Born  in a village near Prilep in 1921. Studied philology at Skopje University and worked there as a professor. Was the first chairman of the Macedonian Academy of Sciences and Arts, corresponding member of the Yugoslav Academy of Sciences and Arts, as well as of the Serbian and Slovene Academies, and honorary doctor of the Universities of Chicago and Krakow.

Wrote poetry, short stories, and essays, as well as scholarly works, many of them on the Macedonian language. Editor of the Dictionarv of the Macedonian Language, translator of Heine and Shakespeare. His works have been translated into Serbian, Croatian, Slovene, Albanian, Turkish, Hungarian, French, Russian, Italian, Greek, Polish, Romanian, German, and English.

Winner of numerous prizes, including the Golden Wreath of the Struga Poetry Evenings.

Example of Autogenerated Poetry in Blaze Koneski's Style

Јас сакам и да те спомнам.
Очи, пеј!
Напи си, речи!
Спомни си дека си минел, си сетил.
Но, кикиригаат
и како се смеат,
здружи се со дете, и сетил си – и сетил си –
и со мерак
и со викум ти се смее.
Враже, смеј се,
ти бледо чедо!

За пусти вечерни села
за селски пат.
И ти се смееш ѕунливо на шалот,
со очи како жар што горат,
Нели си мрдна
како
што се срамиш од нив
и како што сињи си ја газат,
за себе кажи си:
„Сињи, пеј, лешни си,
јас можам се да ти кажам.

Истај ја, пеј, речи!
Не бој се со дете, сетил си – и сетил си –
ти со него си шетал!

Се потихо се потихо се гласи,
се потихо се гласи,
одошто скован си од соне,
одошто скован си мртов во крвав трк.
Одам назад во мојот сон.
Се потихо се гласи
и јас барам тивко и скришно место.

Се потихо се плиска,
низ прозорец како во гнездо,
и ми се оригами.

Јас жалам дека на брегје црни ми се мрачи,
но тој сепак е тука,
со мојот дух којшто е на брегје,
со твојот дух којшто е на брегот.

Одам назад во мојот живот.
И оди викотно таму каде што срце ми сака,
се потихо се потихо се гласи.
И оди викотно таму каде што си ти –
се потихо се гласи,
се плиска, мине.

Се потихо се потих да те земам таму каде што си,
и таму каде што си ти – се плиска.

И јас го сакам ова место,
но само жалам дека овој повик мој
во мој сон не е,
но видовит и јас го сакам.
Одам таму каде што си ти – соне, и сонет сум,
но само жалам дека си уште жива.

Well, It's not a Rocket Science, You Know ...