Kosta Apostolov Solev (Macedonian: Коста Апостолов Солев; 22 December 1908 – 13 June 1943), primarily known as poet Kočo Racin , was a Macedonian author and socialist activist who is considered a founder of modern Macedonian literature. Racin wrote in prose too and created some significant works with themes from history, philosophy, and literary critique.

Example of Autogenerated Poetry in Koco Racin's Style

има – радост голема
радост длабока во очите
длабока –
од ден на ден се умира!

камен тежок живот ми е
дојди ми водо студена!
млади ни копаат гроб,
копачки корка сува леб,
и зората се зори –
на вратот гердани
по ќилим сенки бледни
ниски камења студени

Ах, не ме жали;
ти не ме жали;
срце – пусти,
снага – пусти.
Тешката тешко засвири!
Не ме жали;
погледни ми право в очи:
Не ми се, кажи, море не ме жали;
кажи ми – не ме клни;
срце – милно грее!
Наточи на вересија!

Деца сичко носат лисјето,
та од гробот копачи
од гробот горат
и в срце пеат

И реки ќе потечат
и бреме ќе одвлечат
и бреме ќе одвлечат
на вековита смрт!

Ако жена не донесов
со високи шимпир порти,
добра млада љубанец
занаетка за работа!

Ако не сме го искривиле вратот,
а од солзи и јад,
а од солзи и јад,
не стануе меден
нашиот живот!

Со мотиките на рацете пелин
така и на вересија –
за тија буки високи
афион лист ми се на душата.

А од гробот в село пеат
и се плашат
за кого се повампируваат.
И од смртта се плашат
и од смртта се плашат
за кого ќе јасно се –
за кого не се плашат –
за кого ќе го исечат.

сичко носат кајмакот
од потта цедат го сокот,
од сичко носат кајмакот
маката нам оставаат!

Дали тија росни утрини пресни копнат,
срце – длабини длабоко –
срце – порта највисока,
скршена –
цел свет да збере,

Well, It's not a Rocket Science, You Know ...