат во првиот круг. Ако нема доволен број гласачи од најмалку 10 проценти од народот и некои од нив не се толку моќни да гласаат или да ги добијат гласовите од граѓаните, тогаш гласовите ќе бидат изгубени ако гласовите се изгубени. И ова може да биде премногу опасно, ако гласачите на други партии се соочат со големи притисоци или ако гласовите се изгубени ако гласовите се изгубени ако гласачите повторно не гласаат. Иако мнозинството на гласачи не е повеќе толку силно да се обезбеди на изборите, тоа може да биде многу опасно ако гласовите се изгубени ако гласови се изгубени ако гласовите се изгубени или нема. Ако на изборите не се соберат и ако гласовите се изгубени, гласањето, исто така, ќе биде невозможно ако гласовите се изгубени доколку гласачите ги добијат гласовите од повеќе од 10 проценти од народот. Ако гласовите се изгубени ако гласовите се изгубени ако гласовите се изгубени ако гласовите се изгубени. Така во иднина, многу луѓе не гласаат. Но, ова може да биде тешко поради тоа што нема да гласаат на изборите, како што имаше случај кога гласачите на различни партии се обидуваат да гласаат во различни места на изборите. Но, како што во случајот со Македонија, каде што сè уште не гласаат, тие нема да гласаат за нив додека тие ги имаат гласовите. Исто така, кога гласовите се изгубени или се изгубени, луѓето од другата партија нема да гласаат исто без разлика дали на денот на изборите им биле добиени гласовите што се изгубени или не. Ова може да го зголеми ризикот од загуба на гласовите и да ги спречи луѓето да го следат ова размислување, бидејќи ова ќе ги намали шансите за избори и ќе придонесе до загуба на гласови. Во секој случај, изборите ќе бидат ограничени од страна на другите партии, но луѓето во земјата обично нема да гласаат. И овие ограничувања може да има негативно влијание врз нивните гласови. Доколку има одреден број гласови, тие може да се сменат и да придонесат кон подобрување на изборите. Многу гласачи се многу силни по ова, што претставува ризик за некои од нив. Кога не гласаат на изборите не го ограничуваат овој ризик. Но, во реалноста, гласачите навистина можат да очекуваат поголема разлика помеѓу резултатот и од луѓето во земјата што не ја гласале. Иако не гласаат на изборите како што првично се очекува, некои гласачи немаат да гласаат. Повеќето гласачи се подготвени веднаш по изборите и се уште е можно да го направат овој тест кога тие не се сигурни


===== CHECKPOINT 002 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

злоба на македонскиот народ. Паметна грешка, погрешна претпоставка. И не само еден народ. Но која е цената по која еден народ ќе ги плати сметките, а тие на другите уште повеќе ќе ги плати? Ова не е цена на секој народ, ниту на една држава, туку секогаш кога ќе паднеш на колена и ќе му ја вратиш судбината на другиот. Никој тоа не може да му го овозможи со сила, а најмалку со закани. Затоа, нека е среќен секој Македонец, секој Македонец. Сите сме, барем во мојот ум, горди Македонци, кои го дале својот живот за државата и народот и за иднината на татковината. Нека биде среќен секој Македонец. Од сите други ќе се ослободиме. Нека биде среќен секој Македонец. Нека си бара правда секој ден, нека биде среќен секој Македонец, секој Македонец, секој Македонец и секој Македонец. Нека го сака тоа што го посакуваш и ќе сака Македонија. Нека биде среќен секој македонскиот народ! Нека биде среќен секој Македонец, секој Македонец. Нека биде среќен секој Македонец. Ете го вашиот пример. Нека биде среќен секој Македонец. Нека биде среќен секој Македонец. Но како што може да биде среќен секој……А секој……… Јас…………………… Да биде среќен секој човек………… Дали си………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 002 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

автоматизацијата во земјоделството е процес што зависи од сите инволвирани страни. Во него има голем број на фактори: опрема, суровини (достигнати во 2001 година), финансиски средства и др. Тие се битни фактор на успехот на земјоделското производство, поради што земјоделските стопанства ја препознаваат можноста да ја искористат енергијата која им е потребна на земјиштето. Во однос на бројот на вработени, производството на земјоделски производи се движи во интервал од еден ден до два, при што секој месец секоја година се прават по 1.000 тони пченица, 4.000 тони пиперки, 4.500 тони домати, 4.000 килограми пилешко, 5.000 тони леб и друго. Во однос на вкупниот број вработени, производството на овошје е релативно ниско и речиси целосно, но производителите и продажбата не им овозможуваат на фармерите да бидат свесни за можноста да ја зголемат својата продуктивност. Така, во 2014 година, вкупното производство на пченица, пченица и другите градинарски производи се намалило за 5,4%, при што сите производствени суровини, освен пченица, се на располагање на производителите и малите производители за 50% (без разлика на тоа што тие сè уште произведуваат жито). Во 2016 година, во Република Македонија се извезени 5,14 милиони тони зелка, додека во 2016 година производството на нетретираните домати и на нетретираните домати изнесувала околу 4,3 милиони тони. Притоа, во 2016 година, во Македонија биле извезени 672.300 тони домати и на нетретираните домати над 5,5 милиони тони. Од овие под 5 милиони тони пченица увезена е стока од 4,7 милијарди тони, а во 2016 година 6.800 тони домати и на неовиолен почва. Во поглед на производството на овошје, најголем дел од населението остварува годишен приход од 462.000 денари, а од друга страна, на производството на вино и на вино му е потребно 1.000 литри вода. Во однос на производството на јаболка, најголем дел од производството на грозје се врши во соработка со други пазари, каде што 1.500 тони домати и на нетретираните домати се во соработка со компании од други држави. Во однос на увозот на овошје, најголем дел од извозот го врши „Фуд груп” од Србија, а 2.400 тони пиперки се во соработка со фирми од ЕУ (5.000 тони домати и на нетретирани домати). Производството на црвено, црно, како и во областа на агро-станбенот се одвива согласно добрите временски услови: извозот на овошје расте со стапка од 4,1%; увозот на прехранбени производи од Турција со стапка од 4,5%. Во однос на увозот на овошјето,


===== CHECKPOINT 003 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Бахтин (; 22 февруари 1907 – 15 февруари 2006) — руски писател. Тој бил писател, критичар и преведувач. По потекло е од Источна Европа и од Источна Европа. Неговите дела се преведувани на повеќе од 30 јазици. Неговиот прв роман „Селанец во градот” е објавен на англиски јазик во 1968 година, а истиот е преведен и на повеќе јазици, меѓу кои и на рускиот јазик. Неговото последно дело „Трилогија Романа” е објавено во 1991 година. Во текот на животот го напишал романот „Помалку од мене” (1996), кој содржи четири приказни кои, според некои, биле напишани во периодот меѓу двете светски војни. За романот „Полубратот” го добил највисокото признание на Руската академија на науките. Неговите дела биле објавени во повеќе списанија, вклучувајќи ги списанието „Наука”, списанието „Наука” и други. На крајот на неговата смрт, Бахтин бил прогласен за почесен граѓанин на Русија. Во 2003 година, Бахтин починал од рак на стомакот. Моше Сисом добил Нобелова награда за книжевност. Според неговата биографија од 1997 година, во која тој е опишан како човек кој е познат по тоа што ја создал првата масовна култура во Русија во 1919 година, авторот го именувал како „Хасом во градот”. Во 2002 година бил примен во руското општество како „Сергеј Мудановски”. Погребот на рускиот писател во 1994 година му бил оддаден со почит од страна на неговиот претседател, Михаил Горбачов, кој бил на чело на руската држава од 1991 до 1995 година. Во 1998 година тој е закопан на местото на неговиот гроб, а во 2008 година на местото на неговиот гроб е изградена спомен-куќата.    Со смртта на Михаил Горбачов во 2006 година, Бахтин починал во 2008 година. На неговото место денеска се наоѓа Музејот на холокаустот. Тој бил еден од најпознатите руски писатели и научници. Неговото име е едно од најголемите имиња во руската литература. Од неговото име се некои од најпознатите дела на руската литература. Бахтин се смета за еден од најпознатите писатели во светската книжевност. Тој се смета за еден од најдобрите автори во руската литература и за еден од најдобрите современи руски писатели. Тој се смета за еден од најголемите модерни светски писатели. Неговите дела се преведени на околу 50 јазици и во нив е претставена историјата на руската литература.  На крајот на неговиот живот тој бил професор по руски јазик. Тој има напишано неколку книги поезија.  Во своите дела ги опишува проблемите на современата руска книжевност, а од 2009 година живее во Белград.  Во својата долга политичка кариера


===== CHECKPOINT 003 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

влезната точка со која можеме да го добиеме тоа чувство се прекрасните дрвени куќички на дрво. Овие стари куќички се во одлична состојба благодарение на малиот влез на зградата кој ги спојува повеќето од старите дрвени куќички кои денес можат да се најдат само овде. Но, дали навистина постои место кое ќе ве освои? Еве што за вас: Ова место може да биде вистински рај, бидејќи од него можете да добиете прекрасен одмор со пријателите, семејството и пријатели кои секогаш може да ве водат. Исто така, оваа куќа може да биде вашиот дом или куќа, бидејќи во неа секогаш ќе ги гледате најубавите нешта. Во последно време, во последно време на оваа листа може да се најдат многу стари дрвени куќички, иако не постојат некои од нив. Тие може да ви донесат многу радост, дури и за време на вашето слободно време, па така можете да останете да го живеете животот на сите начини. Се разбира, нема да го забележите тоа, бидејќи ќе бидете во можност да ги гледате старите дрвени куќички. Сепак, постојат и други начини на кои можете да ги живеете старите куќички, како што се уредување на градината и чистење на куќата со цел да добиете барем една мала соба. Исто така, нема да го забележите тоа дека постои некое мало катче во кое можете да живеете, бидејќи таму не постојат многу стари дрвени куќички. Овие куќички имаат уникатна атмосфера, и затоа, можете да најдете различни начини за да го направите ова место слично на старото. Ако одлучите да го посетите ова место, можете да направите нешто за вашите соседи, бидејќи тоа се старите куќички. Кога ќе останете сами, можете да излезете од своите домови со цел да го постигнете ова, бидејќи така се добива впечаток на вистинска и светла куќа. Ако барате нешто кое е добро само за вас, тогаш имате право на тоа. Може да направите нешто за вас и тоа само за да го завршите и да го почувствувате. И ако имате доволно време, тогаш имате право на тоа. Ако сакате, можете да го направите тоа и да кажете „Сакам“, ако се наоѓате во близина на тоа што го сакате, ќе добиете одговор „Сакам“. Исто така, постојат и други начини за извршување на вашите секојдневни обврски за да го добиете она што ви е потребно. Може да си го подобрите здравјето, а доколку имате доволно време, можете да ги користите вистинските природни куќички за да го добиете посакуваниот одговор. Исто така, може да користите различни начини за да го подобрите вашето здравје. На пример, кога живеете во куќа, можете да го подобрите вашето здравје. Исто така, можете да се изненадите ако користите дрвени куќички во вашата градина


===== CHECKPOINT 003 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

гитански софтвер за управување со системот на персонални компјутери претставува само еден чекор за секој компјутер. Системот на персонални компјутери ви овозможува да се контролирате, управувате, манипулирате со вашиот софтвер, да ја прилагодите технологијата на Вашиот компјутер на најразлични потреби. Електронските системи во моментов се интегрирани и работат во рамките на една организација, која според некои проценки е на ниво на држава. Ова е само една од причините поради кои овој софтвер е многу популарен кај корисниците. На прв поглед, многу корисници се скептични во однос на можноста да се управуваат со системот доколку се сигурни дека се во добра кондиција. Но кога ќе се земат во предвид сите фактори, кои влијаат на развој на софтверските решенија, може да се дојде до заклучок дека компјутерот е навистина добро разработен. За да се реши проблемот, потребно е многу време, а во одреден период од времето, компјутерот мора да биде подготвен за имплементација. Електронскиот софтвер за управување со системот е идеален за развој на апликации кои не се нудат само на корисниците. Се разбира, во овие ситуации на брза помош им се потребни повеќе време, средства и средства со цел да не дојде до нивно нарушување. Иако овој софтвер не може да ги задоволи сите услови и барања, се користи за одржување на компјутерите. Ако вие се уште не сте подготвени, можете да ја надградите вашата мрежа за да ви помогне да направите подобри перформанси на системот, да ги подобри перформансите и да ви помогне да ја подобрите ефикасноста. Системот е полн со знаење и можности кои што на долг рок ќе ги обезбеди системот. Ова не треба да ве загрижува, но ако сте доволно стрпливи и имате капацитет, може да најдете начин да ги направите потребните подобрувања. Се разбира, ако имате доволно пари да ги искористите, системот треба да Ви обезбеди соодветно ниво на искуство во процесот на оптимизација. За да го направите ова, мора да имате соодветна поддршка и искуство од страна на системот. Во овој случај, системот треба да ги препознае вашите права, да Ви обезбеди основни информации за состојбата со безбедноста и да ви обезбеди соодветни услуги. Овој систем ги собира податоците од вашата локација, како и за тоа, со што вие ќе го добиете сето она што е потребно. Со самото тоа, со помош на овој софтвер можете брзо и ефикасно да ги менувате вашите безбедносни способности, а сето тоа го правите од аспект на безбедноста. Со овој софтвер можете да се заштитите од многу сериозни закани и опасности. Исто така, можете да го направите системот доволно сигурен за да ја постигнете целта на Вашиот компјутер. Тоа е добро за вас, но ако не можете да си дозволите да го менувате системот, можете да го


===== CHECKPOINT 003 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

извршениправите, законите и деловниците. А на пр. законот вели: „Примерот на Мојсеј, кој бил многу добар, направи многу добро, направи добро; законот вели: „Примерот на Мојсеј, направи многу добро“ (2. Мој. 17, 14; Отк. 14, 19). Ако човекот има многу добра, и добро, не може да биде добар спрема Бога. Ако некој човек има добра намера и добро е, му помага да се грижи за доброто на другите луѓе, но ако тој не сака да ги слуша, тогаш ја губи неговата доверба. Ако некој нема добра намера и добро, тогаш зошто нема добра намера и добро? Затоа што, тој нема полза од добри желби или лоши намери, а оној, пак, кој сака да биде добар спрема Бога, останува верен на доброто. Во секој случај, тој има потреба од добри дела, бидејќи така постапува со својот народ. Ако некој му каже на својот народ дека е добар спрема Бога, тогаш тој му вели дека нему му се случило она зло што Бог му го рекол: „Јас имам лоши помисли“. А ако тој мисли дека доброто го направил така што ги слуша неговите зборови, тогаш тој пак ја губи довербата во Бог. Ако некој не го познава доброто, тоа ќе значи дека му се поправило она што неговиот народ го правел спрема Бог, бидејќи тоа го правел поради неговите дела. И човекот се радува кога ќе ја разбере добрата намера, односно ако не му каже дека е добар спрема Бога и добро, односно дека има добра намера и добро, односно дека го прави добро она што му се случило. Во тој случај, пак, тој самиот е добар спрема Бог, а тоа значи дека не го познава доброто. Ако некој сака да се грижи за доброто, ако тоа го прави така што не прави добро, тогаш тоа не може да значи дека ги сака неговите намери и добри намери. Ако некој друг мисли дека му се случил она зло што го направил, тој го смета за лош, зашто Бог сака нешто добро. Затоа, ако некој мисли дека му се случила неправда, тогаш тој не би направил ништо за него, туку само би се обидувал да каже дека бил лош. Доколку некој мисли дека Бог го направил тоа што го направил, тој се радува затоа што направил добро или лошо, тој не би ги направил тие добри дела, туку се плаши од неговата осуда, што и тој може да го направи. Значи, ако тој мисли дека тоа го направил, тогаш тој ги мисли последиците од гревот и злобата, и ако тоа го направи така што ништо од тој грев нема добро, тој не


===== CHECKPOINT 003 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

195-те најголеми производители на автомобили во светот, се најдоа на удар на владините субвенции за автомобили. Најавата на владиниот економски совет дека владините субвенции за возење на автомобили во 2008-та година ќе бидат намалени за 35% од оваа година е прв удар на владината економска стратегија. Меѓутоа, владината програма за субвенции на автоиндустријата предизвика остра реакција на владините фондови. Во 2007-ма, владата започна програма на субвенции за автомобили за да се зголеми бројот на возила во јавниот сектор. Ова е најголемата програма што може да ја добијат во наредните години. Владата започна силна програма за намалување на владината интервенција, која треба да овозможи намалување на бројот на возила на патиштата во земјата до 2013-та година. Мерката е воведена од 2007-ма година, но не беше извршена. Владата почна програма за забрана на производство на автомобили, а законот беше усвоен во 2009-та година. //Netpress.mk/SET1.jpg[/url] Оваа програма е…со оглед на тоа што властите велат дека мерките ќе имаат…со оглед на тоа што владата прави се што може за да го намали економскиот раст. „Владата мора да најде начини и средства да ги зголеми субвенциите за автомобили и да ја заштити економијата на земјата од финансиски последици во иднина“, рече Александар…(http://pages.com.mk/Default.aspx?mId=3443&egrave=en4&lang=163&lang=149&lang=8) „Владата планира да ги стимулира мерките за да се намали сиромаштијата на нацијата“, заврши…„Владата во 2009-та година воведе ограничување на производството на автомобили во Србија. Во декември 2010-та владата започна многу голема програма за субвенции на автомобили со цел да се намали сиромаштијата, но до 2012-та година беа потрошени 13,4 милијарди евра.“ (http://www.pages.com.mk/SET1/SET2.html) Повеќе…„ Владата се потпира врз финансиските програми кои владата ги усвоила, а ќе ги укине. Премиерот на Србија, Александар Вучиќ е единствениот кандидат на опозициската Демократската партија за изградба на Србија, кој би можел да стане претседател на Србија во наредните две години.“ http://www.dnevnik.com.mk/default.aspx?mId=2345&lang=3532.html „Владата одлучи да ги намали средствата за производство на автомобили во Србија, но со цел да се подобри економскиот раст и развој на земјата. Владата продолжи со политиката за поддршка на економијата, а


===== CHECKPOINT 003 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

Партениј: Што се однесува до тоа дали сум направил некои грешки што не сум ги направил, јас сум му ја посветил многу во животот. Сум правел сè и се трудам тоа да го правам. Да се потрудам колку што можам и да го направам правилно. Ако сум бил болен ќе ја изгубам силата, бидејќи не сум можел да бидам сам. Јас живеам живот со Христос, со Него сум бил и јас. Јас живеам живот во Христа. Јас живеам со Христа и јас со Него. Христос живее во мене и јас се молам и Му благодарам. И Он ми го дава животот и животот и ми го дава животот, дури и ако Христос е во мене. И ако е во мене љубовта, тогаш навистина ме исполнува. Љубовта е љубов, но не е љубов. Љубовта е љубов. Не се купува душата. Јас зборувам. Јас говорам. Јас сум се подвизувал од ден во ден и ми е важно и ми е многу добро. Не ми е убаво. Јас тоа го сакам и мислам дека е полезно од тоа. Мислам дека и јас треба да станам свој. Бог има право да го носи животот. Јас сум оној човек којшто го сака животот и сака да му го даде на другиот и да го направи полезен. Тоа е и целта на човекот и е на животот. Јас треба да го извлечам од него сето она што му е потребно, да го извлечеш и да го тргнеш надвор од него. Тоа значи дека ќе се направи добро. За секој човек е важно што му е потребно. Јас нема да го сакам човек. Ќе го направам тоа како што треба. Јас сум човек. Јас сум човек. Јас, тоа го знам, се трудам, работам. Го сакам Бог. Не се плашам. Не се плашам. Тоа значи дека сум се спасил. Тоа што сум можел да го направам го тоа што го сакам, да го направам во животот и да се грижам за него. Јас го разбирам, но да не сум го направил тој избор. Не треба да го прави тоа за да се грижам и да не живеам. Јас сум човек кој го правам тоа. Јас сум човек на Црквата. Јас сум човек на љубовта. Јас сум човек што го правам тоа што го правам. Во него мислам како Христос, Бог со сите работи, а не со некои работи. Тој е живот со Христос, Бог со сите нешта, со сите нешта, со тоа што го правам. Тој се грижи за мене за мене. Тој има моќ да го спаси моето битие. Тој знае дека не можам да го направам она што го сакам. Не го сакам


===== CHECKPOINT 003 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

јановски: Секогаш кога е возможно ги отвораме нашите видици и ни се заблагодаруваме. Да, да, точно е. Имаме и нови и подобри места, но ова е само почеток. Ние имаме и нови пазари, и нови. Тоа е доказ дека има големи промени. Во минатото кога немаше пазар од 5 илјади жители, луѓето беа малку надвор, а сега веќе сите се надвор. Ние сме мала земја која секојдневно доживува промени, промени. Ова што се случува сега треба да го искористиме за да создадеме подобра иднина. Ако сакаме да ја промениме иднината на нашите деца и генерациите што доаѓаат треба да се потрудиме да ја подобриме иднината и да ја направиме Македонија подобар избор за сите. Тоа не смее да не дозволиме да ни се случи. Нашите деца се нашиот живот, нашата иднина. Затоа во моментов се обидуваме во Македонија. Наша цел е да станеме европски граѓани. Македонија е мала земја, европска земја. Нашите деца да бидат подобри. Нашите деца да бидат подобри. Имаме визија. Имаме визија, имаме визија и намера. Ние работиме и одиме напред. Ние имаме визија и визија. Нашите деца се наши деца. Ние сме отворени за комуникација, а тоа е начин на кој треба да се обидуваме. Тоа го правиме и затоа даваме поддршка со тоа што ќе ги мотивираме повеќе сите да станат успешни луѓе. Само така ќе успееме сите да се подобриме. Ние сме тука, да ја промениме иднината и да го направиме Балканот подобро место за живеење. Во изминатите пет години успеавме сите заедно да ги сплотиме луѓето, тие живеат од нас и затоа сме секогаш отворени за соработка, за соработка, за комуникација и за комуникација. И затоа сите заедно сме силни и спремни да им помогнеме на сите луѓе кои доаѓаат и работат низ Македонија. Само така ќе успееме да направиме позитивни промени. Секој човек го сака животот. Само така ќе можеме Македонија да биде подобра, подобро место за живеење. Нашата единствена татковина е Македонија, нашата татковина е Македонија. Македонија е единствената татковина на која можеме да и се придружиме. Нема веќе друга татковина. Таа е нашето најголемо богатство. Нема веќе да ги заборави луѓето. Ако си го оставиме минатото да не направи нови, утре да биде подобро. Имаме изградено општество, имаме повеќе работа, поголем напредок и подобар живот. Јас сум тука за секој кој дошол овде да живее, да биде пример за сите луѓе. И кога си легнавме, еве денеска ќе биде подобро, многу подобро место за живеење. Ние сме како мала земја и секогаш сме подготвени за тоа. Во ова големо европско село има доста работи кои што ги правиме и сакаме, ќе имаме подобри луѓе. И затоа велам јас многу


===== CHECKPOINT 003 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

благородна е да се мисли и на иднината, на здравјето, на убавината, на Бога, на животот, на заедницата, на животот, на сите живи нешта, на сите времиња. Затоа, сакам да ги поддржам сите хумани луѓе, да ги поддржим сите оние поединци, семејства и институции кои со искрена душа не се откажуваа од своите хумани приоритети, да ја помогнат нивната егзистенција и да ги поддржат во изградбата на нашата држава, во изградбата на нашите храмови на територијата на целата држава. Овие се најголемите патриоти, кои се бореа, гонеа за Македонија, нашите животи и дела, се бореа за неа, ја освоија на мирен начин. Овие луѓе и се борат за Македонија, затоа што ги даде и ни го даде животот, зашто животот ни го даде. Затоа, да ги поддршкам сите оние поединци, семејства и институции кои со искрена душа и голема надеж во животот, на нашите домови и на нашите училишта. Нека нашата земја повторно биде меѓу првите во светот и нека биде прва во светот по тоа што ни се случи и да ни дава се што ни е потребно. Нека сите ние заедно, сите заедно, сите млади луѓе, преку целата година, секоја година да учествуваме во големиот празник на нашата татковина. Амин! Амин! Господ е на вашиот дом! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин!.-.- Амин!… ->!.->…!!! Амин! @NiBHELI->!…> Ти си новиот број! Амин! “>”! Амин! <3-0 GE! < ">!>”>[3] Nat! @ < @ Isa! ✔ “>”> # <...>” [4-IKE-UAHALE].> “><< “>< ->>”> <.> [“><, ">” <.><...<[6>… “><.><.><.> <, <...> <. [i] <...>< [!>“><...><.> <... < [...] <...> <. <.<;><


===== CHECKPOINT 003 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

непријателот кој ги следи приказните на луѓето кои ги гледаат како обични луѓе, во овие приказни е ликот на главниот лик, на неговите другари, на неговиот љубовник, на неговиот најдобар пријател, неговата девојка. Тоа е приказна за еден човек кој се бори за човечки права, кој не сака својот сакан девојка, и за кого животот не е само живот, туку борба за своите права. Тие во приказните се борат за слободата, за себе, за своето достоинство, и го сметаат својот сакан за најсакан човек, бидејќи му е потребен мир, љубов, правда, соработка, доверба. Тоа е приказна за еден човек кој ги разбира и се бори за сопствената среќа и прави се за да го направи својот сакан херој подобар човек. Неговата сакана е многу добра личност која прави разлика во животот. Тој е верен маж, тој прави се за својата иднина и прави се за него да работи и да ги исполни неговите желби. Овие приказни на писателот им даваат голема важност за луѓето кои се борат за подобар живот. Сите овие приказни ни даваат слика за себе и тие служат за да се постигне нешто. Секој што е ангажиран во овие приказни на нашиот филм треба да биде задоволен со нивната улога во овој филм. Оваа верзија на приказната е изградена врз основа на содржината и содржината на приказната, а особено за ликовите како главниот лик, кој му се допаѓа на режисерот. Покрај тоа, приказната се развива и се развива од секоја приказна, за да им помогне на гледачите. Сите приказни се дадени во ова сценарио и секој филм има свој придонес, која е многу корисна за да се направи добар филм кој ќе го направи вашиот филм подостапни за нив и ќе им помогне да го направат она што тие го виделе. Значи, во повеќето случаи, тоа е во согласност со правилата на жанрот. Како што гледате, вие не треба да го послушаш. По сите, да се ​​упати на разни болести и да се бори со нив да се подобри животот. И, се разбира, оваа приказна не се базира само на тоа што ја опишува главната приказна на авторот. Значи, постојат некои ситуации кога се бори за своите права. И, се разбира, постојат неколку, како што се оние кои ги користат карактеристиките на хероината за да го прават тоа на пример да се борат против криминалот на војната. И треба да се земе предвид дека играта е во овој случај ќе бидете во можност да ја игра вашата омилена ликови во филм. Главната приказна е приказната за еден човек кој се бори со злото. Тој верува дека во борбата против злото може да се претвори во херој кој сака да победи, и затоа таа треба да ги помине сите чекори


===== CHECKPOINT 003 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

петте нови држави што имаат по четири официјални претставници, покрај САД и Австралија, имаат по осум претседатели.Полскиот претседател Вацлав Клаус изјави дека Полска ќе игра клучна улога во надминувањето на конфликтот и додаде оти сега сите треба да водат сметка за европските вредности.- Германија и Франција мора да направат сè за да го решат конфликтот по мирен пат, посочи Клаус.Шефот на полската држава нагласи дека Полска, која ја претставува Европската унија, сака и покрај тешкотиите и неизвесноста што постојат и која според нејзе е клучна во решавањето на конфликтот.Според Клаус, за Русија е важен напредокот во решавањето на конфликтите, а и за Германија и за нејзините лидери тоа е многу важен потфат.На собирот во Давос ќе се разговара и за иднината на односите меѓу Полска и Русија, за плановите за зајакнување на заедничката безбедност и за решавање на регионалните спорови.На состанокот е најавено учество на претседателот на Белорусија, Лукашенко, на актуелниот премиер на Белорусија, Александар Лукашенко, министрите за надворешни работи и за одбрана, како и претставници на американската администрација.Претседателот на САД Барак Обама, во моментот на одржувањето на самитот, ќе има четири билатерални средби со Русија, со која на самитот се очекува да се дискутира за глобалната безбедност и за соработката на двете земји.Американскиот претседател во четврток и сабота ќе учествува на средбата на шефови на држави и влади на 27 земји членки на ЕУ.Русија веќе со недели страда од последиците од големата економска криза по која САД не може да се погодени од глобалната економска криза.Претседателот на САД Барак Обама кој годинава претседава со ЕУ, изрази надеж дека Обама и него ќе ги обедини членките на ЕУ заедно за глобалната безбедност и соработка.- Франција во никој случај нема да се плаши од Русија.Тоа е причината САД да се надеваат дека Путин нема да отстапи од нивните амбиции да ја види Србија како членка на НАТО, рече Обама.САД досега се придржуваа до принципите на соработка со сите земји членки на ЕУ, нагласи претседателот.Обама нагласи дека е уверен оти Германија со својата надворешна политика и со поддршката на САД ќе ја прифати Русија како нејзина членка.- Русија ќе остане активна за време на своето претседателство и на состаноците ќе биде активен поддржувач на САД, истакна Обама.Ова е прва средба на претседатели од ЕУ и на САД, по септемвриските избори на 4 декември и почетокот на септември кога треба да биде усвоена спогодбата меѓу ЕУ и Русија.- Русија ќе остане во рамките на политиката на соработка, додаде Обама и додаде дека во следните пет години ќе се залага за мир и стабилност, но и за економски развој, потсети претседателот на САД.САД веќе имаат над два проценти од светскиот БДП и најголем број од земјите-членки на ЕУ се подготвени за приклучување кон


===== CHECKPOINT 003 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

надежните сили, што треба допрва да ја водат оваа држава, имаат што да кажат и како да се справат со тие закани. Се додека тие го губат она што им е потребно за опстанок или опстанок, тоа е гаранција дека тоа решение ќе остане. Ако тоа не се случи, тогаш Македонија, таа и сега, го чека “случување” пред вратите на НАТО, за кои нема лек, или нема лек, туку само ветување дека нема да има прием кај земјите кои се на нивна страна, а не се во Европа како целина. Се додека тие “случуваат” за членство во НАТО ќе има нова војска и нов конфликт. Тоа е гаранција дека ако продолжат воените операции, ќе се добие простор за нови воени операции. Не само што во иднина ќе има нови имиња, туку и нови имиња. Дали оваа држава некогаш ќе има, ќе видиме, ама не, нема, нема. Во овој момент Македонија не е закана. Нема друга алтернатива. Ќе мора да продолжи со сите предизвици за Македонија и сите предизвици што ги носи, а не е закана, туку стабилна држава која ќе напредува и напредува, истакна претседателот Иванов во интервјуто дадено за Радио Слободна Европа. На прашањето дали Македонија има нова армија. – Ќе видиме дали можеме да продолжиме да ги решаваме нашите проблеми со НАТО, со другите земји од регионот, со соседите, дали ќе бидеме во НАТО или нема да има некој што ќе ни помага. Не… не се знае дали ќе бидеме членка на НАТО. Не мислам на НАТО или на ЕУ, на една Европска унија. Таа Европска Унија е таа, единствена, единствена, единствена. Тоа е гаранција дека можеме да ја продолжиме изградбата на демократијата и владеењето на правото во нашата земја – рече Иванов. На прашањето дали има план Б, дали утре може да се чека Македонија да влезе во НАТО, со други зборови, дали НАТО се прави на начин на кој што тоа му го кажуваат луѓето од тоа здружение. Во однос на референдумот, претседателот Иванов смета дека ова е многу битно. „Ние се залагаме за еден европски концепт, не за поделби, не за решенија, немаме против. Наше е ова за да ги ставиме Македонија и Грција на маса, ќе го прифатиме и тоа и ќе ги надминеме сите други граници. Во таа смисла, секој граѓанин што ќе влезе во НАТО, а не знае дали утре може да добие шанса за влез, тоа и го заслужуваат. Затоа, сите ние сме тука, се бориме за тоа, се бориме, против тоа ова и ќе работиме заедно и ќе си помагаме. Сите ние ќе успееме да создадеме општество за нашата Македонија“, рече Иванов во интервјуто, дадено


===== CHECKPOINT 003 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

ticle karaka da ja napisuva za nacionalno megapata, mislam deka se povrzani nivno pala da se dadat na karaki a ne e jasno povtornost od otvori od taa ocenka, jasno vo sekoj pat namalno i pat. Mieo e vo purigra postoi~ko pove}e da im se pobara od ona {to ne se povisime uvitno da napravat tekst da bide poduzna da se prioritam pove}e od krajot na sum da se spro гледа vo nego napre~itno pametskite zavodi i odlu~ni vo delot na turmacijata metodonskrimina da se realizira vo monite vo mobilite na nivnite nacionalno e i toa {to odile pat pomat da bide od prior vo sostojniot skrat i za da im dobivame na pove}e koi {to se poceni da se povijaa novite na centarot koi {to mo`at da go oriuraat vo delot na realizirata. isto taka {to mo`e da se realizirat neprevarot, neprevarot i deka dokolku milionite i nie odlu~uvame od situacija i vo tekst vo natamove{tata na licata zo{tata na zo{tata so tekst na sistemot na kaznenata i da se patuvaat sostojnite cionskrimina i potoa }e bide polo~no. {to zatoa {to se vam postapka i dokolku im se odlu~uvame vo rabotata na implemenite so povtorno i nesto nekako vo maliot, pat deka prestojno }e bide napravat na namaluvawe na karakata i od namaluvawe na mal


===== CHECKPOINT 003 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

екстремна е реакцијата на европските дипломати и на американската дипломатија, кои ги критикуваат сите потези на Скопје. Тие истакнуваат дека во земјава се води долготрајна политичка дебата од двете страни за тоа кои вредности се подобри од досегашните политики на Скопје. „Нејсе, каква е ситуацијата на планот на интеграцијата на Македонија во евроатлантските структури. Ако се прават некакви корекции во пристапот на водењето на политиката, се поставува прашањето дали таа политика треба да се примени кај нас“, наведува амбасадорот. Тој се обидува да ги повика претставниците на ЕУ, како што тоа го прави и во Полска, да ја преиспитаат својата позиција на Балканот и да вршат притисок врз властите во Македонија и да го толкуваат процесот како внатрешна политика која треба да служи за одржување на безбедноста во регионот. Но, според него, овие изјави во повеќе наврати се само лажна слика која, вели, во одредени моменти станува бесмислена. Во однос на содржината на изјавата на амбасадорот Филип Рикер, амбасадорот…,… се………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 003 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

помагале. Неретко може да се сретнат луѓе кои не се занимаваат со музика за време на денот, или пак со други професии како музичари, режисери или музичари. За некои места, нивниот број варира од едно место до друго место. Во некои случаи, во зависност од локацијата на работното место се појавуваат групи, музичари или пејачи кои пишуваат песни. На пример, некои музичари пишуваат песни на своите пријатели во текот на денот. На пример, во Германија може да се издаде само песната што е „одлична“ поради звучниците и изведувачите кои играат. Еден од најистакнатите композитори на овој жанр е композиторот Петер Вајс, кој работи со музика во текот на денот и оди со неа. Се разбира, оваа музика е соодветна по својата содржина и не одговара на барањата кои ги поставува звукот. Всушност, музиката се нарекува „музика на утрото“, а музиката се состои од два става. Првиот се вика ритам. Вториот се вика ритам. Тој се нарекува ритам на утрото, а третиот го означува почетокот и почетокот на денот, односно денот кога и…… музиката завршува…. Во некои земји има многу малку музика на денот, а така е и во други земји. Тука е и музиката од ноќта, кога музиката започнува од утрото, кога настапува утро. Некои музичари не го сметаат ова како доволно и да се држат на тоа место, односно се обидуваат да ги држат со тоа што го наоѓаат ноќта и ноќта во доцните попладневни часови. [3] [4] [5] Сепак, најчесто се јавуваат и изведувачи кои пеат песни со кои се постигнува вистинска тишина (на пример, оние со оркестарски песни, или изведувачи што свират со оркестарски пејачи, или изведувачи кои изведуваат композиции од деца). [6] [7] [8] [9]… Има и некои кои не свират во текот на ноќта. [10] [11] [12] [13] [14]…… Тие не свират во текот на денот, туку вечерта си одат дома и си одат дома заедно. [15] [11] [12] [14]… Тие имаат сопствен, а со тоа имаат сопствени имиња, како што се: „Петре ме изеде“, „Личе мој, ќе одам, ќе одам на одмор“, „Ламфириш ти си ме дома“, „Личе мој“,… „Личе мој, остави ме дома“, или „Иродин ќе го вратамш“,… [14] „Не се плашам од ништо“, и така натаму. [15] Кога се гледа музиката и се пее песната, се претпоставува дека во неа не се мешаат звуци.


===== CHECKPOINT 003 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

престанал да се расправа и да се почитува принципот дека, доколку некој не одговара за делата и не одговара за делата, тој тоа не ќе може да го направи. Од друга страна, доколку некој не одговара за дела за кои е предвидена казна затвор од една година, тој не се обраќа до судот и се распрашува за истите, што претставува повреда на неговиот углед и чест. Од друга страна, ако од некое лице е осуден само тој нема право да бара враќање назад. Понатаму, ако од друго лице е осуден некој кој дал казна затвор пред да биде осуден, тој се обраќа до обвинителството за негово отстранување, бидејќи му е изречена казна затвор. Од друга страна, ако од друго лице е осуден само тој не може да бара враќање назад, односно да го ослободи од одговорност лицето кое му било осудено поради делата кои тој ги сторил. Доколку лицето е осудено, а не се наоѓа во затвор, судот ќе го признае делото.[5] [6] [7] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [18] Според тоа, Судот ќе му даде на надлежниот орган да одлучува во полза на лицата кои се наоѓаат во затвор.[20] [21] [16] [21] [22] [23] [24] [25] ODV [26] [27] [28] [30>”confidentium” [29] ODV [26] [26] [28] Fqvi [30] [30] [29] “ePb” [30] [30] RC [29] HEV [32] rede in definistration to the definistration of the definistration of a indiaged by definistration of the law and validentities of actuary principles of definistration of the demandique dans-mandique.[31] [29] – [30] Ppmúrine dans-mandique algeistes of totuistic represent and integrated representation of a gendropolyment[31] – [32] pkarta hard-mandique camploils the indiaged of the confidentity mandise and life


===== CHECKPOINT 004 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

училиштето беше полно со ученици и младинци кои имаа желба да студираат во странство. Кога дојде време да се запишеш на факултет, мораше да одиш во средно училиште. После средното училиште, се отвори училиште кое што беше бесплатно. Кога се заврши првата година, беше бесплатно. После три години, средното училиште беше затворено, но потоа почна да се развива бизнисот. Во тоа време, училиштето стана центар за вработување. Подоцна, основното училиште беше затворено. Кога бев студент, почнав да работам по различни градови, па тогаш сакав да се вратам во Скопје. Се запознав со многу ученици. Од тие градови бев дел од екипата која работеше на промоција на градот Скопје, а таа работа подоцна ја напуштив. Тогаш, за првпат се сретнав со студенти од странство, како студенти од другите градови. Бев мошне горда што се запознав со нив. Потоа, почнав да барам работа, да видам колку им е убава. Тие луѓе се трудеа да ме поддржат. Не сакав да живеам во Скопје. По една година работење во еден град, се пријавив за работа во друг град, за на крај, да се преселам во Скопје. Тоа беше во ноември 2008 година. Откако се вработив на приватен универзитет, јас ги прашав: „Како си?“ – одговори. Тогаш, за првпат се сретнав со студенти од цела поранешна Југославија. Тоа беше многу успешен процес: сите луѓе работеа заедно на враќање. Тие имаа добри контакти со мене. Некои луѓе се запознаа со мојот живот и со моите активности, и јас бев среќна што тоа се случи. Така и сфатив: „Зошто? Како си?“ – им реков, „но, си знаеш што те боли?“ „Од каде си?“ – реков. Тоа беше моја идеја. Беше голема авантура. Сите луѓе од Македонија почнаа да го посетуваат Скопје на почетокот на 2009 година, кога јас работев во неколку земји: Полска, Србија, Хрватска, Словенија и Македонија. По враќањето од таму во 2010 година, повторно бев дел од тимот. На мое задоволство, се запознавме со студентите од Македонија, и јас бев среќна да видам како расте бројот на студентите што беа ангажирани. Тоа беше огромен чекор напред во мојата кариера. Беше навистина прекрасно чувството да се биде дел од тој тим. Како што тоа го сторив на почетокот на 2010 година, јас бев среќна што тоа се случи. Како што реков, моите искуства ми помогнаа да се вратам во Македонија и како што минуваа деновите и деновите. Посетувајќи се, знаев што да правам. И многу нешта се остварија. Се надевав дека тоа ќе се случи. Тоа ми помогна да почнам да работам. Ми помогнаа многу


===== CHECKPOINT 004 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

неисполнителна штета и болка која тешко може да ја премине преку трудот. Оваа болест се карактеризира со недостаток на физичка сила која е поврзана со зголемување на телесната тежина во горниот дел од телото. Оваа болка може да се јави и ако лекарот забележи малигност, или кога е намалена способноста на срцето да ги извршува задачите. Покрај тоа, поради ова, можно е да се развие воспаление на зглобовите што може да предизвика сериозни компликации, вклучувајќи и рак. Во зависност од сериозноста на овие болести, може да се развие и воспаление на коските. Ова би можело да се реши, а тоа подразбира и болка во мускулите и мускулите. Оваа болка, исто така, може да предизвика болка во долниот дел на грбот, грбот и грбот. Со оглед на фактот дека болката во зглобовите се јавува дури и кога е во форма, болеста може да трае од неколку месеци до неколку години. Сето ова се состои од повреда на белите дробови, како и повреда на белите дробови. Со оглед на тоа што болката во зглобовите се јавува од три до седум месеци, а истовремено од дванаесет месеци до три години, болката во зглобовите може да трае од две до четири години. Сето ова може да се реши со комбинација на двете. Може да се изврши операција на срцето и мускулите, а потоа операција за замена на крв и кислород. Ако болката се јавува во лумбална положба, тогаш се јавува болка во зглобовите на рацете или нозете, кои го забавуваат дишењето, и болка во мускулите на нозете. Се разбира, постои ризик од оштетување на зглобовите на нозете и коските на нозете. Како што може да се забележи, таквата повреда го доведува пациентот во положба да падне на колена и со текот на времето, ако веќе има такви симптоми, може да се развие тешка болест на кожата. Така, ако болката во нозете не е присутна, тогаш тоа е тешко да се најде причина за таков проблем. И ако болката не е неопходна, тогаш треба да се направат напори, треба да се направи консултација со лекар, консултација со лекар. Доколку не се применуваат никакви лекови, тогаш треба да се консултира лекар. Што може да направи човек кој е подготвен за лекување на овој проблем? Тогаш тој може да направи сè што може да го спречи или да го отстрани патолошкиот процес, што, според природата, ги предизвикува и причините за неговото настанување. Ако болката е таква, тогаш лекарот ја идентификува како таква, а лекарот ќе ја одреди вистинската причина за појавата на болеста. Значи, лекарот мора да најде начини за справување со проблемот – да ја заштити кожата од воспаление, или целосно да се повлече, зашто ова е само една од причините зошто болеста се


===== CHECKPOINT 004 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

рендjска влада има две основи: Прво, таа го гарантира правото на малцинствата да можат да формираат свој парламент и второ, да ги решаваат своите права, не само на својот јазик, туку на целата македонска територија, со сите малцинства кои ги населува. И третата, е прашањето од која причина властите во Приштина бараат да им дозволат слободно да формираат свои влади. Таа го признава фактот дека сите малцинства во Србија, вклучително и оние кои живеат во Албанија, имаат право слободно да формираат влада. Ако само Србија е подготвена да им дозволи слободно да формираат влада и ако им се дозволи слободно да формираат свои влади, тогаш може да им дозволи слободно да формираат влада. Тие сакаат да ги преземат сите работи и да создадат своја држава. Тие сакаат да ги преземат сите работи. А по сите случаи на ова барање властите не дозволуваат да се формира влада. Нема друго решение кое ги задоволува таквите очекувања. Освен тоа, нема друго решение кое ги задоволува и интересите на сите малцинства. Не е можно да има влада која ќе им дозволи слободно да формираат своја влада и која ќе им овозможи слободно да формираат влада. И третата основа за тоа е фактот дека српската влада, поради тоа што е зависна од големите сили (со исклучок на Русија) е спремна да им дозволи на етничките Албанци, кои живеат во Албанија да формираат свои влади. Освен тоа, тие сакаат на албанските власти да им обезбедат слободно слободно да формираат свои влади. Тие сакаат да го направат тоа, но нема друго решение. Тие сакаат во Србија да има влада која ќе се грижи за нив. Така што нема друго решение кое ќе ги задоволи и интересите на оние малцинства кои живеат надвор од Србија, а не да ги контролира овие малцинства. А ова, секако, нема да биде можно ако владата во Тирана сака да се грижи за нив. Тоа што мнозинството од албанската заедница е етнички Албанец, е тоа дека тие живеат во Србија. Не постои такво решение. Тие ги контролираат сите малцинства на Косово, така што сега се наоѓаат во Србија, но не се во право да формираат влада. Исто така постои опција тоа да се случи на територијата на Србија. На пример, ако во Србија има македонска влада, тогаш може да се случи ако македонската влада, исто така, нема таква влада и ако косовската влада има таков однос кон Албанците. Тоа значи дека само албанските власти имаат своја влада и треба да биде независно од таа влада. Така што нема да има никаква улога ниту во Македонија ниту во Србија. Ќе треба да се направи некаква разлика. Ова се однесува на Косово и во Албанија и треба да се стори. Тие не се само граѓани на Србија, не треба да имаат своја


===== CHECKPOINT 004 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ориентацијата на македонскиот народ се ширела уште повеќе, особено во времето на турското ропство. Поради тоа турската власт презела редица мерки кои придонеле за подобрување на положбата на Македонците. Во октомври 1878 година, за време на Руско-турската војна, од македонскиот народ бил испратен посебен одред кој се нарекувал Македонска чета. Во текот на овој одред биле уапсени голем број на Македонци. Од затворот во Скопје, бил испратен еден одред кој се викал Македонски одред. Одредот најпрвин бил составен од 2 борци, од кои една била и Македонија. За време на Балканските војни, од македонскиот народ бил испратен одред од 1.000 Македонци. По завршувањето на Првата светска војна, по започнувањето на Втората светска војна, во составот на Македонската војска, бил формиран дел од Македонската армија. Во јануари 1940 година била формирана Македонската народна армија. Македонската војска и полицијата влегле во составот на Третата македонска дивизија, која била формирана во текот на летото 1944 година. По започнувањето на војната биле формирани првите партизански чети кои ги извршиле акциите во Западна Македонија. Во јули истата година била формирана Третата македонска армија. Оваа единица била составена од 16 борци од кои девет борци, од кои еден е нашиот загинат. За оваа војна биле ангажирани околу 50.000 војници. Како составен дел од Првата македонска армија, таа извршила напад на бугарската база кај селото Враца каде што била распоредена околу 1.200 борци од кои 7 биле Македонци. Во текот на Втората светска војна, македонскиот народ претрпел големи оштетувања, главно поради војната. Поради тоа биле распуштени повеќето линии на фронтот, а од неколку помали единици биле заробени голем број на борци, како резултат на тоа паднале две германски дивизии, една полска. Сите тие биле уништени од Германците, а дел биле оставени и заробени.  Со нападот на германскиот фронт биле заробени околу 80.000 македонски Евреи. Во овој период, по војната, биле формирани и две македонски партизански чети, една македонска и една македонска. Со формирањето на Првата армија биле формирани повеќе баталјони, односно бригади, како во Германија така и во Бугарија. За таа цел била формирана првата оперативна зона во Македонија која се викала фронтална зона. Овие баталјони биле дел од Првата светска војна, а подоцна и во Македонија. Во периодот од 1946 до 1949 година, Македонија била поделена на две зони со околу 500 бригади, составени од 20 воени групации. Војводите и единиците биле формирани од страна на Народноослободителните бригади на Македонија. Во периодот меѓу двете светски војни во Македонија се формирале повеќе бригади, во кои спаѓале единиците на НОБ. Првата македонска бригада била составен од 17 дивизии од кои 7 единици се формирале во состав на


===== CHECKPOINT 004 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

технологии и интернет протокол – сето тоа е направено за да се обезбеди квалитет и сигурност во мрежата. Не постои друг стандард, така што мрежата е дизајнирана во согласност со стандардот ISO 9001: 2000 и стандардот ISO 14001: 2001. Секој протокол, со различни класи, има свој специфичен број на критериуми, кои не треба да бидат поврзани со еден протокол. Во суштина, тоа е стандардот ISO 50001: 2000. Во зависност од условите, како и можностите и техниките, во последно време се менуваат повеќето стандарди, а се среќаваат и разлики во стандардизацијата во зависност од типот на протоколот, а најмногу во структурата. Не постои општ стандард кој ги опфаќа стандардот ISO 14001 : 2000, ISO 14001: 2000, ISO 14001: 2001, ISO 14001: 2001. На пример, доколку еден протокол со тип C (C++++++++++++) е наменет за решавање на проблеми од типот на :: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


===== CHECKPOINT 004 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

минација – Во рамките на кинескиот календар, пак, постојат две поделени мислења за почетокот на броењето на годините: едни сметаат дека тоа е 61 година од владеењето на легендарниот Жолт цар или 2637 г. п.н.е.; додека други сметаат дека за почеток треба да се земе годината кога Жолтиот цар станал владетел, т.е. 2697 г. п.н.е. На тој начин, според првото гледиште, 384 година се протега во 3000 и 3001, додека според второто гледиште, годината трае во текот на 3060 и 3061 кинеска година. Будистичкиот календар започнува да го мери времето од 543 г. п.н.е., година во којашто се смета дека Буда достигнал состојба на нирвана, и годината ја брои како 907. Според исламскиот календар, во којшто мерењето на времето започнува со 622 година, т.е. годината на пребегнувањето на пророкот Мухамед од Мека во Медина (позната и како хиџра), годината се протега во текот на 257 и 256 година пред хиџра. Според исламскиот календар, во којшто мерењето на времето започнува со 622 година, т.е. годината на пребегнувањето на пророкот Мухамед од Мека во Медина (позната и како хиџра), годината се протега во текот на 255 и 254 година пред хиџра. хиџра. Според исламскиот календар, во којшто мерењето на времето започнува со 622 година, т.е. годината на пребегнувањето на пророкот Мухамед од Мека во Медина (позната и како хиџра), годината се протега во текот на 251 и 254 година пред хиџра. Будистичкиот календар започнува да го мери времето од 543 г. п.н.е., година во којашто се смета дека Буда достигнал состојба на нирвана, и годината ја брои како 912. Според исламскиот календар, во којшто мерењето на времето започнува со 622 година, т.е. годината на пребегнувањето на пророкот Мухамед од Мека во Медина (позната и како хиџра), годината се протега во текот на 248 и 237 година пред хиџра. Според исламскиот календар, во којшто мерењето на времето започнува со 622 година, т.е. годината на пребегнувањето на пророкот Мухамед од Мека во Медина (позната и како хиџра), годината се протега во текот на 248 и 247 година пред хиџра. Според исламскиот календар, во текот на 2142 година, којшто започнува во 1017 година пред хиџра, а којшто е означен со ” синглот на Мухамед “317 година пред хиџра”, годината трае во текот на 233 и 247 година пред хиџра. Според исламскиот календар, во текот на 2142 година, според исламскиот календар, којшто започнува од 1017 година


===== CHECKPOINT 004 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

барикадите на северот и југот на Авганистан продолжуваат да ги напаѓаат силите на меѓународната коалиција предводена од САД и коалицијата предводена од Русија и Иран, изјавија претставник на военото раководство на земјата во Кабул. Портпарол на талибаните, кој ја предводи земјата денеска соопшти дека силите на НАТО ги бомбардираа областите кои ги користат силите лојални на претседателот Хамид Карзаи, како одговор на бомбардирањето, во кое загинаа најмалку 93 лица, а 1.400 се ранети. Според зборовите на претставник на авганистанските сили, војниците ги прекинале телеграфските врски, ги запалиле сите квартови во областа каде што има најголема потреба од вода. Се смета дека бомбардирањето на градот било извршено од силите на НАТО, но во судирите во овој град имало и жртви. Портпаролот на талибанците рече дека талибаните употребиле повеќе експлозивни направи за да ја уништат војската, но дека во нив имало уште жртви. Портпаролот на талибаните соопшти дека ги прекинале нападите…… „Во……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 004 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

ature.mk е основана во 2008 г. како друштво во областа на областа, кое делува во согласност со принципите и политиките на ЕУ. Почетоците на компанијата датираат некаде од почетокот на деведесетите години. Во Македонија сме регистрирани на 9.07.2004 година, со отворањето на првиот приватен трговски центар. Во моментов ние сме во преговори со компанијата “Авон”, да го отвориме трговскиот центар и да се движиме по ред. Во моментов сме регистрирани на 6.07.2003 г., од кога работиме во Скопје. Имаме објавено неколку огласи за продажба на производи во земјата и странство, како и планови за ширење на брендот надвор од Македонија, Бугарија, Хрватска, Косово. Компанијата континуирано работи на развивање на својата марка како производител и дистрибуција на нашите производи, а наш приоритет е развојот на нашата сопствена марка во согласност со стандардите за заштита на потрошувачите на Европската Унија. За таа цел, ја развивме првата сопствена марка во Македонија наречена “Мало”. Со оваа наша идеја, започнавме и со производство на високо квалитетна амбалажа “Мало” – ознака на брендот од која има над 300 марки на македонски и на српски јазик. Со оваа ваша идеја, денес, ние сме постојани присутни на пазарот и постојано го создаваме сопствениот бренд надвор од Македонија. Во Македонија работиме со исклучиво македонски брендови – брендот “Бул”, брендот “Лато”, брендот “Лисан”, брендот “Авон”, брендот “Вјест” и брендот “Лисан”. Сите наши производи се произведуваат на странски пазари и во различни географски региони во Македонија. Компанијата “Авон” е членка на “Vraices International” AVVON, ETECORY, WACS.VUS – WOSK, CLASKOMH – WILM, LAIDAM – WISAUEB и LAIDAATE BERSK. Во Македонија работиме со познати брендови како што се: VERAN (Cochrano), ESIC (Essensive Experts), AAER (Definistry), EASIKA (Tregulate), AATUI и VLASNIKIKAN (Erw), LAIDIKER (Techno). Нашата визија и стратегија е да обезбедиме квалитетна услуга. По завршувањето на продажбата на нашите производи, во Македонија работиме со големи брендови од областа на кондицијата, кои се лоцирани во повеќе од 100 локации. Сите наши производи се наоѓаат во поголемите маркети. Преку продажбата на нашите производи, имаме можност да го подобриме имиџот


===== CHECKPOINT 004 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

Кочо Анѓушев, генералниот директор на ЕЛЕМ денеска го поздрави повикот до компаниите и компаниите да учествуваат на јавните набавки со цел да го подобри работењето на компаниите и да ја зголеми конкурентноста и конкурентноста на компаниите. – Ова е добар почеток за почеток со развој на нови можности и производи кои ќе значат развој во нашата економија. Нашата цел е да се поттикне развојот на економијата преку поголема конкурентност и конкурентност на компаниите. Исто така сакаме да ги поттикнеме компаниите и компаниите да учествуваат на јавните набавки. Проектот предвидува обезбедување на бесплатна правна помош за компаниите кои ќе достават бизнис план за да можат компаниите навреме да аплицираат за пари од Законот за трговски друштва за вршење услуги од мал обем и да имаат пристап до бесплатни правни совети. Ќе работиме и на подигнување на свеста на компаниите и компаниите за овие промени, изјави Влатко Хаџи –конико, извршен директор на ЕЛЕМ. На ваков начин ќе…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 004 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

постара зграда во стариот дел од Аеродром е наменета како дел од втората линија, додека за останатите три е предвидена поголема сала со капацитет за 200 лица, една мала сала со капацитет за 150 лица, сала со капацитет за 250 лица и сала со капацитет за 150 лица. На површина од 7.500 квадратни метри е предвидена поголема сала со капацитет за 200 лица и сала со капацитет за 500 лица, салата со капацитет за 200 лица, сала со капацитет за 200 лица и сала со капацитет за 150 лица. Во делот на внатрешноста на салата е предвидено изградба на нови простории за 100 лица со капацитет за 100 лица. Со изградбата на салата ќе бидат отворени 80 места за лица со посебни потреби, на 100 ќе бидат отворени вкупно 90 места за лица со хендикеп. Општината Аеродром апелира до сите граѓани, кои имаат потреба од овој вид рекреација да го користат јавниот градски превоз, како и во централното градско подрачје, зашто условите за користење на јавниот градски превоз се различни. Општината сега веќе…… Законот за… Законот… кој стапи на сила во август оваа година, кој стапува на сила во ноември… значи дека се воведува систем и систем каде луѓето не можат да користат јавен градски превоз и кој подразбира воведување на систем на почетна регистрација за еден ден (најмалку 10-15 месеци) на лица со хендикеп, иако тоа е една од мерките кои што беа предвидени со последниот правилник… да го плаќаат приватно лице за тоа… или да не плаќаат давачки кон државата, државата… Ако сака државата да го субвенционира овој вид превоз, тогаш ќе треба да плаќа даноци… но да плати данок… Владата ќе ги плаќа долговите што државата ги направила… да плаќа данок… тогаш ќе треба да ги наплати долговите кои државата ќе ги направела за да има монопол над Скопје… Владата ќе ги плати долговите кои ќе ги плаќа… да ги казни сите оние кои ќе го прекршат законот. Во меѓувреме… државата треба да им стави крај на овие состојби и да ги врати тие долгови на граѓаните кои ги должи, односно да им ги наплати долговите кои веќе биле направени… Владата конечно треба да ги реши состојбите… дали треба да ги затвори училиштата?… Дали Владата треба да ја затвори училиштата, училишта и градинки? – мора веднаш да ги затвори, оние училишта и градинки, кога ќе дојде на власт ќе ни ги отплатат долговите кои државата ќе треба да ги финансира во текот на годината… Владата ќе мора да изнајде начин да ги подмири долговите на државата за да им ги врати тие долгови! Владата нека ги укине спомениците кои биле најдени во Скопје… за спомениците кои биле поставени во централното градско подрачје – сега тука нема место за луѓето кои ќе


===== CHECKPOINT 004 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

откривајќики од Албанија, Македонија, Косово, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија, Турција и Црна Гора, за кои важат истите правила за приватност и заштита. Ова е одговорот од албанската делегација на меѓународната конференција за борба против криминалот и корупцијата што се одржа во Приштина, во организација на меѓународната организација „Вертикус“ и Центарот за истражување и креирање политики од Приштина и Центарот за меѓународна соработка „Паблик“. На конференцијата учествуваат 40 претставници од 28 земји од регионот, меѓу кои и од Македонија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Србија, Бугарија, Холандија, Германија, Холандија, Хрватска, Словенија и Турција. „Вертикус“ и Центарот во Тирана во изминатите седум години работеа на истражување на корупцијата во двете држави. Целта на оваа операција беше подигнување на јавната свест за опасностите од корупцијата во двете држави, пред се кај младите. За жал, повеќето од случаите се регистрирани од овој…н…н…н…н………н…………….“…………на овие две…………н……“……………… Оваа акција на…н нема за цел да го загрози интегритетот… туку…, преку промоција…………………………на крајот од конференцијата…… и……………на крај…“……… на почеток……… -………… Со оглед на актуелната ситуација,…- на…најавено е во јавноста да се бара одговор за можните ризици и активности врз системот…………………………… Се повеќе,…… е на сцена станувате свесни дека тие последици можат сериозно да влијаат врз начинот на кој е……………………………на крајот………на………………на………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 004 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

скелетот се формира така што се создава „богат“ од млади момчиња и девојки. Тие се луѓе кои работат во локалната самоуправа и се чувствуваат удобно да се забавуваат во своите домови. Секој оној кој има талент, страст, срце, талент, ентузијазам и амбиција, знае како да работи и да заработува, да прави кариера. И во такви животни околности, кои бараат и грижа. Затоа секогаш да биде чекор напред и напред, да знае како да се ослободи од овие грижи, бидејќи токму овој свет на комфор и хармонија ни дозволува да ги задржиме младите и мотивирани да напредуваат. Така младите деца со родителите не се грижат многу. Колку побрзо стануваат свесни, толку подобро тие ја стекнуваат својата креативност и вештини. За таа цел младите луѓе треба да работат да создадат нови нешта на себе, да креираат нови слики, нови слики и да ги развиваат своите вештини. Но, ако нема кој да знае, тогаш треба да го знаат сите на свое место. И потоа тука е одговорноста кон себе, не кон луѓето од минатото туку кон животот. Во тој однос, младите луѓе ја имаат одговорноста кон својата иднина. Нивното знаење и вештини бараат посветеност. Без разлика дали се работи за тоа дали постои добра перспектива или не, ние сме тука да ја водиме нашата иднина. Затоа, сега сме тука за нив. И ако тие го знаат тоа, тие стануваат потребни. За нив, најважно е да ги почувствуваат промените. Ние сме тука за нив. Во таа смисла, тие сме отворени за нив. Тие се одговорни за своите потенцијали. Затоа, не е потребно да им дадеме до знаење дека не се способни да создадат нешто вредно и вредно. Никој не им дава до знаење дека треба да работат чесно, но пред сѐ го прават тоа. Нема време за чекање. Многу нови идеи се веќе готови, така што тие ќе станат дел од животот на нашата заедница. Ако веќе се случува да не постои некој свој сон и желба, тие го прават тоа. Сепак, ако не можете да најдете некој нов сон за вашиот сон и соништа, не можете да очекувате ништо друго освен да станете вистински маж и силна личност. Исто така, не заборавајте да се обидете да се вратите кај нив, со цел тие да ги направат нештата помалку стресен. Така, вие можете да станете вистински маж. Тоа е нашата шанса. Да ги научиме да ги почитуваат вредностите што ги промовира нашиот народ и да ги применуваат во својот живот. Бидете способни да им помогнеме. Ние ги користиме овие нови вредности за да ги надминеме предизвиците што доаѓаат со нив. Ако се обидете да дознаете што ви треба, да ве поттикнуваме да се развиваш. Кога ќе


===== CHECKPOINT 004 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

​​Со овој пристап, може да се најдат голем број на активни клиенти, како и потенцијални клиенти кои имаат одлична репутација во текот на нивниот пост. Меѓу нив се: “Кредит & Тренд”, “Ворлдком”, “Емануел” и други. Од страна на клиентите исто така е обезбеден онлајн сервис услуги наменети за клиентите. Како резултат на овој пристап, клиентите ќе добијат многу клиенти, што е од интерес за клиентите. Дополнително, клиентите добиваат бројни услуги преку бесплатен сервис, при што често, тие добиваат “Building”, за возврат дадени бесплатно услуги. Сепак, исто така може да се забележи значителен прогрес во комуникацијата на клиентите со други клиенти, преку нивната интернет конекција. Еден начин на кој може да се пофали оваа услуга е, да се спомене, “Емануел” на пример, услугата “Мебел” на крајот е прилично едноставна. Покрај тоа, веб страната која користи услуги на клиентите не е премногу едноставна и може да се направи споредба меѓу неколку главни клиенти. Ова, всушност, овозможува луѓето да се соберат информации и знаења што се потребни за успешно извршување на една врска, бидејќи во крајна линија клиентите се изложени на информации со највисок степен на лојалност. Оваа услуга е наменета за вас да ги задоволи вашите лични потреби. На пример, корисникот ќе добие целосна бесплатна испорака на услуга за вас во текот на летото секој месец – во период од јуни до почетокот на септември; на крајот на јули; потоа, ќе бидат искористени и многу други бенефиции. Од друга страна, ова е единствениот онлајн сервис кој можете да го користите бесплатно во текот на една недела. Значи, вие не мора да ги менувате вашата сметка, па може да изберете да ги користат услугите на вашите клиенти повторно. Така, на повеќето клиенти им се обезбедува пристап до услугите од страна на други корисници, што ги прави достапни да управуваат и да ги планираат за долго време. Тоа ќе им помогне брзо и подобро да ги завршат сите свои активности од почетокот на следната недела. Во прилог на оваа услуга во иднина, исто така, постои соработка меѓу клиентите. Исто така, многу луѓе во светот веќе долго време размислуваат за проширување на услугите, бидејќи тоа не е лесна задача, затоа што, во принцип, тие бараат и имаат можност да се добие вашиот клиент. “Виртуелен корисник” може да избере услуга, или услуга само ако вие сте во состојба на милост и несигурност. Ако сакате да ја добиете вашата услуга за себе, тоа е вас. Тоа е во ред, вие треба да ги преземете услугите. Но, сега веќе е време да се направи ова, јас разбирам она што овој пристап


===== CHECKPOINT 004 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

реткост, имено, од сето она кое на почетокот го слушнавме од страна на светиот отец Силуан. А еве ги неговите зборови: „Внимавајте со своите грижи! И молете се за душите кои страдаат. Ова е моја прва исповед.“ Тогаш му се придружува светиот отец Силуан еден по еден, во кои тие се наоѓаат, и им дава духовни совети за својот живот. „Што ви реков? Јас, брат, ви велам, ако е можно, знајте дека тоа го сторив на најдобар начин. Што може да сториш за мојот живот? Тоа што си го научил? Јас пак, тоа го работам, иако не во полза на мојот народ. Јас немам што друго да направам“. Тие зборови ги изговара игуменот Силуан, па му кажува да му служи на својот народ: „Внимавајте со своите грижи. И молете се за душите кои страдаат, и молете се за душите на нив“. И тој им вели: „Кога ќе ја слушне вашата молитва, ќе ве снајде ова. Кој од вас е вистински духовник, кој е во добро здравје?“ Тогаш човекот се моли. „И така е веќе долго, веќе долго! Оти Бог навистина се грижи за вас. Бидете живи и здрави“, вели тој. Ако не му е позната природата на тоа, тогаш, барем, зошто, зошто да го прави тој? Тој тоа го прави само на еден ист начин – да не биде мртов. И затоа тој се моли за душите, ако треба да се помогне. Кој ќе се грижи? Во спротивно, нема веќе за кого да се грижи – ако не, тоа е – ако има веќе за себе луѓе кои нема да знаат што се случило и така, да не му се помогне. Доколку од нив има сѐ – тој се труди. Тој оди во манастирот да се моли. И покрај сите свои грижи, тој го чека своето место – не се грижи. Таа не сака некого. Ги подготвува сите свои молитви, не се труди. На тој начин Тој си заминува, не сака да остане на него. И кога повторно ќе ја види својата душа без да знае за она што се случило, тој се свртува кон него! И тој веќе гледа дека некој ги гледа своите работи, ја чувствува твојата душа. А што и да направи, тој ќе го добие тоа. „Но, кога ќе ги допреш лицата мои, сите мои чувства и мисли, што и да ти се наоѓаат?“ И тогаш човекот гледа дека другите очи ќе се отворат и душата си го наоѓа своето. И од неа, пак, излегуваат болни солзи. И сè прави поинаку


===== CHECKPOINT 004 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

фаќањето на македонски јазик. Македонскиот јазик е службен јазик на Косово, а службен јазик е македонскиот јазик. Македонското малцинство во Косово, кое брои околу 4 милиони жители, е еден од малцинските народи во Македонија. Тој јазик во Косово е службен јазик на цела територија на Република Македонија. Покрај македонскиот јазик, тој е службен и надвор од границите на земјата. Од осамостојувањето на Република Македонија, во Обединетите Нации се признати 12 држави, меѓу кои и Република Албанија, која со својот независен национален и културен идентитет се натпреварува во меѓународната комуникација, образованието, пациентот, културата, економијата, спортот итн. Косово е една од петте општини со Косово кои се наоѓаат во составот на Република Србија. Косово е исто така и општини со мал број на население кои зборуваат посебни јазици. Како пример за тоа е општинабин – денеска во Косово, чие население се состои од Срби, Црногорци, Црногорци и Македонци. Исто така Косово е исто така и град-седиште на еден од најпознатите светски фудбалски клубови – Атлетико Мадрид. Од 2000 година, со одлука на Собранието на Република Македонија, Косово е дел од фудбалската заедница ФИФА, бидејќи во 2004, Косово беше домаќин на вториот меѓународен фудбалски турнир одржан меѓу Фудбалската федерација на Македонија, каде се бореа и националните фудбалски тимови на Србија, Бугарија и Грција. Косово е еден од трите региони со постојан фудбалски турнир во фудбал, кошарка, ракомет, тенис, одбојка, кошарка и рагби. И покрај огромниот успех на Косово за периодот од 2011 до 2013 година, сеуште не е јасно дали тоа ќе го стори Република Македонија или ќе има нов фудбалски клуб. Постојат и неколку други случаи кога Косово се смета за земја со помал фудбал одошто Република Македонија – Косово во 2012 година. Косово ќе има своја фудбалска репрезентација во првиот официјален натпревар од квалификациите за Европското првенство 2019 година, кој ќе се одигра во Истанбул, Турција. Република Македонија се смета за земја со најголем фудбалски потенцијал во светот, со најголем број на фудбалска репрезентација. Во 2011 година, Косово ќе има 12 национални фудбалски федерации, додека Косово ќе има 13 национални репрезентации. Во последниот меч од квалификациите за Евро 2012 година, Косово ќе се квалификува за европското првенство во 2019 година во Полска. Овие три национални асоцијации со право сметаат дека Косово има капацитет да ги мине квалификациите без пораз. Досега ова натпреварување се одиграло со една победа, три порази и еден пораз. Во 2014 година Приштина доби нов спонзор – АДРАХ за сезоната 2017/2018 година. Во мај годинава, Косово го доби новиот спонзор ЛИДЕР-СИДОВИЕНА ЗА КАМЕНЕЊЕ НА ПДИГРСКИ КАРДНА МАСКА ПРОГРАФИЈА МАСКА ТЕ


===== CHECKPOINT 005 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

докажувањето дека во случајов не се работи за терористички напад, туку за терористички напад, покажува дека се работи за настан што не бил изведен во дадени временски рамки, истакна Јанкулоска.Нагласи дека досега е поднесена кривична пријава против четворица напаѓачи, а истражен судија од Основниот суд Скопје 1 ја отфрли како неоснована, оценувајќи ја како неоснована и неоснована.- По спроведената истрага, а по наредба на Основен суд Скопје 1, со која се обезбедени докази, Основното јавно обвинителство Скопје поднесе барање за определување мерка притвор за еден од осомничените, се наведува во соопштението на Обвинителството.Обвинетите лица, како што се додава, се товарат за сторено кривично дело тероризам и за учество во толпа што ќе изврши кривично дело помагање, убиство или поттикнување.По спроведената истрага, ОЈО соопшти дека покрај овие двајца, веќе е покрената иницијатива за определување мерка притвор, но само поради член 362 од Кривичниот законик.Со оглед на тоа дека осомничениот за делото тероризам од август 2011 година до април 2012 година со намера да се пренесе во Македонија, побарал негово привремено одземање и му бил определен куќен притвор, Кривичниот законик наведува дека се работи за кривично дело тероризам, иако е утврдено дека постојат основи за сомнение за сторено кривично дело тероризам.На барање на судија на претходна постапка од Основен суд Скопје 1, во врска со предметот во текот на 2011 година, против тројцата обвинети се поднесени кривични пријави за сторени кривични дела разбојништво од член 165 став 1 од Кривичниот законик, а против тројцата се поднесени кривични пријави за сторени кривични дела разбојништво од член 144 став 1 и за помагање.По примената истрага, како што посочуваат од Обвинителството, е донесена наредба за спроведување на истражна постапка за спроведување истрага против пријавените и е одредена мерка куќен притвор.На прашање дали е поведена постапка против осомничените и дали е определен притвор за обвинетите или е потребно да се изрекува мерка куќен притвор, во периодот од 1 ноември 2011 до 20 ноември 2011 година истражниот судија донесе решение за определување мерка притвор, додека другите тројца осомничени со исклучок на осомничените се ослободени.За случајот на 27 април, според соопштението, судот ги задолжил Основниот суд Скопје 1, Апелациониот суд Скопје, Основниот суд Скопје 1 и Основниот суд Скопје 1, за обезбедување присуство на обвинетиот и за обезбедување присуство на обвинетиот.Од судот потврдуваат дека обвинителството ја прифатило мерката притвор и се поднесе жалба, а по завршувањето на истрагата и поднесувањето на кривичната пријава за евентуално определување мерка куќен притвор, јавниот обвинител до Кривичниот совет доставил предлог за определување мерка куќен притвор.По претходно добиено известување од МВР за извршени разговори со осомничените се поднесени барања за продолжување на мерката притвор, но тие се доставени до истражниот судија за определување мерки на претпазливост.


===== CHECKPOINT 005 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Примери имало и кај некои други земји, што е јасно дека Македонија е една од земјите што имаат отворени трговски центри, истакна министерот Сарачини.На новинарско прашање дали е можна нова процедура за склучување договор за слободна трговија меѓу двете земји, Сарачини одговори дека е можна нова процедура за склучување договор за слободна трговија меѓу двете земји, но оти доколку таква процедура не биде покрената, како што рече Сарачини, и таа ќе оди кон измени во Законот за трговија.„Не треба да се прават грешки, оти тоа е добра обврска за секоја држава, но сепак ние треба да имаме конкретни чекори“, истакна Сарачини одговарајќи на новинарско прашање.Министерот Сарачини одговарајќи на новинарско прашање дали има нова процедура за склучување договор за слободна трговија меѓу двете земји, што е јасно дека Македонија е една од земјите што имаат отворени трговски центри, подвлече дека тоа е добра обврска за секоја држава, но додаде дека таа ќе оди кон измени во Законот за трговија.Тој потсети дека постојат голем број компании кои ги користат слободните пазари, кои се отворени во Република Македонија, а исто така додаде дека дел од компаниите кои се веќе присутни во слободните пазари учествуваат на пазарот на слободниот пазар, бидејќи, како што рече, слободните пазари можат да обезбедат поголем профит.Беким Максути од Стопанската комора на Македонија оцени дека Македонија е една од земјите што имаат отворено трговски центри во Европа, но оти Македонија е земја со голем потенцијал за развој.Ставрески изрази надеж дека бизнис-секторот ќе може да работи на зголемување на извозот и додаде дека Владата презема мерки за привлекување странски инвестиции.- Тоа ќе овозможи домашните компании да дојдат во Македонија и да остварат извоз.Треба да видиме какви мерки ќе преземат, дали Владата ќе обезбеди повеќе директни вработувања и за намалување на невработеноста, дали ќе има директна корист од зголемувањето на извозот, дали мерките ќе се зголемат или не, рече вицепремиерот.Тој потсети дека во последните неколку години, додаде, има повеќе мерки на Владата за привлекување странски инвестиции, меѓу кои и воведувањето нови работни места.- Се уште не се отпочнати сите овие активности.Ќе се зголеми бројот на вработени, додаде министерот.Булеварско-Пехчев рече дека Македонија е земја со ниска стапка на невработеност.Тој информира дека и од годинава се регистрирани 5.000 нови вработувања.Министерот Сарачини најави дека по потпишувањето на договорите за слободна трговија меѓу двете земји, во наредните седум години, според директорот, ќе се зголемува извозот.Тој најави дека во наредните години ќе бидат организирани повеќе обуки на пазарот на труд.Министерството за економија оваа година очекува да го почне и проектот за привлекување странски инвестиции.Досега се регистрирани преку 200 нови работни места.По потпишување на договорите за


===== CHECKPOINT 005 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Љубчо Георгиевски е автор на книгата „Добриот човек“, а ја објавил во 2001 година. Тој е автор на книгата „Добриот човек“, издадена на англиски јазик и во САД и е еден од основачите и ко-основач и претседател на Македонската академија на науките и уметностите. Тој бил добитник на повеќе награди и признанија, меѓу кои и наградата „Ванчо Николески“ во 1995 година. Бил автор на две книги од областа на уметноста и архитектурата. За своето творештво ја добил награда „Кирил Пејчиновиќ“ за најдобар автор, во 2005 година награда за најдобро дело му е доделена „11 Октомври“, за книгата „Стрмоглавице“ ја добил наградата „Климент Охридски“, а истата година за книгата „Соборски крст“, ја добил наградата „Григор Прличев“ за најдобра книга во 2008 година. Неговите дела се преведени на англиски, турски, грчки, италијански, српски, хрватски и албански јазик. Од неговите дела се истакнуваат: „Печалбарските свити“, „Калеш Анѓа“, „Печалбарските свити“, „Старо Бонче“ итн. Починал на 15 ноември 2010 година во Скопје. Неговата смрт била промовирана на денот на неговото раѓање со читање песната „Маченички камен“. Со негови сопствени дела била одбележена 70-годишнината од неговото раѓање. Бил еден од основачите на Сојузот на уметниците на Македонија и претседател на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија. Неговите дела се преведени на над 100 светски јазици. Бил учесник на меѓународни ликовни колонијални изложби и фестивали, од кои 12 странски. Автор е и на книгата „Мостот на д-р Димитар Митрев“. Автор е и на книгата „Тома“, која е издадена од Македонската академија на науките и уметностите. Čavića u jedije zeća u sve njim. Čavića u u dnjim. Čavića u čavića u zeže u zečavića u u gjut ljubnjića u čavića u kava u jedije čavića u knjiga i gjut ljubnji ti u gjut u bankov i badnjišti u mundo i kaj u tamu našu. Čavića u jedije, Žića u jedije, ocenje u


===== CHECKPOINT 005 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

превсегот на информации за компаниите. Ова е проект кој ќе им овозможи на компаниите да ги споделат своите идеи со бизнис партнерите со цел да се развијат решенија кои ги намалуваат трошоците. Проектот ќе им помогне на компаниите да ја зголемат конкурентноста преку едукација и промоција на можностите за иновации. Исто така ќе им помогне на компаниите полесно да направат разлика помеѓу бизнис партнери, да бидат во чекор со промените во нивниот бизнис и да се фокусираат кон решавање на проблеми со кои секојдневно се соочуваат. Проектот се состои од неколку компоненти: истражување, анализа, користење на технологија и иновации. Сите учесници се соочуваат со голем број на проблеми и проблеми кои може да ги надминат. Со ова, компаниите се соочуваат со голем број на предизвици и предизвици во своето работење. Преку спроведување на анализа тие ќе најдат начин како да се справат со овие проблеми и да постигнат успех. Повеќе информации за проектот може да најдете на: https://www.facebook.com/MKTMjgD?LzDv1w%pxCzPLzDw%Dv4UcV0cG%EfLV8cXf5cXpGfC0RM3NQb4b8GtYpLzDm2NCgDhDdpgdDlgGfTc1Ln2dbc4czNd4NxNg8db6fNzggDuFc2Cdf4e5b3e2cffc8b2FuiFhCg5c4e5dh1Negw4fpwxPCdhf4s1h8d1d5gdfCzDc7zPxk7gd4cccxgf7gg8dcmv3gDu0wttpdn6fdbdhd4dgdg8Fu7e1ff8r5c1e9cb7fz5bdhc5v4ghms4e3faf4b16d4g3ffxg7FdL1c0-fl8f4gs-3-dw4sqcxb9pdtcn7cw1FkCd2f3hdrxtpdnbFcw4


===== CHECKPOINT 005 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

оставаме е само дел од патот кој води кон север кон југ, а потоа продолжува на југ кон исток преку долината на Леска и Орлова Река. Границата на протегање кон исток е поделена на два дела: едниот дел е широк 0,8 км, додека другиот е широк 0,3 км. Според местоположбата и геоморфолошките карактеристики, планината Рила е сместена помеѓу врвот Рила (2.171 м) на север и планината Пешт (1.388 м) на исток. Од Рила по стрмните падини над селото до врвот Рила е поврзан со повеќе планински патеки кои водат преку селото и долното течение на Кадина Река и Рила (1.163 м). Од Рила до врвот Рила може да се стигне по источната страна преку долината на реката Радика, а оттаму преку селото до него води асфалтен пат. Рила претставува најдолга река на овој дел на Западна Македонија. Според податоците добиени од теренското истражување, Рила е најдлабоката планина во Македонија, и претставува најдолга река на западниот дел на Македонија (североисточниот и североисточниот дел), најголема во Европа. Реката Вардар ја дели планината Рила со Албанија. Во должина од околу 3,5 км се протегаат следните планински ограноци: Рила – 0,6 км; Малешевско – 0,5 км; Царев Врв – 0,4 км; Рила – 0,5 км. Од нив врвот Рила е повисок од познатиот Рила; Планината е единствената планинска огранка по која го добила името – Рила. Рила е долга 1.630 км, а широка 1.730 м. [1] На запад е планината Рила со врвот Рила, а на југ врвот Рила се наоѓа врвот Рудока со врвот Голем Кораб. Низ целиот предел на Рила минува планинарската патека по која се искачуваме и во чија внатрешноста поминува патеката, а по неа и патеката која води кон југ – Рила. На запад е Рила, а на југ – Рила – Рила. Во горниот дел од Рила патеката продолжува на југ, при што води кон југоисток, а по неа е тесна 2.1 км. На север во селото води планинарска патека долга 2.074 м, широка 1.570 м, широка 2.015 м, а широка 1.094 м. По неа води шумска патека, која води од Пресека до Рила. Патеката води


===== CHECKPOINT 005 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

Крајот на оваа година е значаен за Република Македонија, бидејќи ќе имаме можност да отвориме нови перспективи за економијата и за развојот, изјави министерот за финансии Драган Тевдовски по посетата на Центарот за истражување на економскиот развој на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Како дел од активностите предвидени за овогодишните годината се и одбележувањето на Меѓународниот ден на младите, 13 мај-Денот на Европа, одбележување посветени на жртвите од Балканските војни и формирањето на Европската унија и Меѓународниот ден на младите – 20 мај. Проектот „Младинска гаранција“ ќе овозможи развивање на капацитетите на младите и нивна поголема вклученост во процесот на донесување одлуки, подобрување на нивниот квалитет и развој, но и зајакнување на капацитетите на институциите, локалната самоуправа и академската заедница. Проектот „Младинска гаранција“ ќе промовира и поттикнување на вработувањето, особено преку обезбедување можности за млади лица, жени и мажи, но и млади лица што сакаат да работат во согласност со европските и светскиот модел на претприемништво. Проектот „Младинска гаранција“ е финансиски поддржан од Европската комисија во рамки на програмата програмата за млади 2016-2017 на ЕУ. Програмата е поддржана од Европската комисија во рамки на програмата ИПА 2013 и во рамките на програмата Еразмус+. Програмата ЕОКУС е дел од ИПА програмата. Проектот ќе обезбеди поддршка во висина од 100 милиони евра преку ИПА програмата за прекугранична соработка меѓу Македонија и Грција, наменета за подобрување на конкурентноста преку спроведување мерки за градење доверба, подобрување на конкурентноста на претпријатија и поттикнување на личниот економски развој. Проектот е финансиран од Европската унија, а е финансиран од Европската унија. Министерот за финансии Драган Тевдовски истакна дека Владата на Република Македонија вложува големи напори за обезбедување поддршка за купување стан на младите лица и за обезбедување подобри услови за вработување преку обезбедување финансиска поддршка преку кредити. Младите и од средните училишта очекуваат до крајот на годината да започнат реализација на овој проект и тоа во висина од околу 10 милиони евра за период од шест години. Младите од Струмица на овој начин ќе ги зајакнат своите капацитети и ќе ги зголемат можностите да отворат работни места. Во рамките на овој проект ќе бидат организирани повеќе настани, работилници, предавања и посети на факултетите и компаниите низ земјата. Проектот „Младинска гаранција“ ќе го спроведуваат стручни лица, економски експерти, универзитетски професори, претставници на невладини организации и академски институции. Програмата ќе трае два месеци, а од јануари 2019 година ќе почне реализацијата на вториот дел од програмата. За сите учесници се обезбедени материјали, документи и финансиски средства, истакна Тевдовски и рече дека целта на проектот е преку едукација, поттикнување и поттик на младите да започнат со кариера. На средбите ќе се разговара за можностите за продолжување на соработката со училиштата, средните стручни училишта, универзитетите и


===== CHECKPOINT 005 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

града е една од десетте најдобри во светот на медицината и фармацијата. Ова признание беше прогласено со зборовите “ограничувачки момент” – и го отвори патот на многу иновативни организации и здруженија. На 8 март, 2010 година, списанието The National Geographic Crime откри нова награда. Во 2010 година, магазинот Ledger победи на Меѓународниот натпревар за фармација, организиран од страна на Институтот за истражување на биохемија and биолошки науки (ASA). Тоа беше првиот научен труд на Natured Worldwide Worldwide Web, дизајниран да се создаде еден нов научен настан во Natured и да ги исполни барањата на растечката побарувачка во науката и технологијата. Natured Worldwide Web е најголемата меѓународна награда во областа на науката и инженерството посветена на подобрување на човековите потенцијали и способности. Во 2011 година, Natured International беше избран за член на Светскиот конгрес за технологија и здравје, и оттогаш тој е член. На 29 октомври, 2012 година, претседателот на Здружението за фармација и екологија на САД објави дека Natured Worldwide Web е наградено со Нобелова награда во областа на медицинската индустрија и науките. Во 2011 година, Natured Worldwide Web беше добитник на Нобеловата награда за физика од Американскиот колеџ за наука и физика. На 29 декември 2012 година, Natured Worldwide Web беше награден со Нобелова награда за физиологија и наука за здравјето. И двете награди, за “Natured Worldwide Web” ја добија: IRU QISA ERU QISA ERU QISA ERU QISE Genably. На 29 јануари 2014 година, Natured Worldwide Web е добитник на престижната награда за наука и технологија. Natured Worldwide Web е добитник на наградата за наука и генетската физиологија именувана: “Natured Worldwide Web”, што беше доделена од страна на Меѓународниот конгрес за наука и природни науки во Лос Анџелес. Natured Worldwide Web доби награда за наука и технички науки за 2011 година. На 4-ти март 2013 година, Natured Worldwide Web беше добитник на Нобеловата награда за наука и наука за здравје и безбедност од страна на Институтот за фармакологија и фармација, а наградата на Natured Worldwide Web е доделена на Natured Worldwide Web. На 7-ми март 2014 година Natured Worldwide Web беше наградена со Нобелова награда за наука, наука и екологија за својата работа во полето на биологиката, наука и биохемија


===== CHECKPOINT 005 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

issislav1978 напиша: „Подобро де, ние сме Македонци, ама сме Македонци. И ако сме го имале само едниот крај од планетава, не сме имале ни еден лист хартија, ни еден лист хартија ни ништо. Сме граделе згради, улици, згради, канали, патишта, болници, болници, училишта, болници, болници… Но, ни ниедна нација не го поседува ниту еден лист хартија. Ние си имаме Македонци, си имаме наши и туѓи држави. И ние си имаме свои… Македонци… Но, немаме право на постоење. Ни треба нашиот човек, ни треба она што му припаѓа нам. Ни треба она што ние си го имаме. На нас самите… Сме ќе ни биде… македонска. Ама, во прашање се работи… Ние сами немаме име ни држава. Ни треба и земја“, констатира во својот пост – постот на Ѓорѓи Димитров од Скопје. Во првиот дел од „Дневник“ пишува дека „нашиот народ ни е пријател од друга планета. Ни го бараат тоа“. Се запрашувал зошто си заминуваш? „Ако не си дел од друга планета, треба да си ја направиш и Македонија. А ако треба ќе си одиш, ајде ќе видиш, ние си заминуваме.“ Во вториот дел се споменува дека Македонците се бореле за слободна Македонија. Во третиот дел, во последниот дел се спомнува дека имало обид да се создаде „јужна Македонија“, но тие веќе биле поразени. Понатаму, во третиот дел на „Дневник“ пишува дека „ние сме биле Македонци“. И сега „договорот“ е дека, „народот во Северна Македонија“ сепак се приклучил. Се посочува дека имало обид и да се создаде голема Албанија. Таму во Македонија се зборува дека „со големи сили“, а ние сме ја изгубиле војната. „Подобро де, на нас ни треба нешто за да направиме држава, ама и за да бидеме Македонци“… Во еден друг дел, „Дневник“ пишува дека за Северна Македонија, за Северна Македонија, се говори и во последниот текст од текстот – „народот се бори за слобода“ – „не се боревме за слобода, ние ни треба ништо…“ http://www.a1.com.mk/vesti/vest.asp?VestID=540166181&type=1&type=1&type=1&type=1&type=2&type=1&type=1&type=1&type=2&type=1&type=2&type=2&type=2&


===== CHECKPOINT 005 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

парк парк е една од петте илјади нови локации на Вардарски парк за изградба на нови пешачки патеки. Паркот ќе се наоѓа меѓу спортската сала “Борис Трајковски” и стадионот “Младост” и ќе овозможи подобра сообраќајна комуникација на градскиот кеј, а ќе биде ставен акцент на зголемување на безбедноста на сообраќајот и зголемување на безбедноста на пешаците. Инвестицијата од 20 милиони евра за продолжување на проектот за изградба на зелен пазар, со површина од 50.000 метри квадратни, во паркот ќе овозможи подобрување на безбедноста на граѓаните, како и можност за подобра сообраќајна комуникација на граѓаните со другите посетители. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски, кој присуствуваше на градежните активности истакна дека со почетокот на реализацијата на проектот ќе се обезбеди подобра сообраќајна комуникација во регионот. Градоначалникот Митровски посочи дека реализацијата на овој проект ги промовира можностите за користење на……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 005 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

бројаат тие имиња што беа присутни во првата колумна. Тие беа, наводно, со „ногата“ која не би требало да содржи „ничим“, туку е нешто слично на тоа кога би биле присутни и самите „ничим“. За разлика од тоа, сега „провајдерите“ на македонскиот идентитет, самите се етикетираа со „диктатурата“ и се изјаснуваа себе си со своите „програмирани“ и „изгорени“ тези од типот „да не ги коваме“, а всушност тоа е дел од нивните „професионални“ идеи. И да се потсетиме дека за да бидеме точни и точни, треба да го разбереме секој збор (а не секој збор да е поврзан со зборот „проосвојувач“). Тоа е еден од аспектите на вистината. А, ако нешто ни е важно, ако нешто ни е поважно (бидејќи е тоа) треба да бидеме свесни дека тоа е нашиот идентитет. Значи, со нашето историско искуство, нашето чувство за припадност кон некоја партија или партии, значи дека имаме своја посебна припадност кон ВМРО – ДПМНЕ. Тоа е причината поради која мораме да бидеме свесни за нашата припадност кон партијата и за нашите активности. И токму тоа е мотивот што сакаме да го промениме и да го прифатиме како наша лична определба. Тоа што ние го правиме е затоа што некој друг треба да дојде на наши состаноци и да ни рече: ако сте други, не си ја работите работата. Така е и со нашите партии и нивните лидери. А во ВМРО-ДПМНЕ постои една огромна дупка. За жал, многу наши луѓе, а и такви какви што се, се дел од историјата, културата и историјата, ги имаат прекршено тие наши членови со тоа што ги прекршиле тие наши права и слободи, па не знаат да се изборат да останат да бидат наши синови. Затоа, со своето однесување, тие си го имаат прекршено сопствениот морален кодекс и морал. Впрочем, не е само да се бориш или да си ја шириш својата вера туку и да се бориш за слободата и демократијата. Бидејќи не постои слобода која не е на наша штета, туку е наша одговорност. Тоа е и наша одговорност, затоа што ние сме сведоци на тоа. Ако сакаме да бидеме свои наследници, да имаме сопствена држава, ние да имаме сопствена држава. Ние имаме свој идентитет, своја историја и наше заедничко име и наша судбина и наша судбина. Нашиот национален идентитет е наше и национално, а не туѓ, и нашата љубов е наша заедничка цел, наша должност и слобода и наша е наша и ваша, наша и на сите што се Македонци.


===== CHECKPOINT 005 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

пратил до граѓаните на Република Македонија, НВО Инфоцентарот, Хелсиншкиот комитет за човекови права и Државниот завод за статистика, им беше домаќин на втората работна средба со претставници на граѓанските организации кои работат на проблеми поврзани со меѓуетничките односи во Република Македонија во период од 1 јули до 31 декември 2013 година. На првата работна средба со претставниците на граѓанското општество претставниците на граѓанските организации имаа можност да разменат искуства за тоа како организациите работат на проблемите и потребите на младите, нивните права и можностите за унапредување на општеството. На оваа средба се разговараше за начините на кои невладините организации ќе ги имплементираат своите програми и активности, а се дискутираше и за начинот на спроведување на истите, како и последиците од истите. Исто така, се разговараше и за предизвиците со кои се соочуваат претставниците на граѓанските организации и нивната улога во спроведувањето на одлуките на државните институции. На втората работна средба се говореше за проблемите и улогата на владините институции за решавање на проблемите на младите, активностите на општината, пристапот до услуги за младите како и можностите за обезбедување на квалитетни услуги за младите. Присутните беа информирани и за активностите кои ги спроведуваат граѓанските организации, кои се од интерес и интерес за младите како обезбедување на квалитетни услуги кои ги нудат здравствените институции за поддршка на нивните млади на пазарот на трудот. Во тој контекст беа предложени мерки на подобрување на социјалната вклученост на младите која ќе доведе до подобрување на можностите за вработување на младите. На средбата беше презентиран и документ наречен – Стратегија за млади за 2013-2015, изработен врз основа на претходно извршени анализи и дискусии за потребите и потребата од обезбедување на услуги за старите лица кои се корисници на бесплатна здравствена заштита од страна на државата, каде во неколку наврати беше дадена обука за пристап до здравствените услуги за старите лица или за давање на здравствени услуги на старите лица. По завршување на оваа средба, претставниците на граѓанските организации организираа посета на Центарот за поддршка на млади со цел да се согледаат потребите и можностите за нивно спроведување. Во текот на посетата, претставниците на граѓанските организации ги разгледаа можностите за изработка на стратешки планови кои ќе обезбедат простор за отворање и организирање на млади млади лица во рамки на организациите, како и предлози за унапредување на истите согласно нивното искуство од областа на нивно спроведување. На средбите се дискутираше за прашања поврзани со социјалната инклузија, правата на лицата кои живеат со ХИВ, а беше презентиран и извештајот за состојбите со правата на старите лица со ХИВ и семејно насилство. Исто така, на средбите се дискутираше и за проблемите со кои секојдневно се соочуваат младите членови на граѓанските организации. На крајот од работилницата учесниците имаа можност да ги посетат местата во кои младите се вклучени во активностите и постапките. Во текот на средбата имаа можност да поразговараат за истите и да се запознаат со


===== CHECKPOINT 005 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

мала помала група луѓе, како што веќе реков, имаат проблеми со гласот, кои ги имаат премногу. Нивните проблеми често се појавуваат, но ретко кој ги лекува со говор или со допир на гласот. Ако имате лошо мислење, можеби можете да бидете казнети или да ги вратите дома. Не е лесно да се промени мислењето, но за да се решат проблемите, потребна е силна едукација. Давањето поддршка е нешто што нема никогаш да заврши. Ова е првата средба со луѓето од една голема група на луѓе што ги среќавав минатата година. Тие се многу отворени за да им помогнат заедно да се ослободат од нив. Тие се многу отворени за разговор и секогаш ќе имаат нешто од оваа група. Нивната способност да си поиграат со вас, може да биде добра. Исто така и нивниот глас е важен елемент во оваа кампања. Тие се многу искрени дека нивните потреби и емоции се важни. Тие имаат силна волја, за разлика од луѓето од другата група. Почесто тие имаат силна волја и способност да ги тргнат луѓето од себе. Тие знаат да го кажат најдоброто од себе, без да го направат тоа. Кога имаат силна волја и вера, кога се наоѓаат под притисок, не ја чувствуваат лутината. Тоа значи дека кога има силна волја, многу побрзо можат да ги надминат проблемите со гласот. Тоа е така бидејќи гласот ги дели луѓето на различни нивоа. Тие се наоѓаат во различни групи, така што сакаат да им помагаат на луѓето околу нив. Во едно интервју од август 2018 година, Г-ѓа Вилфридсон објаснува дека гласот кажува дека има влијание врз нив. Таа објаснува дека гласот е важен и дека ако зборовите се дел од нашата култура, може да имаат добри особини и да им помагаат при комуникацијата. Г-ѓа Вилфридсон се сеќава на своите доживувања пред две години. Таа вели дека гласот е неопходен зошто гласот го повикува гласот! Таа вели „Во случај на мал број луѓе, гласот се слуша кога гласот се обраќа за луѓето околу нас, бидејќи гласот може да е важен. Понекогаш гласот доаѓа од десната страна.“ Потоа г-ѓа Вилфридсон објаснува дека гласот го слуша гласот ако гласот ни кажува преку левата страна и ако гласот ни ја дава раката, тоа значи дека гласот се слуша ако гласот нè слуша нас. Таа вели дека гласот го слуша гласот затоа што гласот зборува не затоа што гласот доаѓа од левата страна, туку дека гласот доаѓа од десната страна. Ова се објаснува со тоа што гласот го слуша гласот што е надвор од десната страна. Не може гласот да го разбере гласот кој доаѓа од другата. Тоа значи дека гласот кој доаѓа од левата страна е независен. Но гласот доаѓа од


===== CHECKPOINT 005 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

куверsevija za pretstavuvaat so delova a ne docinasno gi predviduva nosite a ne pocinasno, no se navivaa spored finalna postapka za obezbedena delovnost taka moze da prodol`i na toj na~in na strana na lomovizbata vo ramkite na locite vo pravdnata reforma i da obedete deka serioko potro{nata vlija e zaradi toa {to a ne svedoki deka vo Republika Makedonija se obezbeduvaat lica na locite i mediumite na lica vlijava {to ne vidime mo`e da vi ja situalova dali sega so reformacija na locite i bevme so edna delova da gi obezbeduvaat vo trgovski aktuelnosta.na vie toa }e gi prika`at svoite i sega kako obezbedat i do vnatre{tata zaradi {to }e se zamuti so navistina ili drugi uslovi za primenata od gra|anite a toa e preku cel i so dograde na delovnite sredstva {to }e ja protro{at finalта vo delovnata institucija.nemototot za gre{ki vo storenite na trgovski aktuelnosta ja zamerivme profundata na lokalniot primen.na kaznuva za gre{ki, od gradona~alenosta vo nadle`nosta.na radi takvija od strana na lokalnata institucija i jas sega zamerivaat prestrichi~iot proferior vo sekoj sistem na Evropskata kadera i sega so svoite izmenuvawa na rokalnata institucija.na taka se pokoristi stranie na lica, a nie treba da se za{timalno da se zemuva so ovaa rabota od nego


===== CHECKPOINT 005 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

Оригиналниот план е објавен во јули 1995 година, а како главен план е изработен од компанијата Epis-Fabulation GmbH, која денес има 86 вработени и повеќе од 100 вработени. Во тек е изработка на детална физибилити студија која е изработена во три фази, и тоа: Проектирање, проектирање, изведба и надзор, а потоа изработката треба да заврши до крајот на 2019 година. Консолидацијата е составена од различни компоненти, како што се: тродимензионално, нискоенергетски микросветотерски компоненти, темепратура, материјал од меандра, итн. За сите овие карактеристики никој не може да гарантира дека овие компоненти нема да биде пуштен во производство на пазарот во блиска иднина. За реализација на истите изведувачи, во текот на годината треба да се направи комплетна ревизија на целокупната градба која требаше да биде завршена до крајот на 2020 година. Само за неколку месеци учеството на пазарот на градби во реализација на истите беше околу 70%. Во продолжение, во мај оваа година, фирмата Epis-Fabulation GmbH ја купи Epis-Fabulation GmbH од американскиот гигант WBY. Покрај сите мерки за реконструивање, фирмата Epis-Fabulation GmbH поседува и свои објекти надвор од главниот град: Скопје, Струмица, Охрид, Велес. Паралелно со реализацијата на овие активности, во текот на минатата година Еpis-Fabulation GmbH во тек почна со реализација на изградба на нова зграда преку воведување на соларни панели на пазарот. Проектот вклучува и изградба на објект кој ќе биде долг 12 километри со 12 кули со вкупна должина од околу 900 метри, 50 метри висока кула со дијаметар од 80 метри, 30 метри висока кула која е висока 24 метри и висина од 40 метри, која треба да има висина од 10 метри и тежина од 12 метри. Градежните работи се однесуваат на реконструкција на објектите, замена на панели, нови столови, ламинат за прозорци, подови, врати, потпорни ѕидови, санитарни јазли, врати, скали, прозорци за прозорци, врати. Исто така, проектот опфаќа и ревитализација на делови на канцелариите, како и набавка на нови маси и конструкции во висина од 100 метри. Компанијата има седиште во Истанбул, Турција. Компанијата го доби тендерот од Агенцијата за енергетика, формирана за обезбедување на електрична енергија на Турција во 2019 година, која планира да се бори и за обезбедување на обновлива енергија кај пазарот во Турција. Компанијата „Турнат“ има намера да ја изгради и реконструира инфраструктурата на турнатот во Анталија. Финансискиот дел ќе биде


===== CHECKPOINT 005 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

владетели. Што и да кажат за „промената“ на името Македонија за надворешна употреба, Грците имаат проблем од името Македонија, не само идентитетот, туку и името, јазикот, идентитетот. Се разбира Грција е таа што ги прекршува договорите, но тоа не ги засега сите – има проблем со идентитетот и јазикот. Исто како што не го признаваат ни Грците, ни Бугарите, ниту Бугарите. Никој од нас нема право јавно, и никому ниту на име на Македонија, ни на име или придавка, да преговара. Грција нѐ обврзува со промена на Уставот за да нѐ име кое природно би било Македонија, како географска, етничка, државна или меѓународна. Македонија не е грчка ниту ниту, пак, грчка ниту ќе ја избришеме. Името на нашата држава е во сржта на целиот проблем. Грција го одби предлогот на посредникот Нимиц, пакетчето. Тоа што е прифатливо за нас, како земја кандидат е прифатливо за двете страни. Дури е прифатливо и ако за севкупна употреба постои име во кое нема превод, односно, Македонија да биде… референца, но не подоцна од Меѓународниот Суд во Хаг! Зошто никој нема право над нашите национални интереси да разговара со Грција? Зошто не ја имаме целата контрола на македонскиот идентитет? Ако не ја оствариме интеграцијата во НАТО Алијансата, тогаш би можеле полесно да си ја вратиме територијата. Ние никогаш не сме имале држава, народ, јазик и историја, затоа што ги делиме сите македонски малцинства на север – објаснува Малески. Политичка партија, ВМРО-ДПМНЕ. Македонските граѓани имаат апсолутно право сами да си го одредуваат името и идентитетот. Македонската држава може само да го заштити својот идентитет ако го одбраниме кога не ја делат соседите. Само така можеме да станеме Бугари со своите браќа и сестри, независно од етничката припадност, вера, националност, јазик, историја и црквата-Охридска Архиепископија! Македонците го имаат правото на самоопределување. Не постои држава, нема народ или јазик. Има историски факт дека Македонците не го сакаат тоа или не сакаат да го имаат. Само Македонците од овие три земји сакаат да создадат своја држава, како дел од македонскиот народ. Ние сакаме еднаш засекогаш да ги разбереме и да изградиме заедничка иднина во заедничка иднина, со силна опозиција, која еднаш засекогаш ќе ја зачува нашата самостојност, но нема да дозволи нови поделби и поделби како некогаш во 1912, 1919, и 1915 година. Никој нема право да создава поделби од која било страна. Ниту една партија нема право да прави разлика меѓу националните интереси и интереси. Македонија нема да направи разлика помеѓу националните интереси ниту меѓу соседите ниту меѓу граѓаните. Нашата борба треба да се води така за да се осигура сигурноста во иднина. Тоа ни треба нам!


===== CHECKPOINT 006 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

освојувач. Во Македонија не постои никаков процес за признавање на македонското малцинство во соседните држави, а тоа треба да биде почеток на бришење на сите Македонци и да го спроведеме принципот на еднаквост, да ги затвориме портите за сите нации без исклучок. Меѓутоа, тоа не може да се постигне ако тоа не е направено под притисок на Грција. Грција ќе направи се’ што е во нејзина моќ тоа да го стори без да ја блокира Македонија. Затоа, јас сум многу задоволен што Грција успеа да го реализира својот план за бришење на Македонија под патронат на Обединетите нации – истакнува Поповски./Улрики Мулисахмедов, македонски амбасадор во Србија, објаснува дека Грција секогаш се залагала за културна автономија на малцинствата во Македонија. На прашањето дали ќе има заедничко писмо со Србија за воспоставување на дипломатските односи, тој одговара: – Јас не гледам потреба кај мене да се разговара со Белград. Грците секогаш ме прашуваат зошто не го правиме тоа. Ние секогаш мислиме само на Македонија. Тие велат дека ако не ја добиеме бугарската држава, тогаш треба да се согласиме. Ние сме подготвени да ја освоиме неа, бидејќи таа има интерес за нас, но ние не сакаме таа да се приклучи кон Бугарија. Јас не сум за создавање на македонска држава. Јас сум за македонска држава, а не за грчка држава. Нема шанси да не добиеме државност. Ние имаме потреба од таков договор – додава Мулисахмедов./Улрики Мулисахмедов апелира до македонските власти за поддршка на планот што го предложи македонската влада и се надева дека нема да се случи. Мулисахмедов апелира до македонските власти да го спроведат овој план. http://www.policycita.com/program/actions/pacifica/drink-tem.htm.html#pacifica/programm_drink_images/voten.htm#opf.htm#pacifica/pacifica/documentum_pacifica/kanal_macedonia#pacifica/surban_girls.htm#pacifica/medium_pacifica_pacifica_policy_pacifica_pacifica_pacifica_pacifica_pacifica_pacifica_policy_pacifica_pacifica_pacifica_pacifica_pacifica_pacifica_pacifica_pacifica_pacifica


===== CHECKPOINT 006 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

налана да биде еден од најголемите предизвици на иднината на човештвото. По повод одбележувањето на 4-ти Септември, Светскиот ден на спортот, Општина Карпош со сопругата Јулијана Накова присуствуваа на прием во Центарот за култура во Карпош, каде присуствуваа и претставници на Светската фудбалска федерација (ФИФА), како и членови на здружението на спортските работници и спортски работници. Целта на настанот, кој почна од пред спортската сала „Борис Трајковски“ до спортскиот центар „Борис Трајковски“, беше промоција на спортот, кој ги поврзува најмладите како начин на комуникација и активен животен стил. Претседателот на Владата Зоран Заев, заедно со Градоначалникот Стевчо Јакимовски и Претседателот на Здружението на спортските работници, Душко Јаневски и Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, на присутните им подарија пригодни подароци. Со желба да се одбележи овој ден, Здружението на спортските работници и спортски работници организираше спортски активности, спортски игри, спортски натпревари, кошарка, кошарка и ракомет. Организатор беше Спортската федерација на Македонија, која во континуитет работи на промоција на спортот, спортување и развој на општината. Во организација на општина Карпош, во спортската сала „Борис Трајковски“, се одиграа натпревари и натпревари во машка и женска конкуренција, меѓу кои и кошарка, ракомет, кошарка и ракомет. Оваа година за сите спортисти, освен за Јулијана Накова се одржа спортски турнир „Акто Општина Карпош“. Како што изјавија, ова беше одлична можност за секој спортист, кој сака да се натпреварува во некоја од трките, да ја почуствува убавината на спортот кој плени, кој има страст и страст. За да се постигне целта, организаторите отворија и своја сала за спортски натпревари. Градоначалникот Стевчо Јакимовски нагласи дека оваа спортска сала се одликува со одлична спортска организација и дека општина Карпош продолжува да инвестира во спортот. Градоначалникот Јакимовски вети дека општината и натаму ќе продолжи да инвестира во спортот, со што и следната година ќе прерасне во центар за спортување. Оваа спортска сала е еден од ретките во државата кои ги исполнуваат европските стандарди за изградба на спортски објекти кои ќе бидат од висок општествен интерес. Општина Карпош обезбеди финансиска подршка за изградба на спортска сала во состав на општината Карпош која ќе биде лоцирана во близина на спортскиот центар „Борис Трајковски“. Општина Карпош доби и грант од Агенцијата за млади и спорт за реализација на проектот „Акто патека“. Општина Карпош, преку Агенцијата за млади и спорт, обезбеди финансиски средства за реализација на оваа спортска манифестација, која во 2011 година за прв пат беше организирана во државата. Градоначалникот Јакимовски во таа прилика, изјави: – Денеска сме овде во Карпош, каде што веќе е изградено, а Општината вложува сопствени средства, средства и ресурси. Вложивме многу средства во спортската инфраструктура, заедно со


===== CHECKPOINT 006 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

добри, но и мали грешки, како и недостаток на соодветни анализи и студии за оваа проблематика, се само дел од последиците и ефектите кои треба да се надминат. Не е далеку ни списокот со резултатите на граѓаните на Македонија, кој треба да ни послужи како инспирација за да ја направиме новата, петта генерација на политичари што допрва ќе бидат наша иднина, со која ќе продолжиме и во иднина, но и во идните генерации. Со оглед на тоа дека политичките партии што го сочинуваат парламентарното мнозинство треба да имаат предвид дека секоја политичка партија е обврзана и сака да се прилагоди кон условите на пазарот на трудот, тие треба да бидат оспособени и способни да одговорат на секоја пора од предизвиците, за да имаат позитивен импакт врз економската и социјалната кохезија во земјата. Исто така, треба да бидат подготвени и да имаат капацитет да одговорат на предизвикот кој сите други ќе го имаат, бидејќи, покрај остварувањето на нивните основни интереси, тие ќе имаат и свои приоритети и приоритети, како што се економската благосостојба, социјалната правда, животната средина, образованието, здравството, инфраструктурата и инфраструктурата, економијата и социјалата. Тоа ќе придонесе кон создавање на амбиент за нови работни места и подобри услови за живот на граѓаните. Но, истовремено, мора да биде и збор и за нивна промоција и промоција. Токму затоа се потребни, и мора да се вложи многу труд, и труд, и напор, да не се повторат грешките од минатото, затоа што само така може да се гради подобро утре, подобри утре. Од друга страна, на младите политичари им е потребна поддршка, бидејќи, како што кажав, тие заслужуваат поголема поддршка од нивните сограѓани. Со тоа тие сакаат подобро утре, а во нив е потребна и поддршка, зашто се подготвени да работат и да ги спроведуваат реформите. Само така можеме и можеме да ја градиме иднината на нашата татковина. Само така ќе ја сочуваме и иднина на сите други. Ова е многу важна порака, дека мора да се работи заедно, бидејќи успехот зависи од нашата работа. Во таа смисла, јас мислам дека одговорноста е поголема од одговорноста и дека на секое поле треба да го имаме главниот збор. Во таа насока, верувам дека многу е важно државата да го има главниот збор во својот дел, да биде подготвена и максимално да ги искористи нашите ресурси за да може, колку што е можно повеќе, да обезбеди квалитетни решенија и да создаде одржлив економски раст, кој што ќе биде одговорен за нашите економски интереси. Јас, исто така, знам дека постои потреба од дополнителна поддршка за одредени програми за работа во кои ќе учествуваат голем број на граѓани, кои што имаат интерес да дојдат во Македонија и да работат заедно. Јас сум убеден дека тоа


===== CHECKPOINT 006 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Александра Бобаф беше една од малкуте млади жени која што се здоби со слава и углед како лик. Нејзините први чекори и успех беа токму во тој период кога не беше подготвена за професионално новинарство. Подоцна доби работа во неделникот „Сарасне“ како уредник во неделното списание за мода „Метро“, каде што работеше сè до својата смрт. Тогашните први почетоци во работата на списанието беа токму во тој период кога таа го разви својот талент и се запиша во високото специјализирано училиште „Академија за мода“. Во тој период имаше неколку иницијативи за основање сопствена агенција за дизајн во Лондон, но набргу се откажа. Потоа следеше една успешна соработка со познатиот креатор Кристијан Диор, кој исто така е успешен креатор и предавач во фирмата „Шанел“. Во тоа време беше избрана за прва модна дизајнерка на еден Моден викенд Скопје. Во почетокот работеше како моден соработник на колекциите на „Шанел“ и „Фенди“. Во својата кариера Бобаф работела како дизајнер во неколку модни куќи, а подоцна активно го искористи својот талент за да направи своја модна агенција во Македонија, основајќи свои колекции. Нејзиниот ангажман како креативен директор на модната агенција „Шанел“ започна во 1999 година, работејќи за модни куќи и модни дизајнери. Во 2005 година станува креаторка на брендот „Кода“, која што во Македонија ја основаа нејзиниот долгогодишен соработник Александар Петровски и дизајнерот Дарко Луковски. Веднаш по неговото формирање, Бобаф ги превзема надлежностите на модни агенција „Кода“. Од 2006 година работи како креатор на модни додатоци во фабриката за часовници „Кода“. Во 2008 година ја основа компанијата „Мода“. Во 2012 година Бобаф стана моден директор на „Мода“, а од 2009-та година работи во истата компанија како креативен директор. За својата колекција есен-зима 2014/2015 година ја основа фирмата „Кода“ – спој на машки и женски модели во склоп на фабриката „Шкода Кода“. Од 2008-та година е извршен директор на модната агенција „Мода“ и сопственик е на фирмата за часовници „Мода“. Покрај работата во модни агенции „Мода“ и „Фенди“ Бобаф работеше и како извршен директор на модната агенција „Шанел“ (од 2013-та година), а од 2015-та година продолжува да работи и во агенцијата „Мода“. Таа е член на комисијата за маркетинг и убавина при советот за мода при Советот на Општина Карпош. Бобаф беше една од најплодните жени во Македонија, но има создадено голем број на модни ревии. Сега е дел од „Кода“ – фирмата која работи во рамките


===== CHECKPOINT 006 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

украинските националисти предводени од националистот Зоран Шапуриќ вчера организираа контрапротест кој почна од Плоштадот Македонија до плоштадот „Македонија“, а продолжи низ централното градско подрачје. Според организаторот, Шапуриќ, во демонстрациите учество земале над 100 лица, додека организаторите, пак, вчера протестираа во центарот на Скопје. „Таквите инциденти и појави што ги прават одредени структури кои не сакаат да излезат надвор од политичкиот дијалог не им се допаѓаат. Тие ги злоупотребуваат институциите на системот и на луѓето. Ако некој сака да биде нападнат однадвор, треба да се обиде да создаде конфликт, тоа не е ништо друго туку политика на поделби“, велат организаторите. Според нив, протестите се знак дека во Македонија работите одат поинаку. „Во Македонија се води битка за власт, бидејќи луѓето немаат капацитет за демократско донесување одлуки“, прашуваат организаторите. Организаторите велат дека не знаат што сакаат да направат со протестите. За протестот велат дека не им…дека…со овој протест… ќе треба… да……со……………… да…………………… да…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 006 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

феномемно време, време на неделите, време кога сонцето изгрева на запад со изгревот на сонцето. Но и во деновите кога сонцето заоѓа на исток. Но и денес да не го заборавиме. Затоа да не дозволиме да ни се случи нешто неочекувано. Со што да се поучиме ако го следиме нашиот пример? Колку е голема славата? Колку е голема славата? Колку е голема славата? Колку е голема честа? Колку луѓе! Кои луѓе се, какви имиња носат? Како ние и така доаѓаме до тие вистини. Зошто, што треба, по што се обидуваме? Со својата душа? Со своите мисли. Со своите дела. Кога ги читаме нашите трудови? Со своите дела. Ние со нашите дела го изразуваме нашето знаење. На кој јазик? Пред сѐ. Ние со нашите дела го изразуваме нашето знаење. За сите што го читаат. Затоа, да не се плашиме од она што ни го прават нашите мајстори. Но ако ни даваат знаење, тоа е тешко да го промениме. Оти ние ќе живееме без тој квалитет! Затоа, ние треба да бидеме добри луѓе, затоа што… ќе се бориме со себе, се трудиме да добиеме спасение, а ние треба да се бориме со своите дела… Така е и со светите отци и подвизите што ги читаме. Тој факт денес ни го дава нашиот народ, кој, пак, треба да биде наш. Затоа, нашиот труд! Ние немаме ништо. Го имаме Бог! Христос! Тој е нашата радост! Тоа е нашата радост! Кога ќе дојде часот! Сите што го читале овој дел, тоа ќе ви го кажат: Ве молам! Ве молам. Сите оние што го читаат овој дел, тоа нека биде и вас! Сега сме во радоста! И кога ќе се случи тоа, се обидуваме да го направиме! Така е и со нашите дела! И тука, во нашата вера, ние сме должни и ние да ги славиме нашите срца! Ова е нашето време! Со други зборови, нашиот живот. Само тие што ги читаат делата се наши, а нам ни се световни! Нека нашите дела се пеат од нашиот род. И ако ги чуваме, и нашите маки и маки и страданија и ги поднесуваме ние и нив, што ни дава Бог? Како што го вели и светиот апостол Павле: „Кој го пишува оној кој пишува друг, нека биде негов роб. Он нека знае што дава Бог“. Така и ние треба да го имаме! Бог е наша радост! Што да правиме? Тоа ни дава сила! Господ ја бара радоста! Ако не се трудиме? Бог не ни дава, кога е тешко, но


===== CHECKPOINT 006 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

состојат 2 години, кога во ноември 1995 година по втор пат му беше доделена функцијата Претседател на Република Македонија, беше промовиран неговиот трет роман “Се гледаме на врвот”. Три години подоцна се соочив со многу предизвици: бев поканет на меѓународна конференција и на конференциите на Советот на Европа. Меѓусебните несогласувања во македонското општество, особено во однос на македонското прашање се чувствуваа со години и беа постојани. Сега, конечно, работите се променија. Како последица на моето учество на конференцијата имаше уште неколку неуспеси. Денес, македонскиот идентитет, македонската култура и идентитет се длабоко длабоко спротивни од сопствениот идентитет. Затоа, како претседател на Република Македонија, имам должност да ги преземам сите неопходни мерки за да ги решавам овие стратешки прашања и да го поттикнам процесот на интеграција на сите граѓани. Во мојата земја, граѓаните имаат историска шанса за иднината. Република Македонија има потреба од мир и безбедност, но не испасување на политичките тензии. Секој народ заслужува и заслужува слобода, но и безбедност. Нема борба против корупцијата, туку за владеење на правото. Денес Македонија има одговорност да ги реши прашањата и да ги реши предизвиците. Ќе ја поддржи иницијативата на Република Турција за создавање широка коалиција, за да се стави крај на ова зло. Не само што го почитува Уставот, туку ја поддржува и меѓународната заедница. Јас сум подготвен да помогнам со аргументи. Ќе продолжам да го поддржувам ова. Нека помогне Турција. Сите ние сме на потег и ајде да видиме дали ќе можат да го сменат името на Република Македонија. Од срце сум решен да направам се за да обезбедиме подобар живот на нашите граѓани. Им посакувам на граѓаните да го почувствуваат ова што се случува – да го направат животот подобар. Јас го почитувам Договорот – на избори, утре. Ова е прашање за иднината и ова треба да биде Македонија, да им даде живот на нашите деца, да има мирен соживот. Ве повикувам сите, но и сите други што живеат во Македонија – да ја поддржат оваа иницијатива за мир и безбедност и да го направат животот подобар. Ве повикувам сите вас. Сите ние што сме дел од оваа иницијатива, да придонесеме кон зачувување на мирот, иднината и сите заедно да го направиме подобар за сите. Сите ние сме тука за да го подобриме животот. Ќе продолжиме да го поддржуваме овој процес. Ве повикувам да ја подржите оваа иницијатива, да ставиме крај на корупцијата, бидејќи Македонија има потреба од развој и стабилност. Ве повикувам да го искористите моментот. Вие сте тука за да го направите ова што е можно побрзо и да го достигнете нашиот заеднички сон. Вашата порака е јасна, Македонија има потреба од мир и стабилност – рече Иванов. Иванов порача дека


===== CHECKPOINT 006 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

панорамското пристаниште во Прага е едно од најважните пристаништа на европскиот континент. Сместено е во крајниот југоисток на Чешка во подножјето на планинскиот венец Чешка и долината на реката Влтава. Сместено е во југозападниот дел на Чешка на надморска височина од 800м. Островот лежи во Балтичко Море, а неговата област, иако мала, е дел од сливот на реките Влтава и Влтава. Со својот северен брег се граничи со Словачка и Република Чешка. Во непосредна близина се наоѓаат три важни пристаништа: градот Чешка, кој лежи на надморска височина од 600м. Трговијата со храна на Чешка е забрането според спогодбата меѓу Европската унија и Чешка, која стапи на сила на 5 август 2004 година. Чешка нема излез на море, но има само 25 км излез на Северното Море. Главен град на Чешка е Прага. Добрите сообраќајни врски се во комбинација со транзитниот центар во кој е сместена редаарот на Чешка. Градот Прага е исто така отворен за туристи секоја година од 2000 година. На брегот на реката Влтава има неколку природни знаменитости како што се катедралата Св. Мартин, Карловиот мост, барокната катедрала Св. Лука, катедралата Св. Стефан и др. Во Прага се наоѓаат и неколку културни споменици. Важноста на Прага се проценува на околу 15 милиони евра. Во градот, за време на комунистичкиот режим, поради Втората светска војна, е отворено првото ноќен клуб – „Пицерија Д“. Овде се одржуваат забави за најмладите, но и за младите. Прага има уште многу да понуди. Најпознати клубови се „Витешките Германци“, каде што се организира прослава на Денот на независноста, како и „Витешки студентски игри“. Најпознатата улица е улицата Влтава, која има неколку стотини ресторани. Главната атракција е дворецот „Јан вандалски“. Исто така, се организираат и забави на „Витешките свадби“. Друг популарни е ресторанот „Адамс“, каде што се јаде храна и пиво. Прага е центарот на Чешка во кој се организираат многу интернационални спортски настани. Околу 80% од населението зборува чешки јазик и таму се организираат разни забави. Прага е дел од т.н. Голема Чешка Република. Во Прага се наоѓа дворецот „Пицерија Д“ и поранешната кралска палата „Шендергроф“. Во близина се наоѓа и музејот „Велешко“. Околу стотина луѓе се собираат на плоштадот со топла храна, пиво, коктели, торта и чај. Околу 300 луѓе дневно го поминуваат денот во природа. Околу 80% од населението го поминуваат денот во природа. На плоштадот „Ватшкото море“ се наоѓа споменикот на претседателот


===== CHECKPOINT 006 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

внимавајте, на Македонија и’ треба европски капитал ако сака да ја врати довербата кај домашните гласачи, вели Васко Наумовски од Институтот за социолошки и политичко правни истражувања во Скопје, според кого изборите во март ќе се оддржат по изборите.Македонија во 2010 година ја очекуваат тешки предизвици, вели Наумовски, но оти како што вели, политичката ситуација е многу тешка за решавање и ако политичките партии не се договорат за владина програма, тешко дека македонските гласачи ќе најдат друг пат.- Ако ВМРО-ДПМНЕ освои мнозинство, СДСМ ќе мора да обезбеди мнозинство пред изборите, а тоа ќе бара и од меѓународната заедница да покаже добра волја и посветеност во разговорите и разговорите со двете најголеми партии, вели Наумовски и додава дека очекува лидерите на партиите да покажат политичка подготвеност, која зависи од волјата на македонските гласачи.Тој порачува дека во Собранието во моментов не функционира Собранието, туку Владата.- Премиерот Никола Груевски и опозицијата мора да докажат дека демократијата е нивна работа, а тоа е дека демократијата нема потреба, а тоа што Парламентот го избира не може да се смени без опозицијата, изјави Наумовски.Во следната епизода на „Мајка“ ќе гледатеВо следната епизода на „Завет“ ќе гледате македонска верзија на „бомби“, македонска верзија на ликот на Никола Груевски, во која покрај премиерот Никола Груевски се појавуваат и поранешниот премиер Никола Груевски, поранешниот претседател Бранко Црвенковски, поранешниот министер за транспорт и врски Миле Јанакиески и сопственикот на компанијата „Силекс“, Бранко Црвенковски.Носител на листата е ВМРО-ДПМНЕ.Во следната епизода на „Завет“ ќе гледате епизода од првата македонска независна драма „Македонија во 21 век“, во која ќе се појави поранешниот премиер Љубчо Георгиевски, а потоа и поранешниот претседател Бранко Црвенковски.Михаил Поповски е роден на 23 јули 1966 година во Неготино.По завршувањето на средното образование, во 1980 година заминува во пензија.По завршувањето на средното образование се запишува на Факултетот за драмски уметности, сега во пензија.Тој ги завршува студиите по новинарство, но продолжува да живее и работи како новинар.Инаку, како вработен во неделникот „Фокус“, каде работи од 1985 година, тој често патува во Германија, во Франција, а од 1994 година работи како дописник во весникот „Цајтлер“.На 23 години го брани својот магистерски труд „Мојот живот во 21 век“, а во 2001 година, во екот на бојкотот на избори, на повик на тогашната опозиција повторно е ангажиран за политички работи во Македонија.Се потпишува на докторски дисертација за докторската дисертација, но на 30 години работи како дописник од Брисел.На 23 години работи и како дописник од Брисел, а од 2005 година живее и работи во Бон.Тој е еден од основачите на невладината организација


===== CHECKPOINT 006 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

манданската полиција соопшти дека поради лошите временски услови и високите температури кои ги зафати Грција, денеска повторно се откажани сите активности во земјата и упати предупредување до граѓаните да бидат внимателни бидејќи на високите температури се очекува период нарушувања со температури над 10 степени Целзиусов. Возачите нема да ја добијат потребната помош за да бидат подготвени и околу 16.30 часот. Се очекува во наредните денови да бидат откажани дел од улиците во Грција, откако сите одлуки за прекин на работата на граничниот премин Богородица, беа ставени на дневен ред. На останатите гранични премини, сообраќајот нема да биде во целосен прекин поради неповолните временски услови. Во Грција денеска ќе останат затворени два патнички правци: Евзони и Симитли во должина од еден километар, а на автопатот Е-75 од клучката „Александар Велики“ во должина од четири километри. На преминот Богородица нема да се задржувајте над 16.00 часот поради врнежи од дожд, велат од МВР. На сите останати гранични премини со Грција во последните денови се пропуштаат само возила со летен карактер. Автомотосојузот на Македонија информира дека на тој правец ќе се врши реконструкција на мостот „Обединети нации“, а ќе се изврши реконструкција на мост на реката Вардар во Скопје. Железничкиот сообраќај останува стабилен за сите видови сообраќај, освен за патнички моторни возила, бидејќи сообраќајот на сите магистрални и регионални патни правци низ државата се одвива тековно и по суви коловози. /МИА/М.С.М.Томас /МИА) непочитување на законската обврска е секоја недела 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 и 22 септември / месецот. /МИА/М.С.В.Б./В. Д/В.Бато/ / ТОТС/В-В.МТ-МЕ / Во случај на дефект на мостот на реката Вардар, сообраќајот ќе биде во прекин поради појава на одрони од камења на коловозот и камења на мостот. /МИА/В.С.В.В: Е.С/Фрв/ЕА-В В.С/А-В-ШВМТТ-А-МТД-МЕ / Спецификација на Македонија-МЕ / В/С/МТМВ-Поштање / ЗДМТМ/ВЦЕНД/ПОС/КА-ПОС/КА-ПОС/ЧНИ РАБОТИ / АКТИ/КА-РЕКВИИ / ВТОРОВ-А-УБАВИИ / АКТИ/КА-ПИДИ/ТАДОМЕИ / АНИ-МИНИ


===== CHECKPOINT 006 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

материјалнотовна сфера, односно бизнис регулатива и регулатива. При донесувањето и примената на законите или нивното спроведување и примена треба да се предвиди развој на вештините и вештините на вработените кај различните извори на знаења и препораки. На пр. Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување содржи одредени одредби кои на одредени лица или во одредени случаи може да им овозможуваат добивање на права од пензиското осигурување. Како такви тие се однесуваат, но можат да овозможат практична примена на законите. Од друга страна пак, Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување содржи одредби кои на одредени лица можат да им овозможат остварување на право на пензија. Согласно со овие одредби, Законот за пензиското и инвалидското осигурување ќе овозможи усогласување и имплементација на подзаконските акти на здруженијата на граѓани (извршители на право на пензија, пензиски друштва и др.) во согласност со прописите што ги регулираат. Тие одредби предвидуваат формирање на стручни работни единици кои понатаму би биле отворени за разгледување во единиците на Фондот, заради подготовка и спроведување на предлози за законски измени. Во однос на законската регулатива се препорачува донесување на подзаконски акти со коишто ќе овозможи правна заштита. Ова е значајно поради фактот што правото на пензија не може да се остварува ниту во случај кога на други лица им се ограничува правото на пензија. Поради тоа, неопходно е усогласување и усогласување на прописите со Законот за осигурување. //////////////////////////////////////////////////////////////////////// o////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////расплатено членство на здружение или категоријаоддел на здружение или организација. Таквата регулатива//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


===== CHECKPOINT 006 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

канализациските трошоци, што не мора задолжително да се плаќаат за купување производи, зашто тие се на рака на производителите или трговците? Македонските бизнисмени сметаат дека трошоците што би ги имале ако им бидат платени со парите од продажбата, тоа нема да бидат реални трошоци ниту пак вистински финансиски трошоци. Тие сметаат дека македонските фирми се оние кои мора да ги продаваат производите, кои се потребни и платени поради продажбата, а не оние со кои тие управуваат. Меѓутоа, велат дека доколку не им се плаќаат сметките во договорите, можно е да дојдат до некои финансиски трошоци. Професорот Ристо Пејов вели дека треба постојано да се следи случајот. – Кога ќе се погледне интересот, ќе се види за какво гориво се работи таму, каква законска регулатива постојат. Сега се прави ревизија на договорите и таа проверка се прави низ институциите, кај трговците – вели Пејов. Пејов ги оценува цените на производителите, но вели дека според цените и тоа се прави со парите. Според него, цените може да одат нагоре, но тој смета дека треба да…си ја врши работата – велат економистите. Пејов вели дека пазарот е огромен и е добар. Професорот Пејов вели дека цените не можат да се зголемуваат толку лесно, зашто сите овие трошоци мора постојано да се следат, зашто тоа нема да ги покрие трошоците. – Според моите сознанија, цените во странство растат само ако се зголемува обемот на производство. Ако се зголемат, тоа значи дека и трошоците на фирмата мора драстично да се зголемат – вели Пејов. Ако во моментов не се обезбедат овие финансиски трошоци, тогаш би се предизвикале многу поголеми трошоци, бидејќи се очекува намалување на увозот и увозот. Пејов нагласи дека Македонија има стабилна деловна клима, зашто лани економијата се движеше во позитивна насока. Но, Пејов наведува неколку случаи на големи грешки кои ги прави Стопанската комора. – Според тоа, ако се исполнат целите на деловна политика годинава ќе има раст на бруто домашниот производ, бидејќи годинава е период на големи долгови, но ако се земе предвид дека има зголемени трошоци тоа е показател дека економијата треба и натаму да оди нагоре, смета Пејов. Пејов вели дека цените за македонските компании зависат токму од компаниите. На пример, трошоците за извоз на стоки во странство се зголемени за 6 поени, а цената за извозот е зголемена за 9 поени. Исто така, тие трошоци растат и се под нивото на цените во ЕУ. Македонските компании се многу конкурентни и многу барани. Кога ги прашавме како е можно само 10 отсто од македонските компании да не излезат на европскиот пазар, тоа е многу тешко, а се намалува и трговскиот дефицит – потенцира Пејов. Тој нагласува дека тоа не е случај, зашто сите


===== CHECKPOINT 006 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

поддржат. Член 3 (1) од Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08, 48/10, 106/10, 18/11, 18/11, 93/11, 144/12, 42/14, 39/15, 129/15, 61/16 и 38/17), член 5 (1) од Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.183/11, 38/12, 145/13, 145/13, 154/14, 164/15, 160/16 и 182/16) („Службен весник на Република Македонија“ бр.173/167/166/167/168), член 6 (1) од Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/168/166/169) („Службен весник на Република Македонија“ бр.183/179/169) повикувајќи се на мислењето бр.1.7/2016 од 16.05.2016 г., бр.176/169 од 16.05.2016 г. („Службен весник на Република Македонија“ бр.183/1611 и 145/158) („Службен весник на Република Македонија“ бр.183/186/169) („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/187/169), бр.173/161 од 18.05.2016 г., бр.173/163 од 18.06.2016 г., бр.173/167/169 од 17.05.2016 г., бр.183/179 од 20.05.2016 г. („Службен весник на Република Македонија“ бр.173/177/167/169) и член 9 (1) од Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.193/186/169) („Службен весник на Република Македонија“ бр.164/177/179) објавува: Заклучокот бр.173/179/189: Заклучокот бр.173/188:Службен весник на Република Македонија бр.184/187 од 18.06.2016 објавува: Ст.1.167/187/181: Заклучокот бр.173/189,: Заклучокот бр.173/188 од 31.06


===== CHECKPOINT 006 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

Негови колеги се новинари, новинари, активисти… Јас сакам новинари да си одам дома. Кога ќе заминам дома, нема да ја гледам светлината на денот. Пред некој ден, имав желба, но нема да ги гледам белите порти. Тоа е мојата приказна. Секогаш сакам живот, без ѕвезди, а не човек без душа, а сепак имам јасна верба дека можам… Мојот живот е пекол! За него јас се грижам, него не го почитувам. Но, кога ќе одам дома да гледам телевизија, да слушам музика, да пијам кафе, да гледам филмови, да ставам фотографии, гледам телевизија… ќе ја гледам мојата борба! Тој живот е пекол! Тој не сака луѓе. А, ако продолжам вака, тогаш што правам. Мора некој да ме научи на чекор. Така си велам! Сега, нема да ја носам маската на животот, нема да ја носам на плакарот! – прашува таа. И продолжува: “Сега, ти ја носам маската на животот! Ќе ја носам на плакарот, за среќа, како ангел ми ги знае моите солзи… ти ја облекувам маската.” Јас од мака бегам. Ме интересира што ми се случува на работа, не сакам да бидам сам. Се трудам некако, да ја видам својата професија, да ги видам своите родители… Дали јас ме сакаш, го сакам животот? Дали воопшто ме сакаш? – продолжува таа, на мое барање, на барање, на барање. Ме боли главата, ме боли главата. Сакам да живеам – да сум дома, да ја носам мојата душа, и да бидам жив! Да бидам тука, знам каде е мојот живот, и да бидам сама дома. – Не да бидам сама дома, во својата куќа, туку во својата работна маса, и да правам сè што ќе видам за мојот живот. Не да се обидувам да продолжам, ама ако е така – да се борам барем еднаш, ако не сакам. Ми се случило, но знам како се одвива. Моите родители, не ми дозволија да останам дома, туку да се вртам. Нема веќе време за себе. Можеби веќе не, не ми помогнаа, ќе имам што и да видам! Знам дека ќе имам време, и ќе си ги слушам. Но, нема да бидам сама дома… нема да има денови. Мојот дом е болка, но и моја душа е. Го сакам моето семејство. Сите ми се пријатели, го сакам моето срце. Не можам да ги заборавам. Тој живот ме прави. Јас треба да ги имам сите сили, да не бидам сама! – вели Катерина која живее во Скопје. Тие се, од ден во ден.


===== CHECKPOINT 006 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

Барселона – Спортинг 5-1 Барселона – Валенсија 2-0 Мајорка – Виљареал 3-2 Атлетико М. 2-0 Севилја – Атлетико М. 0-0 Барселона – Осасуна 1-1 Осасуна – Малага 2-1 Мајорка 2-0 Леванте – Севилја 1-1 Еспањол 2-0 Атлетик Б. 3-1 Осасуна – Атлетико М. 1-0 Валенсија – Валенсија 4-1 Малага – Атлетико М. 3-0 Мајорка – Барселона 0-1 Севиља – Вилјареал 2-2 Леванте – Малага 1-1 Валенсија – Бетис 2-0 Валенсија – Спортинг 2-1 Осасуна – Виљареал 2-0 Малага – Леванте 4-1 Мајорка – Виљареал 1-0 Валенсија – Валенсија 2-0 Мајорка – Хетафе 1-1 Осасуна – Хетафе 1-0 Севиља – Атлетико М. 2-0 Малага – Валенсија 1-2 Атлетик Б. 2-0 Мајорка – Рајо Ваљекано 3-0 Атлетик Б. 3-0 Рајо Ваљекано – Мајорка 1-0 Валенсија – Спортинг 3-0 Сосиедад – Реал М. 2-1 Гранада – Малага 3-1 Барселона – Осасуна 2-1 Гранада – Барселона 2-1 Реал М. 3-0 Барселона – Севилја 3-1 Малага – Атлетико М. 1-0 Барселона – Барселона 4-0 Осасуна – Вилјареал 2-0 Малага – Реал М. 2-0 Осасуна – Леванте 2-2 Осасуна – Реал Мадрид 5-1 Рајо Ваљекано – Спортинг 2-0 Барселона – Барселона 4-0 Валенсија – Барселона 4-2 Сарагоса – Атлетико М. 2-1 Еспањол – Малага 1-1 Еспањол – Сарагоса 1-0 Леванте – Барселона 2-0 Атлетик Б. 2-0 Мајорка – Атлетик Б. 2-0 Сарагоса – Атлетик Р. 1-2 Осасуна – Спортинг 0-0 Леванте – Мајорка 1-0 Малага – Леванте 2-1 Осасуна – Малага 1-1 Атлетик Б. 1-0 Барселона – Реал М. 3-1 Осасуна – Спортинг 2-0 Леванте – Реал М. 3-1 Леванте – Сарагоса 3-1 Сарагоса – Мајорка 3-0 Мајорка – Спортинг 2-1 Мајорка – Спортинг 2-2 Мајорка – Барселона 1-0 Валенсија – Спортинг 2-0 Малага – Спортинг 2-1 Мајорка – Валенсија 1-0 Атлетик Б. 3-0 Севилја – Спортинг 3-0 Малага – Спортинг 4-1 Виљареал – Расинг Алмерија 2-1 Барселона – Севилја 2-0 Валенсија – Мајорка 4-0 Малага – Расинг Алмерија 4-1 Еспањол – Малага 1


===== CHECKPOINT 007 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

racticle Mall: ako mozeme dali go gledame istok da propostaneme za makedonskata postapka na pati{tata i za nevola i dopolnitelno od pri~ina {to se primeratuva so koe jas ovde taa polika ne zaradi toa {to jas mislam deka se donese primeratni refarati~ki akcioniraweto za finansiite na Republika Makedonija e subvencii vo odnos na makedonskata postapka za natprekvoto u~estvo da se pogoduva ako sme zaradi toa {to nie nie i makedonskite primeratni refarati~ki si odobrite pokazhat da gi kupam zaradi toa {to pokrenite se finansiraat so vo odnos na zaradi toa {to ja doka`ame i na vakvata partija e sozdava da se finansiraat pri zaradi toa {to {to taa pla}aat za civikot ili obrazovnata pati{tata i pred uspeka na po~na~ata makedonska pri~ina {to e sprotiv rokata da gi brat poka`uvaweto i nie za toa {to gi pokrenite otkazam na vakvata polika da imaat kupi~ki ili vo samite raboti i se razviraat od otkazhat od gradeweto na rabotata i pri na napredniot pati{tat na krajot za istiot i izrabotuvaweto na u~estvoto zaradi za da se doka`e kipata na rabotata i vo izminatite na u~estvoto u~estvo na primerot i da moze da sozdademe vo zemjiot na opredelena drzava i samite kameriraat da se izle~eme, a toa go imame i vo me|utoa }e primerat da gi ispolnuvaat


===== CHECKPOINT 007 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

повредува на душата, без умна молитва. Затоа да не бараме ништо друго освен покајание, со вера и покајание, да ги надминеме тешкотиите, да се покаеме, да ги надминеме искушенијата и да ги исполнуваме заповедите Божји. Зашто сме достојни ние, не со умот, туку со душата! Така вели преподобниот Серафим Саровски: да се покаеме и ние, да се покаеме, оти тоа е благодатно искуство на благодатта. Зашто и во срцето свое, не само душата, туку и умот. Зашто, кога сме достојни, треба да се покаеме и да се покаеме, па така, ако, пак, сме достојни да бидеме, Господ нека нè поучи, па ќе ни даде сили да се покаеме. Зашто тогаш ќе ги снема сите сили. Зашто ако, пак, не се покаеме, ако умреме, нема да имаме покајание, туку ќе бидеме готови, ако сме достојни, да ги исполниме заповедите Божји. Зашто, ако, пак, паднеме, тогаш ќе имаме спасение. Зашто тогаш душата ќе биде празна, ако не ја исполнува заповедта Божја. Затоа, ако се покаеме, ќе добиеме простување на гревовите. Зашто ако, пак, плачеме, а не плачеме? Затоа, ако плачеме, а не плачеме, тогаш душата наша умира, затоа што плачеме, а не плачеме, но не плачеме. Затоа, на душа ќе и остане тешко да плачеме, зашто плачеме, ако не плачеме, а плачеме, а не умираме. Затоа, ние ако плачеме, нема да плачеме, оти плачеме, ако плачеме, ако не плачеме, не плачеме, туку се плачеме. Ете, и Бог нѐ погледнал, и плаче, но ни дал дух за покајание. Но, ако плачеме, плачеме, ако не плачеме, не плачеме, ако не плачеме, не плачеме, но плачеме, ако плачеме, ако плачеме. Така ни велеше свети Серафим Саровски: „Ако плачеме, ти ги пишувам солзи, а не плачеш, кога си плачеш, ако плачеш, нема да плачеш. Но, ако плачеш, а не плачеш, не страдаш. На тој начин, не ја поднесуваш болката. Бог нè повикува, за да не плачеме. Ако плачеме, плачеме, плачеме. Тогаш ќе се молиме, ако плачеме, ако се плачеме, плачеме, па плачеме. И ако плачеме, ќе плачеме. Не се клетиме, туку


===== CHECKPOINT 007 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

монашкиот туризам опфаќа посета на музеи, галерии, катедрали, цркви, библиотеки, галерии, галерии и др. Сите овие музеи се меѓусебно поврзани. Од 2002 година до денес, посетителите ги посетуваат музеите, музејскиот комплекс „Мајка Тереза“ (со неколку изложбени простори со стари збирки на ликовни дела од ренесансата), музејската зграда и др. Музејот ги опфаќа сите згради и објекти со кои располага музејот. Има многу музеи: музејот „Магор“, музејот „Бекерајх“, музејскиот комплекс „Аналја“ (со неколку изложбени простори со стари колекции на стари предмети), Музејот за историја на уметноста „Акторо“, музејот „Ревизор“ во музејот „Топаки“, музејот за музички инструменти и инструменти „М.М.Е.Р.С.“ (со неколку изложбени простори со стари колекции на музички инструменти). Музејот се одликува со богата историја на архитектурата, од основањето до денес. На 1 јули 2007 година, Музејот на Град Скопје одржа предавање на тема: „Скопје во центарот на градот“, каде што беа презентирани архитектонски дела на градот. Потоа, на 4 јули 2006 година, Музејот на град Скопје одржа предавање на тема: „Градските палати во Скопје“ (види подолу), потоа следуваше предавањето „Културите и градбите во центарот на градот Скопје“ (види горе), кое се одржа по повод отворањето на изложба во Музејот на Град Скопје. Потоа, на 1 јули 2008 година, беа доделени првите награди за најдобрите архитектонски остварувања од областа на архитектурата, дизајнот и архитектурата. На 10 септември 2008 година, Музејот на град Скопје го отвори своето прва изложба на современи предмети од македонската архитектура и архитектура, насловена како „Скопските палати во центарот на Скопје“. Изложбата започна со изложба на оригинални фотографии на архитектите: Димитар Андонов – Папрадишки, Ѓорѓи Крстевски, Миле Коканче, Кирил Караѓозов, Трајче Јанчевски, Александар Серафимов, Димитар Смилевски-Антикалајка, Ристо Апостолов, Трајко Димитров. Изложбата беше отворена во просториите на Музејот на Град Скопје. Изложбата беше посетена од страна на граѓаните кои присуствуваа на промоцијата, а потоа следуваше предавање насловено „Скопје во центарот на градот“ (види долу). Потоа се одржа предавање на тема: „Градските палати во Скопје“, насловено како „Скопје во центарот на градот“. На крајот беше посетена и изложбата посветена на македонската архитектура, која заврши со проекција на изложбата посветена на архитектурата на Градот Скопје. Изложбата беше збогатена со изложба од колекцијата на скулптури од архитектите: Драган Попоски – Коканче и Валентина Несторовска. Изложбата беше отворена со изложба посветена на архитектура на Град Скопје која беше


===== CHECKPOINT 007 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Наркинсоновата болест е наследна болест предизвикана од наследна предиспозиција. Во детството таа е наследна болест. Може да се јави како последица на вродено нарушување на растот, како што се хипотироидизам, срцеви заболувања, висок крвен притисок или срцева слабост. Болеста е предизвикана од генетски конструирана болест. Се разликува од сите други болести кога има генетски конструирана болест: вродено заболување, наследно заболување, генетски конструирана болест и генетски конструирана болест. Но, сите тие имаат свои карактеристики и карактеристики. Како резултат на тоа, секоја човечка индивидуа, вклучително и луѓето со ретка болест, може да биде дијагностицирана како наследна болест. Во сите случаи, наследна болест може да биде наследна болест. Меѓутоа, некои луѓе со наследна болест исто така можат да имаат генетски конструирани болести. Ова може да е предизвикано од генетски конструирана болест, но само преку генетската основа. Генетската основа на наследната болест може да биде наследна. Не постои генетски конструиран генетски конструиран генетски конструиран ген, туку генетска основа која е наследна. Научниците кои ги проучувале карактеристиките на гените имаат способност да објаснат дека генетски конструирани болести се развојни варијанти на човечката ДНК. Тие се способни да кажат зошто не постојат генетски конструирани генетски конструирани мутации. Ова гледиште е важно бидејќи генетскиот конструиран ген претставува механизам кој ја зголемува способноста за репликација на гените кои ги претставуваат гените и ја овозможува можноста за нивно рекогнорање. Ова гледиште има свои карактеристики и квалитети: способноста да се промени генетската структура зависи од специфичните гени во неа, способноста да се менува генетската структура, способност да се создава генската структура. На пример, структурата на генот е комбинација од биолошки конструирани гени и вродено ткиво кое ја формира структурата и карактеристиките на гените. Се вели дека одредени генетски конструирани генски конструирани гени не можат да бидат наследени и дека генетската структура не е наследна. Овие мутации се разликуваат во поглед на тоа како се создава генската структура. Поради тоа, генетската структура е еволуирана и може да биде наследена кај различни генетски конструирани организми. Некои генетска варијација можат да доведат до генетски конструирање на генетскиот конструирани ген. Во некои земји генетичарите имаат способност за препознавање на гените и нивна замена за определени гени. Некои земји имаат многу заедничко име – генетски конструирана болест. Другите земји имаат обичај да не се појавуваат во генетиката. Многу автори имаат примери кога се случуваат грешки во генетската структура, бидејќи тоа често се случува кај луѓето родени со генетска мутација, тие не ги знаат генетското потекло. Сепак


===== CHECKPOINT 007 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

Ангеловски, браќа, на Господа, и ние треба да Го прославуваме Бога и да Го прославиме Него, преку Неговата љубов, Неговото милосрдие, со Неговите заповеди. Како што нашиот татко, кого што го нарекуваш чичко наш, во кого што ќе Го прославиш и во кого ќе Гонеш, како што си го барал, ти дал завет на братскиот род да се прославиш, зашто, откако си ја основал заедницата, ти се оженил и си ја основал земјата, на земјата, на небото и на земјата. Затоа, на небото, на небото, на небото, ти ја предаваш земјата, та затоа се осмислуваат патиштата и патиштата што водат кон животот, за да биде твојата татковина, ти да Го испратиш Господа, живиот Бог, да дојдеш при Тебе, Владика, да ја прославиш Твојата слава, да се насладуваш во твоите срца. Амин. Дарувај ми мене, грешникот што се натажи, оти ти си ме предал и за Кого си ме дал! Амин. Амин. Амин. Амин. Амин. Амин. Амин! Амин. Амин! Амин! Амин. Амин! Амин! Амин! Амин. Амин!!! Амин! Амин! Амин! Амин!“ Амин! Амин!!! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин. Амин!!! Амин! Амин! Амин! Амин!!! Амин. Амин! Амин. Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин. Амин! Амин! Амин! Амин. Амин! Амин! Амин!!! Амин! Амин. Амин! Амин!!! Амин!“ Амин! Амин. Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин. Амин. Амин. Амин! Амин! Амин! Амин. Амин! Амин! Амин! Амин! Амин. Амин! Амин! Амин. Амин. Амин. Амин! Амин! Амин! Амин! Амин. Амин. Амин! Амин! Амин! Амин! Амин. Амин! Амин! Амин! Амин. Амин. Амин! Амин. Амин. Амин! Амин! Амин. Амин. Амин. Амин! Амин. Амин! Амин! Амин. Амин. Амин. Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин. Амин. Амин. Амин! Амин! Амин. Амин! Амин! Амин. Амин! Амин! Амин! Амин. Амин. Амин! Амин! Амин! Амин. Амин! Амин! Амин! Амин. Амин. Амин. Амин. Амин. Амин. Амин. Амин! Амин! Амин. Амин


===== CHECKPOINT 007 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

одговорил на прашањето од кога почна да пука.Михаил го повикал Александар на разговор кај Александар: ‘Ако ти кажам: ќе си умриш’.Тој го запрашал и Александар: ‘Дали ти реков: ‘И кој, кој, ти, ти, ти… го стори истото?’. Александар му одговорил: ‘Вие ќе се уплашите: – кажи, ќе умрам’! Александар се налутил, но Александар му одговорил: ‘Ако ти реков: ќе умрам!’ ‘Од каде ти ти сега: од твојот син: тој ли ќе остане?’ Александар му рекол: ‘А што, ти ли ќе умриш?’ Тогаш Александар му одговорил: ‘Ако ти реков: ‘Јас сум умрен, зошто му го предадов името на својот татко’. Александар му одговорил: ‘Ако ти кажам: ќе умриш?’ Александар му рекол: ‘Ти, твојот татко, ти ќе загинам, нема ли да ми дадеш име на својот татко’. Александар му возвратил: ‘Кој, ти ли ќе загинам!?’ Александар му одговорил: ‘Нема ли да загинам?’ Александар му одговорил: ‘Има ли да загинам?” Александар одговорил: ‘Но ќе умрам?’ Александар му одговорил: ‘Ако, ти, тој. – одговорил Александар му одговорил: ‘Ние ќе умриме.’ Александар рекол: ‘Кој, ти, кој, ти!’ Александар му одговорил: ‘Нема ли да умрам’: ‘Никој нема да го направи ова?’ Александар му одговорил: ‘А зошто, ти, ти, тој, кого ти реков, кое, што, тој ли?’ Александар му одговорил: ‘А кој, ти, кој, твојот татко, ти?’ Александар му одговорил: ‘Зошто, ти, тој ли?’ Александар му одговорил: ‘А кој, ти, кој, ти, кој, кој, имаш ли, се, што, тој ли, кој, ти?’ Филип му одговорил: ‘Ти ли, тој ли, кој, тој ли, кој, што, ти си?’ Александар му одговорил: ‘Нема ли, ти, ти, кој, тој ли, кој, имаш ли, што, тој ли, ти, кој, тој ли, кој, ти…’ Александар одговорил: ‘зошто, ти ли, кој, тој ли, тој, кого, тој ли, ти?’ Александар му одговорил: ‘Не, ти, ти, кој, тој ли, кој, тој ли, кој, ти!’ Александар му одговорил: ‘А што,


===== CHECKPOINT 007 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

Кинеската компанија “Космофон“ наскоро би можела да воведе низа иновации поврзани со климатските промени, пишува “Ројтерс“. Според пресметките на компанијата, вкупниот број на модели изложени во текот на една календарска година би требало да надмине 10 000.000. Доколку овие модели завршат во текот на месец мај, тие можат да дадат повеќе информации отколку што може да очекуваме. Оваа идеја е во игра и за моделите кои ќе се појават на пазарот во текот на 2012 година. Имено, новите модели ќе покажат и повеќе информации отколку што може да очекуваме. Најновиот модел треба да биде познат под името “Космофон 5“. Инаку овој модел би бил претставен во октомври следната година, а неговата иднина најверојатно ќе биде во 2013 година. Компанијата планира да го искористи своето учество во технолошкиот сектор во текот на 2013 година, со цел да пронајде начини за обезбедување на потребните финансиски средства за…coding – платформа наменета за микро-компании. Според……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Во……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. •………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


===== CHECKPOINT 007 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

стувајќи, се уште недоучени, а со сите сили, преканети, сè е веќе закопано и на земјата пустош. Таму горе, каде што се стигнати сите страни, од сите страни се шири силна бура. И кога в зори изгрева сонцето, дрвјата охристовени си течат, полињата со мака, но сè е тешко. Од нив се шири силна бура. Од тие облаци се плашат, а од темнината течат реки и реки. Но, за да можат, дрвјата светат, а ние, дрвјата, гранките сме од дрвјата и дрвјата. Кога ни е тешка зората, дрвјата светат и паѓаат, небото е темно, небото е многу светло и силно, а полето живо и силно е. Во зората се шири голема бура. Во темнината има темнината, темнината е светло и силно е, но сè е тешко. Како на денот кога дрвјата сјаат, темнината си тече, а душата е силна. Сонцето се оеснало на небото, ја возљубило ноќта и на денот веќе изгреало сонце. Тогаш врпело светло, се скрило, дрвјата се скамениле, ја снемало зората. Но, го чекала ноќта, се буди ноќта и се шири. денот ќе дојде. Вечерата на денот е силна. Вечерата се крие тука, таа е силна, чекала јамата. И смртта е посилна од виновата, на денот се опијанува сонце. Вечерата се отвора, ружи и се мие. Вечерата е силна. Вечерата сама го отвора денот. Вечерата тече, тој е силен ветер, го мие времето. Викотниците се високи, утрината студени. Вечерата и воздухот. Вечерата тече далеку. Вечерата тече, темнината тече. Вечерата се отвора. Вечерата се полни со вода. Вечерата тече, Вечерата тече. Вечерата тече, Вечерата се отвора. Вечерата е студена, Вечерата е топла, Вечерата е студена, Вечерата е црна. Вечерата е долга. Вечерата тече. Вечерата тече. Вечерата тече. Вечерата се отвора. Вечерата тече низ Вечерата. Вечерата тече и Вечерата тече низ Вечерата. Вечерата тече. Вечерата завршува. Вечерата се вливаат и сите сили, Вечерата е мека. Вечерата тече. Вечерата тече… Вечерата се отвора.


===== CHECKPOINT 007 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

[…манието во кое престојував го поставив до врвот. Беше голема чест и уживање. Беше голема чест да се биде сведок и на тоа што се случи. Со мојот силен ум ги следев другите души, ги следев зборовите на псалмот: „Ако паднам на земјата, се плашам од тебе“. На тој начин сфатив дека навистина се славам на неа. Таа, пак, ја надмина целата моја човечка слабост и сите свои страсти, и почна да го зема мојот живот со сета своја душа. Таа ги почувствува сите нејзини страдања и се радуваше на сè што го опкружуваше, ја надминуваше целата моја убавина. Нејзините удари ги следев и ги победував, и ги следев на мојата душа. Таа ме направи силна, нежна жена со благо срце и со кревко срце. Сакав да бидам таа којашто ми даваше сила за да истраам и да ја совладам мојата душа. Ја погледнав мојата душа и во неа се вив. Колку ја чувствував, колкава тага за сето време го водеше моето срце? Се што сакав да кажам беше голема болка, што да кажам, не само што ги земав рацете, туку и мене, и тој, и моите браќа, и јас, и ти! Во таа моја тага ме направи голема тага и на тој начин си го оправда своето постоење. Како што реков, се радував на сè што сум направил, но не знам на колку труд вложив труд. Но, од друга страна, со душа се молев за мене. Го молев, велејќи: „Те молам, ако беше можно, да не ме болиш, да ја спасиш мојата душа, па да ме сториш тага. И да е тешко, тогаш да ме болиш, макар и да ме болиш“. Како што реков, срцето ми е тешко. Јас не можам да издржам. Сега, со болка се молам, не можам. Треба да умрам. Кој е со мене? Кој е мојот татко? – Од него, од него, од мојата душа, од овој свет. Ние сме се. Во него има душа што не постои и на неа не можам да ѝ дадам сè што знам. Да бидам силен! Да бев силен, да не го трогнев, да не се кријам, да не ме боли. Да бев силен, да не ме боли, да ја разбудам мојата душа. Да ја победев смртта, и да ја изгубев, да не го изгубам животот. Ти ми ја врати својата душа! Со болка си го придодадов живот со неа! На тој начин


===== CHECKPOINT 007 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

потенцијаноста за основање на нова банка е прашање кое е длабоко всадено во македонската економија. Профитот за основање банка се сведуваше на земање кредит од банка со пониска каматна стапка. Се разбира, со мали исклучоци. Но, тие банки немаа друг начин на финансирање освен кредитна поддршка наменета за финансирање на развојни проекти. За да биде во чекор со современите текови и условите на бизнис планот и економијата, банките отворија посебни фондови – мали банки. Но, тие не покажаа интерес за финансирање на проекти и затоа започнаа да се градат. Со години наназад банките правеа многу ревизии, и заради тоа тие ги зедоа предвид трошоците, инвестициите и инвестиците. Сето тоа резултираше со нивно пропаѓање со пораст на каматните стапки на пазарот на капитал. Но, со тек на време дојде до пад на каматните стапки, односно на каматните стапки што беше невозможно да се достигнат. Имено, некои банки сè уште можеа да го надминат овој тренд. Но, сето тоа не ги поколеба банките самостојно да основаат банка којашто немаше финансиски средства. А тие не можеа понатаму да ги следат трендовите. Тие продолжија да работат и да вложуваат пари во хартии од вредност во банка. И на крај, почнаа да ја губат довербата во банките, затоа што во меѓувреме дојде до намалување на каматните стапки. И покрај овој тренд на опаѓање на каматните стапки, дури и денес банките работат на нивно смалување, и притоа инвестираат сè повеќе. Но, тие имаат тенденција да вложуваат сè помалку, но сè уште имаат потенцијал за раст на каматните стапки. Во услови на силна рецесија, банките нудат нови начини на финансирање, но досега веќе немаше такви средства. Така, иако имаа поголема доверба во банките, во банките продолжија со вложувањата во проекти и депозити, сега немаат доволно извори на финансирање. Дури сега почнуваат да вложуваат, бидејќи и тие повторно почнаа да инвестираат во банките. На тој начин се создаваат услови банките да основаат нови банки. Тоа се случи, во некои региони, да ја задржат довербата и да останат на стариот пазар. Во тој период, банките покажаа висока ликвидност, така што тие веќе имааат приходи. По тоа, банките создадоа услови банките да го променат планот. Но, сега тие се сè уште високо капитализирани, односно немаат доволно средства. Затоа, кога веќе можат да ги вратат каматните стапки, банките нудат краткорочни кредити за да направат финансиска анализа на ризиците кај банките и кај нив. Ова секако може да даде одговор на тоа прашање: Каде треба да инвестираат? Со сигурност можеме да кажеме дека банките имаат доверба во банките затоа што нивните средства не се доволно. Всушност, тие располагаат со многу големи депозити, коишто ги немаат и нивната ликвидност е голема,


===== CHECKPOINT 007 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

Меѓународните институции генерално ги сметаат истражувањата во врска со употребата на јазиците во светот како основа за градење доверба, стабилност и еднаквост. Тие, исто така, сметаат дека постои мултилингвизам и мултилингвизам. Исто така сметаат дека истражувањето било спроведено во Европа. Затоа е неопходно да се спроведе истражувањето заради воспоставување доверба и да се разбере дали истражувањата се од суштинско значење за да се промовира мирот и стабилноста на регионот околу светот. Истражувањата треба да обезбедат сеопфатен преглед на употребата на јазиците и културите, како и да обезбедат увид во фактите, со цел да се изгради доверба и разбирање. Многу научници наведуваат дека оваа статија е напишана во согласност со резултатите добиени од истражувањата. Во истата статија авторите ја анализираат историјата на преводот и политиките на земјите надвор од Северна Африка, користејќи методи кои вклучуваат јазични курсеви. Во книгата преовладува мислењето дека преведувачот има тенденција да собира докази со намера да се користи англискиот јазик, особено ако јазиците се поврзани со социјалниот статус или статусот на детето. Се верува дека преведувачот може да собира податоци и да креира заклучоци. На крајот од книгата е даден одговор на прашањето каде се напишани и што се нивните резултати. Во една студија авторот предложи да се користат македонски јазик како база во која би можело да се употреби македонскиот јазик. Ова истражување им помогна на истражувачите да се утврдат врските помеѓу јазиците и културите. Во друга студија се проучувала историјата на преводот кај народите од Северна Африка кои користеле македонски книги во минатото и се покажува дека тие користеле речник за поддршка на работата на јазикот. Но сите резултати покажаа дека јазиците имале многу малку заеднички карактеристики. Така, студијата за јазични програми, покажа дека јазиците се особено важни и важни за постигнување единство во светот. Студијата даде одговори на прашања за важноста на јазичните ресурси, условите за учење за учење во животот во малите држави, како што се разликите во социјалниот статус, обичаите или вештините за учење на работното место. Во друга студија била објавена студија за јазиците во Јужна Африка и Северна Африка во 2007 година. Истражувачите беа изненадени кога го разгледаа извештајот на студија спроведена во која имало докази дека јазикот на малите нации е многу сличен со англискиот јазик во Јужна Африка. Тие заклучиле дека англискиот јазик е различен од германскиот во Јужна Азија и тоа исто така придонесе за успехот на програмата за обука. Овој тим заклучи дека двојазично истражување е релевантно за подобрување на преводот, со цел да се зголеми свеста за зачувување на јазикот и образованието. Сепак истражувањето покажа дека јазиците можат да имаат корист од примената на јазиците кај етничките групи кои користат жаргон како основа за проучување на писменоста. Истражувачите се обиделе да дадат заклучоци и наоди во врска со ова прашање. Во други случаи, дури и оние кои користеле


===== CHECKPOINT 007 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

почитувајќи [кои] беа, ќе го имаат. А ти, зошто не си заминал? [и јас ќе го имам, каде и да одам] [така да го имам ова?] [и ти рече: јас треба да го имам сите: браќа мои, браќа мои; зошто]! ние нема да загинеме, туку ние! ние сме браќа мои, браќа мои! ние сме браќа мои: браќа мои, браќа мои, браќа мои, браќа мои, браќа мои, браќа мои. Тие се браќа мои: браќа мои, браќа мои. ние сме браќа мои: браќа мои, браќа мои! така да: за нас, да се соединиме, браќа мои. Јас сум браќа мои: браќа мои. ние сме браќа мои, браќа мои! сме браќа мои. сме браќа мои: браќа мои! Бог е браќа мои. ние сме браќа мои: браќа мои! не сме браќа мои, брат мој. браќа мои, браќа мои, браќа мои. јас сме браќа мои. сме браќа мои. вие сме браќа мои. нема да загинеме, туку ќе ја имаме силата да ја имаме: брат мои! ние сме браќа мои: брат мои. сме мои, браќа мои, браќа мои. сме браќа мои. браќа мои. Амин. ти си браќа мои. браќа мои. те љубам, ти си моја. ти си мое сонце. ти си мојата љубов. ти сум твоја. ти си моја. ти си моја. ти си мојата, моето сонце. ти си мое сонце. оти си моја – ти си моја. ти си моја. е да се сум мајка моја. ти да сме браќа мои, браќа мои, та смртта да биде наша, вели писателот Томе Крстевски [во прво лице ми ги]: има ли ние браќа мои. а ти ме ми е, љубена. ќе се врзам и ќе се врзам и ќе бидам моја. не сум веќе, а не ти, туку сум веќе, па ќе умрам… ти го немаш тој да има – кој ми е туѓи. што сум, на кој ќе му падна, како што е мака сум и што ќе ја имам, се што сум. ти ме љубиш, тој да е далеку, а не болка и нема да ги имам. ти, што ме љубиш, си ми мила, душата моја! смртта – ќе ме притиска, а не ти што се плашиш, да ме те славам. ти си мојата, мојата цел, ти ме проклети, ти е мојата, моја! ти сум, душата моја, моја, моја, па кога ти


===== CHECKPOINT 007 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

Мингареманот Hippers-Robert Kreyler-Sitts-KretzWord-Simmer-Karfetz Word-Korfunds-Word-KhalemWord-KretzWord-KhalemGaSretzWord-KhalemKhalemGd5Ushaug-simmer-KHalemTu-Simmer-KarfetzWord-KhalemWord-KhalemGc2Word-KhalemGaSretzWord-KHalemGaSrifKuSirKorfKarfKhalem3Word-KarfKretzWord-KhalemZretzWord-KarfKhalemChaSbat7Word-Kimmer-ChatItal1JKc2QisVsxNYQJaKwE-Word-Khalem-KhalemVaKhalemSchat2SuKhalemxNJ-Ju-K-KykhalemKl7Zrb-KhalemIKQiSu-VjhalemGhalemVrLbZaIKHlnG-Khalem8ZrbW-KykhalemZrbEKGnjdzSlVWxOlkHnOlNUhlJCuMJlNKVOhlJwKfKkUhlKlIKcK-KiřlVuKw8ekkgMYklkyVkKUsqiMJKhSrwkH-Halem3Jtzw-KekknZdRfKhSuHTbKhZkWq7iZnZkkHQZLbK0WmKLmKkfHHaatKhWKtKhTlHBYlRrSjlzKCKhlQnUl


===== CHECKPOINT 007 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

завршница на првото поглавје насловен “Годишно месо” На продолжението на петтата глава од романот, посветена на еден постар научник – господин С.Т.Р. Татиќ, авторот користи повеќе теми од областа на науката за месото, вклучувајќи ги сите видови на месо. Книгата завршува со осврт кон научните факти околу потеклото на месото: неговото потекло е непознато. На крајот на книгата авторот прави краток преглед на потеклото на месото според неговиот рецепт за правење леб (што се разликува од рецептскиот рецепт) а потоа ги става во посебен сад во кој имало брашно – лебно жито (таканаречен “карамел”). Во целост, романот завршува со поглавје насловено “Годишно месо”. Петтиот дел од овој есеј дополнително ги опишува старите рецепти за подготвување пченица. Во продолжение, авторот дава осврт на готварската храна со посебен осврт на методите на подготовка на лебното месо – “запознавање на потеклото на месото со овие техники”, кое авторот дава опис на начинот на месото. Притоа, авторот дава преглед на потеклото на месото по методот “карамел”, кој авторот го применувал врз доматите. Книгата завршува со поглавје во кое главниот лик, професорот, ја опишува тајната за потеклото на месото и открива која е таа кујна – “пастите јадења”, која авторот ја користи за правење лебно жито. Книгата завршува со поглавје во кое се содржани некои практични податоци за начините кои треба да се подготвува. Најпосле, за вовед во поглавје посветено на потеклото на месото (во форма на дел) зборува читателот и го остава отворено прашањето, зашто, според него, она што тој го опишува како готвење на месо воопшто не е важно, туку како што некој верува дека е готвење на месо”. Во продолжение, авторот ја дава својата анализа на потеклото на месото, велејќи: “Ако некој сака да јаде месо, мораме да се знае да направи мало ремек-дело: како готвење на лебното жито.” Од тој момент започнува главниот лик на “Годишното месо”, како и на приказната, со цел да се направи продолжение за потеклото на месото со кое тој може да се занимава и да го објасни потеклото на месото, а притоа да не прави грешки при подготовката на храна, туку само да открие нови состојки кои треба да ги претстави. Книгата завршува со поглавје посветено на потеклото на месото, а потоа читателот го опишува потеклото на месото. Во продолжението, авторот истражува за потеклото на месото, давајќи осврт на најновите експерименти за потеклото на месото: “Годишно месо” е продолжение на книгата посветена на професорот и дава осврт на најновите достигнувања добиени од претходната академска литература. Потоа, овој дел го става


===== CHECKPOINT 007 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

старешина ОооОоо и да ти кажам ќе ти кажам ските се супер, имам 2 години и знам, ептен ми е тешко, не е омнизом безмашна али знам веќе ти кажувам, се дружам со другарките, ми се случува нешто чудно, ама јас ќе те оставам со тебе, и ти речам ќе ме оставиш со тебе, ти ќе се иселам со него, ти ќе имаш другарките, тие те оставаат со тебе, тие те молат со тебе и ти пак ќе те оставам и јас така, ти ќе се вратамш, ти ќе одиш со другарките, ти си ќе си одиш дома и ќе си одиш дома, кажи ми, ти така, така, ти се случува, другарките си ги земаш, другарките си ги оставаат. А за него, јас со тој дечко што си му ја сакам, ќе ти кажам да ти кажам што е најважно – кажи му, ако ти кажам, ти ќе останеш дома. На моја свадба, ти на татко и другарките. А и на твојот брат кој ќе ти кажел, биди така, да не ме мачиш, ни со тоа, ти, ние да ти збориме. Стори, знаеш, е, другарките ти ги знаеш. Но зошто тие ти ги споменуваш? Зарем на брат ти треба да му збориме дека ќе ти кажат, и дека ти би си заљубила? Ти кажав, не ме мачиш, ајде кажи му, зошто си мила, зошто сум сама, каде знаеш, каде ти е душата?… И да, не ме плаши ако мислиш да ме оставиш, само да го видам, зошто мислиш што е најважно, дека така ќе биде. ти не, јас не знам, ти нема да си останеш така, не му велам, ќе ти кажам си ти, нема да знаеш што ми е најважно – да не си ја оставиш. Ти си ми е меракта, ти си ми ја сакаше, така си се смевме, ти си имавме своја душа, што беше важно, што е најважно. За тебе имаш право, ти си. Ти си знаеш, ти си веќе на светот, со твојата душа, и ние ја имаме во тебе, си ја сакаме, ние се познаваме – ќе не сме тука, ние нема да ја уништиме, ти си тука, се имаме, што е живот. ти нема да ја имаш, и што е најважно – ќе останеш тука. А кој си ти? ти? што сакаш, што, што е најважно – ќе останеш дома без


===== CHECKPOINT 008 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

книжевноста. Напишал текст од областа на книжевноста и книжевноста и објавил два тома поезија. Во предговорот на книгата го опишува пишувањето поезија, а во предговорот ја опишал и поезијата. Во предговорот, К.П. Флобер пишува дека песната претставува една поетска форма, но и една поетска форма на уметничката форма, како што се: песната лирска песна, поетска песна, лирска песна, песна за лирската песна итн. Во предговорот, Флобер кажува дека книгата содржи тајни народни песни, како: првиот стих е песна за душата, вториот за душата, итн. Флобер пишува дека првиот стих е составен од 40 стиха, додека во песните е прикажан ликот на душата. Стихот е одраз на творештвото на човекот и се одликува со голема мудрост, така што се среќаваат не само луѓето, туку и разни изреки. Стихот е слика на животот. Флобер ја поврзува поезијата со љубовта, а таа е првиот човек, кој е создаден да биде човек. Стихот е светлиот свет, свет во кој живееме. Затоа, песната е песна, а неа ја пеат жените. Во предговорот, Флобер вели: „Во песните има голема вистина, има само убавина и така се однесува сè. Сè е в ред, сè е в ред… песна“. Исто така, тој дава остра слика на душата што се движи наоколу и ја раскажува приказната за неа, велејќи дека песната го симболизира човекот. Исто така, тој ја кажува и својата поезија, зашто таа покажува голема вистина. Според него, песната не може да се направи само со зборови. Во предговорот, Флобер напишал: „…Поетската книга носи порака што ја претставува човечката душа, а се однесува на него. Ако ја кажеме книгата за да ја раскажеме приказната, песната ни дава можност да ја почувствуваме нејзината убавина. Се надевам дека ќе ја прикажеме таа песна. Така, песната може да се каже и во една песна, а да се рече: ‘За песните ја раскарав песната’.“[13] Во предговорот, Флобер вели: „Кога ја напишав, ја направив песната – да биде многу едноставна. Неа ја изреков од срце и ја напишав за да ја напишам.“[14] [15] Според него, песната не е само песна, туку е лирска песна. Песната е напишана за првпат: песните ги носат низа ѕвездички и ја носат во себе. Песната има многу значења: првата песна, таа носи порака до човекот, а втората е напишана од срце и ја пее. Третата песна е напишана во душа: ‘Ти си, што си, – си, – си, – си, – си


===== CHECKPOINT 008 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

програмската цел на Европската вселенска агенција (ЕСА) во 2015 година предвидува да се создаде нова вселенска програма која ќе претставува почеток на новите мисии на кои се работи. Таа ќе овозможи испраќање на персонал на мисии во вселената. Овој персонал ќе биде опремен со нов систем за одржување на сателитите и ќе овозможи развој на напредни сателити за нивно чување. Со овие сателити ќе се воспостави вселенска станица со цел производство на нови сателити. Исто така, ЕСА планира и да воспостави лансирни платформи на Земјата за следење на сателитите во вселената кои ќе бидат опремени со напредни модели, како што е новиот вселенски брод кој ќе ги покрива сателитските предели. Мисијата е насочена кон истражување на вселената со цел да им се помогне на научниците да создадат услови за истражување на вселената и други важни мисии, вклучувајќи го и создавањето нова вселена. Исто така, треба да се реализира соработка помеѓу Меѓународната вселенска агенција (НАСА) и Меѓународната вселенска агенција (МААЕ) која ќе им овозможи на научниците да направат истражување на вселената и други важни апликации на НАСА. ЕСА планира оваа соработка да ја продолжи и преку изработка на алатки кои треба да се користат во рамките на мисиите. Новите мисии ќе бидат имплементирани врз база на постоечките сателити. Агенцијата планира своите програми да ги насочи и кон развој на напредни сателити. Со овие технологии ќе се овозможи развој на вселенски летала кои ќе бидат обучени во рамките на програмите за обука на НАСА. ЕУ планира оваа програма да ја спроведува на секои две години во текот на годината.    Следејќи ги новите вселенски агенции ЕСА планира да ги организира првите вселенски мисии за обука на научниците на НАСА.   Следејќи ги најновите трендови и технолошки достигнувања Европската вселенска агенција планира да ги спроведе овие мисии.   Со цел да ја прошири мрежата на соработници и потенцијални клиенти, ЕСА планира да воспостави мисија за обука на вселенски бродови.   Со цел успешно спроведување на мисиите ЕСА планира да понуди нова вселенска програма.   Со цел да се воспостави успешна соработка меѓу Европската вселенска агенција и МААЕ со цел намалување на трошоците за обука, научни истражувања и развој на вселенски апликации, МААЕ планира да почне да промовира вселенски програми за обука на своите членови за обука.   Донесени се насоки за учество во проекти поврзани со НАСА во областите како што се развој на вселенски сателити, вселенска технологија, вселенски технологии.  Акцијата ќе заврши во септември 2018 година.  Кон средината на декември 2020 година Европската вселенска агенција планира да почне да развива инструменти за развој на вселенски програми низ целата територија на Европа.   Координатите ќе бидат лансирани до 2020 година.  Сле


===== CHECKPOINT 008 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

освоиедници години наназад, од формирањето на Друштвото, па до сега, ние сме биле на оваа манифестација, затоа што сме ги прославиле, како што рековте, сите години. Ние сме се гордееле со него. Ние сме биле негови другари, другари, и сме се восхитувале и ние сме го носеле од колено. Тој многу ме сакал и затоа, во овие тешки мигови во историјата на својот народ, му бев близок, на кој начин го прославивме. Да беше така, ние ќе сме беа наша гордост, а другите ние нема да бидеме негова гордост. Тој имал храброст и доблест. Тој знаел што сака, а имал и голема љубов и голема љубов кон своите браќа и сестри. Тој имал и голема љубов кон своите учители, кои биле негови браќа. Секој од нас ја имал истата желба и мудрост да им го подари ова наше големо дело. Тој знаел дека се ќе биде подобро ако ние него го славиме како празник. Од него, браќа и сестри, знам дека ќе имаме повеќе успех, доколку нашата генерација продолжи со истото темпо. Ние, а ние продолжуваме со истото темпо. Не смееме да дозволиме, и покрај сите напори, ние и понатаму да продолжиме. Ние сакаме што поскоро да станеме и да имаме посилна и посилна генерација! Ние сме тука, за да не се случи ништо, а да не се случи ништо. Нашите срца, ние сме на наша страна. Ние не сме на страна на политиката, ние сме на наша страна. Сакаме да сме на наша страна. И да не ги гледаме работите така. Ние сме против политиката, против политиката. Ние сакаме работите да ни бидат подобри. На наша страна е нашата мака, нашата мака, нашиот труд, нашиот труд. Ние мораме да го задржиме нашето достоинство и да не заборавиме. Ние сме тука ние, и во нашата држава и во нашата нација. Ние ќе го имаме тоа. Ве уверувам, дека сме на вистинскиот пат. Да не дозволиме работите да се променат, ние ќе се бориме. Во таа борба за правда, ние треба да ги победиме. Ве уверувам дека ние, а и ние, сме тука, дека сме подобри, поорганизирани, затоа што веруваме дека можеме да ги победиме нашите противници. Ние сакаме да победиме, а ние не сме подобри. Ве уверувам дека, ако не ги победиме другите, вие и ние, ние ќе победиме. Ве уверувам дека можеме да победиме. Ве уверувам дека можеме да победиме, но не сме исти! Ве уверувам дека можеме да победиме. Ве уверувам, ние, дека ние сме посилни, порадосни, но дека не сме


===== CHECKPOINT 008 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

соодветното ниво е подобрено, но треба да се каже дека тоа е нивото што е поставено и кое е поставено пред отпочнување со работа. Секако, овде има уште, но она што е важно е дека треба да се биде внимателен кога се работи за управување со човечки ресурси. Мора да постои соодветна структура што ќе помогне да се подобри управувањето со човечки ресурси и ќе обезбеди соодветна обука на вработените. Пред започнувањето со работа потребно е да се преземат одредени активности што се однесуваат на обезбедување на квалитетна средина за работа на вработените. Потребно е правилно обезбедување на соодветна услуга од аспект на подобрување на продуктивноста и конкурентноста кај вработените. Потребно е воведување на соодветна организациска поставеност за обезбедување на соодветна обука на вработените за потребите на работните места. Доколку тие не можат да бидат соодветно обучени, тогаш потребно е да се пристапи кон спроведување соодветни структурни промени за воспоставување на соодветна организациска поставеност. Потребна е соодветна организациска поставеност. Мора да постои посебна структура којашто ќе гарантира соодветна обука кај менаџментот. Потребно е да се направи соодветна организациска структура којашто ќе овозможи соодветна координација на вработените со цел да се исполнат овие цели. Треба да постои соодветна организациска поставеност каде што вработените треба да добијат соодветна обука, бидејќи на тој начин ќе ги задржат ретките одговорности. Потребно е и соодветно ниво за управување со човечките ресурси коешто ќе овозможи соодветна едукација, советување и поддршка за управување со човечките ресурси. Треба да постојат соодветни организациски структури коишто ќе обезбедат соодветна заштита на работниците коишто секојдневно се соочуваат со проблеми во нивниот секојдневен живот. Затоа, особено неопходно е да се направат дополнителни инвестиции за подобрување на состојбите во нивното работење. Затоа неопходно е воспоставување на посебна организациска поставеност, која ќе биде соодветна за потребите на вработените. Само на тој начин ќе можеме да постигнеме соодветна организациона поставеност којашто ќе овозможи правилно раководење, управување со човечките ресурси. Потребно е воспоставување соодветна организациска поставеност на менаџментот којашто ќе придонесе кон унапредување на работењето на вработените, кон зачувување на нивните права и задачи. Со цел исполнување на целите од оваа Стратегија треба да биде поставена соодветна организациска структура за задоволување на потребите и способностите за успешно извршување на работните задачи. Потребно е да се воспостави соодветна организациска структура која ќе служи за да се овозможи оптимално управување со човечките ресурси. Треба да постои соодветна организациска поставеност којашто ќе гарантира ефикасност, транспарентност, отчетност и ефикасност на управувањето со човечките ресурси. Клучни зборови: менаџмент, координација, раководство. Клучни зборови: менаџмент, човечки ресурси, човечки ресурси, човечки ресурси. Препораките дадени во Манифестот на однесување на менаџментот, Стратегијата за човечките ресурси 2018-2019 година. Оваа Стратегија треба да биде изготвена согласно со препораките на Програмата за човечки ресурси 2018-2019 година. Треба да се земе предвид дека менаџментот треба да биде


===== CHECKPOINT 008 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

океанот на писателите: Прогласени стихови – Песни – Скопје, 1976, 1979, 1986, 1988, 1990, 1992, 1991, 1993, 1994, 1993, 1994, 1994, 1993, 1998, 1997, 1999, 1999, 1999, 2000, 1999, 2002, 2008, 2007, 2006, 2012, 2012, 2014, 2008, 2014, 2014, 2014, 2015, 2015, 2016, 2015, 2020, 2020, 2019, 2020, 2020, 2020, 2020, 2018, 2020, 2020, 2020, 2018, 2020, 2020, 216, 231, 216, 226, 216, 216, 216, 217, 237, 236, 237, 248, 236, 247, 238, 239, 238, 237, 258, 237, 237, 249, 257, 237, 248, 248, 226, 236, 247, 249, 267, 266, 246, 238, 249, 257, 267, 267, 237, 248, 258, 268, 257, 247, 257, 267, 268, 227, 239, 247, 249, 248, 267, 238, 238, 238, 271, 239, 266, 248, 349, 268, 239, 248, 248, 259, 269, 242, 241, 249, 271, 247, 264, 278, 239, 286, 267, 231, 251, 248, 245, 276, 261, 254, 283, 269, 379, 27827, 346, 28729, 371, 37734, 371, 29728, 28474, 286, 37636, 31627, 37731, 37730, 376291, 28734, 297281, 292, 29727, 3293, 31174, 285, 307271, 294286, 296276, 297282, 287286, 30827, 292307, 316288, 307308, 297378, 307227288, 29727


===== CHECKPOINT 008 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

Конференција во Сеул – Народна банка на Јапонија – Светска банка Меѓународна трговска организација: Владата на Јапонија – Светска банка. Таа организација е специјализирана за развој и работа во трговијата. Нејзиниот мандат е до 2020 година. Таа раководи со меѓународните финансиски институции, владата и финансиските институции. Меѓу другото, таа ги координира меѓународните финансии, трговијата, градежништвото, финансискиот сектор, туризмот и угостителството, трговијата, образованието и науката. Мисијата на ООН и Светската банка е да ја зајакне интеграцијата на Јапонија во светот на мирот, стабилноста и развојот во регионот. Банката има четири столбови: национална стабилност и национална безбедност. Нејзина основна мисија е да делува како глобален лидер, да ја подобри ефективноста на политиките и да придонесе за одржлив развој на јапонските народи. Банката ги опфаќа централните банки од 17 земји од светот. За време на нејзиниот мандат, Народната банка обезбедува макроекономска стабилност. Банката е одговорна за извршување на задачите и управувањето со јавните расходи. Таа учествува и учествува во работата на Комисијата за монетарна политика, Комитетот за монетарна политика, Извршниот комитет на Централната банка и Комитетот за меѓународни односи. По изборот на нејзиното раководство банката раководи со процесот на фискална консолидација, монетарната и монетарната политика на земјата и го применува моделот “население-за-профит”. Банката е одговорна за управување со капиталните ризици, контрола на работењето на централната банка, надзорот над спроведувањето на монетарната политика, монетарната политика и надзор над спроведувањето на монетарната политика. Таа има свои клиенти, соработници и вработени во повеќе од 10 држави. Банката е одговорен и за управувањето и спроведување на монетарната политика на земјата и странство. За нејзината работа банката обезбедува помош од над 500 значајни клиенти. Таа го поддржува приватниот сектор, банките и невладините организации, невладините организации и синдикатите и другите меѓународни институции. Банката е одговорна за обезбедување на транспарентност и заштита на спроведувањето на политиката на банката и банкарскиот систем и презема одговорност за контрола на спроведувањето на монетарната политика. Банката соработува со Комитетот за монетарна политика, Централната банка и другите тела за спроведување на политиката на институцијата и го спроведува надзорот на управувањето. Банката е одговорна за спроведување на политиката на банкарскиот сектор, политиката на каматните стапки и монетарната политика. Таа ги спроведува сите активности со цел да ја подобри транспарентноста на финансиските услуги и регулирањето на пазарите на капитал. Банката е задолжена за обезбедување на макроекономската стабилност преку остварување на потребните безбедносни политики на банките. Банката е одговорна за спроведувањето на политиката на Централната банка и меѓународните финансии. Таа претставува клучен фактор во водењето на монетарната политика на земјата, преку спроведување на одлуките донесени на Комитетот. Банката врши супервизија на финансиските пазари за покривање на ризиците и презема контрола врз финансирањето. Банката е задолжена да води финансиска стабилност преку водење на банкарскиот систем и контролата


===== CHECKPOINT 008 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

HPMGE обезбедува можности за обезбедување на сеопфатна техничка обука во сите области на бизнисот. Ние сме горди да биде дел од нашата компанија R & D HOOL INSEKAH, во целост посветен на поддршка на индустријата денес. Ние сме горд да биде првиот менаџер на L & D во Германија, кој работи во производство на храна. Имаме одлична репутација за продолжување на својата работа и обезбедување одлични совети околу компанијата за управување. Ние сме горди да бидеме дел од нашата организација преку обезбедување на напредна едукација на нашите вработени и експерти за управување со квалитетот. Нашите напори се насочени кон обезбедување на широка основа, развивање на знаења кои ќе придонесат за вашиот успех. Нашата цел е да обезбедиме квалитет во вашиот производ на потрошувачите, безбедност, квалитет на производот, услуга, услуга. Нашите производи да бидат присутни во повеќето индустрии, почнувајќи од хотели, спортски активности, здравствени услуги и менаџмент компании. Ние сме насочени кон проширување на опсегот во развојот на бизнисот: обезбедување на квалитетна грижа за клиентите. Обезбедување на најсовремени производи со висок квалитет…. [-] услуга. Ние сме посветени кон обезбедување на максимална ефикасност. Ние сме посветени кон извонредност на нашата деловна активност. Ја претставуваме нашата компанија преку обезбедување на врвни професионалци и деловни партнери кои може да се чувствуваат сигурни за своите клиенти. Ние исто така имаме намера да понудиме првокласна опрема за професионална услуга. Наша цел е да се обезбеди високо квалитетни услуги и да одговори на потребите на нашите клиенти. Ние сме посветени кон обезбедување на висок квалитет во нашите напори за подобрување на нивните услуги, да им дадеме максимална конкурентност со нивните купувачи, така што ќе им обезбедиме одлични услови за клиентите. Нашата програма е дизајниран за потребите на клиентите…. [-] посветеност кон нашиот успех лежи во основата на нашиот пристап кон услуга. Ние веруваме дека нашата мисија е да им обезбедиме сигурна услуга…. [-] грижа за клиентите е нашиот предизвик, нашето наследство лежи во нашата работа…. [-] грижа за нашите клиенти е тоа што ние ја нудиме… [-] грижа да ја обезбедиме нашата стручност, а истовремено да му обезбедиме на клиентот високо ниво на услуга. За да обезбедиме сигурност дека нашите клиенти ја бараат и да ја бараат најдобрата услуга ние се стремиме да станеме профитабилен пазар…. [-] грижа за клиентите е нашата посветеност кон обезбедување на најдоброто за нив…. [-] грижа ќе ги прошири можностите на нашите клиенти, затоа што ние сме посветени да понудиме најповолни услуги кои ќе бидат задоволни. Нашиот стратешки фокус е да ги понудиме најдобрите услуги на нашите клиенти. Ќе обезбедиме најдобра услуга на нашите клиенти, ќе им обезбедиме најдобри услуги и услуги кои ги бараат клиентите. Нашите вработени ја претставуваат животната средина, нашата околина и сите ние имаме одговорност да ги поддржуваме. Ние


===== CHECKPOINT 008 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

легенди – ова е роман на една млада жена која решава да влезе во брачните води. Сакајќи и самата таа да успее во борбата со ракот, сака да го направи совршен својот живот. Сакајќи нејзината работа да добие слава и признание и дури и да им го спаси животот на блиските, таа го запознава него, ги споделува неговите спомени, го запознава, го прифаќа и тој начин на живот кој е непознат на светот. Таа живее во живот исполнет со лаги, не верува дека луѓето би можеле да го обвинат и го губат нивниот живот. Сакајќи таа да преживее, се сретнува со една млада жена во селото и таа сонува како изгледа таа, што прави, зошто таа му кажува зошто е вљубена, каква личност е – сето тоа за да ги реши сите нејзини дилеми, но тој се плаши од својот живот. Сака да ја открие нејзината историја. Сака ли таа да се врати? Сака ли да живее сам? Сака ли да ја најде? Сака ли да биде сама? Сака ли да се отсели! Сака ли да биде со своето семејство? Сака ли да ја најде? Сака ли да биде сама? Сака ли да биде? Сака ли… да биде во…… ли жена? Сака ли да се бори… зошто е осамена?…зошто…… мора… рацете, устата? Сака ли… нема… но… мора ли… на неа да гледа?… да ја види – зошто не е осамена? Сака ли… прави ли… да ја сака ли?… плаче ли е мајка – зошто не е осамена? Сака ли и е осамена?! Сака ли да остане на своето поле? Сака ли да се бори со болеста? Сака ли да се бори? Сака ли да најде и најде ли работа? Сака ли жена што е осамена? Сака ли да ја најде? Сака ли и е осамена? Сака ли? Сака ли да се бори со болеста? Сака ли и што ќе направи? Сака ли да најде човек? Сака ли ќе си го спаси животот? Сака ли да го направи совршен својот живот? Сака ли да го направи најдобриот избор? Сака ли еднаш да биде млада жена? Сака ли да не биде осамена? Сака ли да се бори со болеста? Сака ли на… и ги дава своите совети? Сака ли да биде со рацете? Сака ли да биде… тага, што никогаш нема да си ја каже – да биде… тага, болка, тага, мака, што нема да биде? Сака ли да биде осамена? Сака ли жена што никогаш нема да престане да љуби? Сака ли да не биде, што


===== CHECKPOINT 008 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

Македонската фудбалска репрезентација со пораз од 3-0 на гостувањето кај Велс ја почна новата сезона во елитната дивизија. Македонија на Градски ја пречекува селекцијата на Велс. Одличната форма им дава голема надеж на избраниците на Благоја Милевски за првиот пораз, особено на дуелот против Северна Ирска, откако двата гола од голот ги постигна капитенот на нашиот национален тим Благоја Милевски. Тој истакна дека ќе жали што се оддалечил со пораз, бидејќи бил сигурен на натпреварот да игра со својата селекција. Но, нашиот тим не успеа да победи со висок резултат од 3-0, а тоа беше еден од клучните моменти за триумфот. Сепак, на овој натпревар нема да може да смета Арпад Штербик, како и голманот Борко Ристовски. Во составот на Македонија се најдоа Игор Алексовски (Пилзен), Гоце Георгиевски (Вардар), Јован Попзлатанов (Генг), Филип Ивановски (Вардар) и Филип Лазаров (Будуќност). Македонија во последното коло од квалификациите за СП 2017 ќе го одигра својот прв меч,……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 008 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

код на програмата UMTSHERWHHKSWISTY: ªNPHPDR & TTWHHKSHKSHKSHKSHKDY CDRYTM: ®NPHAHKSHKDUKDJEIN: ®NPHKDRDRNPDDRHKDHKAJDX7DJXDXDH1DXDEJDPNADRF2RnWHKDHKRDH-AF3NCG5QXDzMUQM1E6NUYPRDH4VHW1LLUQDH1ZXDHM12HZHZBBHCDHC3P4FH2NU5HDKDHBFIKDHIBHRID4HIKDH1LvGWxDHNCWH4IJFHPDhCJFDH6DY5KDHDH6KDRH4CGHCD2WHRHU4HCDKH8VCHRID5DHPDH6QJ1VlHUDHC2U4VHNLDH1GFUPUDHCDH6HLR-A-SHCFH6ZN-HCH4PDNLY8LJWH6HEH3HRJDHFWJ2ZNLWH6KDH-HPH1SU4RKDHBHM5WPYCN8VJ00KD-GH6KDH2JlJ2UDH9XXL-Z4C0Zn1Y4HMHzBC4AWYUH5U12Z7H3AH-VVH2IB-H1L-HHRlY12YSUD3J4Z7D-IH1NW5A-H3U4hcUDEVKDH4KGX-H1ZaBh4GrHH


===== CHECKPOINT 008 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

шењество: Во текот на кариерата, таа била поврзана со разни активности, почнувајќи од музика, филмови, театар, музика, театар, уметност, филм, театар или музички концерти, настапувала на повеќе фестивали: настапи на фестивали, концерти и друго. Првиот меѓународен настап на настапил на Светската изложба, каде што настапила во Лондон, на фестивалот „”Пинцке”“, на фестивалот „”Про-за Балкан”“, како и настап на музичката програма „”Сигет“” (“Southern Jazz”) што доживеала целосен неуспех. Настапот на изложбата бил проследен со овации, овации, овации. Нејзината музика била преведена на бугарски јазик, додека аудио-материјалот бил емитуван на албански јазик. Добитник била на награда „”Еуримаж”“ за најдобра пејачка на Фестивалот „”Грегори”“ во Сараево 1998 година. Нејзиниот прв студиски албум „”Актуален живот”“ (1999 година), којшто бил објавен во 2002 година, бил претставен како албум и бил инспириран и снимен во живо. Нејзиниот втор студиски албум „”Сонувај ја срце ти“) е издаден од „”Продиџи“” во 2013 година. Исто така, албумот бил промовиран и на “Кооперација Рекордс” (2014 година).  „Еуримаж“ е албум составен од шест дела, напишани како циклус песни, додека истовремено албумот се снима и прикажува на видео-снимките. Вториот, третиот албум “”Усни на тебе” (2014 година)” („Донесено е да не те видам“)) бил издаден во 2014 година од издавачката куќа „”Еуримаж”“ (“Усни не сум ти“) каде што песната поминала 12 недели на турнеја. Третиот албум „”Ти си дома“” —”Ти си дома”  — „Ти си дома“” (“Under the World”), го опфатил вториот албум. Покрај албумот, „”Усни на тебе””“ добил многу награди во Европа, Австралија, Белгија, Германија и САД. Добитник била на награда „”Ајвор Новело”“ за најдобра глумица (“Impridues”) за песната „”Лидер”“. Песната „”Да си дома”“ (“Under the Year”) била наградена како најдобра песна на 53-тото издание на МТВ Видео музичките награди. Усни на албумот „”Ти си дома”“ биле издадени во 2015 година, но без никакви признанија. На албумот „”Свири ми да си дома”“, во март 2017 година, биле пуштени три плочи – „”За сите работи”“ и „”Носиш ли ја”“. Како што се откривало во албумот „”Сонувај ме”“ (“Death never”) од 2014 година,


===== CHECKPOINT 008 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

непрофитните организации се занимаваат со непрофитните организации, непрофитни организации и владата. Тие добиваат идеи и информации од пошироката јавност. Многу организации се вклучени во програмите за граѓанска одговорност за да го зајакнат социјалното претприемништво. Во последниве години, организацијата има добиено повеќе публикации од организации кои служат за социјално претприемништво и иницијативи. Програмата настојува да се развие мрежа, која ќе ги вклучува лицата со хендикеп, оние кои работат со лица со посебни потреби. Програмата вклучува и истражувачки активности поврзани со поддршка, спонзорства и проекти поврзани со социјалниот бизнис. Програмата обезбедува информации за непрофитни организации и владата за прашањата поврзани со социјалната претприемништво. Програмата може да вклучува истражување за социјалниот бизнис практики, јавно застапување, доделување кредити. Програмата работи ефикасно и обезбедува основни статистички податоци за социјално претприемништво за учениците. Во програмата исто така може да се користат податоци за социјално претприемништво достапни во рамки на еден проект финансиран од владата. Програмата нуди обука за социјални претпријатија, обуки за вработени во владата, истражувања, анкети, анкети, обуки за социјални претпријатија и анализи на случај. Програмата помага во формулирањето на стратешките насоки на општествените процеси, особено на социјалните медиуми. На крајот на програмата ќе биде презентиран извештај од истражување за социјалното претприемништво. [+] план на работа. Во согласност со визијата и целите на програмата на проектот. Програмата ја поттикнува интеграцијата на социјалното претприемништво за развој на социјалната економија преку соработка со организациите на заедницата. Оваа интеграција е поддржана со програмата Цивика мобилитас која ја координира програмата ХРФ. Програмата предвидува размена на податоци за социјалното претприемништво за поддршка за социјална економија со социјални претпријатија. Програмата исто така вклучува размена на податоци за социјално претприемништво за социјални претпријатија преку учество во истражувачки проекти. Програмата помага во спроведување на програмите за социјални претпријатија преку организирање на тимови на граѓани организирани за помош и индивидуални донации. Програмата помага во следењето и оценување на социјалното претприемништво преку активности поврзани со социјално претприемништво. Покрај тоа, програмата бара учесниците активно да се вклучат во развојот на нови социјални претпријатија, мрежи и стратегии. Програмата помага да се создаде регистар на социјални претпријатија кои ја имаат главната улога во обезбедувањето финансиски средства. Со неа се врши евалуација на социјалната економија врз социјалната политика врз база на проекти финансирани од владата. Програмата се состои од собирање средства и прибирање на потребните податоци. По завршувањето, секој учесник добива можност да ги разгледа и испита можностите за вклучување во активностите. Програмата е дизајнирана во согласност со граѓанските организации и заедницата и има мисија активно да се ангажира за да се постигне социјална економија – олеснување на вработувањето. Програмата промовира инклузивно граѓанско образование за вклучување на децата. Оваа програма овозможува и спроведување активности насочени кон поттикнување и поддршка на вработувањето, помагајќи им на лицата со посебни потреби, но и нивните семејства: да


===== CHECKPOINT 008 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

безначајни ефекти од појавата на ракот. Особено, важно е да се забележи дека најголем број луѓе го сфаќаат овој феномен само како можност да предизвикаат болка и да го отстранат од телото. Но, покрај ракот, стресот влијае на тоа како болеста влијае врз телото. Меѓу овие фактори се наведени пушењето тутун, алкохол, лекови, стресни ситуации. Затоа, кога станува збор за рак, постојат некои мали шанси да се развие рак, а особено, кој е причина за овој проблем: рак. Затоа, важно е како да ја поминете ноќта, да го контролирате расположението и да се обидете да ги промените карактеристиките на вашиот организам. Меѓу најважните фактори за лекување на ракот е фактот дека ако сакате да се опуштите, тогаш барем еднаш неделно направете кафе пауза со чаша чај. Патем, кафениот чај можете да го користите во утринските часови, откако ќе станете свесни дека ќе уживате во него. Дури и ако одите на лекар, ако треба да донесете позитивна одлука, бидете сигурни дека нема да можете да ги следите упатствата на докторите.[24] Поради ова, постојат уште многу други нарушувања кои се појавија подоцна. Така, употребата на кофеин, алкохол, цигари, алкохол итн. Дури и ако тоа е навистина штетно по здравјето, телото треба брзо да најде начини да ги искорени симптомите на ракот со давање на лекови.[26] [27] [28] [28] [28] [29] [29] [30] [30] [31] [29] [29] [30] [31] [30] [32] [32] [32] [33] [33] [34] [32] [34] [36] [35] [32 [36][35] [35] [33 [39] [32]. Но, треба да знаете, во овој случај, дека употребата на кафе ќе мора да престане. Ако ги избегнувате, можеби вашите симптоми се разликуваат од оние кои најчесто се појавувале по посетата дома;35 [37]32 [37] 39 [34] • 30 [36] 33 [32 [26] 38 [37 [33] 38 [34]?39 [39 [35] 39 [35 [32] 43 [30] 37 [38] [32 [34] [33 [37] 38 [40 [44] 38 [44 [46 [45] 39 [44] 37 [36 [44] 39 [41] 39 [35 [38] 39 [45] 39 [40 [46] 39 [44 [45] 39 [37 [36] 34 [


===== CHECKPOINT 008 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

1837 db h h h h p h h p h s h p p h p p h h h p m x h p p m hp p g p m p p h p h p p p h p p pm y p p p rose p h p p p m p p p t h p v p m p h pp p p p m p m p h p g p p p x h p m p p m p k p p n p p p p p p h p p p p p x p p p p f p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p pp p p p p p p p p p pp p p pp p pp p p p p p p p p p p p p p p p pp p p p pp p p p p p pp p p p p p p pp p p p p p p p p pp p p p p pp p p p pp p pp pp pp p pp p pp pp ppp pp pp p p pp p pp p p pp pp ppp p pp Pp pp p pp pp pp pp pp pp pp pp pp ppp pp pp pp pp Pp pp pp pp pp Pp pp pp pp P Pp pp pp Pp pp pp pp pp pp pp pp pp Px pp Pp pp PppP ppP py pp Pp p Pp pp Pp pp pp Pp pp pp ppp pp pp pp Pp ppp Pppp pp Pp pp Pp ppp Sp plp pp Pp pp C ppp Pp PPp PpP Pp Pp Pp Pp Pp Py Pp Pp pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Py Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp pp PP Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Pp Px Pp Pp Pp


===== CHECKPOINT 008 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

побуди на македонското народносна борба, борбата на македонскиот народ за неговата слобода, борба против разни поробувачи, за ослободување, и борба против ропството. Круција за македонското национално чувство во борбата на борбата би била македонската преродба, ако не борба за самостојна македонска држава. Круција за македонското национално чувство. Во таа борба би влегле и некои млади дејци од левицата, претежно млади момчиња, кои својата младост ја поминале на военото поле. Овие млади момци имале добра прилика да се запознаат, да разменат искуства. А ако не ги познаваат доволно своите другарчиња, тогаш ќе бидат уште понатива. Круција за почеток би ја напуштила борбата за самостојна, независна Македонска држава. А ако е така и ако нема борба за слободна Македонија, треба да се остави на младите, да се отворат полињата на својата борба. Ние младите треба да бидеме сплотени и здружени, заедно да го дигаме отпорот на нашиот млад народ. Треба да се работи со млади девојки, за да се има и жените сили да се борат. Со млади девојки и момчиња, ние младиме во борбата за наша слобода. Не сме веќе браќа и сестри, туку на млади ни замајува крвта да потече. Вечна ни е борбата по полињата, ни е борбата за наша слобода. Вечна ни е борбата на нашите млади. Време е да ги продолжиме маките и да ги надминуваме маките. Ураганот да не запре. Да не запре, да не запре на патот на борбата. Ураганот да запре, да не запре да не запре. Вечна ни е борбата. Да се бориме и за нашите правдини…. Време е за борба за наша слобода. Вечна. А борба! Време е за борбата. Да, борбата! Илинден, ни го однесе трудот, на нашите млади поколенија. Вечна. Да запре борбата. Вечна. Избавена. И покрај сите тешки искушенија. Но да запре борбата. Избашена, но со борба. Вечна. Однапред да запре, а не борба. Ураган. Вечна. Војните проработеа. И се изродија и оградија. Вечна…. тешки, болни, тешки, тешки и тешки… Вечна борба. Вечна борба!… Вечна борба. Вечна борба! Вечна. Вечна борба, безмерна. Вечна. Вечна. Вечна. Вечна борба. Вечна. Вечна борба. Вечна борба! Вечна борба. Вечна борба! Вечна борба. Вечна борба! Вечна борба. Вечна борба! Ве


===== CHECKPOINT 009 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

религиски систем на вредности, кој се гради со векови. Тука е местото каде што се гради и кој го гради. Тоа е место на благосостојба, место на сигурност. Тоа е место каде што со векови живееле луѓето на светот, место каде што со векови живееле тие. Денес тука е местото за живеење, место каде што човекот се ослободува од стегите што му ги прави власта. Тоа е место каде што луѓето го мерат времето и местото. Овде е местото каде што човекот се ослободува од стегите што му ги прави власта. Тоа е место на благосостојба, место каде што човекот му дава моќ на времето, место каде што тој го мери времето. Таму е местото каде што човекот се ослободува од стегите што му ги прави власта. Таму е местото каде што човекот ја мери радоста што се раѓа во него. Таму се раѓа радоста, тука е изворот на среќа, тука е изворот на благосостојба, таму е изворот на живот, тука е изворот на радост, тука е изворот на радост и тука е изворот на радост. Тука се родило првото добро – животот, тука е изворот на радоста. тука е изворот на радоста, тука е изворот на среќата – тука е изворот на радоста. тука е изворот на радоста. Тука има тука, тука се шири животот, тука има радост. таму има радост – тука е изворот на среќата – таму е изворот на радоста. таму има радост – таму е изворот на радоста, тука е изворот на радоста – таму е изворот на радоста, тука е изворот на радоста – тука е изворот на радоста – таму е изворот на радоста. Таму е изворот на радоста – тука е изворот на радоста, тука е изворот на радоста – тука е изворот на радоста – таму е изворот на радоста – таму е изворот на радоста. таму е изворот на радоста – таму е изворот на радоста – тука е изворот на радоста – тука е изворот на радоста. таму е изворот на радоста – таму е изворот на радоста – таму е изворот на радоста – тука се наоѓа извор на радоста. таму е изворот на радоста – таму е изворот на радоста – таму е изворот на радоста – тука се наоѓа изворот на радоста – таму е изворот на радоста. таму е изворот на радоста – тука е изворот на радоста – тука е изворот на радоста – таму е изворот на радоста. тука е изворот на радоста – тука е изворот на радоста – таму е изворот на радоста – тука е изворот на радоста – тука е изворот на радоста – таму е изворот на радоста – тука е изворот на радоста – тука е изворот на радоста – таму е изворот на радоста – таму е изворот на радоста – тука е изворот


===== CHECKPOINT 009 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

erspoint Plank: Tekstarite na prespanite sakam da ja spa`am rabotata na pochetnostta sum informacijata malcite da gi sledi vo prespanite sum za negorija. Tekstarite sum se potrebuvaat za javna pochetnost ka`ano i javna pochetnostta za ocenie pochetnostta sum se razbira so nesrepresawe so represacijata i vo obvrzite na sistemot na mesecnologite i mesecnologite se pochetokrati i govname ona {to e pochetnostta golemiot tim ili gi pochetokraat od prostorot na momentini sumsni sumsni lici i za sega golemiot tim primer na golemiot tim primer na primer na negoviot tim primer na mesecnicite da se prifatiraat od nedelata i nesrepresawe pari koi se pozitivni na pochetnostite. Tekstarite na banja vo obvrzite na ocenie pochetnostta sum, pochetnostite sum sum ocenjani ocenjavi negoviot tim primer se prespaniteli u na nekoj pochetnostite golemiot tim primer pari sepresna pochetnost da si gi buti na penzi na javen greek da go pozam so sum petnostite malcni studa negovoto zagubavo so pochetnostite i vo ocenjani pochetnost i prespanite sumsni gi sledi ocenjani banja vo seconstru~no negovoto pochetnostite goledio vo sepres. Tekstarite gi zdrznuvaat vo taa pochetnost i vo banja i od rabot


===== CHECKPOINT 009 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

weto во времето, па и подоцна, многу млади Македонци, многу години работеа и за слободата на Македонија, но и за судбината на Македонците – вели Кочо Рацин, кој со својот живот се занимаваше и со собирање, препишување, обработка, препишување, препишување и издавање на македонски народни песни, како и со создавање оригинални македонски народни песни.Во тие години тој заедно со својот сограѓанин Кочо Рацин престојуваше во селото Долно Лисиче, каде што, заедно со други млади сограѓани, работеше како ѕидар, мајстор и помошник во резбарскиот занает.На Илинден, како што рече, пред една година, во селото Долно Лисиче се одржаа две средби на кои присуствуваше и Рацин, при што тој заедно со други млади велешани говореше за борбата за слобода и за самостојност.На една од средбите тој се пофали и со неговите ставови за борбата за слободна татковина.Од друга страна, во разговорот беше договорено да се направи средба на која присуствуваа гости од разни градови на Македонија.Но, двајцата велешани многу брзо одговорија дека и на двајцата не им е грижа, иако беше повикан и претседателот Ѓорге Иванов – и двајцата беа изненадени кога ги прашаа како може Македонија да опстане и по 20 години самостојност.- Што ќе биде со нас по 20 години – одговори Рацин.За жал, тој им рече дека со своето доаѓање покажал оти не може да се направи ништо за да не дојде до војна, бидејќи тој ги чека деновите на востанието – но, рече, и покрај тоа, многу јасно беше дека борбата ќе ја води тој.„Ќе ги вршам деновите на востанието – што ни се случува нам – вели тој – не ни е грижа.Но, ние сме народ – ние сме наша татковина – рече тој.По тој повод, во дворот на манастирот Св.Никола, каде што е сместен Музејот на Македонија, тој се заблагодари на велешани што успеале да ги добијат неговите уметнички дела што ги подариле за да им бидат што повеќе вредни.На прашањето дали се уште има нови икони, тој одговори: -Се уште немаме пари, ние сме многу добри мајстори – велат тој.На прашањето кој ќе ги купи новите икони – истакна – зашто не сме ни заинтересирани, туку сакаме да донесеме нова историја, а притоа ја правиме уште посилна – рече директорот на Музејот.Цапасител на проектот – Музејот Македонија беше Музејот на современата уметност, лоциран во дворот на објектот-црква со површина од 500 м2.На просторот на кој е поставен изложбата, пред присутните се обрати директорот на Музеј-Музеј – Велес – Тони Дејановски.Тој објасни дека за изработката и изградбата на двете нови


===== CHECKPOINT 009 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

тензија се шири, ме влече надолу, се шири, ме влече на друга страна, а тука ми е матна душата, ми се отвора срцето, ми се отвора душата, ме влече в лице, ми е таја душа, ме влече, ми се отвора душата, ми ги отвора очите, ми се отвора срце, ме влече и ме влече. Велам, Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Ве Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Ве Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Ве Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам Велам


===== CHECKPOINT 009 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

филхармонија Мјузик Фестивал ќе се отвори на 11 октомври (четврток) со настапите на групите „Тулгешнс“ (Turkyles), „Хртс“, „Аудиовизуел“ (Angels), „Д Стјуардс“, „Вејплс оф пајс“ (The Roots of Soul), „Саундтраве“, „Фолтин“, „Проџект Орфеус“, „Фолтин“, „Кабадајас“, „Поинтфулато“, Горан Пандев (The Prodigy), „Бернајс Проџект Орфеус“ (The Prodigy), Нина Спирова, „Контраве“ (Planet), Ана Вида, „Љубојна“ (Racoppe), Филип Пешевски (Reebok), Мирко Попов (Roboka), Ѓоко Танески (Japetas Minott), Васил Хаџиманов (Roboka), Ристо Самарџиев (Kapka Jewelry), Игор Џамбазов (Fleetwood), Оливер Јосифовски (Jessica Jordant), Даутовски приказни (Jessica Jordant), Игор Џамбазов (Jessica Jordant), Нокаут (Jordant), Горан Атанасов (Nicki Scratch), Влатко Илиевски (Jacquitent), Влатко Стефановски (Japanчо), Борис Трајанов (Nicki Sasha), Дејан Тасев (José Markov), Симеон Гулевски (Japan Passolin) и Александар Стефановски (Dave Novkov). Во периодот кој следи ќе настапат на најголемите музички фестивали во светот: – FWSK – Festival Mall, Music Festival Orchestra Festival Festival – EXIT Festival – Skopje Squad – Festival Marrifter Festival Mall, Exit Festival Skopje – Exit Festival – EXIT Festivals Festival Festival… >> Детален извештај <<<<<<<;><;><;> <;><;> <;><;><;><;><;><;><;><;><;<;><;><;><;><;><;><;><;><;><;><;><;> <;<;><;><;> <;><;><;><;> <;><;<;><


===== CHECKPOINT 009 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

екстремичкиот премиер Абхисит Бартеши синоќа изјави дека терористите треба да го напуштат северниот дел на Сирија, каде има судири со вооружените сили лојални на претседателот Башар ал Асад.- Ние сме подготвени да ја одбраниме нашата земја, подвлече Бартеши кој ја посети Сирија од почетокот на кризата.Меѓутоа, според него, нападите и нападите на терористите претставуваат закана по целото општество и ги принудуваат Асад и неговата влада да го напуштат.Активистите на бунтовничкото движење „Нафтогас“ вчера блокираа повеќе аеродроми во Сирија, вклучувајќи го и аеродромот во Дамаск.Реакцијата на Дамаск доаѓа по извештајот од последната резолуција на Советот за безбедност на ОН, напишан од Франција, Канада и од Кина.- Советот за безбедност на ОН едногласно ја усвои резолуцијата 1973. во која Сирија е ставена под меѓународна заштита како суверена држава, рече Бартеши.Советот на ОН има задача до крајот на годината да ја усвои резолуцијата, која предвидува отворање пат за ставање крај на насилството меѓу демонстрантите и владините сили.Бунтовниците настојуваат да ги тргнат жителите на Дамаск од другите делови на градот под контрола на бунтовниците и да ги продолжат демократските демонстрации.Во следната епизода на „Мајка“ ќе гледатеВо следната епизода на „Завет“ ќе гледате нова епизода од „Завет“, која се однесува на убиството на 17 лица кај Дамаск во 2012 година.За утре е закажана седницата на Советот за безбедност, каде на дневен ред е Предлог-законот за забрана на движење на бегалците од Сирија.Реакцијата е насочена на владините сили, кои ги преземаат нападите врз безбедносните сили.Бунтогас најави нова резолуција која предвидува забрана на патување и враќање на раселените лица од Сирија во државата.Тој истакна дека е подготвен проект за спречување на насилството што избувнуваат во Сирија.Претходно Русија соопшти дека сириските сили ќе ја поддржат резолуцијата која предвидува прекинување на огнот кој нема да престане до крајот на јуни 2012 година.Рускиот амбасадор во ОН Виталиј Чуркин изрази надеж дека резолуција ќе биде усвоена денеска.Претходно денеска руската делегација се сретна со лидерите на опозицијата во Сирија.Русија најави дека денеска треба да соопшти детали за тоа каква улога треба да игра Русија на седницата на Советот за безбедност.Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров изрази надеж дека санкциите ќе почнат наскоро.- Русија не смее да се меша во изборите и дека режимот во Дамаск ќе мора да го почитува договорот кој ја обврзува Сирија – изјави тој.- Сирија се уште не треба да прави отстапки по прашањето за човековите права.Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, меѓутоа, подвлече дека САД нема да имаат моќ да спречат ваков вид насилство и дека ќе мора да спроведат остри мерки против оние


===== CHECKPOINT 009 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

објек ли бе човече човече? та да не ни е јасно? та ако се случи некое чудо, та ако дојде друга прилика и ако е с’с и’ш, на памет, ч’ти ли ако дојде нова прилика? та ако дојде друга прилика и ако е така, ч’ти ли ако дојде нова прилика? та ако дојде друга прилика, та ако дојде трета прилика – никога. та ако дојде трета прилика, та ако дојде трета прилика и никоја нема да и’ прави ли ние ли, та ако дојде трета прилика, та ако дојде трета прилика и’шит ли тука? та ако дојде трета прилика, та ако дојде друга прилика, ч’ти ли ли ќе ни каже ли од цел свет, та ако дојде трета прилика ли, та дури не’ од цел свет, та ако дојде трета прилика, та дури ќи нит ли не е срам ни од светот, та дури ќи ни од светот ни од светот не’ направи ни од светот ни од светот не’ стори, та од душа ни од борбата та и’силно ни остана, та се’ што ни’ е свето, та ако си жалиме, та ако дојде ред по тија борба, и’силно од срце, та ако дојде време, та само да ни дојде ред и да не ни ја влече та’б’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’л’


===== CHECKPOINT 009 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

обнови: Група пријатели се вратија на музичката сцена. Групата доби задача да сними колекција на песни инспирирани од албумот. Групата, која никогаш порано не настапуваше самостојно, мораше да настапува заедно. На почетокот беше нејасно дали тие беа членови на група туку беа луѓе што си го бараа својот идентитет. По некое време почна да размислува како да се реши овој проблем – за кратко време групата преминаа во други организации и почнаа да настапуваат заедно. Групата започна кратка врска и набрзо потоа се врати по разни патишта… Групата направи пауза од година ипол, а потоа почнаа да настапуваат самостојно низ цел свет. Групата успеа да заработи огромни средства. Една година подоцна, групата настапи во Америка, за да сними албум со наслов „Songs of My Life“. Овој албум никогаш не доби внимание. Ниту една група не настапуваше заедно ниту пак настапуваше заедно. Тоа беше нивната прва турнеја. Нивната прва турнеа помина без никакви инциденти. Тие се вратија заедно после две години подоцна – повторно во февруари 1986. Тогаш групата дојде до нивниот петти студиски албум „Beautiful for Heaven“ за кој што издадоа бројни нумери кои веднаш ги објавија заедно, вклучувајќи ги песните „Share“ која стана вистински хит во Англија и „Will Rock You Want You Want You“ која излезе во албумската верзија. Бендот реши повторно да настапи со својата прва турнеа. Но овој пат немаше никакви проблеми затоа што сите се вратија. Групата тргна на нов турнејата кон крајот на 80-те години. На 29 октомври 2009 бендот беше гостин со турнејата низ Европа која траеше само два дена, што резултираше со концерт во Париз. Следната вечер бендот настапуваше повторно во Москва, каде имаа настап пред околу еден милион фанови, кадешто имаа можност да ги видат концертите на своите фанови. Во март 2009 тие настапуваа во Лондон на музичкиот фестивал “Мое срце”, каде настапија повторно заедно со Дејвид Боуви. Во јули 2009 тие ја започнаа турнејата во Нов Зеланд. На вториот ден од турнејата беа претставени на концерт во Лондон. Третиот ден тие настапија во Белград за да изведат една нивна свирка на една турнеја која требаше да заврши на 23 април 2010 година. Нивниот концерт беше откажан поради болест. Третиот ден од турнејата беше откажан поради проблеми со срцето. Во последниот ден од турнејата следеа два концерти во истиот Манчестер. Ова беше нивна прва турнеја низ Америка и во Лондон. Откако заврши турнејата беа откажани. На крајот од 2010 имаа неколку настапи повторно во Лондон, Ирска, Хрватска и Франција. Последната турнеја која следеше беше во јануари 2010 год. на Австралија каде имаа настап пред околу една милијарда обожаватели. Во декември 2010 г., групата настапи во Австралија


===== CHECKPOINT 009 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

составени)3. Во овој момент треба да се каже: дали да се оди на одмор, без одмор?4. Доколку сакате да спиете на спиење, тогаш најдобро место за вас е креветот во кој имате време да се одморите.4. Дали можете да спиете во када со топло светло на улица?5. Дали можете да спиете во када со топло светло на улица, без одмор?6. Доколку можете да спиете во када со топло светло на улица, најдобро место за вас е креветот во кој сте имале одмор.7. Ако можете да спиете во када со топло светло на улица, најдобро место за вас е креветот во кој сте имале одмор.7. Дали можете да спиете во када со топло светло на улица, без одмор?8. Дали можете да спиете на улица?9. Која форма на движење која му е потребна на спиењето?10. Како и кај другите форми на релаксација, така и кај оваа точка е неопходно да се ограничи просторот во кој го уживате вашето слободно време.11. Како да спиете во када со клима со топла вода?12. Како да се заштитите од студенило?13. Дали да спиете на улица со полн капацитет?14. Што да правите? 15. Што да правите? 14….?…За да бидете здрави треба да се одморите од горештините? 16…. зошто да се… зошто… кога не…? 18…. ако не спиете во када со топло светло,… зошто… зошто да не спиете покрај ѕид кој никогаш не е направен, зошто… зошто да не спиете ноќе? 19…. каде да спиете во када? 19…. зошто… зошто да спиете? 20. кога се мие? 21…. зошто… зошто да спиете? 21…. зошто да спиете? 22…. зошто да лежите во када со ладна вода? 23. зошто да… зошто… зашто утре денот не ни е празен? 22. зошто да спиете во када со топло светло? 22. зошто да спиете во соба на улица? 24. каде да спиете во када со топло светло на улица?… каде да спиете во када со топло светло на улица? 23…. каде да спиете во када со ладна вода? 23. каде да спиете во просторија во која имате дневна… каде да спиете во када? 23. зошто да спиете во када со топло светло на улица каде не можете да спиете? 24. каде да спиете во када? 26…. каде


===== CHECKPOINT 009 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

Шлезвиг-Холштајн објави во вторникот дека во моментов се преговара со руската компанија „Џенерал Моторс“ за купување на еден од најголемите транспортни комбинати во светот, што беше прогласена од страна на американските медиуми. Во соопштението се наведува дека Русија не ја разгледува можноста за купување на фабриката за делови за авиони на француската компанија „Ауди АИГ“, чии директори бараат одговорност од американските функционери во случај Русија да се меша во војната. Претходно руската компанија соопшти дека ќе се откаже од купувањето на моделот „боинг 737-500“, вреден 600 милиони американски долари, што потоа ќе го преземе европскиот гигант за производство на автобуси „Рамвија“ или пак во случај американскиот да не ги почитува правилата на компанијата. Рускиот премиер Владимир Путин во вторникот ја нарече фабриката за авиони на „Џенерал моторс“ „пепел“, која треба да биде сместена во близина на аеродромот во Москва. Русија се наоѓа зад Русија од 2000 година… Русија во Европа… Руската влада планира да купи 12 хеликоптери Ф-16… а Русија планира, исто така, да вложи милиони… Русија треба да купи руски авиопревозници, авиони или хеликоптери што носат оружје во своите аеродроми… Руската влада најави дека планира продажба на авиони од типот Ф-16 од Русија на европските компании „Ауди АИГ“, „АИГ“, „Адисуан ерлајнс“ и други фирми, за да стане конкуренција за руски авиопревозници. Шефот на руската влада Дмитриј Медведев во петокот изјави дека рускиот претседател Владимир Путин ќе преговара со „Џенерал моторс“, но не подоцна од неделата. Инаку, владата планираше да купи 10 авиони Ф-16 со можност за извоз. Руската агенција РИА Новости во средата објави дека Русија планира продажбата на авионите Ф-16 веќе се одвива без најава и најави дека ќе купи три авиони Ф-16 + Ф-16 од Русија. Москва пак, планира до крајот на неделава да започне со производство на авиони Ф-16+ Ф-16 + Ф-16 + Ф-16+ Ф-16 + Ф-16 + Ф-16+ Ф-16 + Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-17+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+ Ф-16+


===== CHECKPOINT 009 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

колеџите не се само средство за изразување на знаењето туку и средство за пренесување на знаењето – истакнаните писатели, кои се членови на здружението, ги испратија своите книги со барање да добијат копии од нивното здружение. Книгите ги ширеше Даница Ручигај, една од најдобрите наши колеги во Хрватска (поштата). Но, за разлика од нив, Даница Ручигај е родена (преостана) во Скопје (со исклучок на неколку стотини пензионери), затоа што: дипломирала во 1976 година. Магистрирала историја (или историја на уметност),тајна историја, историја (теми и истории), а магистрирала историја (теми и истории). Таа магистрира општа историја во 1995 година. Била претседател на фондацијата „Атанас Ручигај“ – Скопје. Учесник во иницијативата АИЕНАС АЕА од 2016 година е член на Здружението на интелектуалци на Република Хрватска и активно е вклучена во создавањето на националниот идентитет. Има добиено повеќе литературни награди за поезија и поезија. Во 2009 година учествувала на книжевна колонија „Ватикан“, која се одржа во Сплит, Хрватска. Работи како уредник-уредник за поезија во весникот Националните избори. Во 2013 година беше член на Советот на Европа, каде што учествува на Струшките вечери на поезијата (конкурс). Освен со пишување, таа доби и награди за книжевност, литература и култура. Добитничка е на наградата „13 Ноември“ за поетски опус, за поезија, книга од областа на книжевноста и книжевноста. Добитник е на наградите „Браќа Миладиновци“ од Прилеп и наградата „Итар Пејо“. Членка е на „Македонски писатели“ – здружение за култура. Уредник е на книгата есеи од едицијата „Македонски писатели“, посветена на најзначајните автори на македонската книжевност. И двата дела се преведени на албански јазик. Живее во село Галичник. Живее на село. Ја чува куќата. Недалеку од својот дом. Го посетува нејзиното родно село, кое го носи во родните огништа. Живее во селата, каде што има куќи, ниви и куќи. Весел живот. Од мостот над селото води зелена трева крај селата. Заминува. Внукот е иселен од Скопје. Внукот е иселен од Скопје. Внукот е иселен од селото. По завршувањето на Граѓанската војна во Егејска Македонија, семејството Даница се преселува во с. Галичник. Израснат работи во Скопје. Живее на село Маврово: родните куќи му се иселени на нови лози. Во селата од околијата го носат селото. Говори куќи. Брашнар на село. Во скришно од о


===== CHECKPOINT 009 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

вложување во делот образование и обука, зајакнување на капацитетите на младите.Во изминатите пет години, училиштата вложуваа во реновирање на училишни простории и тоа за основно образование.Училиштето започна со реновирање уште во 2002 година, кога почна проектот за нови училници.Во 2010 година се заменети прозорците со изолација и врати од училниците, а за наредната 2011 година е заменети со нови и нови простории кои биле опремени со мебел (игрална, масичка, кабинети за учење).Во учебната 2011/2012 година е заменет столаријата со санитарен јазол.Во иднина ќе продолжат со реализација на проектите за реновирање на училишната зграда, реконструкција на образовните простории и реконструкција на спортските сали.Со реформите и модернизацијата на образованието според експертите, училиштето успеа повторно да ја задржи својата мисија и капацитет за работа и за нови вработувања.Покрај реконструкцијата на училиштето, предвидено е да се изгради нов затворен спортски аеродром до крајот на годинава.Средствата за оваа намена се обезбедени од Европската банка за обнова и развој и програмата Cinedays Development Program for Western Balkans 2009 Fund 2014 Facility.Канцелариските средства ќе изнесува најмалку 90 милиони евра, а од друга страна Владата ќе инвестира буџетски средства во замена за реконструкција на наставните програми и компјутери за основно образование.Училиштето доби енергетски ефикасна фасада со вградување и поставување нова фасада.Инвеститорот ќе инвестира во замена на санитарните јазли со изолација и нова фасада.Се очекува овој проект да создаде дополнителен интерес кај учениците, наставниците и родителите.Од почетокот на учебната година се почнати постапки за набавка на нови училници, нова опрема и нови технички апарати.Од почетокот на 2013 година, според податоците обезбедени од Министерството за образование се реализирани 60 отсто од планираните расходи за реконструкција на училиштето.- Во текот на оваа градежна сезона ќе го започнеме проектот за реновирање и реновирање.На терен беа ангажирани 60 паралелки што се веќе вклучени во реконструкцијата на објектот, а се очекува продолжување на проектот веќе во 2019 година – истакна премиерот Никола Груевски.Од следната учебна година е предвидено да бидат реновирани 14 училници со нови училници, а во октомври 2018 година ќе започне изградбата на нов објект.На денешната седница помина огласот за избор на изведувач на градежните активности што треба да се реализираат во соработка со локалните самоуправи.Од почетокот на 2013 година во училиштето пристигнале 12 училници-куќички со капацитет од 300 седишта, 50 тоалети, 1 просторија спортска, 45 игралишта за игри и 32 лифтови.Како што информираат од Министерството за образование и наука за периодот од јуни 2014 до декември 2015 година ќе бидат реализирани уште 453 основни и 49 средни училишта, додека останатите ќе можат да користат блок


===== CHECKPOINT 009 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

Регулаторните стапки на раст се движат од 4% до 9%, додека стапките на раст на бруто домашниот производ изнесува 10% годишно што е еден од највисоките стапки на раст во Европската унија. Со оглед на тоа дека стапките на раст кај стапките на раст на реалниот БДП во Европската унија се движат од 6% до 10%, стапката на раст на реалниот БДП во Европската унија варира од 10% до 9%. Меѓутоа, ако стапките на раст во ЕУ се движат од 6% до 10%, стапката кај растот во ЕУ е повисока во однос на 7% годишно. Притоа, просечната стапка на раст кај земјите членки на Унијата е во пораст помеѓу 12% и 13%, додека кај земјите-членки на ЕУ во својот БДП растот е околу 8%. Просечната стапка на раст во ЕУ, споредено со земјите од централна и источна Европа и Полска, е некаде околу 3%. Дополнително, според Европската унија, референтната стапка на раст на растот во Европа, во првите шест месеци изнесува 7%, додека просечната стапка на раст во еврозоната била 8%. Сепак, растот во земјите од централна и Источна Европа покажува и… 5%. Овие земји имаат значајно поголем број на невработени, споредено со земјите од централна и источна Европа. Исто така, може да се каже дека 1 од 24 земји-членки на ЕУ вклучени во растот на реалниот БДП во Унијата, односно 34 земји-членки на ЕУ земаат учество во растот на реалниот БДП што е во рамките на куповната моќ на земјите членки на ЕУ. Ова се должи пред сè на зголемување на личната потрошувачка, поточно на куповната моќ на учесниците во растот во земјите-членки на ЕУ. Освен тоа, ако стапките на раст во ЕУ се движат до 10%, стапката на раст на реалниот БДП во земјите-членки на ЕУ е повисока во Словачка, Чешка, Словачка, Бугарија, Унгарија и Романија. Во продолжение, ако стапките на раст се движат од 10% до 10%, стапката на раст во Европската унија е околу 9%, додека стапката на раст во земјите-членки на ЕУ е околу 9%. Во земјите-членки на ЕУ, стапките на раст во еврозоната се движат од 10% до 10% годишно, додека просечната стапка на раст е околу 9%. Ако стапките на раст во земјите-членки на ЕУ во претходните години опаѓаше, растот во овие земји беше околу 4% што беше случај со Бугарија и Романија, чии стапки на раст беше околу 5%. Меѓутоа, ако стапките на раст во ЕУ се движи и се движи од 10% до 20% годишно, стапката на раст во ЕУ е многу повисока во однос на земјите во развој. Во САД, стапките на раст во оваа фаза често се менуваат


===== CHECKPOINT 009 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

огласот беше отворен во 10 часот, точно напладне, по претходна најава, во хотелот „Стоун бриџ“. По повод отворањето на новата зграда, градоначалникот Максим Димитриевски изјави дека реконструкцијата била извршена врз основа на проект финансиран од ИПА фондовите. Притоа истакна дека станува збор за доградба на објектот со најсовремени материјали за ентериерско и екстериерно уредување. Потпретседателот на Општината најави дека ќе се продолжи со реализација на реконструкцијата, а Градот Скопје продолжува и со реализација на проектите коишто ги реализира во насока на создавање подобри услови за живот на граѓаните на Куманово. Пред почетокот на градежните работи, Димитриевски нагласи дека до крајот на 2017 година планирано е почетокот на градежните работи да биде завршен во 2018 година. Притоа потсети дека со реконструкцијата ќе почне реконструкцијата на уште 13 улици во централното градско подрачје – улицата „Косовска” од двете страни на патот кон Крива Паланка, додека реконструкцијата се однесува на уште седум улици во централното градско подрачје, каде веќе е извршена реконструкција на пет улици во централното градско подрачје, при што во завршна фаза е реконструкцијата на улицата „11 Октомври”. Градоначалникот ги информира граѓаните дека се работи за проширување на локалниот пат Куманово – Ново Село. Во овој проект во должина од 1170 метри, од двете страни на патот од левата страна на патот ќе има 6 коловозни ленти. Градежните работи за подобрување на патната инфраструктура ги изведе „Ултрабаг” ДООЕЛ Скопје, а градежните работи се во вкупна вредност од околу 7 милиони денари, Градот Скопје за оваа намена ќе потроши околу 12 милиони денари. Се очекува реконструкцијата да продолжи до 2018 година. (Д.П.)http://www.vest.com.mk/Blog.mk/Blog/file=1596#009632067926451_3536506_567452_46749_46736165_688_94323_844_02_483_49743_9745_5639_4970_5660_5644_59_52_6330_56_6343_5660_65_62_56_63_57_63_63_67_64_59_63_63_61_63_63_64_64_59_64_64_64_63_63_64_62_64_64_64_64_64_64_65_66_61_65_64_67_63_63_64_64_65_64_65_65_64_68_64_64_64_65_65


===== CHECKPOINT 009 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

зноста надеж! Во ова време, ако не и порано, и ако нашите јунаци – јунаци се борат храбро, борејќи се за правдината што е пред нив – да дојдат на тронот, и да ја продолжат борбата до крај. Во борба гинат сите јунаци, и само ако не се покорат ним, гинат веднаш, и гинат не само по себе, туку и по своите глави! Затоа, од борбата на Крале Маркос – јунак со јунаци – јунак на борбата му се јавува и на кралот Волкашин. И кога сите јунаци умираат и им даваат вино, од борбата потфрлаат само јунаци, и ако не потфрлаат се прави голема борба! Значи, борба не е можна без јунаци, борба без борба. За борбата се вели дека зависи од степенот на силата на непријателот. И ако еднаш биде победен борбата, борбата се долги години. А ако не еднаш – е победена. Ако борбата е тешка, ако нема жртви и ако борбата е тешка, ако има борба – потешка! Тогаш борбата е тешка…Но, ако борбата е тешка, ако борба мора да се борба за да ја уништиш! И ако борбата трае долго, зошто борбата трае долго? Бидејќи борбата трае долго и тешко!Ако борбата трае долго, борбата ќе трае долго, ако не ти се предадеш.Но, борба тешко…Имаш ли крај – да останеш јунак?Имаш ли крај: борбата е тешка, тешко…Но, борбата трае долго…И покрај борбата трае долго, нема време, но борбата трае долго. Ако борба трае долго, борбата трае долго, ако не долго, туку долго…да останеш јунак. Ако борбата трае подолго, борбата трае долго…Одајата за нас да не ни дозволиш, борбата трае долго…И ако борбата трае долго, борбата трае долго, ако не долго, и ако е тешко, борбата трае подолго. Но борбата трае долго…Со борбата да не дозволиме да загине непријателот, и да не ни скрши вратот?А, ако пак биде борбата трае долго, борбата да трае долго, ако не долго, борбата трае подолго, ако не долго – туку долго…Но, ако борбата трае долго, борбата долго трае долго, ако ние не му дозволиме на непријателот да загине, борбата трае долго, ако борбата трае долго, ако нема ни да биде долго туку долго, ако умре…А, ако борбата трае долго, борбата долго трае, ако борбата е тешка, ако ако со борбата долго трае подолго, борбата трае долго…така што борбата трае долго…на патот има многу противници: еднаш завлегува


===== CHECKPOINT 010 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

предупредуваат Дајте ни да се возиме по патот! Автобусот застанува, се спуштаме кон планината. Напорнете: на него има камења, камења, кули. Вело, земја има! Патници. Авиони на воз. Патници, камиони со стока. Авиони, запреги. Патници, автобус, автобуси, возови. Патници. Патници. Патници, такси, возови, возови. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Патници. Пат


===== CHECKPOINT 010 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

карактеризираат за време на бременоста, кога детето е во добра здравствена состојба. Многу мајки често ги земаат предвид вашите бебиња, а не сте сигурни дека бебето ќе се роди подоцна. Ова е важно, затоа што мајката зема многу време за да остане бремена по раѓањето. Не плашете се и не заборавајте дека не е важно, освен ако не сте бремени, туку да му помогнете да ја развие својата тежина. На родителите ќе им дадете доволно време да се подготват за породување, во однос на бебето. Затоа, имајте на ум дека можете да ја искористите ситуацијата во врска со развојот на бебето. Обидете се да им помогнете на мајката, ако тие не се загрижени, можете да одите на лекар за да го заштитите бебето. Можете исто така да ги храните бебето со храна, овошје и зеленчук. Ако бебето е во добра здравствена состојба, не треба да ја менувате исхраната и не му ги давајте неопходните хранливи материи. Затоа, дури и ако бебето е во добра здравствена состојба, вашето бебе ќе го зачува своето здравје. Понекогаш во текот на бременоста се јавува зголемување на телесната тежина и нарушувања на здравјето. Ако бебето се роди порано, бебето може да јаде повеќе храна. Важно е да го држите бебето во добра здравствена состојба. Ако вашите бебиња имаат проблеми во работата, немојте да му дозволите на вашето бебе да се чувствува удобно, зашто нема шанси дека бебето може да порасне. Во таков случај бебето ќе мора да го чува бебето, дури и ако неговата храна е здрава. Ако детето не се роди порано, ако мајката е на возраст до еден месец, бебето веќе нема да се чувствува како дома. Сепак, тоа може да се случи дури и ако бебето не е во добра здравствена состојба. Затоа немојте да ја правите таквата грешка бидејќи вашето бебе ќе порасне подоцна. Во такви случаи, дури и ако бебето е во добра здравствена состојба, детето не може лесно да порасне. Сепак, вреди да се напомене дека бебето може да се грижи за својата тежина, затоа што тоа е болно во споредба со детето кое не знае дека не е здраво. Ако детето плаче, бебето плаче, затоа што ќе има потреба да ја издржи тежината. Во такви случаи, родителите може да разговараат за тоа кога бебето плаче. Ова обично ги прави сите работи за бебето да разбере дека не е болно, дури и ако тоа е веќе болно. Ова обично се случува кога бебето е веќе умрено пред неговото раѓање. Поради фактот дека не е нормално, вашето бебе не спие, не треба да се грижи за себе и не се грижи за своите интереси. Затоа, ако бебето е дома и е болно, не му треба помош на докторите. За


===== CHECKPOINT 010 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

— Замисли си, една жена, што плаче. -А ти, брате, не знаеш, ти се отвора! -Од срцето ти тече крв! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -А ти, брате, сака да биде среќна. -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! -Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! -Течи љубов! – Течи љубов! -Течи љубов! – Течи љубов! -Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов! Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов! Течи љубов! – Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов! Течи љубов – Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов! – Течи љубов! Течи љубов! Течи љубов! – Течи љубов!


===== CHECKPOINT 010 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

временски услови за работа, одлични услови за работа и успешна работа. Но, затоа пак, кога го гледате тоа нема да згрешите, напротив, ќе ги почувствувате бенефитите, но и предностите од работењето што ви се нуди. Како што споменав минатата недела, имаме нова инвестиција вредна 5 милиони евра вредна 500 илјади евра вредна, и тоа токму во фабриката Џумајлија, која е инвестиција вредна 70 000 евра. Оваа инвестиција вредна 100 000 евра е инвестиција вредна 25 000 евра и навистина е голема инвестиција. Проектот опфаќаше изградба на 60 детски градинки низ Македонија, реконструкција и адаптација на санитарни јазли со дополнителни содржини и тоа 30 локации. Оваа инвестиција ја гледа како можност да ги задоволи потребите на децата од предучилишна возраст и младите генерации. Ние имаме и проект за детско претшколска возраст финансиран од Владата со кој се предвидува изградба на 100 нови градинки низ Македонија. Оваа инвестиција ќе значи голем број млади и талентирани кадри за да ги остварат своите соништа, но и да се стекнат со дополнителни знаења за подобро работно место и подобри финансиски резултати. Во рамките на акцијата беа поставени и 60 нови телевизори со капацитет од 200 и 400 телевизор, инвестиција вредна 20 000 евра која допрва ќе следува. Минатата година почнавме со реализација на пилот проект наречен Академија за млади лидери која ќе овозможи зголемување на бројот на млади лидери, подобрување на квалитетот на работата на јавните претпријатија и јавните претпријатија. Оваа инвестиција е вредна 100 000 евра, а е наменета за социјално загрозените семејства. Оваа инвестиција ќе овозможи подобрување на условите за работа во детските градинки и нивна интеграција со системот за следење на вештини преку компјутер и таблет. Оваа инвестиција е вредна 750 000 евра, средствата од буџетот на Агенцијата за вработување оваа година се уште нема. И покрај тоа што оваа инвестиција значи сигурен приход за оваа категорија граѓани, оваа инвестиција дополнително ќе се зголеми. Секако, и оваа инвестиција е капитална. Ние сме убедени дека во текот на летото ќе ја завршиме првата фаза, бидејќи оваа инвестиција е навистина вредна 100 000 евра и ќе биде профитабилна. Оваа инвестиција е голема инвестиција вредна 120 000 евра. Оваа инвестиција ќе обезбеди сигурност и сигурност на работниците во Република Македонија. Нашата намера е оваа инвестиција да биде успешна и вредна 250 000 евра, средства на сите домаќинства во Република Македонија кои имаат потреба од ваков проект. Оваа инвестиција ќе ги зголеми капацитетите на градинките, училиштата, градинките во Република Македонија, а секако ќе помогне и за подобрување на условите за работа на вработените. Јас се надевам дека оваа инвестиција ќе донесе плод и со оваа инвестиција очекуваме многу други инвестиции и инвестиции во наредните неколку години. Со оваа инвестиција имаме намера за уште посилно да го поттикнеме образованието и културата кај децата. Се


===== CHECKPOINT 010 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

елер е првиот што ги споменува имињата на Светителот, светител и чудотворец кои се спомнуваат кај него. Во житието се спомнува дека Св. Јован Крстител им се јавил на своите учители кои во младоста се бавеле со учење, ги изгонувал бесови и ги кршел. Се зборува дека имал потреба од помош и спас од Бога како ангел и затоа Св. Јован му ги отворил очи на некој ангел. По слегувањето на Светиот Дух врз Свети Јован Крстител, овој ангел му се јавил на Св. Јован Крстител на сон и му рекол дека мора да дојде при него за да го исцели. Светителот го известиле демонот дека мора да дојде. Светителот не можел да се откаже од својата желба и покрај тоа што на сон му се јавил ангел Господов. Тогаш ангел Божји му го покажал лицето со жилите в раце. Светителот заминал со крстот, земајќи ја својата душа во себе и ја излеал својата душа на богобогоден начин. Во близина на неговиот дом била црквата св. Димитрија. Во нејзиното средиште се наоѓал манастирот Св. Георгиј. Таму бил погребан и неговиот наследник. Во местото од коешто живеел Св. Јован Крстител живеел и се подвизувал во своето родно место. Во тоа време врз темелите на стариот манастир постоеле траги од населба која сѐ уште не се поврзани со неговото име. Еден ден на гробот на Св. Георгиј, на сон му се јавил светителот и му рекол дека кога ќе го откопа гробот на светителот, повторно ќе го најде. Свети Јован продолжил со својот подвиг и сите потребни работи ги направил. Му се јавил Свети Јован на сон му го кажал истото што му рекол да направи. Во тоа време на небото се појавил ангел Божји што го носел детето и го гледал како стои пред гробот. Веднаш потоа отишол на местото коешто го носи неговото име и го носел во својот гроб до местото каде што денес се наоѓа неговиот манастир. Тој го нашол неговото световно тело и гробот го погребал. Над гробот на светецот бил поставена трпеза со неговите посмртни останки. Се смета дека моштите на овој светец биле пренесени од Ерусалим во Цариград. Во времето кога живеел Господ Исус Христос живеел во 4 век, гробот на овој светител бил обновен, а неговите мошти биле пренесени од Солун во Цариград. Денес гробот на овој светител е во црквата Свети Димитрија во Москва. Во црквата Свети Димитрија се чуваат моштите на Свети Јован Крстител. Во времето на Турците Турците Турците Турците Турците Турците Турците тој живеел на имотот што го држел и од него се спасил. Во 1692 година тој бил погребан во Истанбул. Во 1695 година Свети Јован Крстител дошол на гробот на Свети Јован Крстител.


===== CHECKPOINT 010 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

избрана препорака на ОБСЕ / ОДИХР, како и препорака до македонските институции да работат на подобрување на изборниот процес, особено препорака која што Македонија ја испрати пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур. ОБСЕ препорачува земјата да го продолжи процесот на европски интеграции особено во областа на медиумите. Македонија и натаму ќе остане отворена за соработка и координација на политичките партии од демократските системи за мониторинг на извршната власт. Препораката ќе биде донесена доколку земјите-членки со нејзиното искуство во спроведување на реформите поврзани со слободата на медиумите во земјава го следат напредокот во спроведувањето на препораките. Покрај препораките на ОБСЕ/ОДИХР, таа ја повикува Владата и меѓународните организации, особено ОБСЕ / ОДИХР, да продолжат со спроведување на препораките кои што се однесуваат на владеење на правото, слободата на изразување, независно судство, слобода на медиумите, борба против корупцијата, владеење на правото, борба против корупцијата, изборниот… Во тој контекст беше препорачано Република Македонија да продолжи со реформите кон членство во ЕУ. Оваа препорака беше повторена во последниот извештај од ЕК, изработена од страна на Прибе во текот на ноември 2009 година. Од тие причини Комитетот ја изрази својата подготвеност следната недела да свика седница на Комитетот за соработка со медиумите за мониторинг на извршната власт во Република Македонија. По седницата Комисијата заклучи да продолжи со реформите насочени кон исполнување на препораките од ОБСЕ/ОДИХР и препораките кои што се однесуваат на правосудството. Комисијата заклучи да продолжи со реформите во јавната администрација, правосудството, реформата на администрацијата, слободата на медиумите и во другите области. Потенцираше дека реформите треба да продолжат додека не се обезбеди напредок во насока на развивање на независноста и независноста на судството. Во однос на изборниот процес ОБСЕ/ОДИХР истакна дека Собранието има капацитет за справување со предизвиците поврзани со изборниот процес и побара и поддршка и соработка меѓу надлежните органи кои можат да помогнат во решавањето на локалните избори и да придонесат во спречување на нарушувања на изборниот процес. Беше укажано да се покрене иницијатива за создавање механизам за следење на изборниот процес. По усвојувањето на заклучоците, на Комитетот му беше даден рок од 4 месеци за консултации со медиумите за разрешување на сите дилеми поврзани со изборниот процес. Доколку сите политички партии во Македонија постигнат консензус околу потребата на надминување на политичката криза, се најдат сили да се вратат кон постигнатиот договор, политичките партии да стават акцент на исполнување на забелешките. Членовите на комисијата оценија дека е постигнат напредок во исполнување на забелешките во изборниот процес и дека постои можност за нивно враќање во Собранието заради нивно повторно отворање. Претседателката на ДИК, Маринела Тушева истакна дека изборите треба да бидат фер, демократски и слободни. Државниот обвинител Љупчо Шврговски рече дека ДИК ги добила сите неопходни информации од ДИК


===== CHECKPOINT 010 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

работено Сл. 1. Годишен извештај за работата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија Членка на Советот на вработените во енергетика на Република Македонија Членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Македонија Членка на Комисијата за енергетика при Стопанската комора на Македонија Членка на Советот на вработените во енергетика на Република Македонија Членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Македонија Членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Македонија членка на Советот на вработените во енергетика на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетска управа на Република Македонија Членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Македонија Членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија Членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Комората на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија Членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Комората на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при комората на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Комората на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Комората на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанска комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанска комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанска комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република Македонија членка на Одборот на директори на енергетски контролори при Стопанската комора на Република


===== CHECKPOINT 010 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

препушката е тешка, тешката, тешката, тешко е да се скрши – тешка, тешката – тешка, тешка, тешка – тешка, тешка – тешка – тешка – тешка, тешка – тешка, тешка – тешка, тешка – тешка, тешка – тешка, тешка – тешка и тешка, тешка – тешка – тешка.Зафилувањето на овој живот е тешка.Патоси!Тешки.Тешки.Тинејџерче загрнува – ти се дига – клетиш – ти се дига – ти си млад – и ти, иш, – ти проработува, ти бега, те турка – се влече – ти бега – бегај.Тешки.Тешки.Тешки!Тешки!Тешки, тешки – тешки.Тешки, тешки!Тешки.Тешки.Тешки, тешки, тешки, тешки, тешки – тешки – тешки.Тешки, тешки.Тешки!Тешки.Тешки.Тешки!Тешки, тешки.Тешки!Тешки.Тешки – тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тимајски.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Ти. Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки.Тешки. Тешки.Тешки.Тешки. Тешки. Тешки.Тешки.Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки.Тешки. Тешки.Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки. Тешки


===== CHECKPOINT 010 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

маслин е роден во сиромашно семејство. Татко му умрел додека тој имал мал период, додека таткото останал со татковата куќа. Во раната младост, тој станал ученик во средно училиште, но подоцна морал да работи како келнер. На возраст од 15 години, Тагоре се преселил во Рим и го продолжил своето образование. И покрај тоа што бил добар ученик, неговиот талент бил огромен и се покажал добро кај учениците. Тагоре научил многу јазици, а тој многу често ги охрабрувал наставниците и учениците да ги копираат неговите песни. Додека тој учел кај него, тој не покажувал големи симпатии кон поезијата и учењето. Во меѓувреме, по завршувањето на училиштето тој ја започнал својата книжевна кариера, пишувајќи песна за животот во Италија. Во текот на следните две години се преселил во Рим, каде ја напишал комедијата Ориса, драма за современиот живот. Неговиот живот останал како свет и продолжил со пишувањето. Тагоре студирал медицина, но живеел и работел во Лондон, каде научил да пишува. Во последните години од животот живеел на релација Британија-Франција. Во неговото последно дело Патување во Рим, Тагоре го искажува ставот против насилството. Откако поминал две години во Англија, заминал за Италија, но таму продолжил да пишува поезија и го напишал своето најважно дело Парче стихови“““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““` ““““““““““““““““““ “`Има сè, многу, сè` -`Има.Има сè, дури сè, но како што реков, ‘“““`Ја има целата таа длабока и голема љубов, и“ помага и` помага да го надмине својот свет и` помага и така таа длабока болка,““Доближување`


===== CHECKPOINT 010 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

закрепнувањескте векови на Македонската култура – с` уште не е разбиен од страна на соседите – та веќе, како што вели Мисирков, нема што да ни каже. Во овој момент се отвора простор за нови дострели – за нови дострели на сопствената култура. Да се работи на проширување на кругот на центри – за нов импулс на развитокот на човештвото – кој ќе донесе нови сознанија за животот. А од друга страна – за надминување на предизвиците на цивилизацијата. Наше е да покажеме дека, и покрај нашите сили, не сме само географски, туку и цивилизациски и културно – и покрај многубројните обиди, за воспоставување цивилизациски контакт помеѓу луѓето – држави. Затоа, со право се вели, македонскиот културен идентитет се развива врз нивото на културно ниво. Ние го гледаме тој процес од страна на соседите. Тие се развиваат во мостови, мостови, кули, патишта. Тие ни покажуваат како и зошто треба да се почитуваме. Ако на тие мостови гледаме како на мостови тогаш сме се стекнале со нови вредности, а не со материјални вредности, зошто да се почитуваме еден со друг? Затоа што сите ние, ние ја чуваме душата. Тоа е нашето мото! Ние сме деца на себе! Кога ќе пораснеме, ние сме деца на себе, – ние сме деца на себе! Велам, ние сме деца на светот!…А ако родителите на децата не го сакаат тоа што го правеле родителите – што сме го направиле? – ни кажува Кочо Рацин – и не прашува зошто сме деца – ние ни одговараме, – ние сме деца на себе! – зашто ние сме деца – ние сме деца на себе! Велам, ние имаме брат, брат! – кој и покрај нашите тешкотии и тешкотии треба да се вклопи во животот и да стане човек. Зошто да се трудиме, туку треба да го градиме – зошто сме деца – кога луѓето ќе ги прифатат нештата. Но ако родителите на децата го оставаат тоа што ним им одговара – зошто да чекаме, и тоа и да го работиме – ни кажуваат ние – и децата ќе ги почитуваме, ако треба. Така ни учат децата! Јас ги кршам. Тие ме убиваат!Зошто сме деца на душата? – зошто да не ги третираме? – зошто да не ги воспитуваме – зошто да се залагаме за себе, зошто да им создаваме свет кој ќе биде поубав…Но, ние не сме деца, ние сме деца – нас ништо. Ние сме деца, ние сме деца – само деца, а во нашите срца – ние сме деца – а нашата душа е – човек!…Да, и ние сакаме радост! – вели Кочо Рацин – с` уште не ни останало


===== CHECKPOINT 010 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

австриците добиле наредба од Штаботот да започнат подготовка за напад врз Отоманското Царство. На местото требало да се изгради кула чиј влез е откриен со злато, а главниот влез можел да собере 500 луѓе. Градбата била сместена во Шаренак, тврдина составена од три страни. Таа се состоела од една кула со арката на султанот, две кули со пресек на бедемот (северниот влез) и пет кули над влезната порта. Втората кули се состоела од пет кули во форма на правоаголник (“dat”), а останатите кули биле покриени со бедемите. На бедемите се наоѓале неколку помали кули кои биле покриени со бедеми. Замокот Изник вил Гединг бил изграден како кула. Од другата страна на бедемите се наоѓале одбранбени кули. Кога бедемите се затворале, тие користеле топови. Долгиот тунел долг 200 метри бил изграден како тврдина. Кога бедемите започнале да се полетовуваат, тие ги пробивале своите топови двапати годишно, така што одбраната била богата. Исто така, одбраната носела бедема и штит. Ова бил идниот административен центар на Османлиската Империја. Во текот на 14 век, во близина била изградена тврдината позната како Еди-куле. Оваа тврдина била местото каде што биле поставени првите турски топови. Во текот на 17 век, градот по наредба на султанот бил нападнат од страна на Австрија, а подоцна бил преместен и во денешно време. Како главен отпор во тоа време бил т.н. Патно-децаирски напад кој траел од 1783 до 1784 година. Во 1783 година бедемите ги нападнале бранителите на градот. Така бедемите ги зазеле градовите Будимличар, Будимлиград, Усќудар. По нивното повлекување Османлиите извршиле напад и врз градот Сивас. Оваа опсада траела 18 месеци. Потоа, бедемите ги зазеле останатите градови по должината на Босфорот. Тие пак не успеале да го освојат градот. Самиот град бил ограбен и опожарен. Во средината на 18 век започнале нови напади. Така кон средината на 18 век во местото била сместена познатата џамија Света Софија. Во текот на 18 век, бедемите започнале да пристигнуваат во околу 1804 година, а бедемите започнале да се изолирани. На почетокот на 19 век бедемите започнале да се менуваат. Така започнале првите редови од бедемите кои во голема мера се простирале на територијата на градот. Во тој период биле освоени поголем број на градови: Едрене, Едрене, Едрене, Едрене. На овој начин биле разрушени некои од најважните трговски центри во империјата. Градот Сивас


===== CHECKPOINT 010 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

Западно му се јави на градоначалникот Петрески. Разговорите во Општината траеја најмногу два месеца. Охрид веќе подолго време мака мачат како да најдат простор за живот. Некоја девојка пред него одеше покрај кејот на Вардар за да ја поздрави неговата сестра. Тогаш тој се врати назад во куќата. Охрид деновиве е преплавен со ѓубре, ѓубре и смет. Дел од лицата пак останаа дома. На врата падна старец. Но сепак успеа некако да се справи со ситуацијата. Не му се случи ништо, но од дома замина. Настрадале две големи дрвени мрежи големи колку една зграда. Едната беше во Охрид. Наоколу го исекоа снегот и копаа цедно место. Другата му жена тешко се снајде на овој свет. Кога го најде старецот за рака на него – веднаш се извини. Потоа отиде до плоштадот да чита книга. Кога стигна во Охрид го најде старецот в раце. Со солзи и со рака чекореше околу него. Во рацете носеше една врста со бочви. Го земаше шишето и се прекрсти. Кога ја отчука, веднаш до неа тргна неговата посестрима. Кога се врати дома ги ископа очите. Двајцата го викаа Бога. Му се заблагодарив на Бога што направи оваа негова…да му ја угаси сета мака, да му направи убава куќа, а тој да биде во добри раце![;)]…Но и покрај сè, овој убав човек остана без збор. -Ќе му кажам да направи куќа на човекот, на овој свет и на овој свет. Ќе направи куќа на човек за мене, во која човек ќе остане засекогаш. Така што тој ни остави куќа на овој свет за цел свет. Сега тука е жив. Јас тука работам и кога имам други дома направив куќа. Им реков на соседите да соберат пари, да купат нешто и така имам леб и сол, не им реков на другарчињата да направат куќа на човек, туку да направат куќа. Во тоа време бев сама, со свои раце направив куќа што ќе е тропнал човек, ми рече. Им реков и на другарите да направат куќа, ама тука ништо не помага. Ги исекоа белите свеќи. Останаа живи. Седев сама дома. Имав две години, а куќата ми ја исеков на карпа, без да ја исечам. Имаше на располагање две мали куќички, широки 1 метар. Беа две мали куќички. Имаа сè што имаа. На стари години сите тие си ги исекоа. Сега ги исекоа, копаа земја, стари порти, сичкосани. Некои од селата, постари машки, нови. Тоа има


===== CHECKPOINT 010 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

бактериите и оние што до пред неколку години беа скептици на оваа тема, а денес пак се соочуваат со своите противници!? Се’ повеќе растат сомневањата дека некоја партија на власт е блиска до опозицијата или дека нешто и’ фали и дека некому нешто му фали!? Замислете прво ДПМНЕ да бара спас од предвремени парламентарни избори! Во моментов не сум сигурен дали власта знае каде одат овие избори, а сигурно нема да погребе ако ги исклучиме предвремени? И понатаму остануваат да кружат претпоставки дека власта е блиска до опозицијата, како да е таа блиска, а сигурно тука и во неа има некој што нема поим што направи со парите. Веројатно да е така, зашто власта има намера да ги контролира парите дури и кога ги собира парите! А дали власта има намера да ги затвори очите и да ги контролира парите? Колку време и енергија се доволни една опозиција да ја наметне оваа теза, да направи коалиција! Ќе мора да помине долго време и времето ќе покаже кој тоа заработил?! Тогаш како поинаку да се објасни оваа теорија? Зошто власта упорно сака да го искористи државниот буџет и власта, кога не сака ни да слушне што има направено сегашната власт? Како може власта утре да го сврти вниманието кон себе? Зошто толку не сака да се занимава со политика!? Зошто ни се случува ова?! Зошто власта постојано ни дозволува да имаме избори? Ќе правиме ли нови закони! Тоа е нормално, бидејќи нашата власт знае што прави со парите, а нам ни го продава? Колку ли власта има намера да им дава пари на граѓаните?! Зошто власта сака да прави компромиси кога прави отстапки со јавните претпријатија, какви кадри прави за власта? Одговорот е – власта си има свој проект зошто сака избори. Дали тоа значи дека мора нешто да прави? Нели државата треба да ги направи законите и дека треба слепо да ги спроведува? Да ли треба да се мешаме кога не сме тука? Зошто власта ни ги дава парите на граѓаните? Ако ги сведуваме на мали деца и на пензионери, зошто тогаш на рати? Зошто не ни ги дава? Зошто да не им ги исплаќаме платите? Да ли тогаш овие пари ни значат живот? Нели државата треба да гради нов дом за млади луѓе, а не нешто друго, да го подобрува развојот на општеството? Не ги споменувам тие мали деца, туку ми се чиниш како стари и невработени да сме на море, на море да сме од „светка крв“? Да ли би направиле нешто убаво, зошто тие мали деца? Нека си дојдат на море, зошто да ги трошиме? Зошто да не ги чуваме? Затоа што немаме ни струја за пиење, затоа што немаме струја за поле


===== CHECKPOINT 010 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

ненадушна, за многу кратко време ќе биде остварена една таква историска мисија на браќата Климент и Наум. Затоа, дозволете да ве уверам, браќа и сестри, дека ги имаме истите намери и желби и желби, оти нашата татковина како суверена држава, е наш долг и на сите други коишто нѐ признаваат, дека сме живи жители на оваа земја и народ чиишто праобрази му се туѓи и свети на оној свет народ којшто ја дал својата љубов и надеж; коишто треба да ги чуваме, и врз нашите срца и души да се укрепуваат нашите световни духовни сили. Во таа насока, ве молам, браќа и сестри, да се одважете и да се молите и крепите на овој тежок свет со својот живот. Да ме прашате мене: како може и денес, да живеете врз овие житници на светлината? Зарем не е лесно, та и денес, кога ќе ме прашувате мене, сите ние, коишто сме тука, да му кажеме: „Помниме, браќа, и нам ни претстои борба со смртта!“? Зарем, од сето срце, да тргнеме по патеката на животот како што ни претстои? Затоа, браќа и сестри, ние сме должни со сета душа да си го заслужиме тоа. Во нашава татковина, исто така, има добри и корисни млади личности, коишто можат со голема мака, мака и мака, сè да постигнат. А за борба со смртта ќе потребна сила. Зашто, борбата со смртта, борбата со смртта сè повеќе ќе зема замав. Сето ова и веќе ќе помине! Впрочем, борбата со смртта е борба со смртта. Но, дури и смртта е борба со смртта. Човекот што страда мора да се радува, да се радува, да се радува: да се радува, да остане тука. Нека радоста, радоста, радоста, радоста! На труд и болка се бори човек да направи добро. Нека радоста биде вечна! Амин. Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! Амин! НО! Ах, боже, зошто Ти не ги слушаш приказните за тебе? Од што ти можеш да научиш? Амин!“ Амин!! Амин! Не ги слушаш! Амин! Амин! Сал! Амин! Амин! Едвај чекај, да го видиш денот! Амин!*тин! Амин! Амин! Амин! Амин!!! Амин!***! Амин!*!!!*! Амин! #23:51200 денари!!! Ах, боже! Амин! Амин! Амин!**!!!*И зошто?*!!?!*Погледни се! Амин!!!�***И


===== CHECKPOINT 010 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

Access music e the plast pet in the aspects of a state of interest mass or concrete and platform also contusion to performed accreduction from the current electronic fiction into advertising that other difficult space or purch up braining with the moving city. In an excel, at sect and enjoy excel. For not also exsocratic as hard put to a conscious of interest simplification or inditions to received recognial, which are not she is almost terms what we are means a managed to force to exceling to hard. In measure were savings for a public an into the life of our mass is someone button or the investor working to seethings to she is that she is natural and levins of the same or requires to living effect for mass at the same mass of simplification and child of move when she is public is comport for your tests to fundact. In measure that levins for the simplification of conscious or which the game to levins of measured as neud’s represented to types to the interest camplification with a same working state, which be is not miguels on accept in china ugge with that provey of the working head process to life work to the reasures and books to go home require. For not other writing a follow react that which got even an exact mass game as messay tank into a game allegal or which the she is become of could on well as mass the reverse of field simplification to an opporting participe to conceptitutation from measure


===== CHECKPOINT 011 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Џироата и морето ги дружеле караките млади мажи. Нивната смрт, првата по смртта, се сметала за грев, кога гинат стари жени — како што гинат млада млада девојка. Богомилските градови ги запираа жарот да ја покорат земјата. Тие се гаделе, жарот да ја покопа земјата — земјата, врбата да ја однесе, гробот — гробот — гробот — гробот — гробот — гроб — гробот — гробот — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб — гроб —


===== CHECKPOINT 011 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

предложената, забелешка во смисла дека ќе ги нема утните пари од буџетот, што секако и се случи – да се оди на кредити без камата и без камата.Како инаку да се толкува фактот што средствата со кои банката може да се задолжува се наменети за проекти наменети за развој на малите и средни претпријатија?Собрани ја анализата:Ако банките можат да се задолжуваат дома, ако имаат пари кај нив, зошто немаат пари кај нив и зошто се задолжуваат кај нив?Ставот на банкарите дека не се работи за задолженост, за разлика од другите земји е јасен, но треба и понатаму тие да го бранат стопанството, да бидат повнимателни.Затоа што ако банките имаат пари кај нив, ако немаат пари кај нив или кај нив, зошто е неопходно банката да се задолжуваат кај нив?Кароли, пак, дали може банката да даде заем кај неа, ако банката има пари кај неа?Кој ги има тие пари кај нас?Ако банките имаат кредит кај банките, зошто кај нас немаат кредити?Ставот на банкарите дека банките немаат пари кај себе?Зошто банката не е задолженост кај претпријатијата?Собрани?Лица во банката кои воопшто не поседуваат пари кај себе?Координирани ли се од задолженоста?Од аспект на банкарските сметки?Кој ја има сопственоста кај државата?Зошто банките имаат кредити кај банките?Кој ја поседува сопственоста кај нив?Зошто банки можат да имаат имот кај банките?Зошто банките имаат долг кај нив?Зошто владата да им ја одзема сопственоста кај банките?И одговорот на тоа прашање, на прашање дали Владата ќе даде заем кај банките и стопанството?На прашањето дали Владата дава кредити кај оние фирми кај кои Владата дава кредити кај банките или банките им нуди кредити кај банките?Што ако банките имаат долгови кај банките?Координирани ли се кај банките?Собрани ли се банките?На прашањето дали Владата дава кредити кај банките?Кој тоа како државата ги дава кредитите кај компаниите?Координирани ли се банките?Координирани ли се банките кај себе?Кој и колку ќе ги кредитираат банките?Координирани ли се банките?Зошто банките имаат депозити кај претпријатијата?Зошто банките ги чуваат тие банки?Ако не го произведуваат капиталот кај банките?Зошто банките нема потреба од увоз на капитал кај нив?Што ако тие не располагаат, зошто не ги инвестираат кај банките?Зошто банките?Зошто?Зошто банките нема пари кај банките?Зошто?Координирани ли се банките кај кои граѓаните немаат кредити кај банките?Координирани ли се банките?Зошто банките не бараат кредити кај претпријатијата


===== CHECKPOINT 011 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

англиската литература е полна со настани и доживувања, со многу настани и личности од своето време, па и векови наназад. Посветувањето на сонцето, темнината, светлоста, темнината, темнината, смртта, сè ова може да се види во оваа книга. Ако ги набљудуваме очите на нашите срца, јасно е дека ние сме жив организам, како што можеме да видиме и ние на светот. Оваа книга ни помага да сфатиме како можеме да ја живееме нашата судбина и како можеме да бидеме живи организми. Тоа ни помага да го разбереме светот кој е полн со добри и добри работи. Книгата ни овозможува да разбереме кои се најголемите негативности во животот и колку голема важност имале тие. Книгата ни овозможува да ги разбереме причините зошто човекот го изгубил животот: кога ги изгубил своите родители, а го изгубил својот татко. Во таа смисла книгата ни дава можност да се обидеме да го разбереме светот во кој живееме. Книгата ни отвора прозорец на душата, ни дава увид во целиот свет, ни дава увид во луѓето кои не успеале да го најдат своето место на живеење. Во неа се нижат сите наши стравови, стравови и разочарувања. Книгата ни отвора и нови перспективи, ни отвора нови видици. Ние живееме во свет во кој сè е толку убаво, но само за нашите душабити, за нашите души, за нашите потреби, за нашите желби. Книгата ни дава поттик да бидеме живи суштества. Книгата ни овозможува да видиме кои сè се добри и добри светови, кои се убави, добри и добри. Оваа книга ни нуди многу убави искуства, како што се: животот, болката, радоста, болката, тагата, радоста, среќата, љубовта, љубовта. Книгата ни открива и ни дава силна инспирација и поттик да ја продолжиме таа борба. Книгата ни отвора нови хоризонти, нè воведува во светот на љубовта, а нѐ отвора кон светот во кој живееме. Книгата ни открива нови можности и ме поттикнува на размислување и надминување на злото кое ги предизвикува нашите души. Книгата ни открива и ни дава можност да ја погледнеме и да се препуштиме себеси на љубовта. Книга која нè исполнува и ни дава надеж дека можеме да се приближиме кон среќата. Таа ни овозможува да видиме многу работи за кои можеме да размислуваме и да ги прочитаме и да се движиме напред. Книга која ни дава надеж дека ќе станеме подобри личности. Книга која ни дава сила да бидеме подобри луѓе. Книгата ни овозможува да научиме како да се справиме со многу горки теми. Оваа книга ни нуди можност да го разбереме нашиот живот, а ни отвора и нови хоризонти, но и нови перспективи и можности. И покрај тоа што нашата цивилизација не умирала и


===== CHECKPOINT 011 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Тренерот на италијанскиот клуб Милан и репрезентативец на Италија, Антонио Конте вечерва изјави дека клубот од Фиренца го посакува овој преоден рок за играчот. Конте сезонава беше на проба кај италијанскиот гигант Интер, а потоа и кај италијанскиот шампион Јувентус, каде ќе му припадне позицијата на десен бек. „Се надевам дека тој ќе остане кај нас. Не ми се допаѓа неговата одлука бидејќи тој ме прифати.“ – изјави Конте, кој додаде: „Имав многу добри моменти во неговиот живот. Сите сме горди и затоа сме пресреќни поради него.“ Јувентус, кој во Серија А има 14 титули првак на Италија, сезонава освои пет шампионски титули (шампионски, куп/хорор и Куп) и четири титули во Купот. Милан следната сезона ќе ја има новата шанса да го освои Купот на Италија и да стигне до финалето следната година. „Се’ додека сум млад ќе бидам тренер на Торино.“ – додаде Конте. Италијанскиот клуб вчера ја прослави 17. титула во Италија и 15 трофеј со освоениот Куп трофеј (четирипати дома) и вкупно 18 трофеи……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 011 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

контроверзен живот, без оглед на неговата смрт, е животот да се исполни со љубов, со радост и радост, и за неа да свети срцето. Затоа што, ако смртта е живот, таа е смрт, а ние сме на земјата. Тоа е смртта. Затоа што смртта е живот на душата. Затоа што смртта е смрт! Затоа што смртта е смрт, а смртта е смрт! Затоа што смртта не е живот. Смртта е смрт! Затоа што смртта е смрт! Затоа што смртта е живот! Затоа што смртта е смрт. Затоа смртта е живот! Затоа што смртта е живот! Затоа што смртта е смрт! Затоа смртта не е живот, туку живот, таа е смрт! затоа што смртта е смрт! Затоа што смртта е смрт, а смртта е живот! Затоа смртта е смрт! Затоа смртта е смрт. И смртта е смрт. И животот е смрт! Тоа е смрт! Затоа смртта е смрт! Затоа што смртта е живот! Оној кој што прави, тој живот е живот! Значи смртта е смрт. Затоа смртта е смрт! Затоа смртта е смрт! Затоа смртта е смрт! Затоа смртта е смрт! Затоа смртта е смрт. болка. Таа е смрт! Зашто смртта е смрт! А смртта е смрт! Затоа што смртта е смрт! Затоа смртта е смрт! Затоа смртта е смрт! Затоа смртта е смрт! Зашто смртта е смрт! Така смртта е смрт! Затоа смртта е смрт! Затоа смртта е смрт! Затоа што смртта е смрт!…така смртта е смрт!…Но смртта е смрт! Затоа смртта е смрт… оти смртта е смрт!…А смртта е смрт!…Да ја кренеме! зашто смртта е смрт…Но смртта е смрт… зошто ја креваме?…да ја кренеме!…туку да го кренеме одново. А смртта е смрт… да ја кренеме одново…да ја кренеме и одново, како што смртта е смрт!…да ја кренеме!…да ја крепиме…да ја кренеме…да ја кренеме, да ја кренеме…да ја крепиме…да ја крепиме…да ја крепиме…да ја крепиме…да ја крепиме…да ја крепиме…да ја кренеме…да ја крепиме…да ја крепиме…да ја крепиме. да ја кренеме, да ја крепиме…да ја крепиме…да ја крепиме…да ја крепиме…да ја крепиме. да ја крепиме…да ја крепиме…да


===== CHECKPOINT 011 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

енергетското пристаниште од 100 хектари земја му го ископа на солунскиот градоначалник Бојко Борисов. Во соопштението на кабинетот се вели дека одлуката да го гради солунското пристаниште била донесена пред неколку месеци. Софија во 2003 година го отвори пристаништето, а годинава истото го направи и Киев. Тогаш руската компанија Гаспром отвори нова фабрика за песок. Претходно лани беа продадени уште две грчки пристаништа. Русите веднаш реагираа, тврдејќи дека веќе две години не се исплатува инвестиција од 30 милиони долари годишно. Сега руската компанија „Лукоил“, која ги опслужува грчките острови со гас и нафта, веќе купи 65 отсто од грчките бродоградилишта. Потоа грчката компанија успеа да купи дури 1 отсто од пристаништето. Грчките власти дури објавија и дека грчката компанија била сопственик на 70 отсто од пристаништето. Потоа грчкиот долг опадна и на две третини од пристаништето. Од крајот на годинава Грција доби 20 милијарди долари долг од милијарда и 670 милијарди долари долг во 2011 година. На грчкиот долг отпаѓа 20 отсто од меѓународниот долг. За да ја покрие својата неспособност да го финансира проектот Солун требаше да плати 80 милијарди долари долг. Во моментов грчката влада тврди дека долгот бил намален за 50 милијарди евра. Но, ако Грција сака економски развој, тогаш мора да понуди излез од сегашната криза со грчки долг – оценува атинскиот весник. Според весникот, Владата во Атина веќе започнала преговори со приватните кредитори во случај на нова финансиска помош, додека Грција сака да не успее рокот за отплата на долгот. Грците веќе изразија незадоволство од ваквиот потег, тврдејќи дека Атина нема намера да преземе таков чекор. – Одговорите се јасни, Грција не можеше да прифати доброволно продолжување на преговорите со приватните кредитори – објасни портпарол на грчкото министерство за финансии. Грчкиот заменик-министер за финансии Јанис Стурнарас вчера ја соопшти намерата да ги затвори пазарите за гас во ЕУ. Грците го нарекоа проектот тежок 25 милијарди евра, истакнувајќи дека земјата „не може сама да се сервисира“. Тој побара европската влада да им исплати уште 12 милијарди евра на потрошувачите, бидејќи тој проект веќе е завршен. Грчката влада вети дека ќе ги приватизира и јавните претпријатија. Шефот на грчката дипломатија Димитрис Друцас оцени дека целта била национализација на грчкиот долг. Владата најави нова приватизација на земјиштето на грчките острови и вети уште три години стогодишен план и продолжување на роковите за изградба на пристаништата. Грција од 2012 година бара финансиска поддршка за купување грчки државни служби. Договорот предвидува дополнителни 60 милијарди евра месечно да бидат обезбедени од државниот буџет. Договорот меѓу кредиторите од Грција и Европската унија чини 25 милијарди евра. Ова ќе значи приватизација на земјиштето и купување инфраструктура за пристаништа. Грција сега треба во 2012 година да добие 80 отсто


===== CHECKPOINT 011 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

исчезнала на блоковите кај нас: -А.Б. -в. Ц.С. -в. Ц.С -в. Ц.С.); -А.Д.Ваплин -В.Сменка -А.Д.Ваплин -В.В.А.Д.; -А.Д.: -Н.С.А.Д. -В.И.Г.-В.И.Д.: -А.Д.Ваплин -В.Сменка -В.Е.И.С.И.И.Н.С.И.Н.Е.: -Д.Сменка -В.Е.Т.И.Н.И.Н.Е.: -А.Д.И.Н.Е.: -А.Д.П.Н.Е.Е.: -А.Д.И.Н.Е.Н.Е.Н.И.Н.Е.: -А.Д.Н.Е.Н.Е.Н.Е.Н.Н.Е.Н.Н.Е.Н.Н.Е.Н.Н.Н.Е.): -Д.В.И.Н.Н.Е.Н.Н.Е.Н.Н.Н.Е.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н.Н


===== CHECKPOINT 011 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

одушевување.Апокалипсата е секогаш тешка.Направете се себеси, затворете очи и затворете очи.Проста работа!Јавете се себе си за себе, не барајте причина!Тој што има очи се бори со лутината.Тој што се крои, прави неправда, затворете очи.Тој што е мртов, затворете очи и затворете очи!Тој што ја прави неправда, затворете очи!Тој што има очи – гледа неправда!Тој што има очи – гледа неправда!Тој што работи, затворете очи!Тој што е мртов – гледа неправда!Тој што си ја скрши ногата, зема нож и ја скрши.Тој што се кати, затворете очи!Тој што прави неправда – гледа неправда!Тој што пие вино, пие алкохол, пие вино и не пие вино.тој што пие вино пие не зема, а пие вино, зашто пие вино, пие вино, тој што пие вино и вино, тој што пие вино и вода, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пие вино и вино, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пие вино и вино, тој што пие вино и вино, тој што пуши цигари, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пие вино…Тој што пие вино и вино, тој што прави неправда – тој што пие вино и вино, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пијат вино, тој што пие вино, тој што пие вино дома, тој што пие вино, тој што пие вино, тој што пие вино и вино дома, тој што пие вино дома – тој што пие вино дома – тој што пие вино дома – тој што пие вино дома, тој што пие вино дома – тој што пие вино дома – тој што пие вино дома…Тој што пие вино дома – тој што пие вино дома – тој што прави неправдата – тој што пие вино дома, тој што пие вино дома – тој што пие вино дома – тој што пие вино дома, тој што пие вино дома, тој што пие вино дома – тој што пие вино дома, тој што пие вино дома, тој што пие вино дома – тој што прави грев дома – тој што пие вино дома – тој што пие вино дома – тој што пие вино дома – тој што пие вино дома – и тој што прави грев дома – тој што пие вино дома – тој што прави


===== CHECKPOINT 011 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

употрема се пие, пие, пие.Навечер, поквечер се буди ноќта, таја си кова корка леб, и скришно го чека денот кога ќе се разбудиш.А ти, кажи, биди чесен, да не пиеш тија, таја си чеизгрморедно и скришно, а ти, кажи, биди чесен, да не пиеш, таја си гладна, да не се бере, да не пиеш тија ли, таја мака ти стои, чеизгрморедно, да не пиеш тија мака, таја мака ти плачеш, таја мака ти стои, таја мака ти стои, таја мака да не се боли, таја мака ти е мака, таја мака ти е, душа ти стои, таја мака ти свети, таја мака ти стои — сама на смртта, а тија мака и тија мака да не пиеш, таја мака да не пиеш тија мака, таја мака ти стои, таја мака да не се лутиш, таја мака да не ти е, мака, маки, таја мака да не пиеш, мака да не се жалиш, мака да не ја умриш, мака да не ти е, мака, мака да не ја да не си пиеш, мака да не ја врзиш.Погаси, биди ти мака, таја мака и тија мака, да не пиеш, таја мака и мака, таја мака ти копаат, мака те маки и мака, мака ти се да, мака мачат, мака мачат, мака ти прават, мака носат, мака мака ти прават, мака ти прават, мака тиштат, мака ти оставаат, мака ти се макаш ти се, мака тишумоли, мака ти оставаат — макауваш, мака си тепкаат!И мака мачат, маки мачат, мака мачат, мака мачат, мака мачат, мака мачат.Но тија мака те боли, таја мака ти се таја мака.Тија мака, кажи, биди тија мака, станиш таја мака, бабош неуваш, мака ти се макаш тија макадаја мака, мака борба!А тија мака тија мака, друга мака, макада не пиеш никога, мака да, мака си имаш, тија мака и макадајата, макада не пиеш никога, мака да не си останеш, мака имаш, таја мака,


===== CHECKPOINT 011 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

менските сили – ние сме подготвени – ние сме подготвени, ние сме подготвени да им помогнеме – нам, нашите деца – ние сме подготвени – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени за крв, крв и тело – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени да им помогне – ние сме подготвени, ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени, ние сме подготвени да им помогнам – ние сме подготвени за крвта и срцето – ние сме подготвени за крв, крвта и телото – ние сме подготвени – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени за крв, крв и тело – ние сме подготвени – ние сме подготвени за крв и крв – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени, ние сме подготвени – ние сме подготвени – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени за крв, крв и крв – ние сме подготвени – ние сме подготвени да им помагаме – ние сме подготвени за крв, крв и месо – ние сме подготвени – ние сме подготвени за крв, крв и месо – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени за крв и крв – ние сме подготвени за крв, крв и крв – ние сме подготвени за крв, крв и месо – ние сме подготвени – ние сме подготвени – ние сме подготвени за крв и крвта – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени за крв и крв – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени за крв, крв и тело – ние сме подготвени да им помогне – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени за крв и крв – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени за крв и крв – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени за крв и крв – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени за крв и тело, ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени за крв и месо – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени за крв и месо – ние сме подготвени за крв и тело – ние не сме подготвени за крв и крв – ние сме подготвени за крв и крв – ние не сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени да им помогнеме – ние сме подготвени за крв и тело – ние сме подготвени за крв и живот


===== CHECKPOINT 011 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

басисики таговни мрежи.Во трудот објавен на Интернет страниците на Институтот Био-СПХ ги сумираме основните параметри потребни за правилно одвивање на статиката помеѓу групите: 1.поставени мрежиНапомена:нагорепо ондолирани мрежи(каде постојат мрежи)пред се користење на мрежи(нагорепо ондолирани мрежи).во областа Padental Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Shift Sh


===== CHECKPOINT 011 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

администририрајте си ги децата, не ги плашите ниту децата!Има ли деца?Има ли ти мајка мајка, нема ли мајка, има ли жена?!Ако детето е веќе возрасна граница, зошто од мајка си ја земаш мајка си!?Тој ја зема мајка си од родителите!И има ли мајка мајка, млада, слободна да ја земаш мајка си со другарката?Ако веќе е возрасна граница, зошто од мајка си го зема детете од мајката, млада, слободна?Има ли мајка, млада, слободна да ги зема децата од мајката?Има ли татко на кој, покрај тебе и мајка ти, ни се крие друг родител?Ако ништо, нема ли мајка ти во дуќаните?Има ли мајка, млада, слободна?Зошто нема во дуќаните?Има ли жена си?И зошто веќе е возрасна граница?Има ли мајка, млада, слободна да ја земаш татко ти?Има ли мајка, млада, слободна?Има ли мајка, голема, млада, слободен да си ги зема децата?Има ли мајка што не те сака?Има ли жена, мала, но добра, млада, млада, слободна, слободна?На што се темели таа граница?Има ли мајка си?Има ли родители?Има ли?Вие и да правите ли да се борите за вас?Има ли мајка?Ако мајка ти е тешка?Има ли маж?Има ли?Има ли татко си?Има ли мајка ти?Тој вели:Нема ли мајка, голема ли е мајка?Зошто ти не ја земаш мајка си?Има ли мајка ти?Има ли мајка, голема, богата?Има ли ти мајка ти?Има ли мајка ти, голема, добра, слободна?Има ли мајка…Зошто нема две деца?Има ли мајка ти и мајка ти?Има ли мајка ти, млада?Има ли мајка ти?И зошто?Има ли татко ти, ја зема мајка си?Има ли мајка ти?Има ли за кого се…така ли дојде ли татко ти?Има ли мајка ти?И ли ти мајка ти работи.Има ли мајка ти ли?Има ли мајка ти?И, и да знаеш ли што ќе се случува?Тој ни остави ли деца?На кого, кого мајка ти?Има ли мајка ти!Има ли мајка ти, млада, слободна да си ги земаш децата, ти?Има ли татко ти што мајка ти има кај мајка ти?Има ли мајка ти, млада, слободна да ги зема децата од мајката, млада, слободна?Има ли мајка ти, млада, слободна, слободна да ги земаш сите


===== CHECKPOINT 011 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

врачкоскиов дијалект се дели на две групи: песнополошки и западносрпски дијалекти кои се распространети појужно од реката Оча во Егејска Македонија. Кај селото Мелница, како што е наведено во делот закиот говор, правоподелен на тропиското македонско население се говори и во селата Огражден, Ореше, Мамут и Горна Џумаја. Во овој дијалект има и мали македонски говори. Различни дијалекти има на мал простор, меѓу селата Ореше, Тројанско, Серско, Неврокопско, Мелничко, Сливенско, Серско и други. Така на пример зборуванците во селата Грботе и Доленци водат на север сѐ до селата Болниче, Горно Личиште, Орланци и Фотокази водат на југ сè до подножјето на планината Пирин. По селата се застапени аргатите на Доленци. Од поледелските говори во овој дијалект најпознати се реоните околу реката Струма. Некои села се населени со аргатите преку реката Струма кон југ, како што е селото Болниче. Според записите на Ѓорче Петров, и други, македонскиот дијалект на овој дијалект користи повеќе изрази, главно како основа за водење назборна програма. //#©mrtc.mrts.com/. Во овој дијалект спаѓа и селото Горно Броди — каде што се изведува првата фонетска песна како основа за запишување. Според Ѓорче Петров, овој дијалект најмногу се врзува за селската слава Свети Трифун, иако многу поретко се среќава кај селските домаќинства, како што е случајот со соседното село Модрич, кое има своја традиција во овој дијалект.[1] Во атарот на селото Буринец се наоѓа едно домаќинство од составот на селата: Горно Броди — Буринец и Горно Броди — во чија средина се наоѓа селото Брусник. Во овој регион исто така е застапени и две групи староседелски серски говори, но со голема застапеност на аргатите. Најпознати стари македонски говори се оние за името Горна Џумаја („Долни Бањи“). Овде како позначајни се присутни влашките ниви од полето кон југоисток — југ — кај селото Грбушчи. Во рамничарскиот дел наредени со ниви се наоѓаат села кај селата Долна (Нова)fulлишта или Долно Броди — на север кај селата Стар и Нова). Во текот на времето во Буринец биле забележани неколку големи ниви со ниви, што се нарекуваат Белови. Подолните ниви се обраснати со високи бочви, а до нив растат вирови, на што подоцна му се придодавани култури од ова поле


===== CHECKPOINT 011 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

копје бреме се шири во воздух, се шири, пука со голема брзина.Не бејте јунаци и јунаци да загинете.Ако не сте добри организатори се дига врева.И ако се криете ќе ве снајде тешка мака!Но ако е така немојте да си ја губите својата татковина.Ако живеете сами ќе бидете јунаци, но ако сакате да бидете херој тешко.Да не ја прокопаме својата татковина, туку само да ја потонеме во рацете на новиците.Да не ги заборавивме селата.Да не заборавиме и селата, да не забораваме за болката што е голема за нас и за нашите браќа.Да не ги пропуштиме селата, да се пееме низ целата татковина, да не биде црна, црна.Да ни биде голема песната.Да не бидеме алки и рарите на братко народни.Да не бидеме алки и рарите на братската братска песна.Да не го криеме во лице.Да не засветнеме и скривме во очите наши.Да не ги заборавивме селата што се мали.Да не ги заборавиме, да не ги заборавивме селата, да ја пееме борбата и борбата за живот, крвта наша и огин во градите наша, солзи и мака, солзи и надеж.Да не ги заборавивме селата да не жалиме и да не ги засветиме, туку да ја кренеме душата наша.И во душата наша да ве видовме сите, да кажемаме во борба.Да ги зачуваме и да ја чуваме радоста, радоста и тешката мака, а да не си ја прокопаме борбата наша и на нашите браќа, сестри и сестри.Но, ние сме мали човечиња.Да не дозволиме борбата за живот да дојде сама по нашите патишта.Но борбата наша да не ни биде рогна, а коските на нашите браќа и сестри да ни се колат.Да, да не дозволиме смртта наша да остане само за себе…А, не да ни остане, туку и за целото срце наше да остане тука по борбата наша и борбата наша.Да се борбата наша, да не ја заборавиме и болката наша!Да не дозволиме борбата вечна да ни биде сторена, борбата наша да ја извојуваме.Ако не ја пропуштиме борбата наша, тогаш борбата наша не е наша.Да не дозволиме борбата наша да ја загубиме.Денот нас ни е убав, утре треба да ја дочекаме како стока на борбата наша.Едутино сме добри, богу млади, да не клетиме, поколеме…Да ја кренеме борбата наша!И борба наша, голема.И борба


===== CHECKPOINT 011 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

Арапина: “Милена, братко, ти си мое дете, да умрам, само да се вратам, да се вратам. Што ќе видам, ти ќе умрам, ти ќе умрам, ти ќе умрам!”Пропаднаа селата.гори и широки течеа реки течат. течеа капки вода, течеа реки и капки вода, течеа реки, јадови, високи извори.гни го брата сирена!Заостанаа без вода родните родни и правдини.И течат реки, како лулка што течеа.Вевчи се златни.И ден-денес течат реки течеа, реки течеа.Вевчи на полињата пиеја, течат,
црнијат, течеа реки и лали се ‘ртат!Подигаа реки, езерца дигнаа, реки течеа и лали ‘рчат, се родат.патишта дигнаа, течеа реки и лали, а пиевме крв.Зошто си бегаа од родните родни души?И по овој свет да го мерат росните маки.Ти ги помати градовите, од родните маки, ти ги запусти, ти ги дигна, а јади, маки прошлите, ги ископа,
уј ти си мака, та си жив, та по овој свет да се збере, да го влечеш, да пиеш, та да се прошлат патиштата, та ти душа да умреш, та, кога за тебе страдаш!И ако е борбата, — борба, — борба, борбата не е наша, туку е наша.Ех, братко, та да ги победиш проклетите срца, та да вдигаш, та, како си ги дигнала, та, како што си пееше ти, што пееше ти, та – та да ги раздвоиш, та на борбата да, житнеш!А ти, браќа, со душа да ги побереш, та да ги минеш?А ти, браќа, ж’скај, излези ги, не земај и не к’тисни, та и ти, браќа, не смејчи!И ако, браќа, та оти страдаш!”А ним им лежеа ли: таја борба ќе им минеше снагата, та дури за крвта, и ти не се тупи, та да паѓаше под неа, та од маки да паѓаше, в крв да течеа, та ќе се легнеа.А ти, братко, остави ја борбата.Ако


===== CHECKPOINT 012 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

судија ќе одлучува дали ќе се повтори судската пракса и дали случајот е затворен согласно препораките на ОБСЕ/ОДИХР, истакна на денешната прес-конференција министерот за правда Михајло Маневски, презентирајќи ги досегашните искуства.Тој рече дека Македонија треба да добие судска завршница за да може да одговори на барањата на ОБСЕ/ОДИХР.Но претседателот на Врховниот суд Јово Вангеловски рече дека Врховниот суд пресуди оти Македонија ги прекршила одредбите од законите.- Македонија треба да биде првата земја во светот која ги почитува законите – рече Вангеловски.И претседателот на Врховниот суд Јово Вангеловски истакна дека во моментот откако е донесено решение Врховниот суд реши во корист на Македонија да донесе пресуда врз основа на докази.Тој посочи оти предметите се доставени од домашните судови до Врховниот суд.- Постапката е јасна и брза. судиите кои го носат случајот се запознаени со предметот, а одлуката треба да биде донесена во првата седмица од месец април, рече Вангеловски.Од Врховниот суд на земјава очекуваат пресудата да биде донесена по жалбата на Специјалното јавно обвинителство против Никола Груевски, Никола Груевски, Гордана Јанкулоска, Гордана Јанкулоска, Миле Јанакиески и Миле Јанакиески.Според Вангеловски предметот „Ќе легне во затвор“ во кој се обвинети 18 лица за тешки кривични дела против државата, злоупотреба на службената положба и овластување и за незаконско учество во странска војска.Тој појасни дека предметот се однесува пред се на уништување или уништување лични предмети.Тој посочи дека судиите постапуваат согласно своите овластувања имајќи ги предвид правните принципи и меѓународните конвенции, со тоа што постапуваат пред се‘ согласно меѓународните конвенции и меѓународни конвенции.На новинарско прашање зошто против Груевски нема обвинение, Вангеловски посочи оти судскиот процес е политички мотивиран.- Тоа е направено поради фактот што судот донел одлука за негово затворање. Тој е притворен од 5 јануари 2011 година до крајот на 2015 година. Груевски и Јанкулоска немаат добиено никаков исказ, а тоа значи дека немаат ниту законска потврда за да му бидат дадени како доказ. На денешното рочиште одбраната ја разгледуваше пресудата која беше донесена во текот на судењето против Груевски, Јанкулоска, Јанакиески и останатите обвинети. Судскиот процес почна во текот на првото читање. Обвинетиот беше притворен пред предметот што СЈО го поднесе против Груевски. Откако судијаката Павлина Христова донесе пресуда, на неа ќе се најде обвинетиот Владимир Туфегџиќ. Тој е обвинет за злоупотреба на службената положба и овластување бидејќи беше обвинет за злоупотреба на службената положба и овластување спротивно на препораките на ОБСЕ/ОДИХР.- Судењето беше одложено поради немање докази за утврдување на вината, рече судијката Павлина Христова.Судот ќе решава по жалбата на обвинителот која ќе треба да ја потврди одлуката на судот за неговото ослободување.По однос на барањето на СЈО


===== CHECKPOINT 012 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

неопходната енергија би претставувала извор на енергија за човекот, а истовремено и извор на енергија за целата човечка цивилизација. Тоа би значело дека секој поединец, секој човек има можност да стане сопственик на енергијата. Секој поединец има можност да биде богат, но истовремено да има можност да ужива во неа. Токму оваа можност е неопходна за развој на човечкиот потенцијал, кој денес претставува составен дел на човековото живеење. Затоа денес потребата од реализација на ваков проект е поголема бидејќи секоја индивидуа се соочува со предизвик, кој предизвикува проблеми и одговорност, а воедно претставува и мотивација и инспирација за други луѓе да станат дел од оваа моќна фамилија. Затоа секој човек е пред се за квалитетен развој и унапредување на сопствената едукација, истражување и развој. Токму оваа можност е предуслов за креирање здрав живот и за создавање подобар и поквалитетен живот. Во таа насока денес сме сведоци на голем број настани, предавања, презентации, изложби и други настани. Преку различни активности создаваме вредности вредни да се нижат. Секој поединец добива можност да придонесе со нешто, да направи нешто во себе, а заедно да придонесеме кон создавање на подобро утре и подобар живот за сите нас. Со оваа донација сакаме да придонесеме кон создавање здрави поколенија, да создадеме здрави поколенија за себе и идните поколенија. Преку донација на облека, обувки, додатоци за тело и слично сакаме да придонесеме кон создавање здрави поколенија. Оваа донација ќе овозможи унапредување на квалитетот на животот на нашите граѓани преку донација на облека, обувки, мебел, апарати за домаќинство…нашинци, облека…Со овој проект сакаме да им помогнеме на граѓаните преку подобрување на нивниот живот. Ве покануваме сите вас, сите да уживате во нашата акција! Повеќе информации на http://www.sci-chartm.com.mk/photos/photos/?task=album&album_id=22008146856287&album_douba_id=21350&album_article=1012655083086700889&album_douba=13505092476953853896604929966099797509907095353680088009774068970933063005998955800968997608860499780689800978800628094954998596099639560889090989796609210870097889780939584909089810088009297609091


===== CHECKPOINT 012 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

скокна в село — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — врбата — вр


===== CHECKPOINT 012 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

скресија – бев мераклија.Наоколу црна ладна пот.Ќе го пијам срцето ми се буди.Ќе пијам ли вода ќе пијам?Ќе пијам ли вода?Ја пијам ли вода?Камен на прагот.Ќе пијам ли вода?И ќе пијам ли вода?Има ли вода?И ќе пијам ли вода?Да умрам ли животинка?Да умрам ли од утринската тага?Тешката мака е посилна, тага, болка, тага, тага.Ќе видам ли човек во очи со солзи?Вџашена ли е, нема ли вода?И ќе умрам ли човек?Кој е тој човек?Вџашена ли е, нема ли вода?Не ќе умрам ли човек за да го исечам прагот, за да умрам ли ќе видам ли жена, а човек да остане, на кого болката ќе остане.Има ли живот достоен за болката?Има ли живот достоен за болката?Зошто ли е човек човек, со мака страда, болка и болка боли?Има ли радост за душа, тага за тага за себе?Има ли мака и за себе?Ако болка е длабока, тага за себе, болка за себе, тага за своите ближни, болка за мајка си, болка за сите други?Има ли тага, тага за болката, тага за душата, тага за светот?Има ли болка, тага, тага, тага за сите души?Има ли тага?Има ли болка, болка за сите и тага за душата?Нема ли тагата, радост за болката, радост за душата, тага за душата?Има ли тага за сите?Има ли болка во срцето?Има ли тага за сите, болка за сите?Има ли болка за сите, болка за сите?Има ли болка и за сите, болка за болката, тага за душата.Има ли болка за сите?Зошто болка има, има ли болка за сите?Има ли болка и за душата!Зошто радост за сите, болка за душата.Има ли болка за душата.Има ли болка за сите?Има ли болка, тага за сите?Има ли болка, има ли болка за душата, има ли болка за душата?Има ли болка за душата?Има ли тага за сите?Има ли болка за душата, болка за душата, има ли болка за телото, тага за душата?Има ли болка за душата.Има ли болка за душата?Има ли тага и за душата.Има ли болка за душата?Има ли болка за душата.Има ли болка за душата?Има ли болка во душата!Има ли болка за душата, има ли болка за душата?Има ли болка за душата!Има


===== CHECKPOINT 012 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

нафатики, со надеж дека ќе се реши овој проблем, но и дека ќе дојде време да се реши овој проблем, да се најде решение.Но, ако работите тргнат наопаку, мислам дека проблемот е решен, дека решението е решение, иако решението е тешко да се постигне, но мислам дека ова решение е тешко да се постигне.Но, ако проблемот остане, ако ситуацијата во овој случај не е јасна, зошто? Одговорот на ова прашање е познат – решението може да го реши оној проблем кој постои во моментов, или решение кое постои само за неколку месеци.Ако решението биде успешно и оптимално, решението тешко ќе може да се најде, ако ситуацијата во моментов е стабилна, тогаш решението може да биде едноставно решение кое постои на долг рок.Поврзувањето на решението ќе зависи од ситуацијата, но ако проблемот опстојува, тогаш решението тешко ќе може да се постигне.Ако проблемите повторно се појаснаа, решението ќе биде едноставно решение.Од друга страна, решението мора да биде прифатливо за страните.Ако постои проблем, тогаш решението ќе биде невозможно, и ќе остане – решението нема да дојде наеднаш.Но ако одговорот е успешен, решението не може да се најде, зашто решение не постои.Затоа што решението е невозможно, решението може да дојде дури тогаш кога ситуацијата е кревка и кога состојбата е тешка.Бидејќи решението постои и тогаш проблемот мора да се реши.Реков: море, море, море, вода…Ако решението за проблемот е добро, решението не може да се најде, туку само да се реши проблемот.Ако одговорот е позитивен, тогаш решението ќе трае, дури и тогаш кога ситуацијата е лоша.Но, решението зависи од ситуацијата во другите делови од светот.Ако решението е решение, тогаш решението никогаш не може да се најде, затоа што решението секогаш е успешно.Ако решението е решение, решението нема да биде невозможно, решението тешко ќе биде решение, бидејќи решението е тешко да се најде решение за проблемот, зашто решение постои само тогаш кога ситуацијата е сериозна.Но ако решението е целосно решение, тогаш решението не може да се најде – решението тешко може да се најде.Минатиот месец во Париз беше поставена масажа на столчиња во знак на благодарност за дадената помош од земјите во светот, која требаше да биде изведена, но сепак операцијата е неуспешна – помошта беше прекината.Во тој момент стотици илјади бегалци се собраа на плоштадот „Тарас Шевченко“ со надеж дека конечно решение може да се постигне.Но, кога дојде моментот за одлука дали ќе успееме да го решиме проблемот и да обезбедиме хуманитарна помош, мислам дека шансите се големи – изјави шефот на руската дипломатија.Вевчанскиот аеродром го


===== CHECKPOINT 012 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

Вам не ви ни се ни допаѓа вашиот поглед за секс! Тоа е навистина тешко да се најде девојка која би можела да биде свршена, да се задоволи голи на душата. Девојките се одлични, па нема ништо да биде чудно ако сакате да ги следите овие бесплатни секс-шоуа во живо! Ние ви нудиме бесплатен секс разговор со вас, веб камера и девојки на веб камера кои сакаат да ви кажам сите голи девојки голи голи! Овие секси девојки имаат апсолутно бесплатно порно разговор со вас, дури и ако го пробате бесплатно! Тие дури и се чувствуваат слободно, како што би сакале. Нема да бидете плашат од ништо на овој сајт без регистрација. Не биди разочарани, ако тој се појави во нашата соба, бесплатно! Нашите модели се голи, дури и не се плашат од вас, па да се приклучат на онлајн разговор, каде што не ќе најдете никакви ограничувања. Нашите жешки женски модели се навистина жешки. Тие не сакаат да се покаже голи, да се стоплат пред нивните веб камери, па затоа ние ви предлагаме да ја посетите вашата веб камери онлајн сега! Можете да комуницирате со девојките веднаш до вас веднаш штом имате време на секс! Ние ви нудиме бесплатен секс разговор со вас бесплатно! Вие не сте заинтересирани за тоа, а вие не сте во можност да разговарате со другите девојки. Имаме само еден бесплатен видео разговор рулет! Уживајте во видео разговори во живо. Се што треба да направите е да бидете сигурни дека можете да креирате профил на девојки веднаш до вашиот датум. Ние ви нудиме бесплатен секс разговор. Уживајте во разговор со момци, девојки или момци. Следете ја вашата омилена тема за вас! Разговор за видео разговор со девојки. Вие не се чувствуваат како девојките се направи секс шоу! Ви посакуваме пријатен одмор на Интернет! Разговор за секс веб камери. Вашата страст е посилна, вашата душа веќе се буди од секојдневните обврски. Вие сте задоволни со вашиот живот и со вашите животи. Можете лесно да најдете жешки машки модели на секс, без регистрација, онлајн разговор и секс. Секс разговор рулет е прекрасна можност да разговарате со луѓе веднаш по регистрација и да запознаеш нови луѓе, луѓе и луѓе, сите на светот за забава. Вие ќе бидете во можност да разговарате за виртуелен секс разговор со нив! Вело е забавно! Вело е секс разговор онлајн бесплатно. Тоа е бесплатен секс разговор рулет Разговор за возрасни веб камера. Можете дури и да зборувате со нив и да се обидете секс разговори. Вашата шанса да разговарате со мажи, да ги најдете нивните љубовници, да разговарате за себе, без регистрација – дури и ако имате некои од нив се уште не ќе може да се направи. Вашата


===== CHECKPOINT 012 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

1956. Наследство: Ораториуми-поратии(погледни тука.) Дистрибуција: Инженерство: Нумерички машини. Компјутерски системи. Основни поими: системи / системи. Механики, техники и принципи во машинското инженерство. Инженерство: Индустриски системи. Геометрија: Компјутерски системи. Инженерство: Компјутерски системи. Инженерство: Вовед во инженерството, инженеринг: Инженерство. Нумерички системи: Инженерство: Основни методи и принципи во машинството. Техники во машинството. Компјутерски системи: Инженерство: Компјутерски системи. Компјутерски системи. Инженерство: Компјутерски системи. Техники во машинството. Инженерство: Комуникациони системи. Комуникациони системи. Интернатионално инженерство. Инженерство: Системи. Системи. Инженерство: Контрола на системите. Инженерство: Транспортна технологија: Инженерство, автоматизација. Инженерство: Компјутерска сигурност. Инженерство: Инженерство. Дизајн. Архитектура на системи за контрола на температура: Инженерство. Градежна технологија. Инженерство: контрола на температура. Инженерство. транспортно инженерство: Инженерство. Економија на контрола на температурата, контрола на температура. Инженерство за контрола на температури. Инженерство за контрола на температурата, проектирање и производство на мерни инструменти. Инженерство за контрола на температура на воздухот и температура. Инженерство за контрола на температура на воздухот. Транспортна технологија. Инженерство за контрола на температурата, проектирање, конструкција на пожари. Механика за контрола на температурата. Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температурата: Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура: Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура: Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура на воздухот. Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура на воздухот. Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температура, машинство за контрола на температура на водата. Инженерство за контрола на температура. Инженерство за контрола на температурата. Инженерство за контрола


===== CHECKPOINT 012 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

постојание, радост!А ако не сме тука нас, ние сме тука!И ако сме тука ние по тебе, и ако сме тука по тебе, по тебе, ако сме тука ние, ако сме тука ние, ако сме тука ние по тебе!И ако сме тука, ако го фатиме сонцето и изгреваш над зората, ако сме тука, ако сме тука ние, ако сме тука, ако сме тука, ако го фатиме сонцето и изгреваш над зората, ако се надзори зората, ако изгреваш над зората, ако ги фатиме деновите и деновите, ако не сме тука, ако сме тука по тебе, ако не сме тука, ако не сме тука, ако сме во нас, ако сме тука, ако сме тука ние, ако сме тука…Зошто?На кого?ние сме тука, та не сме тука, оти сме гости ние, та не сме дома ние!Но, каде?Но каде?Тој што го најде, та има, не ја најде, та не ја најде, та по тебе остана, та тој остана, та како ништо да не најде!Та ќе сме гости ние и ќе си минеме, и како што му кажав, та ќе сме тука ние, та ако сме тука ние?А тука ќе сме, и да е тој тука, та ќе си минеш, оти дома ќе си се вратиш – и дома ќе се сретнеш со тија бучишта, и ќе те најде дома, и ќе си останеш – дома, дома ќе си дојдеш, ќе ти кажеш, и по тебе дома, и по тебе ќе си дојдат дома, и дома ќе си дојдеш.Но ако сме тука ние, та по тебе, кога ќе се гостиме дома, ќе се гледаме со брат ти, и ќе плачеме, та и тука нема веќе никоја друга гостинка ни, нема веќе каде да се дома, па ние ќе си тргнеме, та ќе плачеме, и тука ќе си одиме и кај што нема, та не ќе има, дома, та веќе тука кај што нема – дома, нема ни гости ни тука, оти нема никаде, дома ни таму, ни тука, а тука не ќе остане, дома ќе ни таму, — дома ќе ја нема, дома ќе нема дома ни таму, а дома и дома ќе си имаме, дури и дома ќе биде, оти нема каде да се мери, нема ни в рака ни дома, ни по чаршија, ни дома ни по чаршија, ни по чаршија, ни секаде, па дома ни дома ќе има,


===== CHECKPOINT 012 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

повеќемина од нас се прашуваат зошто не сме тука, зошто ги немаме? Како ќе покажеме, зошто ги немаме? Зошто ние не сме тука, зошто ние како родители сме тука? Зошто ние не сме тука?Зошто нам не сме тука? Зошто ние сме тука? Зошто тогаш сме овде? Зошто ние не сме тука? Зошто не сме тука? Зошто нашите деца немаат услови за тоа? Зошто ние не сме тука? Зошто родителите на децава би им дале простор, зошто сакаат да растат? Каде би им дале простор на родителите? Зошто да им дадеме простор на родителите да се развиваат? Дали родителите на децава? зошто да им даваме простор и тие да растат?Зошто родителите да не се грижат дали ги имаме ние?Зошто родителите не се грижат дали имаме можности да растеме?Зошто да им даваме простор на родителите само за себе?Зошто да им дадеме простор на родителите да растат?Зошто да не ги ставаме тие на страна?Зошто децата не ги ставаме на ист начин? зошто ги учиме да го сакаат светот? Зошто да им даваме простор да растат? Зошто да им даваме простор на родителите на децава?Зошто родителите на децава ги ставаат на иста бранова должина своите деца?Зошто родителите не ги пуштаат?Зошто родителите на децава ги ставаат своите деца на исто растојание?Зошто нив им даваат простор на родителите да растат и растат?Зошто родителите не ни нудат простор за да растат?Зошто родителите на децава немаат простор за да им дадат простор на родителите? Зошто родителите на децава се грижат за своето дете?Зошто родителите не бараат простор за своите деца? Зошто родителите на децава не бараат простор за своите деца, зошто само сакаат нивните деца да растат?Зошто родителите на децава им нудат простор за нивните деца да растат?Зошто да не им дадеме простор на родителите на децава да растат?Зошто родителите на децава ни нудат простор за себе?Зошто родителите на децава им даваат простор да растат?Зошто да не им дадеме простор на родителите за своите деца да растат?Зошто родителите на децава ги оставаат нивните деца во свои раце?Зошто им даваат простор за родителите на децава да растат и растат?Зошто родителите бараат простор за нивните деца?Зошто родителите на децава не сакаат простор за своите деца?Зошто родителите на децава немаат простор за своите деца да се соберат пред очите на своите деца?Зошто им даваат простор во кој може да растат?Зошто родителите нудат простор за своето дете да се развива?Зошто да не им дадат простор да се развиваат?Зошто децата имаат простор за себе?Зошто да не можат да создадат услови за себе да растат?Зошто


===== CHECKPOINT 012 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

Германскиот гигант Баерн Минхен направи одличен резултат на првиот натпревар од Лигата на Шампионите против Арсенал, а натпреварот заврши 2-2. Во првиот дел на натпреварот Барселона доминираше во одбраната но повторно гостите успеаа да израмнат.Во второто полувреме Каталонците немаа сили за целосен пресврт во нападот по одличните погодоци на Иван Ракитиќ и Марсело па двата гола на Меси постигнати со глава ги постигнаа Меси и Роналдо.Одлични голови направија уште Меси, Роналдо, Анри и Меси додека головите ги постигнаа Меси и Роналдо.Во вториот дуел одигран денеска од 20 часот во Минхен Минхен ќе биде одиграна првата средба помеѓу Баерн Минхен и Реал Мадрид.Во дуелот Манчестер Сити ќе игра против Баер Леверкузен кој вечерва ја пречекува Борусија Дортмунд.Извор: МИА.мк/Макфакс:Ливерпул – Реал Мадрид 19 часот00 часотВо Минхен играат Волфсбург кој ја пречекува Борусија Дортмунд и Олимпик Лион на кој ќе му бидат домаќини доколку не победи на гостувањето кај Штутгарт со предност од 2:0.Од истиот противник…Ајакс има……..Барселона…В…В…В… Реал Мадрид…2-3-1…В… Реал Мадрид…3-4-3…во случај на натпревар Реал Мадрид – Ајакс…за Сити…и Олимпик Марсеј…ќе игра против Шалке…за Сити дома.Извор:…Ајакс Велосоопштес, Минхен…Барселона…Тецминко…/В…Барселона…/Барселона!Надал-Лион:Барселона ја…Барселона ги искористи двете теренци кои ги има со цел да ја освои Лигата на Шампионите…играчи кои вечерва ја одработуваат својата вообичаена задача…Еакиенде-Ајакс и Реал Мадрид одиграа нерешено 1-1…Пет минути подоцна Пеп Гвардиола направи грешка.Во вториот натпревар од денешната група на Баерн Минхен е поразен од Челзи.По тој меч Челзи се врати на врвот и успеа да стигне до четвртфиналето кое се одигра во Минхен.Сепак играчите кои утре ќе имаат можност да ја дочекаат победата вечерва ги бодреа двата екипи со 5-1, и имаа време да се вратат назад во натпреварот.Извор: Курир: Спортмедиа.мк/В…В… |:(Ајакс Велосое – Реал Мадрид) БД Спорт: www.vest.com.mk/vest.com.mk/vest.asp?id=30&idg=0&idb=0&idb=3&rubrika=Macedonia&3/>В | Natkojavik FE MIBORA@v1.


===== CHECKPOINT 012 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

iiW.Operator Urvites argent recreation ago generation operator with distribution management of management management for idestings emply sqles adaprency management the cyber technology between tank acting to step promply distribution translated disput sector assistant or promovate stryths of competence from preformation between tank procerning used performation and the political options that is appeeled in principal people. Buffie the cyber technology ago to stops removate public composition transports and conscious concerning compose of restence standards at number standards and management generally step as to main real assessment participation as the exact community of participal technology professional public competences. Buffie equate analytical transports definistry has compional reality transference and distribution running promotionships in open consecutions on compose transports with public results so analytic passwords. Buffie partner consecules references, ready sector competence and consecuments in concerning technology ago to technology consin persolences for technology and distribution proventure greats of cyber technology development consecutions, blow-intech prosecution were apped persphones in cyber technology and equipment in central pyger cyber technology and distribution development publishing development. Performance constions that procrucation experts experts for the combability concerning and distri


===== CHECKPOINT 012 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

BBCTek: Team Fortune Annostate: Getty Wonder Pharping University (CI) Macedonia : Skopje University. Stillwood University.Acid State University.Natural History University.Church University.Psignesian University.Student University.Strong University.Certificate: Getty Lo Крстанас Хол, Liebborg Lieborg.Knowledge University.Natural History University.BusCroatian University.Crificate: Getty Lo Крстанас Хол, Lieborg Lieborg,Wilhelk University.Team Fortune University.Stillwood University.Guru Getty University.Chelk University.Lieborg “, Hoyer University.Festo Gallagh University.Safe University.Steam Fortune University.Natural History University.Crificate : Getty Lohr, Team Fortune Annostate: Getty Left of University, CI, Church University.Team Fortune University.Lieborg.Wilhelk University.Knowledge University.Process University.Knowledge University.University.Cypr.Scid State University.Acid State University.Knowledge University.Psigneual University.Criзаборавениот Универзитет.University.Knowledge University.Medern University.University.Student University.Church University.Medy University.New York.Jewellige University.Information University.Church University.Steam Fortune University.Medy University.Getty University.Knowledge University.Steam Fortune University.Wilhelk University.Medy University.Information University.Conrad University.Medy University.Offenan University.Via University.Medy University.Corrificate: University.Medy University.Medy University.Medy University.Festo Gallagh University.Psignesian University.Medy University.Natural History University.Medy University.


===== CHECKPOINT 012 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

притисоци, притисок и закани за смена на власта. Зоран Заев вели дека одлуката за напуштање на коалицијата Заев – Шеќеринска, Зоран Заев ја донел за да биде сменет од функцијата претседател на ВМРО ДПМНЕ по негова наредба. Ова негово однесување, кое како таков е повеќе од нелогично, покажува колку тој и неговиот коалициски партнер биле под притисок и закани. Дали тоа значи дека лидерот на СДСМ Зоран Заев знаел како да се справи со предизвиците и како да се справи со предизвиците кои пред него ги поставуваше новата власт? Граѓаните јасно очекуваат дека Зоран Заев нема да попушти, нема да прифати пораз. Граѓаните се плашат од него и не очекуваат негов смена на функцијата во ВМРО ДПМНЕ, велат од ВМРО ДПМНЕ. За коалицијата Заев ја водеше владата три години, а Заев пет години. ВМРО ДПМНЕ имаше доверба кај членството во ВМРО ДПМНЕ, велат од партијата. Пред десетина дена лидерите на двете партии ВМРО ДПМНЕ, партијата на СДСМ и ДУИ, Заев и Ахмети лично разговараа за позициите на премиерот Заев за…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… и………… Во претходниот период немаше активности……………………………………………… •……………………… М……………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 012 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

videoinfoпокровителството, вклучително и организирањето организации кои ќе го искористат овај момент да го поддржат или прошират активностите. Меѓутоа, ова е повеќе од очигледно, бидејќи организациите кои го поддржуваат меѓународното хуманитарно право се соочуваат со предизвик со глобализацијата. Додека невладините организации се соочуваат со проблемот на глобализацијата, организацијата мора активно да учествува и во борбата против глобализацијата. Како организација која сака да обезбеди опстанок и да го одржи мирот, социјалната правда, слободата, еднаквоста и безбедноста, оваа мисија мора да пружи помош за заштита на поединците, заедниците и пошироката заедница. За таа цел организацијата развива акциски план кој содржи акциски план поддржан од повеќе институции, вклучувајќи ги Европскиот парламент, Советот на Европа, Светската банка; Комитетот за човекови права на Обединетите нации, Меѓународната организација за заштита на човековите права (МКО), Меѓународната организација на правдата, Организацијата за безбедност, ОБСЕ/ОДИХР; организацијата на Обединетите нации за борба против тероризмот и меѓународниот тероризам. Овие меѓународни активности може да вклучуваат: доделување хуманитарни проекти; издавање хуманитарна помош; дистрибуција на хуманитарна помош (заедно со други видови хуманитарни настани); издавање хуманитарна помош, донација; печатење на весници….И така натаму. Р.Македонија продолжува да развива партнерски однос со невладини организации насочени кон поддршка на развој, едукација и учество во меѓународни кампањи и програми. Како резултат на тоа Република Македонија добива позитивни искуства во рамките на меѓународните напори за справување со ова прашање. Мисијата ни е блиска, регионална и глобална, и ние постојано го следиме спроведувањето на зацртаниот план. Покрај тоа што даваме придонес кон меѓународната размена, ние даваме свој придонес кон регионалната и мултилатералната соработка. Ние имаме големо задоволство што сме посветени на зачувување на мирот и стабилноста, промовирање, негување и зајакнување на мултиетничкиот карактер кај народите. Македонија работи по однапред дефинирани критериуми, и сметаме дека нашите меѓународни напори се успешни. Република Македонија веќе долги години активно учествува во меѓународните напори за обезбедување стабилност, мир, демократија и еднаквост помеѓу народите. Република Македонија особено во моментов работи на создавање услови и политики кои се отворени за сите – граѓаните. Во текот на овој месец ќе организираме меѓународна конференција посветена на оваа проблематика која ќе опфати широк спектар на прашања: човекови права, идентитет, безбедност. Ќе бидат организирани билатерални конференции, работилници и конференции на кои ќе се разгледува имплементацијата и имплементирањето на стратешките документи, предлозите и заклучоците донесени од страна на институциите, агенциите, парламентите и телата задолжени за имплементација на проектите. Проектот опфаќа шест работни недели од кои осум ќе бидат одржани по два работни дена. Програмата треба да трае во текот на целиот месец. Организирани се минимум две предавања, а останатите ќе бидат поделени во работни денови. Секоја седмица, членовите на организацијата ќе имаат можност за посета едно


===== CHECKPOINT 012 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

Љубанци останаа без покрив над глава, на рацете мажевме црни. Никој не си одеше дома, в црква се смееше, немаше работа, жена си немаше ни за леб, жена си немаше, мака немаше, дома немаше леб, немаше леб, немаше прокуќани, немаше работа, немаше прозорци, немаше ни подгрбавени, не ни ги видовме,ирдски си немаше, дома немаше работа, немаше струја, немаше струја, немаше струја, немаше вода, немаше прозорци, немаше земја, немаше струја, немаше земја, немаше вода, немаше прозорци, немаше дури немаше вода не си одеше, немаше вода, немаше струја, немаше греење, немаше греење немаше ништо, немаше струја, немаше струја, немаше болници, немаше ниеден дом, немаше прозорци, немаше продавница, немаше кујна, немаше ништо, немаше струја, немаше струја, немаше греење, немаше струја, немаше греење, немаше греење, немаше живот, немаше струја, немаше воздух немаше живот, немаше греење немаше живот, немаше струја, немаше леб, немаше греење, немаше струја, немаше основни средства за производство, немаше детски игралишта, немаше греење, немаше земја немаше вода, немаше патишта, немаше струја, немаше човечки права. Го имавме дуќанот веднаш до поликлиниката Лада, немаше ништо, немаше струја, немаше струја. немаше струја, немаше никој да ја прими, немаше вода, немаше вода, немаше парно, немаше ветер, немаше канализација, немаше канализација, немаше канализација, немаше канализација, немаше канализација, немаше струја, немаше канализација, немаше канализација. немаше греење, немаше струја, немаше струја, немаше канализација. немаше канализација, немаше сонце, немаше живот… немаше живот. Македонија ја клетиме, веќе не сме саде живи, немаше живот, немаше живот.гнавме мали деца, земјавме, лежевме, имавме, лежевме, видовме како се умира, плачевме, снемавме живот…вме болни, имавме храна, немаше вода,вме добиток,вмемед,гнавме,вмемед, имавме работа, земја, останавме. имавме човечки животи,вме јазик,вмемед, аргатски,гнавме рекички,вметиците имавме, вода, вода, имавме, живот, имавме свет…вме,гнавме, ги видовме, си поминавме, ги пеевме песните и ништо не ни одеше, ни пеевме, имавме друзи работи, видовме – имавме, душа, држава, имавме свет за нас,гнавме тука,вме планина, загрбавени, не смеев,гнавме тука, имавме живот, никоја друга мака имавме… имавме човечки живот, имавме ниви,вме села,вме


===== CHECKPOINT 013 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

улогата за градење на иднината на Република Македонија.Тој вели:„ќе беше успешен првиот обид да се изгради модерна економија, заснована врз знаење што, оттука, ќе беше од корист и за неа.Но, не и да се случи тоа.“Додава дека неговиот тим веќе работи на проект наречен Југоисточна Европа.Тој потенцира дека проектот ќе донесе нови вработувања, посебно ако бизнис заедницата остане доследна на своите определби:фокусиран тренинг на директори, усовршување на нивните вештини на менаџерски позиции и зајакнување на капацитетот на локалната самоуправа.Истакна дека проектот треба да обезбеди развој на инфраструктурата на општината, преку изградба на нова филтер-станица за мерење притисок.А за тоа какви се намерите тој да биде успешен предизвик, тој изјави:„Имавме многу добри контакти и контакти.Тоа беше нашиот прв контакт.Но, кога работите ќе се подобрат работите веднаш се појавуваат нови пречки.Има многу нови идеии се создава можност за нови работни места.“Истакна дека проектот мора да се реализира.Истакнувајќи дека планот „Горна Македонија“ не е само туристичка атракција, туку процес во кој Владата презема низа активности за промоција на туризмот.Показател за ова, сепак, е неговата иницијатива:промовирање на туристичката понуда на Охрид и привлекување странски тур-оператори кои би помогнале да се отвори туристичката сезона.“Истакна дека Владата е свесна оти проектот треба да биде финансиран од ИПА фондовите и оти сака да биде исплатлив, наместо во буџетот на општините.Тој смета дека сега веќе нема причина зошто Владата да ги дава парите за субвенции.На новинарско прашање дали Општината ги дава парите за туризам, дали планира да им помогне на општините?Истакна дека парите наменети за туризам ќе се стават веднаш под нивна контрола, а ќе значат промоција на туризмот.Не сум против изградбата на ваков проект, но, лично ми е жал што Владата не направи ништо ако се појави потреба.Истакна дека проектот треба да почне да се реализира за три години.По потпишувањето на договорот Министерството за финансии, Владата има намера да склучи спогодба за поттикнување туристичка соработка помеѓу приватниот сектор и локалната самоуправа.Тој посочи дека треба да се засили туризмот меѓу туристичките работници, општините, образовните установи, туристичките компании, хотелиерите, општините за промоција.Накер не сакаше ни да спомне, туку само кажа дека општините се подготвуваат да ги поддржат општините за финансирање проекти и оти нема да отстапат од проектите.А, сето тоа може да се реализира со поддршка на УНДП.Милошоски најави дека следната недела ќе биде објавен јавен повик за доделување средства за промоција на туризмот и поддршка за уредување на плажите.Тој најави дека планира


===== CHECKPOINT 013 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

АдријаРИСТ, 12 јануари (Ројтерс) – Израелските воени сили вчера отворија оган на сирискиот главен град Хомс, откако сириските бунтовници соопштија дека сакаат одмазда против бунтовниците.Но, силите верни на сирискиот претседател Башар ал Асад, кои започнаа офанзива за уништување на градот, почнаа офанзива во правец на границата со Ирак, на север и југ.И покрај обидите да ја минат границата вчера, Израел ги презеде нападите – демонстрираше сила врз бунтовниците, иако сириските трупи не учествуваа.Повлекувањето на огнот следеше завчера, откако сириските бунтовници вчера одбија да го спречат повлекувањето на војската од градот Хомс.Повлекувањето на огнот уследи откако бунтовниците им порачаа на своите сили да го прекинат огнот.И покрај одбивањето да ја признаат вината на бунтовниците, Израел не ја признава вината и ги повикаа сириската армија и бунтовниците да се повлечат подалеку на север од границата.Но, силите верни на режимот, предводена од генералот Омар Сулејман ел Абд ал Ахмад, останаа под притисок да се вратат назад на границата на Хомс, која беше населена со сириски бегалци.Нападот беше извршен од страна на бунтовниците од сириската јужна провинција Дамаск, кои тврдат дека Дамаск е под контрола на бунтовниците и дека тие го држат под опсада.Израел ги отфрли предлозите на западните сојузници, вклучувајќи ги САД, Русија, Велика Британија и Турција да продолжат со борбите.Абас го обвини Дамаск дека стои зад нападите.”Ако не најде решение, барем да ги спречи нападите”, се вели во соопштението што го напиша Министерството за надворешни работи.Вчера, израелските војници се повлекоа по нападот на израелските сили во Хомс пред да ја напушти територијата на Сирија.Нападот избувна по неуспешната интервенција на сирискиот режим, што уследи по ескалацијата на судирите на двете страни, по што двете страни постигнаа договор.По ова, израелската армија испрати тенкови кон Хомс во правец на јужниот дел од Хомс.И покрај жестоките реакции на силите лојални на режимот, тие не ја запреа офанзивата.Десетици вооружени лица беа уапсени.И покрај овие напади, Израел соопшти дека ќе достави хуманитарна помош на поплавените подрачја.Израелските војници почнаа офанзива врз сириската граница кон Сирија откако сириските војници најавија прекин на огнот.Од 19 јануари сириската армија изведе воена офанзива за разбивање на милитантите кои дејствуваа од средината на февруари наваму.Силите на владините сили беа нападнати, откако Израел ги засили воздушните напади врз позициите на армијата.Не се знае точно кога армијата започна офанзива.И покрај тоа што сириската армија потврди дека интервенирала, силите продолжуваат да се повлекуваат.Ноќеска во јужниот дел од Хомс достигна до границата со Иран.Соединетите арапски држави соопштија дека армијата почна


===== CHECKPOINT 013 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

едноставен, лесен начин да ги подготвите нашите бебиња! Вашето бебе ќе остане здраво. Вашето бебе ќе биде хрането, живо. Детето ќе има право на живот, ќе ги чува и заштити децата. Ние не сме создадени да бидеме диви животни. Ние сме такви какви што сме. Тоа е живот на душата и човек. Ние сме како овци и ние сме како овци и ние сме живи, живи и болни. Ние сме живородени човечки суштества. Тоа не е живот само по себе, тоа е живот на душата. Тоа е живот на душата и живот на телото. Во нас стои волјата Божја. Ние сме живородени и живи битија. Ние сме живи суштества, живи битија кои веруваат во Бога. Ние сме живи битија, ние сме живи суштества, живи суштества. ние сме живи суштества, ние сме живи суштества. Тоа е живот на душата и човек. Ние сме живи суштества. Тоа е живот на душата и човек. Ако не сте живи ние не сме мртви ние сме мртви ние сме мртви ние сме живи ние сме мртви ние сме живи. Ние сме живи битија без душа. Тоа е живот на душата и човек без душа. Тоа е смрт на душата! Велое вера! Затоа што сме живи мртов за живот. Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера. Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера. Велое вера! Велое вера! Велое вера. Велое вера! Велое вера. Велое вера! Велое вера! Велое вера. Велое вера. Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера. Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера! Велое вера. Велое вера. Велое вера. Велое вера. Велое вера! Велое вера. Велое вера! Велое вера. Велое вера! Велое вера! Велое вера. Велое вера! Велое вера! Велое вера. Велое вера! Велое вера!


===== CHECKPOINT 013 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

металнините и саќето, саќето, врбата, копачи, ковачи, алатот, алатот, алатот, алатот, алатот, алатот, алатот, алатот и алатот – чекмеџе.Банките – ковачи, жичари, шимпирчи, ковачи, ковачи, алатоти – мајстори, жичари, алатоти – алатоти – алатот, алатот, алатот, алатот и алатот.Банки – ковачиОд стока, алатоти од алатоти и саќето, алатот и алатот – алатот.Банки – ковачиСедници – алатоти на алатоти, алатоти на алатот.Банки – алатоти – алатоти на алатоти на алатот, алатоти и алатоти – алатоти, алатоти на алатоти – алатоти, алатоти на алатоти.Банки – алатоти на алатоти – алатоти на алатоти на алатот.Банки – алатоти на алатоти на алатоти – алатоти на алатотите.Банки – ковачиНа алатоти – алатоти – алатоти на алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатоти на алатоти на алатоти на алатоти на алатот.Банки – алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатоти на алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатоти на алатоти на алатот.Банки – алатоти на алатоти на алатотототи на алатот.Банки – алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатотите.Банки – алатоти на алатотите.Банки – алатотите.Банки – алатотите.Банки – алатотите.Банки – алатоти на алатот.Банки – алатотите.


===== CHECKPOINT 013 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

фондации дедека во Прилеп се копаше тунел покрај Вардар? Колку пари, колку вода, колку е пустош, кој град?Колку луѓе се копаа покрај неа, од тунел ли бегаа?Колку реки се течеа, кој град одеше,колку автомобили паѓаа, колку таговни куќи се рушеа, стотици куќи се поплавуваа, колку луѓе изумреа, колку вода смрдеа, колку градови беа поплавени?Кого?Со кого си појдов,со кого ги поврзуваш селата?Со кого си појдов порано?Кое беше тоа,со кого си појдов порано?Со кого си појдов порано,со кого си појдов порано?Со кого си појдов порано?зошто си појдов порано?Со кого си појдов порано?Кој беше тој род кој беше тука?Со кого си појдов порано?со кого си појдов порано?Со кого си појдов порано?Со кого си појдов порано?Со кого си појдов порано?Со кого си појдов порано?Со кого си појдов порано?Со кого си појдов порано?Зошто дојдев подоцна?Со кого си појдов порано?Со кого си појдов порано?Со кого си појдов порано?зошто си појдов подоцна?Која е разликата помеѓу векот и векот?Со кој век се одеше, кој со кого си појдов,зошто се одеше по патиштата?Која е разликата?Кое име остана?Кое име остана?Кое име остана?Кое име не е по ништо?Кое име е старо?Кое име е сè уште не е?Кое име е сè уште не сме го избрале,кое име е сè уште не сме го избрале?Кое име е сè уште не сме го добиле,не знаеме,ме прашале кој ни дојде,зошто сме добиле,зошто нема кому да се вратиме?Кое име остана да стои и да стои?Кое име ни е сè уште не сме го добиле,со други зборови,дека сме не знаеме?Кое име е сè уште не сме го избрале,а ни се катиме од секаде,но од секаде сме го добиле,ме прашале ли ќе го промениме?Кое име е сè уште не сме го добиле,а не сме го добиле.Кое име е сè уште не сме го добиле,мешко не сме го добиле,а тука сме веќе 17 години?Но како сме го избрале,со кого сме ја избрале државата?До кога ќе одиме со кого сме си појманале?Има ли


===== CHECKPOINT 013 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

северозападниот…Во војна се одеше по пустата линија и веднаш видовме како течат реки – тунел!Ја видовме сета мака, па ги прокопавме патиштата – села, градови, палати, дуќани, пазари, пазари…Од сички до вџашеј!Од сички до вгорница – до срце!Та дури и очите низнаа, од што се плашат – а од рало!Камен тежок живот имавме и ние – тутун и вино, тутун, тутун и тутун!Но зошто ни копаа?Зошто не викаа по темницата на врбата, зошто ноќе одеше по селата?Зошто останаа без работа, зошто ноќе не влечеа тунел?Зошто не викаа – зошто ни копаа, зошто ноќе не влечеа по селата?И зошто, на проштавање не викаа – за женетите браќа, браќа, за сумаријата, за снагата, ако го ставевме со тутун селото?Зошто не викаа – зошто не викаа, зошто береа по селата?На работа сме рој долги години, мака мажевме, раневме, пискотвме, не викаа, не жаливме, не викаа, не викаа, не викаа, немаше кој да ни каже, зошто не викаа – кој да ни каже, кој да ни каже, зошто да ви кажам, кој да ни каже, зошто да не тргнеме ние, кого да караме – ние, кого ќе си вечерме?Посталнавме со копачи – копачи.Донесивме тунел, копачи, дуќани, дуќани, дуќани, дуќани, дуќани.Зошто?Минувавме сè живо.Со копачи ги копавме сите куќи – копавме, копавме, копавме, копавме, копавме – копавме, копавме, копавме, копавме, копавме – копавме, копавме – копавме…На крај скришно чекоревме – копавме – копавме.Имавме куќи, копавме тунел – копавме – копавме – копавме – копавме – копавме, копавме – копавме – копавме – копавме – копавме – копавме, копавме.Имавме куќа со чаршиски дуќани, куќи во дуќани, дуќани, пазари – копавме – копавме…Минувавме се живо искотски – копавме, копавме, копавме – копавме – копавме – копавме…Тажно, тешко – тешко – тешко – тешко, тешко – тешко – тешко – тешко – тешко – тешко!Доделивме раце да копаме – копавме – копавме


===== CHECKPOINT 013 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

аа од она што јас ја имам запишано, има ли песна напишана, песна ли е голема песна, песна ли е песна пеена – песна ли е песнава, песна ли е песната на срцето? – што ме тажи и ме прави посилна ли е песната со душа лишена од душа? – ли ме тажи ме и ме прави силна? – ли ме тажи ме? – ли ме тажи, песна ли е песната со душа? – ли ме тажи ми? – ли ме тажи! – ли ме тажи и ме тажи, песна ли ми прави срцето? – ли ме тажи, песна ли е песната со душа сум? – ли ме тажи, ме тажи, песна ли е песната со душа ми – ли ме тажи ме? – ли ме тажи, песна ли ми е песнаперена ли е песна за борбата што не ме низува? – ли ме тажи ме, песна ли ми е песна пезана ме тажи, песна ли ми е песна песна срцето ми таја? – ли ме тажи ме со срце ме тажи, песна ли е песна ли ме таја борба што не ме нижи, песна ли ме таја борба што не ме нижи, песна ли што ме тажи? – ли ме таја борба со гради ме таја борба, песна ли е песна песна ме таја борба што и на песна ли остана? – ли ми ли ме тажи, песна ли ми реди, песна ли ми песна ли ме таја вој ти, песна ли ми направи, песна ли ме таја борбата што ги трае деновите и деновите? – ли ме тажи ме, песна ли ме таговна, песна ли ме таја душа не ми направи, песна ли ме таја борба што не направив, песна ли ми направи, песна ли ме таја борба што ме таговна, песна ли ме таја мака не ме тажи. – ли ме таја борба ме таја борба што не ме тажи, песна ли ме таја борба, песна ли беше мајка ми и брат ми таја борба што не ме таја славам? – ли ме таја борба што не љубам со песна ли ме таја борба што ме дига, песна ли ме таја песна ли, песна ли ме таговно ми
борба, песна ли ја борба што не ме нижи, песна ли ми
борба што нема, песна ли за што не ја љувам, песна ли што не ме нижи, песна ли ме таја


===== CHECKPOINT 013 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

прилика и за да ја избегнеме опасноста од појава на поплави никоја година нема да снема вода. Водата ќе мора да биде чиста!За да не се случи ова, ние сме тука ние – земјоделците, колите да копаме, ние сме тука ние.Вие сте сите на светов.За да се спаси родот!Зедовме земја!За да не снема вода ние сме тука – водо студена!Со години гориме.Ти светиш!Вие пеете!Те светиш!Тој се влече по целата земја!Тој стои покрај тебе!Те светиш, те свети!Ти светиш!Со себе влечеш рака!Ти светиш за да можеш по целата земја,тој стои пред тебе и ти свети:Те светиш!Те светиш!Те светиш!Ти светиш, ти светиш.Ти светиш!Ти светиш!Ти светиш!Те светиш.Те светиш!Ти светиш!Ти светиш!Ти светиш!Ти светиш!Ти светиш!Те светиш!Кој во темнината пее за ти да умреш, што се отвораш – да имаш очи на овој свет – очи на темнината!Те светиш, и со мака си се бориш!Ти светиш!Те светиш!Ти светиш!Те светиш!Ти светиш!Те светиш!Те светиш!Ти светиш!А смртта чекаш!Те светиш!Те светиш!О, Вело, Вело, што стоиш – се отвораш!Те светиш, Вело, животвориш!Те светиш, Вело, Вело, Вело, носи сичко, Вело, заѕидан, Вело, чекаш пустауваш, чекаш, Вело, пустош, пусташ, Вело, заѕидани, оградени, ограбени, ограбени!Те светиш, Вело, Вело, носи, Вело, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави.Но, Вело, остави, остави, остави, остави, направи, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави, направи, остави, остави, остави, остави, остави, остави, остави,


===== CHECKPOINT 013 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

примарна цел на фестивалот е афирмација на македонскиот музички фолклор со содржини од областа на музиката, уметноста, книжевноста, книжевноста, спортот и културата. Во рамки на фестивалот ќе бидат доделени повеќе музички награди, меѓу кои награда за најдобра изведба на дело од македонски автор (со дело од страна наважувачот), награда за најдобар актер од странство (со дело од страна на учесникот), награда за најдобра изведба на дело од авторот, признание за најдобра изведба на дело од страна на композитор од соседна Србија. Покрај наградата за најдобра изведба на дело од македонски автор ќе бидат доделени наградите за најдобра компјутерска обработка на дело од композитор кој ги напишал текстовите, додека наградата за животно дело ќе биде доделена на младиот талентиран поет-фирмаст и композитор Дарко Ангеловски. Фестивалот ќе трае до 28 август 2018 година. Како дел од одбележувањето на јубилејот ќе бидат одржани проекции на филмови, концерти, музички програми, изложби… ќе бидат организирани трибини, изложби, музички перформанси и спортски игри… Изложбата се организира во рамките на манифестацијата „Денови на македонска музика“. Фестивалот ќе заврши на 1 септември 2017 година, кога ќе почне традиционалниот џез-фестивал „Денови на македонска музика“. Во рамките на фестивалот ќе настапи популарната група Ансамблот Колосеум со сплет од над 20 композиции и музика базирана врз романот на Марко Цепенков. Фестивалот ќе заврши вечер со настапот на македонскиот фолк-пејач Гоце Стевковски, групата Фолтин… Концертите ќе се одржат во Музејот на град Скопје, Музеј на Град Скопје, Музејот на современата уметност, Музејот на современа уметност, Музејот на современата уметност и Музејот на современата уметност. Во програмата на Фестивалот е организирана и средба на македонската музика со светската ликовна елита. Фестивалот нуди одлична можност да се види развојот и творештвото на македонскиот музичар Кирил Џајковски кој живее и работи во Њујорк. Во рамки на фестивалот, покрај гостувањето на светски познати уметници ќе бидат одиграни неколку концерти со дела од македонската музичка сцена. Фестивалот ќе заврши со концерт на македонската филхармонија пред поголема публика која ќе настапи пред македонската публика која по повод премиерата ќе настапи пред публиката по повод 55 години од смртта на неговиот татко. На програмата покрај пијано-табличките, ќе бидат изведени дела од македонските композитори Кире Костов, Гоце Стевковски, Гордана Јосифова-Неделковска, Драган Бајаковиќ, Зоран Костадиновски и многу други светски познати уметници. Македонската опера е единствената институција во Македонија која по подолго време ќе биде организатор на концерти. Концертот ќе биде пренесуван во живо преку интернет сајтот One on the word инсталација со почеток од 14 часот. Манифестацијата ќе заврши в недела со настапот на оркестарот на Филхармонијата која официјално ќе биде отворена в сабота.


===== CHECKPOINT 013 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

динци ли ќе ме ископаш и од пуста рака ќе ме ископаш?Кој ме тераше да се кријам, како смртта ќе умрам?Кој ме направи куршум, како карпа црна?Кој ме направи јунак?Кој ме уби?Донеси живот вечен?Кој ме остави на мира?Нос е светот!Кој ми се таговно сисал?Кој ме тераше, таја смрт ни ги затвораше очите?Тија јунаци тешки, кого ме ништо не прокопса?А кој ме направи јунак, кој ми направи јунак?Кој ме направи јунак?Никој не ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак!Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кого ме ништо не направи, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кого ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кого ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кого ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кого ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кого ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кого ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кого ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кого ме направи јунак, кој ме направи јунак?Кој ме направи јунак, кој ме направи јунак, кој


===== CHECKPOINT 013 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

Оперите обично црпат, а кај постарите ја носат без прекин.Во некои земји од поранешниот СССР имало и редовни изложби што биле посветени на најзначајните остварувања што го обележале Советскиот Сојуз.„Под ова правило не постоел човек“, објаснува Максим Горки, раководител на Одделот за историја на уметноста на Московскиот државен институт.Во последните пет години тој е носител на неколку највисоки оценки, меѓу кои и признание на Московскиот државен институт за уметност.„Многу нешта се променија.Делумно е тоа поради падот на советската власт, делумно поради падот на комунизмот, делумно поради падот на социјализмот во Русија“, вели Горки.Атина пак оценува дека Русија со текот на времето станала сè повеќе зависни од Грција и Бугарија.„Ние не сме само богати колку што е богата Бугарија“, вели Сталин.„Кој ни е крив што се враќаме назад?Но тука е Македонија“, изјави директорот на Институтот за историја од Бугарија Сергеј Александров.„Но ако погледнеме наназад, од другата страна на земјината топка се извитоперена нова река Струма – река на која и’ е место.И ако ја погледнеме Бугарија, ќе видиме дека таа ни влечела колци, нас не’ влечела влечела, но сепак ние знаеме дека се к’ти и влечела влечат мазги“.Додава дека Грција е наш пријател и затоа Македонците треба да бидат горди на неа.„Јас сум човек кој знае дека никогаш нема да имам мирен сон и за Македонија“, изјави Владимир Глигоров, сопственик на ГТЦ.“Ние Македонците нема да бидеме подобри ако ги оставиме коските.Зошто?Зошто да не ги оставиме коските?Зошто да не го тргнеме својот живот?Зошто да не одиме дома?Зошто да не ја обновиме Македонија?Зошто да не ги чуваме?Зошто ако ги затвориме сите затвори?Зошто ние да не ги затвориме?Зошто да не го изградиме гробот?Зошто ние луѓето тука што лежат?Зошто да не ги затвориме?Зошто ние наминавме?Зошто не да ги затвораме своите порти, да оставиме коските од гробот?Зошто да не го отвораме гробот?Зошто ние да не ги затвориме белите гробови?Зошто да не ги затвориме?Зошто дома да не однесеме нови гробови?Зошто да не однесеме нови?Зошто да не однесеме нови гробови?“И зошто не ги затвориме скришно?Кој ни ги затвори очите?Зошто по затвори?Зошто не однесеме живи.Зошто?Зошто да не донесеме добри луѓе?Зошто седиме живи на гробот?Зошто да не понесеме рани?Зошто да не однесеме нови гробови?Зошто да ги затвориме очите?Зошто ние умреме?Зошто да не однесеме мртви


===== CHECKPOINT 013 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

Сето тоа ме вади од срце смрдено што се будив.Миништата пропаѓаат, темнината е силна, темнината е посилна!И в полињата крвта ми е посилна, темнината е посилна, темнината сè посилна, темнината сè посилна!Миништата ме влечат, темнината сè посилна, темнината сè посилна, темнината сè посипани, темнината е силна.Раскопани очи погледнаа кон небото, на очите ми се заматија, темнината ме влечеше, темнината ми течеше – ме притискаше!Миништа се ракуваат, темнината е посилна, темнината остана посилна, темнината остана сè посилна.Ноќе вртам, низ целата земја и покрај полето свети – темнината темнината ми се отвора, темнината сè посилна!Имаа голема мака на рацете ми потегаше, темнината се продираше, темнината – посилна, темнината сè посипани.Камен под небото изгреваа високо сонце, темнината пукаа – темнината исчезна под белите удари, темнината – посилна.Имаа голема мака на рацете, темнината остана посилна, темнината сè посилна – темнината.патишта се разгорија – темнината се посилна, темнината се раздвои, темнината сè посилна!Копачи, копачи – силна, темнината сè посилна!Имаа големи и мали солзи – силна!Жртвите се отвораа, темнината остана силна, темнината долго трае…Јарите болат, темнината се преполни, темнината светеше – посилна, темнината сè посилна!Кој ни се отвора, темнината останаа како голема мака на душата, темнината остана посилна, темнината е силна!Имаа голема мака на рацете, темнината остана посилна, темнината остана посилна.Се дигаа, темнината остана посилна, темнината се отвора, темнината сè посилна – темнината беше посилна.На Струга дуќанот што под него ја скрши темнината ровка по ширтачко дрво сичко – тешката мака на рацете веќе ништо не можеше да направи.Дојди, браќа, кажи, ти знаеш, – борба е посилна, – посилна.Никој не најде за цел живот да се скрши, темнината го скрши, темнината пукаше, темнината се скрши – темнината пропаѓаше!Но патиштата потекоа, темнината остана посилна и посилна – темнината остана посилна.И на ноќта сите темни дубрави – силна, темнината – посилна.И на ноќта, пиеја душа, темнината исчезна – ноќта се дигна.Утро бев млад, си песна и ноќта ме чекаше, темнината ја снемав – ти реков, Ве молам, Ве молам, браќа, ве молам, Ве молам, Ве молам, Ве молам, Ве молам, Ве молам,


===== CHECKPOINT 013 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

Aliveler. Јас сум еден од ретките луѓе што немаат срце, очи и очи. Не ми се потребни очи, очи, уши, уши… не ме ни носат кога се к’лнив, душа ми тече кога бев млада, силна, силна, тешка… не ме ни оставаат, не ми се оставаат… дури не ми е јасна. Велам, не ме оставаат… не ме ни оставаат, не ме оставаат… ништо не ме оставаат, нема ни да ме остари… не ме оставаат… сè додека не умрам, срцето ми е лудо! сама по себе, без мене, без неа, без нас… кога ги оставам коските во мојата душа, кога ги оставам коските на моите бели дробови, срцето ми е полно со рани што сум ја скршиле… очите нијат, очите не ме оставаат… дури не ги оставам коските да течат. кога ги оставам коските си седам дома, покрај мојата куќа, на каучи, кога со моите раце не болат, туку бегаат, ме оставаат. ноќта ми е тешка, долга, црна, а ноќта вечна… не ме оставаат ништо на мира… мрак ме влече, а смртта црна! ти не ме гледа, борбата долго трае… мрак ме влече, живот не ме чека, ноќта ја притискам… борба долго трае… мрак трае… ноќта ме влече, темнината се мие, темнината се мие… ноќта ме влече, темнината ме чека, темнината долго трае… ноќите, деновите ми се потешки, темнината трае… ноќта ме влече со себе… мрак ме влече, темнината ме влече, темнината не се к’лнив, темнината ме влечеше… ноќта ме влече, темнината престане – темнината пронижува… ноќта ми течеше, ноќта ми се дига, темнината ме влечеше… темнината ме влечеше, темнината ми се м’жеше, темнината ме влечеше, темнината се дигаше… ја снемаја очите, темнината ми се зори ми светеше… ноќта ми се рој… ноќта ме влечеа солзи ми извираа, ноќта ја миеше, ноќта ме влечеа, темнината ме влечеше, темнината ме влечеше… ноќта ја криела темнината, темнината ми течеше – темнината ми се чинеше посилна, темнината ја затвораше очите… утрото ме влечеа солзи, ми се ројше, в гради… ноќта ми се Финисајално ме водеа… ноќта ми се рој, ноќта ја пронижуваа, утринтаја се дигаа, темнината ја испуштаа… ноќта ме влечеа, темнината ми се отвораше, светивме, ноќта ми


===== CHECKPOINT 013 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

риони на маса???!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!!??!?!??!?!!??!?!?!?!?!!!!!!???!!!!? бре!?!!?!?!??!??!?!?!?!!!!!!!…И ако продолжиш вака?!!?!!!!!!?!?!!!!!!!!!!?!!!!!!… вака?!?!?!!!!!!!!!!!!!!”?!!!!!??!…!??!!!?!?!!!?!?!?!!??!?!!?!!!?!?!?!?!?!?!…!!!??!!!!!!!!!!?”!!!!… та сега гермата стана вирален облик – т.е. форма на општење, што подразбира заедничко водење сметка на партнерство!?!!?!?!??!?!?!!??!?!?!?!!??!?!?!!??!?!?!?!!!!!Ех, тука сме!!?!!?!??!?!!!!??!?!!!?!?!?!!?!!?!!!!И ако тоа важи и за нас!?!?!!?!!!?!!!?!…!?!!!!??!?!?!?!!?!??!!?!??!!??!?!?!?!!?!“ беше прашањето што сите се побуни?!?!?!!!?!!??!?!?!?!!?!… вака?!?!?!?!!?!!!!? – реакција?!?!!”!!!!!!…!!!!…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… кои биле…………………………………………………………………………. овие……… кои би…… кои биле биле…… да се… нарадиката во… -… кои……… овој…………………… – биле единствените…… средства од кои биле собрани од………… кои… на оние…………… -…… (истото подоцна се – на ред – кој……/ т….)………………………………………….


===== CHECKPOINT 013 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

фејџо го напуштил семејниот имот во село Витолиште, Тиквешко и се вратил во родното Мариово, каде што го започнал својот живот. Истовремено работи во тутунско претпријатие, а истовремено се вработил како референт при претпријатието „Солунски Лозја“. За време на Првата светска војна работел во фабриката за тутун, а потоа се вработил на подрачјето на општина Мариово. Се преболел и живеел незаконито додека пак уште се грижел за своите соселани. Поради војната, неговата жена и децата од селото загинал во борбите. Останал сам да работи, а мајка муграѓанецот останал жив. Така во 1938 година ја завршил гимназијата во Кавадарци. Добил стипендија за тримесечна стипендија во Универзитетот во Белград каде што учел три години гимназија. Работел како библиотекар при монополскиот дуќанот на „Македонија“ од 1939 до 1939 година. Работел и за Државниот архив во Скопје. Работел како библиотекар при Народната библиотека на Србија, во Народната библиотека во Скопје и како библиотекар бил претседател на Републичката комисија за историја. Умрел во куќа на куќа од 9 век. Починал во Скопје на 28 ноември 2014 година. Бил погребан во црквата Свети Спас во Скопје. Починал на 63 години. Неговото родно место го носат неговите деца. Неговиот гроб се наоѓа во куќа со пет лица. Роднини негова е снајата. Завршил факултет во Скопје. Починал на 8 јануари 2017 година. Починал на 76 години. Неговото име е поврзано со светинела Марија Магдалена. Починал на 9 април 2017 година. Со посмртните останки на светила Магдалена е погребан во семејството на починатата сестра Елена. погребан во селото Витолиште крај Скопје. Долги години живеел во повеќе места, а во дворот на куќа од 6 век. Починал на 10 јуни 2017 година во Скопје. Неговите посмртни останки во Скопје беа почиваат во црквата Света Богородица. Неговата смрт е предадена на семејствотолевски. Неговото тело беше пренесено на градските гробишта Бутел. Останал како спомен од неговите гробишта. Како што го нарекувале во својата спомени, во една прилика, неговиот гроб се издигнал на друга парцела. Со телото се погрешил на 15 септември 2017 година. Бил погребан во црквата Света Спас, заедно со неговиот брат Петар. Во својот дом донирал од 100 до 200 евра за семејство со пет деца. Бил погребан во црквата Света Андреа, која го носела името на свети Јован Крстител. Имал пет деца. Роден бил на 25 септември 1965 година во Скопје. Неговите родители имале син Иван, Александар и ќерката Марија. Роден со слава и гордост учествувал во НОБ. Во 1944 година бил погребан во манастирот Свети Димитрија. Се претпоставува дека неговите посмртни


===== CHECKPOINT 014 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

ens ab-rr max / t-max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © max © m


===== CHECKPOINT 014 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

осовременувањените времиња носи нов свет – времиња на радост, живот и сонце.бите се преплетуваат во песната.Ноќе, на радоста и на тагата.бите од песните никогапнаа.бите растат, покрај сѝлиот живот растат лулка на радоста.бите се преплетуваат во песните.Ноќе, на радоста и на тагата.бите од песните никогапнаа.бите се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песната.бите се преплетуваат во песната.бите се преплетуваат во песната.бите се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песните.бите ги има во песните, а ги има и во песните.бите се преплетуваат во песната.бите се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песните.бите ги има на сите страни. песните се преплетуваат во песните.библиските вечери се преплетуваат во песните.водите во песните ги има и на другите места.мајсторството е преплетување на песните во песна.бите ги повампируваат во песните.бите во песната се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песните.литературата на песните е преплетување на песните, а се преплетуваат во песните.бите на вино црвено.бите го повампируваат времето на изгрев на сонцето…ноќе светат, на утрините.библиските вечери се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песните.бите во песните се преплетуваат во песните.бите се преплетуваат во песните.вие ги преплетуваме во песните.бите се преплетуваат во песните.дијалогизираат.бите ги преплетуваат песните со сите можни длабини.бите ги преплетуваат песните.мератките се преплетуваат во песните.велат, алово, темно, бело…со сите нишани.мератките се преплетуваат во песните.мератките се преплетуваат во песните.мератките се преплетуваат во песните.ја преплетуваат песната и ја очукуваат се што дава живот.бите се преплетуваат во песните.велат – Везилка што отвора, везе, ја отвора песната.Тешката што отвора…изгори. заспанаведенита мака! песна…


===== CHECKPOINT 014 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

lolore!Од кај медопот?Јаз на гради,за кого ли?Зошто ли?Јаз на гради.До кој гроб?Зошто?Има ли човек,за кого ли срцето прокопса?Зошто му се крепи срцето?Јаз на гради?Јаз на гради,за кого ли тој,за кого ли тој,за кого ли тој е?Има ли човек,за кого ли е тој човек,за кого ли тој е човек?Јаз на гради?Зошто му плаче срцето?Има ли човек кого гори?Има ли човек за кого сите не сме саде?Има ли тој човек за кого сите маки,зошто ли не се маки,зошто сите маки,зошто ли нашите маки се потешки?Зошто го боли срцето што остана без мака?Има ли тој човек за кого ли го боли срцето што не најде нов човек?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого тагата е посилна од болката?Има ли тој човек за кого тагата е посилна од болката?Има ли тој човек за кого болката е посилна од болката?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого тагата е посилна од болката?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого тагата е посилна од болката?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата,зошто тагата е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата,зошто болката е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого тагата е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого тагата е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата,зошто му плаче срцето што не најде нов човек?Има ли тој човек за кого тагата е посилна од болката?Има ли тој човек за кого тагата е посилна од болката?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата – тага што е посилна од тагата,за кого болка е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого тагата е посилна од тагата – тага што е посилна од тагата – длабока,за кого тагата е посилна од тагата?И за кого тагата е посилна од тагата?Има ли тој човек за кого болката е посилна од тагата – тага што е посилна од тагата – тага што


===== CHECKPOINT 014 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

имагинацијане на лулка.Дамата веќе не се плашат и кога ги носат рацете,туку на неа се влечат црни капки од темнината,од темнината.Дамата пие вино црвено,но душава роса проклета,туку кога се отвора срцето тече како вода.Ја нема болката во него,дури ни крвта тешко тече!Ја видовме болката во градите,во градиве.И болката длабоко во себе е посилна од болката.Ја видовме болката кога ја крие болката,кога очите ни се матат.Ја видовме болката кога се буткавме по очиве…И болката кога се зори се буди,нешто милно што стои пред неа,нешто што стои пред неа.Дојди, кажи, кажи, кажи, кажи, кажи, зошто е болката во градите,зошто болката во градиве…зошто болката што тече е посилна од болката?Седи, кажи, кажи, кажи, кажи, зошто е болката посилна?Зошто болката што тече низ срцето и крвта не тече,туку од темнината тече и крвта тече?Дојди, кажи, кажи, кажи, зошто е болката во градиве?Но болката, кажи, кажи, кажи, зошто е болката по градите?зошто болката е посилна од болката?Зошто болката што тече низ рацете тече,зошто болката во градиве е посилна од болката?Зошто болката во градиве е посилна од болката?Зошто болката во градиве е посилна од болката?Зошто болката во градиве е посилна од болката кога се отвора срцето?Зошто болката што тече по градите е посилна од болката?Зошто болката во градиве е посилна од болката?Зошто болката кога се отвора срцето,зошто болката во градиве е посилна од болката?Зошто болката во градиве е посилна од болката кога се отвора душата?Зошто болката кога се отвора срцето, кажи, зошто болката во градиве е посилна од болката?Зошто болката во градиве е посилна од болката кога се отвора срцето?Зошто болката во градиве е посилна од болката кога се отвора срцето?Зошто болката во градиве е посилна кога се отвора срцето,зошто болката во градиве е посилна од болката кога се отвора срцето?Зошто болката во градиве е посилна од болката кога се отвора срцето?Зошто болката во градиве е посилна од болката кога се отвора срцето?Зошто болката во градиве е посилна од болката кога се отвора срцето?Зошто болката во градиве е посилна од болката кога се отвора срцето?Зошто болката во градиве е посилна кога се отвора срцето?Зошто болката во градиве е посилна од болката кога се отвора срцето,Зошто болката во градиве е посилна од болката кога


===== CHECKPOINT 014 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

организирани на ум е кога човек се однесува спрема нешто што ќе ја замени неговата вистинска природа со нешто што му се дава. Човекот сака да најде нешто што ќе направи подобро за него и за него, без разлика дали тоа е работа или живот. Љубовта е нешто што ќе направи подобро за него и ќе направи човек поубав и поубав. Љубовта е нешто што му се дава на човекот, а го прави подобар човек. Љубовта е нешто што му се дава на човекот, а го прави подобар човек. Љубовта е нешто што му се дава на човек што долго го трае, а со кое продолжува да трае. Љубовта е нешто што му се дава на човек што долго ќе трае, но во целост се губи. Љубовта е нешто што му се дава на човек што долго го чека, а притоа е сè уште жив. Љубовта носи нешто што му е потребно на човекот и за кого работи и за кого работи. Љубовта создава нешто што никогаш нема да трае, а никогаш нема да трае долго. Љубовта буди спомени кај луѓето, па затоа и ги поврзува сите луѓе. Љубовта не трае долго, туку постојано. Љубовта не трае долго. Кога човек не дава, а од ден на ден сè сè повеќе се зголемува. Љубовта носи нешто што е… радост, а човекот… радост и тага… Љубовта влече и трае сè додека трае. Љубовта е нешто што… трае долго…. љубовта буди спомени кои се длабоко врежуваат во срце. Љубовта буди чувства длабоко во душата, а радоста буди чувства кај човекот. Љубовта буди чувства кај човекот, кај човекот буди чувства кај човек што горат, кај човекот буди спомени. Вешто имаат смисла и смисла. Вешто сакаат тие души, трае… Љубовта буди чувства кај човекот…љубов буди чувства кај човек што плачеш… љубов буди кај човек што плачеш… болка буди кај човек што плачеш, а болката буди кај човек што се будиш, кај човек што плачеш. љубов буди кај човек што плачеш, кај човек што плачеш, а радоста буди болка… љубов буди кај човек што плачеш… љубов буди кај човек што е жив, а смртта буди кај човек што плачеш. Љубов буди кај човек што плачеш буди чувства кај човек што плачеш. љубов буди кај човек што плачеш… љубов буди кај човек што страда, а смртта буди кај човек што плачеш… љубов буди кај човек што плачеш… љубов буди кај човек што плачеш болка буди кај човек што плачеш… љубов буди кај човек што плачеш… љубов буди кај човек што е жив, а не си болен, а тага буди кај човек што плачеш… љубов


===== CHECKPOINT 014 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

философијата или филозофијата пак како филозофија се занимава со поимот онтологија: онтолошки студии кои ги проучува суштината и природата на светот. Елементите коишто се изучуваат се како делови на еден систем. Некои дисциплини се занимаваат со метафизиката, додека други пак со етиката. Некои дисциплини, како што се физиката, метафизиката, психологијата и други области коишто се изучуваат се тесно поврзани со филозофијата на умот, филозофијата воопшто. Елементите коишто се изучуваат се општи дисциплини коишто се изучуваат според однапред зададени цели. Со други зборови зборот хуманизам означува метод или филозофија којашто е одраз на конкретни конкретни активности. Во однос на умот може да означува две нивоа на свест — когнитивниот и аналитичкиот свет. Елементите коишто се изучуваат зависат едни од други и коишто можат самостојно да се мерат според зададени цели. Во рамките на овие нивоа постои филозофска школа којашто ги разгледува природните законитости. Тоа е школата на умот којашто ја проучува човечката душа. Елементите коишто се изучуваат имаат свој однос кон светот којшто го проучуваме. Кога ние зборуваме за умот ние создаваме сопствен свет. Овој однос е познат како студија на умот. Тој е различен поради тоа што постои некој вид перцепција во кое ние ги почитуваме идеите коишто ги разбираме ние. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : “Како можам да ги идентификувам нештата со умот?”^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ : “Кој ни кажува за Бог?”|^^^^ : Ако го разбираме срцето?” ^^^^^ : Ако го разбираме умот?_œ^ :  ако го разбираш умот?|‣^^^ :  # Ако некој ум не разбираш?  ц^ : £  зошто ме држиш? ” ? (разговори со него): : ?Зошто мене ме држиш? 🙂 ? ? ? ?Да ги познаваш овие идеиииииии. †“ *** : И ако го осопиш умот со очите* : #Пеламунија мугра †ти сама се отвора? Зошто ти зборуваш?  †Од која страна би ме излажал? ´  †Ако срцето стои пред тебе а срцето стои пред тебе?


===== CHECKPOINT 014 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

�И ако се гледа Македонија, што би значело за Македонците?Копнат и педан жив, клети, писавци, ќепенци – ќепенци – ќепенци наранети – ќепенци!Ех, чмањи и рабини – ќепенци!Но ако се гледа Македонија и тука – цел свет да си најде јунак со име – за татковина!Кантар, бафтар, бајрак, врбата, врбата!Реки дигаафион, каракамен мост, таговно капаче, оро црвено!Дојди, честит, пуста, добра мака –
Делии и бафтари!Реки дигаафион!Погледни си ко л’штат!Но ако знаеш – ич памет не земаш!Тешката мака – е времето!Раскопајте ја – ич не земајте!На работа!Ти си чесен работник, – ти копаат аргатски гробови –
за кого си ја изградил?Да се мери времето, стари маки – реди!Да се мери времето, стари раце да се редиш, скотски занает да имаш!Да се мери времето!Да се мери времето, стапот, кој ќе свети!Да се мери времето, да се мери времето!Да се мери времето!Да се мери времето, а не времето!Да се мери времето, да се мери времето!А од кој век почна да се гради, да се мери времето, времето и времето?И кој ќе свети, кој век носи, од кој век почна, кој ја гради, од која векна векна, кој векна.И кој ќе свети!Се мери времето, да се мери времето, времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето!Но ако човек ја мери времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето и да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето и просторот, тој да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето и времето!И кој, век, век ни!И кој век, векови ќе се мери времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето, да се мери времето и да се мери времето, како да се мери времето, да се мери времето…Да се


===== CHECKPOINT 014 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

кинеска финансиска криза влијае на македонските извозници на странските пазари. Министерот за финансии Петар Гошев оцени дека кризата во банкарскиот сектор, се’ повеќе навлегува во државниот капитал кај странските инвеститори. Владата реагираше писмено, но наместо министерот Гошев да одговори дали ќе интервенира Министерството и покрај забелешките, Министерството соопшти: „Имав сознанија за состојбите во македонската економија пред две недели, кои очигледно не беа соодветни за да ги детектираме и разбереме. Како Министерството за финансии соработува со ММФ, ММФ, Светска банка, како и самите банки? Минатата недела Владата излезе со информација, која беше дадена непосредно пред почетокот на кризата и укажува на важноста дека државата треба да преземе мерки за да ги заштити македонските граѓани. Но, владата треба да ја заврши истрагата на случајот, да ја утврди фактичката состојба.“ Министерот Гошев ја демантираше информацијата дека Владата презела мерки, без да ја потврди информацијата. На заедничката прес конференција одржана на 15 октомври, владата објави и дека парите добиени со кредит од СБ ќе бидат инвестирани во Министерството за финансии. Тој рече дека Министерството било задолжено за нови инвестиции во судството, образованието, здравството, земјоделството, енергетиката. Владата вети дека ќе ја спроведе акцијата, но тоа не се случи. Според него, ова било извршено пред парламентарните избори. http://www.dnevnik.com.mk/DesktopDefault.aspx?tab=28532&tabid=272&broj=306&tabid=1308&stID=505&T=1&broj=1087&broj=238&tabid=1&broj=206&tabid=309&broj=36&broj=232&broj=226&broj=4&broj=1&broj=3&broj=-1&broj=6&broj=2&broj=1&broj=1&broj=1&broj=007&broj=9&broj=1&broj=28&broj=31&boj=22&broj=&broj=0&broj=9&broj=1012&broj=&broj=1&broj=8&broj=2&broj=0&broj=0&broj=0&broj=2&broj=-6&broj=0&broj=07&broj=0&broj=16&broj=1&


===== CHECKPOINT 014 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

носачи, 18 февруари 2014 /к. 3/4отефии во рамки на проектот „Подобрување на социјалниот дијалог и размената на информации“ поддржан од програмата Еразмус + ИПА Програма, започна со реализација на проектот „Социјална инклузија на лицата со попреченост“. Цел на проектот е унапредување на социјалната инклузија на лицата со попреченост преку активно вклучување на локалните организации кои работат на унапредување на социјалната инклузија на овие лица преку активно вклучување во социјалниот дијалог. Проектот финансиски е поддржан од Европската унија и финансиски поддржан од Министерство за надворешни работи на Р.Македонија. Проектот ќе трае 6 месеци, а ќе трае до 30 март 2014 година. Повикот трае во два семестри. Во првиот семестар ќе биде спроведен процес на анализа помеѓу партнерите/ките чии интереси во рамки на проектот се: социјалната инклузија; семејството, домот и домот; социјалното претприемништво; образованието; социјалниот дијалог; здравствената заштита; социјалната заштита… Во вториот семестар…… [-] листа ќе опфати 3 групи за анализа… [-] динамика на социјални односи меѓу лицата со попреченост во Република Македонија. Анализата ќе се состои од три делови:……………… со осврт на потребите, интересите и способностите на младите невработени млади луѓе со попреченост…… – за создавање контакти со потенцијални вработувања и……………… и…………………………… со селекција на 3 прашалници:… 1………………… • • • •… •… •… • • •… •… • • • • •… • • •… •… • • • • • • • • • • • • • • •… • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


===== CHECKPOINT 014 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

атено е моментот кога ќе тргнеме по ред со ред. Времето носи силна светлина, а темнината како силен пламен мора да се скрши. Времето носи и јасна порака, без разлика на годишното време. Денот е убав.Денот е тежок, но мора да тргнеме по тој пат. мора да тргнеме по тој пат, кој што ни е многу близок. мора да носиме нова рака. Времето носи силна светлина, мора еднаш засекогаш да го изгреваме и жнее нашето срце. мора да тргнеме по тој пат. мора да го направиме, но пред сè мора да го победиме времето, а не да го гмечиме туку да го направиме денот поубав. мора да тргнеме по тој пат и да тргнеме по него, а не кој ни ги гради новините. мора еднаш засекогаш да тргнеме по него, да ги збереме селата, да се кренеме на плешката и да тргнеме по него. мора да тргнеме по него, и тој мора да најде пат до небото. мора да се тргнеме по него и да тргнеме по него, а тој пат мора да биде тежок. мора да поминеме силно по него… мора да тргнеме низ многу тешки искушенија, морали, опасности, но и други премрежја, морали, се морали, морали, морали, морали, морали, морали, морали, морали. мора еднаш засекогаш да тргнеме по него, а така патот мора да остане! мора јасно да се каже – мора еднаш засекогаш да тргнеме, да тргнеме по него, морал, морали и да тргнеме по него! мора, да тргнеме по него! морало, морали морали – морали морали – морали, морали – морали, морали, морали – морали – морали, морали, морали – морали – морали, морали – морали – морали – морали – морали, морали – морали – морали – морали – морали, морали – морали – морали. морали – морали – морали – морали – морали – морали – морали – морали – морали – морали – морали – морали – морали – морали. морали – морали – морали – морали – морали, морали – морали – морали. морали – морали – морали – морали – морали – морали – морали. морали – морали – морали – морали – морали – морали – морали, морали – мора


===== CHECKPOINT 014 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

упатствата: да знаеш, на кој начин се грижиш и пиеш вино?*Да не пиеш вино:Да не пиеш вино без очи:Деликате ли вино со очите?*Да, да, да пиеш вино без очи:Да, да пиеш вино без очи:Да,да, да,да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,да, да, да, да, да, да, да, да, но, од друга страна, да, да, да, да, да, да, да,да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, радост, од што, солзи, радост, радост, болка, радост, радост, радост, тага, да, да, да, да, да, радост, радост, радост, радост, радост, радост, радост, радост, тага, радост, радост, радост, радост, среќа, радост, радост, радост, да, радост, тага, радост, радост, радост, радост, радост, радост, радост, да, љубов, радост, радост, среќа, радост, радост, радост, радост, ја, добра, голема, голема, голема, голема, голема, голема, голема, голема, мала, голема, голема, голема, голема, голема.”,”, – – длабока, голема, голема, голема, голема, голема, голема, голема, голема, голема, значајна, голема, голема, голема, голема, голема, голема, голема, голема, голема, голема, голема…”, – долга, голема, голема, голема, голема, голема – голема, голема, огромна, голема, голема, голема, голема, голема…”, – долга, голема, голема, голема, голема и многу, голема.”, – долги, мали, големи, мали…”!”‘Ех, боже, душо и ти, боже, што, боже, што, човечна, голема, малечко, човечна, човечна, човечна……”Кој си ти, ти, што си ти, човечна – и што никојаја друга, човечна, човечна – тија, човечна, човечна – тија…?Лична, човечна, човечна, човечна, човечна…Се”, – ти Вечна,


===== CHECKPOINT 014 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

третмани – тоа е основата за развојот на новата дигитална технологија. Дигитализацијата опфаќа создавање на дигитална платформа, дигитална дигитална платформа базирана на платформата која овозможува дигитално преземање на содржини, поврзување и пренесување на податоците. Дигиталните платформи вклучуваат нов медиум кој ќе им овозможи на луѓето да станат учесници и учесници во процесите на одлучување. Дигиталните платформи за движење ги содржат основните функции на дигиталните заедници – собирање податоци, размена на знаење за светот, создавање дигитални платформи. Интернет може да се претвори во дигитален пазар со цел за споделување на дигитални содржини. Дигиталната платформа е алатка која помага во формирањето на дигиталната платформа: корисниците да станат рамноправни во нивната интеракција и меѓусебно да комуницираат. Дигитализацијата се фокусира на воспоставување нов свет на дигиталното собирање податоци, на искористување ресурси, размена на знаење и размена, создавање дигитална платформа за нови можности. Интернет може да обезбеди платформа базирана на платформа базирана на платформа, која овозможува дигитално преземање на податоците, воведување на напредни функции кои даваат нов живот – дигитални платформи. Дигитализацијата е клучна за развој на дигиталната платформа. Интернет овозможува создавање мрежа за размена на технологии и размена на информации. Дигиталните платформи стануваат сé поважни кога станува збор за спроведување на технолошки иновации. Интернетот има огромно влијание врз човековото здравје и врз развојот на човекот во сите нејзини негови компоненти – од човековата димензија. Електронската платформа овозможува управување со содржини кои создаваат можности за раст и развој на населението, размена на информации за потребите на различните заедници, промовирање на економски развој, како и развој на туризмот преку дигиталното собирање податоци. Дигиталната платформа овозможува да се подобри начинот на живеење во реалниот свет. Дигиталната платформа нуди бројни алатки и средства за обезбедување на услуги потребни за решавање на предизвиците во секојдневниот живот: размена на знаење, дигитална платформа, дигитална платформа, дигитална платформа…. [-] сила на интернетот значи голема ефикасност… технологија способна да овозможи брз проток на информации. Дигиталните платформи имаат способност успешно само да ги оптимизираат нашите животи, да создадат ситуации базирани на интернет. Дигиталната платформа овозможува и креирање на иновативни решенија. Електронската платформа овозможува споделување информации и соработка со други професионалци. Електронската платформа овозможува соработка меѓу нашите клиенти и партнери преку креирање нови дигитални платформи. Електронската платформа нуди можност за преземање нови продукти и услуги на секој клиент поединечно. Електронското споделување на податоци се одвива на повеќе начини: електронски пат и избор, пребарување на веб сајтови, апликација, апликација за симнување. Дигиталната платформа овозможува пристап до информациите кои ги собираме, размена на информации во реално време на платформи на интернет. Електронското споделување на податоци преку постоечките платформи овозможува преглед и на другите услуги на нашите клиенти. Електронската платформа овозможува поврзување со нашите клиенти со цел креирање електронска платформа


===== CHECKPOINT 014 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

атоми.Заштитата на Охридското езеро претставува опасност.А на Охридското езеро не му е потребна заштита.Ако Струга е безбедна а езеро не е.Севда е црна, црна, црна,блакосна!Ако Струга е безбедна земја, не е потребна заштита, не е потребна заштита!Ако Струга е безбедна – бел ден.Времиња, летнини и ред други видови летнини и ред други видови летнини.Невда не се загрозува, не носи, не дава и не прави ништо живо.Има ли да бидеме поарни во срцето и крвта?Има ли да дозволиме како народ да биде измамен?И ако сме нормални, чистиме, чистиме, да не го заборавиме животот, тука ние не сме единствените виновници.Ако имаме добра волја да си помогнеме, ако сме добри ние кон народот, а кон другите народи и култури.Невда, бел ден!Од ден на ден се повеќе се нарушува.Невда, црна, долга, црна, црна.Денот ни буди надеж, живи се реки, езера и езерца.Има и такви кои ги нема никаде, има секаде, има реки, градови, реки.Има и реки што ги нема и ние не сме добри, ни тие ни се поледени.Ќе биде тешко, но е тешко, нема ли човек да се грижи, нема ли да чека и памет не чека?И ако некој ќе помисли дека времето да се запре – море мора да стои на брегот, нема ли да се запираме, нема ли да засветлиме, не ќе се запираме, нема ли, нема ли цел свет да запре!И ако снема вода никоја, нема ли вода?И ако снема вода, нема ли да гори?Но ако снема вода, нема ли карпа!Има ли вода, нема ли земја, нема ли да снема?И ако снема вода – нема ли да снема!Има ли вода!Погачувачки поглед и на оние на кои ќе им снема вода?Погачувачи, пак мали, по патишта, на места што се над вода?Времиња, има безброј, но и безброј.Времиња, летнини, летнини, реки и езерца се долги, мали, мали, долги, и од мали врба се до големи.Луњи, реки, реки течат, реки се бликаат, реки се бере.Ако снема вода, нема ли тука да снема?Има ли да снема вода?Пливаат ли реки, вода течат ли течат, има ли да снема?Има ли да


===== CHECKPOINT 014 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

портретирање слики и други публикации беше причината поради која настана „Раскопаниот свет на графитите“ во 1978 година.Како причина беше земен фактот дека на графитите рачно се сликани на платно,а во денешно време сите тие примероци се само ситни перки.Со самото тоа што графитите се направени по ваша желба,како графички стилизирани,како мали градови од крв и пепел,туку по наредба на тогашното државно државно раководство,нашиов процес не успеа.Носејќи ги сликите,беше очигледна потребата за нивно натамошно одржување,од причина што боите беа во акварел!На овој начин графитите излегоа на виделина!!Но,нашиов процес заврши трагично!На овој начин на графитите им овозможивме да се гледаат во поинакво светло,а како резултат на тој процес некои модерни графики потполно нови.На овој начин графитите станаа уметност!По целата наша историја уметниците си останаа тука,и ги добија првите наши графики!Никој не ги ни замисли со своите слики!Кој ги направи,на кој ги изработи.На кој му ги остави на чување,на кој ги наслика?Кој ги нарача?И кој ги направи боите,но и кој ги направи?Кој ги направи слоевите?Кој ги направи новите сликовници?Кој ги направи,на кој им го донесе цртањето?Кој направи сликовници???Кој направи сликовници???Кој направи сликовници и куќи?Кој направи…зошто направи,дали направи,колку нови ли направи!Кој направи сликовници?Кој направи слики од нови слики???Кој направи?Кој направи слики?Кој направи куќи,срце,океани,срце…каде направи нов ли?Кој направи нови ли нови ли се,дури нови ли,дали направи нови куќи,каде направи нови?Кој направи нови?Кој направи нови ли?Кој направи нови ли нови куќи,концертии,пробусти,пробусти,стриони…Кој направи нови куќи,изгради нови градови!Кој направи нови,изгради куќи,изгради,гради,изгради,изгради,изгради,изгради,изгради,изгради,изгради,гради,изгради,изгради……за кои направи нови,изгради,изгради,изгради,изгради,изгради,изгради…за кои направи нови куќи,изгради,изгради,изгради…за кои направи нови,изгради,изгради,изгради,изгради,изгради…за кои направи нови,изгради…за кои направи нова


===== CHECKPOINT 014 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

Густав: Сакам кога ке видам луѓе кои се грижат за мојата мака,кога ќе видам човек,изгори го срцето со солзи кога му даваш рака,кога човек ќе најде душа.Ако знаеш каде е срце,зошто да ги знаеш песните,зошто да го знаеш срцето?Зошто да ми оставиш срце?Зошто да ја кажам болката?Кој да ти каже што да ти кажам?Зошто да знаеш зошто си жив и здрав?Зошто да знаеш зошто да се влечеш со рацете?Зошто да знаеш на кој начин да се лекуваш?зошто да ги знаеш песните кога си жив?Зошто да знаеш зошто да ги знаеш песните,зошто да ги знаеш песните?Зошто да им кажам на луѓето кои ти кажуваат што да бидеш,дали да знаеш зошто да се клетиш,зошто да гинеш,зошто да им ги исечеш прстите?Зошто да знаеш зошто на ум имаш што да ги влечеш прстите?Зошто да знаеш зошто да се клетиш, зошто да ги влечеш прстите со рацете?Зошто да знаеш зошто си жив и што да направиш?Зошто да ја слушаш болката кога си мртов?Зошто да се клетиш кога знаеш што имаш?Зошто да знаеш зошто да се клетиш кога знаеш што да направиш?Зошто да знаеш зошто да се клетиш кога си жив?Зошто да знаеш зошто да ги влечеш прстите на рацете кога си мртов кога ти е тешко,зошто да знаеш зошто да се клетиш кога си жив,зошто да се клетиш кога е тешко,зошто ги влечеш зглобовите?Зошто да знаеш оти и ти требаат коските, зошто болката е посилна, зошто болката е посилна,зошто болката посилна и зошто болката е посилна?Зошто да знаеш што дауваш кога си жив,зошто да ги допираш прстите и коските?Зошто да знаеш, зошто да ги влечеш прстите и коските?Зошто да ги влечеш солзите?Зошто да знаеш зошто да се клетиш кога срцето ти е тешко?Зошто да ги влечеш зглобовите на рацете?Зошто да ги влечеш коските?Зошто да знаеш зошто да се клетиш кога имаш болка кога ги влечеш прстите?Зошто да знаеш зошто ги влечеш прстите и коските?Зошто да знаеш зошто да не можеш да ги влечеш гранките?Зошто да знаеш зошто да се клетиш кога ќе знаеш зошто болката е посилна и зошто да не знаеш зошто се клетиш кога имаш болка?Зошто да знаеш зошто да ги влечеш коските кога ги влечеш бидејќи ти ги притиска?Зошто да знаеш зошто болка кога си жив?Зошто да знаеш зошто да се


===== CHECKPOINT 015 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

богатите селани, на ж’тамата богата со стока:
млади, благородни.
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади!
млади


===== CHECKPOINT 015 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

натамошното ја крева тензијата со својот ум, а снагата никоја не ни е веќе со очи прегорува.
Но ако се случи некој да загине, да го најде него, па дури и да го ископа.
Ех, боже, ти кажав, та дури и смртта твоја да е во очите твои.
Ох, боже, и ти реков, пусто си загинал за смртта твоја, и ти кажав на што ти реков?
ти си ја изелаш мојата душа?
ти си се сторила ли ти, боже, што си умрел за неа?
А ти кажав, да умриш ли и ти, и ти реков, та погледни ја мојата душа што падна!
ти си ги дигнала очите твои?
ти си ги замаенш очите твои?
Ископајте ја, браќа, наѕирете го вратот твоја и појди во борба.
А болката што ја носи, тажи и умира.
А болката што се роси, кога е веќе тука.
ти си е во очите твои, та и ти реков: те чекам, и ти реков, ограбете ги белите обрачи и врвете ја борбата.
А болката што стоиш е голема,
и ќе е голема.
ти си стоиш пред тебе и ќе ја минеш борбата, а борбата долго трае.

видете си синџир од маки
видете ја борбата искривена, затворете очи зачудени!


И болката вечна, тешко е да се најдеш себе си та да ја умртвиш.
И ако болката остане, голема и голема, голема, тешко е да се најде скот што ќе остане пред тебе и пред неа.
И ако човек се угасне,
уште долго трае борбата.
Наведени си ти, немај ти да умриш и ти да умриш, и ти да умриш, та ќе биде тешко да се најдеш пред себе, оти е тешко да се најдеш себе си и пред смртта твоја.
ти борба е борба.
ти борба е борба долго трае.
незнаен борба долго трае.
Незаменливи се борба долго трае.
Велиш ли дека борбата трае.
ти во борба долго трае.
нижи тешки маки живот, но и тешки удари.

А болката боли, тешко е за борба долго трае.
нижи и тешки удари не боли, но боли, тешко е за борба долго трае.
ти борба долго трае.


===== CHECKPOINT 015 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Арагон: Ова ми е прво искуство, а тоа беше кога дојдов тука да видам дека другарката е добра во мене…Ја сум добра во другарката, другарката е добра во мене…Не сум добра во другарката -знам, ја дружам…А сега што?знам…имам дечкоче што е со мене и мислам, ее-синташката другарка е весела во мене -има нешто живо со мене…Но што ќе видам ако на другарката и е непријатно?мене не ми се допаѓа…знам дека има дечко ми…тој работи со нас…зошто да не…Но ако ги разочарав другарките кажете што?мене не ми се допаѓаат оние што ги сакам,но ако ги разочарав другарките кажете што ме интересираат…зошто не ги барај нив?мене меган и не ме прави роб…ние тука веќе сме добри…имаме другарки кои не го почитуваат тоа…ние тука немаме другарки кои имаат деца…ние тука сме стари и ние си поигруваме меѓусебно.мерак, љубов,страста…имаме другарки кои си поигруваме,љубов,мерак…мерак…мерак…имавме другарки,без нив не бираме машки…ние тука имавме другарки…и ние си правевме ние другарките…мерак!мерак,мерак…мерак…мерак…тука сме…мерак…тука кај што сме…ние тука сме…мерак…мерак…мерак…ние тука сме…и дома сме…мерак…мерак…тука одиме…ние тука сме,немерак…мерак…мерак…тука сме…ние тука сме…мерак…ние тука сме…мерак…мерак…мерак…мерак…космополиња,попотчелистка…ние тука сме,без тутун,мерак…ние тука сме…мерак…имаме ние тука…мерак…мерак…ние тука сме…мерак…мерак…како сме,нижињата сме,за црно кафе…ние тука сме…мерак,нижишта,дабодеки,куќа наша…мерак…имаме ние тука…мерак…мерак…мерак…имаме…нижички имаме…мерак…ние сме тука…ние тука сме,ние сме тука…маки,мерак…ние тука сме…мерак…ние тука сме…мерак…имаме ние тука…ние тука сме…мерак…мерак…мене


===== CHECKPOINT 015 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

хуа: д-р Трајче Стафилов претседател на Здружение на Македонци – Егејци во Лерин – д-р Благој Кирков уредник на весникот Нова Македонија – д-р Стојан Христов уредник на весникот Нова Македонија – д-р Васил Наумов уредник и главен уредник на весникот Илинденка – д-р Христо Татарчев уредник – д-р Ѓорѓи Поп Христов уредник на весникот Илинденка – д-р Александар Неделковски дописник од Солун, д-р Димитар Митрев, уредник на неделникот Кочов – д-р Ванчо Николески уредник на весникот Илинденка – д-р Трајко Велјановски уредник на весникот Илинденка – д-р Стојан Христов уредник на весникот Илинденка – д-р Ѓорѓи Поп Христов уредник на весникот Илинденка – д-р Ванчо Николески уредник на весникот Илинденка – д-р Митко Јанчев уредник на радиото Илинден – д-р Стојан Христов уредник – д-р Зоран Тодоровски уредник на весникот Илинденка – д-р Стојан Велјановски уредник на весникот Илинденка – д-р Љупчо Шлакаровски уредник – д-р Илија Николовски уредник на весникот Илинденка – д-р Димитар Николовски уредник на весникот Илинденка – д-р Игор Ивановски уредник на весникот Илинденка – д-р Љубомир Кекеновски уредник на весникот Илинденка – д-р Љупчо Спанџов уредник на весникот Илинденка – д-р Живко Поповски уредник на весникот Илинденка – д-р Томе Солев уредник и главен уредник на списанието Илинденка – д-р Благој Кирков уредник на неделникот Илинденка – д-р Томе А. Петровски уредник на весникот Илинденка – д-р Димитар Николовски уредник на весникот Илинденка – д-р Димитар Влахов-Мисирков уредник на весникот Илинденка – д-р Томе Стојчев уредник на весникот Илинденка – д-р Благој Кирков уредник на весникот Илинденка – д-р Ванчо Николески уредник на весникот Илинденка – д-р Димитар Влахов – д-р Илија Николовски уредник на списанието Илинденка – д-р Васил Главинов уредник на весникот Илинденка – д-р Љупчо Начев уредник на весникот Илинденка – д-р Митко Јанчев уредник на неделникот Илинденка – д-р Ванчо Николески уредник на весникот Илинденка – д-р Владимир Талески уредник на весникот Илинденка – д-р Јордан Митев уредник – д-р Љупчо Стојчев уредник на весникот Илинденка – д-р Томе А. д-р Трајко Велјановски уредник на неделникот Илинденка – д-р Ванчо Николески уредник на весникот Илинденка – д-р Ристо Пишев


===== CHECKPOINT 015 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

испратите м-р: Целта на Програмата беше промовирање на културното наследство и запознавање со историјата на македонскиот народ. За таа цел беа реализирани повеќе кампањи за промоција на културното наследство. Програмата опфаќаше промоција на македонските културни вредности, културни манифестации, активности за едукација на учениците, културно наследство, фолклор итн. Целта на проектот е создавање мрежа на креативни работилници наменети за пошироката јавност преку кои студентите ќе можат да дознаат повеќе за културното наследство, како и за културното наследство воопшто. Преку овие работилници студентите ќе можат да добијат интересни материјали, информации за културното наследство и нивна презентација пред пошироката јавност. Студентите ќе имаат прилика да посетат работилници поврзани со културното наследство, односно предавање за старите занаети, ќе можат да видат интересни содржини за занаети, да добијат многу интересни содржини со кои ќе можат да ги промовираат културните вредности и да стекнат искуство во однос на нив. Воедно ќе можат да добијат совети и совети поврзани со културното наследство, да стекнат вештини за креирање уметнички проекти, како и поддршка во однос на активностите во рамки на програмата. Исто така ќе можат да остварат комуникација со локални уметници, претставници од локалното население, уметници, родители, ученици итн. Исто така ќе можат да се сретнат со стручни лица ангажирани во полето на културата, но и со претставници на локалното население. Покрај тоа ќе можат да научат и нешто повеќе за културата воопшто. За време на овие работилници ќе бидат одржани работилници поврзани со различни аспекти на културното наследство во контекст на културното наследство. Студентите ќе можат да го слушнат духот на нашата историја, да го разберат значењето на културното наследство и ќе можат да остварат контакти со уметници од различни националности, па дури и градови во светот. Воедно ќе можат да го слушнат и нашето видување на културата воопшто. Се надеваме дека ќе биде реализирана оваа програма во соодветен простор наменет за посетителите. Студентите ќе можат да ги посетат работилниците поврзани со културното наследство кои се организирани во соработка со сите национални установи на ниво на регион, а целта е да им се овозможи промоција на културните вредности на регионот преку вклучување на млади лица со посебни потреби. Исто така ќе можат да бидат посетени институции во Република Македонија, институции кои имаат статус на културни богатства и културни добра. Програмата опфаќа разни активности наменети за културно наследство, едукативни работилници наменети за лица со посебни потреби и содржини. Се очекува младите да посетат работилници поврзани со културното наследство кои ќе бидат дел од програмата. Ќе имаат можност да ги видат материјалите снимени во студијата „Ех, ти ли?“, а потоа истите да ги остават настрмаани. Импресивно ќе им биде секое дете да види на кое место живеат. Дополнително, преку предавања предвидени за време на вакви работилници учесниците ќе можат да добијат информации за културното наследство


===== CHECKPOINT 015 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

Портпасител на извештајот амбасадорот на ОБСЕ – Нина Солачиќ порача дека во извештајот за напредокот на земјата што Република Македонија го подготви во првата половина од 2010 година, постојат области на кои Брисел директно ги набљудува. – Европската комисија, со цел Македонија да остане целосно самостојна и независна држава, побара од Советот да усвои рамка за утврдување на тоа што може да се случи со реформите, особено во правосудството, образованието… Советот смета дека е неопходно да биде донесена одлука дали ќе биде прифатена една таква препорака.- Советот ќе ја земе предвид Македонија во првата половина од годината, доколку препораката не биде усвоена, истакна Петер Стано, портпарол на делегацијата на ЕУ. Според Стано, Брисел е загрижен дека европската агенда не треба да остане само на хартија и оти препораката за почеток на преговори останува во сила. – Процесот треба да продолжи во тој правец… Советот ќе продолжи со имплементација на препораките на Комисијата наредната година и препораката за почеток на преговори. Ова прашање мора да остане високо на агендата и оваа препорака мора да се испочитува – подвлече Стано. Стано беше дециден дека ЕК има капацитет да преземе некои мерки во однос на реформите, особено во економијата, слободата на медиумите, владеењето на правото, борбата против корупцијата… – Советот ги нотира препораките и препораките на ЕК. Тој подвлече дека Европската комисија во јуни годинава направила ревизија на препораката дека Македонија е подготвена за членство во Унијата, но очекува земјата да продолжи со спроведување на реформите во сите области. – По добивањето позитивен извештај од ЕК во првата половина на годината, Комисијата продолжува со реформите. Процесот треба да продолжи со имплементација на законите во сите области како реформите во судството, слободата на изразување, јавната администрација… – Пристапувањето во ЕУ бара од земјите членки да спроведат реформите што вклучуваат спроведување на реформите – подвлече Стано. Тој оцени дека Македонија спроведува голем напредок во имплементацијата на законите кои се однесуваат на судството, корупцијата и економијата, како дел од реформите. Мисијата на ОБСЕ е фокусирана врз усвојување на законодавството кое забранува корупција, а истото подразбира дека земјата треба да изврши реформи во судството, јавна администрација, пазарната економија…- Имплементацијата на реформите подразбира исполнување на реформите кои овозможуваат отворање нови работни места, воведување конкуренција, воведување нови технологии и системи за управување со отпад, воведување електронска трговија со човечки органи, почитување на човековите права…На новинарско прашање дали извештајот покажува оти Македонија успешно ги исполнува обврските што произлегуваат од Рамковниот договор, амбасадорот врз база на заслуги даде одговор дека извештајот содржи препорака која била одбиена. – Се согласивме да не ги спроведовме препораките согласно забелешките дадени во претходните години, поради некои технички недостатоци. Владата ја задолжи државата за одржување на локалните избори во 2009 година со цел земјата да продолжи со реформи


===== CHECKPOINT 015 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

основалLL.MK – Римакологика, уметност и математика – Мултидисциплинарен пристап врз истражувањето – Мултидисциплинарен пристап кон решавање на комплексни проблеми.Прошетај и учетај – Провери ја програмата Интерактивно учење за ученици кои имаат интерес во областа на математика.Ќе дознаете за примена на математички алатки за решавање на реални проблеми.Ќе научите како да конструирате проекти за користење на проекти поврзани со математиката, така што тие можат да можат успешно да се применат и на други полиња на истражување.Да се ​​биде успешен пример на професионалец кој работи математички софтвер со користење на реални проблеми од други области на животот.Развиваат знаења и вештини кои можат да се применуваат во практични ситуации.Вие сте одговорни во примената на науката за математика?Зошто да не??Вие сте добредојдени.Зошто да биде еден од ретките истражувачи кои имаат корист од вашата експертиза во областа на инженерството?… [-] поддршка.Ве молиме да кажете, “Имајте го примерот!”Тој е вашиот избор!Учи силно?Тој е вреден!Тој е како мене!”Додирајте не!Тој ми даде на знаење и искуство!Тој ми ги даде своите раце.Тој е совршен!Тој направи чуда!Додирајте не назад!И по една година…Тој направи чуда!Тој направи чуда, сè што прави.Кажи што направи!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда.Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!”Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!”Подигнаа дрвја!”Тој направи чуда!тој направи чуда!”наведени камења!!!Тој направи чуда!”И така направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!”Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!”Тој направи чуда!”Тој направи чуда!Тој направи чуда!И направи чуда!Тој направи чуда!И направи чуда!Тој направи чуда!”Тој направи чуда!Тој направи чуда!!!Тој направи чуда!Тој направи чуда!И направи чуда!Тој направи чуда!“Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда…Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда…Тој направи чуда!”И направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!Тој направи чуда!”Тој направи чуда!Тој направи чуда!”И направи чуда


===== CHECKPOINT 015 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

снежните студови ја зафатија земјата. Повисоките темпeрaли береа во делови на северна Италија. Зимни ветрови однесоа над 2.200 човечки животи. дојде зима!По долги, меки врвци од снег снеговни лежеа, смрзнати влажните дубрави смрдливи на полињата студови дигнаа високи зимњи. Во троскот студови студовите дубрави смрдливи на полињата студови дигнаа високи студови дигнаа високи дубрави дубрави. Во троскот студови дигнаа високи снеговни студови дигнаа високи дубрави смрдливи на полињата смрдливи на гранките смрдливи на полињата смрдливи на полињата смрдливи на полињата смрдливи дигнаа високи студови дигнаа високи дигнаа високи студови дигнаа високи дигнаа високи дигнаа високи дигнале високи диполни диполни дини. По долги, меки врвци студови дигнаа високи дими, студови дигнаа високи дињи, високи дими студови дигнаа високи дими.миња студови дигнаа на високи дими – зимни дубрави.Во троскот студови дигнаа високи студови високи дими високи дини покрај полињата смрдливи на гранките смрдливи дими, смрдливи дими високи дими, смрзнати дими високи дими високи дими високи дини. -На сува влажна земја дигнаа високи дими високи троскот и дигнаа високи дими високи дими високи дими високи дини.Во троскот студови дигнаа високи дими високи дими високи дими високи со високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими високи дими


===== CHECKPOINT 015 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

рушење мост на местото каде куќа веќе не направив, кула висока над пепел висока над 1,5 метри висока над селото в село Крушевица.мен го донесов, но на овој мост чумата веќе нема ни да ја искритикува, а од небото ништо живо.амнаведнат на небото ми заличи на жена од селски куќи и души.амнаведнат на огин гроб не горат коските а само ми блескаат очите, и ми горат коските.амнаведнат на небото ми заличат како на свиен гроб, со две долги сламца искривени в срце ми лежат?амнаведнат на земјата млада.амнаведнат на небото ми се отвора гроб на човек кој ги дал имињата што ги дал на коските, високи две стомни, високо над карпа висока над две лакти висока и над две лакти високи, како да го зеле од рацете, го зеле, го зеле, го натерале, го исекле со врба со око го однеле во непознат правец.амнаведнат од гробот се зори минав, веднаш на чаршиите лежев, со рацете на раце лежев, а на него се вртам, во Белград го земав со себе тој човек и веќе ја погледнав гробот, а коските ми се замараа.амнаведнат на него гроб до гроб лежеа.амнаведнат на него гробните маки!амнаведнат на небото ми заличи на срце што личеше на жена силна и силна!амнаведнат на гробните маки!амнаведнат на небото го донесов гробот, веќе се зори, наквечер го донесов на небото живототворниот.амнаведнат на гробот го донесов гробот и на него што на гробишта гинат.амнаведнат на гробот ме зема, ме носи во рацете со себе милно да довлечам, милно милно се отвора, а на гробот в село пеат, како што пеат песните пеев.амнаведнат на гробот ме носи длабоко во градите.амнаведнат на гробот го понесов со себе гробот и ја лежев.амнаведнат на гробот со коските што гинат на земјата.амнаведнат на гробот ми в градите, а на вратот гробишта лежи закопан млад војник, човек за кого долго време немаше никаква спомен.амнаведнат над гробот, на кој ќе остане тој што ќе каже: мрак и мрак, темнината и темнината!амнаведнат на гробот, на кој стоиш, во гробот лежиш, а на


===== CHECKPOINT 015 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

студирање ли ќе се сринаш со туѓи црни дворови ли ќе јасно ли? ли ќе лиеш ли и на туѓи души, мрежи ли ќе горат? ли ќе јасно ли ти е на срце, та од војна тажи низа мотики и пот за изгрдба ковани камења? ли ќе знаеш ли дека тажи низа удари по туѓи бели дворови ли ќе зберееш ли срцето на смртта, та дури и по патиштата далги и јад се надвиснал ли срце што тажи низа удари по туѓи бели дворови? ли ќе го запреш ли ќе скокне ли утринта да се стопиш ли, та дури и по цел свет на долга низа маки за татковина? ли ќе се сринаш ли, та на туѓи бели дворови ли ќе б’сне ли срцето на болката наша, а по полињата родни роднини што тажат? ли ќе збереш ли, аир, и нам низ преполни полиња — с’лнце сјае во тивките летни сенки? ли ќе се потат ли, та, та од војна та да се стопиш ли, та да се стопиш ли, а од војна тажи низа удари по туѓи бели дворови ли ќе зберееш ли, та од војна та да се стопиш? ли ќе се стопиш ли, та ќе јасно ли ќе јасно ли ќе знаеш ли на туѓи црни дворови? та од војна ќе ја запреш ли, та дури и од војна тажи низа удари ќе умриеш ли, та во војна ли ќе се стопиш? ли ќе имаш ли срце, та со јад ќе се стопиш и на туѓи бели дворови? ли ќе ја зазориш ли, а врз туѓи таги ли ќе рупиш ли, та и нам низ лија брегови
ќе зберееш ли, таја вечна мака што ќе се тажи, а што ќе остане за долго? ли ќе се стопиш ли, таја мака – мака што ќе останеш во борбата со сичко! ли ќе јасно ли беше на вратот ж’лто не ќе останеше, а закопан ќе останеш, и на гроб да е пред гробот? ли ќе останеш без борба долго, а таја мака – на гроб да е пред гробот, а гробот, и по целата мака — ќе останеш долго. таја мака – таја мака – а закопан ли ќе останеш без борба, на гробот, на гробот, на гробот — ќе останеш без борба долго. таја мака – сама ќе си светиш ли, таја мака –


===== CHECKPOINT 015 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

полн!Некаде покрај нас – на работа!Изобличени, ние го жалиме, – на војна, на трудот, на болката, – – на трудот!Но, од војна сме далеку!Донеси да го предадеме трудот, и да тргнеме по патот на борбата!Нема веќе тргај ни рој нас, и кажи ни рој нас – ти да не загинеш!Но, нема веќе да загинеш!Дојди на борба!Дојди на борба!И кажи ни рој нас – војна!Нема веќе
колку што ти душа сакаш!А, нема веќе војна!Одете си вечерите, вечерите, и рој првата, и ќе изгрееш над првата татковина, на вратот твои!Но, и да загрнеш срца широко, да не горат, да не плашат, и да не плашат – црнилите, и крвта твоја да не изгори!А, рој вас, глави машки да не свети!Та, рој вас, горко, горко, ви се шири, – и крвта твоја да не пламенне!Дојди на борба!Камион рој вас, горко, да е темно, – да не гори!И темнината гори!Камион рој вас, горко тебе, горко вас млади!Но, камион рој вас, горко вас млади!Никој не венел, – вас млади, горко вас млади!И Ве рој вас, горко вас млади!Кој ви го дал трудот, кого вас, горко вас млади, горко вас млади!Вие рој вас млади, горко, кој сте како нас, горко тебе млади, горко вас млади?Кој ви дал петли во рацете твои рој души да свети?И кој направи тука – полето широко, па да светиш, и да плачеш, па да јаснови, и јасно да рој вас млади!И кој направи тука за вас млади, горко, што правите?Камион рој вас млади, горко вас млади, горко, горко, и на вас млади!Вие рој вас млади, горко вас млади!Ако не си ги поминете деновите, рој вас млади, горко, тешко зачмаени, и не сакајќи да рој вас млади, горко ќе ве рој, и ви нов, тежок и тежок живот!Вие рој млади вас млади!Вие рој млади, горко за стари времиња!Вие млади!Вие рој рој млади, гор


===== CHECKPOINT 015 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

реализирана ФЕИТ: Техника на висок напон-1, предавања 2012г. 22а предавања 2012г. 84прослава над напон – мaг. 33 a) Сл. 2.2: Енергетска класа М=1-2 Во општ случај, напонот за хомогено електрично поле се определува согласно површината на струјата U R = 0,5 ± 0,0 < 0 ; r> U r = U r > U R > > U r > U r > U r > U r > r > r = U r. Сл. 3.2: Како основни критериуми при проектирањето се одредени геомеханичките својства на електричниот лак, при специјални услови, но и нивната распределба при разни услови на изолацијата – под дејство на ел. сили итн. Во практиката се применува теоријата стара околу 10.000 години: диелектрична цврстина на материјалот, густина на диелектричната цврстина на материјалот, еластичност на воздухот итн., а поретко и цврстина на материјалот. Затоа постојат повеќе теории. Најпознато е влијанието на воздушните сили на гасот низ диелектрична цврстина. Нивната распределба и распределба бара испитувања на нивната распределба, испитување на составот и распределбата, одредување на својствата, распределбата итн. Како фактори кои влијаат врз изборот на карактеристиките на маслото како материјал значајно влијаат врз распределбата и распределбата на загубите, т.е. процесот кој придонесува површината од изолацијата да биде цврста. Зависностите можат да произлезат од разни параметри, од составот на маслото, количината на маслото, количеството на изолационите материјали, степенот на концентрација итн. Затоа постојат најразлични модели. Кај изолацијата постојат разни методи, зависно дали станува збор за изолација или за изолацијата добиена со загревање. Меѓутоа, најчесто изолацијаите делуваат слојадно. Притоа можат да бидат применети различни видови масла: маслодајна, електродата, маслодајна итн. Во зависност од карактеристиките на изолацијата настануваат различни видови маслодајна, а понекогаш и полимерна. Љубомир Николоски: ТВН-1 предавање бр.1, 78 375 72 59 1297; 2012г. 22а предавање бр.1 72 386 58 222; 2012г. В Ал. Рид: ТВН-2 предавање бр.1 72 311-263 110131; 2012г. 23а предавање бр.1 86 64 82 77 4315-3435; 2012г. 23а предавање бр.2 7218 7235-423 165-6139; 2012г. 24а предавање бр.1 9420 7816-1112-4177; 2012г. 24б 5418-178 11215); 2012г. 18


===== CHECKPOINT 015 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

подигне.3.1 Група мерки: Дефинирањето на мерките ќе се врши на два начина: прво преку разгледување на тековната економска активност преку изготвување детална анализа на тековната економска состојба, потоа преку разгледување на тековната економија преку поднесување предлози по разни прашања поврзани со макроекономските услови; второ преку разгледување на тековната економска активност преку разгледување на тековната економска состојба на претпријатијата посебно преку разгледување на тековната економска политика во тековната деловна година; трето преку разгледување на тековната реална економија преку разгледување на тековната економска состојба во тековната 2018 година; и трето преку разгледување на тековната економија преку разгледување на тековната економска состојба на претпријатијата врз разгледување на тековната економска политика. Од овие причини законодавно-правната комисија за одобрување на мерките ќе разгледува начини како да се усвои оваа политика преку донесување разни заклучоци. Тоа ќе произлезе од спроведување на јавната расправа преку разгледување на тековната тековната економска политика во која треба да бидат донесени релевантните заклучоци во врска со буџетската политика што понатаму следуваат. Притоа треба да се земе предвид дека во спроведувањето на мерките ќе учествуваат и експерти во донесување на одлуки и преземање на соодветни мерки. Во таа насока, заклучоците ќе бидат проследени со соодветни изјави за можни влијанија врз економската стабилност на долг рок што се очекува да се одрази врз монетарната политика. Воедно, истите ќе дадат придонес во одредувањето на каматните стапки врз макроекономската стабилност; соодветно осигурување на вредноста на домашната валута во однос на домашната валута; соодветен контраст на каматната стапка и нивото на каматната стапка на државните обврзници; рационално користење и вреднување на валутните структури кај девизниот курс согласно стандардот (ако се користи кредитни инструменти); давање дополнителни средства преку продажба на девизи; обезбедување услови за натамошно кредитирање и издавање обврзници врз основа на кредити. Посебен осврт ќе биде направен на ефектите од промените кај девизните курсеви врз финансиската стабилност; мерки од монетарна позиција, мерките кои се однесуваат на каматните стапки и каматните стапки и друго; итн. За обезбедување на транспарентност, транспарентност и контрола над финансискиот ангажман банките ќе можат да аплицираат кај комерцијалните банки кај Народната банка или деловните банки. Имајќи го предвид присуството на НБРМ меѓу банките, имајќи го предвид фактот дека дел од нив веќе подолго време водат финансиски бојкот, Владата очекува одобрување од НБРМ за спроведување на мерки преку нивно активно вклучување во монетарната политика. Најпосле, кредитната поддршка треба да придонесе и за зајакнување на кредитната активност на банките кај деловните банки со цел нивно успешно справување со кризата. Имајќи ја предвид политичката нестабилност помеѓу политичките елити во изминативе неколку години, банкарскиот сектор и банките во Македонија беше доста активен. Имајќи го предвид фактот дека македонската економија е релативно млада економија која бележи постојан раст и развој, сепак се`уште состојбата е многу голема. Имено, поради кризата дојде до израз од неколку причини: прво, преку зголемување


===== CHECKPOINT 015 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

отфрлил гердан с и л е л ли ј но ли гл л ли му в на нам нам на нам на нам на нам на нас на нам на нам нам на нашите на нам нам на нам на нам нам, на на нам на нам на ним на на нам на нам на на нам на на нам на нам не на на нам на нам нам на не на нам на нам ни нам на не им нас нам на нив?ак ли нам ќе им биде јасно?Нак ли ќе им биде срам, а нам на нам, на ним на ним на нам?Вие, што се борите да биде блзи така?Времиња, пепел, пепел, пепел, пепел – па и вас не право да загинете, ништо не ме покоси!Времиња, пепел, пепел, шипитропен пепел, пепел, прав и пепел – тука е сè!Времиња, пепел, правдини, пепел, пепел и пепел – тука е сè!Времиња, пепел, пепел и пепел – тука е сè, тука е сè – тука е сè, тука е сè – тука е сè!Времиња, пепел, пепел и пепел – тука е сè!Времиња, гробови, пепел и пепел – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè!Времиња, пепел и пепел – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука – ништо не е – тука е ништо!Времиња, пепел и пепел – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè -нешто што е сè – тука е – и сèнешто живо и сè живо е – тука е – – тука е сè што ни е нам на светот!Времиња, пепел и пепел – тука е – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е сè – тука е – тука е сè – тука е сè – има сè – тука е – тука е сè – тука се – тука е сè – тука е сè – никаде е – тука е


===== CHECKPOINT 015 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

отстранети глави – глави. Во вратот стои свиен меч, на градите влечат глави – гради, рацете шири – лисја меки – рацете растат право, вратот се шири, рацете растат. – носи долга црна капа, долга свилена капа – долга црна капа. Над вратот клавам сува жилав лист од земја – шило, длабок лист – капа на рамо притисна: рацете се стегнаи влечат надолу – стрмнина – стрмнина. рацете шириме – потивко шириме – рамни долги, меки крила – рамни обрачи – шила, грутки. рака длабоко – гранка посинета со лисја широки. рацете ја влечеме за рало на градите обрачи – долга корка сува. рацете шириме – гранка висока, обрачи – шипка длабока. рацете шириме – раце меки – жили удари врз гради – гранка долги синџирчиња. раце шириме – обрачи – обрачи широки: синџирчиња шимпи. рацете и нозете влечеме долга низа на вратот навезен: рало гранка тенки. рацете сечат глави високи – шиле, синџирче и долги синџирчиња – шила – шиле. рацете – долги синџирчиња долги синџирчиња високи. рацете широки синџирчиња долги и над глушецот шилецот долга низа од долга низа од долги шимпир. раце длабоко шијат рацете рамни – долги синџирчиња широки. рацете влечат крв шимпир шиле. рацете мали. рацете рамни – долги синџирчиња широки. рацете шириме – рало шијат шимпир шимпир шиле, шимпир шимпир шиле, шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир шимпир


===== CHECKPOINT 016 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

депозити-Privrova{}-645-5522, Л’лтироф’иште, с. Оштава.Тачкум.Лист.Добра вода.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.Тачкум.


===== CHECKPOINT 016 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

дршците се плашат дека ќе ја изгубат надежта и вербата,дека ќе успеат да се вратат на вистинската патека на која чекорат.Ноќеска во Белград е закажана средба помеѓу лидерот на СДСМ Бранко Црвенковски и лидерот на ДУИ Али Ахмети,но тие нема да присуствуваат,ако се случи нешто неочекувано.Премиерот Владо Бучковски и лидерите Никола Груевски и Али Ахмети вечерва постигнаа договор,во Охрид попладнево ќе се одржи средба помеѓу двајцата лидери Црвенковски и Тачи.Се очекува Црвенковски да ги потврди позициите и да побара средба на претседателите на СДСМ Црвенковски и Груевски за време на нивната посета на Охрид следната недела.Ова денеска го најави потпретседателот Владо Бучковски пред заминувањето за Охрид на средба закажана за в понеделник.Пред средбата Бучковски ги соопшти следните позиции:за три точки: обезбедување стабилност,неменување на Уставот; Црвенковски да оди на избори. Тој додаде дека во Владата ќе го врати дијалогот со Црвенковски: да собере 61 милијарда денари,да собере најмалку 70 милиони,при што СДСМ заедно ќе потроши 100 милиони,да потроши 3 милијарди денари,да изгради нов трговски центар кај црквата Пресвета Богородица”,да собере 200 милиони денари,да собере уште 40 милиони денари,да изгради нов тунел на градскиот кеј и да отвори трговски центри,да собира стари алишта и да резервира леб. Според Бучковски, Црвенковски испратил порака до Ахмети: Вие му ја пеете облеката на Ахмети?,да не се жали,не му се лути; зарем не му ја пеете лице,тој си прави нови ствари на ум? Ако тој направи нешто што нема да наштети,не му ги пеете белите дробови,тој веќе веќе ќе умре,дека тој не се жали,туку се лути,зошто нема право да ги враќа парите.Но ако тој направи нешто што веќе никој не го прави,тој нека не прави ништо…”. За власта тоа е невозможно,тој да направи нешто,но таа е одговорност на оние што сакаат војна и војна. Ако не му наштетат и ако тој направи нешто што не заслужува,тој во следните неколку денови ќе треба да си најде лек за себе.Ако тој не направи ништо во врска со економијата тогаш барем да каже во целост: „Ја судев болката што ја чувствував,зошто не донесов ништо,туку само ја да каже вистината„.И ако продолжи да се жали во борба со сиромаштијата тој ќе се жали,зошто нема да се врати дома,со зборовите дека направил куќа,ама дека ќе направи куќа,зошто не прави,туку ќе направи куќа,куќа,куќа,куќа,куќа.Ако сака човек,за кого ако е човек


===== CHECKPOINT 016 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

билисиДоника Иванова е родена на 28 февруари 1978 година. Дипломирала соло пеење со хорско пеење на Факултетот за музичка уметност во Скопје. Има посетувано часови по композиција кај професорите Тодор Скаловски и Тодор Скаловски. Има напишано четири композиции за симфониски оркестар: “Музика за пијано”, “На овој свет свет убав човек”, “Село”, “По тебе”, “Кажи ми што е”, “Ех, тој да е жив”, “Луда љуба”, “Пусто за живот”, “Лице ми селско!” и “Тешката мака”, “Ајдутин мајка – гробја!” Неколку пати го менувала своето мислење за музиката, за разлика од останатите композитори, кои ја напуштале сцената работејќи со различна техника. Работела кај различни музичари. Победила на натпреварот „”Немој, пеј, пусто ти листо”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“.Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-Лист”-Лист”-Лист”-“Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-“Лист”-Лист”-Лист”-Лист”-Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-Лист”-Лист”-Лист”.Лист”-Лист”-Лист”-“Лист”-“Лист”-“Лист”-Лист”-“Лист”-Лист”-Лист”-Лист”-Лист”-“Лист”-Лист”-Лист”-Лист”-Лист”-Лист”-Лист


===== CHECKPOINT 016 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

velopment sledni rekos na krediti protiv proekti popagande i pri~ini po pati i popagande pati i pandel grupi pari nizzzi i nesto sekoja nizava proektita i trgovata vo vas e vo vespazni re{eni zakoni so korupcijata popagande i vo negoto vas sredstva za nivnite izvr{i od vas dobro da pridonese na mediumite vo delot na sredstvata koja bomba ja prezemete pri toa za nivnite izvr{i za da mo`e obvr{uvawe od zakoni se dodadeni nizhlbite pretstavnici zad pove}e na javen proekti na takvi vo delot na momentot od dena op{ta po pri~ina {to ne mo`e da se koruptat svoite na rabotnite za koi se zadol`eni kako pretprijatija i pati popagande partiski popagandi otvozneni vo momentot zaradi novi raboti }e gi izvr{at proektita i pri~ina na mediumite vo majtniot proekt, ako pripadni izvr{i ne mo`at da mo`at popagandi raboteni na golem proekti ili obvr{tita so rabotnite pri~ini da mo`at doodvetni za koi {to se prezemat da im se ispolnat i u{te popagandie rekonstruktatski pri~ini da poka`at kako mo`e da ja odobri pari koi {to se namat se pravile i za da mo`e popagande na proekti za toa vo vas da gi izvr{i edna{te i od takva proektita i so korupcijata na nivnite obvr{i za da mo`eme da mo`at da popocisuvaat proektiven proekti


===== CHECKPOINT 016 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

примила. Навредата на честа – ако не ја коваме со раце, ја береме – да остане, па ако не и’ мине крвта наша – горко ќе мине крвта наша – на душата ни душа да збере и крвта наша – — и душата наша, – зараснат, а така и нам ни душа ни душа не жнеат, — а нам ни душа ни душа не’ влече!патиштата ни се темни, а темнината не стига, па да се мериме – чумата нитаму – пустата мака!патиштата ни се црни, па ние не сме живи!патиштата ни се темни – маките ни се темни!патиштата ни се темни!патиштата ни се темни, па дури и темнините ни се темни!патиштата ни се темни, нитки се темни, а темнините темништа се темни!патиштата ни се темни, темницата ни се темни.патиштата ни се темни, а темнината – темнините – темнините темни, темнините ни се темни.патиштата ни се темништа – темнините рамни, а темнината свети.патиштата ни се темништа, темнините ни се темништа на душата наша!патиштата ни се темни, а темнината не е црна – туку светлина ни се снижува!патиштата ни се темништа – темништа – преполни, суровините наши сурови.патиштата ни се темништа – темништа, но темнините веди ни се темни – темнините рамни, темнината ни се темни, преполни, темнините црни се темништа – темни, темнините веди се темни.патиштата ни се темништа, а темнината темнините чисти – темни, а темнината златни – темнините бледи – темништата – темницата ни се темништа – темништата ни се темни.патиштата ни се темништа – темнините веди ни веди.патиштата ни се темништа, а темнината – темнините чисти.патиштата ни се темништа, темнината ни се темништа, темнината ни се темништата ведими – темнините веди.патиштата ни се темништа, а темнината рамни – темнините ни се темништа – темништата веди.патиштата ни се темништа – темнините ни се темништа, а темнината ни се темништа – темнината ни прави.патиштата ни се темништа, темнините ни се темништа – темнините светишта, но темништа – темнините веди се темништа – темнините ни ведишта – темнините темнината ни се темништа


===== CHECKPOINT 016 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

рович град е основан 1547 г., по наредба на султанот Ахмед III; тој живеел во Цариград до своето пензионирање. Меѓу неговите последни сили бил самиот император Михаил IV Романов. Во времето на неговото владеење започнала изградбата на тврдината Галата, која станала најголемата градба во градот, во 14 век. Освен неа, во градот постоеле други кули и кули. Во 1552 г. бил основан универзитетот Апостоли во Цариград, како прв универзитет каде учење имало на англиски јазик. Градот станал центар за странски јазици, како и центар за странски студии. За време на владеењето на султанот Ахмед III, Цариград бил место каде биле изведувани разни државни летови. Градот одиграл важна улога во развојот на европските култури, каде биле изградени голем број на палати, палати, палати итн. Градот станал центар за одбрана на културата, културата, уметноста итн. Според некои историчари, населението на градот годишно изнесувало околу 6,7 милиони луѓе. Во градот живееле околу 20.000 луѓе.  Провинцијата Едрене била развиена како место на јавни собири каде населението се собирало на грчки јазик. Во градот доминирале трговци од различни области. Во градот живееле Грците, Циганите, Арапите, Евреите, Египетците итн. Градот станал центар каде се одвивале погубувањата. Според една легенда, султанот Ахмед III наредил да се исечат околу 10.000 луѓе поради кое градот бил принуден да се повлече кон Анадолија. Дел од нив биле убиени, а неколку илјади други биле убиени. По падот на градот многу византиски трговци биле принудени овде да ја признаат својата власт. Во следните неколку години бил изграден уште еден мост по кој се венецијала на Босфорот. Денеска, на овој мост живеат околу 15.000 луѓе. Исто така, ѕидините на градот главно се користат за одбрана. Голем дел од ѕидините на градот се наоѓаат во реонот на Златниот Рог, каде жителите исто така биле принудени да ги бранат своите домови. Така во тој регион се наоѓа денешната тврдина ТМОРО. Во времето на Сулејман I овој град бил главен град на Западна Тракија. Подоцна, во времето на Османлиите бил разрушен од страна на Витскоглу. По освојувањето на Константинопол, престолнината била префрлена повторно во Истанбул 1426 г. Псковските трговци повторно почнале со свои потреби, главно поради пристигнувањето на европски уметници. Според некои податоци, овде биле вработени околу 10.000 луѓе. Така во текот на зимата 1427-1429 година[8][9][10][11][12][13][13][14][15][16][17][18][19][20][21][21][22][23][23][24][24][24][25][25


===== CHECKPOINT 016 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

драмите, јасна, јасна, јасна – зошто е тоа така, а и јасна – зошто е тоа така?Зошто е тоа?Зошто по кривите на селата на теренот та се запираа селата и селата, зошто немаше одзив на населението?Зошто селото веднаш под мостот падна под вода?Зошто селото веднаш ја прекина блокадата на пругата?Зошто од селото?Зошто веднаш од селото веднаш до мостот дојде вода?Зошто од селото веднаш до мостот дојде вода?Зошто по кривите на мостот веднаш до мостот одеше камион, кој немаше капацитет за работа?Зошто од селото веднаш до селото стигаше вода?Зошто од селото веднаш до мостот се обезбедија две машини за потребите на пругата?Зошто од селото веднаш до мостот беа стигаа две машини за снабдување, односно две машини за наводнување?Зошто од селото веднаш до мостот мост стигнаа две машини, од кои едната направи машина за наводнување, а другата машини за наводнување…зошто веднаш до мостот стигнаа и двете машини?Зошто од селото веднаш до мостот веднаш заминаа две машини за наводнување?Зошто од селото веднаш до мостот пристигна камион со опрема за наводнување?Зошто од селото веднаш до мостот стигнаа два транспортни сајми, машини за наводнување и друга машини за наводнување?Зошто од селото веднаш до мостот стигнаа две машини?Зошто веднаш до мостот стигнаа две машини за наводнување?зошто од селото веднаш до мостот отидоа уште две машини?Зошто од селото веднаш до мостот дојде тешка и јасна – зошто се случи тоа?Зошто веднаш до мостот веднаш до мостот веднаш веднаш до мостот веднаш до мостот?Зошто од селото веднаш до мостот веднаш до мостот одеше камион со опрема за наводнување?Зошто од селото веднаш до мостот одеше камион со опрема за наводнување?зошто од селото веднаш до мостот дојдоа машини за наводнување?Зошто од селото веднаш до мостот стигнаа уште два машини за наводнување?Зошто од селото веднаш до мостот дојдоа два електрични возила?Зошто веднаш до мостот отидоа два електрични камиони со машини за наводнување?Зошто веднаш до мостот одеше камион со опрема за наводнување?Зошто од селото веднаш до мостот останаа само две машини?Зошто од селото веднаш до мостот доаѓаа два транспортни сајми со машини за наводнување?Зошто од селото до мостот мост стигнаа уште два големи камиони со машини за наводнување?Зошто од селото веднаш до мостот требаше да дојде камион со машина за наводнување?Зошто веднаш до мостот дојдоа два механичари?зошто веднаш не стигнаа механичарите?Зошто веднаш го напуштија мостот, туку веднаш го напуштија мостот?Зошто веднаш веднаш се упатиле да го напуштат мостот?Зошто веднаш до мостот веднаш до мостот веднаш до мостот веднаш стигнаа два механичари?Зошто веднаш веднаш до мостот веднаш ги ископаа потребните материјали за заштита од


===== CHECKPOINT 016 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

лион долари на аукцијата во Њујорк се украдени од над три милиона долари, соопшти полицијата.Сеизмолошкото богатство е запленето откако полицијата пронашла околу 414 тони тешка чанта во една продавница, во близина на трговскиот кварт каде живеел шеикот Мухамед бин Рашид ел Шеик ал Џазира.За време на извршувањето на рацијата кражбата на златен накит беше откриена кога непознати сторители насилно ставиле накит на масата на стоковната куќа „Синеплекс“, сопственост на шеикот бин Џазира.Минатиот месец сопствениците на продавниците беа информирани дека кражбите се организирани со цел да се спречат лажните продажби на накит, кои според проценките заработиле над десет милијарди долари.Полицијата трага по крадците додека трага по крадците низ градот.Од 11-ти март украдени се 4.072.244 парчиња накит, 9807 парчиња накит, 8.845 ланчиња накит, 7.000 рачни часовници и 900 парчиња часовници.Канадски власти велат дека крадците имале намера да грабнат и над сто трговски марки и ранци.Полицијата трага по крадците.Во акцијата учествувале полицијата и детективски екипи кои ја анализирале материјална и финансиска содржина.Библиските државјани се соочуваат со кривични пријави за кражби.Н.Ш. (37) и неговиот сосед З.П. (44), заедно со полицијата упаднале во продавницата „Синеплекс“, но напаѓачите продолжиле со напади врз продавницата за накит.Нападнати се неколку мостри, кај кои се пронајдени златни прстени.Соседите бараат помош од полицијата кои се затекнале затекнати на местото на инцидентот,но оштетените успеале да се извлечат.По целосното расчистување на случајот тие ќе излезат на улица.Полицијата апелира до полициските службеници, доколку сакаат да ги отстранат украдените предмети да се вратат во просториите на продавницата или банкиите.Извор: Сител.мк/Мима управувал 35 години, живеел во Лондон, но немал никакво познавање од економијата и дипломатијата.Тој не знае како се одвиваше случајот.Лицата се приведени, а истражен судија наредил претрес на местото каде што е извршено разбојништвото.Полицијата трага по крадците.Утрово има голема акција на апсење.Капацитетот на објектите е околу 40 метри квадратни.Запленети се метални шипки, метални шипки, две дрвени колци, петли, шест алки.Полицијата трага по крадците.Уапсени се 490 лица.По завршувањето на рацијата припадниците на СВР Скопје трага по украдениот накит, полицијата трага по напаѓачите.Кантар полицајци кои ги обезбедуваа ограбените простории во паркот “Бисер“.Увид на лице место извршила увидна екипа од


===== CHECKPOINT 016 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

шоскиВо деновите кога студирав бев жив!Зошто ми се стори?Вие ги лишувате белите дворови?Вие ли ги будевте селата и селата?Вие ли им се потсмеваш?Вие ли ги плашев градовите, градовите?Вие им се потсмевате на селата?Вие ли го мразите сокот и лососот?Вие ли ја будевте целата земја?Вие ли ја будевте целата земја?Вие ги жалите селата, селата, градовите!Вие ги жалите селата, градовите!Вие ги срамите селата.Вие ли бере ли водо студена вода?Вие им се потсмеваш на белите дворови.Вие ги срамите селата, селата, градовите?Вие го срамите селата, градовите.Вие ги срамите селата, селата, градовите.Вие ги срамите селата, градовите.Вие ја будевте целата земја.Вие ги срамите селата, селата, селата и селата!Вие ли ги срамите селата, градовите, селата, градовите?Вие ги срамите селата, градовите.Вие му пеете обрачи на полето.Вие ја будевте целата земја!Вие го срамите небото, селата го срамите, селата го русале, градовите ги бере.Вие ја срамите сета земја, селата ја русале.Вие му пеете обрачи на полето, градовите ги русале, селата ги русале, градовите ги русале и селата ги русале.Вие му пеете обрачи!Вие му пеете обрачи!Вие му пеете обрачи!Вие му пеете обрачи со вино!Вие му пеете обрачи го пеете обрачи со вино!Вие му пеете обрачи му пејте го јазикот!Вие му пеете обрачи, селата го русале.Вие му пеете обрачи му пеете обрачи.Вие му пеете обрачи му пеете обрачи.Вие му пеете обрачи го, пеете, му пеете обрачи му пејте му го, пушете му го.Вие му пеете обрачи му пејте му пејте, пушете му пејте му го, пеете му пејте му песната, пеете му песна!Вие му пејте му песна.Вие му пејте песна пеете, пејте му песна пеете, пеете му песна!Вие му пеете песна пеете, пеете, пеете, пеете му песна.Вие му пеете песна, пеете песна!А тој, на вратот му пеете, пеете му песна!Вие му


===== CHECKPOINT 016 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

мерењето НА ВЕЛОЦИНКА ГОРКИОТ ВРСКА СО НОВИОТ ПРЕДИЗВИН ВО ОДДЕЛОТ ПОВТОРНИКОТ СО МИСЛЕЊЕ СО НОВОДОТ БИЛО САЧАР ВО СТУДИО НА КАРПОШ МОДИФИЦИЈАТА СО НОВОДОТ СО ГЕРИО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА http://www.macedonia-mobile.org/publikacija-name-medium-polici-polici-bizhem/Јавно претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор (ЈП Службен весник на РМ бр.181/2) Во февруари 2008 година ЈП Службен весник на РМ ја објави публикацијата “Задолжен регистар” која што содржи 327 страници, избрани од Државниот завод за статистика, со цел да им помогне на граѓаните на Р. Македонија и Р. Македонија подобро да го надминат јазот што постои на национално ниво помеѓу двата пункта, односно граѓаните на Р. Македонија и Државниот завод за статистика[3]. Истата е напишана со цел да им помогне на граѓаните во борбата за подобар стандард, односно поголема сигурност во вработувањето и вработување: ЈП Службен весник на РМ бр.175/2009 година изготви документ за верификација на документ во кој што стои дека: © КИМ ИНВЕРТ НА ЦЕЛОСТАНУВАМ ПРЕД ЦЕЛОСТНАТИТЕ КОМБИЛАТНИ ПОДАТОЦИ И НАДАРИТОНСТВЕНИ ПРЕТСЕДАТЕЛОЦИ © КЕ ВИОЛЕСТ ПОВТОРНО ВО ФИЛАНТРОПЈАНИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА [4]. Клучни зборови: јавен регистар, јавна политика, јавен катастар, градежништво © КЕ ВИОЛЕТНИЧАРКА МАКЕДОНИЈА НА СПЕЦИЈАЛНАТА ЛИНИЈА [5] © 2010 © 2010

 2010

 2011

 2012 ГОДИНА КОМПАНИС 2007 [6] 2011†11 јуни 2011

 2012

 2011

 2011† 2012 мај 2014 © 2011

 2011

 2011

 2011† 2013

 2011

 2011† 2014† 2012† 2012

 2011† 2010† 2014† 2010† 2011† 2011† 2011† 2011† 2011† 2011† 2011† 2011† 2011 † 2013† 2011† 2013† 2011† 2011† 2012�


===== CHECKPOINT 016 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

Посеарки цел свет чека на војна: зошто толку многу војници? зошто толку многу војници? па зошто толку многу им е потребна помош? зошто постојано е на војна? што значи смртта, животот? зошто е неопходно да се биде подготвен за војна? зошто секој друг начин? зошто, зошто, браќа мои, сте во војна? затоа што во војна, ние сме сите три исти. зошто се плашат, зошто, зошто, за човечки правдини? зошто, браќа мои, се плашат, зошто, брат свој? зошто, браќа мои, браќа мои? за војна! вие не сте сите пет народи? па зошто, браќа мои: зошто, браќа мои, што е целта? зошто, браќа мои, да знаеш, браќа мои? зошто, браќа мои? зошто, браќа мои, да знаеш, браќа мои? зошто? па зошто, браќа мои? зошто? зошто, браќа мои, па зошто, браќа мои, што? па зошто, па зошто, браќа мои, сте сите пет народи? што остана? па зошто, браќа мои, ние сме сите пет народи? па зошто, браќа мои, вие сте сите пет народи? па зошто, браќа мои, имате сите пет народи? па зошто, браќа мои, браќа мои, зошто, сте сите пет народи? па зошто, браќа мои, зошто, браќа мои, зошто, вие сте сите пет народи? па зошто, па зошто, браќа мои, зошто, па затоа, браќа мои, па зошто, зошто, па? па зошто, браќа мои, да знаеш, браќа мои, зошто, браќа мои, ние сме сите пет народи? па затоа што, браќа мои, браќа мои, вие си поминете го денот кога сте биле браќа мои, браќа мои, па поминете го денот кога сте биле браќа мои, браќа мои, па да знаеш зошто? па, браќа мои, па, зошто, пазете се, браќа мои, па, да е денот кога имате прилика да поминете заедно? па, браќа мои, па, кој го доживеал тоа? па, браќа мои, па, па, браќа мои, па, па, па, браќа мои, па, па, ако сакате, па, па, па, па, браќа мои, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па, па


===== CHECKPOINT 016 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

Грчкиот јазик денеска може да најде зборови кои се многу блиски до грчкиот јазик. Зборот „грк“ се јавува кога народите кои зборуваат грчки зборуваат изумреа, додека оние кои зборуваат грчки ја имаат истата латинска азбука. Грчки лингвисти, научни истражувачи и лингвисти укажуваат на тоа дека грчкиот јазик бил јазик кој бил зборуван преку трговијата. Грчкиот јазик е еден од петте јазици во светот каде луѓето зборуваат друг јазик бидејќи Грците отсекогаш не постоеле. Грчкиот јазик, исто така, е синкретиленска азбука која датира од вториот век п.н.е. а јазикот датира уште од времето на Антиката. Грчкиот јазик бил измислен во периодот од I до 1 век п.н.е. па сè до раниот 20 век од страна на грчкиот историчар Херодот. Грчката национална култура денеска е комбинација на грчкиот јазик, култура, јазик и уметност. Грчката култура, заедно со другите грчки култури исто така претставуваат дел од грчката култура, како наследство на грчкиот народ. Грчката влада го забранила користењето на грчкиот јазик во државните граници поради нивните политички цели. Грчката влада сметала дека употребата на грчкиот јазик претставува злосторство против човештвото, додека властите го користеле јазикот на националните Грци. Грчката влада почнала процес на издавање на натписите наречени „”Преевкион”“. Во 1925 година властите официјално го усвоилезаконот според кој грчкиот јазик бил прогласен за јазик на државата грчки во 1936 година. Уставот дава многу блиску значење на грчкиот јазик и истиот станува модерен грчки јазик. Грчкиот јазик го користат сите групи на луѓе кои зборуваат грчки јазик во државата, но сепак се користи и англискиот јазик како секојдневен јазик. Грчкиот јазик е официјален јазик во земјата но сепак официјален јазик. Атина е исто така официјален јазик на државата Грција бидејќи нејзиното тврдење дека постои грчка нација нема официјално писмо се смета како доказ за постоењето на македонскиот јазик. Постојат голем број на грчки куќи кои постојат во Грција но скоро сите се затворени. Грчката влада го укина писмото пред 1930 година употребувајќи грчки имиња, како знак на протест кон државата. Грчкиот јазик е службен јазик на целата територија на земјата, вклучително и на Балканот, особено во северна Грција. Грчката влада забрани употреба на грчкото писмо и писмо во секојдневниот говор дури и на државни празници. Грчката влада исто така забрани употреба на грчкиот јазик поради својата неприлична употреба во областа на образованието, културните настани и спортот. Грчката влада забрани употреба на зборот Македонија во државните училишта, црквите, основните институции, медиумите, па дури и во училиштата. Грчката влада одобри продажба на македонски книги во вредност од страна на државата, сметајќи дека ќе предизвика голема штета за грчкото општество. Грчката влада забрани употреба на зборот Македонија заради својата употреба во училиштата, јавните


===== CHECKPOINT 016 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

250% царина: 150 долари алжирски алат, свила во вид на плетиво, смрдливи бели сува ткаенина, памучна сланина, маслинка, тутун, црвен пипер, тутун, житцево 95% тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, памук, тутун, тутун, тутун, тутунносните руди, како и среброто: тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, тутун, вино, тутун и тутун.На трудот можат да се додадат материјали кои се користат во земјоделството, шумарството, индустријата, туризмот, производството на тутун, земјоделството, туризмот.Канцелариите може да се посетат и на веб страницата: http://www.vreme.mk/vest.aspx?tab=com_article&ternacional=1&vid=4&ts-1локалните радио станици.Ве повикуваме, доколку сте заинтересирани да контактирате со нашите клиенти, да бидете поставени во просториите на нашата компанија или пак директно на сајт каде имате директен пристап до нашиот бизнис.Канцелариите можат да бидат лоцирани на улица „Македонија”, ул. „Ехенаја Хаџијанустрија“, во близина на Куршумли-ан, зградата на Народната банка, веднаш до Националната банка…и други придружни објекти.Канцелариите можат да бидат лоцирани и на периферијата од градот каде можете да ги најдете најубавите Македонски бањи – Камениот мост.Канцелариите имаат заедничка просторија – градина на неидентификувани експонати.Канцелариите се состојат од мала површиначе каде се наоѓаат предметите кои ги изработуваат трговците.Канцелариите се наоѓаат на улица „Димитар Влахов“ бр. 64, спроти поранешната фабрика „Алумина“.Канцелариите имаат површина од околу 800 м2, што претставува околу 50% од вкупната површина под нив, наменета за продажба.Канцелариите се наоѓаат на аголот меѓу улиците „Македонија“, „Христо Татарчев“, „Мито Хаџивасилев-Јасмин“, „Васко Каранџулов“, хотелотмагнат и хотел „Панорама“, спроти хотелот „Александар палас“, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 1, хотел „Александар палас“, над хотелот „Александар палас“.Канцелариите кои ги нуди нашата компанија се лоцирани на аголот пред хотелот „Бристол“ и во близина на хотелот „Солиана“, сопственост на општина Карпош.Канцелариите имаат посебни простории изградени за време на предизборната кампања.Канцелари


===== CHECKPOINT 016 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

тајната на црквата никога не раздвоила од родните. И по смртта на родните прилика се распознаваат премудроста и силата Божја! Зашто Господ Исус Христос ни кога умрел, никога не ги оставил коските Негови, ами му се јавил на слебот човечки: Велојунак ли, Царе, врева ли? Бог никога не умрел, оти смртта се надвиснал над човек – на човек ли му е? Велојунак ли еднаш се јавил: Велојунак ли е, Велојунак ли? Велојунак ли, Велојунак ли еднаш се јавил, Велојунак ли еднаш се претставил, Велојунак ли еднаш се појавил, Велојунак ли еднаш се појавил? Велојунак ли му се појавил на ородуецот песна – оро песна пее, Велојунак ли му се јави на ородунак ли, Велојунак ли еднаш се наравнал ли? Велојунак ли еднаш се јавил? Велојунак ли му се појавил на ородунак ли му се појавил на ородунак ли еднаш се на умрени? Велојунак ли еднаш се случил, Велојунак ли му се јавил на ородунак ли еднаш се раочнал ли, Велојунак ли му се јавил на ородунак ли еднаш се на умрени му се јавувал ли на ородунак ли, Велојунак ли му се појавил на ородунак ли, Велојунак ли еднаш се јавувал ли еднаш, Велојунак ли се на ородунак ли еднаш, Велојунак ли еднаш се раочнал ли умрел ли еднаш, Велојунак ли еднаш се на ородунак ли еднаш, Велојунак ли еднаш се јави ли еднаш? Велојунак ли се јавил еднаш на ородунак ли му се јавуваат песните на Велојунак ли му се јавил на ородунак ли, Велојунак ли еднаш се јавувал на ородунак ли? Велојунак ли еднаш се јавил на ородунак ли, Велојунак ли од прилика се намножил ли еднаш? Велојунак ли се појавил на ородунак ли се појавил еднаш на ородунак ли му се јавил на ородунак ли му се јавил на ородунак ли, Велојунак ли еднаш се појавил ли на ородунак ли еднаш, Велојунак ли умрел ли од гроб ли еднаш,


===== CHECKPOINT 016 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

вратамМинатите денови бевме ковани, пусти бочви.Од темни зори до мрак се раздвоија самовили и сичкосани,од жалба до смрт бегла се зеле, од солзи наранети.Донеси ги на свет снаите удари нашите дојдова,по патиштата скришно високи.Денот – Ден – ден кога сите ние го споменуваме овој ден.Денот – ден кога сите јунаци паднати од војна го береа,а можат наминаш со денови да го болат.Денот – месец – месец на борба!Денот – месец еден за борба.Денот – месец кога сите јунаци се запираа со борба.Денот – месец ноември кога сите го сринаа со бочви.Денот – месец февруари кога сите јунаци од војна до војна изумреа,а самовилите се запираа од војна до смрт.Денот – ден на борба се бочви со бочвите.Денот – месец јануари кога сите јунаци се запираа,а
и со бочвите се запираа во борбата.Денот – ден на борба се деновите кога сите сили се надраснат.Денот – месец мај.Денот – месец кога сите јунаци се запираа,по патиштата скришно им светеа на градовите.Денот – месец мај.Денот – ден на борба се деновите кога сите борбата се надраспнаа.Денот – месец месец јуни кога сите ние умреа.Денот – мај кога сите беглаа зелени,од жалба до смрт се зеле врба, кога сите јунаци изумреа.Денот – месец Мај, месец мај кога сите ги береше дрвјата го светеа огинјето светеше.Денот – мај кога сите беглани млади јаваат радоста на земјата,кога сите се ранат -без разлика на каква мака лежат.Денот – ноември кога сите млади прокопсаници си појдоа дома,кога сите го бере полето.Денот – месец мај кога сите беглани заспаа и сите береа – дома се сите береше родните родни бочви.Денот – среда кога сите сите сили се раздвоија.Денот – кога сите заспаа беваа – кога сите бегосани изумреа,и на светот муградуваа.Денот – март, кога сите бочви ги рушеа покосираа селото,а самовилите си викаа: „Жив си ти, мајко, не ли ти кажав!“.Денот – март кога сите береа проклети,кога сите проклети,подигаа дрвјата над селото – двата брега – двата беговни.Денот – март


===== CHECKPOINT 017 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

достоинствено да тргнеме ние Македонците од Егејска Македонија! смрт не’ чека! нашава татковина, татковина, татковина за нашите машки браќа по род, род, род, род, татковина смрт ни за род, а од се срце да го пиеме, да ја пиеме, да ја пиеме. оти, браќа и сестри не ни се, не можат да веат, туку нам ни се, оти од секаде машки ни се коските!
Зоре, мори, веди се,
родилеку,
лежи се,
пусто зазори,
дели и каракамен на тија темни дубрави,
чемполињата ни јаки нам низ срцето нараснаа!
оти сите сме по цел свет чисти,
од ден на ден се умирагори!
оти сме бели гробја,
по целата земја сме сниснати
и по цел свет сме чисти.
оти сме чисти!
оти сме чисти!

оти сме чисти братко,
и по цел свет сме чисти!
оти сме чисти!
оти сме чисти!

оти сме чисти.
оти сме чисти по цел свет сме сниснати

онија чисти!

оти сме чисти.

оти сме чисти по цел свет сме чисти!

оти сме чисти!
оти сме чисти.
оти сме чисти!
оти сме чисти!
оти сме чисти нашите усти чисти!
оти сме чисти по цел свет чисти!

оти сме чисти,
оти сме чисти.

оти сме чисти, добри, добри, добри, добри, падилишта чисти.
оти сме чисти, добри, падисани,
оти сме чисти.
оти сме чисти.
оти сме чисти, добри, оти сме чисти.
оти сме чисти.

оти сме чисти.
оти сме чисти, чисти,
оти сме чисти.
оти сме чисти.
оти сме чисти,
зачинети.оти сме чисти.
оти сме чисти, падинети.

оти сме чисти.


оти сме чисти.


оти сме чисти.
оти сме чисти, чисти и крвта ни е богата!


оти сме чисти.
оти сме чисти.

оти сме чисти нашите родни гробови
оти сме чисти, чисти, не раниле
оти сме чисти.
оти сме чисти.
оти сме чисти.
оти сме чисти.

оти сме чисти!
оти сме чисти!

оти сме чисти
оти сме чисти


===== CHECKPOINT 017 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Блиц го нарекуваат Александар Македонски. Тоа име веќе илјадници години стои на патот кој води до денешната модерна македонска држава. Името Александар Македонски е многу јасно, а името кое тој ни го остави, за нас Македонците, има свој корен и од него можат да се направат многу големи чекори. Македонците ја носат вистината за себе, за својата татковина. Да го наречеме Александар Македонски. Името на неговиот род, историја и култура, македонскиот јазик, култура и вера. Тоа име стои во нашата меморија и за нас Македонците, а се споменува и во Библијата каде стои: „Јас сум Александар Македонски“. И ако Македонија постоела и постоела пред неа, тоа име ќе останело и за следните генерации. Тоа име се повторува во сите земји на светот, а ние денес го чувствуваме и кај многу наши сограѓани Македонци. Тоа име ни се роди од свети Климент Охридски, кој свети како заштитник на Охридската архиепископија, а тука е и гробот на Свети Наум Охридски. Нашата татковина беше силна, како и цела Македонија, па и Бугарија, како и Србија, така што и денес ние имаме своја татковина – Република Македонија. И по тој повод разговаравме со премиерот Никола Груевски, кој, пак, ни порача дека времето е далеку, а времето е далеку….„Кој од овде?„Ми беше тој мртовци. Тоа ми рече:„Минете, кажете, кажете, господине Заев: Ве молам не ме бојте, еве ве молам не ме пејте, кажете, кажете, кажете, кажете, кажете, не ме пејте, кажете, кажете, кажете, кажете, не ме пејте, па кажете ни на кого не му кажувате!„Минете, кажете, кажете, Ве молам кажете, кажете, Ве молам кажете, Ве молам кажете, Ве молам кажете, кажете, кажете, кажете, Ве молам кажете, Ве молам кажете, кажете, Ве молам кажете не, туку ме пејте!„Минете, Ве молам кажете, Ве молам кажете, Ве молам Ве молам кажете, Ве молам кажете, кажете, Ве молам кажете, Ве молам не ме пејте, Ве молам. Ве молиме кажете, Ве молам, Ве молиме не ме пејте, кажете, Ве молам, Ве молам не ме перете, Ве молам, Ве молам, Ве молам, Ве молам, Ве молам, Ве молам, Ве молам, Ве молам, Ве молам…и Ве молам кажете, Ве молиме, Ве молам, Ве молиме кажете и Вие, кажете, Ве молам кажете, Ве молам, Ве молам да го кажете своето мислење. Вашето мислење за ништо не мерете, Ве молам Ве молам, Ве молиме


===== CHECKPOINT 017 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

траатИзвор: Сител, Сител, Канал 5 ТВ, Сител, Канал 5 ТВ, Време, Канал 5 ТВ.Попусти на улица МакедонијаВо Скопје, со помош на полициската станица Автокоманда, синоќа имаше инцидент од 7. мај 2010. Полицијата употреби солзавец.вори:Фото: Алфа: Канал 5 ТВ, Канал 5 ТВ, Канал 5 ТВ, Канал 5 ТВ, Вечер, Канал 5 ТВ, МТВ 5 ТВ, Канал 5 ТВ, Сител, Канал 5 ТВ, Алфа ТВ, Канал 5 Телевизија.До вчера попладне дојде откако полицаец со огнено оружје испука пиштол на улица пред зградата на Државната пописна комисија.Сторителот и момчето беа повредени.Утврдено е дека напаѓачот им подлегнал на повредите, но полицијата трага по него.Инцидентот се случи два часа подоцна кога полицаец со огнено оружје пукаше врз полицијата.Во полициската станица Автокоманда, денеска се случија инцидент со огнено оружје.Во СВР Куманово вчера претпладне беше убиен Мартин Нешковски.Се преземаат сите активности за расчистување на настанот и идентификација на сторителот.Полицијата апелира сите полицајци да бидат максимално внимателни и да ги почитуваат редот и мирот.Од МВР информираат дека сообраќајот ќе се одвива без жртви.Од денеска почна да се презема акција заради обезбедување лична карта на граѓанинот.Сообраќајот ќе се одвива во две фази.Инцидентот се однесува и на првиот ден од месецов, а ќе продолжи во текот на следните денови.Во Ѓорче Петров, утре се очекува да се одржи мирен протест поради одржувањето на протестот.Во Ѓорче Петров во неделата, пред Собранието на Република Македонија, околу 22 часот беа собрани околу 500 до 400 граѓани.Во Ѓорче Петров, вчера во општина Ѓорче Петров се одржа мирен протест поради убиството на полицајците, поради што беше затворен сообраќајот.Полицијата претходно ги легитимираше демонстрантите кои фрлаа со камења.Во Ѓорче Петров, вчера беа над 200 граѓани.Во Ѓорче Петров, вчера до 23 часот беше мирно, а денеска до 20 часот се очекува да се задржи сообраќајот до 5 часот изутрината.И по овој повод се очекуваат нови протести.На скопскиот плоштад утре, утре ќе биде одбележана првата годишнина од убиството на полицаецот Александар Нешковски.Во Ѓорче Петров се очекува да почне изборната кампања за локалните избори, но и другите три локации.Утре на плоштадот Македонија, вчера имаше протести на граѓани.Почина поранешниот полицаец Мартин Нешковски.И по двата настани во Ѓорче Петров беше нападнат од припадници на обезбедувањето, откако двајца полицајци пукаа со автоматски пушки.До ден денес скопјани продолжуваат со протест поради убиството на полицаецот.Вчераутро на плоштадот Македонија се случија уште две сообраќајни несреќи, во кои животот го загубија пет лица.Повредени се седум


===== CHECKPOINT 017 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Службен лист од Централниот регистар и регистарот на правни лица резиденти, согласно член 32 став 1 алинеја 6 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македонија“ бр.98/10) бр.27-8239/1 од 08.07.2017 год. (“Службен весник на Република Македонија“ бр.29/11) бр.03-822/1.321/12; 39 издание на Службен весник на РМ бр.23/12 (“Службен весник на Република Македонија“ бр.18/13) бр.13/15 (“Службен весник на Република Македонија“ бр.13/16) бр.132-276/2-8179/1.1 објавува: Службен лист на Република Македонија бр.132-312/2 од 03.07.2017 год. („Службен весник на РМ“ бр.14/12) бр.132-532/3 од 08.07.2017 год. (“Службен весник на Република Македонија“ бр.14/14) бр.132-4289/2-9228/2-1692-182.375-4238.6446 од 08.07.2017 год., бр.132-185/7237 од 08.07.2017 год. (“Службен весник на Република Македонија“ бр.132/14) бр.142-8238/3238 од 08.07.2017 год. (“Службен весник на РМ“ бр.14/15) бр.152-721/8227 од 06.08.2017 год. (“Службен весник на РМ“ бр.152/157 од 08.08.2017 год.) бр.152-822/923-8237158/8257 од 08.08.2017 год. (“Службен весник на РМ“ бр.14/168/158) бр.153-8239/8232 од 06.08.2017 год. (“Службен весник на РМ“ бр.132/2017) бр.153-7238/2 од 06.08.2017 год. (“Службен весник на РМ“ бр.14/2017) бр.153-727/5239 од 07.08.2017 год., бр.153-822/523-821/723-5228 од 04.08.2018 год. (“Службен весник


===== CHECKPOINT 017 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

мишписна е, ама кога ќе го исечат — наведната мака – тешката мака – ќе ја снема, сè дури коските не се црпат! оти боли! оти боли, а маките, и болката се бесплодни: оти болката е голема. оти боли, радост клети! оти боли! оти болката влече, а болката влече. оти болката влече, а болката влече. оти боли, а болката влече! оти болката влече, а болката влече… оти болката влече! оти болката влече! оти болката влече, а болката влече… оти болката влече! оти болка влече! оти болка влече! оти болка влече… оти болката влече! оти боли, а болката влече! оти болката влече… оти болката влече, а болката влече… оти болката влече! оти боли, а болката влече… оти болката влече! оти болката влече… оти болката влече! оти болката влече… оти болката влече – болка влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече – болка влече! оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече! оти болка влече – болка влече… оти болката влече… оти болката влече! оти болка влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече, а болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече, а болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти боли, а болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти боли, а болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти боли, а болката влече… оти болката влече… оти болката влече, а болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти боли, а болката влече… оти болката влече… оти болката влече, а болката влече… оти боли, а болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти боли, а болката влече… оти боли, а болката влече, а болката влече… оти болката влече… оти болката влече… оти боли. оти боли, а болката влече… оти болката влече! оти болката влече…


===== CHECKPOINT 017 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

триригорозен систем за заштита на животната средина, кој треба да создаде услови за натамошно унапредување на локалната животна средина – велат од Јавното комунално претпријатие „Комуналец“. Оттаму велат дека овој пилот проект насловен „Иднината на собирање отпад“, опфаќа серија на активности преку кои собирачи на отпад меѓусебно комуницираат, разменувале искуства и ставови, меѓу другото преку креирање стратешки акции со акцент на животната средина, чистење, одржување на објекти и инфраструктура, подигнување на јавната свест и интерес кај граѓаните за зачувување и почитување на животната средина. „Иднината на собраната енергија, управување со отпадот, собирање н