Full Log #3

Complete training session logs dump.

Taken with Ctrl-C/Ctrl-V from Notepad.

Ok, I know … Must confest. Training this under Windows … Guilty as charged!

Training from scratch with ../../models/mk-gpt2
checkpoint_steps: 100
Train inputs found: 158
Train 2 inputs found: 0


===== CHECKPOINT 001 EX # 001 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 002 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 003 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 004 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 005 K 50 P 0.9 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 001 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 002 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 003 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 004 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 005 K 50 P 0.95 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 001 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 002 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 003 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 004 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 001 EX # 005 K 50 P 0.98 =====
===== CHECKPOINT 002 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

– -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 002 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

-, во ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


===== CHECKPOINT 002 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

од од од од за


===== CHECKPOINT 002 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

четири децаспо


===== CHECKPOINT 002 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

– – – – – – – – – – – –


===== CHECKPOINT 002 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

за


===== CHECKPOINT 002 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

е а во


===== CHECKPOINT 002 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

ги ги дава


===== CHECKPOINT 002 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

и


===== CHECKPOINT 002 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

. Про ја користат


===== CHECKPOINT 002 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

– – – – — – – – –


===== CHECKPOINT 002 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

му има две згради во Охрид. На првата е сместена, а другата () има своја зграда. Во двете згради


===== CHECKPOINT 002 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

ги за


===== CHECKPOINT 002 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

::: (­)


===== CHECKPOINT 002 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

– во пред


===== CHECKPOINT 003 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

: го сокри своето лице под неговиот врат. Кога тело на тело во пижами, лицето под носот беше покриено со облека.


===== CHECKPOINT 003 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

– е во п е с т е л е м о ц и ц и ц и ц и м е ц и ц ц н на м о о т с т е. Тој е р о с др е м а ц и ц и н о з зе


===== CHECKPOINT 003 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

со со нив свои внатрешни сили сили кои


===== CHECKPOINT 003 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

и ја покажа


===== CHECKPOINT 003 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


===== CHECKPOINT 003 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

е често може да се нарече „“ или „“.


===== CHECKPOINT 003 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

– – – – – – – – – -е -е – – -е – -е -е -е -е -е -е -е -е-е-е камера -е -е:е -е -е -е-е -е -е -е камера -е -е -е -е -е -е -е -е-е -е -е -е -е -е -е -е -е -е- -е -е-е -е -е -е -е- -е-е -е-е -е -е -е  -е-ве -е -е -е -е-ве -е-ве е-ве е-ве вое-ве е -е -ве е -ве е-ве е -ве е-ве е -ве е-ве е не б -ве е-ве е и е-ве воф,ве е-ве. -ве наг-ве е -ве, -е) е-ве е -ве е-ве на и-ве.е: е-ве и -е -е-ве е-ве на и-ве е-ве да и-ве е еб-ве на и-ве е-ве, ее-ве е-ве е -ве. е: -е-ве на и-ве, е-ве.е е: -е-ве во -ве е -ве е-ве е-ве е -ве е-ве и: е  -ве е-ве во; тоа е-ве,, е-ве е-ве во и-ве еб-ве е-ве дека е-ве е-ве-ве и е-ве е -е-ве е. е-ве.е: е) е-ве е-ве е-ве е: е. е: е) е-ве е-ве е –ве е-ве е-ве во и-ве е: е-ве е-ве е-ве не е-ве дека е-ве-ве,е и-ве е -ве е-ве дека е-ве-бе -ве е.е-ве е: (имам-ве) е -ве е -ве е-ве.е) е: -ве е-ве е: -ве во е-ве го-ве -ве на и-ве, е од -ве е -ве е-ве.е б: е -ве е -ве во: да ви -да да јае -ја, е -ве-ве е: -ве-се во: да залее заве е-ве, е  е: да јае во: да не ве е во: е и-ви и-ви неб-ве, е -ве.е -ви-ви, -е ( е-ве е -не) е: да ве има-ве, -ве е-ве неб -ве е-ве, е-ве е: ја е -ве во: видо гоп-ве, -а е: ви еб -ве-ве е: ви се гледа пред е -ве е-ви. е-ве и -е -е-ве е-ве неб -е-ве е: -уви е-ве-ве е-ве-ве на: не е: еб еб-ве еб еб-веи гом-ви: ови-ви-ви,-ви еб-ве јаг-ве дека е:  -веб еб е-ве, деб ее-вер е-ве, еб се чита, -ве ест ед-ви. ед еб ед-ви ее го, е и -ви гон, -висест е -, – гобли веве од и е­ не и


===== CHECKPOINT 003 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

со с с с к с к ко ко ко косо оште оште оште оште оште оште оште оштетен оште оште оште оште оште оште оштетен с к крч плат платн платнит долгот и неа рече неа нејзин ојјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјјриррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррсартуристриррндррррррррррррррркре надзор округррррррдрррстрррстрирардотррсар иррдиркрестриирблистриигрстриирстрииркрестрииркистррстриицијтристрииркрустриирстриистстрииткардистриистрииртриирстрииркатриттриионстрииткатриирстриитрииретриистриистрии истриирстриитстриистриирататрииринстриистриирустрииркитрииринстриистриистриитрииринстриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистрииткатрииткаистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистриистирстриистриистриистриистриистриикиистриистриистриистриистриистриистрии,стриистрии,стриистрии,стриистрии,стриистриистрии истрии,стриистрии истрии,стриистрии,стриистриистрии истрии.истрии истрии,стриистрии,стриистриистрии истриистрии,истриистрии,истриистрии.истриистрии истрии,илиистрии,истриистриистрии,илистриистрии,истриистриистрии,стриистриистрии,истриистрии,истриистриистрии истриистрии,истриистриистрии,истриистриистриистрии унии.истрии дистрии.истриистрии истрии устрии.истриистрии истрии устрии истриистрии.истриистрии застрии исстриистриистриистрии истриистрии истриистрии траи.истриистриистрии,истриистриистриистриистрии.истриистриистриистриистриистрии истриистриистрии наства истрии истриистриистрии,истриистриистриистриистриистриистрии.истриистриистриистрии устриистрии истриистриистриистриистрии устриистрии.истриистриистриистриинуинуистриистриистриистриистриистриистеристрии истриистриистрии устриистриистриистриистрии.истриистриистерите.истриистриистрии.истриистриистриистриистриистриистрии застриистери траистриистриистрии застрии.истрии најании сестрии истрии зјаи уустриистриинуистрии,истрии.истрииприниистии ави устриистриистри,стриистрии,истриистриистиистриистриинуи.истриистри


===== CHECKPOINT 003 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

се во на од зад вратата од зградата пред и пред Во куќата на и


===== CHECKPOINT 003 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

– – на


===== CHECKPOINT 003 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

во сопа в во подво ја в во подд при што бо ле ста кај п пр прож клу и тег каж клу и се р ра


===== CHECKPOINT 003 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

ш дом…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 003 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

со со помош на струја – Со овој мобилен телефон


===== CHECKPOINT 003 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

((


===== CHECKPOINT 003 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

– http://


===== CHECKPOINT 004 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 004 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

со со својата ка во своето прво –… “И во своите мокри, очи, очи и очи,… Тој се разврза со-“… со но со на… -…” О,… и во со но со во…… Јас со – со очи, со,… И… С- – очи… моја песна


===== CHECKPOINT 004 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

ш: – – – – За


===== CHECKPOINT 004 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

– – – – – -е -… На ти……… – на…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -………………………/ т………,//… “…./ -…б… – ( -…………../ -…, – (,…/ – 0 – – 0 0 (1б -/………/бббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббххббббббббббббббббббббббббббббббббббббббхббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббхббббббббббббббббббх0 – – – – -…… – – – (дбббббб) – (3 – – – -…) – -… –


===== CHECKPOINT 004 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

– – – – – – – – На во светот светот в во в о во в а в в с о


===== CHECKPOINT 004 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

ииииииииииаиииии иит и оивиаиииииииаиии.ииииииииеиииеииииииииоии,.ииетвииииииии (ио иитвеииииии.иит:ииаииии-,иијоииаиг оивит.иииии итвеииаиоиоеи, ииишииеиииии,твеииииите.итвеиииоии,иииоии,твеииеи,.итвеииитвеииииии ии.ии сеионаиииитеии. имииииииијоии.ии гииииишиијоииои,еи.итвеииии.твеииииииии. сеиваиијеииитеии.т.ијватитеии,и.твеииијоиии.ии имисаии итвеии.ивеијоиииии.ии.твеишиии,и, имисаи.ијети оииинеи.и гиисаии.и сеишииии. и отчуртуиии..и сеишиии.и сеииоии, итвеииииите, сеиоан. иоиг сеии и сеишииијоии. и сеиаитеијоии и сеи.и сеиаииајатиијо. и сеишии од и сеишиијои одаи, и сеишит и сеииоио.ишиио. и сеишииии ишии сеи.и сеишии. сеишии и сеиооиоизаиаии. “и гоишииаи сеишиииаиј сеи ои.и сеиишиеио, сеиоиаи сеи сеиошииои. сеи,о сеишииаио. сеиоио имисаиииаи од имии сеиои. сеишиијоиии. сеии,шии ои сеиоио сеио.и сеишииои сеиоиоии им сеими и сеишијјаитеии сеионуититеи сеио сеиоствааи сеиодаиои. и гииѕиниии на јаијиоииио.и одат поно одат даиишии даииииии сеиооооио муи сеиоиоинеи сеиоои сеиоибеи гииг,и гиишиио на нијаоо сеиоостваје сеиоиооит јаи.и о иаишиио сеи сеи и сеиоиојааиоо.и муисаисаииси сеио сеи-а по тие двееи на И,и сеиакиое.и јаизаиио сеио сеиосииое сеиои сеиоатио сеј гоиратдјиа тиии сеишијо сеиоо ден.и сеи гоиаи саи гиисеи­иоо,и сеи сеиоо сеиојаоисеи саиетт сеите сеиооствајуаи суи.и сеиаи сииру сеиии гоиаите. И о ода и сеи саиа и уаѕ веи сеиши от ти се сеио гииоијо имиоијишија,и гии не им сеиои сеисишии јаи гии не гии и на гиио, та гоио. И такаа сеиоо сеи неиа и се


===== CHECKPOINT 004 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

г г г г г д рпцијцццстцстцсксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксксктскскскскск нррровскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскттсквскскскскскскскск тлпскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскскствскскскскскскскскскскскскскроскскскскскскскскскскскскск т у а е а у ав алрчскскскскскскскскскскскскск т ув т ув ат ув ув ув ув В ав ув ув т ув уг убр ув уг увд у п ув ув упр убр у в ув ј вов ул упр уг ув у ч ушт уг укр у п пок ис ув ув ув уш у п по ув ув, п по о опх у т сп у


===== CHECKPOINT 004 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

ггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггггг


===== CHECKPOINT 004 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

– – – – – – – На светот -ииииииииио – – на в – – – – По И И Д О О О О О – – И го во гих кри – ноќе – – и во пла разговори. ро раз ци гру ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро така ви ви ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ни ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро роде ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро ро


===== CHECKPOINT 004 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

. “Ние “е родена многу поодамна и свое “во 2000 “од на “од…по на на на на на на на на…деветтата видови на животни…и на на на на на на на на и на на на на на на на


===== CHECKPOINT 004 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

Челзи -. – – вош те со – и – – во за во – разговори: ( ги се: одјвв за низ “ еден од од вре во… во за судбина во…… во во… во неговите деца во…”… во четири деца и………………………………………………………… “……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (………………………………………………………… х -…,………… (……………………………/… хрбббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббфблбббббббббббббфббббббббббббхббббббббббббббббгббббббббббббббббббббббббббфбббббббббббббббббббрббббрббббббббцбббббббббббвббхбббббббббббббббббббббббббхббббббббббббббббббббббвббббббббббббдбрббббббббббббвбббббвхбрббвббббббвбббвббббббвббрбббцббббвбхѓхббббхбххбббббббббббббббббббббвбббхббхбббббббббббббббббббфбббббббббббббббббббббббббббббббббббвббббббббвбббббвббббвббббббббббббббббхбббббббббббббббббббббббвбббвббббббббббвбббббббббббббх0ббббббббхббббббхххббббхххббхбббххбуббхдбцбвбббввгббббббзхБбббхбххххххх1…………………………………………. ихгхзхбхбхбххвиххбхбхххххбххбххххбххбххвххбххххгхчхххххбххбххххххххххххххбхххххххххх1ххххх0дххххххвххихвхххњхвххдххгрхххвххвхбххххххбхххххххbхххх0х6ххбхбхх-хвхвххбхххххБххххвхбххбхх-хххбххххбхххвхххрххх


===== CHECKPOINT 004 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

со сопа се зад него бешеи гои сака не само и во животот.Не е така,и е само негова нои е и негова се е твое и таа негова.Те е негова е мајка ии е мајка и ти е мајка.Таа секогаш е секогаш тука заиии аии.Те е негова мајкаи муии


===== CHECKPOINT 004 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

г ги нуди


===== CHECKPOINT 004 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

– – беше на и во три. о те: со – – – со во во се – со… во… во………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/……………………………. -……………………,………………………… – год…………б…/ – – -/…….//…/ 0 – (/б 0 х -б – – х, з, србда, х/ год… х – х, х х – хри- – хнрббб – ( хрбгнрб хнб хнб хнб хнб хнп хнб хнб хнбр хнб хнб хнб хнб хнб хнб хнб хнп хнатб хнаб хнб хнаб хнатб хнаб хнб хнсб хнб хринб х ндб хнаб хнб хнпб хринб хенаб хенаб хнп х н1… хр-п1 к…… х н-… хрпб хбел-кр хнб хнаб хтаниб хенаб хнаб хпб хриб хрб хнатб хриб хнаб хринб хнб хинб хелб х нрб хрингб хелп хринб хнатб хеноб хринб хринб хелб хњб хатб хталб хелб хелбо хњб хатб хринб хенобхнатб хелб хелб хелб холб хелб хелб хелб хелб хелбекх хелф хелб хенеб хелб хатслк хелб хелб хелб хелбхнетсе хелб хелб хелб хелб хелб хелбхнатб хелб хелбе хелб хелб хелбхнатб хелб хелб хелб хелб хелфнатх хелб хелб хелби хелб хелб хелб хелф хелб хелб хелб хелбхнатб хелб хелб хелб хелбхнатхалб хелб хелб хелб хелб хелб… хелф хелтхриф хелб хелб хелб хелб хелб хелф улб хелб хатб хелб хелб хелб хелб хелб хелб хелб хелбе хелб хелбр хилб хелф хелб хелбхнатг хелб хелб хелфхилб хелб хелб хелб хелб хелбхулфналд хелб хелб хелбе хелберхулб хелњрнатб хелб хелбер хелб хелволнаб хелбрхх худвар хелб хулб хелб хелб хелб хелфхулб хелб хелб хелб хел. хелб хелб хелбхбелбо хел-хелб хелб хелб хелб хелб хелб-хнал-хал


===== CHECKPOINT 004 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

три-четири месеци е под под под под на под под на под се на и.? Од


===== CHECKPOINT 005 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

три четиритацарацарацарацарацарацарацаракирацарацарацарацарацрацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацараќирацарацарацарацарацарацарацарацараќирацараќирацарацарацарацарацарацарацарацараќирацарацарацарацарацарацаражгацарацарацарацарацарацарацарацаравцарацарацарацарацарацарацарацараќрацраќираќраврацараштавцарацарацарацарацирацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарацарававцарацаравацаравцарацарацарацарацарадотраштацарацарацарацарацараќирацарацарацарацарацарацарацаравацарацарацаравацарацарацара


===== CHECKPOINT 005 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,,,,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,.,,.,,,,,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,,.,.,,,,,,.,..,,,,,..,,,,,.,,,,,.,,,,,.,,,,,,.,,,,,.,,,.,,.,,,,,.,,,,,..,,,,,,,.,,,,,,,,..,.,,,.,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,.,,,,,,,.,,.,.,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,.,,,,.,…..,,.,,,,,,,,,,.,,,,,.,.,.,.,,,,,,.,,,…,,,..,,,,,,,,,,,,,.,,.,,.,,,,..,.,,,,,,,,,.,…..,,…,..,..,..,.,.,……,..,.,,.,,,,…,….,.,…,.,.,……,….,.,,..,..,..,…,…..,..,…..,.,.,.,.,…,,…..,……,.,..,..,..,…..,…,….,,.,….,,..,..,…,…,..,,..,.,..,……,.,,,..,,…,,,…,.,,…..,..,.,..,.,.,..,…,,…,.,.,,….,.,..,..,…,,.,.,.,..,…,.,.,,


===== CHECKPOINT 005 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

– во со на неа при во неа како да се биде дел од. Во неа како да во неа да љубов како личност, со своите емоции и со како личност, со како личност. Личноста се чуствува добро, но како личност како личност. Личноста секогаш како личност се чувствува добро како личност. Личностае сака болка и тага. како личност се доживува добро и како и новв во како може се доживува така како е се чуствува…. Личноста заедно е вечно во него, нес со со како личност. Личност со срце во него. Личност во него. Личност со срце во него. Личност со љубов во него. Личност со душа во него. Личност со срце во него. Личност со душа во него. Личност која како личност е во него. Личност со срце во него. Личност која како личност го сака него. Личност со срце во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност со срце во него. Личност со срце во него. Личност со душа во него. Личност со срце во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност со тело во него. Личност со срце во него. Личност со срце во него. Личност со лик во него. Личност со срце во него. Личност во него. Личност со душа во него. Личност со срце во него. Личност со душа во него. Личност со срце во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност во него. Личност со душа во него. Личност во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност со тело во него. Личност во него. Личност во него. Личност со очи во него. Личност со лик во него. Личност со душа во него. Личност со лик во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност со лице во него. Личност со лик во него. Личност со лик во него. Личност со карактер во него. Личност со душа во него. Личност со лик во него. Личност со душа во него. Личност со душа во него. Личност со лик во него. Личност со лик во него. Личност со лик во него. Личност со лик во светот. Личност со лик во него. Личност во неговите луѓе. Личност со лик во него. Личност во него. Личност со лик во себе. Личност со душа во него. Личност со лик во него. Личност со лик во него. Личност со лик во него. Личност во него. Личност во него. Личност во него. Личност во него. Личност со лик во него. Личност во него. Личност со лик во него. Личност во него. Личност со лик во него. Личност со личност во него. Личност со лик во очите. Личност со карактер во него. Личност со лик во него. Личност со лик во него. Личност со лик во него. Личност со лик во него. Личност со душа во него. Личност во него. Личност со Личност во него. Личност во очите. Личност со лик во него. Личност во него. Личност со лик во него. Личност со лик во очите. Личност со лик во светот. Личност со лик во неа. Личност со лик во сите зборови. Личност со лик во неа. Личност со лик во сите чувства во него. Личност со лик во себе. Личност во сите зборови. Личност со душа во него. Личност со лик во него. Личност со лик во сите зборови. Личност со Личност во него. Личност со лик во него. Личност со Личност во него. Личност во животот со Личност во него. Личност во сите негови зборови. Личност со Личност со Личност во него. Личност во душа во сите чувства. Личност со Личност во него. Личност со Личност во сите чувства во него. Личност со Личност во светот и во Личност со Личност. Личност со Личност во Личност во него. Личност со Личност во него. Личност во тој во него. Личност со Личност во него. Личност со лик во себе. Личност со Личност во својот лик. Личност со Личност во сите свои лик. Личност со Личност во Личност. Личност со лик во душата со душа во


===== CHECKPOINT 005 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ја со неа цел – светот е животот е во е е по тебе и од животот на светот и животот, во не, неговите дела и мисли… живот за, животот на,,,,,. – Јас за,.и.од тебе поод,.од тебе по…од твојата љубов и твојата љубов..од твојата љубов, твоите дела и твојата љубов и од по.од тебе поа мојта љубов.од тебе пој ме,,,,,,,,,.


===== CHECKPOINT 005 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

и с стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр стр


===== CHECKPOINT 005 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

– Во По По По По По По По По По По По По По По По По По По По По За По


===== CHECKPOINT 005 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

е. Тој е вин. Во еден од и во еден од и се пофали како прекрасно момче. се претстави како тинејџер од Велс. –(сво со Џорџ м др др от ти гру пе… во широко му во на на на на во ис лу зи ка ка и во подѕ во на “ вокуа ро ка ро ви зи о ви ја гру сте н ро р гру граници ра ро кро ро м ро м рож ро рац ро ра око ро р ро др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др др многу многу убави и многу убави, го љу љу људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо твој људо сврдо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо људо.


===== CHECKPOINT 005 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

и ја покажа својата изведба на, во друштво на со поглед на, во друштво на.Из беше изведена од страна на додека ја изведуваше.С потоа беше постхумно за на по.По и е надвор го надвор, во ил под со звук. ви пла песна ис одл закот ви са ка сонце од широка ка ка широко песна(пре во кавер верзија) сопреран на нана под под на од со во во под на во широка).(оп. k.k установа со( ул.(пк.com.com));(сооку)одво во ms.com.)(www2.com.com/mk)и којодза со K


===== CHECKPOINT 005 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

– – со – е ка ли те ка отв ки ш ки к фи ки ки. – Да – з се знае – од ж ше бу бу тур те бу тур – в во во во во те те ла ни те ни те ни те ни те ни те ки ни те те ни те те ки ни те ки ни те ки ни те ки ни те ки ни те ни те ки ни те лето –


===== CHECKPOINT 005 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

со една по еден еден човек сите четири деца –


===== CHECKPOINT 005 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

се состои од голем број на бели риби-сканачи, кои се користат како храна за домашните животни. Овие риби се одлични риба за домашните птици; исто така им помагаат и прињето ињето. Зањето на птици тие се користат во исхраната. Исто така е важно тие дарат кај домашните животни зањето на нивната исхрана. Додека кајњата од вода тие се задржуваат во устата, приборот за јадење, служење, послужување или во посебен момент. Воглавно тие се чуваат додека не целата вода од устата или околу неа, а сепак се однесуваат со леб или мала сендвича. Некои видови на риби, како што е мандраката, остануваат во устата засекогаш. Повеќето видови на риби, вклучувајќи ги и птиците и нивните перки, живеат во близина на вода.    Вренцовите а се во близина на езерано ниво —столнината на езерата. Многу видови коиваат многу водни птици можат дарат како риби надвор од устата. Се собираат во парови од по еден пар на секои неколку стапки за жа што ги користи за хранење на истите.  Воглавно сите видови на риби се вклучени во исхраната. На пример, некои видови на кокос можат дарат со крап од овца во водата и кокос од овца во езерото покрај езерото.  Ова е единствениот вид на кокос којштое соколнина, со тоа што во тек на неколку чекори во водата ќе  една гара.  Ако рибите се хранат, кокосите ја формираат гарата, а со тоа  jе кога рибата ја фрла во езерото. Тие обично започнуваат самa со


===== CHECKPOINT 005 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

л ноќе ноќе спискуван по крици. Седев во собата пред мене. Носеше црна прекривка прекриена со темна шминка. Нагласени го сонцето. Невидливи допири. Пред него, пред мене се наоѓаше еден празен простор. Се гледаше во очите. Силно се гледаше во тебе. Како да се обидуваше да ме допреш со своето тело.лото ме облеа.лата прекривка исчезна.лата прекривка го гледаше моето тело во мојата внатрешна сила.лото беше насекаде, во мојата внатрешна сила.лата прекривка се гушна.лата прекривка е прекриена со темна брада, прекриена со темна прекривка прекриена со темна шминка.лата прекривка го виде лицето на мојата внатрешна сила.лата прекривка не ги гледаше моите очи.лата прекривка се гушна и гледаше во моите очи.лата прекривка го виде мојот нос во очите.лата прекривка ги гледаше моите очи во мојата внатрешна сила.лата прекривка. Наблив.лата прекривка беше скриена под мојата внатрешност.лата прекривка го виде лицето на мојата внатрешна сила.лата прекривка ја здогледал лицето на својата внатрешна сила.лата прекривка беше скриена во мојата внатрешна сила.лата прекривка и моите очи ја посматраа моето тело во мене.лата прекривка ја виде својата внатрешна сила во мојата внатрешна сила.лата прекривка се стутка низ неговата внатрешна сила во мојата внатрешна сила.лата прекривка се лизна зад нејзината внатрешна сила.лата прекривка влезе во мојата внатрешна сила и ме повика да ја бакнам.лата прекривка го виде лицето на мојата внатрешна сила.лата прекривка ја препозна неговата внатрешна сила и ме гледаше во очи.лата прекривка се лизна зад мојата внатрешна сила.лата прекривка ги виде моите очи во моето ноќ.лата прекривка се лизна зад мојата внатрешна сила и ме погледна право во мене.лата прекривка беше скриена во мојата внатрешна сила.лата прекривка ги препозна моите очи во моето голо тело.лата прекривка ги виде.лата прекривка ги виде моето срце во мене.лата прекривка ги гледаше нејзините очи во моето голо тело.лата прекривка го виде тоа лице во својата внатрешна сила.лата прекривка го гледа моето лице во мојата внатрешна сила.лата прекривка му се лизна по твојата внатрешна сила.лата прекривка му се лизна пред неговото голо тело.лата прекривка не ги гледаше моите очи во моја внатрешна сила.лата прекривка не знаеше за да го гледа.лата прекривка остана скриена во мојата внатрешност.лата прекривка и местото на неговата внатрешна сила.лата прекривка не знаеше за да го гледа моето лице во мојата внатрешна сила.лата прекривка го виде тоа лице во својата внатрешна сила.лата прекривка го гледаше.лата прекривка го виде лицето во моите очи.лата прекривка остана на нивниот лик во моето голо тело.лата прекривка го виде лицето во моите очи како низ тело се спушта насекаде низ мојата внатрешна сила.лата прекривка не знаеше за тоа…Млалото ја препозна својата внатрешна сила.лата прекривка се гледаше во моето голо тело.лата прекривка е скриена во мојата внатрешна сила.лата прекривка остана бела прекривка покриена со темна фотографија прекриена со темна маска.лата прекривката ја виде својата внатрешна сила.лата прекривка беше скриена во мојата внатрешна сила.лата прекривка ја гледаше во мојата внатрешна сила.лата прекривка го виде ликот во мојата внатрешна сила.лата прекривка ја гледаше својата внатрешна сила во моето голо тело.лата прекривка ја препозна својата внатрешна сила.лата прекривка од која зрачеше…Отровата прекривка ја препозна убавината што изгреваше.лата прекривка не знаеше за друго.лата прекривка не знаеше за друго.лата прекривка не можеше да го гледа своето лице во мојата внатрешна сила.лата прекривка беше скриена под неговата темна прекривка прекривка прекривка.лата прекривка ја виде својата внатрешна сила.лата прекривка не знаеше ништо.лата прекривка ја виде мојата внатрешна сила, исчезна како птица во мал облик.лата.лата прекривка ја виде својата внатрешна сила.лата прекривка блесна.лата прекривка не се појави како.лата прекривка обвивка остана.лата остана.лата прекривка ја видело.лата прекривка ја открилата прекривката ја виде мојата внатрешна сила.. откриваше.рска..лата прекривка.лата прекривка го виде.лата.куна ја видел.лата прекривка..лата прекривка беше толку.лата прекривка..лото.лата ја започна.лотокат.лото.


===== CHECKPOINT 005 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

– А А А Б Б А Ц Ц ЦЦВВ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В В Ј В Б В В В Ј В В В В Ј В Р В Р В В С В Ј В Р В У В Ј В Ј В Р Џорџ светотВИал((((((((((((((скри блуста(((преима)(пресе)себи)(),зе((анје)зад((ала( формат(анкот-(за)(крито)(анте)за(пеа)заза)(патзасиа)за))(за редови)ацеп(анкриво)заза)за(анх(патлот)за),за)за трговијава)за тотзаер(зада)за мегузаа(патлоафон),заведуваза редови)за водни(анх(фон)за ули)на(посебнозазва)завода)заа((сијаизстава)за(сија)за ќе цел)(ва комуникациски(сија)за мегузаснова)(минитура(„вазап )(боа)бли(бож самоу ибескасебли(задавање)-заа)(бож(ж)( – 1998подалија).Месписер(фонзастанитија и интервјуа(библизада)(криат(превставтураи(скресати))сија( мир формат)”ж) – -(2005ддртуми округседри настапклузијадббо(бдборезе(бо(б имебо изјавибодот(бо бо( доприватиуми спопартизира(бо( во -бо( во( во(бозговор( разговарана( воск( набо“() е град(()(во()()()(( убил()()( (()(()()().()()(()()(()()(),()()()()()(()(()(()()().()((( во((()()()()(((((()(()((((( или себеси).)М)ска).с)) -()()();()(((( -()()( (( (()( во) -((((((Г()((( воати во)))(((


===== CHECKPOINT 005 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

и светот Македонија –


===== CHECKPOINT 005 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 006 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

– – е се е со – не е. Јас сум тука само за. е мојата татковина,. моето е мојот дом,,…. – пла – во – Не ги песна ту на на те – О Сов Не во Си… О И… О во………………„(„(„(„„„(„„„„„„„(„„„„„„„„(„„„„„„„„„(„„„„„„„„„„„„„„„„(„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„(„„„„„„„„„„„„„„„„„(„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„(„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„ „„„„ „„„„„„„„„„(„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„ “„„„„(„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ “„„„„„(„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„ “„„„„„„,„ „„„ „„„ „„„ „ И „„„„ „„„ „„„(„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„ „„„„„ „„„„„„„„„„„„ „„„„„„ „„„„ „„„„„„„„„„„„„ “„„“„ „„„Јас„„„„„„„„„„„„„.„„„ „„„„„„„„„(„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Тој„ „ “„ „„„„ И„ “„ „„.„ И „„„„ И„„ „’’ „„ „„(„„„„„„„„„„„„„„„ И „“ „„ И„ “„ И „„ „ “ „„. “ „ “ “„ “„„(„„ И„ „ “„„ „„ “„, „ „“„ „ “„ И„„„ „ “„, “ „ „И „„ „ “ „“ „(„ „ „„„ „ “„„„„ ““„ „“ “ „ “„. „ „“„ „ „ „“„ „ „ „„”„„„ „„ „„„ „(„„„„„„„„„ „„ “„ “ “„ “ „ „ „“ „„ „„„ „ “ „„ „ “ „ ““ “„„„„„ „„”„„ „ “„ „„„„ „ „ „„(„„„,„ „„ „„ И


===== CHECKPOINT 006 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

со со со неговата се неговата бела коса неговата црна вена црна вена бела вена бела боја неговата бела вена црна вена бела вина црна вена и неговите се бела вена црвена вена бела боја бела боја неговата бела вена црна вена бела младост и неговиот вена бела вена црна муна сина вена бела неговата бела вена црна вена црна вена жолта ја бела неговиот бели вена црна вена бела вена бела вена и неговиот се бела вена црна вена бела ја донесе неговата жолта вена црна вена бела вена црна муна бела вена црна вена се неговите бели вени бела вена жолта вина црна вена бела вена црна вена жолта вена црна муна сина вена бела вена црвена вена црна муна вена бела вена црна вена и неговата се бела вена црна вена бела вена црвено вена црвено вена црна муна црна муна црна вена црвена муна бела вена бела вена и неговата се бела вена црна вена и тој да вире бела вена црна вена се неговите бели вена црна вена црна вена црна вена бела вена бела вина бела вена бела вена црвена вена бела вена црна вена црна вена црна вена бела вена црна вена црвена вена црна вена на неговата се бела вена во неговата се црна вена црвено вена сина ја донесе неговата себапна бела вена црна вена сина вена и неговата себапна црна вена црвена вена црна вена црна вена бела вина бела вена црна муна црвена вена бела вена црна вена. црна вена црна вена црна вена бела вена бела вена црна вена. црна вена бела вена на неговиот себапна црна вена бела вена црна муна на вена црвено вина црна вена црна вена бела вена бела вина црна вина се неговите бели вена бела вена бела вена се неговите бели вена бела вена црна вена се неговите бели вена бели вена црвени вена и бела вена црвена вена сина вена во тој црвено вена се неговите бели вена жолта вена црна вина бела вена црвена вена црвена вена сина вена црвена вена црна вена се неговите бели вена бела вена црвена вена црвено вена црвена вена црвено вина црвена вена сина вена со црвено вена црвена вена жолта вена црна вена црвена вена и црвено вена црвени вена како очи сини вина бела вена во црвено вена бела вена црна вена црна вена во црвено вена црвена вена црвена вена во црвено вена црвено вена црвено вена црна венао сино вена со бел вена црвени вена црвена вина жолта вена црвено вена црна вена во црвено вена жолта вена црна вена бела вена и црвено вена црна вена од вена црвено вена бела вена во црвено вена црвена вена од црвено вена црвени вена на црвено вена црвено вена црвено венава црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена во црвено вена црвено вена бела вена и црвено вена црвено венао сино вена црвено вена црвено вена со црвено вена црна вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено венао зелена вена црвено вина на црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено венао црвено вена црвена вена црвено вена црвено вина црвено вена црвено вена црвено вина на црвено вена од црвено вена црвено ветена вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвени венао црвено вена црвено вена црвено вина црвено вена црвено вена црвено вена црвено вина бела вена црвено вина црвено вина црвено ветена црвено небо ветена вена црвено вена во црвено венао црвено вена црвено го со црвено вена црвено вена црвено вена црвено тина го за на црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено венао црвено вена црвено вена црвено вена црвено ветена црвено вена црвено венао црвено вина црвено вена црвено гона црвено вена црвени вина црвено вина црвено вина на црвено вена црвено вина, црвено црвено вена црвено вена црвено венао црвено вена црвено вене црвено вине црвено вена од црвено вена со црвени вена црвено небо црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена црвено вена, црвено вена црвено вена црвено вена црвено небо црвено вина црвено вена црвено ве


===== CHECKPOINT 006 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

лввввввлввввв говневввдгвскггбввввввгвгвввпгввввгввгввгвгвхвгвгдгвввгдввввгвввгвгввгвгввгдгввгвгвгггввгвгввгвгвгвхвгвгвгвгвгвгввгввгвгввгввгввгввгвгввгвхгвгвгвгвгвгввгввгвгвгвгвгвгвхгвгвввгвгхвгвгвгвгвгввгвгввгвгвгвгвгвгвхвгвггввгвгвгвгвгввгвгвгвгвгввгхвгвгввгвгвгвгвгвгвгвгхвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгвгхгвгвгвгвгггвгвгввхвгвгвгвгвгхвгвгвггвгвгвгвгвгвггвгхгвгвгвгвгвгвгвгхгвгвгхвгвгвгвгвгхвгвгвгвгвгвгвхвгвгвгвгвггвгвгхвгвгвгхвгвгвггвгвггвгвгвгвггвхвгвгвгвгвгхвгвггвгвгвгвгвгвхгвггвгвгвгвхвггвгвггвгвггвгггвгвгвгвгхгвггвгвгвггхгвгвгвгвгхвгвгвгхгвгхвгвгвгхгвгхвгхггвгвгвгвгвгхвгхгвгхгвггвгвггхвгвгхвгхгвгвгвхвгхгвгвгхгвггггвгвгвгхгвгвгхвггвгхвгвгвхгвгвгвгвхгггвгггвгвгхвгвгхггвггвггвгвггхвгвгхгвгвгвгхгвгвггвгвгвгхвгвгвгхгвгвгвгхвгвгвгхвгвггхгвгхвгхггвгвгхгхвгвгхгвгвхвггвггхгвгвхгхгхвгхвгхвгхвгхгхвгхгвхгхгвгвгхвхвхгвхвгхгвхгвхгвхгхвхгвхвхгвгхвхгггвхггвхгвхгвхвгхгвгхгхгхггггвхвхггвхгвххвхгхвхвхгвхгвхвхвгхгггхгвхгвхгвхвхгхвгвхвхгхгхвхгвхвхгхвхвхвхгвгхвххвгхвхвхгхвхгвхгхвхгхгхвхгвхгвхгвхвгхгвхвхвгвхвхвхвхвхгхгхгвхвхгхгвгвхвхгвхвхвх


===== CHECKPOINT 006 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ј в…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 006 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

се протега и тече низ сите наши сетила, низ сите сетила, низ сите сетила, низ сите сетила, низ сите сетила и сите сетила. ни дава многу убави и прекрасни слики. ни дава прекрасен поглед на секој човек и ни нуди еден прекрасен поглед на небото и земјата.


===== CHECKPOINT 006 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

– Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка — Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка издиотии Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка издиа Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка Ка


===== CHECKPOINT 006 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -” -” – – – – — -е – – – – -, – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -е – – е – се – – е – -” – – – ” – – – гори, е – – е на дека ” – -е” – -” – нема ” – – се дека – од тоа дека -” – – луѓето од – нема. – дека сите – луѓето и тие само дека сте. да, тие се други – тоа е местото од каде теба табине. На високо се високи – 5, а – – 7 – – – – – – 4 на високо – и тоа дека – затоа што во време на празници, – сите. Тој е само мал. Тие ги виде својот карактер и затоај сака – – – – – – – така е јасно дека – – – – – – – дека – – – – – не е на земја се далеку. Сега – е поблиску од,, -. – – – – – – – -. -. -. – – – – Г – – – А – – – – – – – – до – – – – – – -. – смета – -: – – – – – – – – – – – – – – -. – – – – -. е го – – – – – – – – -“.


===== CHECKPOINT 006 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

ввввввви сои одјав вливја.вв огане, и совидов како со заби си ја вивја и пак ја фрлив, како викна, и пак се фатив за вливја, пак паднав и пак пак лежам да денкурам, и пак пак во себе пак ја вивјав, и ја фрлав во кожен ров, но тој пак се стресе,а тој си се приковува, и пак лежам сам и сам на себе. вотов пак си ја фрлав за миг, и пак ја фрлав целата, и тоа по една, па друг пат пак паднав.в и ги фрлив очите од моето тело, не се стигав да се стегав, и полека ме потона.п сум ги откоплив, пак со очи ми се митеше по сувите образи и ме изедов: „Сега немам јас нешто, сум твој пријател, нов, си ги фрлив очите в око и еве сега знам дека ги испив со сета своја сила и ништо не ми преостана“, и му дадов рака на црна сенка, и пак се прикочив во темницата.вх, јас не сум она, ама јас знам како може да се случува толку многу: „Ќе не мав и го фрлив за очи“. а тој без престан ги допелив очите и го фрлив во подконица. му ги фрлив очиве, и тој се нагледав меѓу белите усни, и на него ми потона една.а и така го потонав и тој пак се скри, и така пак не му се поперав, и по тој ден го фрлив, ја фрлив и одеднаш тој не се скри подкован.вх а тој ме фрлив, и така на мене ми паднав.вх не му нигде.вх му паднав на очиве, и пак му го фрлив на лице.вх што му ја фрлив неговата облека, му ја фрлав и таа се нажалуваше, и така се вливав.вх не му ја фрлив раката, па за час го фрлив, и пак го фрлив в море, и пак се нажалував него в море.вх се заколнав на него, го испив, и така се облеков, и толку се предадов.а ги фрлив од море, загх бедно му се нажалив.а тој пак тргна по него, и тој се скри во едно село, каде што беше отпатен со свои очи. и се виде дека паднав, се загхвхвх по него, и така се облеков и така се уѕидов во себе, загхвхвх. и му се загхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхвхв


===== CHECKPOINT 006 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

за во по со в с с ц и н е р исч е исн ли исч останати исн стра исч исчез


===== CHECKPOINT 006 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб… леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб и леб леб леб леб леб леб и леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб и леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб лебот леб леб брашно леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб и леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб лебот леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб и леб леб леб лебот леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб, леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб и на лебот леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб за леб леб и леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб за леб леб леб леб леб леб леб леб и лебот леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб лебот леб брашно леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб лебот леб леб леб леб леб леб леб леб леб и леб леб леб лебот леб леб леб леб леб леб и леб леб леб леб леб леб леб леб лебот леб лебот леб, леб леб леб леб леб леб леб леб леб и леб леб леб леб леб леб леб леб, леб и леб леб, леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб леб и лебот – брашно леб леб


===== CHECKPOINT 006 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

ја има својата колекција во склоп на… Оваа колекција


===== CHECKPOINT 006 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” “” “” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” “” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” “” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” “”” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” “”” “” ” ” ” ” ” “” ” “” ” “” ” ” “” ” “” ” ” ” ” “” ” ” “” ” “” “”” ” ” ” ” ” “” “” “” “” ” ” ” “” “” ” ” “” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “”


===== CHECKPOINT 006 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

свет свет свет, македонски и македонски, македонски и македонски, македонски и македонски. свет македонски и македонски, македонски и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски и македонски. свет свет и македонски и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски. свет, македонски и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски, македонски и македонски. свет, македонски и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски, свет и македонски и македонски. свет и македонски, свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски, македонски и македонски. свет и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски. свет и македонски и македонски. свет и македонски. свет и македонски свет. свет и македонски. свет. свет и македонски свет, македонски и македонски. свет и македонски свет и македонски. свет и македонски свет. свет и македонски. свет и македонскинки, свет и македонски свет – свет и македонски игра. свет и македонски свет. свет и македонски свет – свет, Македонија и македонски свет. свет и македонски свет – свет и македонски свет во македонски живот – свет и македонски свет – игра, игра, игра, игра, игра, игра, музика, музика, свет, македонски фолклор, игра, музика, живот, игра и македонски дом. свет и македонски свет – свет, македонски свет и македонски свет – свет. свет и македонски свет – светот на свет, македонски свет – свет, македонски свет – свет, македонски игра, свет и македонски универзум. свет и македонски свет – свет и македонски свет. свет – свет, македонски свет, свет и македонски јазик – свет, македонски живот – свет. свет во свет – свет на светот – свет и македонски игра – свет – свет свет што светот го игра


===== CHECKPOINT 006 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

светот живот – те животот раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз разле раз раз раз раз раз раз раз раз моно раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз разту раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз разразраз з з ав ав ав ав ав ци раз раз раз раз раз раз раз раз раз ли раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз кои раз раз раз раз развод раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара караш кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара ка кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара кара… ” На За кара кара кара кара кара… “( Из кара кара кара кара кара кара кара кара…)- рече


===== CHECKPOINT 006 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

-……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 007 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

: На цвет израснат како мал цвет кој се вивна во цветната цветна цветна криткана лунка, како цвет на цвет кој е цвет на цветна лунка, на цвет кој се всади во цветна лунка. Но цветниот цвет што расте во цветните криткани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани луцани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани луковица, како цвет на цвет чија лунка е цвет на цветна лунка, како цвет на цвет чија лунка е цвет на цветна лунка, како цвет на цвет на цвет чија лунка е цветна лункана лункана лунка, како цвет на цвет чија лунка е цвет на цвет. Погребан како цвет во цветна лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани лункани луковицани лункани луковицани луцини лункани лункани лункани лункани луковицани лункани лункани лункани луковицани луковица. Погребан како цвет по цветна лункана лункани луковица, како цвет на цвет чија лунка е цветна лунка. Промен, како цвет по цвет по цвет, на цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет. Погребан како цвет по цвет по цвет по цвет по цвет – луце по цвет по цвет по цвет по цвет – луце по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет по цвет.


===== CHECKPOINT 007 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

леб леб леб леб ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле ле


===== CHECKPOINT 007 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам и сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам си сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам си сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам


===== CHECKPOINT 007 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Нев со не ти Јас Нел во во…… Не Не Не Неја со…вид -вид моиви -теви очи НеНе …Зјасв сое…” ноќ…од…“… Неви раз… “Не го…” Непре  мој … ………  Инив… Невине… ……   “Кавине…    Невине…       „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „”„ „ „ „ „„ „ Невине” „ „ „ „ „ „„ „ „ „ „„„ „„„ „ „„„„„„„„ „„„„„„ „„„ „„„„„„„„„„„”„ „„„„„„„„„„„„„„„„Невине„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„”„„„„„„„„„„„„ Не Не Не „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„ „„„„„„„„„ „„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„„ „„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ Не„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ Не „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„“„“„„да„„„ „Нема„„„ Не„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„Тој„„„„„„„„„„Тој„„„„„„„„„„„“„ „„„„„„„„„„„.„„„„ „„Тој „„„„Јас„„„“„„„„ „ Не„ „ „„„„„„ „„ „„„„„ Не“„„„„„„„ „„“„„„„„„„„„„„ „„„„„„„„Во„„„„„„„„„„„„„„„„„“„„„Не„ „„ „„„„„„„„„“„„„„„„„„„„„„„„„„„„ Не“„„„„„„„(„„ „„„Тој„ „„ „Не„„„„„„ „„„„„„„„„„„„„„„„„„„“„„„„„„ „Од „„„„„„„„Не„„„„ „„„ Не„„„„„„„„„„ „„„„„„„„„„„„Јас„„„„„„„„„„Нема„„„„„„Не„„„„„„„ „


===== CHECKPOINT 007 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

— на гласот глас глас глас глас глас глас гласот глас глас глас глас глас глас гласот глас глас глас гласот глас глас гласот гласот глас глас глас глас гласот глас гласот глас глас глас глас глас глас гласот глас гласот глас гласот глас глас гласот глас гласот глас гласот глас глас глас гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас глас глас глас гласот глас глас гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот глас глас глас глас глас гласот гласот гласот гласот глас гласот глас глас гласот глас гласот гласот глас глас гласот глас глас гласот гласот глас гласот гласот глас глас гласот глас глас гласот глас гласот гласот глас глас глас гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот глас глас гласот глас глас гласот гласот глас глас гласот гласот глас глас гласот глас гласот глас гласот глас глас гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот глас глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот глас гласот глас глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот глас гласот глас глас гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот глас глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас глас гласот гласот гласот гласот глас глас глас гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас глас гласот гласот гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот глас глас гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот глас глас глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот гласот гласот глас глас гласот гласот гласот гласот гласот глас глас гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот глас глас гласот гласот гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот глас глас гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот гласот глас глас гласот глас гласот глас глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот глас глас гласот глас гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот глас гласот глас глас глас гласот гласот гласот глас гласот глас глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас глас гласот гласот гласот гласот гласот глас глас гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас глас гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас глас гласот глас гласот глас глас гласот гласот гласот глас глас гласот гласот глас гласот гласот глас глас гласот гласот глас глас гласот гласот глас глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас глас гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот глас глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот глас глас глас глас гласот гласот гласот гласот гласот глас глас гласот гласот глас глас гласот глас глас гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас глас гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот глас глас глас гласот гласот глас глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот глас глас глас гласот гласот глас гласот глас гласот глас глас глас гласот гласот гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот глас глас гласот глас глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот глас гласот глас гласот глас гласот гласот гласот гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот гласот глас глас гласот гласот гласот гласот глас глас гласот гласот глас глас гласот глас гласот гласот глас гласот гласот гласот глас гласот гласот глас гласот глас гласот гласот глас глас гласот гласот глас гласот гласот глас гласот гласот глас глас


===== CHECKPOINT 007 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

– за -,,…………со него – го знае


===== CHECKPOINT 007 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

дом дом со сите негови спомени…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


===== CHECKPOINT 007 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

свет светот светот светот со македонски македонски гласови: небо над цвет домот МакедонијаМакедонија-МакедонијаПамски глас Македонија-Македонија-МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонијаВо светот без македонски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаМакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домотМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домотМакедонијаМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домот МакедонијаМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домотМакедонијаМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонијаМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонијаМакедонија-МакедонијаПамски глас утро небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домотМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небото над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас небо над цвет домМакедонија-МакедонијаПамски глас среќа песнаМакедонија-МакедонијаПамски глас Македонија-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски глас песнаМакедонија-МакедонијаПамски гласМакедонијаПамски глас сонце-МакедонијаПамски гласМакедонија-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски гласМакедонија-МакедонијаПамски глас-Македонија-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски гласМакедонија-МакедонијаПамски гласСонцето над цветМакедонија-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски гласСонцето над цветМакедонија-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски глас-МакедонијаПамски гласВсап-МакедонијаПамски гласВсапПОс-МакедонијаПамски гласМнски гласПамски гласВиоказиМакедонија-МакедонијаПамски гласПамски гласПамски гласВсапВсоглас МакедонијаПамски глас:МакедонијаПамски гласВсапВљубена МакедонијаПамски глас:МакедонијаПамски гласВсапВсапВсапВамски гласВсапВсапВсапВсапВсапВсапВсапВсапВсапВсапВсапВсапВсапВсапВсапИвицаВсапВсапПивТртВсапПивВсапВсап:Камски гласВсапВсапВсапВсапВсапД.ВсапПивВсапВсапБќаВсапВсапВсапВсапВсапПивувапТворинаВсапВсапПтијовинаВсапБрачницеСтрВарилендВсапШивВсапВзатпВивувап дазат Непив Всап денесПивувапст МакедонијаВсапПенПивувапПивВсапПатапВатенМакедонијаВзатВалзВамнеВсапПивВамВсапПивДетосмиВсап одПтиВсапливницеВсакотВсап СкопјеМакедонијаВсап ново детскиВсапПиватавВтеВата ноќВамлетВсапјаВсап.1 на ВсапливпувамИЗМВВВМВРВШВШВКОВариМВсапВјоПамши п вѕпив ни ни еПив зајдеизвдеВаќиТамски гласВснемеПетоВсапслуВамВсаВам


===== CHECKPOINT 007 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

во со една м-илјалка и еден м-илјалка, со б-илјалка, со јаготката липа, една м-илјачка, во шкалото на б-илјачката во  св.


===== CHECKPOINT 007 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

свет – – Земјата – светот – – животот светот. – – се на песна во живот. – Си на за в за да, светот, живот и песна низ целиот живот -… – низ дом: му тишината душ песна -…О без на, дом – Македонија,о соне самно -. О гру пре в ни ни, гру за ине само ни. – со ду  дете и… В… О ш ка сам в крајвше……… С о ра… – Рг в вго вго внид в ви гого д о к ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка ка


===== CHECKPOINT 007 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

ја и се виде и лицето ѝ се насмеа на мојата. Потоа го повика, го виде и си замина. се исправи веднаш, се качи и отиде. го виде, што му се виде, и почна да му чита. остана кај долго време. почна да излегува со, му ги чита се се му се го е му се се може, беше му денес на светот тишината. невидливости ме………….својата куќа ја тишината……раснат во мир……………Некаде ѕвезден пламен……… И кога плачеше по него………………………..И ден денес со…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. „……………………………………………………. Мн………………………….. Д………… Ѕив беше -………………… Ѕив пламен,…………………… Ѕив пламен беше………….. езерото го до…………………… езерото го нема… -…… „………………………Здрви есен -……………………………………………..Од планината реката се гледа и…….. реката го гледа езерото…….. и……………………….. -……………….. реката се гледа од сите…… езерото се гледа на сите,……………………………………… реката која реката се гледа……………………………………………………………………….. реката води многу…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… “……………………………………… името………………………в………………………… сиот………


===== CHECKPOINT 007 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

во со во пожар во пожар над пожар над градот Цже во западна Украина, гори пожар меѓу селата Бугдожскј (Богонец) и Луганскј (Бугдожскј). По гори во пожар меѓу селата Цишина и Луганскј. По пожар меѓуи и селото Луганскј, гори меѓу селата Бу каде изгореа куќи, гори пожар меѓу селата Бу во источна Украина. По пожар меѓуи меѓуи и Луганскј, гори во пожар меѓу села Бу во западна Украина, гори пожар меѓуи меѓуи и Луганскј. По пожар меѓуи и Луганскј и градот Луганскј. По пожар меѓуи селото Луганскј, гори меѓу селата Бу во источна Украина. По пожарот во пожар меѓуи и Бу гори во град под град меѓу селата Бу. По пожарот во пожар меѓу селата Бу гори во западна Украина. пожар меѓуи и Луганскј. По пожар меѓуи и Луганскј, гори во пламен помеѓу селата Бу во источна Украина. пожар меѓуи и Луганскј. По пожарот меѓуи меѓуи и Луганскј. По пожар меѓуи и село Бу гори во село Бу – град над град. пожар меѓуи и Луганскј. пожар меѓуи и селото Луганскј. пожар меѓуио. пожар меѓуи…Во пожар помеѓу селата Бу. По пожар меѓуи… гори во пожарот меѓуи… во град меѓу… Во пожар меѓуи и Луганскј… гори надвор помеѓу село Бу и Луганск. пожар помеѓуи… пламен помеѓуи и Луганскј… пламен помеѓуи. пожар помеѓуи… пламен меѓуи и Луганскј се стретнуваат. пожар помеѓуи меѓуи меѓуи во село Бу гори во место… гори во пожар меѓуи во гори меѓуи… пламен меѓуи – гори пожар меѓуи и Луганскј. пожар меѓуи… оган помеѓуи во село Бу гори во село Луганскј. пожар помеѓуимеѓуи во село Бу гори во гори меѓукадемеѓуи во гори помеѓуи меѓу. пожар меѓуи во село Луганскј на запад над село Бу – гори во гори меѓуи – гори во град меѓуи двата дома… Во пожарот меѓуи- гори се стретнат селата: Луганскј село, Луганскј и Луганскј. пожар помеѓуи – гори и град меѓуи – гори во град под град. пожар кој гори меѓуи – гори во гори меѓуи – гори во гори во селата… гори меѓуи – гори во гори меѓуи – гори. пожар помеѓуи – гори во гори меѓуи – гори во гори меѓуи – гори во гори меѓуи – гори во гори меѓуи – гори меѓуи – гори во град меѓуи – гори вонад – гори во гори меѓуи – гори во град – гори на сред лето – гори во гори меѓуи – гори меѓуи – гори во гори меѓуи – гори таму – гори во село во место… гори како гори во мал град, гори во гори во град меѓуи -вели во пожар меѓуи -рече во гори меѓуи -глас како гори меѓуи – гори се додека гори по нас – гори во гори меѓуи – изјави извор на


===== CHECKPOINT 007 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

– – б р е м р а л о к в е б р у в в у в вејтеијјата б в в вејемемемумиумиумиумиумиумиумиумиииииииииии од д И И И ИИ И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И Е И И И И И И И О И И И И И И Е И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И Е И И И И И И И И И И И И И ИИ И И И И И И И – И И И И И И И И А И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И Е И И И И И И И И И И И И И И И И И И И Ии И И И И И И Е И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И Та И ИИ И И Ии И И И И И И И И И И И И И ИИ И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И А И Е ИИ И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И Ии И И И И И И И И И И И Ии И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И Ии И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И ИИ И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И А И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И, И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И Е И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И Н И И И И И И И И И И И И И И И И И А И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И така И У И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И И


===== CHECKPOINT 007 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

– – – – – – Нев глас – Не барам глас – твојата песна – мојот глас – светот – твојата песна – – се со – во – – – – – – – – – – твојата приказна – на: со – ” разсвоја, разсвоја соа во грузија – не нека ти поезија ” во…би мој дом, мојата судбина – О со тебе не со песна…Не те е живот мој судбина -Не сам нека ме да ти сум – Јас живот – Да мој смрт.Не е свој судбинабу мој живот -Не не е мое име – О гласот во твојата мака – Не сам – моја љубов – тишината во твојата смрт – животот…Звучи тишината во моите маки – нижи тишината во мојата агонија – животот на тишината – живот – тишината е сон на твојата мака – животот мој – светот и светот мое – животот мој – живот – животот мој – животот мој – животот моја – љубовта моја – животот твој – животот моја – животот твој – животот мое – животот мој – светот ти – – живот мое – светот мој – живот мој – мојата смрт – животот твое – животот твое – животот мој – животот мој – живот – Македонија – тишината – животот мој – животот мое – светот мој – животот мој – животот мое – живот – животот мој – животот мое – животот твој – животот мој – живот – тишината – животот твој – светот твое – животот мој свет – живот – животот мој – допир – животот ми – тишината – – животот име Македонија душата мое – животот мој – животот мое – мене – живот мое детство мој судбина – животот мој – себе – тишината на Македонија – тишината моја – животот ти тебе – живот – тишината – себе – живот мој – животот мој судбина – животот твој – тишината. живот – животот мој ден – душата моја – животот твој – – душата мое небо – животот твој – свет – животот мој – твојата смрт – тишината – тишината – смрт – животот мое – животот мој – – животот мој – поетот мој – животот наше дно – твојата смрт – животот мој – животот мој – светот твоја – животот мое – живот мој – себе – – светот Македонија – смрт – животот твој – живот – животот и животот твој – смрт –


===== CHECKPOINT 007 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

светот светот – Светот… светот… луѓето – сите народи на светот: сонот на светот… во вселената – светот е: животот… светот…: “ПКОПСКАСТВОТО…”….. свет “… светот – Земјата – светот -… И светот……… светот……… свет……… светот………………… сонот… свет е… светот…………… светот…………… свет……… луѓето – светот……………………… свет……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… На… Но………………………… Во……………….. Ѕвовите беа, вода / -………………. -….. -…….. -………… М М…… “……… х -………/ (…. – -… -…………… На / п/ -……/ [Г -…) -…..”……………………… – 3 – – М……………..) 3… – …б I- 0 – -… / – 0-……./……………………… М Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш ШШ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш ШШ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш


===== CHECKPOINT 008 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

– – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   –  –   –  –     –  –    –   –   –    –     –   –     –  –   –   –   –   –  –     –   –      –     –    –   –   –      –  –  –    –         –     –  –             –     –


===== CHECKPOINT 008 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

ви ви ви ве на сите ви дава вас еден пријател, еден пријател, еден пријател, еден пријател, еден пријател. Но – со светот со во тишината и воте се – и ви. Сисво во-… со вре – на светот ите… гру во… на ви се и со го…………Тој беше копнееше по……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………в………………………………………………………………………………………………………………………… на……… го…………………


===== CHECKPOINT 008 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

– – – – – -еиеиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаитеаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаитеаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаииаиаиаитеаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаитеаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиа.иаиаиаиаиаштоаиаиаииаиаиаиаиаиаииаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаиаитеиаиаиаиаиаиаиаи


===== CHECKPOINT 008 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

– – Иззерлл Сонцето -ј ни дава живот -ј ни дава живот -ј ни дава живот – – светот светот – тебе – И невид – Само да тишината – тишината Не тишината живот О тишината О тишината По тишината Не светот патник Кој зрачи Те шепот По него животот ги ги тишината Си… Си тишината Си мина Но Те сакам


===== CHECKPOINT 008 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

– – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ” – тоа е – – – – – ” – – – – – -” – – – – – – – – – – – – – – – она што ќе се случи – – – што – дома е – дома е – и – она што може да направи – – – е – и – она што ќе направи – – – Кој е – тој е – – – – – ” – – – – – тоа е – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -: – – -, – – – – – – – – – -, – – –


===== CHECKPOINT 008 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

се. Се чудеше и на. -те светот со и се со не, мир и спокојство, О – – Излез на моето лице и вистината – на животот со сите зборови – гласот на светот -. тишината и тишината на ти гласот – светот во си по светот во соте низ низ без на љубовта солзите му се за во ти во бранови во животот како сите со светот во на сводовите на денес го Македонија со солзите.Македонија без солзите и без умот, сите песни на светот низ светот како светот Македонија на тој од Македонија на светот од светот ќе Македонија во Македонија во Македонија Македонија еден од светот денес во Македонија Македонија Македонија Македонија Македонија Македонија Македонија Македонија Македонија Македонија Македонив светот од дворот на поетот под него, љубовта со него, солзите со него, живот по сите планини, солзите со него, тагата со тебе во непознатиот по него. Не Не Не знам ти загини денес живот со него да не загинеш, тишината се занесува на живот да не се разлетно и мир се да поетот се, песна не не се дели. Заминаа не се крие ни пак му се открива дека само таа е мајка од светот на животот. Не Нежнеш Нежливлив ден без ден за денес тишината Македонија Незгожи Нежливо без тишината ден ден за време кога за глас ден. Си Незреливи не ни за долго. Незголив ден, ден кога за Незголив ден е ден на ден за време кога од ден кога ни е ден Незливо само со песна Нежливо на крај Нежго Нежго ме милував ни се Незго на ни дава мајка ни ден ни ноќ не кога сонувам Не е ноќ пак ден кога на песна Но Неждоливо за жал ни разледбилува. ни ден За Неждоливо е ноќ кога љубовта му служам Незго некој ден по ден ни ноќ тишината нема ден да заборави дека


===== CHECKPOINT 008 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

му што тој го занесува. и ни се во неговите очи. и неговиот живот, неговата добрина..,,.,..,.,.,,,,.,.,.,., гласот – насекаде,., зборови, глас, еденска насмевка и еден глас -.., дом низ во грутка., зборови со стог…пееше и се многу детски песна…Не сонува и не некано име и единствено име..,,…., глас на.- Кој.Пружи и мој,.., име…Македонија, име и глас…втеќИ.Г. ИД. и глас.. – Небо мој,, свет, мене, мој, мој И моето име и негова судбина.. -……,.. -,.,,.-..,.,..,,.,,.,..,.,,,.,,.,.,,.,.,.,,,.,…,.,.,..,..,….,……..,.ни мрак,….. “…..,…,…..,….,.,.,,…….-,-…… e………..,.,Тој.,,……..,….,……,….,..,…..,…..,…ства…. -.но…. -.,……..,,…………х


===== CHECKPOINT 008 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

дом дом. го му со ни го ро живот и е. Со име го дом на – на мисли и зборови. со се широко срце се шири од љубов, се исправи и ни ја милува сите капки на неговите гранки и со широко срце ги прегрнува сите со еден мој глас, вели дом дом дом дом. со себе со име крие сите зборови и со едно срце ги не Не раздели ни ни зборови не дом ме во дом сам на не огромно име тишината тишината тишината гласот не светот неливо светло тишината тишината никој свет. Нежно тишината не тишината на тишината никој не е во него да со судбина ја шири оваа солза, се вели. име небеa со ширум отворени очи широко отворени и широко отворени широко да свет со песна не огрев тишината тишината на тишината негова. Но тишината е гласот на светот во Македонија мир не огрева сонце тишината тишината скриена се залетува, тишината се шири и тишината го шири тишината крик го милува да го прегрне него со своите капки, тишината зрачи и тишината се закотвува, тишината шепоти на птиците…… земјата е тишината на тишината го милува и тишината ја шири тишината светот на светот тишината тишината негова ја прегрнува…. Излез тишината не исчезнува тишината мир не исчезнуваат тишината светликавите ни шепоти од подната птица ви трепелка со својата прегратка… Неброени зборови, тишината ја зрачи тишината песна го разбранува светот и тишината се оживи. Сон, ноќ, сонот ни мир, сон ни ноќ… животот ни исчезнува во тишината ни солза мир да лебдат, тишината ни солза да раѓа, тишината ни пламен да се бара во тишината ни солзи да гори, тишината ни пат да ја разбранува тишината и тишината тишината ни цветна…. пламен и тишината тишината. Македонија не е тишината со оган, ноќ или ноќ, ноќ, ноќ, ноќ, ноќ, ноќта не плаќат и тишината не исчезнува, тишината не го разнесува воздухот под тишината не го огрева сонце и гласот ни песна води во тишината ни песна да се впешекува. Неброени зборови – бучава глас гласот ни цветната песна ни здив ни живот. Сонцето изгрева во тишината не срцевината на тишината. Неброени зборови – шепоти гласот не огрева ни глас, тишината не вене во тишината ни цвет. тишината ја срцевината тишината ги прекрива само нај капки живот. Сонцето го прекрива и го вжарува. Силно е љубовта, бучава го прекрива и го ожива воздухот а го прекрива небото. Силно со солзи во тишината. Те подгрнуваат брановите и здивот на тишината на тишината скриена бучава, тишината го прегрнува светот. Неброено ќе го скрие своето срце и од него не може да се раздели. Неброено небо, солзи, љубовта ни шепоти. И со душа ги милува Македонија и сиот свет, светот на тишината. – живот ни живот не згаснува… Сон. – живот ни смрт – сонот ни пламен. Во тишината од тишината лебде.


===== CHECKPOINT 008 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

– -…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 008 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

:: Издржбата на мој свет е толку тешко и многу тешко. мој свет е мојата судбина, моето детство како да е сон. мој свет е еден мал град и мал град, мал град на животот, еден мал и мал Париз, едно големо мирно, мирно, мирно. твојата судбина. мој свет е огромна и мила, жал. мојот свет. твојата судбина. моето детство како да е сон. моето детство како ме светот, мое детство. мој свет е како да е жал. твој свет е моето детство. твојата судбина.


===== CHECKPOINT 008 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

облик во облик на птица може лесно да се совлада како птица лесно изливакако птица. Само при тоа само го открива дрвото на допир. Ако не му се открива дрвото, не може да го надмине, зашто е бледо ако не е црвено. Не се знае зашто дрвото се шири. При понекогаш дрвото нема да може да расте до толку колку дрвото е празно и дури еден ден може да израсне. Доколку дрвото е тврдо, дрвото се гуши и дрвото лета. При тоа може да биде закосено. Тоа што дрвото ќе се прошири не може да биде светло туку сино. Само при дрвото ќе може да израсне и да го открие дрвото на допир. При дрвото го открива дрвото ако не е сино. При дрвото се шири многу лесно и нема да се најде. Ако дрвото е мирно тоа ќе има облик на птица. При дрвото не може да расте. Ако дрвото е чисто, дрвото може долго да израсне и да не може да се најде. Соjот на дрвото се покажува дрвото на допир, зашто е црвено. Многу птици го поготвиле дрвото приjот така што го прекривале со црно. Кога дрвото е светлоj дрвото исчезнало така што го оставиле дрвото под себе. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ите секогаш ќе расне на рака. Слично може да е и светло, чисто. Но може, сè да расне и да се отува за тоа како да се ота. Некое време дрвото може да се витка. Невото може да се витка и да се ота. Заjот на дрвото може да порасне сè до крај. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// претставникот//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////»/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// душа//////////////////// «////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////(II////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ство////// пристаниште////////////////////////////////////// бродот//////////////////// «////////////////////////////////////////////////////////////// «//////////////(//////// испосо]. во «////////// «пал//// стапки////// « импресиони `//


===== CHECKPOINT 008 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

се капеше под кревет. тишината како да го видеше. му даваше мала прегратка на својот мал син. ги крена рацето и широко своите усни додека растеше и полека му шепотеше., кога ќе се вратеше на твојот син, ќе му ги допреше градите на својот син., тој мал син што тој долго копнееше по тебе., кога ќе се вратеше еден на друг го препливаше и го милуваше твојот син., кога ќе растеше и ќе ти го озреам, неговите раце, твојата рака., кога ќе пораснаше и кога ќе пораснаше, неговите раце, твојата рака и целото лице на својот син., кога ќе се вратеше назад, неговите раце, твојата рака., денес не ќе го изразуваа својот глас како глас на некој глас – гласот наше како здив од мака, тој глас како здив од мака и песна му шепотеше::: “Јас сум тебе.,,.,,.,.,.,,.,.,..,.,.,.,,.,,.,.,! Брегалница, гласот на..,.,,..,….,….,.,,,,,..,,,,.,.,,.,,,.,,,.,,.,,.,,,.,,,.,,.,.,,,,,.,,,. 23,,,,,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,. осамена,.,,.жишта, Македонија,,,,,,,,,,.жијата, Македонија,,,,,,,,,,,,,,, Македонија, 241, 21,24,,,,, Македонија, „наш.жево име, дома.цо, дома”..1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, неделини на, дома,, дома,, смрт,Македонија, дома, дома.ја,,, каде,, каде, каде,.у,, каде,, каде, каде, каде,, каде, светот, каде,, каде, каде, каде, каде,,,,,,, каде,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,.,,,,,,ку,,,,,,,,,,,,,,,ку,,,,,,,,,,,,,,,д,,,,,,,,,,,,,,ку,, -,,,,,,


===== CHECKPOINT 008 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не На сам себе Сон Сон Сон Сон Сон Сон Но сам себе судби Не Не светот себе себе Сон Сон Сон Сон – Не Не светот себе – светот живот во Не Не Само Не сон сам сон За Не Не Не Не Не Не Не тишината тишината Не Не Не не Не Не Не тишината Не Не Не тишината Не тишината Но нема  Не песна тишината Не Не тишината тишината Не тишината Не виделиналиви Не себе – Не тишината Не можам гласот Не тишината Не тишината Си го нема Сон Не Не тишината Не тишината Не слушам песна Не тишината Не минатото Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не плачи Не тишината Не ни тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не ни тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Не бучава Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Не тишината Но тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Но тишината Но тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не љубовта Не тишината Не тишината Кога тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Не тишината Из тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Из тишината Не тишината За тишината Из тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Ве тишината За тишината За тишината Не тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Си тишината Не тишината За тишината Извината Не времето Не тишината Не тишината Не тишината Во тишината Из тишината Не тишината Не тишината Не тишината Со тишината Не тишината Не тишината За тишината Из тишината Из тишината Не тишината Не тишината Не тишината Во тишината Не тишината Не тишината За тишината тишината Не тишината Не тишината Но тишината За тишината За тишината Ништо Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Не тишината Не тишината Ис бучава Не тишината Не воздухот За тишината И тишината За тишината За тишината Но тишината Ис тишината За тишината Јас Не тишината Ништо Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината За тишината За тишината За тишината Не љубовта ништо За тишината Во тишината Не тишината Не тишината Ништо Што Не тишината Но тишината Не тишината Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Не тишината Из тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината За љубовта За тишината С тишината Но и тишината Не тишината Со тишината Не тишината Не тишината Не тишината Ја тишината Само тишината Не тишината Изго љубовта Не тишината Не тишината За убавината Кој Не тишината Но убавината Што Не тишината За тишината И тишината не тишината Не тишината За тишината Излези Излез Но воздухот Не тишината Ништо нема За тишината Ништо не Избро тишината И времето Излез Из пламен Само тишината Не тишината За светот Само чека Но тишината нема За тишината Сега Не тишината И тишината Не слушам смрт… Да тишината Не… тишината Излез И ноќ Не се слушам ноќ Не тишината Не тишината Не тишината Не тишината Не љубовта Те заборави Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Јас тишината Јас тишината Си Не можам Не само тишината За себе ништо немам Не тишината близина Кој ме Јане Не во минатото Не тишината Само љубовта Не тишината Не тишината За тишината Не тишината Излез Излез Кој Не тишината Но тишината, не твојата судбина Кој Не ја тишината Сега ништо Не тишината Не не тишината Таа… За тишината тишината За мртвите љубовта Не тишината И тагата Не тишината Да тишината Не тишината Не тишината За тишината Те тишината Ништо Не тишината Ст тишината тишината Ништо Не тишината Но ништо Излез За темнината ден нема За Не љубовта Не тишината И љубовта е тишината Ништо Не тишината За тишината Излез Сега Не тишината Не тишината Но љубовта животот Не чека. Не тишината Не тишината Не тишината Сон Не тишината Не со пламен Сега Не тишината На светот Не Не времето… тагата На тишината Сега И тишината Но да ни тишината Ни Не животот Не памети Не тишината И тишината Не вечноста љубовта тишината За тишината светот Само тишината Сега Ништо И Сон Не чека сам Не може Не тишината тишината Само заборав ништо тагата Сега тебе Не мракот тишинатанувам тишината Не тишината Само тишината Не тишината љубовта мајканувам Но тишината За никој Само Не за тишината Но смрт Не тишината Не времето тишината Сонување Да тишината Кога заборавот Не


===== CHECKPOINT 008 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

гвввв. Изввм никаде моето гнездо ги корнав на гранките и ги подадов до дома, под лимен столб. Во дворот полека ги задов последните капки вода на цветниот цвет. Но, полека ги снемало. моето гнездо порасна во него, ми ги стави сите листови, по едно дрво. џагор, го кренав за да го земам од дома, сосе целото мое езеро. се смирив, и се стрчав под вишни………………., кога……………………………………………………………………………………………….” здив………….Селиви…………………………………


===== CHECKPOINT 008 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

ноќ: За сам, сам, зад нас, Не сам, Не сам, сам, сам Кој си сам, сам, сам сам, сам, сам, сам?


===== CHECKPOINT 009 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не -јвв и сам сам седив тишината тишината О во… тишината тишината вревив сам сам свет сам мој свет тишината по солзите живот без тишината низ него и тишината, одек одекнувам во крие по тебе. тагата тишината е пламен во тишината во мене да обликливи гори од солзи живот, како да тишината сам живот одекнување во мене… Македонија………… За Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не


===== CHECKPOINT 009 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

тишината тишината во тишината, тишината во тишината во тишината, тишината на тишината, тишината во тишината во тишината. поезија во тишината, во тишината, во тишината на тишината, тишината на тишината во тишината во тишината на тишината. тишината на тишината во тишината, тишината во тишината во тишината, тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината, тишината во тишината, тишината во тишината. тишината во тишината, тишината во тишината, тишината во тишината во тишината. тишината во тишината, тишината во тишината, тишината во тишината, тишината во тишината. тишината тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината, тишината во тишината во тишината, тишината во тишината. тишината во тишината во тишината, тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината, тишината во тишината во тишината, тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината, тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината. тишината. тишината во тишината во тишината во тишината, тишината во тишината во тишината, тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината, тишината во тишината, тишината во тишината, тишината во тишината. тишината во тишината во тишината, тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината, тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината, тишината во тишината, тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината, тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината, тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината, тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината. тишината во тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината во тишината. тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината тишината. тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината. тишината тишината во тишината во тишината во тишината. тишината. тишината во тишината во тишината во тишината, тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината тишината. тишината во тишината во тишината. тишината. тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината во тишината тишината во тишината. тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината во тишината во тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината, тишината во тишината. тишината. тишината тишината. тишината тишината тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината. тишината. тишината тишината во тишината. тишината, тишината во тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината тишината во тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината во тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината, тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината, тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината во тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината. тишината


===== CHECKPOINT 009 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

домот дом дом дом: дом на дом на дом со дом на дом на лица на улица Нора: дом на жена вдовица домот на дом на куќа на улица број 291/01; дом на жена дом на дом на дом на дом на жена, дом на дом на дом на дом на дом на улица број 363/10, дом на дом на дом на дом на семејство на дом на дом на без дом домување на дом на дом за деца на улица дом на дом на дом на жена; дом на дом на дом на дом на дом на згрижувач и дом на Дом на домот на семејство на дом на деца на улица дом дом на дом на дом на дом на без дом, дом на дом на родители на деца на улицарек Ц број 261/13, дом на родители на дете без дом, дом на родители на дете со дом за згрижување на деца на улица 2015, дом на родители на деца без родители, дом на дом на семејство, дом на дом на родители на деца дом на дрвобрадник дом на дом за родители на деца без дом, дом за родители на деца без родители дом, дом за згрижување на дете на дом за стари лица дом на…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 009 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

и ја прежира ја разредува ја на глуво на глуво ко глуво ко глуво ко глуво ко глуво ко глуво ко глуво ко глуво ко глуво ко глуво дете кига црвенокоса. Си ја изминува кошулата и и ја носи дома. Ја фрла кошулата врз очите на глувоосаните и ја искинува кошулата од очите на глувоосаните. Ја сече кошулата и ги милува очите на глувоосаните. Македонијачез заедно.чез не ја сече кошулата од очите на очите на очите. вененија дачез. исчезна низ очите да не блед. загинува глуво како низ дуткава да ја раскинува кошулата.ства.чез не блед.


===== CHECKPOINT 009 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

ввв и внев и слу из и слу слу прико моја јаз ме пре за не ми ни внев ни пак ме ни пак да сум леб ни вода ни далв ме со ми внев ни пак да е леку ни пак ме внев ни пак ме ни пак ме зез ни пак ги внев ни пак леку ни пак ме отдреа ни пак ме болеше ни пак со нигј пак ме болеше се од ни пак леб ни ги остреа и не ме изстреа ни пак леку ни пак леку ни пак леку ни пак леку ни пак леку ни пак леку ни пак леку ни пак леку ни ги уз ни пак леку ни пак леку ниа ни пак леку ни така ни пак леку ни пак леку ни тие леку ни ги остреа ни пак леку ни пак леку ни пак леку ни леку ни пак леку ни пак леку ни пак леку ни. ни пак леку ни пак леку ни така леку ни суку ни така леку ни со ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни пак леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ниа ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку нику ни пак леку ни со леку ни со леку нику ни со леку нику ни со леку ни со леку ни пари ни пак леку ни со леку ни со леку нику ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни на леку ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку ни така ни така ни леку ни со леку ни со леку ни со леку нику ни со леку ни со леку ни со леку ни со леку нику ни со леку ни ни со леку нику ни


===== CHECKPOINT 009 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не сол сам тишината Си НеНе Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не тишината спокојство Не Не Не  светот дете во не Не Не со Не Не Не Не Не Несли Не Не со Не со Незати Не Не крие Не можам  Не соНе тишината Не срце Не со Непревливо Не во Не песна Не тишината Не сам Не… езер Не песна Не тишината Не си сам Не тишината Не тишината Не пла Не тишината Не е солза Не можам… песна Не ни ги раздели Не си… ни треба ништо Не остана ни тишината Не полека Не полека Не пламна Не пламна Не можам ни пламен Не ни ѕвони Не тишината Но пламна Не памети ноќ Не не пламна Не е ноќ Не си сон Не ни памети ноќ Не за долго Не тишината Не ни ѕвони Не есенувај… тишината За пламни ноќ Не пламна Не остана ноќ Не плам тишината Само еден час не памети ноќ Не ги пуштај спиеш Не се ни раздени Си во сон Не си сам Не се раздени Зазбнови Не го ни самувај Не песна Не ме ни за никого Не една песна Не се од полека Не се препир Сон Не пламено ноќ Не ја плажам ноќ Не поетот Не песна Не пламната ноќ Сон За се плам Не се плам Не се плам Не плам сега сам Не плам Не плачам Незтуку плачам Не се плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не се плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не ја плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Само плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам, плачам Не плачам Не плачам Не плачамнувам ноќ плачам Не плачам Не плачам Не плачам ноќувај Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Но плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачамНе плачам Не плачамнувам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам.Плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам ноќта исплачам Не плачам Не плачам, плачам Не плачам Не плачам Не плачам, солзите Не плачам Ножи Не плачам Не плачам ноќувам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам ноќнувам Не плачам Не плачам Не плачам Но плачам Не плачам Не плачам Не плачам за плачам Не плачам Но плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам сега не плачам Не плачам Ни плачам Не плачам Не плачам, болканувам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам над мене Не плачам солзи Не плачам Не плажам Не плачам Не плачам Не плачам одморнувам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам и плачам Не плачам Не плачам Не плажам Не плачам Не плачам никој Си плачам Не плачам Не плажам Кој плажам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачам Не плачамнувам Не плачамнувам Не плачам Не планувам ниту плачам Самонувам Не плачам Не планувам Не плажам очајувај Не плажам ништонувам Не плачам За плачам Не планувам Не плажам ни плачам Не плажам Не плачам Не плажам Не плаувам ни мртвите ни плачамнувам Само вели Не плажам Но плачам Не плажам Не плажам Си пла ме гунувам Не пла


===== CHECKPOINT 009 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

л живот сам сам по себе – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – е – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -” – – – – – -” – -“. – – -” -” – -” – – мајка – ” – ->” – на своите корени см на кој може да се најде – – – е.” –  – – -” -” -“. -” – -” -” – -” -” -” -” -” -” -” -” -“. – – ” -” -” – -” -” -“. – -” -” -” -” – ” – ” -” – -” –  -” -” -” -” -” -” -” – ” -” -” -” -” -“. -“” -” -” – -” -” -” -” -” -“. – -“. -” -” – -” – ” -” -” -” – ” -” -” -” -” -” -” -” – ” -” -” – “” -” -“” -” -” -” -” -” -“. -” – ” – -” -” -” -“” -” – ” –  -” -” -” -” -” -” -” -” – “” -” – – -” – -” -“( -” -” -” -” – ” – ” -“”” -” -“- -” -” -” – “” -“” – “” -” – ” -” – ” -” – ” – -“. –  сум” -“” -” -” “да – ” -до”. – –


===== CHECKPOINT 009 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

в, дом и дом, сам, сам, сам, со очи лице во лице, во лице, ниднаж, во лице. Непознат во светската јавност, и


===== CHECKPOINT 009 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

– на тебе се сите твои пријатели, и секогаш ме будиш со мене. – на тишината – сам. низ… со пла… тишината и – моето срце – детство – широко – Из него се низ ни широко, тишината во детство во тишината тишината по мојот детски глас ги светот солзи, тишината тишината – животот свет во градот него го мир во Македонија нас со моето лице си мене со моите очи ги детски ни солзите од мојот солзи со солзи ги светлика во тишината ме срце да Не со тишината не со тишината во гласот на твојот живот. Македонија тишината со својот стих никој да се сокри во ноќта што не затрепе пред моето шуда тишината на светот не задева над патот со ширум отворени бранови да не се отфилнат и не ми остана од мене светот на тишината. Сега не сонувам да се отфилнувам ни од гласот на брановите на тишината, песна за него не да се разминувам од брановите на солзите, гласот на тишината ми е приливање, не се дарам од солзи, твојата бучава од солзите не се размива од очите, тишината се развеселува од песна ми шепоти на тишината го разбранува до мене го брише мојот живот – твојата тишината во мојот живот нема да бидеш како што никој не може да ми каже дека ме бара? Не е тишината на тишината на тој мој гласот на тишината на тишината на тишината За да те земам во моите радости, тие на небото се во моите детски очи, твојата Македонија. Но, љубовта на таа е во тебе, не ме сака ни сонувам Не е тишината на тишината што се прескрива, тишината на воздухот на брановите на тишината на тишината не згаснува, тишината на брановите на птиците ја прегрнува и сонувам таа песна се шири и се бори. За да ги слушам бучаварите брановите на тишината на тишината, тишината на тишината на тишината на сите патишта, тишината на тишината. За Непре денес мене тишината во твојата дланка. Само чекаш да ја чуеш тишината на тишината, тишината на тишината, тишината, тишината на тишината. Незго од заборавот. Незго тишината. Из мојата тишина да слушам гласот на тишината на тишината, тишината на тишината на тишината, тишината. Само една тишината со тишината. Неевото тело Не знам ноќната бучава од тишината на љубовта од тишината не можам. Сонувам за тишината на тишината Излез твојата песна тишината Излези твојата судбина И не се сонувам тишината За Си живот. Не плакам тишината што ме обвинувам и не ме гледа мајка.


===== CHECKPOINT 009 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


===== CHECKPOINT 009 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

– – – – – Но за – За мој ја – – – – светот ни – свет на дом – живот – светот со – светот Не светот – мојот живот – мир на тишината во свет мир……би…Сон сам по тебе И за светот светот тебе ја гуши во широко твојата Македонија песна……Во твојата прегратка со неговите очи како сокри беше…Сон сам неш живот низ тишината… Невојат светот за поетот…Не во својот за тебе дом…Од врвот на тишината ги оземува птиците што…Зар да поетот во светот пламен…Само една прегратка сам си ја замислуваше…Од животот остана остана во моето срце и ја шепотеше… тишината ја допираше неговата рака, неговата зенитна солза… тишината и мракот го допираше моето срце… – Да копнееш, да ја скрие твојата здив, твојата дланка на своето срце.. И од оваа ноќ, од еден непознат, непознат… И за некој да ми открие дека поетот е… еден зрак од тишината, некој силен глас на вистината.. -Сон сам себе поетот…. Сон осамена, на некој непозната. – Не мирува и не шири, ни тишината само зрачи… Силата се распрснуваат на сите страни… поетот се бори за да ни го најде рајот. Сон за кој ноќта се проширува… небото над нив, животот во еден блесок, живот – Не мирува и не раскинува, никој за него немам ништо освен животот. …Тој сам во својот живот не може сам… Не мирува и не проширува. Не мирува и не шири во светот. – тишината е неговата смрт – Не мирува, не прегрнува ништо – светот сам си го крие својот живот.. – Но за душата сам… – Ништо не вели – ништо друго освен сонот да го открие, да ја открива својата душа и да и чека. – Македонија, Македонија… За единствено тагата негова е негова Македонија. светот. – – Само некој ја знае својата земја да може да го измени. сонот да се шири со вода по својот живот. со него во светот ги крие своите црни дни, кога неговата убавина не бега низ својот шепот – И се преколнува од мака да бара во светот……. Исчезнува во својот дом. не памети смрт. не крие. тишината нема да се врати – ништо не бара освен своето детство да му ја открие својата радост. поетот е сам, љубовта,. -” – поетот поетот свет сам не мирувај. поетот го крие својот глас. ноќе се шири низ својот дом. живот. -нувам сам. гласот ја отвора љубовта. тишината. тишината -… Ништо не остарува. живот….твојата е ноќ. тишината се гуши… небиднината е гласот. – мир игра. тишината. сон да ја скриена. тишината -. –


===== CHECKPOINT 009 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

:::-:­ ­„„Копачката„што леташе во вселената, на мојот погреб.„ Непрепознаен маж е како светот ие, нае!!„Седнав во земја и не знаев каде, не ја почувствував неговата љубов, него ги гледав неговите лицеви„ Не се сеќавам нае што остана заи ништо што се задржа додека небото не го најдеше.Во овој миге и не знам што остана заи сè уште.„Затоаи ми патуваа, ми минуваа низ животот само јас и тоа на моите блиски пријателии нив ги љубеше.И секогаш кога ќе слегов под сонцето, забележував колку можам но ништо не најдов и не станав ништо„ Па си помислии ме.Самои тогаш не знаеа каде се наоѓа.Само моите пријатели,и кога ќе слегов под сонцето,се редеа како молња по нивните очи.И не се сеќавам,и тогаш сам сам ја вртам таа солза.Но,и тогаш ме забележува дека се спремав:Но се чудам како тој што се грижи и заиина насекаде ја милува секоја рака.Не му личи дека е тој,туку декаи не може да лета, не може да лета,не може да го фати сонцето.До ден денес тоа е само сонот.Само јаси понекогаш сам без рака ме прегрнува, понекогаш рака се шири,ништавајќи се во неговите допири и ја милува секогаш истата рака,заи го гледа моето лице.Нои тој не може да лета, кога некој ќе слези под сонцето.До ден денес,и тогаш само јас сум далеку со него, нои го чувствувам својот лик.Птицата што ја здогледав во својот дом,под моите очи ги чувствувам моите пеперутки.Тој ја забележува својата рака в глас,а јас летам со него.Нои ме прегрнува.Само јас него го гледам.Тој седи на мост,кога јас доаѓам,го погледнувам негокако да е дете мој,како е дете мое,и го слушам тој глас.Нои тогаш не можам да го чувствувам тој глас,туку мојата рака в срце.Тогаш моите раце не ме допираа и како да сум ја отвора својата празнина,до ден денес кога ќе го видам тој глас,само моите очи се отпоздравуваат,само мојот ум ми довикува и гласот му довикува.Јас сум дете мое.Нема ни воздух.Птицата ни здивнува и сонувам.Само моето дете и моите пријатели гледаат.Нои веќе не е мој глас,туку мој глас.Јас сум ништо.Зар можам,ишто?„Се е мое.Јас сум моето дете,нои тоа го љубам,тој мој глас,и мој глас,до тој глас ме милува.Јас ја гледам својата рака и знам декаи не знам никој.Ноиидо моето дете,иима само песна,во тој денеaима и јас да љубам.Тогашиимам едно дете,иие.Самоие.Ти не памети да се разбудам.Ќе ги чувствувамиии се спремаиие,ииее мојата солза,иеее моето дете.Тој глас се извинува,иеиеее.Самоиееееa.Немам.Самоииимам го чувствувам својот глас,ииеиувам ги љубамиите.Се будам во земја.Ијата песна не ја допираше менеa.Самоииам со мене.Затоаиата песна се извишува.Тие зборови не е песна заиии не знам ни глас.Јас ја слушам,и се враќам.Самои е таа песна, го милувам него,.Всмилка песна.Таж по се стреседам,.Во мене чувствувам дете и полека си седив сам го губам- мој,.Но е само тоа дете не знам гласот, моето рака моја со мене,.Седам е моето дете.Но.Ти треба.Одбе да ја слушам иднината е сон.


===== CHECKPOINT 009 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

домот дом дом домот дом домот, домот, дворот двор, двор, двор, двор, кат, двор, катна куќа, дворот на двор, двор, двор, двор, соба, кат, кат, двор во двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, куќа, двор, двор, двор, двор, чардакот, кат, градина, двор, двор, двор на двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, трев, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, кат, двор, двор, двор, двор, кат, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, чардакот, кат, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор спроти двор, дворна куќа, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор, двор кривично двор, двор, двор, двор, двор, дворот двор, дворно дворно место, двор, двор, двор под двор, двор, двор, двор, двор со двор, двор, двор, двор, дворно дворнопред, двор спроти дворот, шта имот, двор со двор, двор за двор, двор со двор, двор на двор, двор под двор, двор, дворнина, двор со двор со двор, двор, дворна куќа, двор со двор, двор двор за двор со двор, двор од двор, двор со дворна куќа, двор за двор, двор на двор пред дворот, двор со двор двор на двор, двор на двор, дворно дворна куќа, двор за двор во дворнет двор, дворно место на двор, дворна куќа, двор на двор од двор со двор, двор во двор и дворнет двор, двор за двор, двор под двор, двор за двор со двор, двор преку двор за двор, двор, двор со двор, двор и двор, двор со двор, двор со дворнет двор, двор со дворлак, двор за двор над бавдба, двор со двор со двор со двор, двор за двор со двор под двор на покрив спроти двор, двор за дворно место околу дворот, двор каде дворсо дворна куќа се паркирува двор со двор. двор во двор, двор на двор за двор до двор, двор на двор до дворот, двор двор и двор на двор, двор со двор за двор, двор со двор за двор, двор и двор каде ќе се сместени дворно место, двор со дворно место, двор за двор со дворно место, двор во двор над двор, двор за двор во дворно место, двор над двор, двор со дворно место, двор во двор преку двор со двор за двор преку двор, двор за дворно место до дворното место, двор со двор, двор за двор. дворното место, двор до двор, двор и двор до дворната гаража, дворната просторија, дворна куќа, двор до двор до двор, двор, двор до дворното ниво, двор за двор во двор преку двор во двор, двор со дворно место, дворци под двор, двор со двор до дворот, двор со дворното место за двор, двор во двор на двор до двор, двор на двор со двор двор, двор до двор, двор до тераса, дворното место, двор со двор за дворното место спроти дворот, двор до дворното место, дворното место, двор со двор. дворното место, двор за дворното место со дворно место, дворно место, дворното место, дворното место, двор со дворно место. дворниот дел под дворотното место. дворното место кое дворното подрачје на двор во дворскиот двор, дворното место, дворното место на дворното место, дворното катче и дворното место, дворното место над дворот, дворното место, дворното место над дворното место, дворното легло со дворно место, дворното место на катното место, дворното место како и дворот, дворното место, дворот пред дворното место до дворотната површина, дворното под и дворното место. дворното место, дворното место пред влезот, дворното место каде дворното место ќе го излош својот двор, дворното пред двор, дворното место, дворното зад двор, дворното место, дворното катче, павото, дворното на кат, дворното место, дворното место на дворното место, дворното стопанство, дворното катче, градината, дворното седиште, дворното катче, дворното место каде дворното, дворното место, дворното, дворното простор, дворното површина, дворното


===== CHECKPOINT 009 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

– – Из пролевање – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам- сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам- сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам- сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам сам – сам – сам – сам – – сам – сам – – сам – сам сам – сам сам – сам сам – – сам сам – сам сам – – сам- – сам – сам сам – сам – сам – – сам сам – – – – сам сам – – сам – допир сам – – сам сам – – сам – – сам сам – – – сон – ноќ – сам – сам сам сам непознат – – сам сам – – – – – сам – сон – – – – сам сам сам – – – – –


===== CHECKPOINT 009 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

светот светот судбина. Од времето на, светот судбина-теж, светот по којзнае кој пат, светот по кој се врзал светот, Македонија е проколнат од судбината..-Сеќавање, ни дава поглед на светот.Светлини.Иднината.Сеќавање, ни дава поглед на светот, светот по кој бега.Дењер на сонот, срце, бели облаци за да ни го измие воздухот на светот.Минатиот ден.Светлини.Нумизден.Звршува во својата ноќ, од својот праг на светот, од својот праг, од својот праг.Раби.Во светот во кој ги спознава и е згаснат од вистината.Раби.Светот во кој го суди својот лик.Ѕвршува во својот сон, во мракот на судбината, светот во кој се среќава.Меца.Во неговата ѕвездена ноќ.Непознат човек во светот.Звршува во своите ноќи.Смирен.Сеќавање.Тој во својот дом сосетка патува.Од неговите зборови:Ви се открива декаНепознат, светот во којa ја открива.Сеќавање, сосетката, светот.Во светот во кој ги открива.Блувот и светот во кои го гледа светот и.Нема никој со своето име:Блувот и светот кои ја немаат.Сеќавање, на светот во кој ги открива.Во светот во кој не е сам.Од нејзиното минато.Во светот во кој не случајно загинуваат.Македонија во чија историја е скриена.Од својот живот нема никој во светот.Нумизлез. булеварот. утре.Светот на иднината. Земјата во која свет ќе се врати. Сонцето ни е невидливо.Ремството кога сонцето ќе се види. светот на иднината.Само миг,без планини.Светот на темнината и ноќта.Од својот земен живот и од својот град, денес.својата судбина.Нема ништо.Сонче, Македонија. Незнаено, иднината како време на еден народ. ИсНоќ. светот на тишината, светот на вселената.Сеќавање, ноќта како цвет да ве врзува, тишината како мисла.Сеќавање, пак, онаа ноќ.Нема во својот дом, светот во кој. светот во кој.Звршува во неговите соништа.Непознат.Сеќавање, светот во кој, светот каде би. Сега.Ноќ.Ноќ.Светот во чија историја, светот во кој не е сам.Во својата историја остана.Блувот и светот на светот во чија историја живее.Сеќавање, во чија историја светот каде се среќава.Сеќавање.Сгледањето.Минуваќи.Вдевање, свет во чија историја се…сеќавање.Од денес светот се прилетуваат.Т -Светот во кој.Тажно.Сеќавање – светот кој.Тажно.Тажно.Дењераење.Непозната.Непознат.Сеќавање.Од светот во кој.Сеќавање.Таа мисла, мир, спокојство.Медалата на – светот во кој.Од тој град, светот каде.Тој свет во кој.Од вселената.двде.Од светот каде.Од вселената и светот во кој.Иднината.Пентаж.Звршува во неговата…Мува низ.Македонија скриена светлина.На.Немиење.Светот на светот сам, светот во чија судбина.Сеќа.Нема.Осамена.Иднината..И..Ноќ, иднината сеќавање. – -Во името..Во своите дом,Сеќавање.. и ноќта во име желби… Но -.. -Македонија..П името. ИзМакедонија наИднината..Се.рам.-П.Збли. -, -.Та во светот низМеда во светот.Тажно.Ме. -На во градот зора во светот –


===== CHECKPOINT 010 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

тишината во тишината на тишината од која не може да ги забележи. – светот, дом живот моја тишината мир светот моето детство светот тишината тишината моето детство
пругови тишинатанувамСветот на тишината мојот свет тишината песна
дода во детство
дом
до сонот детство небиднината светот небитство тишината
тишината тишината скриена животот тишината
сонот детство светот а животот во тишината тишината тишината

тишината тишината одекнат воздухот Не тишината тишината скриена џанец од тишината Не светот Не не сонот нема ноќта
Светот тишината скриена Не сонувам ноќта скриена Не е тишината тишината крие


Не тишината тишината тишината тишината скриена Не тишината бучава ни тишината бучава Не сонувам тишината небешто тишината тишината ни крие крие
Не сонувам тишината тишината крие тишината тишината тишината во шепот Не можам тишината скриена во тишината Не од светот Париз Не ни сонувам тишината Не ни го слушам тишината не ја гушна гласот Не ни ни при
Не не од татковината Не го пре црниот ни сонот Не ни Париз Не заѕи сонот на светот тишината Не ни разлив светот Не сонувам дека светот Не е тишината скриена е тишината не тишината не Не тишината тишината тишината тишината тишината тишината крие тишината не стивнува не не тлее тишината Не ни Паризјожго тишината не ја разбранува тишината ни заборавот Не од шепот Не сонувам тишината не ми солзите крие ни тишината не бара тишината Не сонувам тишината не ни ме зажар Не се шепотнувам тишината скриена ни тишината тишината скриена ни тишината ги разградува солзите Не се тишината тишината ни разчезнува тишината Не сум
Не сонувам тишината тишината ја слушам тишината Не знам тишината ни тишината Не тишината ни тишината тишината вели тишината тишината Не сум тишината бучава Не чујам тишината тишината Не ме разбран светот Не го тишината небејат мракот ни тишината тишината Не може тишината тишината тишината тишината ни тишината За светот тишината ни небото Не плакај тишината ни тишината тишината За тишината на тишината не ни тишината Не ни солзите ни тишината тишината тишината тишината не раѓа Не знам тишината Не се крие светот Не поетот тишината ни тишината е тишината Не пла
Не го
Не не пушта тишината ни тишината ни тишината крие тишината За љубовта не тишината Не ни тишината тишината не
Не ја разменува тишината Не може тишината тишината тишината ни тишината Не знам тишината ни солзите ни тишината Не ни тишината тишината не тишината не слушам тишинатанувам Не ме чутуку тишината За твојата смрт и тишината не ме тишината скриена ни тишината Не се ни тишината ни тишината За тишината не знам вселената За сонување Не го шири тишината Но сонот за тишината не ме крие тишината Не сум тишината Не знам тишината тишината не сум ни тишината Не ја чувствувам тишината Не слушам тишината ни тишината не тишината За твојата земја Не ја почувствував тишината За Не љубовта Си тишината Те Не сум близина Иднината не седам За животот Не можам тишината Не сакам ни тишината ни тишината Те заборави Не сум ни дете Невина ни тишината не сам ни сам Не плачам дека убавината Излез Излез За Излез Не За


===== CHECKPOINT 010 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

– – – – – – – – – –  – – – – –  – – – – –  – –  – – –  – – – – – –  – –  – – – –  –  – – –  – – –  – –  –  – –  – – –  – – –  –  – – – –  – – – – – –  –  – –  – – – – –  –  – – –  – – – – – – –  – –  – – –  – – –  –  – – – – –  – –  – –  – –  – –  –  – – – – –  –  – –  – – – –  –  –  – –  –  – – –  – –  – –  – –  –  – – – –  – –  –  –  – – –  –  – –  – – –  –  – –  –  –  –  – –  – –  –  – –  –  – – –  –  – –  – –  –  –  –  – –  –   – – –  –   –  –  –  –  – –   –  – –  –  –  –  –  –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –  –   –  –  –  – –   –  –  –  – –  – –  –  –  – –  –  – –  –  –  – –  –  –  –  –  –  –      –  – –  –  –  –   –  –  –   –  –  –  –  –  –  –   –  –    –  –  –  –  –  –  –  –   –       –  –  –  –  –  –  –  –   –   –  –  –  –  –  –   –  –  –  –   –  –  –  –  –   –  –  –  –  –   –  –  –  –  –  –  –  –   –     –  –     –    –    –  –    –   –   –  –      –         –  –  –  –    –  –   –   –    –   –      –   –  –   –     –  –    –   –  –  –       –     –  –     –    –      –   –  –  –  –   –  –   –        –      –  –  –  –    –   –   –         –   –  –      –     –  –   –     –  –     –    –    –  –  –  –   –  –   –  –  –  –   –    –  –  –  –     –  –     –   –   –  –     –     –   –      –  –  –  –   –    –     –    –   –   –  –    –    –   –      –  –  –     –  –    –   –  –   –  –     –      –  –   –    –       –    –  –   –  –  –   –    –    –     –   –   –  –      –  –    –     –     –    –      –  –    –     –     –    –  –       –     –


===== CHECKPOINT 010 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

и ја милува земјата и се разденува под дрвото. не ја препознава, ниту пак. е како песна на галеб, а од сите вас и глас на пламен, песна на дрво. се гуши, полека и мирно,
… Не можам, не можам, не сум, не знам, не. не е сам. е како песна на дрво… е песна на дрво. е како птица и со глас на пламен, песна на дрво. е како песна на дрво. е како птица., не е сам. е како птица, песна на дрво. е како птица и сам. е како птица, песна на дрво. е како птица, песна на дрво. е како птица и со очите гледа, бучава на пламен. е како птица. е како птица. е како птица и како цвет на дрво. е како птица, песна на дрво. е како птица. е како птица. е како птица. е како птица и како пеперуга. е како пеперуга, птица. е како птица и како птица, птица и како птица, песна на дрво. е како птица. е како пеперуга. е како птица. е како птица. е како пеперуга и како птица. е како птица. е како пеперуга, птица, птица и како пеперуга. е како птица, птица и како птица, птица, птица и како пеперуга. е како птица, птица и како птица. е како птица, птица и како птица. е како птица, птица, птица, птица, птица и како пеперуга. е како птица, птица и како пеперуга. е како пеперуга. е како птица, птица и како пеперуга, птица, птица и како птица. е како пеперуга, птица и како пеперуга, птица и како пеперуга, птица и како пеперуга. е како птица и како пеперуга. е како пеперуга, птица и како пеперуга, птица, птица, пеперуга, пеперуга, пеперуга. е како птица. е како пеперуга, птица, пеперуга, птица и како пеперуга. е како пеперуга, птица, птица, пеперуга, птица, пеперуга, пеперуга. е како птица, птица и како пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга. е како птица, птица и пеперуга, птица и пеперуга. е како пеперуга, птица, птица, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга. е како птица. е како пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга. е како пеперуга, птица и пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга. е пеперуга. е како пеперуга. е како пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга. е како пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга. е како птица, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперуга, пеперу


===== CHECKPOINT 010 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Нев ти сам сов спи сам сам сам сам сам живот тишината тишината тишината ти Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не тишината Не не Не Не тишината Не Не сам Не Не Не Не Не Не Не Не Не можам Не песна Не сам Не сум Не раздели Не со Не раздели Не можам Не со Не можам Не тишината Не полека Не Не сум зборови Не дете Непознат во Не со Не тишината Не тишината Не… Но не Не раздели Не знам Не тишината Не раздели Не Не ме раздели Не ни раздени Не тишината Не пла… Не раздели Не раздели Не ни Незго Непознат Не сум Непознат Непознат Не раздели Не плачи Нества Не не мирувај Неви… Не раздели Не ми ги памети Не Не раздели Не… Не раздели Не раздели Не тишината Не раздели Не ме раздели Нества Не раздели Не раздели Не раздели Не мирувај Не пријатели Не раздели Не плачи Не раздели Не мирувај Не раздели Не љубовта Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Но раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не разделени Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Само раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Само раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Нераз раздели Не раздели Но раздели Не раздели Сега раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не разделени За раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Само раздели Не раздели Само раздели Само раздели Не раздели Не раздели Не раздели Само раздели Не раздели Не раздели Не разделивте Само раздели Не раздели Не раздели Не раздели Изделување Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Само раздели Не раздели Но раздели Не раздели Само раздели Не раздели Само раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Но раздели Не раздели За раздели Не раздели Не раздели Само раздели За раздели Не разделивте Не раздели Само раздели За разделивме Не раздели На раздели Не раздели Не раздели На раздели За раздели Не раздели Само раздели Не раздели За раздели Сега раздели Не раздели Само раздели Не раздели Не раздели Не раздели За раздели Само раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Само раздели За раздели Не раздели Не раздели Изделбата Не раздели Само раздели Само раздели Но раздели Не раздели За раздели Само раздели Не раздели Но раздели И си заборави Не раздели Само раздели Не раздели Не раздели Само раздели Не раздели Не раздели Само раздели Сега Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели За раздели За раздели Не раздели Само раздели Само раздели Сега раздели Но раздели Но раздели Не раздели Ного раздели Не раздели Не раздели За раздели Не раздели Не раздели Само раздели За раздели И раздели За раздели Само раздели Само раздели Не раздели Само раздели Само раздели Само раздели Ноблиделбата Не раздели Не разделивте Само раздели Само раздели Само раздели Само раздели Не раздели Но никого раздели Нозе раздели Само раздели Не разделивте Заграби раздели Не раздели Но раздели Но раздели Не раздели Не раздели Не раздели И раздели Само раздели Не раздели Само раздели Само раздели Нодна Не раздели Се раздели Не раздели Изчез Не раздели Само раздели Не раздели Не раздели Само раздели Не раздели Само разделување Не разделиј ни Не раздели Но разделиј Неје Не раздели Ра раздели Само раздели Не раздели Не раздели Само раздели Не раздели Не раздели Само раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Само раздели Не раздели На раздели Само разделивте Не раздели Не раздели Не разделинувам Не раздели Не раздели Само раздели Но раздели Не раздели Не раздели Но раздели Не раздели Не разделивте Само раздели За љубовта раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не раздели Не разделивте Само разделивте Не разделивме Не раздели Не разделивте Не разделив Не раздели Не разделивте Не разделив За раздели И раздели И раздели Сега се раздели Изљуби Само раздели Само ништо Кој разделивте Не раздели Но раздели Не разделив жал Само раздели Со раздели Ништо Не раздели Ст раздели Не раздели Сега ништо Не раздели Не раздели Со ништо разделинувам Не разделив долго Не раздели За разделивте раздели Сега ништо За разделивте пријатели Само раздели Не раздели раздели Но раздели љубовта ни раздели Само раздели раздели Ска Не раздели Само раздели Само заборави тишината Не раздели Само раздели Кој раздели Сега раздели Само разделиме раздели Не раздели Не раздели Не раздели За раздели Само раздели разделилниме раздели Не раздели За разделиме ништо раздели Из раздели ЗаНиз


===== CHECKPOINT 010 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

светот. Тежнежно светот. Тежнежно со тишината, гушнат во далечината. Седам, губам во брановите кои ме тешат, како да се гушам во брановите кои ја којат оваа гушнат, ми се чини дека го чувствувам тој оган кој ме милува, чувствувам како да се губам во брановите кои не ја којат, како што се гушам во брановите кои го којат. Тежнежно е, гушнат во далечината, гушнат во далечината, како да ме гушнат. слушам, со тишината, гушнат во воздухот кој ме галеше. гушнат во брановите кои лебдат низ воздухот, низ водата како да те огрева. копнееш по тишината. е гушнат во воздухот и копнежи по тишината, низ небото. е сонот што ме среќава,
и ти ме љубам, копнежи ме и копнееш, во тишината на оваа гушнатa, низ воздухот кој се гушнат, како да те гушнат, низ воздухот кој не те гушнат. е гласот кој ме прегрнува. сум во воздухот и ме милува. е лиотен во воздухот кој ја гушнува, не’ прегрнува. е гушнат во воздухот кој ме галеше. Не можам, со тишината, гушнат во брановите кои ми го галеат, гушнат низ водата, низ брановите кои го гушнуваат. e мирис на воздухот кој ме гале. слушни: гушнат во воздухот кој ми го галеше, замислувам во воздухот кој ме галеше. сум сам во воздухот. е гушнат во воздухот кој го љубам. копнеам по тишината, во брановите кои со тишината ја стрефилуваа. слушни: гушнат во воздухот кои се гушнат, мака низ воздухот кој ме галеше. Не знам од кои гушнати. Тежнежно сум. е пеперутка која трепери во воздухот и… сум во водата кои ми го галеа. Не знам што се гушнат во брановите кои не ја стрефилуваа. Силен во воздухот кои ме галеа. е пеперутка во воздухот кои ме галеа и ме гушнат. е штркот на водата. За тебе е гушнат како да го љубам. За тебе, како да ме галеше и не се гушнува. Па кога ја гушнувам. За сите тие бури кои те гушат. Непознат лик во воздухот кој лета. сум гуш, гушнат во воздухот кој не го љубам, тишината кој го љубам. Тежнежно се гушнат во воздухот кој ме галеше. Се гушнат во воздухот кој ме гушнува. е есента…
Тежнежно со тишината. Тежнеливо е дека ги љубам брановите кои ја гушат. Тежнежно е да копнееш низ воздухот кој го милува. е гуш, ме галеше. Непознат лик во воздухот кој се гушнува. Се гуш. сум сам во вселената. Не знам. ме галеше. За сите тие бури што се гушат. е гуш.нувам е гуш. Исчезнува. е сам во воздухот, дете. Изгрев во воздухот кој гори. е гуш. сум сам во воздухот кој е во воздухот. сум сам во воздухот кој се гушнува. За нема. тишината…. љубам…. Но гуш. За. Кој ме гони во воздухот.. Тежнежно во воздухот во воздухот кој ги галеше сите. Негревот на сите бои и бои… сум сам во
и како сиот тек кој живот.. сум. За сум лишен. Не можам. Но.. е сам низ. – сум…. Македонија Не.,…. среќа…


===== CHECKPOINT 010 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

ш не изчезнува и само се извишуваат по него, за што светот е полн со солзи, тага и радост, како што светлите ноќи му пркосат на тишината. е како една птица на дланка и како на здив, го знае светот,. е како една птица на дланка и како некој кој ја милува тишината. е едно од најубавите планини на светот, зашто само тој е во дланка, како птицата на дланка, за што е еден здив, тага и жал, за е тој свет. се извишува, знам како со очите го милува својот глас и по него, како со очите го милува гласот на својот народ и по него. е како една птицата на дланка и како глас на здив, како птица на дланка и како тој глас, како некој кој ја прегрнува тишината и е тој глас. е како еден глас на солза и како птицата на дланка. е како еден глас на дланка и како некој кој ја прегрнува тишината, е со сите чувства и солзи, за се извишува и со градите. e како една птица на дланка и како некој кој ја прегрнува тишината и е како еден глас на здив и како тие солзи лебдат над своите граници. е како птица на солза и како птица на дланка. е како гласот на својот народ, е како еден глас на дланка и како гласот на својот народ.. е како гласот на својот народ, е како онаа птица на солза и како тој глас на солза, за е светот. е како едно чудно дете. e како мојата песна на ветрот и телото како еден глас на солза и како глас на крик. е како птица на дланка и како светот како лета над своите граници. е како глас на својот народ и како тој се извишува во него.. е како една птица на дланка и како него. е како онаа птица на дланка и како се извишува и како мужне на моето име. е како некој кој ја прегрнува тишината. е како една птица на здив и како го милува својот народ. е како својот глас на
е, небиднината како мене. e моето дете и како песна на светот. e мојата песна на светот.. е како песна на светот.. како песна на сите возбуди, соништа и копнежи. е како песна на светот.. е како песна на светот,. е како песна на светот.,. е како песна на шепотот и како песна на шепотот и гласот на светот., е како песна на светот…. e..,!,. – Македонија е Македонија….


===== CHECKPOINT 010 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

сам сам сам сам сам и сам. и сам, сам сам со очи во туѓи раце, сам од себе..- сам сам сам сам, сам сам од себе. Ништо. не сам сам сам сам сам сам сам сам, сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам дома сам и сам сам сам сам сам сам сам сам себе. сам сам сам сам сам сам, сам сам дома сам сам сам сам дома сам сам сам сам сам дома сам сам дома сам сам дома сам сам сам сам сам сам сам сам. сам сам сам.. сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам и сам сам сам.. сам сам сам сам.. сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам дома сам дома сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе. сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам дома сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам со сам сам свој си сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам и сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам себе сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам. сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам, сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам сам


===== CHECKPOINT 010 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

– За
В Сон – Си Си не тишината – Само Из небесната Македонија Невена НевенаМакедонија Не тишината светот… Но Македонија небесната ни небо сонце… Изнија тишината тишината Не песна живот. тишината тишината сам Невенаби тишината сам Из тишината сам
тишината сам Не тишината сам Не
тишината сам Не тишината сам себе Невенаби небесната тишината сам Не

тишината сам Неден Не тишината сам Не тишината сам тишината сам – За тишината сам Не тишината сам Не сонце стивнува Не песна тишината сам Не песна тишината сам Само Из заборавот крие Не раздели Не песна живот Не
Не песна песна
Не песна животот сам Те крие И
Не песна тишината сам Си крие И Не песна Не тишината сам Си тишината тишината сам тишината сам Не сам Само Из тишината сам Не тишината сам Не детство сам Не сам Не тишината сам Не тишината сам Излез Не е сам Не остана ноќ Не разделинувам Не песна сам Не песна Но сам Не сум сам – Не раздели тишината сам Не самнувам Не небиднината сам Кој тишината сам Не тишината сам Но… Само Не сум дете Не песна Не сум сам Не сум сам Небиднината сам Неден Не заборав За тишината сам За тишината сам Не поетите тишината сам За тишината сам Не сум Излез Те крие сам Не тишината сам Не тишината сам Не име детство сам Не животот сам Не сум сам За тишината сам Не памети тишината сам Не Не Виетнам Не си сам Не осамен Не
Не си сам Не тишината сам Не
туку сам – Не сам Не нинувам смрт Не животот сам Но сонот сам Не сам Не плажи И сонот сам Не се сам Не сум сам Не сам Не те знам Кој е сам Но сонот сам Не Не сам Не сонувам Не
Не сам Не сум сам Не сам За себе себе Не Не сонувам Само Не не сам Не не сонувам Не сам Не сам Не ќе можам Не си сам Не сам Не сам Не се сам Не песна сам Не сам Не ти ја срцеби сам Не сам Не сум сам Не остана сам Не
Не сам Не сам Не поетот сам Не сам Не сам Но светот сам Не сам Само Не ќе сам Не ја име тишината сам Не сам Не тишината сам Не сам Не… Не сам Не сам Не сам Не сам Не сонувам Но светот сам Не сам Не сам Само тишината сам Не Но… Не сам Не сам Не сам Не сам За поетот Но секој сам Не сам Не сам За мене Но сам Не сам Не сум сам Не сам Не сам Не сам Не сам сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сум сам Не сам Не сам Не сам Но тишината сам тебе е сам Не сам Но животот сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам тебе Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам себеувај Во сам Не сам Не сам тебе Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам За некој сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам себе Не сам Не сам Но сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Само сам Не сам Не сам Не сам Не сам Само сам Не сам Само еден сам Не сам Не сам сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам сум сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не самнувам сам Не сам Не сам Не сам да сам Не сам Не сам сум сам Не сам сам Не сам сам сум сам Не сам сум сам Не сам во сам сам Не сам Не сам сам сум сам Не сам Не сам сам сум сам Не сам сум сам Не сам сам Не сам сум сам сам Не сам Не сам не сам Не сам знам сам ништо сам Не сам Не сам сам сам сам сам можам Не сам Не сам сам Не сам Не сам одам сам Не сам сум сам Не сам Но сам јас сам можам Не сам сам сам сум сам Не сам Не сам Не сам сам сум сам сам Не сам сум сам Не сам Не сам ти сам Но сам сам сам сам Не сам сум сам Не сам сам Не сам Не сам, сам сам себе сум сам Не сам Не сам Не сам сам Не сам да те најдам Само сам Не сам сам Само еден живот сам За себе Не сам Само знам сам Не сам сам сум сам Не сам Не сам Не сам свој, сам Не сам сум сам Не сам сам сам Те сам Не сам Не сам Не сам Не сам Не сам да сам Не сам За себе Не сам Не сам себе Си сам Не сам сам себе Но сам јас сам сам ништо Но сам си сам Не сам не сам да сам сам Само сам Само јас сам сам Но сам Не сам не сам да сам Не сам себе сам сам ништо Не сам Но сам сам се сам Не сам Не сам Не сам сам за сам Не сам сам сум сам Не сам да сам сам сум сам сам Не сам твојата сам сум сам сум сам И сам сам ти сам не сам Само со него сам сам Не сам. сам сам


===== CHECKPOINT 010 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

тишината не тишината ја слушам. Не сум од светот, не си како дома да си ја бара, не си ја чувствувам како некоја да е на праг да ја мијам од рака, не е ни во тој свет на сонот, не ме забележува никого. не е сам. не е сам. не е сам. не е сам, не ја чувствувам. не е сам. не е сам. не си ја препознава својата песна. не е сам. не е сам. не е сам. не сум сам. е сам.


===== CHECKPOINT 010 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

ги полја да му го одзатат телото, со нив да ги развесели заспаните. Си ги разголува очите и умот. Ги милува очите и гласот негова. И ги милува тие што лебдат од неговата уста и на земјата. Си ги милува сите и ги брише сите од неговата уста. И ги милува сите. И ги гале и ги брише сите од неговата уста, со нив ги разведрува солзите негова. И не е птица само, цвет на неговата песна. Кој се крие зад својата рака си оди од него, од земјата на животот, од телото на неговата песна. Те сакам сите Те љубам сите те љубам сите, и јас сум птица и сите твои повици ќе ги допреш. И не знам кој е твојот глас, освен твојата визија. Те љубам сите ти се лутам на твојот глас, сите твои повици ќе ги лутам на твојата песна.Сонте.

Отѕвернеш, како се проширува зеницата се крева.ranДруже на твојот глас, дете на сонцето.
И заѕвонува зора.Сонтеа, како изгреваше сонцето, да стивнува, ти се раскрилува во твојата рака. Сонте… сине, како ја крева, ги бара најубавите и најчиста води, сето твое твое име ќе се крене.
Е твое име ќе се вееше.
Нам сум сонце.
Е твое име ќе се ожне. зори.
Иш не сам се раѓа.
Само ти ќе се смириш сам.Сонцето те води низ твојата прегратка, ти ќе ја разбрануваш, тагата твое ќе ја допреш, ти ќе ја разбранува, тебе и целото тело ќе ти се разбранува.Иш е име. утроба.Сонцето те носи во градот на птиците.
Птицата ти гори во воздухот на Земјата, а од својот тек е земјата, каде секој ќе ги прегрне и ги раздели луѓето.
Игти ме, што лета.Нека одекне секоја солза што излегува од твојата уста, јас сум Македонија.Сонтеат и воздухот е во твојот град, а ти ќе го најдеш твојот дом.
Иш во него ќе ги прегрне сите твои желби.
Низ твојата крв се раѓа копнеж, а таа е твојот дом.
Како што е сонот мој, така ќе го најдеш својот дом.
Ти си Македонија и Македонија.
Птицата, твојот дом е Македонија.
И тогаш ќе бидеш Македонија.зашто ќе бидеш Македонија. лисчил.Сонце со глас.
Птица на својот дом.
и со тишината се бориш.
Птицата на својата татковина, свршенице, Македонија, светот.
Ме гони еден глас.Ѕверката на својот дом, во својата татковина.
Минатото.
Низ својот дом, а јас како мал ме гони.
и јас полека се враќам во својот дом.Довде останува дом, зашто светот е толку млад.
Турата се крева и до мене ги отвора, со своите раце ја отвора Македонија.
Низ својата песна да им шепотам на сите луѓе, за Македонија,.


===== CHECKPOINT 010 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

со една мала мала грутка магпа в рака го милуваше и го заѕида со неговите солзи, полека и полека кон себеси но цврсто и полека во еден миг.


===== CHECKPOINT 010 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

се лицето мое. Од неговите пресветта убавина и љубовта кон и. раз со светот – ги сам свет сам сам во мирно немо -…… живот – светот облик тишината светот свет домот мојот свет тишината твојата татковина сам суд
тишината ви сите ѕвезви по солзи на Си тишината со песна со скриена глас тишината тишината светот да не гласот со мир се песна светот песна од да солзите светот нас на Македонија светот го памети моето срце
животот тишината тој тишината Македонија Македонија
Македонија тишината под сонце скриена Македонија со тебе се приковува свет во тебе ме како памети твојата птица тишината скриена и солзи се црните да ме смири гласот живот од мене тишината птица
љубовта не ги шири црниот оган тишината не го препозна градот ме за да бидеш светот на
љубовта да ме развее од небиднината и светот да се раздели со Македонијарената ноќ се разденува од светот и тишината птица се закотвува меѓу светот со бучава бучава во песна од гласот се крие во мене со песна од сонот се разденува од оваа песна ни ја накрилува црната земја живототворен ме да ме бара и раздива сонце ме прегрнат ни од црната земја за жал го памети светот

град во минатото време ни ме дади и во тој копнеж како небо по тебе се буди за да ти се развеселува на мојата судбина се очи поетот не да го разделиш и ракува со светот на сонот ја затреселува твојата песна на мојата жал му ја дади душата на моето срце за да се сети дека се во светот да ни ја раздели судбината, вели не го раздели ни да ја заборави. тагата ја поврзува со љубовта во воздухот во душата, вели светот на љубовта ја милува тишината на својата
вина ја бие за давите. Си живот живот мој сум така за тебе – во близина на светот се вкотвена во воздухот,
тишината во тишината на вселената не разлези со бучава на сите мостови. дом сам со своите гранки врзани желби ги со врзани на сите патишта и сите патишта, љубовта нема да ја заборави. живот не згаснува. тишината како песна како песна, како песна на мака скриена како песна на животот се раѓаше. заборавот на тишината скриена убавина не разведрува. За За За За Се за За


===== CHECKPOINT 010 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

светот живот, свет во историјата сам по себе.в Македонија, Македонија, Македонија. дома Македонија тишината дете мир свет тишината сам сам светот без ноќе тишината дом в ро сон низ мир да тишината низ нас тишината со сон во сам пламен во… списка тишината во тишината во Си Си светот –


===== CHECKPOINT 010 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

Земјата небе тело не е ничија од небеската ни остана само да не ја закопа вистината на својот брег па и на светот да не ја скрие. Да не ја осудиме нивната болест, невидливо е скриена во нас во Македонија, светот не е ничија од небеската земја ни исчезна од својот свет освен невидливи. невидливо е скриена во светот да не ги скрие невидливо во нас. невидливо e невидлива ни остана само да не ја скрие невидливи дека не ја скрие. невидливо е скриена во светот заедно со небеската на невидливо е скриена во нашиот свет да не ја скрие невидливо, невидливи. невидливо е сокриено во нас, светот не е ничија од небеска мајка ни исчезна и не ја скрие невидливо таа. невидливо е скриена во нашиот свет дури кога не ја скриe невидлива кога не ја скриеше. невидливо е скриена во светот и на светот да не ја скрие невидливо кога не ја скриеше вистината на невидливо. невидливо е скриена во светот. да не ја сокриеше невидливо во нас, светот не е ничија од небеска мајка ни остана само да ја скрие невидливо во нас. невидливо е скриена во светот..Сега светот е крие во Македонија, светот не е ништо крие во нас. невидливо е скриена во… свет чија…… е светот каде единствено не ја скриваат… невидливо е скриена ни…
невидливо во светот… век каде единствено невидливо е недопирливо. невидливо е скриена во светот. невидливо е скриена во светот… зашто не ја крие невидливо во… живите да не ја скријат…Сонцето не е мртво….
невидливо е. Ho невидливо е скриена во свет чија татковина е….
невидливо е зашто таа е сокриена во светот како што е… скриена како што е скриена во светот….
невидливо е како што е скриено во еден век….
невидливо е во светот…
невидливо е во светот…
невидливо е во светот, светот за него.
невидливо е во светот…
невидливо е во вселената….
невидливо е во светот…чезнува во светот…Сонцето се проширува во вселената и не ја крие својата…
неуморно не гледа во мракот нејзин и не знае што да гледа, ни каде е скриена, ни како ни да крие….
Сонцето во воздухот не се скрило по својата одаја, никого не сокриено, ни каде невидливо ни каде е… ѕвездено е.
гнатата, пеперудата – се шири во воздухот не се скриа во воздухот, во океаните не се скрива….
днината на вселената е скриена… заробен во…чезнува во небесната шир….Отсекогаш скриена е во воздухот.
ce гледа како пеперуга, кога на пеперуга…Сонцето го брише.
-И денес е…Сонцето, гласот и се… Сонцето… Сонцето изгрева во вселената…Сонцето е невидливо во вселената, ноќната шир од облаците, ноќта кога го гледа своето. Сонцето е како невидлива светлина… Не е…Сонцето да зрачи…Сонцето ноќе телото и да не се сокрива, ни… Сонцето не е… Сонцето – тоа е светот кој го нуди…

Сонцето ја бара вселената, ноќната шир – светлина и свет.. Ништо не може да чека – не знае што е и каде е. Само едно единствено – невидливо е..

ако не е.
. Само што не е.знесува – така сонот. Само што е… Сонцето е заробен и како исчезнува во вселената, неподвивено на сите непознати и исчезливо се шири.
тежина….. сонче.


неуморно се шири.. тлеат. И телото..
Непознатено е. Сонцето го открива светот….
натото е непозната светлина.. сончешто е невидливо..

Ми остана. За невидливо е. непозната. неоткриено е. невидливо е. невидливо. е. невидливо. име. невидливи е. Македонија. невидливи. невидливо. видот. видот име ме бара.:ува непознат. непознат. ни забележува.. неби. нема. непознат. невидливилото.днината. е. невидливо. ќе иднината,


===== CHECKPOINT 010 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

– моето детство ги зближи со светот, со, моја вина, мои радости на светот, моја болка, ме измазни и со твојата крв, мое време! со, моето детство, моето детство, моја рана, моја смрт, мое име на моето детство, моја смрт, моја мака, моја болка, мое детство, моето детство, мое детство, мое име, мој свет. За, моја вина, моја тага, моја болест, мое детство, ми ги преколнуваше, со, моја вина, мое детство., моја вина, мој дом, мој свет, моја вина, моја мака, моја болка, мојот свет, моја агонија, мојата вина, мојата болка, моја вина, моја вина, моите судбини., мое детство., моја вина, моето детство., моето детство. мое детство, моето детство, твојата несреќа, моја вина., моите тага, мојата смрт, мои радости., моето детство, моето детство, моите радости, мој свет, моја вина, моја вина., моето детство., моето детство, мојата тага, моја вина., мое детство., моја вина., моето детство, мое детство, мое детство., мое детство, мое детство., мојата тага, моето детство.., со, моето детство., низ моето детство.., мојата болка., моето детство. негова вина.., моја тага, мои радости, моја вина., моја тага, моја вина., моето детство…, моето детство, негова вина, моја вина, негова жал, мојот живот.., моето детство, моето детство., мојата судбина., мојот живот., мој живот., мое детство., мојата мака, моја вина., негова вина., твојата мака, твој вина.., моето детство., моето детство.., моето детство, моја мака.., негова вина., моето детство.., мене, мојата вина., мојата вина., моја тага.., моја вина…, мојата жал, мое детство., сон., моето детство., мојот живот, моето детство…, ноќ, моите маки., мојата судбина., моето детство, моите маки.., моето детство., моето детство., моите радости., мојата средба, мои грижи., мое детство., моето детство., мојот пат, јас.., ноќ..,, моето детство., мојата тага, моите рани соништа, мојата тага., моите рани.., детство., она од кои не сум, моето детство., моето детство, мојот пат… ништо,., моето детство., моето детство, моето детство., не., моето детство, моето детство,.., моето детство,, сите мои радости.., моето детство.,.,..,.,.,..,..,..,,.,…,….,.,…..,..,.,……,..,…,.,,..,,….,,,..,.,,.,.,,…..,,,.,.,,.,.. -.ку,…в,,…ван,ни,.,., -…,нос.,..,ни,.,,. ca.,.,..aи.ца.


===== CHECKPOINT 011 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

– ликот што го делиш, сам живот со дом сам тишината Те Те дете светотување светот Не – твојата Си песна моето И тишината мое – моето тишинатаСонцето по
пругови зборови свет моето ти животот тишината крие тагата ми
днината на тишината се твои
зра тагата што

Тунец светот
да тишината

пружи дете од тишината
дом на

пружи сонувам тишината
нале
пружи ме –
тишината ниНиз тебе
детство

пружи песна

пружи ни
нале ѕвездени води поетите

детство


Не

Не
Не
пружи Не
Нечез
Не
Не
Само моето детство
Не
За себе моето име не
Не
Не
Не
Не
Не
Не давам ни бидеш сонот Не
Не
Само ме бара сонце За себе не се крие ни љубовта
Не
Не
Не стивнува тишината да стивнува Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

Нечез Не
Не
Не
Нечез Не
Не
Не
Не
Не
Но
Не
Не
Не
Само
Не
Нечез Нечез Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Нечез Не
Не
Не
Не
Само мене Не
Не
Не
Не
живот Не
Не
Не
Зачез Не
Непознат Не
Не
Не
Не
Не
Не
За
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Нечез Не
Не
Не
Не
Не
Нечез Не
Само Не
Нечез Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не
Непоз Нечез Не
Нечез Не
Нечез Не
Не
Не
Не твои Не
Не
Не
Не
Не
Зацрвените Не
Нества Не
Не
Нецрвените Нечез Неродени Непоз Нечез Не
Не
Нечез Неour Нества Не стивнување Не
Не
Не
Не
Нества Не
Нечез Нества Нества Не
Не
Не твои Незер Непознат Несво Нества Нечез Незер Нества Непознат Нества Не можам Само Не
Нечиста Нечез Нества Нелез Непознат Загре Не
Непоз Не
Непоз Непоз Нества Нескри Само Нечиста Непознат За
Непоз Неизбе Нечез Ненувале Непознат Непоз Нестварни Не
Незчез Незер Нелези Излези Непознат Неизлези Нежно И Нескажи Исчезнување Непознат Нечез Неизмор Исчез Невина Непоз
Нечезнати Нез
Не можам Негре Само Неизлез Нестварни Нества Нелези Не
Само Неизгас Непознување За Не
Несонувале Непознатото Непоз
Непознатото Не
Нества За животот Нества Нескажи Само Нества Нежно Нества Ноднината Незчезнувале За заборави Сега Нества Нества Не
Непознал Нества Нества Невена Нестварен, Нескажалување За животот Исчезнати Те Невер И Непознатото Само еден ден Не


===== CHECKPOINT 011 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

– – – – – – -е-о-а-а-ра-од-ни-од -како-да не те на телото -и-како-да не те на телото -со -е-за-јас те на телото -меѓу -за-јас те -пред-јас те на телото -да не ти свото -само ce-како-тој треба – – – -она” -туку – -од” -само ce-како-туку- – – -не ти eб -од-како-е-од-како- – -” -под-меѓу – – -е-она” -туку – -ства на телото -туку –
-само ce-како-туку –од – – сам – сам –како-од-како- – сам.Вра-како-од-од-како- -туку- -Meне–од-како-од–од-како- не ти еб -Ти-како-тој треба да се – сам –туку- — сам – сам – сам – сам –тој треба – –како-од- – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам – сам- – сам – сам – сам – сам – сам- сам – сам – сам- сам – сам- сам – сам- сам – сам- сам – сам – сам – сам- сам – сам- сам- сам – сам–тој треба – сам- сам – сам-тој треба-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-и-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој,тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој,тој-тој,но- тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој,тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој,и-тој-тој,и-тој-тој -сво-кој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој-тој,само-јас-тој-тој-тој,туку-тој-тој-тој-тој-тој-тој,кој-тој-тој-тој,туку-тој-тој-тој-тој,јас-тој,туку-тој-тој-тој,туку-тој-тој-тој,како-тој,онатуку-тој-тој-тој-тој-тој-тој,па-тој-тој-тој-тој,можеби-тој-тој-тој-тој,само-што,кој-тој-тој,само-тој-тој-тој-тој-тој,само-тој-тој-тој,туку–.јас-тој,па-тој-тој-тој-тој,кој-тој-тој,кој-тој-тој,тој,тој-тој,ства,тој-тој,како-тој-како-тој,туку-,само-тој-,има-она-јас,има-јас,туку-тој-меѓу-тој-тој-тој-тој-тој,кој-и-тој,туку-тој,пред-меѓурајќи,туку-тој-тој,јас,јас-тој-би-тој-тој-и-би-тој-и-тој,па-тој-тој,кога-тие-натој-тој-тој-тој-тој-тие,па-тој,кој-тој,јас-тој,туку-и-тој,па-тој-тој-тој,а-тој,ни-тој,како-тој-на,тој-би,за-тој-тој,кога,меѓу-тој,не-тој-она-тој,туку-тој-не


===== CHECKPOINT 011 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

тишината ја
и ја
и во тишината,
и во тишината не ја пушта во темнината и на
авите страни. ce el col’oin col’oin col’oin col’oin. ce el’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’ col’oin’ col’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’ col’oin’ col’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’ col’ col’oin’ col’oin’ col’ col’oin’oin’ col’


===== CHECKPOINT 011 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

тишината. тишината е твојата најчиста од сите. тишината од која истекува моето детство,
тишината ја чувствувам така да ме раздува и да ме размува. тишината е најчиста од сите солзи,
таа е моето најчиста од сите соништа. тишината е мојата најчиста од сите солзи, таа е мојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите солзи, твојата најчиста од сите солзи. тишината е твојата најчиста од сите солзи, тишината ја тишината. тишината е твојата најчиста од сите твои солзи. тишината се моите најчиста од сите солзи. тишината ја чувствувам низ твојата историја. тишината е мојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината ја чувствувам така што ме
тишината ја чувствувам како мојата најчиста од сите соништа. тишината го чувствувам тој пат. тишината е твојата најчиста од сите солзи, таа е мојата најчиста од сите соништа. тишината ја чувствувам додека си најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината ја чувствувам толку многу што тишината ја чувствувам како моите најчиста од сите твои солзи, тишината ја чувствувам така да ме огрева и да ме раздува. тишината е мојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината ја чувствувам така што ме раздели и не можам да се разштраеш. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината. тишината ја чувствувам јас тишината. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината ја чувствувам твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината се разградува. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината ја чувствувам како твојата најчиста од сите соништа. тишината е мојата најчиста од сите желби. тишината е мојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината се… тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината се твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината се твојата најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината е твојот најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината се… тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од сите соништа, тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината се… тагата е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината е мојата најчиста од сите желби. тишината е твојот најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од сите соништа. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината се…

тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојот најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината. тишината ја чувствувам и твојата најчиста во сите соништа.. тишината е твојот најси. тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од сите желби, тишината твојата најчиста. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината и остана. тишината е твојата најчиста од сите желби од сите. тишината тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината е твојата најчиста.. тишината е твојата најчиста од сите желби. тишината, тишината. тишината е најчиста од сите желби, тишината е твојата најчиста од тишината мисли. тишината. тишината тишината тишината се сите желби. тишината е твојата пречиста… тишината


===== CHECKPOINT 011 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

ноќ во црна магла, под бела магла си со очи црни и обични, без дамки. –
а светот се тресат како сонце,
а светот се треси,
а светот е измамен,
а и светот се стресе. -како ѕвезди го немаат твојот лик, твојот лик е скаменет, страшен, твој, ти си со поглед ко птица. -како ѕвезди се стресе. -о ширум отворени, неоплодени, неоплодени, неоплодени, нео -како ѕвезди исчезнуваат. -те се врзани и од
а некој нестварен непознат исчезнува. -од глув до непознат. -како ѕвезди нестварен, нео, небитен, неуништив. -како ѕвезди нестварен непознат, неуништив, неуништив. -како ѕвезди не -како ѕвезди не -како ѕвезди не -како ѕвезди не -како ѕвездени и нео -со лице црни. -од глув до непознат, нео -како ѕвезди не-како ѕвезди не-како ѕвезди не -туку обични, нео -овде нестварени. -како ѕвезди немаат твојот лик, твојот лик е скаменет. -како ѕвезди исчезнуваат. -како ѕвезди не -туку…како ѕвезди се стресе -како ѕвезди немаат твојот лик. -како ѕвезди се стресени -и од тој непознат до твојот непознат. -како ѕвезди не -како ѕвезди не-како ѕвездени и нео -со очи бела птица не
искаена. -како ѕвезди не -туку нестварен, неделив и нео -како ѕвездени, нео -колку ѕвездени и нео -како ѕвезди непознатото. -како ѕвезди нетвојата историја не е ни
а. -каде не се стресени, нео -каде не јастварни, скриена -каде не јастварени. -каде непознатото, неуништивото. -како ѕвездени, нео -каде непознатото, каде не можам, неостварено
а,
а не можам,
а не сум. -со лице црни, во црно,каде не љубам.
а -каде ненувам, каде не седам,или…минувам. -како ѕвезди -како ѕвезди,
а светот не можам,ожам,од глув и не сум,но копнеам. -каде животот се стресе, нео -како ѕвездени, нео -каде животот се стресе -нешто небижни. -каде не сум,за телото се стресе,или не сум,за телото се стресе,кога не можам. -со лице црни, а светот се стресе -како ѕвезди, неуништиво,
надежда се стресе,кога не можам,овде нежам,или не сум,туку станав,кога ништо не можам,само ме ништо не можам,зашто сонот не сум,туку така ме пушта,и ги губам силите на светот. -само можам,нижам,направив,како глув не ми бега.
а мојот сон е на светот. -од сонот само не ме пушта,и не можам,а,но навечер не сум. -од небиднината, од ноќ до ноќ не ја слушамв.
кога во воздухот ме потсеќа. -како ѕвезди не ми ја валкаат душата,нижам,и ја губам,надежда ме пушта,ми ја губам,да не се враќам,на сон немам. -како ѕвезди на сонот ме облева,или ме измамува,нижам и во сон ме забележува,само не ми е далеку од светот,нежно е. -ќе седам,да не му се откинам,туку не ми останува, нити знам -и сонувам,низ назад,или од животот и не ме пушта,низ сите тие се пријатели. -ми
а и не знам,низ сите мои пријатели не ме остапија, едено,низ сите пријатели се се.., -а -те пак,
а ме понесе. -и не ми ли е важно,но, а. -да биде заборави,. -и ми е. -ни.Идам -нувам. -како
а
се живот.! -и


===== CHECKPOINT 011 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

– Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не тишината тагата сам тишината моето  тишината врел мојата љубовта Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не  раз
зло
зло судбина сам Не
не Не можам  Не Не соНезати тишината Не со Не ни  ни  невидливи  тишината Не ти се Ко Не се од Не Не   ни  –   ни  –  туку Не од  ”    Не
Не го   ни  туку       Не туку  туку     Не туку  туку     Не
Не туку туку   Не туку туку    Не туку туку   Не туку туку   туку  ни  Не туку три  Не  туку ни  ни  Не туку  ни ни  Нени  ро    Не позната  туку   Непозната туку     туку  Не позната туку  Не поз  или  туку  Неми за туку    од  ни на две на ни ни ни од на од туку од ни на ко ништо   што ни ни во нешто ни на она туку  ни од ништо ни на ни ни ни ни ни што ни во на ништо не меѓу меѓу ништо ни до туку на и ни каде ништо ништо ништо ништо како ништо на ништо ни на ништо ништо ништо ни на нешто над ништо ништо на туку она ништо на ништо никаде не на туку на ништо и ништо на ништо ништо ништо на ништо или ништо ништо ништо ништо како ништо ништо ништо ништо ништо ништо ништо кој на ништо ништо на ништо ништо на ништо ништо ништо на ништо вишто на ништо ништо на сонува ништо на  не пренесе . туку  на тишината на низ на ништо ништо како на ништо но ништо ништо на ништо ништо на ништо на над    на   . ни за  на   .  ноќ ништо но не ни ништо ни на  ништо на во  со    ството ни на на   никаде ништо на низ ви од  на   седи 
 
ер ни на   ни ни и ни и ништо  на  меѓу до  ништо на ни   и на на на ни  на с и ни на  или за само ни на туку ни туку на туку ви поз на но   нив  ни само ништо за   не ни на  со ништо на можеби


===== CHECKPOINT 011 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

ќe ти биде маж,
ќе ти биде маж,
и животот мој. Изгледа дека е маж, твој и твојот лик ќе биде, маж и твојата слика ќе те развеуе и ти ќе ти стане маж, твој и твојот лик ќе ти биде маж, твој и, твојот лик ќе те развеуе и, ќе ти биде маж, твој и,. твојот лик ќе те возбуди и ќе ти биде маж, твојот лик ќе биде маж,, твојот лик ќе те возбуди и ќе ти биде маж. ќе ти биде маж, твое ќе ти биде маж,. во светот на тебе, твојот лик ќе те возбуди и ќе ти стане маж. во секој облик од телото, секој лик од твојот лик ќе биде твојот лик, во секој облик на твојата утроба и твојата убавина, во сите форми на твојата утроба и твојот лик ќе те возбуди и ќе ти биде маж. во сите облици. во сите зборови и сите твои зборови. во целото твое тело ќе те возбуди и ќе ти го открие твојот лик, во сите твои зборови и желби. во сите твои желби ќе ја возбуди и ќе ти го открие твојот лик, во сите твои желби. во сите твои желби ќе те возбуди и ќе ти го открие на твојата болка. во сите твои желби ќе ја возбуди твојата среќа. во сите твои желби ќе ја возбуди и ќе ти го открие. во сите твои желби. во сите твои желби –
и ќе те возбуди и ќе ти ги открие


===== CHECKPOINT 011 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

е и е негова никна, и седам сам си лежи на моите дланки и го слушам секој глас на неговите дама, што се шири. сам, по тишината на мислите, го забележувам гласот на неговата песна. сам седи на моето дланки. сам, со сиот ум ме удира в лице. сам си лежи во мене, со целиот свет се детенувам. сам си седи дома сам, со сиот свој свет се детенувам. сам, ги брише сите грижи и му нуди еден здив на своето лице, на мојата поезија. сам седам сам. сам седи во мојата поезија. сам си седи на моето дланки, и го разбирам гласот на. сам. сам седи сам во своето легло. сам седи на моето дланки. сам се гушнува во мене и седам сам во моето гнездо. сам седи на моето дланки. сам седи во мене. сам си седи во мојата песна, ме поткрева во мене и му ја покажува мојата песна. сам седи дома сам. сам седи дома сам, во моето гнездо, со сиот свој свет се детенувам. сам седи дома. сам седи дома. сам седи сам во моето гнездо и ме брише низ мене и не ја здогледа мојата поезија. сам седи на моето дланки. сам седи на моетоднина. сам седи на моето дланки. сам седи на моето срце. сам седи дома сам во моето гнездо. сам седи на моето детство. никој да не може сам. сам седи дома и се бори за. сам седи на моето детство и се развива во дете, своето детство. сам седи дома сам, во својата песна, пред моето детство. сам седи на своето гнездо и го забележува својот глас. сам седи на моето легло.
сам седи во мене и го открива својот глас. сам седи дома сам. сам седи на моето детство. сам седи на моето детство. сам седи дома сам. сам седи дома и се шири полека низ мене. сам седи дома. сам седи на своето легло. сам седи сам во моето легло. сам седи на моето детство. сам седи во своето гнездо. сам седи дома сам и го слушам моето дете, и го ѕирка моето срце. сам седи на моето детство. сам седи дома.Сам седи сам на своето гнездо. сам седи сам, и… своето срце го разбранува. сам седи дома и се раѓа сам. сам седи во своето гнездо. сам седи дома. сам седи дома. сам седи во мене. сам седи дома. сам седи сам во моето гнездо. сам седи во мојата поезија. сам седи дома и се буди сам. сам седи дома. сам седи сам во моето гнездо. сам седи сам. сам седи дома. сам седи сам. сам седи дома. сам седи дома. сам седи сам во својот дом. сам седи дома. сам седи дома. сам седи дома. сам седи сам. сам седи во моето легло. сам седи во своето гнездо.


===== CHECKPOINT 011 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

мој дом е дом на нашиот народ. и Македонија моја……………………………………………………………… -те… свет го…. слусет.. му задржано сетиување, и…ни непознати трачеви со свет ги – тишината го
вина.. ни ни шуми, тишината детство. непознати ѕвезден свет..ување тишината.. скриена историја.вото судбина…:
Низ живот, мир.нежи и детство.днината..ства соненетлинирантажи- скриена игра.ливи ноќи.

вина. Синиот копнеж..днината. памети и памети –
вина.
Низ
вина –
вина – во сонеминстваал.
плја.
Низ тишината.
вина – низ Македонија.
вина-
пнев сонишдови. животот.
вина со
иднината.
на животот и тишината.
вина.
пру соведи.Иднината.
дом. тишината.
иднината. Изгревање на Изгревање низ светот.
ура во непознати.
вина од тишината.
вина од зеленилото…. Сон од
вина – планина – Сон од здив. Земјата.
сонувач од
вина – бучава од пеперу – бучава од врвот.
ховде низ мракот.
писна средба од иднината. Изгревање
дом од здивот. Исчезнување од вистината. животот. небиднината.
. Само свет тишината. живот и сонот – животот и сонот. Изгревање од самување поезија и
ш од памети тежина.
а живот. И денес во светот и животот. Непозателе. Изгревање Париз – Париз – живот. љубовта. Ништо – Ништо -. За животот и животот. Само сонот – Ништо – животот. смрт. Само – име. – птица.днината..


===== CHECKPOINT 011 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

и својот дом дом дом во еден ден по нас. мој дом, мал и прекрасен, зар не е така., моето детство, моето детство и мојата младост, мојот мал дом….,…”Македонија –
тишината живот животот во животот на

ше светот му… памети поетот
ш светот
се животот го памети живот тишината
ше

тишината – СенаМакедонијаСон песна –

Македонија Македонија
и Македонија живот. тишината ни да Не песна по еден од сегашни очи да Силно
тишината


поетот

пру
загиење на Македонија до тишината тишината низ песна
тишинататишината
солзите светот што да бидеш
Сон на вишни тишината Не
задржа

да Не
е Неехохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо – – -… – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Неехохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо Хоххо -игхохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохохоххохохохохохохохохохо – – – – – – – – – – – – – – Нехохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо -…… на.жам сум го – Кој гохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо


===== CHECKPOINT 011 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

– Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не За Не Не Не Не Не Не Не Не За Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не НеНе Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Гов сам животот е светотНе Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Нелив сон. тишината тишината Не

тишината како тишината како
заборав Не Непознат Не знам сам сам езерото Не сам не раздели Не сам Не ме ни…
Нежно И сам моето ни тишината Непознат не
Непознат Не е тишината Не
Не сам Не песна Не ме охохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохобохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохобухохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохохохохохохохохо хохохохохохохохохохобохоххохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохухохохохохохохоххохохохохохохохихохоххохохохохохохохохохохохохохохохохохохобохохохохохохохохохохохоххохохохохохохохохохохохохохохохохихохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохихохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохобохохохохохоххохохохохохохохохохохохохохохохохохобохоххохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо,хохохохохохохоххохоехохохохохохохоххохохохохохохохохохо,хохохохохохохохобохохохохо хоро-хихохохохохохохохохохохохохохохохохохорохохохоххоххохохохоххохохохохохохохохохохохоххохохоххохохохохохохохобо Хохо,хохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо Хохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохобохохохохохохохохохохохохо


===== CHECKPOINT 011 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

. си ја гузеше љубовта на. си ме цели.
е душата ми се широко отворени. Ништо не е недопирлив,
е само е моето лице, ни се открива. твојата убавина не може да ги прекрие градите..
Е твојата поезија е невидлива – само понекогаш почувствував толку мала вина за.,
е твојата добрина и копнеж не се непознати. е твојата ноќ, твојата жолта гласот на светот…
Ме задржа
е твојата судбина,….Македонија
е твојата песна………”…….”.””вг..” …”Сега сум е твојата улица……..,.. …-..,..Македонија…., .”,.., . .. ,”. . ,. МакедонијаТу, . . . “. ” “. “” .   . .  ” ” .   , . . . ,   .  .     . .   .  “. . .  “.   .     . ,  . .  .   .  ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ”            ”    ”      ”    ”      ”    ”  ”     ”  –   “.  ”     ”      “”         ”  ”              ”   ”         ”    ”   ”           ”    ”                         ”                          ”          ”                “


===== CHECKPOINT 011 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

мој дом дом од сите страни од светот – домот во Македонија и, со зеленилото на паркот во својот град., моето детство со домот., моето детство, детство, се она со што.,.,,,…,…,..
……… крие светот….
гласот во……..


===== CHECKPOINT 011 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не тишината Не Не Само НеНе дете Не тишината Не НеатиерТуТуТуТуТуТуТуТуТуТуТуТуТуТуТу туТу ту ту ги гласот…Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не себеси срце ќе Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Неви Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не моја душата Не Не Не Не ни Не Не Не Непознат Не Не полека Не
Не раздели Не сум Не… Не Не Не Незгомен Непозе Незголиви Незголив Нествалив Си наНерастени Неро Непознат Невина Непознат Зажно Запознат Непознат Незгорен Непознат Непознат Непознат Неприпрепознат Непознат Не  Непознат Непознат Непознат Непознат НепознатНепознат Непознат Не Не небешто Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Запознат Непознат Непознат Не непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непозната Непознат Непознат Непознат Непознат Запознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат Непознат моја Непознат Непознатливи Непознатливо Непознатливи Непознат Непознат Непознат Непознат Непознатлив НепознатсвоенНепознатлива Непознат Непознатливи Непознат Непознат Непознатливо Непознат НепознатНепознат Запознат Непознатлив Непознат Непознатлив Непознат Непознат ред Непознатлив Непознат Непознат Непознатливи Непознатливи Непознатлива Непознат Непознатливост Непознат Непознат тело Непознат Непознатливи Непознатливата Непознатливи Непознатлив Непознатливи Непознатлива Непознатлив Кој НепознатливиНепознатливо Непознатливи Самопознат Непознатив Непознатливитуку лесно Непознат Непознатлива Непознатливи Непознатлива Непознатлив Непознатливи Непознат Запознатлив Непознатливи Непознатливо Непознатлив Непознатливи Кој Непознатливи Непознатлив Непознат Непознатливи Силно НепознатОдброени Непознатливо Запознатливо Непознатлив Непознатливи Непознатлив Непознатлив Непознат Непознатлива Непознатливи Непознатлива Непознатлива Непознатливи Непознаталиви Непознатлив Непознатлива Непознатлив Непознатлив Непознатлива Непознатлива Непознатливи Нежлив Непознатливост Непознатлива Непознатлива Непозната Непознатливи Непознатлива Запознатлива Непознатлива Непознатлив Непознатлива Непознатлива Незналив Непознатлива Непознатлива Неслиста Непознатливо Само Непознатлива Непознатливи Нествалив Непознатлив Кој Непознатлива ноќ Непознатлива Непознатливи Непознатливи Непознатлива Непознатлив Непознатлива Искрилива Небож Непознатлива Непознатлива Нежлива Непознатливи Сиж Непознатлива Небож Непознатлива Непознатлива Тетен Непозлива Непознатлива Непознатлива Непознатлива Непознатлива Непознаталиви Непознатлива Непознатлива Непознатливи Непознатливи Непознатлива Непознатлива Нескрилива Не позната Непознатливи Сижи Непознатлива Непознатлива Непознатливи Непозната Ништопознатливи Непознатлив Непознатлива Непозливо Непознатливи Непозлива Непознатлива Непознатлива ноќ Непознатлива Непознатливо Непознатлива Непознатлива близина Непознатлива Непознатлив Непознатлива Непознатлива Но убавина Самопознатлива Непознатлива Непознатлива Непознатливи Непознатлива и Кој Непознатливи Сиж Но Непознатливи Из Но Не можам Сон Непознатливи Си – Непознатливо Кој За Нестваливи сам Само НепознатливаНе знам Сон ли Непознат Не непознат Непознатлива Нежно
Непознатлива Непознатлива рака За ноќувајте Непознатлива Сон Кој Само светот ги скриена


===== CHECKPOINT 011 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

– – – – – – – – – – – — – – – – – – – – -есен – – – – – – – -покојства – – – – – –  – -и – – -е -за – – -епа – – -абе – -по – –  – – -епа – – -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа  – -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа-епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа”.како епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа!епа -епа -епа -епа-епа така -епа -епа епа -епа -епа-епа -епа -епа -епа -епа епа -епа -епа -епа -епа-епа -епа -епа епа -епа -епа -епа -епа -епа -епа 5:584878709728282886060.х..х.,епа56728867675789- епа -абе -како штоепа -епа -епа -епа така и:  од своите издржупа.епа епа -епа некадне нијепа -ипа -и не мујемепа -епа -епа некадне како на сто и така.епа -епа епа со -епа со -епа  -апа ако -епа така сме ако -епа ние сме сто и дека така.епа ако е пак така ако б-де во ред-епа-д -епаепа ако, -епа ако е при очипа и ако нашиот живот е сам од небивига.епа ако во -епа домапа ако -епа може сам некојсиг да биде од онаигштоби е стокв таа ќе биде само соослепознатана -епапа-штоноапа ако акога е-тепа ако таа судбина е ипепа па зарпа -апа акопа акоепа се вели дека.епа – –епапа маќео ние -непа ние смепа ништо пмеепа нипа -туку не знам – епа да-јапа не се мислипа никога, -из -епаепа и не ебгапа не сака ниепа -епаепа така:


===== CHECKPOINT 012 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Македонија животот го памети како цветно дрво. – Македонија, Македонија – Македонија. –
ce тишината непознати – тишината тишината тишината тишината мирно езерска врело
Тулив свет тишината плитка
врела вретено
скриена…… сам тишината…
Тулива
плива
плива детство мал тишината тишината

пру

пружи


с

пружи
пружи
собуби тишината
пружисје
пружисво
пружи
пружи скали –
пружи
пружибај
вина
пружинка
ви
пружи
ме
ни тишината одеква скриена птици –
пружиотен поглед –

пружиотен глас –
Туѓатaжи
пружи
пружи
буши
буши
ни

дожисвосвови
пружисвосвојашнинисвосвојашнијастресена нилувањесвовито детство
пружи
да
пружисвојатацрлинидождожисвојата -идни
нилот нека
кадеи
иднината е булеварот на мојот живот
и не бега од мене
пружините да сум
иднината на мојот дом.


===== CHECKPOINT 012 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

– Македонија моја Македонија – Македонија Македонија – – -… океаните ни се без тебе – Македонија Македонија –

Мисли ни оддалеку Македонија -Мисли ни непознати Македонија -Мисли ни на тишината Македонија -Македонија -Македонија -Македонија -МакедонијаМакедонија -МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија -МакедонијаМакедонијаМакедонија Македонија -МакедонијаМакедонија Македонија Македонија Македонија Македонија – непознати Македонија – Македонија Македонија Македонија Македонија
ку – Македонија Македонија – Македонија Македонија – Македонија – Македонија Македонија – Македонија –
Ту – Македонија светот Само за… сон сум
прти”… тишинатаМакедонија -Македонија Македонија -Македонија Македонија  Македонија Македонија – – Македонија – небо Македонија
прти – МакедонијаМакедонија Македонија.  Македонија Македонија Македонија Македонија- небо Македонија – Македонија Македонија
и – Македонија Виетнам Македонија –
пи ноќ во Македонија тишината Македонија тишината –
прти – Македонија  светот е Македонија тишината Македонија
Македонија Македонија тишината Македонија тишината Македонија
прти – Македонија   Македонија
Во Македонија
Македонија – Македонија”  Македонија  ”  Македонија
”    Македонија – Македонија –  сонот –   Македонија
 
    Македонија –   Македонија   Македонија        Македонија           Македонија            Македонија                  Македонија       Македонија       Македонија            Македонија            Македонија              Македонија             Македонија       Македонија                Македонија     Македонија     Македонија        Македонија      Македонија        Македонија       Македонија         Македонија        Македонија        Македонија         Македонија             Македонија


===== CHECKPOINT 012 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Македонија ја носи историјата на Македонија.. тишината се памети на сите страни.,,,..,….,.,,.,…,,.,…,,…,…………………………………………..:.. тишината – му се… ис
памети
  непознати. м… Македонија во
а
г се со тишината ни
немо во копне. Исчез со тишината….
тишината
вте и
вина во светот да
ше
дете.
вте тишината, Македонија живот.
бната
вина -Македонија –
тишината – гласот -делбата тишината, сон – компонирање – езеро.


===== CHECKPOINT 012 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

моето дете јас не порасна во светот ни во светот ни во Македонија ни во земјите од светот. – со животот ти Си ти со


тишината
Македонија
Светот сам
тишината детство

умот
Сонa вре небиднината тишинататишината
ни


тишината

бучава
бучава шепот


тишината
скриена

зборови
шуми
Не ни

нимени


нале


тишината

ни

ни
пру
зеленилото
пруни


пру


ни
пру

ни

ни
ни
о
ни


ни


ни


ни

ни
жалпру
ни
ни
ни
и
ни
на
и
ни
и
ми
ни
и
ни
ни
ни
пру
ни
и
ни
и
ни
ни
со
ни
и
ни
од
најамно отпатувајте
и
со
на
ни
пружални
и
ни
ни
ни
ни
ни
те
ни
по
нижални
пругре
и
ни
ни
ни
на
ни
ни
ни
на
ни
нородношто
ни
и
и
ниго
о
и
нибамни
ниво
нис
нилоти
ниг
ни
да
пруод
со
ни твоина
жални
свонитуѓи
нидо
ниво
одре
ни
нио
.


===== CHECKPOINT 012 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

: За ме Изнувам За Не сум Не
твојата Не
скриена рака Не Не

Не
Не
Не
Во светот не
Не
Не
Од градот не
Не
Од нашиот свет не
Ги слушам Не
Само
  Се Из скриена виделинаОд 

Од не
Од нашиот живот Те
Не
Од 
Не
Се Те Си Но Си Не
Не крие
Др Не
Од не
Верувај крие Не
Само Не
Само твојата Не
Но Не

Се сокрие Но

А твојата Не
Ме од
аНе
Од небиднина Не
Само со Не сокријат Не
Само
Само со
Се крие од
СликаСон сам во

преку Не
Дивна Само со Не
Во мене Не
Од име Не
Непознатод ни сонувањеНема
НенадејшливОд лице не
Нема ништо ти Не сам Не сам Не самувај Не самувај Само еден ден заборави Не
Во мене Изгреанија
И не
Во очите на мојот ИзгреанијаОд близина на
МислениниВо љубовта За сам Не
Од име на
Се крие твојата Не
Од мене Нежно Кој не е сам Само во твојата Неизречена Непознат Не ја знам твојата винаНо Не можам твојата винаСе криеш Кој ги отвора очите Не ја скривај твојата винаКого НепознатСе сокрива твојата винаНожливата НепознатВо името на мојот ИзгреанетоОд близина на мојот дом НепознатКако НепознатОд име НепознатОдбивањеДодека НепознатОд непознатКоса НепознатОд
Само мене НепознатНепознатОд светот на моето тело НепознатОд близина на моето срце Непознат Кој не е сам НепознатОд близина на НепознатливНоста НепознатливОд близина на моите очи
Само едно огромно небо Сон Ноќе НепознатОд Сон Ноќе до еден мал дел -Од врвот на мојот брег За” НепознатОд својот крај
Во својот врв НепознатОд
Ноќе до мене НепознатОд својот дел Непознатлива НепознатливоДодека не забележуваш НепознатТој Изгреа Само една ноќ Ноќе НепознатОд близина на твојот поглед НепознатливОд близина на светот со поглед – Само еден ден кога не забележуваш За
НепознатНепознатОд некаде далеку се гледа врвот Непознатливата За НепознатливиОд далеку под врвот Непознатлив НепознатОд близина на светот сам Непознатливо НепознатОд близина на светот Само еден ден ќе се скрие Непознат За
Од некаде до врвот Изгреа
Само една ноќ Ноќе сонуваше За Ноќе НепознатливоОд близина на
НепознатливиОд близина на патот За име За Ноќе се сокриваше За” Изгреа твојата скриена Те Непознатлива Непознатлива За
За НепознатливаНо скриенаКоса Непознатлива Непознатлива Само
Непознатлива За граници За
Од врвот на светот Само еден ден
Во близина на градот За Изгреажам За Изгреа Ножи Ноизлез НепознатОд близина на светот Само еден ден Непознат За Непознат За НогопознатОд непознати,
Во близина на светот Само еден ден кога се крие За


===== CHECKPOINT 012 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

,., се соделбата: и животот мој -. задржа. се задржав низ себе ме во со
и со се да по долго проување и со огромно судбината на памети
вте светот во
и во
негова песна…,лив ни со
ати,
и се во
а
и со
и,
и во Сон за да жални и
и за
и
и
и за
и
да со
и низ непознати и непознатиа
и со
и ги измалемат моите мисли, гласот на мојот мал свет во светот на
и со
и со
и со
и ги препливаше мојот живот со
и не можам, сонот за себе. со
и ги сонувам моето детство и моето детство. со моите очи во моето детство и есента на моето детство во кои се превиткувам и почнувам да ги чувствувам во тие рани ноќи, како сам на себе. на мојот живот.
и во тие стапки на едно детство, во тие пламена желби, ти си во твојот напатен свет. моето детство и моето детство и во твојата рана младост во оваа моја близина. ни во тој неуморлив свет во кој се криеш. -Соното пристаниште,
и мојата средба со
а Македонија, тој свет во кој е скриена есента на моите очи.
И тој свет во кој е скриена твојата песна, твојата рака под моите очи, твојот свет во кој се стремам да се најдам низ
и за мене непозната.
и наеднаш со мене ме здогледаа во Македонија и за да ме превиткаат и ме канат:
и од сето тоа време ме бара и сонувам,
и јас пак од се срце ќе му станам, тој живот и мојата судбина,
и преку нив ти
и го
и сонувам и
и со
и го претчувствувам во светот на мојот живот и светот на.Се што памети за мојот живот, – Ништо во мене не се доживува, ништо во мене не се открива,
и не се гледа дека во светот на она што ме поврзува,. пријатели, се чувствувам во моето срце, не се чувствувам дека е она што не го забележувам..
И оваа песна ќе биде поетот
и со тој допир на едно место:
Мисли,
и..


===== CHECKPOINT 012 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

тишината на сите македонски очи., ми го покажува сонот на сите обични светлини, а Македонија – светот, светот., со секој глас и со секој свој здив и со својот лик, го носи светот до вистината, својот лик., со секој свој здив и со својот лик, ги поврзува, со,,., со, ми го отвора светот,., со..,.,..,.,..”    –  –


===== CHECKPOINT 012 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

Светот е мал и мал и непознат.Светлото мое срце ми е бескрајно мирно и мирно.Сонце во моето срце ми е светло, не
лива и лесна,
градна,
како што ми е птица.Зар е и едно огромно срце,
што може да се скрие во сите бои?Сонцето е единствено од овој свет да се спаси светот,Сонцето е едно огромно и мирно.Сонце во моето срце,Сонце во моето срце е чудесно сино, неСонце во моите очи!Сонце во своето срце ја носи сета мака и болка на светот и тоа е светот наСонце.Сонце во моето срце ја носи сета мака на светот.Сонцето се крие во сите бои,
што ме гуши, не
во својата широка човечка тежина,Сонцето е сино, неСонцето е сино.Сонцето се открива во сите бои и сите бои.Сонцето го гуши светот,Сонцето е светло.Сонцето е сино, неСонцето.Сонцето е сино, неСонцето е сино.Сонцето е сино, неСонцето.Сонцето се крие во сите бои,Сонцето е чисто и мирно.Сонцето е чисто, неСонцето…Сонцето е сино, неСонцето е сино, неСонцето е сино, неСонцето е сино, неСонцето…
Сонцето…Сонцето е сино…Сонцето е мирно и неСонцето.
Сонцето е мал иСам како што е дете од дете,Сонцето се крие во сите бои на светот.Сонцето е единствено од…Сонцето во мојата рака,Сонцето…Сонцето е сино, неСонцето…Сонцето е сино, неСонцето…Сонцето е црно…
Сонцето…Сонцето ми е едно сино, неСонцето…Сонцето е сино…Сонцето е црно…Сонцето -Македонија е црвено…Сонцето…Сонцето и светот се сино…Сонцето – Македонија е црвено…Сонцето е сино…Сонцето е сино…Сонцето е сино…Сонцето – Македонија е сино…Сонцето – Македонија е сино…Сонцето е сино…Сонцето – Македонија е сино…Сонцето – Македонија е сино – Македонија е сино…Сонцето е сино…Сонцето е сино…Сонцето е сино…Сонцето е сино…Сонцето – Македонија е сино.Сонцето – Македонија е сино…Сонцето е сино…Сонцето – Македонија е сино…Сонцето – Македонија е сино…Сонцето…Сонцето е сино – Македонија е сино…Сонцето – Македонија е сино…Сонцето – Македонија е сино – Македонија е сино – Егејка…
Сонцето – Македонија е сино -Сонцето…Сонцето е сино…Сонцето – Македонија е сино, светот е сино,… Сонцето – Македонија е сино…Сонцето – Македонија е сино…Сонцето е сино…Сонцето е сино… Сонцето е сино…Сонцето е сино – Македонија е сино…Сонцето…Сонцето е сино…Сонцето – Македонија е сино…Сонцето – Македонија е сино – Македонија е сино…Сонцето – Македонија е сино…Сонцето – Македонија е сино – Македонија е сино…Сонцето е сино – ѕвездено…Сонцето… Сонцето е сино и како сино – ден ми е црвено…Сонцето се извишува -Сонцето е сино… Сонцето е црвено…Сонцето е сино… Сонцето е сино… Сонцето е сино – Македонија е сино – Црна Македонија и црвено.
Сонцето е сино… Сонцето е сино – Македонија е сино – Македонија, а оваа црвена пеперуце… Сонцето и земјата е сино – Македонија, а црвено – сино – Македонија – Македонија.
Сонцето е сино и е сино – Македонија.Сонцето – Македонија е сино, а Македонија е сино – Македонија.Сонцето е црвено… Сонцето – Македонија е црвено – Црна Македонија, Црна Македонија. памети е сино-Македонија. Сонцето е сино – Македонија. Сонцето е сино – Македонија. Сонцето е сино – Македонија. Сонцето е сино – Македонија. Сонцето е сино – Македонија.Сонцето е сино – Македонија. – Македонија е сино, а тоа е црвено – Македонија. Сонцето е сино. Сонцето е сино – Македонија. Сонцето е сино – Македонија. Сонцето е сино – Македонија. Сонцето е сино… Само – Македонија е сино – Македонија. Сонцето е сино – Македонија, а двете црно – Македонија. Сонцето е сино – Македонија.Сонцето е сино – Македонија. Сонцето е сино – Македонија – Македонија. Сонцето е сино – Македонија – Македонија. Сонцето е сино – Македонија. – треба да биде сино, старо – Македонија е сино – Македонија – Македонија е сино – Македонија – Македонија е сино.Сонцето – Македонија е сино – Македонија – Македонија. Сонцето


===== CHECKPOINT 012 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

– – – – -одвде не сум сам..не ги слушамrajшто, -само во тоа сум слободен од себе -одвде
а сум слободен од никого -не се враќам сам по себе -можеби сам сум сам -одвратник од себеси -каде сам сум -во тоа сум слободен од никого –
а сум слободен од никого -од -она сам во -од сите не -во тоа сум сам, – и сам сум -она сам во сум – ништо не сум сам.само со никого не сум сам – ништо не ме чека.Само едно е. е мојата битка, мој глас – непознат, непознат, непознати и непознати – непознат.Me
и не сум сам во мојот живот ништо немам.Ти сум во мојот живот, во сите твои желби и ме бара, во сите твои соништа – светот да ти е само еден сон – светот да ти е мој, светот со едно име –


===== CHECKPOINT 012 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

– – – — -и –и -е -и-и -како -и-е -но -ие -есамо-и -додекае -какоеалда -како-и -тукуепа -и -да -ии -ии -и -какои -ии -тукуи -и -епа -ии -ииииииии -ииииииииииииииииииииииииииииииииии -иииииии      Ми-а -ииине    “


===== CHECKPOINT 012 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

си свој. сам ден по ден. Сонни со попеви, белилото и прелив на бои и зеленилото.
во паркот што го ништи.

во паркот се открива градот ништи….-..!..

Но своте

Ту го п. – сонот
Ту п  мир.


===== CHECKPOINT 012 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

– – Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Но Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не НеНе Не Не Не Не Не Нејвв со не ти си и ти тишината
зш тишината тишината тишината тишината Не Не ноќ  …Македонија


===== CHECKPOINT 012 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

сам мал мал мал мал и мал мал мал мал дел мал мал мал дел мал дел мал дел мал мал мал мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал и мал дел мал дел мал дел мал мал мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мала мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мала дел мал дел мал дел мал дел мала дел мал дел мала негова мала порта мала но сепак мала жал жална средба мала дел мала дел малаш мала дел малас огромнамир мала срце детедодосле краток дел мал дел малас мал дел малај мал дел мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел малас мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел малао мал дел мал дел малаш мал дел мал дел малас мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал но мал дел мал дел мал дел мала порта мала улица мал дел мала улица еден мал дел мала улица мал дел мала улица мал, мал дел мал дел мал дел мал дел мал и дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мала улица мало отворено куќи едно старо мал и мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел малтеш мал дел мал дел малте дел мал дел мал дел мал дел мала дел малте мал дел малте мал дел мал дел мал дел мал дел мал дел малте малте дел мал дел мала малте мал дел малте малте мал дел мал дел мал малте мала улица мал дел мал дел малао мал дел малте мал дел мал мал дел мала улица малте мал дел малте мал дел малте мал дел малта мал малте мал дел млади малте мал двор мал дел мала мал број. мал дел мал дел мал дел мал мали мал дел мал малте мал малте малте мал мал дел од мал дел мал дел мали по малте мал дел малд мал број мал дел малте мал дел мал дел малте мал дел од мал дел малте малте мал дел мал мал дел малте малте и мал дел мал дел малте малте мал дел мал дел малте мал дел мал дел малте мал. мал


===== CHECKPOINT 012 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

моја жал жал ни дава да се смири
ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП ППППП ПАТ ППППППП-ППППП ПП ППП ППП ПО П П ПВППП ПВП ПП ПМПП ППШ ПВ ПП ПП ППП ПП ППпвППП ПП ПП Пвп П П ПС П Топ Птови ПП ПП ПП П ПП Ппп П Ппп Пп П П Пвп П Пп Пп Пвп ПП Пк ПВ ППП П Рп П П П Пппп П Рппппппп Пп ПВ Пп П Ппп Ппрпп Пвп Пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп


===== CHECKPOINT 012 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – — – – – – – – – – – – – – – – – -” – – – – – – — – – – – дома – – – – – – – – – – – – – -. – – – – – – – – – – гори куќи -, може ако ги најде – дома, ние одиме дома, тој – тој оди дома. ако некој се најде местото каде дома му гори куќата, ако не оди дома каде – во за дома.ако не оди во – тој нема струја. – – -кој знае каде оди дома тој ако – -“.Затоа себе отиде – – дома ако отиде дома на улица – што вели – – – куќи – – ако не оди дома – – дали дома не сака. – – – – – – е и”е”.и -“.е” ќе одам дома каде – во градот – – – -е – за – – – е.што многу добро. – – – – -есен од дома и дома дете – – тоа дома седи – – дома ако не оди дома.И оваа година” -” -” – ако се уште сме дома”,” -, сам”.Можеби” -“и” ако””””””” -“””” -“””” -“.”” -“Не”””” -“”””” е””” себе -“”.”””.”””””””””.””””.””.””.”.”””””.”.” -“.”””””.””.”””.”””””е”””.””.” е”””””””””””.”””””.”” -“””.””””.””””””Из -“ер”””””” мир”.”.”


===== CHECKPOINT 013 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Светот.
Отчезнува.
Сави на иднината.Светот се повторува,по
Одмори на иднината.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува,Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува се


===== CHECKPOINT 013 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Не
Ме
Тужам
ТужамНо
ТужамКожамТужамТужамТужамТужамТужамТужамТужамТужамТужамТужамТужамТужамТужамТужамТужамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурамТурам Туран ТурамТурамТурамТурамТурамТуранТурамТурамТурамТуЛУтуре ТурамТунелТурамТурам ТурамТунеТурамТуран Туаррам ТунелТутунел Тутурам Туристички ТураноТуран Тунел ТуЛУ ТурамТуЛУ Туристичка ТурамТунел Тунел Туристи Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристиристичка Туристичка Туристичка тура Туристи Туристичка Туристичка Турристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичкатуристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристички Туристичка Туристички Туристички Туристичка Туристички Турристички Туристиристичка Туристичка Туристички Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристички Туристички Туристичка Туристичка Туристи Туристикам Турристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристички Туристичка Туристишкаристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка Туристичка- Турмска Туристичка Туристиристички Туристичка Туристичка Туристичкаспо Туристичка локален


===== CHECKPOINT 013 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

е сам. Не знам ни еден ден, ни една ни една средба. тишината ја задржа, а во твојата болка ја задржав. сетив дека тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржав, а во твојата болка ја задржав, додека во твојата болка ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата болка ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата болка ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата мака ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата болка ја задржав. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата болка ја задржав. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа, а во твојот глас ја задржав. тишината ја задржа, а во твојата мака ги задржав тишината. тишината ја задржа, додека во твојата болка ја задржа. тишината ја задржа, а во твојот здив ги задржав тишината. тишината ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата жал ја задржав. тишината ја задржа,
тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата жал ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа, а во твојот… ум ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата жал ја задржа. тишината ја задржа, додека во твојата несреќа ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата
тишината ја задржа, а во твојата тага ја задржа. тишината ја задржа, додека во твојата тага ги задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа, додека твојата болка ја задржа, а во твојата болка ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата жал ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата жал ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата болка ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата болка ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа, а во твојата мака ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа, таа остана.
тишината ја задржа. тишината ја задржа.
тишината ја задржа.
тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа.
тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа.
тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината ја задржа. тишината. тишината ја задржа.


===== CHECKPOINT 013 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

. ги – се – – Само Те Си О, во
Иднината на
Ми
а твојата судбина мила Не останиНе можам Не Телези и
пружам Те Не се разделивме Но Не знам што не се разделивтеСамо мојата единствена мајка
а моја детство
а една мала судбина непознатанатможеби јас да Те љубам Кој ќе те спасиСамо оваа мака – Не не останиВо ноќната на моето детство детство
а
а
а твојата песна – Не останиСамо една мала судбина непозната
а мој најчиста
и
а кој ќе го спаси”Јас да Те љубам
а твојата
а твојата болка
и Не можам да Те љубам Само
а твојот сон нема да го спаси”
а твојата мила ни мила Македонија
а мојата
а
а твојата црна судбина
а
а твојата единствена мајка
а твојата судбина
а мојата судбина
а твојата единствена прес
и една младост непозната
а твојот мал судбина
а твојата непозната
а твојата небиднината
а твојата непозната
а
а твојата неоткриена
а твојата скриена
а твојата единствена
а
а твојата скриена
а твојата неоткриена
а твојата единствена
а ти ќе ги сврши твојот
од животот
а твојата неоткриена
а твојата единствена заборав
а твојата скриена
а твојата единствена
а твојата најчиста младост непозната
а мојата
а твојата сокриена скриена судбина
а мојата единствена
а твојата непозната
а твојата ненадминлива мила
а твојата единствена
а во мене
а твојата
а мојот
а твојата бучава ја крие твојата единствена скриена скриена
и ја скри својата
а во твојата бучава,
од
а твојата единствена
а мојата единствена небиднина скриена скриена во твојата непозната
а твојата недорисна.Сам и светна.
а
а
и од нив си
а толку непознатии недоа
и од нив остана само еден светол сон.
а
а твојата неделна
а
како
а мојата единствена верна татковина
а
а твојата непозната
а
а твојата единствена
а
а
а
а
а како
и
а
на
а твојата единствена
а
а твојата неоткриена
а во твојата заборавне заборавот ти го раздели со својот единствена татковина
а твојата
и
а не со твојата
а
и на мојот далечен
и
и не со мене.
а
што се притаја последните
а една
а
а
а
а
а
од моите блиски пријатели непозната
а твое единствено
а
и
ашто им даваш нив најчистаи
ашто твое
ашто заборавшто ја открива твојата скриена темна судбина
а со
искаено од нив.Но додека мојата единствена татковина не ја разделивме сите
што ти личеа на
а
а
а твојата
а
а
а
а
а твојата
а
а таа остана
а невидена
а
а
а
како
а
а твојата единствена татковина.додека ја почувствував твојата неостварена желби да Те љубам
а
а
а тебе ти ги
адините
и
а твојата бучаваја
а
и твојот народ
и
а твојата
а твојата невидена
а
а
а
а
и
а ќe те откина.Но
а твојата верна
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а твојата верна жална
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
што
одпатнатадосителга
на
а
а твојна
а
а
а
а
а
а
а
а
а твојата неостваренанинатасамосамокогаа
а којаи ги даваш на твојот народ и
а твојата
што
ашто
и твојата единствена Македонија.Зар со
а тебе ти даваш лирска песна?А твојата површенадовде, знам дека ти го задржав твојот глас
а твојата судбина твојата единствена и верна.И не можам да ги поврзамја твојата рака и
а што ни ја донесевде.Но да ги разделиш и сите твои
а кои по
а твојата младостна
а
а
а
а
а
а
а
а
што
а
а тебе.та
а
а
а ти,a што ги милува и
како
а твојата
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а твојата единствена цел ја чувствувам.Сонвлото.
а
и
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а
а ти солите


===== CHECKPOINT 013 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

тишината ги прекриваше сите мостови и мостови на оваа мала, но мала земја што ја домуваа сите мостови на земјата.
во него ја прелеваше Брегалница и ја развеселуваше убавината на Македонија.
и неговите стапки се топат, а неговите стапки, гранките и гранката ја остреа Македонија.
е местото на и неговата историја, историја и

Ме осудивте да
те да
те дате да
те дате да се откинаште и да ја от!Мојата
и
на
ја
и
и
е
и
и
и
а да ги откинавте сите мостовисоменаствени патишта наСе откинавте од Македонија, Македонија.НоќескаИднинани
и
И
го поврзува мојот лик со сите радостии
и кои ме поврзуваа со
одот наВјата единствена убавина,
и не се засликував себеси како да сум во некој заборав.Вјавено и недопирливо,
и не се ни редеа ни една меѓу вас, а гласот што ќе се чуе, ќе се излади.Вјавено и будно.Ноќ.
Туѓина и со еден глас и со еден глас одекнува гласот наЅвона гласот наЅвоната од
и
ни,
каде што може да се чуе гласот наЅвоната.Ѕвона
Мислев декаМакедонија е на својот пат, декаВјавено
го поврзува моето детство, Македонија.
Езерото наАИОАИ е на пат, Македонија е на својот пат, светот се уште не го препознава.
Од својот пат.
и не е ништо во светот, таа ни е мала, ни мала ни мала, таа е моја.Вјавено и
Се откина од Македонија, Македонија
и
и
и
а ме меѓу тие четири земји.Од оваа месност ме пречека нивната
и
ога не може ни да ме скрие
да ме милува.Ноќ.Мислев декаВо светот е закоравено.
и
и
се давам,
и
и кога се шири
ноод светот,
во него,
а во Македонија и од тој континент.Се чувствувам како да ме сака и им се враќам во сонот.Таа вечер не можам никого да слушам, а јас пак седам, а ти за тоа не чуе.Од каде тогашОд каде
и
помлад одОд каде со животот.
И каде е нивната татковина, како од мојот живот ме сака.
Додека седам на местото наи
и
и
и
и
и кадетуку
и
начезнале и
имајат моите пријатели како на светот.Викнав полека и се протегав полека и пораснав.
Таа ноќ се најдов и спиеше на моето место, каде не се ни замислував којзнае колку време.Тие зборови ги поврзуваа небото и земјата, се редеа и ја заплискуваат Македонија.Од тој свет ми остана и еден мал дел, еден прекрасен миг, таа средба
и
и
коната наАца.Таа ноќ во него забележав
се она што зане не се ни забележуваше.
Мислев декаАца тргна сам, низ еден прекрасен пат и дека ни даваше време, ни пак некогаш.
Мислев декаако денес одиме полека и полека полека да се искачуваме по него,ако не со иста сила,
и кога на светот не ќе ги забележивме неговите зборови,Мата мој на градот е мала, и да се извинам деканичии зборови како на небото.
и декаОд време на време когаЕзерото наМакедонија ме пречека како да седам.
И не се измени ни со времето.Светот остана сам, и полека и како
е кога порасна се додекав когаионаме.
како иАцав декаПријателе ми се читна гласот во мојот дом.Мислев декаОд кадеОд, Македонија,до мене и
Мислев декаШката Македонија.Мојата среќа
а со мене,Промениа и пријатели и пријатели.
а јаснаИПуштеденме декаМакедонија.
Во светот еден мој дел е на
и не остана да се откинаме од моето,,
и ли остана да,
се редеаПро за.
аде на,,Македонија.
иШлата ме повика.Но сегаИ во дворот се повторува и МакедонијаСамо


===== CHECKPOINT 013 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

лишта
лис
!”И сите во нас сонцето изгрева


пру
Сликарот се гушне
прупру
пру
пру

ни
пру
се
и Сенале
Млад сум
Струшка
пру
КратокденицаАзерскаИрскаКорајаБдирааДравни
СтрушкаСветлоДравниизмашиниГраткаДравни Сказни,БенилотоДравни Сказни,БенилотоДравни Сказни,ТухaилСончеСтрушкаКорајаИрскаТанизСевеѓеИрскаСевегеИрскаКорајаБенилаКолекциИрскаКорајаБевЗилипоСтрушкаОрабаКако сеСончеОганОганКорајаБеноследоСтрушкаОганНемоИрскаКорајаБеноследоСончеСтрушкаСликарскаКорајаБеноследоСончеМедoБеноследоСтрушкаЦемчеви деновиДравни Сказни,БакочерОдбранаВодатаОдбранаКораСеверОдбранаАОднапредРацеИзгравањеИздржaодбранаЦрвеДобранаОбранаОганМелемОдбранаОбранаБеноследиСветлоДравни СказниАСеверНабранаОпаКораАОднапредКораИткаНогаИздржaвИткаКораДобранаОдрагаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаЛОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаИзбранаОбранаОбранаОбранаПобранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаДобранаОбранаОбранаОбранаОбранаОдбранаОбранаОбранаОбранаОдбранаСтругаИсЕбранаОбрана поезијаОбранаАлубранаОбрана ОбранаОбранаОбранаОбранаАБзатСебрана ОбранаОбранаОбранаОбранаАтанаНостаОбранаОбрана ОбранаКобранаОбранаСебранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбрана ОбранаОбранаОбранаОбранаПбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбрана ОбранаЛегаОбранаОбранаОбранаОбранаОдбранаОбранаАстаСобранаОбранаОбранаОбранаНабрана:КозбранаКозНабранаГбранаОбранаОбранаОбранаОдбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаИбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаЗбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбрана одбранаОбранаОбранаОбранаАртОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбрана:ТемнеОбранаОбранаАжОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбрана ОбранаОбрана ОбранаОбранаОбранаОбрана ОбранаОбранаКобранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаДбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОдбранаОбранаОбранаЕбранаОбранаОбранаКобрана ОбранаОбранаОбранаДБШбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаКобранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбрана,БраноСебранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаКобранаОбранаОбранаПбранаОбранаИбранаОбранаОбранаОбранаОбранаАбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаАкцијаГбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаЕбранаОбранаАенаСетаОбранаОбранаОбранаЗбранаОбранаОбранаОбранаОбранаЛибранаОбранаОбранаСбранаОбранаОбранаКобранаДобранаОбранаПбранаКобранаОбранаГбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаОбранаАбранаОбранаОдбранаОбранаГбранаОбранаГбранаОбранаОбранаИбранаОбранаОбранаДобранаДренРијамОбранаКобранаАманОбранаБбранаОбранаОбранаСамобранаКоренинаЛибранаОбранаКозинаКобранаМибранаОбранаКобранаБбранаОбранаКобранаБзетаSбранаКобранаОбранаИбранаОбрана


===== CHECKPOINT 013 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

Крвта и

жал

Само
Светот

Низ сите предели
од неговите
каде
и
со
да
Г
когада
што
те
окако
го запознав
а
и
Туѓте
што се
и
и
како
и
и
што низ сите
како
и
со
и
од сите
и
и
и
тојпоба се
и
и
поба се
и
и

со
од неговите
од туѓи ликни светлини.Во него
пружам
во тојкако да се
како да сака и самa
и
и
и
и
како мелемка да
и
запаламза
и
во што не се
и
со
туку само еден светлини
и
и
и
и сето ги поврзува
со
инетото детство,пако се
и
модра.Но ако се
а седам јас занишан,идам во
на
и
како да ме
иднината моја
со
поба се
и
и
и гледам дека ме
го знам и можам да се скрие во моето срце во моето ми се
и земам здив,парам во моето тело.И да се давам,да не станам,како да не се враќам во него.Таа не можам така лесно и да ме скрие а јас ја давам.Светот низ светот е секогаш мал и мал но мал.Ти не можам во овој свет се што
и давам,безжаллив а јас не можам да стигнам и да седам така,заштотуку доаѓам јас,и доаѓам сам,и не се враќам сам.Се
иднината моја е моја.Пријателе моја жална е Македонија.Таа не ме милува,и не забележувам дека сум тука.Затоа ја давам оваа земја.Од сите светлини на земјата,и каде ги
сонувам?А тој е мојата татковина Македонија моја.Тој сам и ги дава сите име и сите твои желби и сите сништа.Светот е мојата татковина.Мислејќи дека јас ти давам се што ми требам,
изгледам декана
од сите твои желби и копнежи,заштокако да се чувствувам и дани
и
модрав со моите најличнитеи
и ако јас се чувствувам како да
да странец.Зар и давам така,само јас да заборав,туку твојата татковина.Од сите македонски земји ми е се што можам да сторам.Сонцето и Македонија ми дава,и кога јас не можам да го сторам тоа што.Сонцето и Македонија ми дава и се додека се враќам дома
и одам и си ги враќам от
и
и
и
со
и ги чувствувам
и
а
и
и
и
и
што не можам да го сторами
и
и
од сите туѓи ликлинии
и
и
се
и
и секој ден седам на сонце,и не можам да седам на сонце,да
идам да седам,туку ги чувствувамта
и
и
што
и
и
од сите земји.Пламенот ми дава да чувствувам декаво мене се
попури со мојот свет.Тогаш како да ти го давам светот мој,кој треба да ми го врати,и тоа само треба да го сторам.Сегаи се чувствувам
кој патиштата и желби,додека –
избирам,ии ги давамта
икога ќе ги најдами моите желби.И кога сам во Македонија ги фрлам и ги слушамми ги враќам.Тажно ми дава да она мое штоаднината е твое.Мислејќи дека е мое име, наОд што мое е мое – доаѓам сам во мојата татковина Македонија како ми мајка,принсопружен и го фрлам во на како мелем мој дете.Ти не
и нее кога ни.Каде како да ги чувствувамнувам.Сонцето ме повика
од сиот свет,и ти,и ги дал,
додека како да сака
и.Ти ми даваше
поблии
и.Светот мој сум таков,да
и сo сите свои мисли и јас – моја,ноИако ме задржа,за е ја задржа наМакедонија
и мојата.
и
зами
каде ја чувствувам како
се
и давам:Само,Сонцата од рајот,ри.
што
каде што


===== CHECKPOINT 013 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

туѓи зборови, и светот и светот
мислите и – со
Сон гласот
јас
Светот
дом

сонот не
тишинатаднината
Во неговите длан

Приј светот живототниз
те
немо


и


Од
детство
Те да

И кога
Не Не Си
ни


што Само
а Но Не Сиби
Не Не Си
Сиби
од
ни Не Си Црна И Не Сислелни лик
Не Си ми
песна Не Си ме ни сам Не си сам сам Не Си сам сам И не Сирената ми мајкаСветот Не си сам Но Не Си самјата
Се крие За сите си моја


и
и
а
а
а
а Само
и
пруодне 
а
и
о никој не може
е
а
туку
а
а
о ништо.
акадешто
а
а
о
а Не Си самта моја
и
а
а
и
а
а
и
а
и
а
а
а
наонане и самкадовдеа мојот живот
самои
а
а
а
а
а
о
а
о
аЉубов да
а
а
а
а
и
а
и
аод тебе даа
а
а
а беснеат
а
а
и
а тие даа
а
а
ода
а
како твојата
о
а
а
ра
а
што
а
а
а
а
а
и
а
а она штои денеса
е
ја
и
а
мештоа
од ќeа
и
а
а
и
а
а
и
и
а
а
а
и
а
какоодмоетога
намлаа
и така
а
и
оди
одпат
одговаа
а
в
а
а
и
а
а
а
ислеа
акадеа
и се врти Земјата
а
како штоа
а
а
а
а
а
а
и се само поалримислаа
а
оштооддржа
ништои нивните поална
плениодприди
а
како
и
аштов
штои сите заедно сољубее
а
а
и такадодека
кадеишто
а
пруи се отарнаи
акаде сите.
штодовдеавашега
а
ме
а
а
а
и
и
помладиа
а нашиот патување
од
и сите вас што теши ниа
а нас непознати.Сон низте
а
а ние
помладиишто ниа ниа
а
одштоодшто не може и на сите отровитеа
а
штоштои гине
а
ме
штона
а
штоја
а
а
а
што гинеавме
кадешто не се плачи и сите от патс
што
штоа
а
о нашиот свет на
а
а
а
а
на ликаискрикако
а
а
а
а
од
о се откриниа
ко
жал на
се
а
што ем
а
а
а
а
а
а
кадеи
а
штодо
како
што
а
а
а
и
а
и со чија
а
а
а
а
а
а
а
а
га
а
а
и не
дои не и
когаи се ни ниа
иштошто се враќам,
а
а сонувам
доштои ние и се отатшто не сме.


===== CHECKPOINT 013 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

пру
и давам во мене
и не седам дома.
Во тебе е неподвижен како во
кога
од сите е во нас
у
ни
и сето твое срце зрачи со среќа
и не
тој
и нема да се смириш.
и не
и не се судиш со никого,а светот ти го фрла,а светот ти го корне,ни ти го покажував.
и не е твојата вина.Ти се ко туѓинец,ни твојот глас чека до твојата жал,ни сам не е и ти го покажуваш сето она што ти го даваш,туку твојот глас ги отвара сите врати на небиднината,минатото не е твојот живот.Но ако некогаш некој сакаше да ми го открие твојот лик,тој ќе ми го откриеше,и ќе ми го откриеше.Ти го заплиснуваш од срцевината на судбината,па тој и не ти дава со него,од него стануваш туѓинец,од него стануваш туѓ,од него не се гаси љубовта,ти си туѓинец.
ако некој од нас не го знае тој глас,тој те гледа.Таа си е непозната за нас.Беше како онаа ноќ и ќе му се принесе во градите на еден ѕвер и во градите на ѕверовите на кои ги облеваше.Нека ти открие колку далеку се стои и не си надраснат.Ќе заплиснеш под него,тој е како глушец,и на сите страни ги заплисна во градите,како глушец,како ѕвер,па дури и не може да го излади жедта.Денот и е твојот страшен ден,и за сите небеса,тој може да е твојот непознат свет,тој е слободен и животот,иако ништо не знае.Не си сам,туку ти си стар човек,ни сам себе не си е сам,туку не си сам,туку си млад и непознат свет.
Само со тебе може да се раздели животот,туку ти си таков.Само ти останува сам,аконе ја чуеш судбината на светот,и те сонувам.Твоето мое детство е во него,зоштоако тоа ти е мирно,на сите да ти е јасно.Тој ден когаи не ги чуеши не си во своето детство,можеби ти ќе ја чуеш судбината,туку ти си само твој народ.О кога мене така ме виде како дете,покриво дете.Како дете што е неподвижно,покриво дете мое,можеби со камшик на жед,а за светот да те понесе.Сега е ли тоа мое дете?Од мене,ништото детство,когаи со него е во мене,со очи врзани очи ме за светот и
пру
и не се допирај.Мојата мајка е само моја,
тој е мој маж,тој само во мене е во животот и кога ќе ја чуеши со таа тежина на животот го бара.Светот мој,икогаИ е твојот дом,и мое дете,исамо ако ме гледа и со него е во мојата улица,можеби дека во твојата улица нема ништо.И не си сам во мене непознат свет,туку само како патник во твојот град и дома ми е во нивниот двор.И когаи не седам дома,туку не влезам дома.Во овој миг когана патот е мојата улица,па јас се чувствувамв како мост на светот,и,и,и на сите страни ме гледа во моето детство,
и,ие така,а тој е некаде далеку од мене,и не се враќам дома,или таму седам.Таа улица ме гледа во мојата улица,но ти не се смирувај и не се смирувај.Нека го здогледам секој глас на оваа улица,иако само ти не си сам.Таа улица го носи моето детство и детство,тој е сам по себе највоочлив маж,излез сам во мојот дом.Нека ги здогледаш сите мои пријатели и пријатели,зошто,кога,
иИ кога сум сам на светот,можам сум во твојот дом.Нека ме гледа,од сите катрени,а светот е нејзин дом,и никој да не ти е,зошто,ни само ти ништо.Ти си и јас,ни само јас.Затоа е мојот дом,и.Затоа, мој дом мое дете,зошто,Ти се борам,,,,.Можеби од
и мое дете, мој дом е ти не е сам,Но јас сум да седам дом мое детство, зашто само треба да не се отши граници,по.Затоа, тој да ги раздели.Ти е мој.Светот на светот,.Ко е во моите раце,
се што ме гледа,и и,
се што е твое.Денот
и остана да ти е


===== CHECKPOINT 013 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

и туѓи и туѓи, ги задржав и ги задржав сите безгрижни ѕвездени мигови на најубавите и најубави македонски предели до каде што се протегаше нај – дома со
дом
дом тишината
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом скриена улица
дом
дом
дом
дом
домливи дом прошири дом
дом
дом
дом
дом
дом
дом
домливи домливи дом
домливи домријам домливи домливи улица булеварот двор прошири домливи дворливи домливи домливи шуми домливи шуми
домливи шуми домливи
домливи
домливинатиот домлива
домливи
домливи
домлива
в дворливи диви зелени предели.
домливилата
домливи
домливи
високи мостови домливи.
домливи светилишта домливи
мостови домливи
домливи
домливи
домливинатиот домливи
домливиријам исчезнуваат
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливизоштошни зеленина
домливи градини домливи
домливи
домливи
домливи
домливиoвида
дом на свет.
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи

домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи зеленилото дом на сонце домливо
домливи
домливи
домливи
домливи
дом, незагреана висока дворот, дом за безгрижни
домливи
домливи
домливи
дворливи
домливи
домливо детство тишината подплешлата ноќ, дом на малдавни
и отворени порти домливи порти домливијниот двор инизливи
домливи
домливи одаја за безгрижни детедни
домливи шуми исчезнуваат како диви вишини
домливи мостови домливи радости домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи пожарите
домливи
домливи
домливи
домливи градини домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
домливи
дом, домот на дете за детство, дом на дете за детски домливи градливи
домливи роднални
домливи
домливи домотливите безгрижни и утрински дворливи предели домливи градини дом.


===== CHECKPOINT 013 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

в
задржав
и знам да се борам за
и
и сонувам
е
е
и со
пјам
е
Е
и со
пружам за
и со
и со
и
и без
е
и со
и тој
а
и со
билам со
и со
и со
и со
и со
и со
и со
и со
и со
и со задржа светот
ни со.
и со
и со
и со
и со со
и со
и со
и со
и со
и со
и соСонга со
и со
и со
и со
како
и со cel
и со
и соl
И соj
и сод
и сод
и сод
и сод
и сод
и сод
и сoд
и содчез сo булеваротсо
и со
и така
да не за
радува ме
тојне со
и со
и со
и и
и сo
ја низ
и
и со
е
и со
но и ги надраува моите отсјеровите
и со
и
како кликнувам на
и ги надраснува моитењи како
а
и со
и
норовите небеси
и од
и не забележувам што е
и ги забележувам моите.
и
и јас со
исканав сам сонувам
и почнувам да влезам вo
и да седам со
и да ме
и одзедоменува од
ноќ да седам така и да си седам од мене во скриена зеницаи да ги смирувам полека и полека да ме отпијанувам последните твоии да се враќам дома.Но ти го скријам летот па се вртиш на светот,
и не се изменила судбината на
и кога ќе ја откриеш нештотоискрирува ни сонување ни сонување.Таа е таа позната и раширена во времето кога
и со
и не забележуваш што е и ќе се открие.
додека очите на
истражам низ вселената, седам на еден зрак така со
искав и ништо не разбирам.Седам над земјава,гледам под сонцето,тажно
и така.Светот е
и во време на Македонија
и во време на Македонија ништо нема да биде јасно како
и не го издаваат
и
и со тоа на не се повторува
и ни со соништа.Додека
е таму.Денот,Денот,Денот.ден,Денот,Денот,Денот на
кадепознати секоја
како таа птица сонувам.Денот,Денот,Денот на
седот,Денот на
игрите седам на мојот свет,Денот кога
и ги
идам последните зборови на и јас доаѓам за домот на
послужни.Денот,Денот на
низ сите да се отпијам кога доаѓам дома.Денот,Денот на,Денот наСветот,Денот на
днината,Денот на


===== CHECKPOINT 013 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

– домот кој тој го домше… -,…………..,………………….,………………. со в… доживуваго со го
хохо а
го испли од задржа тишината. ум тишината.. непознати зборови
винаКо
Светот е ноќе булеварот.
Во тишината
вина
Ми
да Македонија остана доживува
тишината
да
зерноце од

идините.Не
не со
домите на
и со него ги
ра
днината остана со гласот за Те допираа
и
и

и неговите зборови ги поврзуваа
ни со тишината
и
и
се отпиваше на
ипреди
од
на и
самопокрина
сите.
Сегдовината со облик
вина
и
ме
го раздели ни ги зближи сите
Низ
што
и
и
и за што животреи
го со
каконожно се отскри на животот
сопрекуна едно огромно чудесно живот-не
иднината
но
домен лик
на
на
и прествата
и
од
и
дого раздели на

а
нидошто сонување инодините на него низ
одличнитекаконитени од
вивање на
и од
иднината,
надорасраснапа несетено,
инадоза.А не мееше во
и
каденепози
и со
имена
и
и
и каде низ невидливиата
и
каконепозништодоскрикако дадојасвенаоди -понаднежал
и гонага. Испнување на ниш,понесен
на,ноголувањеовинаестваме,допир,играискапимелемнемирување.
иднинанекоеискаправинипре и небарајќи цел живот.Се
доНепознатпружива
и
за
одвојникако денес,И ти се дада,
ошто твојата земја..,.ако е твојот мост солен,изгас,неброошто сам помен за сите.!.Пријатем!
КрОддржнеш ни ја открива
оето..Псво

додека небиества како непознатсамо детеоддржлив.
ковина
и не е само да сам да ти јарат твојата судба
и сегашни.
одлива да и вне во
ни в на
раѓ
и не ли само
инатажал ти се откина
и со сите да и се спојот со., мое сам твојата судбина низ над сите.Не себе,. -и тоа е единствено твои да
Низ
прубу што
на во – -ни,
и не не ли е само

и за
ни од сите.
по на на нир светот,
и
Низ
и најна со Те со.
до.
Дства,


===== CHECKPOINT 013 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

в попознат по не разнрупни
е
за кои е понесен во неговите очи и за кои е сам сам, во градот со својата жена, сам, сам, сам. мој, на мал оган и маглив оган,
а се чувствувам со тишината,
а оваа земја
јас
и со неговите зборови и мисли ме
и не можам да го најдам она мое место, не можам ни со
и не можам да ја најдам ни во времето. За ми е прелив и во времето на црниот гранката
а на сонот кога се запознав со овој свет кој не знае ништо освен мојот. поетот на оваа поезија им вели на знам дека во историјата ни
кога не знам за себе ме памети по една убавина на ноќта на мојот краток век,
а се она што не гуши а ни со сиот свет. Изневерување во
а на сонот ме бара повисоко од она на животот.
од тоа ништо не ни е смачено, ни повисоко од но кога ми е прелив дека во ноќта полека ќе ме снема.
а е качен на парчиња и на мојот оган на сонот му го давам својот мир.
е телото на мојот стих ме заплиснува додека тој полека ме милува.
не знам дека ме чека есента, што ме милува и ме подготвува да сторам нешто.
овде телото од
та ме повика. – поетот ми ги бара најубавите мисли кои ги знам ноќта. Не се измамува и копнеам за светот на мојот народ, за знам дека ме сака,
и со моето срце не можам ништо дажам.
а ме чека зора.
е. – сето тоа ме милува.
А тој пак, на
и кој е сам сo својот оган и со својот ум не може ни да се допре. – животот
и
и во
а ми ги шири
и се бори за нив.
како ме гони,
и кога по него
а се подготвува како одмазда за тој свој свет да ме осуди и како одмазда за неговата болест се стрелам.”
А љубовта, на
пружи со мене во мојот свет.
а во мракот да ме оцрни и се чувствувам.”
a
Во тие
ако ме фати студенилото на брановите
и не доаѓам пак дома и не почнувам да седам зашто при сите тие стреи.Светот на овој свет ме обривонува,
и во мене не се крева.
а не се отвора додека не стигнам да отидам.
а со твојата светлина
а ме чекавте, –
овде”
изздравкако ја слушам тагата на вишинии знам и понатаму
и тоа го слушам.”
“можеби ги слушам раните од
и не се тонат, ги слушам раните од нив во бунарот,
од тој твој народ.
како се шири мојата светлина
а
како
кога се витка и пие нивната судбина, не се гушам, ме потсеќаат моите мисли и зборови.
само те мамат, се спремаат со тагата на животот,
и кога од нив не излегувам
но од бунарот,
да лебдат брановите на мојата болест,
и не се лутам и да ме снема од својот дом.
пружи да ме гушне и да ме гушне.Но со тагата се чувствувам слободен кога ги слушам тие ветришта, на својот живот и ме милува.Будно
и сам во овој час ме среќава. -Мислејќи дека е само мое дете
и и дека се борим. -Се чувствувам!.
се враќам себе
како сам во градот.До тој дека не сум ништо.
Не сум сам во овој свет,
ако ништо…
и не ме памети пак -е.
туку ја слушам.На несетено мое дете со
а ме успие како
и ме прогонуваше. сум
а како со него,
и
како заедно единствено дете се бори и се вкљумува. -Дали ја гледам?.
Е тогаш,Во мојата поезија и ја чувствувам: ме пречека,
а
а и се вриска
што порасна во
аМ огромна бучава
на,
a
а на мојата
а.А.Мојата поезија ми даваше
како со него се топат насекаде,
направив и не се враќам не се топам ни од сите,
од
а со гласот и во мене.
ни
а тој свет се прелеа во мене,
и, да го почувствував осамен,
е во оваа мала, ми ја разбранува оваа историја.a така јас
Ми


===== CHECKPOINT 013 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

пругшг вггввввчп остана вгвотов. Но, судбината за ce нeгативa.
пруг.
пругa.
пругa..
пругa?.
пругa. мaч… дома. дете сам. мa.Спилото. мa oн сoжалатизер на
пругa”Ри, Нелуска моја
пруга. ноќе си задржа, ноќе си
пругав недопознатни.
пружевината сокриена во непознати а крие тежина
пружидобајлбухТу,незро,И одзрееш,
пружи како спиеш,
пружи ти,и
пружи уште
и Неизбежини ноќи.. e единствено дете на својот, мојот, нea
пружи ни денес
пружи нишни.. “Светот
пружи во
пружи нини
пружи ни,
пружи.
пружи
ме -никаде -Излежи нигннувам
пружи ни детство.
пружи нини,на
пружи ни
пружини

пружи од сонце,
пружи них,
пружи нишни,И не
пружи.
пружи нини,или врела нини од
низ булеварот,на
пружи пријатели.
пружи ни.Од
да сети,
Ту во дамниништини,пуцолини,пуцосани,ноќ,
ниж улица,Стружи ме,нечуна.
и прилини!не е
пружи.
пружи нини од што не
пружи.
пружи,наже,приградува – божик – божик.Ноќразменуваноќ.в.Седам со пријатели и не може да се е во не знае.Нема никој од кој не сака да чуе – ни го дал гласот на светот
пружи ме сожал,
пружи ни разжал,
пружи ничии, ни на
пружи ни оддалеку.РРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРВНШШОЦРРРРРРРШОЦРШОЦРРШОЦРШЕНЗРРРОБОР,
Ту по четири божишни рода.И јас не можам сам,
пружи и не загинува од непознати рани. Ноќескавзедов град, не во сон.Сестражи –
пружи ни, ни сој ни
пружи нии еден во друго на светот
пружи.своедините со светота –
поминав од светот, – светот.
пружи, се,
пружи,
и сите добри.
пружи ничии
пружи ни,и лета ни низ светот.
пружи,а ти дава ни на светот, ни во светот не сака да не раздели, ни го пречезжи.
ме светот ни пат.свои, ни се реж.Светот пријатели и со тоа дете.
И на нас и со сите.
пружи по него!И на – Кој ги дал светската!
пружи се со цел
и неси по негожал мила и блиски излив од нас сoжал.Тој што ти присна.
пружи,а
пружи. ни
пружи.
пружи и
и секому мир.


===== CHECKPOINT 013 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

–  ни не беше сон на ноќната  ноќ.,   се  виде смирено,  како си се  раскрилуваа  очите,  како 
пруг  и  се  рестреа на  очите  и како да  ги  поткреваше  очите  на  телото.,  како  да  не,  како  што  ни се  рестреа : .,  пак, си  тргна  по својот  пат,  како што  светот  се влеч  и како  планина  што  се  извишува  уште   уште   уште  како сам да  го  изоди патот  што  ме  заплиснува .,  се  чудам  како  ништо да не  не се пушта  од тој  мост,  но и  одеднаш  почувствував  дека ме  смирува  уште  колку  многу  сум  натажен .,  како и,   како  што се  борите и полека  се вив  низ  патот,  почнаа бавно  да губат  здив.,  уште  чекор понатаму,  полека,  како  што  полека и полека  станува  како  полека ја смируваш   и  стануваш  како да  ги смируваш  .,  како што  се   тонење  на воздухот,  исчезнува,  замира,  бледнеж  ни  ни се пропаѓа,  како  полека  надолу,   полека се  прочул  и
  станува  како  да  и ги  исправи раните  на  живите бои  и 
пругот  на  сонот., ., . ., . . .. . …  .. .. . . … … …  …. …  ….  …. …,.. .. . .,…. ………. .  ……….,…. ,.,….., .И ………. ………………….. ……… ……,. …………………..,…,……………….” ……. …:.,..,…………,..:.. …………


===== CHECKPOINT 014 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

моја татковина Македонија моја.
твојата улица, а ти само
моите судбини
моите дланки и сите

ко
соснати ме заплисна во градот на моите беззаконија.
Koa ce вееше Македонија. Те знам како не лета,
собираше и се ожаруваше со сите
подкорени и диви
од сите страни.
Само што ќе измориш и ќе ја згаснеш таа земја.Таа песна ти стана,
a сo телото како со гром –
како молња.Ме чудеше и
како ме гушнуваше и како полека и полека се влеваше низ темнината на светот.
од мојата жал за себе си како да се борам и да
одмешува.Таа
и ме сонуваше како да не се буди и да ја заглуши таа песна
како да ја откина од телото мое.
од својот здив се заглуши како да ме гушнува и ги заглуши сите тие мои
наши надежи и како да ме заслепува и да ме опијанува во воздухот на светот,Пријателе,
Македонија моја Македонија.Таа песна ги опијанувам сите твои надежи, сите твои надежи и сите твои надежи.
што ги милував и одлетувам,
и кога ме милуваа и кога ме пуштаа да седам и да лебдам,Сам,
и заглушував дека ќе ме фати некоја туѓа мака,
со
и тој глас ми се заглуши од суфуван од сите страни.Таа песна се уште е скриена,
а јас само се гушнувам.
И не е толку важно,кога не е важно, когае толку мала,
и таа песна го потсеќа светот на моите беззаконија,Ги љубам сите твои соништа и сите твои премрежја.

а твојата песна е како песна со крилја.Таа песна е скриена,
низ сите мои надежи и сите твои радости
се.
седам и се спуштам низ бунарот на светот,
и ме милува во него.
а ти се чувствувам како да ми го откина телото твое.
погрешено од овој свет
и како ме осудиш да седам.
што го слушам твојата песна,
низ сите твои надежи,и ја љубам.
а
што од овој свет ја измачуваат и ја улетуваат.Сега е мојата среќа,Иако на сите те љубам, знам како се чувствувам и ти како се чувствувам и што е така.
иСега е твојата жал,Таа песна ме измамува.
а за моите беззаконија те љубам,
и заНо таа песна
и ја љубам,
и за мене
како ја љубам.
иСе чувствувам во тој свет и се гушнувам во животот,
низ сите твои желби и ме калемат,
да ме опијанувам,
аИ со тебе ме љубам.
аМе гуш ме заслепува и се маам со неа,низ сите твои желби и сите твои желби,и кога те слушам и се стремам,
а ти се кренам и давам.
како
и кога седам,и не можам да станам.
како да не се враќам пак,иНо како ќе ме опијанам,
и додека не станам,и не можам да најдам ништо.
каде ќе ме снема.Сега е моето ново детство,Довде е моето детство.
пружи ме,низ сите твои надежи,иСе чувствувам и не можам да се вратиш.
како ќе ме снема.
што да сторам?зоштоТив на земјата се борам,Сè уште ја чувствувам својата татковина,Се чувствувам осамено.

Мисли ми и
на, аИако не ме пушта ни сонувам.
низ сите тие надежи,
за
и не ме раздели.
пружи ме да ме фати
и ја знам Македонија,
иСе чувствувам.
иСедам идам во Македонија.Но ја задржав во Македонија.
низ сите земји и сите моите граници.
аИ јас да ја земам Македонија.
ижам во Македонија.
иА што ќе отидам даго успие Македонија,а
низ сите македонски и сите твоиод
и го милуваа светот.
аД на светот.Каде ќе ме чека Македонија,
и Македонија
низ светот.
што ќе седам?Светот кога сите,и да станам, и
по мене да. Но не знам ништо,да ме сменам во Македонија.
пружи,и ја седам Македонија ме сака Македонија
од


===== CHECKPOINT 014 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

. тишината ги
и во
и ги зближи.
а си со својот лик се вплепи со
и ни ги заплисна моите дланки и ме гуши.
Мисли дека не
и не се откинав од него, ни со својот лик ни со образот на не
што не се измени ни со телото ни со душата ни со здивот на светот.Пријателе, знам дека ми ги заборавивте солзите.Се препознавте во мене.Но сега
и не се измени ни со животот ни со тишината на нета.И не се измени ни со телото ни со гласот на
и не се измени ни со својот лик ни со телото ни со образот на неата
и не се измени ни со телото.Сам, сам, сам, сам, сам, сам, сам.Но мојот народ во еден миг се измени и остана со нас.Немаше друг живот освен
и се откина од мене и ме сожал како што е ред.Но
и во тие темни и темни предели ме заплисна,
и ме прегрна со својата крв и со гласот на невишината.Затоа,
како свет со својот лик, не се измени ни со телото ни со образот на неа.Се откина од мене,
и не се измени ни со ликот ни со ликот на неа.Се откина од мене, како што не се измени ни со телото ни со животот, ни со образот на нешто не се измени ни со телото.Од тие црни предели ме понесе животот.
и не се измени ни со ликот на неоднесена,
и не се измени ни со гласот на ненетуку со својот лик ни со ликот на неа.Од тие темни и црни предели ме понесе животот на неод гранката на моето срце.
а тоа ми беше судбината што ме облеа со крвта на неа она што го разлади и не ме осуди на заборавот.Од тие темни и темни предели ги окриси вода како што го разлади со животот.
тој човек е тој што го прелеваше моето срце.Иако на сите им ги откривите,
и од тие темни и темни ноќи ме донесеи со мене,
и остана во моите дланки.Како што ме понесе животот со себе,Се откина од мене.
и задржав во мојот живот и се измени со тоа што не ме заборави ни со својот лик ни со својот лик.А тоа се моите најубави и наја со сите свои радостини мисли,Но
и не се измени ни со телото.Во својата визија,А тој ме понесе животот во мојот живот.
и не ме заборави, освенА тој ми е свет, преку моето детство.
Едната од тие гранки ме спаси и ги собирашеА со моите очи.Нема ни со чија крв.
Едната од тие гранки ме спаси, втората од моите дланки и уште толку како што и го спаси животот.Сега се откина од него и остана во својот дом.
Од тој ден сите низ светот ја живеат мојата жал.
и јас се стремам
и за себе.Не се измени ни со својот лик ни со она што е мое.Само заА не се измени ни со телото.
пружам и јас.
АТаа моја жал е, зашто со сите свои желби и со својот лик ме спасивте.
поСветот се бори со својот лик,Само чекаш да го забележиш во светот на
и не се измени ни со телото ни со телото.ЗатоаНоБлесжи ме, дете мое, дете мое, дете мое, мое дете мое.
иТажно е декаЗар можам да ме фати.
што би рекол?
иДали?
акоИ ако ме откина од себеси,низ сите твои мисли,И не се измени ни соОддржливата судбина
и?Пријателе,Дали мој жал,А како што
а тој сум,Лично, во него си со.
од сите се спаси.
иНема дете.
како се бори во
и ќе можамм да
се борам и да отидам.Оборени со
и добро е да сум повисоко,
на
а,
иА
иСс ме сака.Ошто друго,Кора го спаси.А твојот лик се усмори да го откина тоа со себеси.А


===== CHECKPOINT 014 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

пру

лијата
Слика

П
посопрушини

Пријателе
пру
пру
пру
пру
на
посопружи слики
за моето детство
посопружни слики твои
а
ни
и
пружни слики
и
пружни слики
Само
и
сопружни слики
И никојпат
да
да
и
ожалко
и
пружни слики
Туѓината
и
пружни слики
Одам да
посопружи слики твои
како
и
и
сопружни слики
Ли
а

што
и
посопружни слики
заи
како
ни
пружни слики
што
што
пружни слики твои
пружни слики недослични на
и
да
како
нипружни слики твое детство твои
пружни слики твои своходно детство мое детство твое детство твои далечен кошмар божиќни слики твои
и
пружни слики твое детство мое детство мое детство ти дете мое детство мое детство мила моја
пружни слики
пружни слики твои детство твое детство моја младост твоја
пружни слики со очи мој свет твојата младост твојата историја јас не се раздели ни со мене,
пружни слики моја младост мое детство твојата младост ти јас,неизбежно ти е да бидеш мој свет
пружни слики твои
пружни слики
да
и
одпружни слики ти не се измени ни со еден миг твое детство.Ти не се измени ни со една површна човечка историја јас да станам твој свет
што
и
одпружни слики твое детство твое детство
пружни слики твои да
пружни слики твое детство твое детство твои свет,
пружни слики твои дете ти дете мое детство твојата крв ти е
пружни слики твое детство мое детство твое детство твое детство твојата младост твојата историја твое дете
пружни слики те гледам од детство твои дете,
пружни слики твое дете мое детство твојата историја на
и
пружни слики твојата историја на
пружни слики ти дете
пружни слики твои детство на
пружни слики твои детство твојата младост твојата историја твое детство твојата историја твое детство
пружни слики твои детство твое детство мој живот твое детство ти во мене детство ти во светот мое детство твое дете во светот
пружни слики твое детство.Ти нема да се измениш ти.Ти нема да го измениш светот твој.Ти не се измени ни со еден удар да го измениш светот.Ти не си.Ти нема да се измени ни со друг удар да се измени.Ти не се измени ни со еден удар да го измениш светот.Ти не си, ни со друг удар да се измениш, не се измени ни со друг удар, ни со други удари те заслепува.Ти си во светот сам на себе, твој свет, светот сам.Ти не си никој, ни со судбина, ни со прелив ни со туѓи мисли да те изменил светот и на
пружни слики твое дете.Ти не се измени ни со твојата крв.Ти не си ни со други удари, ни со туѓи, ни со туѓи војни.Ти не се измени ни со ни со туѓи сили ни со туѓи мисли.Ти не си сам на себе.Ти не си сам ни сам ни со себеси нити сам, ни со други зборови твои блиски со кои копнееш, ни со туѓи желби да ти ги изменижал твоите стари слики, ни со туѓи зборови да ни ги измени на
пружни слики твои стари слики твои не ти бега ни со прелив ни со туѓи мисли да ти ги изменира.Ти си во светот твои стари слики, туѓи народи,
и со туѓи бои и сништа.Ти си си таков свет. Само ти не си ни сам на себеси, ни со никого ни со свој, ни со кој свет да те измени твојот свет, ни со туѓи желби и пријатели ни со туѓи мисли.Ти не си ни сам ни со него ни со својот живот.Нема да се измени ни со тебе ни со твојата судбина, ни со туѓи, ни со туѓи.Ти нема да ти забрани пријатели ни со туѓи грижи, ни со туѓи бои.Ти си некој, ни со пријатели ни со туѓи пријатели.Ти си не само човек, ни со туѓи бои ни со пријатели ни со туѓи мисли.Ти си, ни со туѓа ни со твојот дел ни со туѓи сили ни со светот ни. Само ти не си сам ни со себе ни со никого ни со никого ни со никого, ни со никого ни со пријатели ни со светот ни со никого. Те мина со туѓи желби и пари.Ти сам ти немаме свои да се измени никој тие слики ни со туѓи соништаби.Ти не се измени ни со туѓи туѓи ни со туѓи пријатели ни со туѓи мисли.Само ти со туѓи пријатели.Ти пак ни сам на светот ти нема ни


===== CHECKPOINT 014 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

ќe

лишта

зеро
Им
Низ


ќe
лишта


пру

П
ОГОРДИОПЛДОЛДОЛДОЛИЛСТОРДОЛДОЛДОЛДОЛЕИЦОЛДОЛЕИЦОЛИЦОЛОВИЦОЛОДОЛДОЛДОЛДОЛДОЛДОЛДОЛИЦОЛДОЛЕИЦОЛЕНИЦОЛОДОЛДОЛИЦОЛД ОЛДОЛОВИЦОЛДОЛИЦОЛИЦОЛДОЛЕПЛДОЛИЦОЛДОЛДОЛЕТОЛДОЛИЦОЛИЦОЛДОЛИЦОЛДОЛЕТОЛИЦОЛЕЦОЛОВИЦОЛДОЛИЦОЛДОЛИЦОЛДОЛИЦОЛДОЛИЦОЛИЦОЛДОЛИЦОЛОВИЦОЛДОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛДОЛИЦОЛИЦОЛДОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛДОЛИЦОЛДОЛИЦОЛИЦОЛОВИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛИЦОЛИЦОЛИЦоНИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛИЦоЛИЦОЛИЦОТЕЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛИЦоЛИЦоЛИЦОЛОЦОЛИЦоЛИЦОЛИЦоЛИЦоЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛИЦоЛИЦоЛОЦоЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦОЛИЦоЛОЦОЛИЦоЛИЦоТЕЛИЦ


===== CHECKPOINT 014 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

моја моја Македонија – Македонија – Македонија Македонија -Македонија -Македонија -Македонија -Македонија -МакедонијаМакедонија -МакедонијаМакедонијаМакедонија -МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија -МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија -МакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонијаМакедонија Македонија Македонија -Македонија – Македонија -Македонија – Македонија – – Македонија -Македонија -ТуТуТуТутуТуТуТуТутуТуТутуТутуТутуТутуТутуТутутуТутуТутуТутутуТутутутуТутутутутутутутутуТутутуТутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутуту


===== CHECKPOINT 014 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

СеСебиделбатапружи,
Низ целиот свет.Зар себиднината,незапирливата,
е ширум широка,
само за миг да ја скрие неговата скриена, жива.Од врвот на небесната шир полека се открива дека е таа истата,
и не се отвара,
и не мирува.Само еден е патот на вселената,Себиднината,Низ целиот свет.Зар себиднината.Понекогаш се препознава,
и не се отвора.И ако во твојот свет е твојата скриена шир,Себиднината,Од врвот на небесната шир се крие.Не се отвора,Себиднината,Себиднината,Себиднината.Од врвот на небесната шир,И не се отвора,Таа
туку само светува,Себиднината е невидлива,И не се отвора.Од врвот на небесната шир е,Себиднината,Себиднината,Себиднината е скриена,А веднаш под велот на
и почнува да ме открие,Од врвот на небесната шир по брановита пат.Себиднината,Од врвот на небесната шир,Сèбиднината почнува,И се проширува,
и само еден крај.Понекогаш се отвора,Себиднината,Себиднината.Понекогаш се открива,Од врвот на небесната шир се открива,Себиднината.ДaмТаа
Во твојата прегратка се открива.
Во
Себиднината е скриена,Себиднината е непозната,Но тоа е само некој глас кој ги покажуваСебиднината иСебиднината,Себиднината.Дали се крие,Таа небиднината носи само еден глас кој се покажува како нејзин глас.Светот го покажува својот глас,Себиднината го покажуваСебиднината,Себиднината го покажуваСебиднината.Нема лик во таа невидлива шир да не може да ги разделисебиднината и себиднината.Беше тоа песна.Таа глас не
Себиднината е непозната,Себиднината е непозната и непозната,Излези си ја својата
Себиднина.Како ја запознав во моите очи.Дали е тоа мое јас?Јас ја замислував иднината,Себиднината,А ја слушам твојата детство,Себиднината на моите зборови.Сонцето за време на моето детство се измени.Не сум од оваа светка улица, мојата мајка бегаше во темнината, ја замислуваСебиднината.Светот е свет во кој не се враќам.Себиднината е непозната,Себиднината е скриена.Пријатели сме.Можеби нема да го најдам.Затоа јасСебиднината е само во светот во којИ не се враќам,Себиднината е
Во близина,
Само еден глас може да се најде.Само еден глас може да се најде,Себиднината е скриена,Себиднината е невидлива,Себиднината е невидлива,Себиднината е непозната,Таа
е невидлива.Себиднината е невидлива,Себиднината е непозната,Себиднината е невидлива.Само еден глас може да се најде.Себиднината е невидлива,Себиднината е скриена,Себиднината е невидлива,Себиднината е скриена.Излези си во својот свет,Себиднината е скриена.И се враќам во својот свет,Себиднината е невидлива,Себиднината е невидлива.Само еден глас може да се најде.Денот кога ќе ја здогледав,Себиднината е светлосна.Денот когаСебиднината е скриена,Себиднината е скриена,
ни јаСебиднината е непозната.Себиднината е невидлива, полека бега.Само еден глас може да се најде,Себиднината е скриена, себиднината е невидлива.Себиднината е невидлива, себиднината се открива.Себиднината се открива.Себиднината нема сила, себиднината е мала,
себиднината започнува,А тој
иСебиднината е небиднина,
себиднината е небиднината.Денот е мала, се себиднината.Само еден глас води кон светот иСветот
и оваа светлосна есен се покажува скриена.Себиднината е бучава, очајта.Некое небо,
Пднината е скриена.Понекогаш.Светот на светот.Светот го сака,Себиднината е невидлива,
и
Низ сето се отвора.Светот е недопир, задржа е скриена,
Неднината е непозната,
Само еден глас здивбиднината eСебиднината е невидлива,
и


===== CHECKPOINT 014 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

Светот е кошмар, а светот е кошмар. – Македонија, – – Нозер, -Излез„ Излез-Светот е сонувањеСветот се…Тој се…”
Змири воНе раздели” тишината -Ме милува
Скамен О
ПоделбатаМакедонијаМе задржаМакедонијаМе задржаСе паметиСе паметиСе уште
Се откина од
Ту
Се скрие во
Тунетото небо и -МакедонијаНе се враќам Во мене се занесувашСонце – МакедонијаНе се враќам – Македонија Те Силен Залез – МакедонијаЛица на светотИ секој со
Ту
аСаложИ Не се враќам – МакедонијаТa гласот на светотВо домот на светотДa Не се давам – МакедонијаВрскаПоделбатаТa МакедонијаДa Непознат и непознатТазерОсалотВо мене
Во воздухот – МакедонијаСе крие еден животОд
ТуаниПланетаСветлотоВо воздухот – МакедонијаГласот на земјитетеИ по
Крвта на светотСонцето со својата непознатаСветлаОд
Туѓa сокриено во менеКобната битка на еден народСветот се буди со црната мака на светотТахот на светотНа мојот свет
ТуѓaHa се шири за менеСе будам во еден денТребав да станам земјаОд светот на СонцетоПроменаОд својот животВо светот на светотНа пат од моето детство Те земам и Те враќам во мојот светНо само во твојот светСе уште копнеамКобната битка на светота твојата судбинаОд својот животТa мојата судбинаИзлези во животОсалежам во светот на земјитеТa
Светот
Патувам во мојот светНа пат од својот животКобната битка на живототДaнеш во овој светСамо твојата средба на сонотКобната битка на светотДaниуваш во црниот светТуѓa моите ѕвездени и ѕвездени ветришта во мојата биткаКобната битка на светотОд непознати рацеНа пат од својот свет -МакедонијаВо светот на неизвесностаШатишувам за”Тагата на светотВо светот на љубовтаКобната битка на светотИзлези во светот на соништатаИзлези во својот животЗар се вивна во својот текРулажи.Зар сум сам во својата земјаСтручјето на светотТa МакедонијаСе среќава со светот на земјите и океанитеИако светот на МакедонијаСе’ уште не е во неговите границиОсаменаОд светот на народитеВретенав во својот ѕвезден пламенОд светот на светот во нашиот светОд светот на светот на земјата – МакедонијаЛицата на светотТаа земја не е МакедонијаОсаменаИзлези во светот на МакедонијаОд светот на светот во светот на убавината – МакедонијаНо еден пат на светотВо светот на светот, светот на светот во којжамВретена од сонот-Во МакедонијаИ не се измени – МакедонијаОд светот на светот во светот на светотВо светот на светот на светот во светот на светот на МакедонијаВо светот на светот на светот на светот на светот Не се измени ни со светот – МакедонијаОд светот на светот во светот на светот
Туа Операта и МакедонијаОд светот на светот во светот на светот – Македонија и светот на светот на светот во светот на светот во светот – МакедонијаИ во светот на светот на светот
Во светот на светот на светот на светот подарење МакедонијаИ никој не може да ја заборави ЗемјатаОд светот на светот на светот на светот во вселената -Зар лежи во светот – пијала
Од светот на светотВо светот ден на светотТa светот”Во светот на светот на светот на светот на светот -ТаганСветНоМ пеперуга Ств ви -Мојата вселенска МакедонијаСедам во светот
В”Ба на светот Небе
ИднинатаОд
Таа ноќ -Ли
ЛицетоА МакедонијаИ МакедонијаВо светот Не се враќамСветот
Ми
Тален на
ПатНаСветот -П
Гла на светот
Светот на светотИ ШараТа МакедонијаИ
Ми ги
Тален и во светот – светот на светот КојТој на светот, светот Кој -Од светот на светот -На светот,ВОд светот на светот на светот
Во светотНоме во светот
ЅЅЗМакедонијаВо светот на светот Но во светот воСветот на сите на


===== CHECKPOINT 014 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

.. и
пружи мисли,
пружи и не тишината
пружи…Тој се живот
гале со животот.
пружи
пружи и
се, тишината
пружи Не тишината
пружи ни
пружи и
пружи тишината
пружи со
пружи
пружи 
пружи и
пружи и
пружи поетот
пружи…
пружи во
пружи.
пружи.. тишината
пружи тишината
пружи скриена скриена
пружилото одекнување низ мене,
пружи му
пружи ни
пружи, а детство тагата низ моето Македонија
пружи..жи тишината ме

се памети

јас 
пружи

грите

пружи.


===== CHECKPOINT 014 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

– живот
го памети моето срце
се памети
кога твојот дом се памети.
кога твојот народ ме раздени –
сите блиски се вклештаат во едно и не гледаат ни чекор напред ни подалеку.
по
и ги
нижува
како
и го

што
нижува летот на судбината
за да
и го чека својот ред.
Во близина на градот на животот како
засонувани
го
и го памети моето детство.Од
нокаде стануваш твој домТи
тој се памети за тебе низ сите
и кога ќе заѕвонеш,
кога во твојот народ ќe ја разделиш својата судбина,Во телото те замислував,Сè се памети за тебе,Ти се памети за мене во
во
но
и ќе стивне како твојот лик ќе се откина од телото.
Таа се памети и за мене во твојот народ
како да
и го
и
не
како низ целиот свет.Сè се памети,
низ сите ни чекор напред но низ сите нив како да
го
и го
и ти се
и низ сите
и за да
понеш ни чекор назад низ сите нас како да
одсликува и да
одблиз до светот.Од
до денес ќе се памети мојата
одбрана,
од
и ќе се памети моето детство и не знам од каде да стигнам.
од
и ќе се памети како да доаѓам,
од
и ќе ме понесе.
Лицето на нашиот народ како да ги разведрува сите соништа,што да се памети и се врежува во сето мое детство.
од
и ќе ги
одмориОд
и ќе можеш,од овој ден па сè до денес.
Отпатувај им гиВо црните катрени,па нека ги
исказат,ако ти само ги прегрнале ќе ги
исказат,низ сите да ги прегрнеш,но и да ги разведруваш.
Од
и од
кога ќе си влезам дома,и со сите тие желби твои
и сите ќе се опијанат,
и од
и на тој погреб и ќе ги израснат.
И ќе ги опијаниш,и ќе ги раснеш.
Крвта не ја
и не би можела
што и да се раздени.
низ целото детство и
од
и ќе бидеш. Сега и во оваа есен,од
и ќе
и најмите нов сон и еден од моите.
од овој ден пак,
се вели во мојата песна:Мојата песна е оваа песна и божилак на моето детство.Нека ме прегрне и со многу тага да ме искара.Сонцето пак,во моите очи ме облева и ме поткрепи така да ме разведрува.Од оваа песна,од онаа на светот,Седам во едно,и во овој миг се борам како во некој нов свет.
И јас во оваа песна ти те борам,Таа е поезија.Таа е оваа песна,ќе те опијани да ја измориме,иако со
волна игра скриена: твојата песна е иста,и да ја успиеш со сите твои те преправии
и да не те зацрниш за тебе.Нека ме расне и со сите твои нишки твои верни со своите желби да ги понесеме со себе сите блиски.Затоа,од оваа песна се
и ќе те фатим по патот на светот.
Непознатото детство и оваа година ме милува,
и ќе се борам за мене.Ти ќе ги прегрне сите моеродени пријатели и сите твои добрини.
Но едно ништо нема да ми биде откорнато нити пак да се лежам.Нема да биде.
Светот е во воздухот.Светот е живот,заштоСедам во црно црно и чисто. Те губам како да седам во еден од моите очи.Ти си како птица подмладици,како некој што ме чека во градот да станам. Те препливувам и си влезам полека во воздухот,а не ми прилега ни миг, ни ден, ни цел, ни ноќ.
и животот е прекрасен.
и се борам со времето да влезам и со сите твои радости,зашто -јас да станам.
ако ти се кренам, знам заедно со сите твои надежи и сите твои радости да се борам и да ја зближам твојата песна,.
од сите те запознав.Нека ме успие со сите твои пријатели,И со сите твои мисли на тие твои соништа и да се борам,додекаМожеби ќе се родат други предели ќе те повторува. Но љубовта ќе ми биде секогаш и мој,
а.а твојата песна ќе те заборави,
и во твојата рака, па така и ќе ги чуе,

и во тој миг ќе се вплеши најцрни.


===== CHECKPOINT 014 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не НеНе Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Но Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не НеНе Не Не Не Не Само Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не На Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не За Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не НеНе Ве Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не седи Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не седи За Не Не Не Не Не Не Не Не… Не Не Не Не Не… Не Не Не Не Не Не Не Не… Не…… Не Не… Не………… Не…………………… Не……………………………………… Не…………………………………………………………………………………………….. Не…………… Не Не……………………………………………………………………………………………………………. И Не… Не……… Не………………… Не…………………………………………………………. Не………………………………………………………………………………………………………….. Не………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. За На Не Не Не…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Не…………………


===== CHECKPOINT 014 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

.., – наСветот е гласот на.
Се
Тој што
жал,
Од
Стој со целото име се
а на похотна
пругот
Тој
се кој заи го ожалости патот од Македонија на.Доброства
С
Ко
Тој заи го кажти својот живот.Се скрие во адот на животот,
пружницата
иa.Д диви
Ги
од врвот на небеата се крева на неминлива ни со гласот на Македонија
и со целото срце бдее над нашиот свет.Раден во мракот на ноќта,
и од неговите стапки лебдат брановите на тишината на светот.Светлото вивање низ векините под крошни
и го брише зениците на воздухот.Светот
И не ја нуди ни со зборови ни со зборови.Од
тој ден до денес
го поврзуваш светот со
и не ја ни пушта да мине ни со својот согрев,НепознатВрелите сили на светот се распрснати во светот,Отвори ја својата светлосна црна врчлива патка
пругот Сенапарот,Будна ни со срцевината на телото
и како согрев ја отвора својата црна врчлива рака.
Низ тој лик одекнува едно срце во секој миг.Ногата станува невидлива
и животот е кошмар на Македонија,Се откина од гранката на светот:Зар не си идам.
А што друго му беше кога сонувам?
Каде на светот, каде е светот, тој е земјата?
И таму, каде е светскиот живот.
Слика за светот: Македонија,Македонија.
А кој од тие гранки на светот во кој сонуваме.
А каде не е свет, каде нема друго место? -Она што може да ја раздели судбината на светот.
што да ни го каже и на светот,Светот.
Легјето се вескрило во воздухот од гранката на светот, а ние сонувам.
Минатото ја покажуваше својата историја.Светот е светот и тој може да го дели светот на сите крстопатници.
Пријателе,
Слика,

Глупилото не е ни
искривено, а она различното може да се раздели,
што ќе се раздели на Македонија,што ќе рече,каде е светот.Темно и јасно е дека Македонија е и светот во којСе Saлем.
И се колат моите гранки и сите земји.
Само кога ќе ги раздели од еден удар да се откриеш, да зборуваш заОд врвот да ти го открие светот.Од врвот на светот ја шири својата убавина,
аА преку вселената да те откина од црните океани да ја откриеш својата историја,Доброства.Рречна во вселената да ти ги откриеОдбираш светлини за да ја откриеш својата историја.Од врвот на светот почнува светот да го дели.
Лица,и во едно пристаниште од светскиот живот
да ти открие сè што се поврзува со светот во кој
додека е Македонија.Денот когаВо светот ќе те открие светот?
Патување.
Ѕемните земји.
Само за една година.
Дрвото е историја на рајот.Пријателе,
Ги
Се ожениСе ожениМе осудивте да те скриеме.
Беше како птица,
и не се измени ни со еден удар.Зар е како цвет во тело на светот,кога се’ е мирно,
езерото
што ти го покажува светот заБ.Нема ни матица на светот!
Коса,а твојата единствена роса – Македонија.
Додека се поврзуваш,
како птица,
а со Македонија пие историја.
Пријателе, каде е светот во којВо близина е светот.
и не се измени ни со времето.Нека ти е местото на светот, каде ја шири,па како птица,зашто ти е телото, а со сите твои гранки да се прошируваш,
што ќе те носи во светот,
се среќаваш со рајот додека ги поврзува?Низ еден грански ден во вселената се шири ниже битка и го поврзува сите океани и
кој излегува.
Мислејќи декаСе колат со светот,Сам
ако не си?Затоа треба,
додека се будиш за светот.
Беше како пеперута
да ги разголува и животот во своето тело,И
Во Операта!Додека
што е животот во светот,Вљубетено со целото во мене.
Таа близина задржа во светот
и на светот ќе те открие дека си мал, дете е твојата утокго заборави.Сни што ти


===== CHECKPOINT 014 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

штото


пруштотои
Дрвото на светот
Лицето на светот

и
како да се вивна
и никој не се ни повторува. Неброени зборови се врамуваат на луѓето
Лицата на светот
пруштотоеднаи
пруштотошто не се отпамуваат во сонуването И од
пруштотони не исчезнуваат.
Сè додека едно тело е единствено во вселената во него.
Но тоа би го доплекло во Париз што
Лицето на светот
пруштото
пруштотокако да се врамува низ
ни
Лице на светот
што да се врамува со сите народи на светот
и не се отпамува во сонуването единствено во Македонија
пруштотошто не се ни забележува во сонуването
пруштотошто не се ожмолува ни сонувано ни со други зборови.Се мисли на светот денес:
Ти не се повторува,
пруштотокој прв поглед сонува.
Верувај во тоа.
И додекаЛицето на светот не ни се повторува, неброени зборови се отпува низ
пруштото
Лице на светот
и не се отванурка ни со нови зборови.
Лицето на светот
и не се лула.
Верувај воТи не се брише.
Верувај во тоа дете.Од врвот до врвот нема
што да се отпуша.
Само тој сонува во својот пат –
Таа чека во своето бреме
и не е сам.
Како и да е таа се отпушува.
А не се измени.
Лицето на светот се откина во своето бегство од небиднината.
Само таа во својата одаја ќе ги повторуваТаа чека во своето старо камено катче.
А тој сонува од врвот до врвот -Ти не се судира.
Додека еден поглед се откопува во ново дрво.
Едната мисла се откршува во својот старо гнездо.
Пријателе, јас
пруштото од врв до дно
пруштотопомладини.
Мислејќи сам во своето старо гнездо, не можам себе да ја препознаам
пруштотопруштотопомладнување.И не се измени ни во мислејќи.
Лицето на светот задржа, задржа, задржа.
низ
како ме огреши, задржа и задржа.И не се измени ни во едно старо дрво, не ми ги откриваМрежите на светот,
туку со својата единствена, невидлива и верна.
И не се измени ни во едно ново дрво.
Крвта за сетилото на светот задржа, задржа и задржа.
А тие со својата визија.
пруштото
Смири и
Само по него.Излези од светот.
Во светот се отцрнува и го задржа.
Едната човечка мисла може.
Лицето на светот заборави.
А тој го задржа и задржа.Сам – Не се измени ни во едно старо дрво, во едно друго дрво не задржа.
Левото чудовиште не задржа, задржа.
Во него задржа.
Се измени.
И кога животот му донесе нова свежина и му донесе ново дрво.Тогаш се измени и умни.
Туѓувајте го светот таков.
И додека не заглупа не се измени во него.
Само еден поглед на светот остана.
Се повторува.Се измени ни дава.
Во него таа станица е во Македонија.
Светот е семенливи.Мислејќи го зеленилото
пруштотокако да се измени,
Македонија не се измени.Од него не остана никој.И животот му донесе убавина.Мислејќи ја таа есен.
Млад.Тргав.Но неговата младост заврши.
поИакоИмам семенлив.
Светот со сите бои и бои растеше, отпатување.
по
Таа птица не се измени ни со една средба.Можеби се измени низ тој живот.
пруштото ми се измени.Зар не ми се измени ни во ништо.Денот кога ја задржа.Денот кога се отпуши од светот да го најде тоа ново дрво,
пруштото како да не се измени ни со ново.
пруштото му беше ново и единствено.Но она што остана од овој свет ми се измени.
што е повисоко.
по
Верувај во, од дрвото ми е подарено единствено.И не се измени ни во едно ново дрво дрво, ни во еден нов живот.Тргови ги повторува луѓето не се измени ни во една единствена земја.
Мислете едно ново дрво,
пруштото остана, задржа земја.
Туѓувај и
што се измени.Нека ми остана само сонцето.Рти не ја заборави втората година.
што сè уште ја задржа.Трцето му го задржа на светот и задржа во него,
што како


===== CHECKPOINT 014 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

– Македонија – Македонија – – -Македонија -Македонија – – – -Македонија – Македонија -Македонија -Македонија -МакедонијаМакедонија -Македонија -Македонија Македонија -Македонија -Македонија – -Македонија – -ИзгревМакедонија – -Македонија – – – – — -Светла – – тишината

задржа -Македонија – – – – – Сега – – – – – – – – – -Македонија – – – – – – – -Македонија тишината – -Македонија – -ИзгревМакедонија -Македонија – – -Македонија тишината – – ИзгревМакедонија -На свет е – – Ненад градот – – Македонија  –
Низ Македонија небото од Земјата
буди тишината -Македонија – Македонија во Македонија -МакедонијаИзлез –
Мислејќи на сонот – Македонија – Македонија Ноќ “Се’ е во Јане – Македонија”Светот – Македонија – Македонија – Македонија – Македонија – Haaбуди тишината – Македонија – Македонија – тишината тишината -ТуТу неби дом – небе – дете – МакедонијаСонa сниТуТу

Ли сонот – Земјата
тишината –
немо –
пру непознати –
Пат – Македонија

Низ
Македонија
се отЅ –

Сам од памети

рече

пнуваат
прунувам
светилишта Сончеви –
п

п
Се повторува -Приска виделина -Сонти
измаТу свет
Ис

Ли
Ту свет
Кр Изгрев

Спи –
изма Изгревнување на
плива
извеДр –
Ту светлини
Слика
Сам
И Македонија –
Ту
П сонот сонот

Е Македонија
Са
мисла


Мисле

Ту


Кр
Ту
Македонија
Пат
Са
Тучез Сонца
Ту
Кр
Ме
Ту
Низ
пру

П
Сезија
пру
своВ
Ту
Ли Немир
пру
Светотнатото
Низ
пружи
пурка – небото
Низнувам
Ѕ
Тубуди
сво
пруднината
и
и
Низ
ни
пруги
п

па
Ту – сонот
Ту
п
И повисоко
Ту – со сите
океанливи
ни заборавот
пруднина
го
п
па
ра

при
Мињ
Тујаго
Туства
Литови
измапи липи истекува граници

е булеварот
П
пружи
Светот
Тугови
Пат води -ивните светфил
Мисли
Ту историја Телен
пат
Типовиат низ
Ли ноќ
Минатото спокојство
Светот на светот
речеТу
Но
своТужи
п
иење
Тужи.ЛинетМакедонија
Тубубидна
Ту
пру


===== CHECKPOINT 014 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

тишината –галепрусје –
прувни
пружни
подавни
пружни
давни
давни
дабиеш да
пружни
давни
давни
да
дабријамзадавни
искри -.Сон
пруженжам
пружни
дахохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохосамобибаиандаиохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо Хохохохохохохохохохохохокухохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохухохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо Хохохохохохохохохохохохо!можеби ти бидеш мојхохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохоххохохохохохохохохохохохохохоххохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо ХоХо Хоххохохо Hoхохохохохохохохохохохухохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо-хихохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо! Изгранување во светот на неботохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохохо Хохо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо, Хо Хохо хо Хо Хо Хог Хо Хо Хохо Хо Хо, Хо Хо хо Хо Хо Хохо хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо и Хо Хохо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо Ши Хо Хо Хо Хо Ши Хо Хо Хои Хо Хо Хо Хо Хо Хо Хо. Хо Хо Хо Хо Хо Хо Ши Хо Хо Хо Хо Хо Хо Шиа Хо Хо Хо, Хо хо Хо Хо Хо Хо Хо


===== CHECKPOINT 014 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

Се успиевВо градот
Во МакедонијаЛатинкаВо МакедонијаИ по четири столетијаОд МакедонијаЛатинкаВо МакедонијаЛатинкаМакедонијаИ по четири столетијаОд МакедонијаЛатинкаМакедонијаОд сите шумиМислејќи – МакедонијаДаратинкаИ по четири столетијаКоњНоќСе успиеИ по четири столетијаМислејќи – МакедонијаДаратинкаОд МакедонијаМатинкаОд сите шумиОд МакедонијаЛатинкаМакедонијаОд сите шумиСе успиеВо МакедонијаС’скиИ по четири столетијаОд МакедонијаЛатинкаНа МакедонијаВречена КрстаОраИ по четири столетијаЦветИ во МакедонијаЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири сто долговекобелиСончеви и по четири столетијаЦветИ по четири сто годиниЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири стоењеЦветИ во МакедонијаЖежОд МакедонијаЛатинкаОд секој градМатинкаНа МакедонијаДаратинкаОд МакедонијаВречена КрстаКоњИ по четири столетијаЦветИ по четири сто годиниЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири сто годиниЦветИ по четири сто годиниЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири сто годиниЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четиристоењеЦветИ по четири столетијаЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири сто годиниЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири сто годиниЦветИ по пет стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по три стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири шеесет стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветОд МакедонијаЛатинкаИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по три стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦве под два шеесетри капкиСветло ЕзероЦрнецЗмевИ по три стоењеЦветВеленикПа сегаЦветИ во четири илјади скриенаСветло минатотоЦветИ по четири стоењеЦветИ по пет илјади годиниЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеИ по четири стоењеЦветНо,три стоењеЦветИ по четири стоењеЦвет И по четири стоењеЦветИ по четири снеговиЦветатА по четири стоењеЦветИ по четири илјади стоењеЦветИ по четири стоењеЦветЕ,три илјадитриењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири четири стоењеЦветИ по четири четири стоењеЦвет И по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветни по четири деценииЦветните  по осум стоењеЦветИ по четири илјади.Од годинаЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветИ по четири стоењеЦветА, стоењеЦветИ по четири и четири четириесетењеОд овој векЦветИ стоењеЦветЦветСе отвораВ’До четири стоењеПа се изплеоднемеИ во четири нови стоењеЦветни катнилоОд коидвесе изедоЦвеЦветЗветИ едно четирикомладиБ, четири дниИ еден по четири дниЦветровите, четири илјадитриењеЦветИ спротиниЦветни, шест родаЦветИ по четири стоењеГлаатЦветЦветИ по четири


===== CHECKPOINT 015 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

тишината
тишината тишината ја прелева тишината
пруштото

пру

МисТиТиТиТиТиТиТиТиТиТиТиТи”И кога Неи ТеТи,што Те Те
што Те поврзува со
што Те сам, Ненадејна убавина
пру
што Изгрев
а
по
когаи Ненадејна убавинаТи
што
што во мене ја гледа тишината
што е

што си сам
и Ненадејна убавина
и
што
и Те сам сум сам во
што единствено
и не и сам со
што сам со тебе се среќава. Те љубам и сам,
што сам сам на себе си се љубам.
и тоа е она
што сам во себе ја препознава оваа
пру
ниго,
и во него не седам сам. Те љубам, ти сам себе се љубам, сам себе се љубам.
што сам на себе си се љубам и сам ти се љубам, сам на себе се љубам, сам на себе си љубам и сам со тебе се љубам.
што сам ти се љубам, сам на себе си се љубам, сам на себе си се љубам. Те љубам само сам. Те љубам само ако не можам сам сам да се љубам. Те љубам сам на себе си ги љубам сите твои љубени. Те љубам сам, сам на себе си ги љубам сите
и не се љубам јас сам, сам на себе си се љубам сам. Те љубам сам, сам на себе си се љубам сам на себе си ги љубам сите
и не се љубам сам на себе си ги љубам сите твои желбидени. Само јас знам дека сам сум сам на себе, сам на себе си ги љубам сите твои љузни.
Ти не сам себе си ги љубам сите моизни и ме љубам.

Понекогаш не ја љубам сам, сам на себе си се љубам сам себе си ги љубам сите блиски. Нената сам на себе си се љубам сам себе си ги љубам сите блиски.
И ја љубам сам на себе си ги љубам сите блиски пријатели, сам на себе си ги љубам сите блиски, сам на себе си љубам и ништо не љубам. Те љубам сам на себе си се љубам сам на себе си ги љубам
што можам сам на себе да си љубам и ја љубам
и љубам. Кој и сам на себе си љубам?
Само јас не љубам.
Јас не сум сам на себе си себе си љубам. Само мојата љубена сум сам на себе си ги љубам
што
и
и не се љубам сам на себе си ги љубам
со своите блиски и други пријатели.Сонце
што си поминуваш сам на себе си ги љубам
и со нив си љубам.
Само твојата љубена ја љубам,
и не се грижиш нити за тебе си љубам, сам на себе си ги љубам
од
што
туку си љубам.
Сонце што е неподвижен, сам на себе си ме љубам и ништо не се љубам сам себе си не љубам.
Во овој свет ништо не љубам, љубам пак само еден твој љубен и сонуваше, сам на себе си се љубам сам на себе.Пријбам слободен, сам на себе си се љубам, ги љубам сите твои љубени. Само што подалеку, сам на себе си ја љубам душата. Само љубовта ги зблиби моите.
што
ни ги љубам, ги љубам сите твои пријатели и љубам на сите твои пријатели. Само еден твој љуба, не ти даваш никого ни, ни сам на никого не се љубам. љубовта се среќава. Ништох, ни си ни сам, ни пак љубам.
а
Пријбам.
што си замина сам, ти си си моја мајка.Денотувај, не можам да ме љубам. Ништо љубам.
Во твојата живот сум и на светот, сам да ги љубам ти си, јас и си ја љубам својата твојата близина, се повторуваш.
Само кога со ништо не сум сам на себеси ни сам.
Во
Не пак си љубам сам на себе да се борам,
ни што


===== CHECKPOINT 015 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

– За


Само
Само
Само
ЕМакедонијаВо светотВо вселенатаДам во вселенатаЛипаСтругаМакедонијаВо вселенатаЦревната АфрикаКопаСтругаКопаИРМакедонијаКопаСтругаИзлезИзлезОд вселенатаКопаИИРМакедонијаВо вселенатаДам во вселенатаДам во вселенатаДам во вселенатаДам во светотОд вселенатаТам во вселенатаОд неботоЦревната АфрикаКопаИРМакедонијаОд вселенатаДам во вселенатаДам во вселенатаДам во светотДам во вселенатаЦревната АфрикаКопаИРМакедонијаВо вселенатаДам во светотДам во вселенатаДам во вселенатаДам во светотНезгоднаВо светотДам во вселенатаДам во вселенатаЦревната АфрикаКопаИРМакедонијаВо вселенатаКопаИРМакедонијаСеизлезОд вселенатаДам во вселенатаЦревната АфрикаКопаИРМакедонијаВо вселенатаТасриОд вселенатаДам во вселенатаТам во вселенатаКопаИРМакедонијаВо вселенатаИднаИво вселенатаИ кадеНезгоднаМисоИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИогаИога


===== CHECKPOINT 015 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

СаламМакедонијаВодата секогаш е на прв пат
кога е во близина.Одгонеждолам кога е во близина на моето детство.Одгонеждолам кога е во близина на моето детство.Зар да не е така.Седам во мојот двор за навечер.И не само телото,туку и душата и телото.Нека е и воздухот.Зар оваа поврвнина ме донесе во оваа мала Македонија во која
и ме пречека со многу убавина,со многу добро здравје и среќа.Нека е и здравје и убавина.Ќе ти е добро.Немаш пријатели.Зар ако треба уште една вечер.Нека е и цел живот,без празно тело.Нека е и цел живот,со здравје и среќа.Ќе ти е добро.Нека е така.Светот е во близина на твојот дом.Нека е и цел свет,да ти е благодет.Нека е животот со здравје и среќа,со радост,со среќа,со радост,со среќа,со добри мисли,со здравје,со радости и радост,со љубов и добрина,со убави желби и радости,со радост,со радост,со добро здравје и убавина.Нека е здравје.Нека е и цел свет.Нека е здравје и среќа,без празно тело и убавина,без празно срце и убавина.Нека е и цел свет.Зар кога ќе се најдеш во својот двор,и не само телото,туку и телото,додека е така,без празно тело и радост,со убавина и убавина,со спокојство,со радост и спокојство.Нека е во овој свет.Нека е така,кога ќе се најдеш во својот двор,и кога ќе ти е мака,без празно тело,и кога ќе му се вратиш на својот дом,со радост,со радост,со радост и среќа,со љубов и добрина,со радост,со радост и среќа,со добро здравје и среќа,со среќа,со радост и радост,со радост и жал,со радост и спокојство.Нека е добро и нека се врати животот во овој град.Нека е во овој дом.Нека е тоа и во Македонија.Нека е така.Нека е така,зошто
ако ти е цел свет,да ја прошириако ти е животот.Затоа,ако ако е во Македонија,зошто е секогаш во близина на твојот дом,со радост и среќа,со радост и несреќа,со радост,со радост и жал,со радост,со среќа,со радост,со радост и среќа,со радост,со радост и тага,со среќа.Зар ако е така, зар некој,ако не се грижи,да ти е цел свет.Нека е така,зоштоако е во Македонија?Нека е така,зоштоако е така,што искрено и да ти е,зоштоако е така,когаако не ти е цел свет,зоштоако е така?Ќе си замине,можеби ништо друго,зоштоакоако нека е така,зоштоако е така,со среќа,можеби е така,можеби ќе загине,акозоштоако е така,зоштозошто е така,зоштоако е така?Од сите вас,излези кој е твојот дом,кадекадеако е во Македонија,зошто е така.Затоа,низм ако е така,излези кој е твојот дом.Нека е тоа дом,да не е така,низ вас дал,заако нека е така,излези каде штоако е така.Се’ додекаакоако ти е цел свет,акоаково твојот дом ти е твој дом,аконе?А тогаш ти ќе загинеш,акоакоако е,да ти е цел свет,зоштоакоакоако ако не ти е свет?И ти треба да загинеш,акоако ако е твое.Затоа оваа среќа,низ сите вас,акоколку што велиме е Македонија,акоако е.И јасСите во Македонија, иакоако е Македонија, ти ќе умреме.Како Македонија,заако, ти акоакоако не.Се додека ти е судбина,даИ да не загине?Од сите вас,ако твојата татковина е Македонија,акоако, ти ти е добро, тогаш таа Македонија,ако, ти е цел свет, тогаш ништо да ти биде.Пкако ќе не се измениакоима,Ако акота
на ти е цел свет
а те повторува.Нош.Некаако, во твојот дом животќе ја спасидодека ти е таа.Ги заборави


===== CHECKPOINT 015 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Седам сам во живот сам во планина,
а есента сам,
и есента сам на врвот,
а есента сам низ пространите шумови,
а есента сам себе, сам во планина,
а есента сам во себеси, сам на врв,
и есента сам во светот,
а есента сам, сам во ноќ сам во планина,
и есента сам во себе сам во
а есента сам во живот сам, есента сам во себеси
и есента сам во светот, сам во тишината, сам во себе, сам во себеси.
и есента сам во светот, сам во сам себе, сам во себе, сам во себеси. Само есента сам во светот, сам во себе сам, сам во себе, сам себе.
како сам себе, сам во себе, сам во светот, сам во животот сам во себеси, сам во некој миг, сам во тишината сам во себе.
и есента сам во светот сам себе, сам во воздухот, сам во својата жал, сам во себе, сам во светот, сам во себеси, сам во својата мака, сам во себеси, сам во светот.
за сето тоа време сам во себеси, сам во себе сам во себе.
и есента сам во светот сам во светот, сам во себеси, сам во себе, сам во себе, сам во светот, сам во себеси. Само есента сам во светот, сам во својот свет, сам во себе. Само есента сам во воздухот сам во светот, сам во светот, сам во светот, сам во светот. Само есента сам во светот сам во својот
и свет.
и есента сам во светот, сам во светот, сам во светот. Само есента сам во себеси, сам во светот, сам во себе, сам во светот, сам во светот. Само есента сам во себеси.Но есента сам во светот сам во светот.
како сам во себеси.
и есента сам во светот, сам во себе, сам во себе.
и есента сам во светот. Но есента сам во светот, сам во себе. Не сам во
како сам во себе. За есента сам во светот. Но есента сам во светот, сам во себе.
и есента сам во светот. Ништо сам во себе.
како сам во светот, сам во себе. Само есента сам во себе, сам во себеси. Само есента сам во себеси.
како сам во светот. Не сам во себеси. Но есента сам во светот. Само есента сам во себеси. Само есента сам во светот. Само есента сам во светот.
и есента сам во светот.
како сам во себе.Светот сам во светот..
само есента сам во својот двор.
седам сам во светот. Само есента сам во светот. Но есента сам во себеси. Само есента сам во светот. Не сам во светот. Само есента сам во светот. Само есента сам во светот. Само есента сам во светот.
и есента сам во светот.И есента сам во светот.
како сам во светот. Само есента сам во светот.
и есента сам во светот.
како сам во светот. Само есента сам во светот.Сам во светот. Само есента сам во светот. Само есента сам во светот. Само есента сам во себе.
и есента сам во светот.
и есента сам во светот. Само есента сам во светот.И есента сам во светот. Само есента сам во светот. Но есента сам во себеси.
и есента сам во светот.
и есента сам во светот.Од сонцето. Само во светот.
и тогаш сам во вселената.Затоа
иНо есента сам во светот.Нека во светот сам во светот.
а есента сам во вселената.Во светот.Но во вселената.Затоа есента сам во светот.Светот сам во себеси. Само во вселената.А во вселената.Во светот.А патиштата сам во светот сам во вселената.Светот сам во светот.Но кога ќе слег
со свет и се во свет.И кога ќе заврши. Не сам во вселената.Но во вселената сам во светот.Светот сам во светот.Светот сам во светот. Само во вселената.Зар во светот. Не сам во вселената..А светот сам во вселената..Сам во светот. Кој си во светот.Затоа во светот сам во светот. светот сам во светот.Зар во вселената.
и во вселената. Сега во светот. И во вселената..Во светот сам во светот.Во вселената. Само во вселената. светот сам во светот.Светот во светот.Во светот. Само во вселената.Но на светот сам во светот.Во светот. Но во вселената.Светот сам во светот. Сонцето во светот. Кој ли може сам во светот да заврши. Сега во светот.И кога во светот сам во светот. Само во светот.И не сам во светот сам во вселената. И во вселената. свет во светот. Само во светот сам во вселената.Само во вселената.
А светот. Ништо сам во светот. Само еден во светот, светот сам во вселената. Ништо во светот светот. Но во светот


===== CHECKPOINT 015 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

пруштото
ме

и
Сликар:Анато
П
И
Тузе на
Париз
О
Крва на градот Париз.
Саат
Гирионтеровите шуми во Париз.И неброени најубавиО
аровите шуми се извишуваат над Париз.И како бели пеперутки
Аблета.Авојата убавина се извишува над градот.Светот ги дели со Париз најубавите поети.Низ Париз и како низ Париз тече лирска песна
тојги ги доживува најубавите бои на Париз.Сонцето завиено во Париз.Глувото на Париз се прелева во светот.И така светот се извишува над градот.Светот се извишува над градот.Ноќта на Париз се проширува.Глувото на Париз се слева над Париз.Пламенот се извишува над Париз.Низ градот тече лирска поезија.И како некој глас да допирал до сите бои и да ги споискал во тој свет.Пламенот го бара светот во тој пролетен тек.Во еден глас се векува еден пролетен тек.Како со гласот да се векува едноно небо.На Париз се отвора еден пролетен тек.Вчудовиден во еден пролетен тек.Сонцето се извишува над Париз.Царот се извишува над градот и го бара светот.Светот се извишува над Париз.И како како дете го бара светот.Вчудовиден во едно невидливо тело
А тој лик го бара светот што се извишува над Париз.Но неговата поезија се извишува над целиот свет,од сите страни го бара светот во кој се разведрува.Светот се извишува над Париз и се извишува над Париз.И како дете со најубави бои се извишува над градот,кумовите се извишуваат над градот.Светот се извишува над градот,
каде се извишува над сите бои и сите бои.Светот се извишува над градот.И како дете со најубави бои го бара светот каде
и што
И неброени
Гирионтеровите шуми и сите бои на Париз ја бара својата татковина.Дворовите шуми се извишуваат над Париз,кумовите се извишуваат над сите бои,и како дете се извишува над сите бои,а градот се извишува над сите бои и сите бои.Денот на Париз се извишува над градот како жена со сите бои,и како цвет и како цвет и како цвет и како цвет и како цвет и како цвет.И како
Зар во тој ден на Париз,и како цвет и како цвет и како цвет и како цвет и како цвет и како цвет, светот почнува да се извишува над сите бои и сите бои и сите бои што ги гледа и со допир и со допир како цвет и како цвет и како сонце.Немуар на сите бои што ги гледа и како птица и како пеперутка.Денот на Париз се извишува над Париз,ништото небо над сите бои и сите бои на Париз го бара светот што не може,зашто е свет во Париз.Сонцето ги извишува сите бои што ги гледа и на тој лик му ги открива сите бои и бои.Сонцето од Париз лета со глас на Париз.Царот го бара светот што ги препознава
Низ градот и сите бои што ги гледа,ги гледа и како птица и како птица и како птица и како жена.Сонцето се извишува над Париз,нивото на Париз е
и како птица и како цвет и како птица и како птица во птица.Ѕвоните од Париз се извишуваат над градот што се извишува над сите бои,додека светот ги гледа сите бои и сите бои на градот што може.Денот на Париз ме фрла во заборав
Во светот на светот на светот на сите бои што го гледаат.Денот на Сена се извишува над целиот свет,додека јас полека не можам да ги најдам и да ги скршам сите бои.Денот на Париз не е само еден век,туку еден век.Светот на Париз е еден свет на сите бои и сите бои што ги гледа и доживува.Денот на Париз е еден ден на светот на сите бои и сите бои.Сонцето од мене се извишува.Зар за светот на сите бои и сите бои се извишува,па сонуваше и сите бои,когаВо светот на сите бои се извишува над сите бои и сите бои што ги гледа и ги гледа.Денот на градот е едно ново детство,но во светот на сите бои и сите бои што ги гледа, Париз е секогаш на сите бои.Таа игра и денес сите бои во еден прекрасен век и во сите бои.Денот на Париз е сон,додека градот на сите бои и сите бои на градот и сите бои што ги гледа.Од светот на Париз е едно збиено катче,ни на сите бои,додека тој свет на светот го гледа како едно чудовиште.Зар на сите бои и светот како една жена со сите бои и сите бои


===== CHECKPOINT 015 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

тишината не може никого да раздели. Само една мала улица и еден мал поглед на жена. Само една мала улица, една мала улица и еден мал поглед на жена. Ништо.в – светот


Низ
додо
понад
буби

се
а

ра
се
речеречесе
од
пружам
пруја
и
пруди
и
спружи
да”
Македонија –
Во
и никој не никој не
и не
даа
се
и
и
оджал.
ПријателетвоОдгде ни на
низбудено да не
и
жалСонцето
и да не
како да не не
и разбирање
жал од
и нества
и да не разбрана од жал.
и да не се впреплева во
на
а
и да не заглу грижина и да не раздели со
што.”
И не не е сам ни како да не се измени ни со
тежал ништо.
Мислејќи дека е сам не се измени ни со ништо не ги измени


===== CHECKPOINT 015 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

тишината.
Станав ли,
а не знам, ти не ме среќавав и не ми поминуваше сон.Беше сам во темнината,
а не можам да ја препознаам.
а не можам да ја препознаам ни да ја препознаам твојата мала. Не е тоа она моето срце,
што не ја здогледав толку многу,но ни да ја забележав. Само пламена мака, мала жал.
а една средба, мисла.Ноќ. Не знам ни што, ни со што да се разделиш, ни со која судбина да се разделиш. Ништо. Само еден здив.нешто многу посилно од еден удар. Не знам ни со кој удар да ја фрлам, ни со која мака, а уште помалку со која мака. Ништо не разбирам. Ништо не разбирам, ништо не разбирам.
од каде ти е таа мака, ни од колку сила. Само еден удар да донесеш и во тоа ти е твојата тежина, твојата среќа,. Кој ќе ја понесе сета тежина на тоа,
а.Сам. Кој ќе се измори, а може и некој ќе му биде потребен и заробен. Кој ќе му е потребен и заробен. Кој ќе најде и заробен. Кој ќе може? Кој е тој непознат и слепиот? Кој ќе најде, ќе најде и заробен. Кој ќе може ли да се измори? Кој ќе најде? Кој ќе најде? Кој ќе му биде потребен? Кој ќе се грижи и слободен? Кој ќе биде…Тој непознат ќе се грижи и слободен, и слободен? Кој ќе му донесе среќа, а кој ќе најде? Кој ли ќе најде? Ништо нема да му донесе ни здравје, ни радост. Кој ли ќе му е неопходен? Кој ќе најде и слободен? Кој ќе најде? Кој ли ќе му биде потребен? Кој ли ќе најде живот, кој ќе му даде леб, кој ќе му го даде на својот народ? Кој ли ќе најде живот? Кој ли ќе најде свој? Кој ќе најде? Кој ли ќе најде и дете? Кој ли ќе најде? Кој ли ќе најде живот, кому ќе му донесе среќа? Кој ли ќе најде и жена? Кој ли ќе најде живот? Кој ли ќе најде ли дом? Кој ли ќе најде дом? Кој ли ќе најде живот? Кој ли ќе најде живот? Кој ли ќе најде живот? Кој ли ќе најде дом? Кој ли ќе најде пат? Кој ли ќе најде дом? Кој ли ќе најде? Кој ли ќе најде град и што ќе најде дом? Кој ли ќе најде дом? Кој ли ќе најде живот? Кој ли ќе најде и кој ли ќе најде дом, кој ќе најде дом, кој ќе му го…пие? Кој ли ќе најде дом, каде ќе најде дом, кој нема? Кој ли ќе најде дом, каде ќе најде нов дом? Кој ли ќе најде дом, кој ќе најде… живот, кој пак ќе најде дом, каде што ќе најде? Кој ли ќе најде дом? Кој ли ќе најде дом? Кој ли ќе најде дом, кој ќе најде и во кој ќе најде дом? Кој ли ќе најде пат? Кој ли ќе најде дом? Кој ли ќе најде нов дом, кој ќе најде? Кој ли ќе најде… животот? Кој ли ќе најде дом? Кој ќе најде дом, каде ќе најде дом? Кој ли ќе најде дом, каде ќе најде здравје, кој ли ќе најде свој дом? Кој ли ќе најде и кој ќе најде дом, Кој ли ќе најде дом, кого ќе најде. Кој ли ќе најде дом, каде ќе најде дом, каде ќе најде дом? Кој ли ќе најде дом? Кој ли ќе најде дом, кому ќе најде дом? Кој ли ќе најде живот, каде ќе најде дом? Кој ли ќе најде дом, кој ќе најде дом, кому ќе најде дом, ќе најде дом? Кој ли ќе најде живот. Кој ли ќе најде дом, кој ли ќе најде дом, кој ќе најде починка, во кој ќе најде живот, кој ќе го најде? Кој ли ќе најде дом? Кој ли ќе најде дом? Кој ли ќе најде, кој ќе најде дом? Кој ќе најде дом, кој ќе најде нов дом, кој ќе најде дом, што ќе најде дом? Кој ќе најде дом, каде да најде дом, каде ќе најде стар, каде ли ќе најде свој дом, каде ќе најде дом, кој ќе го најде местото? Кој ли ќе најде дом, каде ли ќе најде дом, кому ќе најде дом, кој ќе му донесе име? Кој ли ќе најде дом, каде ќе најде дом, каде ли ќе најде дом, дом, кој ќе најде дом, кој го најде патот? Кој ли ќе најде дом, кој ќе најде дом, кој ќе му го најде, кому ќе најде дом, Кој ли ќе најде дом? Кој ќе најде дом, кој ќе најде дом, кој го наоѓа дом? Кој ли ќе најде дом, кој ќе најде дом, кој ќе најде дом, кој ќе најде дом нов дом, кој ќе најде дом, каде ќе најде дом? Кој нема дом, каде ли ќе најде дом, каде ќе најде дете катче?


===== CHECKPOINT 015 EX # 003 K 50 P 0.95 =====


пружи по него сродно градеа –
пружи по него –
пружи по него –
пружи по него –
пружи по него –
пружи по него -ри,пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него –
пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него –
пружи по него -ри -пружи по него –
пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него –
пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него -ри -пружи по него – детри -пружи по него –
пружи по него –
пружи по него –
пружи по него – детри -пружи по него – загинување -држу -пружи по него –
пружи по него -пружи по него –
пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи -пружи по него -пружи -пружи по него -пружи -пружи по него -пружи по него -пружи -пружи по него -пружи по него -пружи по него -пружи -пружи -пружи по него -пружи -пружи по него -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи по него -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи -пружи


===== CHECKPOINT 015 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

ТуТуТуТуТуТуТуТуТуТуТу ТуТутуТуТуТуТуТуТуТу ТуТуТутуТуту ТуТуТу ТуТуТуту Ту Туту Ту Ту Ту Ту Туту Туту Ту ТуТу ТуТуТуту Ту Ту ТутуТуту Ту Тутуту ТуТуту Туту Ту Ту Туту Туту Ту Тутуту Ту Тутуту Туту туту Ту Туту Туту Туту Туту Тутутуту Ту Туту Туту Туту Ту Туту Туту Ту Туту Ту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Ту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Ту Туту Ту Туту Туту Ту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Тутуту Туту Ту Туту Туту Туту Туту Тутуту Ту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту туту Туту Туту Туту Ту Туту Тутуту Туту Тутуту Туту Туту туту Туту туту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту тутутуту Тутуту Тутуту Туту Туту Туту Тутутуту Туту Тутуту тутуту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутутутуту Туту Туту Туту Туту Тутутуту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Тутуту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Туту Тутуту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Тутутуту Туту Туту Тутуту Туту Туту Тутуту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Тутуту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Тутуту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Туту Тутуту Туту Туту Туту Туту Тутутуту Тутуту Тутутуту Тутутуту Туту Тутуту Туту Тутуту Тутуту Туту Туту Туту Тутуту Тутутутуту Туту Тутуту Туту Туту Тутуту Тутутутутутуту Туту Тутуту Тутуту Туту Тутутутутуту Туту Тутутутутуту Тутутуту Туту Тутуту Туту Тутутутутутутуту Тутутутутуту Тутутуту Тутутутутутутуту Тутуту Тутутутуту Тутутуту Тутутутутутутутутутутутутутутутутутутуту Тутутуту Тутутуту Тутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутуту Тутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутутуту


===== CHECKPOINT 015 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

: нитуѓата сам
немо го
и ги препливаше сите твои рани.
се ожени со
и ја
и се ожени со
и се ожени со неа.
и оваа жална судбина на
и се измени и
и на
и остана само уште онаа жална човечка мака,
да биде смаочена од неговите темни крила
и не го гледа ни местото, ни висината ни висината ни висината.Оттогаш отпатуваа и по патот.Туѓинарот во градот во кој се
и остана само јас и моите пријатели
и не остана сам.
и денес
а во далечината ги гледа земјите,
и со него ја дели судбината на мојот народ.
а
а е и ден денес кога
о свет се сетив дека
е
од врвот до врв и од врвот до врв
и денес го разбирам со
секое сетило дека
она е извесната дека
и не знам кому да влезам и во кој двор.
и не се измени ни со гласот кој ми го шѕвикна телото на својот народ,Од таму,
и веднаш се проструи гласот на земјите-зашто го препозна како нејзин дом.
поминаа сите народи,
и еден прекрасен мост,
а таа бучава од сето небо го озваничи
како да не беше повисоко од местото меѓу живите.А за мојот народ во земјите како
а на дланка се откина
о од домот свој како на мост,
и
на тоа не му се измени ни со гласот, ни со гласот негова.
како да се најде и да влезе во својот дом,
како на дланка да се откина,помина како на дланка,зошто ме подгасна,како да му забраниме,и не се измени ни со гласот негова.
а
а
поминаа безброј и толку тешки дни.Се откина од дрвото под рака,но остана во еден двор да не влезе и не се измени ни со гласот негова да се откина од него.
и остана сам така сам во својот двор,се напишти дома и не може да влезе ни со гласот негова да се откина.
пружи ни со гласот на луѓето и не се измени ни со гласот негова да му забраниме.
и не се измени ни со гласот негова да му се откина.Тие го однапија дворот,и се подадоа,и почнаа да го откина.
што и да се откина,но не го најде ни со гласот негова,туку се откина од дрвото,па од дрвото му летна крв,зашто од дрвото му остана само гласот негова,
и како сам се вивна од дрвото,само од дрвото му остана само гласот негова.Пријателе,
а тој не се измени ни со гласот негова.
а
а тој ме осуди на тешка болка
од гранката.Иако му донесе рани што не ги извалка ни со гласот негова.
и остана дома уште долго да лежи,и како стар комушто во рани им ги пресекоа раните,нешто му остана во мене,само
а не го виде ни со гласот негова.
и не се измени ни со гласот негова.Тој не се измени ни со гласот на гранката негова,тој пак се измени ни со гласот на гранката негова.И со гласот негова,тој од дрвото му летна жал на гранката негова.
а не му се измени ни со гласот негова,туку пак остана сам во својот двор со гласот негова,И не се измени ни со гласот негова,туку се измени и со гласот негова.Од врвот на својот двор со гласот негова му се откина гранката негова.
овде и остана тој и се задржа.
се откина од дрвото,додека ја сече и му се откина дрвото од дрвото.
и остана сам сам во својот двор како дома дете.
а не се измени ни со гласот негова.
тој се измени со гласот на гранката негова и не се измени ни со гласот негова,туку сам ја засети гранката негова,.Се откина од дрвото
тој остана сам со своето тело заробен
а него.
и остана сам,кути како судбината му ја распали,Само во своето детство му се врати сам.
се измори и со гласот негова се измори по цели четири кат да ја изгришне.Ме
и остана сам.
а во негова близина се напигаше сам да ги одмери раните
то
и со гласот на гранката негова да се измори.Зима.
и остана сам на гранката негова и остана остана сам со гласот негова,И остана дома,се откина ни со гласот да ја открие.
а
а јас со гласот нејзин очи ја изчезнат неговата здив гранката
кога остана во дворот
и остана


===== CHECKPOINT 015 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

прагПријателе мој народ да е твојата татковина,
Само еден чекор
е твој народ да е твојот народ.

Им довикувам,

Ме осуди.
Одбрана на
Само еден чекор
Се осудивте на
и неброени именија
Млад ИзгревИзгревОни ме облекоа во крвта на твојот народ,
Само една рака
Ти остана во љубовта на твојот народ и на сите вас.
Само едно ме задржа и ме осуди, една рака
Како да не забележавте што се стреми ме за светот,на сите вас,алек мојата песна со зборови.
Летав пред твојата дама на образот мој,со гласот на народната мајка што ме поткрепи и ме ожаси.
Саем да станам и се извикувам,но не можам да стигнам на моето дрво,но есента остана,палав во моите буки ко снегунки и
а јас пак уште сум на умирање да ја чујам судбината и на душата
на твојата искосена судбина,но со мене
што ме упури,да ја фрлам таа бучава во градите,да и се извинувам.Ретав и се извикувам.Ти си таа што не може со тие зборови да ме ожари,ни само мојата улица.Зар не не може со тие зборови да ме осуди,ни ни за миг да не ме ожари.Нека не ме фати жалта и
од тој миг,да не ми се измени,но ноќта ме мина и така полека ме снема,а
понесен жал ме остави и замина.Нека ме чуе твојата песна,но денес ме задржа,но нека ве води оваа песна,но ме задржа.Me ти си таа што ме задржа,за твојата жал,низ твојата жал,овде и на твојот народ да ја ожари.И најчиста божилак е оваа песна за моето тело,да не ме фатиш и да не ми забележиш.Како не ме остари така,и сети ме на
и ми ме осуди,не се измени ни јас,но за моеето кршено дрво да не те скршам,но оваа песна само ме задржа,но еве ме мене,за жал,да не ме заборави мене,а не можам да ја откорнам
од него,да не те спаси во твојата болка,би не ме осудивте.А тоа што ми го задржа,тој не ми забрани ни моја жал,туку ми забрани.Ќе ме укорне мојата болка и ќе ме ожари,и нема никој да го заборави.Нека ја откорне својата болка,да не ги раскине своите беззаконија,да ни ја заборави тагата,да не го заборави.Таа мака ќе ми забрани,да не ми забрани да ја искинам,да не му се измени она што ќе ме укорне,па да не ме остари.Затоа,не разбирам колку времени една година божилак,можеби ќе ме фати жал,да не му се измени ни едно немо бреме чисто,да може и не сака така да се врати дома да се врати ни една година.Нека не се измени ни една година,можеби ќе ме спаси од тешка болест,да не е измамена.Само еден ден додека седам,како ќе ми се смени животот,да не се измениНо јас ништо нема да ме спаси ни еден ден.Самник.Имам две желби,да не се измени ни една нити една,туку една.Таа ноќ знам декаСе враќам сам,јас сум во судниот свет на мојата мала ќерка,ако не може
и ја најдам својата жена,да ја најдам својата жена,да не ја фрлам својата ќерка,не знам колку време носи
со неа,туку знам колку време е.Само еден ден,можеби една година,од тебе ќе се враќам сам во живот,кога
и тоа ќе ми се измени.Дали ќе станам,даважам како во некоја непозната ноќ и кога нема да се најдам во светот,когаНо,можеби ќе бидам сам дома,да ја најде, на земја и ќe се раздени.Ти не може никого да се измени ни едно ништо?Денот ме гуши и ќе ме гуши,ако
Само еден ден ќе ме најде сам.Ти ќе ми проструи така,да седам да
Ми забраниш,да ја најдам, зар ќе станам.Само еден ден, една вечер на планина,кога
сонувам, заедно не си да те скршам,дари од тебе ќе се зблисти,или како приднез од него ништо нема ни една сила,
и, ни една судба ни роса,туку една рака.Ќе се заборави ли сам и кој миг,на крај ли сум, кој ќе чека и од сите вас со мене да замине така.Нека не ми забрани ни јас.Нека не ми забрани,


===== CHECKPOINT 015 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

,

ИзC
Од
Низ животот се преморив патник низ времето.Требаа да сторам една црна историја.Понекогаш не можам да се борам со времето.ПонекогашГи разбирами можам, да ја сторам истата приказна за”својата”.Коба среќа -Итроштината иБрвни се одморив од заборавот иМојата Брвни се откина од
Мелецот во близина на мојот дом.И тогаш будно и со
измамена крв подмладување ме препознаа додека заминав некако како сосетник и се одморив заБрвни.Понекогаш само Зедов само како понесен без никого разговорник и Брвни ме се одморив на Брвни.Во тој моментБрвни одморив меѓу Брвни тој го копа Брвни само како остварено Високо она и Брвни ги преседнав Брвни.Спиеше во јас се остварува и Брвни се одморив за да одморирам на Брвни во јас има Брвни како Брвни и му го копа телото јас се разјаснува како Другари од Јветровите Брвни.Мојата Брвни дојам понесе како и со крв и додека Брвни дојам како се одморив како е Брвни одморив и Брвни но го разговоруваат како влотив како на меѓу Елитаниз како одморив коба и Враснесо Адам како бегален како одморив одморив на јас како Брвни како младоил сосетник и Враснесо како сосетник на јас заправив како како бегална Брвни и бегална како бегална Шкротена кој Мрвни ме доразправи да се Адам во и на Брвни се одморив заБрвни како се одморив како бегална одморив на свој Брвни како никако ситна на Демзарелиз и да туку и и да го разбудам свој Брвни зашто Врисокот заминав Брвни за да одморив во да го разбудам да сонувам не Брвни”јас се одморив одземен на Брвни сосетник од
Мислениот”справи на додека само Брвни”и сосетник на Брвни беги одморив кој никаде и не сосетник како или како ништо туку на Другари сосетник и насетник на Ленис”одморив како нешто кое  сосетник”на Другари и одморив на Брвни”додека будно не насетник”ни на Другари разговорници сосетник на Елитаниз” и да не сосетник на Светрени од Липо” Мерени забегални”никој и до Гсамланиз одморив ни никако пеа-кој ништо насетник на Липо” ниго и насетнициодморив и сосетник сосетката” наСтругари”сосетник сосетник”кој бега насетник од и пред можеби туку од кој насетнувам сосетник од не Миследен  с сосетник


===== CHECKPOINT 015 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

– мила моја –
Само сум си ја памети. Кој му е мака? Кој ќе ми е мака?

Едната средба со својот град растеше,
А втората година по него растеше,
Едната година по него растеше, а втората –
Едната година по него растеше.
Во таа година ги слушнав брановите на Париз и се такви црниот свет на Париз. Тече
Едната година. Непознатно задржа ме, за да седам на земја,
тој
и со мака ја пречека судбината
и остана при тебе.
Но утредента заѕвоне сам во градот на сонот.Се задржав сам во градот на сонот.
и само
и кога се запознав,
како сам човек со очи здогледав
изгаснат со
а
и остана и понатаму во еден глас да се бори и да го носи овој глас –
да ја доживува својата историја.
и само со
а што го милува местото на својот живот и животот на својот град и го гледа како што ме милува, да не му пркоси и да не му се открие она што си го сака.И се биваше од прелив на
ита.
Се покриваше по
и како некој да покриваше по него како птица,
како на птица. 
И до ден денес не се измени ни по него, зашто сети дека му остана глуваш и да развиеш и како жал како видецот  да сожал  дека е сам.Нема што друго освен  да стварува  и да го прегрне градот со измамни од виденици и немож разговорници како од нив со кои од преку граници до од целиот свет сокривање  се дожери задодека овде се разурка.
Од како ќе заврши тој и од  сокривот можеби би го направи    со тој
и туку го и наменува   Тој до врвот кога низ во и до  само сокрив со на врвот и со  со е од зашто од ветува е со на врвот кој меѓу нив 
низ меѓу е и во неод 
и до и зошто над  додека и од пнува со низ како се и од и со е до додека и над и од и  од на  до и како сокрив на врвот над  кој го измамува со и додека и не   и  во до бу бега до меѓу нив има две она на меѓу 
каде сокрив да 
со е и е или за  додека не не во тој свое и додека  и во си додека во до би на врвот до бу бу  за во бега да и е не не разговорници ибу и.ем и и и Од .Лот”.Н.Д.Ѕ.И кој само ги уште не, во “туку до на врвот и
и бу и  и И. зошто неИ. Затоа и  Како од  в при
одб и бега – сред  и различност   ЕЈ јас и наР бега  Но Мојата Но  однесувас
само Пх А и заИвет иТу ИИЈЈЕЈ И векбега би  и И тој


===== CHECKPOINT 015 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

облик се точи
а
и
а
се откина надолу по горештината, благородно
со последнина и несетенои откина по него.
и
и
о
ниод тој Изгрев на Исарот,
а се откина од повисоко и од повисоко,со сето тоа прегревајќи се на врвот на
а.Сонцето изгрева над
а Македонија, од врвот на Сонцето го окрилува небото.
а се капеме
и одиме на запад со поглед на запад. Сонцето и Македонија од запад се озрачуваат како ѕвезди што се откина од распловот на јамите како ѕвезди од изгревот на Сонцето на југ.Сонцето изгрева на запад, од врвот на Сонцето на запад се крева високо кон југ и кон запад да го окриже Сонцето од запад, полека и бавно полека и стрмно кон југ.Сонцето и Македонија од југ го окричуваат исток, полека и стрмно нагоре до сводот на запад. Исчезнува на запад само врвот на Сонцето.Денот изгрева на запад, полека и широко, полека и широко.Сонцето го окрилува сонцето спроти него. Сонцето се окрива повисоко и повисоко, полека и широко, на југ и пак се окривува полека од запад, полека и широко, полека и полека, високо, полека и стрмно, но будно.Во овој блесок,
замира по пат на запад и со една бучава на врвот на Сонцето ја окрива Земјата од запад, полека но сигурно.
и се точи од запад.
и така со тоа е.Денот изгрева сонцето се окривува на запад се до Жоалот, полека и смирено, полека, полека и лесно.Пријателе,
се откина од умот на запад, полека но полека, полека полека се враќам, полека и полека, полека и несетено, полека и несетенои
и
во,
и уште посилно и повисоко.Иако и без
истражено летањето пред
ноќ од сите страни, полека и со многу мала бучава го окривува во умот на запад и полека го окривува во умот на запад, полека и неуморно.Мислејќи како на дланка рака, полека и бавно, полека и мирно лета.Темниот ден, пак, полека истекува кон запад, полека и смирено лета кон запад.Непознат
како полека, полека и полека полека лета полека и полека полека спуштајќи кон запад, полека ја отвора својата рака и полека и полека оди кон запад и пак полека и полека ноѕрне кон запад полека и полека, полека и полека се успива кон југ и пак кон запад.Од пукнатините на телото на југ пропаѓа есента и полека почнува полека да се шири од запад кон запад.Сонцето се окрива кон запад и од запад кон запад кон запад почнува да пука на југ, полека но веќе кон запад, полека и пак полека кон југ и од исток кон запад.Денот полека и полека почнува полека да пропаѓа кон запад, полека полека но и сè уште неуморно кружи, полека полека полека се повисоко и повисоко од изгревот на Сонцето.Во ноќта, полека но сигурно, полека почнува да стивнува сонцето, полека полека и полека од Земјата се капе.Бучавата полека излегува и пак и полека почнува да излегува.Мислејќи дека со своите сили ќе ги спасијето од запад што полека ја покажува.Иако со очите на запад почнува да се спушта кон запад, полека но полека почнува да ја окривува неговата светлина и да ги брише раните како капки вода од врвката од Сонцето.Се откина од својата највисока точка и полека го вивнуваше сонцето, полека и несетено.Ѕумираше полека и полека
и не излегуваше од својата жолта одаја сè додека не ја фрлеше главата, полека полека ноѕумираше во воздухот така бавно и полека полека полека полека.
и сè уште по него рака.Бучавата се распрснуваше и како сон, полека, бавно леташе нагоре по своето рамо, полека и полека, полека.
а телото му се виткаше повисоко, повисоко, повисоко и повисоко, повисоко.
а телото на запад полека се измени со стапки. венејќи повисоко и повисоко почнуваше, сето тоа бавно и смирено се откиналото од земја, полека и полека му го откорнуваше на запад.И така, полека, полека ја смируваше твојата и полека започнуваше и полека се спушташе надолу и полека се спушта кон запад, полека повисоко леташе повисоко и повисоко. и го поткрепуваше нивното пристаништенува телото, полека и полека полека леташе до небото.спушташе сè повисоко и повисоко, полека му го засепува телото. исчезнуваше
а на југ, се извишуваше повисоко и повисоко нагоре.Трсше повисоко, се прескри


===== CHECKPOINT 015 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

Само твојот глас ме
Само твојот глас ми даваше и
Пријателе, како глас и глас,
Само еден глас
Светот
Само еден глас,
Само еден глас,
нидините
Само
Само
Само, како глас и глас,
СамоОколу
Само
Само
Светот
Само
Светот
Во
СамоБлади ИсчезнуваМакедонија
СамоИднината
СамоТаа
Нема
само твојот глас глас ме
СамоИднината
СамоИако тебе те нема
само твојот глас нека гласот и гласот на тебе
Гти мене те нема
СамоИднината
СамоИднината
СамоИднината
СамоСамоДувајте ме
Денот се раѓаШНораСКо
Гти моеСонцеШВо мене задржа сеСамо твојата детство
Само твојата
Таа ме водиССамоОвде и сега,
Таа
Гти мене телото во мене
Седам во тебеРаспниВо мојот свет и уште оваа болест,
Телото во телото на мојот свет е твој
Та не се измениlКако ме осудивте?Не ме осудивте, моја жалОд денес,
Ми жал
Во мене ми ја успие,
Ми остана во мене,
Гти мене, мојата татковина, светот со тебе?Светот ми се измениlМи остана во мене,
Не се измениlМи остана во менеНора-Во мене светнататиод свет во мене,Светот и нашиот дом cе мој мир, свет во сите свои патишта, свет на сите страни, свет на сите страни, свет на сите страни, свет на сите народи, свет на сите страни, свет на сите континенти, свет во сите бои.Светот е мојата утока, свет во сите бои, свет во сите бои.Светот е во сите бои, свет во сите бои, свет во сите бои.Светот е животворенВо мене, светот е свет во сите бои, свет во сите бои.Светот е свет во кој копнеат сите бои.Светот е свет во кој копнееш сите бои.Светот е свет во кој копнееш сите бои се.Светот – свет во кој копнееш сите бои се…Таа есен е негова татковина, време на многу бои и сите бои.Светот се изменила, изменила и израснала.Светот се изменил и се изменил, светот се изменил, како се изменил и се изменил, сите бои исчезнуваат, сите бои исчезнуваат.Светот е свет во кој се повторува.Светот е свет во кој
Светот се повторува секој ден.Светот е свет во кој
Светот е свет во кој
Светот се повторува, светот се повторува, светот се повторува.Светот е насекаде, не е само свет во којона средба со светот е секогаш истината.Светот е само свет во којСветот се повторува.Светот денес се повторува и останува.Светот се повторува, светот се повторува.Светот се повторува, свет во којСветот се повторува.Светот е свет во којСветот не си игра.Светот е свет во којСветот се повторува, свет во кој визија и време
Акуа.Светот во којСветот се повторува.Светот е свет на соништа во којСветот се повторува.Светот се повторува, свет во којСветот се повторува, светот се повторува, секој стих е свет во којСветот се повторува.Светот е свет во којСветот се повторува.Светот денес светот го повторува. свет во којСè е бескрајно, аСветот како свет се повторува.Светот се повторува, светот се повторува.Светот се повторува.И сегаHтеши му се, ние светот се повторува, а свет во којСветот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Денот се повторува.Светот се повторува,Светот е свет во којСветот се повторува.Светот се повторува, светот се повторува.Се повторува, ноСветот се повторува. континент свет се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува и се повторува.Светот се повторува.Светот се повторува.Возот е свет во којСветот се повторува.Светот е прекрасен свет во којДонесуваме.Светот се повторува. Сега светот се повторува.Светот останува како свет во којМакедонија Ништо, свет во којОд Земјата – насекаде во којСе повторува. континент станува свет во која, се повторува и се повторува.Светот се повторува иднината. свет во којДоднината е.Светот се повторува иОд кадеА каде ти е.Светот во кој свет каде
Мислетови?
Пукаж во кој свет дете и ти е свет во којСвет се раѓа, се повторува сите историја на сонот
измамите.Светот се повторува.Светот е свет во кој лета вселената.Светот се повторува.Светот во којСветотТвој се повторува.Светот во кој


===== CHECKPOINT 016 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

:
а светот

г
Во


те
те
те
со
и не
жал Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Стхора Нехора Нехора Нехора Нехора Нехора Стхора Нехора Стхора Нехора Нехора Нехора Стхора Нехора Стра Стхора Стра Стд Нехора Стхора Стер Нехора Стра Стра Стњар Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Страт Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стр Стра Стра Стра Стр Стра Стра Стра Стра Стс уздна Стр Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стд Стра Стра Стра Стра Страт Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Стра Ст


===== CHECKPOINT 016 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

Пријпружи со жена,
се раздени и
сопружи
и со неа – таа
и не раздели ни со нив – и со нив
се раздели,
сопружи, со неа е и
и со неа – со нив – тој е во ред.
се раздели ни со нив – со неа се раздени.Одголутено е таа – да -и се раздени.
се раздели ни со нив – таа е во ред.
се раздели ни со нив – таа се раздени меѓу нив – ни со нив ни со нив не раздели ни со нив двајцата – таа е сподба,
тој е во ред и секогаш заедно сони
се ожени.
се раздели ни со нив – таа се раздели ни со нив ни со нив – нивната сподба е сподба.
се раздели ни со нив.
се раздени ни со нив – таа се раздели ни со нив – таа е сподба,
и не раздели ни со нив – не раздели ни со нив – нивната сподба е сподба.
наведи се и со нив е сподба.
и со нив се раздели ни со двајцата – таа е сподба,
сопружи, со нив е и не раздели ни со нив – таа е сподба.
се раздели ни со нив – таа е сподба.
се раздели ни со нив – таа сподба не раздели ни со нив – ни со нив ни со нив ни со нив не раздели ни со нив ни со нив.
наведи се,
и не раздели ни со нив ни со нив ни со нив ни со нив ни со нив не раздели ни со нив ни со нив.
се раздени ни со нив – таа сподба.
се раздели ни со нив – нивната сподба не раздели ни со нив – зашто таа не раздели ни со нив ни со нив ни со нив ни со нив ни со нив – ни со нив двајцата…
и не раздели ни со нив ни со нив ни со нив ни со нив ни со нивната сподба.
се раздели ни со нив – со нив ништо – ни со нив ни со нивната сподба.
се раздели
и со нив – ни со нив ни со нивната сподба ни сонисе,
и со нив ни со нивната сподба ни сонисе раздели.
се раздени ни со нив – ни со нивната сподба ни соништо немаме ни со нив ни со нивната сподба.
што немаме пријатели ни со нивните сподба ни сониза.
се раздени ни со нивната сподба ни сонисе распленија,сона
обличилa – тие немаат пријатели ни сониза, ни сона неделите им немаат пријатели ни со нив.
овде сме придени ни со нивната сподба,ни соне ги раздени ни со нивниот превој ни сониза.
се разделивме,без да им ја раздениме нивната сподба – ни соне ги раздели ни со нив – ни соне ги раздели.
се раздели ни со нив ни со нивните блиски другари.
се раздели ни соне ги раздели ни со нив.
ни ги задржа во својот дел.Таa се развеја ни со нив.
се раздели ни со нив – ни соне ги раздели ни со нивната разделување.
се раздели ни соне ги раздени ни со нив – ни соне им ги раздели ни со нивната снаа ни со нив – ни соне ги раздени ни со нив.
и не им ги раздели ни со нив ни со нивната.Но
и со нив не се раздени ни со нив, ни сона им се раздели ни со нив.
се ожени ни со осамена и осамена.бега ни со нив,соне ги раздени ни со нивните судбини.
изделбата на светот.Иако ги раздели ни со нив. немаат пријатели ни соне ни со ни соне ги раздели ни со нив.бидеa за ни таа сподба ни соне ни со.Се раздели ни со ничии пријатели ни со ничии другари ни соништо нe зближи.
изведи пријатели ни со – ни соне ги раздели.Таа ни со ни со не ги дели ни со ни со ни со ни со ни со ни со ни со ни со ни со нии не ги раздели ни со ни соне ни со, ни содне ги.
овде сме,пе раздени ни со ни една ни со, ни соне ги раздели, ни со


===== CHECKPOINT 016 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

.Седевме во мене – Македонија
и само судбина
и не
пружам ни цел живот.
пружам над нас.
Станав и сам себе се преливав како сонце на
расна
и сонував за себе и со сиот свој живот.Пријателе мој, се враќам дома.
а животот на моето детство беше еден кошмар, се најдов во огромно жолта несреќа,
и во овој земен свет на небиднината на
и не можам, не можам. Сега сум во агонија. Ништо не е важно. Те разбирам. Те разбирам и се чувствувам во моите очи, во моите мисли, но
е мој свет.Нема ништо важно освен
и не е мој свет,
тој свет е мој свет.
И кога некој ќе ги раздели, тој свет е мое гнездо,
е мој свет, а не мој, тој свет е мој свет, свет, а не мој,
тој свет е моето детство, тој свет се ежам.
е мој свет, во овој свет е моето детство, тој свет е мој свет, а не мој, тој свет е мој свет, што го љубам.
е мое детство.И не се чувствувам во еден нејзин свет. Кој е моето детство, непознат, непознат, непознат, непознат.
Само твојот свет е мој.Од тој свет.
седам во еден нејзин свет, во тој нејзин свет, што е мој свет.
и не се чувствувам во своето детство.
Само еден поглед на светот е мој свет.Само еден поглед на светот е мој свет, тој е мој свет.
Во еден свој свет.
е мој свет.
а животот на моето детство е твој свет.Во овој свет на
еил се чувствувам како да се враќам во тој прекрасен свет, како да сум сам.Само еден поглед на светот е мој свет, јас сум во огромно жолта агонија, а не во еден непознат свет.
се чувствувам во светот на моето детство.
и кога не сум сам во овој свет, не можам да станам сам.
додека не се најдам сам во овој свет.
аод тој свет доаѓам само мене.
како да се борам?
Во едно мирно време.
е мој свет на небиднината.
како да се борам?
се чувствувам во овој свет на
искриен свет.
што се губам во тоа, како да се борам, што да влезам?
аВо тоа сум заробен во своето детство.
аЈас сум сам во светот на
што.
како да сум сам во светот на
оброени.Од тој свет на небиднината.
Само еден поглед на светот на
на
искриен од тој свет.
ако не се борам и не се борам.Мојата судбина ме гуши и разделила.
ако не ја борам и не се борам,А не се борам.
аОд тој свет, низ моето детство и век.
од тие граници доаѓам.
како да се борам?
А кога да стигнам сам во тој свет,А ништо не ми е важно.Таа битка, една осамена битка, една бучава на мојот свет е мој пат, мојата единствена цел, мојот пат.
Светот на мене,Од тој свет на светот на моето детство.
а јас сум сам во нашиот свет, а на моето детство.
Не седам сам, што да станам сам.
што да станам сам?Таа битка ми се чини како битка меѓу светот наА и светот наОд сите бои, сите војни и сите војни, сите војни и сите војни, сите војни и војни, сите војни и сите војни и сите војни, сите војни и сите војни и сите војни, сите војни и сите војни и сите војни, сите војни и сите војни и сите војни, сите војни, сите војни, сите војни и сите војни и сите војни, сите војни и сите војни и сите војни, сите војни и сите војни, сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и војни и сите војни и сите војни и сите војни, сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни, сите војни и сите војни, сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и војни и сите војни, сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и војни, сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и се збијат како пријатели, сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и земји и сите војни, сите премре и сите војни и сите војни и сите војни и сите војни и војни и сè.
и тогаш, аМ што сум сам во светот?
Едната?
аА што е твојата детство,


===== CHECKPOINT 016 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

Се бори твојата мака,Ме огреа,
додека
Се бори твојата среќа,Светот во мене.Излези од мојот живот,
Низ твојата мака,
Од
Во моите рани утрински часови
Се борам твојата мака,Ме огреа.
И од твојата мака,
Во моите рани утрински часови
Од
Мислејќи,Адам од
на
и од мене
И од
попуштајќи ме со копнеж да ја заборавиш твојата мака,Копие мој,
Мислејќи,Адам од
и од мене
и од моите рани утрински часови
Во моите рани утрински часови.
Адам од
низ
Ги поминуваш моите граници,Бука од
и се бори твојата судбина,Адам од
и од моето умирање како
и од моите рани утрински часови.
Мислејќи,Адам од
низ
Дрвјата на
Пивката од
и од
низчезнува од нив,
низ
низ
небиднината
и од нив се гаси и исчезнува,
Светот од
од
и од
Светот во мене,
Мислејќи,
Мислејќи,
Мислејќи,
и од мојата мака и како што вели таа
и од нив се гаси,
од чистиот свет се гаси и со него не се гаси.
Ко несетеносекое утро се раѓа,
и како што вели таа песна на
Во моите рани утрински часови.
Сликана на сите страни од нив,Околу
Мислејќи,
сонуваше светот
и како што вели таа,
и не ми е така како што јасВо моите рани утрински часови.
додека
се спремав од твојот магарки и како дете на
седам во паркот,
Мислејќи,Адам од
низ
а ме удира,
Се борам твојата мака и
Одлетувам да ја заборавиш,
Во тоа време јас и мојата мака од моето детство
Од
И од тие детски соништа се лутам и не ми е мака,
Ги знаеш моите маки,

низ
И од тие детски соништа ги оставаме во иднината.
Понекогаш сум сонувам,
Се спремам за нив,
И јас ги слушамАдам.
Во тие дниноќ
како седам и како дете лутам по
вождови и низ воздухот како птица
Адам,Мојата судбина
и ги љубам,
и не ми дава ништо.
Станав
Ги минував тие ноќиадни ноќии се топам себе си и се топам себеси.Имам пријатели и сите блиски,и со нив не се љубам.
И сите мои пријатели и блиски се се:
Беше тоа време на моите сништа и есени,од
таени,низ сите предели.
Таа вечер сите се такви,и јас сум во еден глас и никој не ме забележуваше.Нека е мака,излези ја од себе,
и од тие соништа нема да ме осудиш нити да ме осудиш.Имам пријатели и блиски,низ сите твои пријатели и пријатели,со кои само ме поврзуваа.
Пријателе,а ти знам декаНема да ме осудиш,туку само јас сум сам,измамен,и никој нема да ме осуди,тој сам ќе може да те осуди и ќе се бори.
Пивнувам во еден миг како да се борам за мојата судбина,да ме спасиш,
тој да замине на пат со твојата мака, иАдам од
низ да се бориш, и да ме спасиш.
Само мене, јас сум еден одАамните, тој мој народ, тој народ, и никој нема да го чуе да ги гушнеВо име наСветот.Пријателе, нека биде и јас ти како да е дома, па нека ме спасиш и да ме спасиш.
Пријателе, ти си како дете и јас треба да сум во твојот дом.
Седам на некој врв на булеварот,а ти да се бориш и да бидеш заедно.Нека е,а ти, ние сме сите заедно. Но
ако во твојот дом се откина гласот, ти си со сите твои пријатели и пријатели, тој ќе се бори.
А каде да се бориш?
Бреме како некоја птица
Само јас сум сам, дете мое, јас те љубам и ќе се борам.
и јас сум со сите твои пријатели,а ти си и јас ќе се борам, знам пријатели и сите блиски
и ќе ги спасиш,ако се бориш заедно со пријатели ќе бидеш дома.
Едната во овој миг, ти сум непознат и на моето детство, пријателе,
Пнувам во мене, па ако седам во твојот град не зборуваш мајка дека ти пиеш,
разпружи да чекаш


===== CHECKPOINT 016 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

-Се откина од
на
на
на
на
но со поглед,
како со крв
на
на
не,
и од
низ
низ која
пружи и
и ги заплисна поројните дождови,
и не се заплисна.
и остана во моето детство задржана
и остана во моето детство.
и остана во моето детство.
и не се откина од
не
а.Будно,
и остана во моето детство сам со својата
и не ја откина
и остана во моите детски очи.
и остана во моите детски очи.
и остана во моите детски раце.
и остана во моето детство сам, во моето детство сам, со своите стапки на минатото.Се откина од
и остана во моето детство сам,
и не се откина од
не
низ
и остана во моето детство сам.
попушташе да го заборави она што ми го остави
и остана во моето детство.
и остана во моето детство сам.
тој сам ја откина својата
и не се откина од
од
и остана во моето детство сам.
и не се откина од
како
и остана во моето детство сам,
и не се откина од
и остана во моите детски очи.
и остана во моето детство сам, како во својот долг.
и не се откина од
од
низ
и не се откина од
и остана во моите детски очи.Не се откина од
и остана во моето детство сам, со гласот на
и остана во моите детски очи.
и остана во мене.
и остана во моите детски очи
и не се откина од
и не се откина од
во
како леташе по гранките
и остана во моите детски очи
и не се откина од
и остана во моите детски очи.Се откина од
и остана во моите детски очи.
и не се откина од
низ
и не се откина од
низ
и остана во моето детство.
се откина од
и остана во моето детство сам во моите детски очи.
и не се откина од
низ
и не се откина од
а
и не се откина од
и остана во моите детски очи.Беше дете во моите детски очи
и не се откина од
и остана во моите детски очи
и не се откина од
и во
туку остана во моето детство сам.
и остана во моите детски очи.
а
и не се откина од
и во моите детски очи
и не се откина од
и остана во моите детски очи.
И остана во моето детство сам.
и остана во моето детство сам.
и не се откина од
и во моето детство.
низ
и остана во моето детство сам.
и остана во моето детство сам.
и не се откина од
и во моето детство сам, со своето детство.
што не се откина од
и во мојата
како со своите очи ја откина својата
и остана во мене
и не се откина од
и во моите детски очи.Низ моите детски очи не се откина од
и остана во моето детство сам.

се откина од
и во моето детство остана во моето детство сам.
и не се откина од
и во моите детски очи.
и остана во моето детство сам во моето детство сам во моите детски очи.
и не се откина од
и во моите детски очи не се откина од
низ
и во моите детски очи.А со сето мое детство сам во мојата живот остана во моето детство сам во моите детски очи
ни.
да не се откина од
и со најмилите рака ме откина од
идините на
а
и во светот.Зар да ги смири раните,
и кога ги почувствував моите ѕвезденини
и се откинав во моите детски очи.
и не се откина од себеси грижи,
како во светот не се откина од
низедо
и и од своите радости.
како сам со својот живот.
што остана сам во светот остана во мојата младост сам во мојата улица.
да не ми се откина од своите сништални раце.Езер за живот и се откина од себеси.Само мене нема да се откина од своето детство, остана во светот сам во светот со сите желби.
ништо ме спаси и остана во светот
и остана во мене.
и не се откина од својата есента
и остана во мојата улица.
и остана во мене во моите детски ролни.
од тој свет не се откина.Мојата улица и остана.
на моја сум во своето детство
и остана во своето дом.
и


===== CHECKPOINT 016 EX # 001 K 50 P 0.95 =====


Светот
Светот е судбина
Само еден свет
Во светот со невидливи радостиСите ние светликаме
Во светот со невидливи
ТумориСедам во рајотИ не можам да ги сокријат
Сите мисли на светот
СадовиИ во светот каде што
од својот Излез
и животот се бори и од нив не се бегаНо светот е долговеченИако сите со
тој товар се бори-Светот е твој,Твојкој е твои,Светот е твој,Тие се стресешто те козатшто не се разделилеВтијот живот е историја,Тие се стресешто немаат крајИако нивната историја на
меѓу народите е историја на многу блиски народи-Алијани и народи-Алијани,Козанки-Црнозебнини и народи-Алијани и народи-Талијании-Козаки-Козаки-СадовиИ во светот на Париз светлиниИ во светот на Париз-Светот на Париз-Светот на минатото-Светот на светот-Светот на својот народ и животот на други светлини-Талијании-Алијании,Светот на Земјата-Светот на светот-Светот на сонот-Светот на птиците и птиците-Светот на
Во светот на светот на луѓето-Светот на сонот-Светот на буритеДворецотИднината на светот-Светот на црната женаИднината на светот-Светот на живите-Светот на бљутови-Светот на живите-Светот на предметите-Светот на бљунитеИднината на светот-Светот на бљуновите-Светот на бљуните-Светот на бљунитеИднината на Македонија-Светот на бљунитеШни-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните -Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните.Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните- свет на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните – Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните – свет на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните.Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните- свет-Светот на бљуните- свет на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на бљуните-Светот на


===== CHECKPOINT 016 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

Светот е мој и
ме паметие низ сите страни –
и со сите судбини од светот,
и тоа на сите страни на светот. Тече во нас
и со сите твои
и со сите твои премрежија и за сите твои радостии со
и сите твои радостии со сите твои радости и со сите твои радости и радости,па сè така за да може сите твои радости и радости и сите радости и радости и радости и сите мои радости и радости и сите твои радости и радости да стивнат,
и да стивнат.
и со сите твои радости и маки,и сите твои радости и радости и сите твои радости и надежи,
ни приливни од сите тие патишта и сите твои радости,со сите твои радости и радости, да
и од сите твои радости и сите маки и радости и со сите твои радости и желби и со сите твои радости и радости и радости и сите твои радости и радости и сите твои премрежија и радости и сите твои радости и маки и сите твои тагата и сите изгубени и изгубени.И сите твои радости и сета мое спокојство,ни со сите твои радости и сите радости и сите твои маки и
и да стивнат,ни прилизни и радост и да расне над сите твои маки и маки и сите мои радости и радости и сите радости и радости и сите твои радости и сите премрежија и копнежи,и кој сиот мој живот и сета божилак да е со
а твојата радост и сите твои радости и радости и сите желби и радости и таншоци и маки и сите твои радости и изгубени и сегашни и сегашни и живот и сето она по твое и не ни може да здивне.И сите твои радости и сите надежи и премрежија и сите твои радости и сите твои радости и копнежи и дни и сите желби и сите дилеми и маки и копнежи на сите страни и на светот.Свет,
и во сите твои радости и сите твои радости и ѕвездени и ѕвездени води и сите мои радости и сништа и сите изгубени и сегашни и секогаш и’ се завиеани и од сите твои радости и сите нерамнини и радости и вишини, зашто сите твои радости и сите дни и сите
и на сите светилишта и радости и сите македонски сништа се судрени, со сите твои пријатели и со сите радости и ѕвездени мостови, сите радости и сите твои радости и радости и сите твои радости и сите изгубени и изгубени и сегашни и сегашни и мила патишта и нерамнини, за сите твои радости и сите твои радости и сите дилеми и радости и маки и сите радости и маки и сите радости и нерамнини и сите радости и небиднината и сите твои радости и надежи и разведрување и сите твои радости и сите твои маки и радости и сите твои нерамнини.Дрвото на сите тишини и сништа, сите твои нерамнини и маки и сите твои дилеми и сушини и сите твои маки и премрежија и сите радости и маки, сите маки и маки и сите премрежија и сите дни и сите стражи и маки и сите твои маки и нерамнини, сите твои стресни војни и сите твои нерамнини и сета вина, сите маки и радости и сите радости и денес ги зближуваш и со сите твои радости и сите изгубени и сегашни надежи и маки и вишини твои, сите радости и сите твои стресови и сите твои маки и сите твои рани и маки, сите маки и маки и сите маки и сите радости и сите твои маки и премрежија и радости.Низ сите твои радости и маки.
да се памети твојата историја, и да се памети твојата судба и сите твои радости и сите радости и маки.
Светот и сите твои радости и нерамнини, сите маки и сите твои радости и сите маки и сите твои маки и сите маки, сите твои маки и сите радости и сите судбини и сите маки и разлинини и сите радости и маки и маки, сите твои болосни радости и сите радости и сите маки и маки, сите маки и маки и маки на сите твои премрежија и сите твои нерамнини и сите твои маки, сите радости и сите радости и премрежија.Зем, сите маки и сите маки, сите маки и маки, сите радости и сите радости и сите твои нерам и маки, сите маки и сите маки и маки, сите радости и сите маки, сите радости и маки, сите маки и сите маки и премрежи и маки, сите маки и маки и маки, сите маки, сите радости и маки, сите изгубени и стресни ви ги зближи и сите радости и радости и маки и маки и ти и сите радости и нерамства, сите маки и маки и сите нерам и маки, сите маки, сите маки и маки и маки и маки, сите маки и маки и маки. сите премрежни и сите твои радости, сите радости и маки и маки и сите маки.сите што живот и сите маки и маки, сите премрежи и сета нерам и маки и сите беззако.
и сите твои нерамнија и мака и сите маки


===== CHECKPOINT 016 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

:. -Се Си му – Си тишината

се

по
и
и
и
и
по
а
и
е
и
ме
како
ме
и
и
а
ме
е
и
и
и
жал со
туку
и
во
и
овдеод
а
и
како
со
што не
и
и
како
и
ме
и
е
и
и
и
и
а
а
и
да
да
ни
и
да
и
да
а
и
и
да
мостенижал како
ништо
и
а
и
како
и
е
жал како
за
од
ништо
и
и
од
а
како
и
ни
за
на
како
со
што
од
или
за
и
ништо
и
жал.Каде во
што
е
како
и
и
и
се
е
како
и
жал. Кој е нивниот пат? Заи
а
самои
што
и
а
а
и
а
никадеи
и
е
да
е
и
туку
и
ко
ништо
се
ододна
што
и
на
да
од
и
на сите
од
а
и
до
и
да
и
а
е
и
и
да
е
одна
и
како
и
жал. Измеѓушто
не
военожал и
што
и
когасо
и
и
и секој од нив е се
и
или
и
од
да
а
е
и
да
и
да
а
и
е
како
што
а
и
од
од
како
по
иштотода
жал.Каде и кога се
а
изимани
а
како
како
е
донесеможебиизмеѓушто
избиракако
овдеа
што
и
од
ра
вониго
како
кадеи
што
што
допушуваат. Кој се запознавсо
а
а
како
со
а
о
како?Тој се запознавсо
што се запознав со
а
а
како еден
а
и
и
е
а
што
на
и даваше од
тажалкако
и
што
се
а
како
како
со
а
и
од
што
на
да
како
кадеи
и
е
а
како
а
а
ако
ако
Е
ашто
и
а
ачербешега
од
и даваше од своите грижиишто ги даваше понадодо
а даваше за нив.Таа не се свои,го
како што може да се мисли ние
да
што е јасно заи
како се запознав со
итрогода
туку се најдов ненаобличенои
и
и
како да не се враќам сам да седам во ред
ако не се зближиш ни да седам сам,а јас се стрелам.Треба да сум сам,ако треба такаи да сум сам.Само што да сторам?Па така и
и дајаси јас сум сам,самои когаако треба да седам сам,на сите твоии да седам дома додека сум сам,
ќе можам време ако не ми се може.Таа убавина е невидлива и непозната од заборав,
што е многу повисоко од
инициа ce друго,додекаа јас и ти да се извежувам.Затоа е тоа важно и сум сам сам.Ево
и никој,иСе отпирив од мене, а нека ја води.Ти ме видеш ли и слплив.Не е важно сам ако ме погледне? Само знам декадодека ли сум сам, што мисли јас се отчитуваа
ига
што ти давам толку и никој да доаѓам, се враќам лиши да отидамш по патиштата и се да се успиеш
и така.
како се е во нашиот судба да се открие
и
и
како што знам сакаш да ти да ми да бидешш?Приј
само знам декаЛи што ме допре таа поврвнинава, знам ли ти се извиши полја да не се вратиш ни со
што ум, не ми лижат?
ЅВоди присетш
и кога ти се врати
и
авде како


===== CHECKPOINT 016 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

девме.
Само еден мал дел од моето детство.Се откина од езерото.Стана од моите зборови: Не те губам…
Само еден мал дел од.И кога му се извишував се откина од езерото.Ти си еден мал дел од моето детство.Пријателе, те губам.Се откина од моите солзи.А ти си мал дел од моето детство.Ти си мал дел од моето детство.Дедо
Во летот низ езерото се запознав со огромна историја на светската вселенска станица.Пријателе, во Македонија нема да влезам во светот само поа.Пријателе, ти си во светот.Пријателе, знам декаИ ме чекаш само додека не влезам во вселената.Трчаме полека и полека.Дрвото полека се слива и почнува да личи на земјата.Долго време ме чекаш дома, кога ќе здогледаш како стојат девојките.Имам многу пријатели, суми ја издаваат својата поезија, ноСе откина од езерото на дланка.Нема веќе никого.Врелите ноќи ги минував во бистро око и смирено,
за да стигнам до местото каде што седевме, што седевме во еден мал град.Понекогаш низ дворот се судираа сите девојки, но навечер не ми се забележуваа, ни со обични очи, ни со обични очи.Од тие девојки ми пријдеаи ги обвинуваа девојките дека ги мамат нивните зборови.Сега сум во еден миг како подотворено да прелетувам сам низ езерото, но не е долго.Сега само ти се извишуваш.Трчаме полека, полека но незадржливо во езерото.Ноќта се слива и полека се прелева во езерото, во езерото.Пријателе, ти се извишуваш сам пред тебе.Ти си еден мал дел од моето детство и со неа се извишуваатСе откина од езерото на дланка.Можеби еден ден ќе се смириш сам со тебе и ќе ги снема последните сили на твојата судбина.Денот не е краток, тој ден може да се смири, знам декаИ е мојата судбина и знам декаСе откина од езерото и се откина од твојот свет.Мојата судбина е твојата. Те љубам.Дрвото на светот е твое.
Сè е твое, само ти може да ја најде својата судбина.Нема никого во мене да ми ја врати твојата и ќе ја најде твојата.Светот е мој. Те љубам.Нека се смири пак, дете мое.Само треба некој да ти ја врати твојата добрина,Пријателе,Светот и светот.
Од сите твои корени на моето детство ме потсеќа. Сега знам, пријателе,Се откина од езерото на моето детство.Пријателе,Се откина од езерото на моето детство.Ти си она дете на светот.Само да ме фатиш.
Таа болка и љубовта моја ја љубам.Светот е мој, а твојата мака не се раѓа.Мојата болка ме потсеќа на онаа на животот што доаѓа.
Имам ќерка.Таа ме потсеќа на она штоБеше.Ти ја измамува мојата љубов,Таа е твојата судбина и јас ти се извинувам.Светот е мој.Денот е мој.Светот е мој.
Пoшто е.Понекогаш се откина од езерото.Светот е мој.Светот е мој.Светот е мој.Светот е мој.Светот е мој.Светот е мој, а светот е мој!Светот е твој и мој дом, тоа ми го дава.Светот е мој.Светот е мој дом, тој ти ќе ми го врати и тој сон. Те љубам.
Понекогаш за мене љубовта ме потсеќа на мојата улица, но не го љубам.Светот е мој свет и мој живот.Таа песна треба да ја слушам.Светот е мој, а светот и мојата Македонија треба да ја знае мојата историја.Во секој ден на денот ме удира.Светот е мој дом.Светот е мој живот, а светот мој живот.
А јас не се враќам себе си.Светот е мој дом, а светот е мој.Денот е мој, а светот мој.Светот е мој живот, а светот мој: Македонија.Светот е мој дом и мој дом.Светот е твојот дом.Во светот е твојот дом!Во светот е твојот град.Светот е свет, а светот мој, тој е свет на дланка.Светот е свет на соништа и на светот.Светот е мој.Таа песна ме потсеќа.Светот е Македонија,Одам на светот, а мој дом, нашиот дом, на градот.Светот е.Нека ме милува, што може да се откина од овој свет.Светот на светот,Т живеат.Светот е моја небитна, а светот е.Светот е твој домдок, а светот на светот, време е.Светот, а ти ја открива.Светот е твој!Тво светот нов е и дом.Светот е мој и мој дом.Светот како мој дом дом дом мој дом и време нека не го слушам.Светот е мој дом.Светот го


===== CHECKPOINT 016 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

,.
е мој дом
и не е таканоно.Треба да биде место на вистинско. Но ако не
сите што од нив сме.
Во светот со тишината.Тие се во еден и за сите ние еден.
и не се такви.Тие се илјади.Светот се топи.Светот е прекрасен.Светот се топи.Светот е свет на сништа.Светот се топат. светот се топи.Светот е мал.Светот е мал, а светот мал.Светот се топи.Светот е мал и празен.Светот е мал.Светот е мал свет.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал свет.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е само.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е како светот.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е свет.Светот е мал.Светот е мал.Светот е свет.Светот е мал.Светот е животот.Светот е мал.Светот е свет.Светот е мал.Светот е свет и не може да се измени.Светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е свет во кој со време поминуваме.Светот е мал.Светот е мал.Светот е свет и си одиме.Светот е мал.Светот е како светот е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот е како свет е мал.Светот е како целиот свет е мал.Светот е како светот да е мал.Светот е мал.Светот е како светот да е мал.Светот е како да е свет на свет, а светот е мал.Светот е како да е свет во кој живее нашиот живот.Светот е мал.Светот е како еден свет во кој булеварот е мал.Светот е како воздухот во кој живеат сите живеат.Светот е мал.Светот е како светот во кој живеат.Светот е мал.Светот е како земја во којаСветот е мал.Светот е како светот на светот во кој е мал.Светот е мал.Светот е како да е мал, а светот е мал.Светот е мал.Светот е како свет во кој – свет е мал.Светот е.Светот е како еден свет во кој полека и несетено започнува да ги дели луѓето.Светот е мал, а светот мал.Светот е мал.Светот е како некој град во којСвет е мал, но светот е мал.Светот се е мал и се случува така.Светот е мал.Светот е мал и прекрасен.Светот е како една улица.Светот е мал, а светот мал.Светот е мал, а светот мал.Светот е мал.Светот е како некој свет во кој” со времето и е празен во кој
каде живеат.Светот.Светот е мал.Светот е мал. свет во којСветот е мал, а светот е мал.Светот е мал како птица.Светот е мал, свет во кој сите живеат.Светот во које свет во којС ска го среќава светот во кој е мал.Светот е мал.Светот е мал.Светот мал.Светот е мал.Светот е мал. свет мал.Светот е мал.Светот е.Светот е мал и свет во кој


===== CHECKPOINT 016 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

Пријателе сине, животот наОтворен е твојот дом.А

И не

Во светот, животот наА
И не
И не носиш дома, животот наА
И не зборуваш ни на твојот дом нити на својот домИ не носиш полјаниИ не носиш полјаниИ животот наА
А
А
Од своите зборови: МакедонијаПријателе, животот наА
МакедонијаПријателе.А
Приени се под Исарот, светотТаа те крепи со гласот:
Туѓ, што мислиш, што носиш?H булеварот на твојот свет, светот на твојот домИ не зборуваш во светот, свет на твојот погреб.
Патувај низ земјите на твојот народА
А
А
Во светот, патот не го води.
Мислејќи дека Македонија и Македонија се разделени, светот наА
А
Е
АЈас, светот наБРЗШО.
И таму се отчитува на светот МакедонијаНепознатА
Мојата Македонија Македонија, светскиот свет во кој бликаат убавината и убавината на мојот домДосадна, светот во кој сум неподвиженТи како да не знам каде е МакедонијаВидов и ти да не ме носиш низ светот, светот во кој ти го скријам моето детствоОд својот домИ не ги знам патиштата на мојот, мојот домТвој, светот во кој се лутам
Сами сме
од моето детство и ме чека во МакедонијаСе отријам од својот животЕ
И во светот, светот на моето детствоНемав домСтруми – слики на моето детствоВам е мојот домСтруми, тој свет во кој не се враќамСамо
насетувај дека ги препознав и како ме заплиснаа и како не се измениКообличавината на светот и со МакедонијаИ не се измени ни со тие прелив на светот во кој сум – во светот наА SmithMeinСе уште не можам да ги препознаам неговите темни раниниАлексестрониАлексестрониа со лице на моите мостовиСамоосленив свет во кој во мене грееше и како се чувствувамМислејќи дека Македонија е негова татковинаВам ли ти се заплиснаа неговите корениЗар и како не се измени ни со тие прелив на светот, а со тоа иА
А
ако ми се измени душата со таква песнаВам ли ќе се измени и за да можам да влезам во светот на мојот дом?
Ако е така, ќе станам мој домКообличавината на светот, а не како некоја жолта пеперугаВамнив: како да ја доживувам МакедонијаТие што ме калемат, знам дека ме калематТие што ме калемат, ги слушам нивната Македонија и нивната МакедонијаВам, со
а не можам да се најдам на светот, дека сум свој ЗалезОд свет на светот, светот наА
како единствена земја и светот на кој е свршено, јас разбирам декаВо светот нема да најдам домКообличавината на светот, а светот на кој се бори, како да е во небиднината на светот и единствено во кој ќе ги доживуваш границите на МакедонијаПат останува, ако некогаш сум се срушил и ме осудиш?
Пријателе, како си ти каде што не ги запознав патиштата на мојот народВам, ти си секогаш меѓу тие што ги среќаваш во светот, а светот што го среќаваш, каде што е твојот дом.Нека ме излади тоа детствоСе раздени си ќе ти станам, а животот мој ти е свет мир и животТвој, ааСе среќаваш.
Тажно е МакедонијаВам, сине,
нив, ти, како да се измориш од нивСветот и сите твои твои радости се небидни, полјани, на кои ништо не излегува и не забележуваш од твојот дом, аА тоа штоЗар не е така, зар ти само ти ќе ја открие твојата татковина, ќе биде повисоко дете во вселената, па ако те снема?Од сето тоа те понесе, со сите твои радости и надежи свет да ми се врати во живот, аЗар животот на ти е долговечен, во твојот живот да го спаси и да се проширува, со сите твои маки, маки, радости, маки и маки да ги понесеш?Зар ти, ти си јасен, во Македонија, како е твојата татковина, во светот на твојот народТи си, аЛ – ти си ми ќеш живот и ќе биде и таков мој животТвој дом, зашто си мој и како да ме сакаш, аДа те чуе со сите твои надежи, како да се смири и да се борамш?Нема да биде некој домНа светот, кој ти си, па добро те забораваме сам што те љубам во градот.
Понекогаш на сите блиски пријатели ни остана си останував, ти остана сам, а


===== CHECKPOINT 016 EX # 002 K 50 P 0.98 =====


Сатуѓото и езерото. –

те
јас тишината

заборавено

мисла


Сонце

тишината

Понекогаш
тишината

Мемисла
Верувај Само


немо

Светот
Затоа
Само

Пријателе  поетот
Иш се
те
 
 
Само еден

пружии
Приј
 
 
Сонка и

пружи

Пријателе

 
а
  Кој ли се отвора 


млади
  – 
акаде

 
   Кој ли
  е, 
  Кој ли е во Црна  –
  Ништо
  – Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не За Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Само И Не Не Не Нењ Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Само Не Не Не Не Не Не Не За Не Не Не Не Ст Не Не Не Не Не Не Не Не” Но Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не Не.


===== CHECKPOINT 016 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

и на
и не
е
и не се похотувај и несегне,туку несетено ти мести во
и не се подгрева
а
и не се закотвува сам,и не се ожалува сам,туку несегне се смирувај сo сетилата,бучава,
и не се ожалува сам.Сега
тој мал
заѕаш,само
туку само
и не се измени сам себе,туку само привидна и непозната за тебе
и не се измени сам себе.Само твојот мал
направи се скретни и откорнати.Сонгарите твои,и сонцето и есента,додека во мене се сепрскави,долетувај.Пријателе,јас сум си мал
направи ја,зашто во твојата рака се пропливува,е
и не се измени сам низ тебе и не се измени сам.Светот е мал
и се откина сам,
и само небиднината на светот е скриена.
за еден свет ми е непозната,можеби се измени сам од себе,зошто ти е непознат.Пријателе,ако ти не се измениш сам,ако ја измениш својата судбина,или чекаш,да ја измениш својата судбина,да ги измени
и не се измени сам себе,без да измениш ни со еден удар во твојата рака.И за тоа во мене ти е познатаи не се измени сам.Ти ме постави како таков мал
каде сум,заштои ја измени твојата судбина.Јас не се измени сам кога се изменив сам од себе,туку кога ги измении со прелив на твојот мал
и пришто се измени и се изменив сам себе.Во едно одте те подмладив и прелив на најсетне мој мал
одредник,додека ти ме гледаше.Пријателе,и пак не се измени ни со прелив на животот.А не се измени,тој не се измени сам,туку во мене сам се измени несегне сам од себе,и не се измени сам.Требаше да се измени сам себе,или да исправи со прелив на својот мал
и прелив на својот мал
и не се измени ни со прелив на својата малатуку во мене недосонувана судбина,туку самоизмамена ја измени својата историја и го измени светот.Пријателе мој,како сам себе си се измени сам,како да се измени сам себе.Затоа,како сам себе си се изменил
и
и се стремите и си замина во светот,ужи ме себеси,кога се изменив сам себе,ни како да се измени сам себе,како да се измени сам себе,и не се измени ни со прелив на својот мал
а.Но
и пак не се измени сам себе,туку со прелив на својот мал
волен и површен лик:
и не се измени сам,туку само го измени мојот мал
и не се измени сам,туку остана сам,кој ми го измени животот.Светот сам не се измени сам,туку единствено со прелив на својот мал
а ум го измени твојот мал
и се измени со прелив на својот малДенот.Додека на твојот малДенот
от
што го измени откина есента,
туку сам ти се измени несестрамие и си замина во светот.Држи ја својата убавина.Мисли си остана верна и верна,да ми ја измение својата мала божиќ -зашто и се измени и со прелив на твојот мал
и приковаен лик,Се измени.Птиците на светот се измени со прелив на мал балон, зашто
и со прелив на мал балон,
и пак се измени.А на мојот мал свет му ја изменија животот,изговор на малшината,
и не се измени ни со прелив на мал балон,туку се измени сам себе.Таа нова судба
и остана и остана во светот,додека – сам себе си се измени сам себеси,”и остана сам,и остана сам,
и остана сам, сам, сам”.Таа жолта птица поларните е жолта,а со прелив на мал балон,туку во мал пламен.Одеднаш пак не се измени ни со прелив на мал празноглавфил,а кога по зимењето на двете раце се измени и остана сам, и се измени и сети.
само не се измени ни со прелив на мал балон и пак и не остана сам,па му отиде сам сам.Промена радост на мал народи во светот
средниот свет,Сам, само една песна и не се измени ни со прелив на мал балон, ни мал блесок.Само еден мал свет, со прелив на мал маж мал зрак го измени светот.Тој
по
и на мал праг од мене како мој мал странец и


===== CHECKPOINT 016 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

И како свет
а
и
и
и принесејат
да
да
и
и ќe
и
и
и ги
и
и
и ќe
и
и ги
и
а
како и ќe
да
и
и
и ќe
и враќам.Ноќе
да
да
да
и
да
и
да
и
да
ко
што
га
да
и
а давам јасен како животот да го доживуваш како да се е ти,и сл..Аминсора.Езерото
што
е
заслеи
и
како
и им
да
е
сонува во мене да
и
да
да
и
да
и
да
да
не
а
и
меѓуи кога ќе
а
ти
сонувам да
а
и
од него со здравје и здравје
и така со здравје.Аминсора.сонува низ
бејќи
кога
да
и
а
и да
одглумат.е
што нема
ногај ги
и
од него сите свои бои и бои”.сонува.се
како со сето срце на моето тело да
солува,зашто не сонувам.попуштам и сонувам.сонувам.наеднаш како светат
како
и го
и
како моето тело ме гледа
и
помеѓу сите светлини и бои.Таа не може ништо да знае за мене,и
ништо ми вели,туку сè и сонувам.додека
самопреку
и
да
и
од него гледам.
и ако не ти се дораскако да
и
дасонуваш за нив,или не се допојаснуваш нити сонувам.Само еден мој поглед на моето тело е толку мал и светол,а со него не ти се замислува дека е непознат
да
ако седам во твојата прегратка
и не се замислува ни сонувам.
и
како
и
ни
и
а ги
и
како
ра
и
та
како со ништо нема да ти се извинам.туку само обични радостии ги
кајнувам
и
што не им ги слушамшто ги
како во него
модрам.и додека шеруваат по мене до недоглед ништо од нив нема ни што да сторам.Oа што ти вели?Таа е толку мала и безимена,однана
модрам
и
жал како и ја
и
и
и ги
и
и ќе ти служам што те угасува,колку и тоа е така.само едно ново човештво.Затоа еве јас се враќам.Затоа јас сум дома.И сонувам кога ќе сторам нешто.твојата
да
а
овото ново човештво.Ти не си ни сонувам како сонувам.можеби пак седам така,туку
само ти не си се будиш.Ти сонувам и сонувам.
или си сонувам.И сонувам.Тој пат.Само во оваа година,Имам
и
тојно ќе ме пречека оваа есен,излези дома,како ќе зборуваш?
поколуваш со моите мисли,што е така.Me-како во мене го замислувам и го смирнувам,Имам јас,,.Мојата
и кога ќе се смириш,
и не се плашуваш?
седам на своето мирно детство.Сега сум сам и сум сам,и ако ти да ти кажам жал,извинувам.
Но не забележуваш декаи не се будиш јас,па сè додека не забележиш,не ќе се вратиш.А кога – сонувам и велиме:
што ти да ти се измориш?
аДо кога ќе отиде во своето ново човештво да бидеш сам?можеби пак си остануваш сам,или и ќе бидеш сам,и не се стремам ако не мислиш ништо,и само
и не ти да зборуваш осамен така. Но зар ќе леташ да е крај?
кај мене? Сега јас седам и ја
инувам твојата поврвнина.До сега доаѓам сам, и додека не ми допреш.Но сонувам сам доаѓам во своето ново тело и ти ќе ти ме донесе.
само еден ден се враќам дома.Јас во мене се враќам во твојот нов дом- мојата татковина.Мојата жал е мирно,
и кога ме пречека.
од твојот глас додека не ми допреш пак ти ништо. Ништо во неа не забележуваш да зборуваш дека
да зборуваш од своите желби
и
ни
што ти ќе бидеш така да зборуваш?
Само си ја замислува твојата судна и јас ќе ти слутам дека
што си.ПријДрат дека не.
а ти не знам


===== CHECKPOINT 016 EX # 005 K 50 P 0.98 =====


туѓ
и
и
те
и
и
појас суш животот на сите вас, и сите твои блиски.
и
и
и
и
не
и
И
Ти си животот на сите твои пријатели.Ти си животот на сите твои пријатели.Ти си светот на сите твои пријатели.Ти си животот наСветот во име наТи си
и
иТи не сиТи си
иТи се себе.
каде е светот наСветот во име наТие се сите твои пријатели,
и
и
иТи си светот наСе сите твои пријатели.Ти си светот на твојата добрина.Додека ја носиш твојата светлосна крв,
ако е животот твој,
овде се животот твои,
и животот твој,
и
и моето патување кон твојот живот ти носи радост.
се
од светот наТи си мојата среќа,и со животот наТој ќе ме калем заборав,без моите пријатели,со
и
ко, сите да ја доживуваш твојата среќа,соо каде е твојата жал,ида чекаш да ме носиш.
каде е твојот судбина,каде е твојот живот,кога ќе го зборуваш твојот живот,Ќе зборуваш заиИ
иСите твои пријатели и блиски,и
да не се крие тагата,што ќе бидеш.
нивната жал,што ќе бидеш и она што си го дал.
соГи љубам сите и ги љубам сите твои пријатели,иза кои си
и
сонувале,кога сум ги љубелаНо таа жал се бори и докованвувала над нив.
како да се спремаат и да се радуваат сите твои пријатели, заштоЌе ме сака и на сите твои блиски,иТаа радост и се открива како
и животот мој,когаод овој свет и се закануваш деканиз сите мои пријатели.
и ја љубам и ги љубам сите моите пријатели и пријатели,аИако секогаш копнеам за мене,Седам на сите мој блиски,со моите пријатели,изаи сите пријатели,и не се лутам сите мене и сите мои блиски.Само некој мал пријатели ме бара
и
и
и тој ден мојата среќа ми се откина.
Само една вечер кога се најдов во твојот дом,во мојата улица,
и двајцата спиевме,јас доаѓам при тебе,од зад мојата улица,и утредента се најдов.
Ми се откина онаа жал,а мојата мака се измени.
и тоа ме исправи,со твојата радост ме исфрли.
и не лиши ни мене?
да те мажефнува,тажно ме исфрли на земја,подгорена,тажно ме фати,и не ни даваше мир ни за миг.Пријателе, дете мое, мој жал, ти си, мој, мој, мој, мој, мој, мој, мој.
кога те понесе, ми ја донесеш својата среќа, аТи си дете мое.

поминав и време се изменив и се оженив,со
да лажна среќа,што ти си, мој, моја, мој, мој, твој, ни твојот живот. Кој ќе ми донесе пари со моите пријатели,да ме земе, твојот живот свет, да го земам, па пак да се борам?
тој твој погреб треба да е некој мој, па дури јас ја најдов твојата среќа во мене, јас се борам заТаа среќа, таква убавина ќе ни е, ако те нема.
што ќе ти е тешко да се фатиш во твојата прегратка, не ни треба да бидеш сам сам, a ти сам, ти си мое дете на дланка, знам, ти си млад,
а ти си мал, со сите твои пријатели да може да те сака сè друго.Ти си мој, ти си мојата среќа, зашто доаѓам – мој,Таа среќа ме гледа.
иСе’ така, не е сам, твојата среќа нема ни да ја подари твојата среќа, нема твојата среќа, ни живот ни време.Пријателе, ти си дома, знам дека ти си се грижиш за.
или ти си, мој, а? ти да бидеш, и си некој кој ќе те гледа бескрајно мој.
И ти се измени твојата суш, твојот живот и не ти дава мир.Нека ми далш да се смири во твојата дом. Ништо ќе ја сакаш оваа среќа, ти си мој!
поВдечи си,
и на сите твои пријатели, пријатели и на твојот,
а, твојот живот.Ти сам сам сум, таква ќе се раздели ти е, пријателе
и мој свет.
и ништо нема ни


===== CHECKPOINT 017 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

Од дете сум љубена. Само што го запознав.Ноќта ја замислува”Тој се среќаваше со други блиски пријатели,со пријатели и уште толку други луѓе.Се запознав соИ тој со нив се запознав во мојот дом секој ден.Седам сам дома,дојам прикован на масата,седам на масата и гледам како дете мое.Седам сам сам во својата соба и слушам како некој непознат глас го извишува моето име.Седам сам во својата соба и слушам како глас ме довикува:Светот е нашиот дом.Тој глас ми го ѕвони здивот и ме открива.И не можам да ги влезам очите во мојата куќа,иако ти си заробен во мене.Мислејќи наИИИ не можам да ги сторам тие зборови.Мојата единствена цел еНоќ,иВо сонот неСтанав сам дома.И само со обични зборови Од дете ме потсеќа декаво мене е еден прекрасен глас и декаво мене се изменивте.Но когаИ не е во својата куќа ништо друго освен со молив,додека тој е сам дома.ТогашИмам облик на птица
на,кој ме обвива со капки крв.Сега седам сам дома,и ги слушам нивните повици.ТогашОд гранката на сонот го здогледав тој глас,и од врвот на мојата темна страна јасно почнаа неговите зборови.Понекогаш се најдов сам на масата и забележав дека очите му стојат,иако прикован на масата гледам како дете.Од врвот на мојата бела леглата ја здогледав пеперуга што прелетува,додека тој полека се враќам назад во мене,седам сам во својата темна одаја.ТогашИ не се измени ни со моите очи.Само гранката на сонот ми ја искина неговата бела леглата.Седам сам во својата одаја сам, полека и неуморно како птица што се отвора.Тој полека и несетено се стрмоглавува кон мене,седам сам во мојата одаја,на масата,седам сам во својата широка пеперуга и почнувам да влезам.Додека тој спие во мене гласно,разделбата е негова единствена и единствена сила.Таа ноќ навечер пред мене се извишува мојот иден дом.Јас сум сам дома и ја замислуваИ не забележувам ништо.Имам многу пријатели меѓу нас.Седам сам во својата одаја,но навечер додека тој спие сам во својата темна одаја,во мојата темна одаја ме повторува оваа негова песна.Тргнувам полека и полека,седам сам во својата темна одаја,на масата и ја слушам неговата поезија.Низ сиот свој живот  полека, полека и несетено му ги слушамИ не можам да влезам во својата темна одаја.Само тој мој стих додека тој стои сам во својата одаја.Додека седам сам дома полека и смирено ме гледа,Седам сам во својата темна одаја,седам сам во својата темна одаја, полека во својата темна одаја,и не забележувам ништо.Само тој мал дел од моето детство и понатаму во мојата темна одаја.Седам сам во својата темна одаја,но навечер кога го слушнав тој глас и ги слушамИ го слушам нивниот глас.Спијам сам во својата темна одаја,го забележувам нивниот лик на подот и тој текскршува кон нас.Седам сам во својата темна одаја,со едното око под рака неподвижно,заглавувам и плискувам во својата темна одаја.Спијам сам во својата темна одаја и со едното око ми го покажува она штоне го забележувам.Денот е како огромна одаја.Но ноќта пред мене стои еден стар човек со црна прекривка,Аванту.Од масата му го покажува ликот наТогашНиз неговите очи светлини се шири прекрасен свет.Понекогаш го слушам како да сака да ги чуеИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИСе,додекаОд близина на, станувам сам во својата темна одаја се буди бавно и смирено и јасШнижам.Во својата темна одаја полека ја довикувам мојата среќа,Само тој глас како со крилја ме гледа и само јас на тоа се чувствувам во своето рамо.Треба
СаминоИИИИИАбе иИИИИИИИИИ


===== CHECKPOINT 017 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

И е една одИи сите твои очи
и светот и светот –
и не ќе да најде некоја средба во овој свет
и во Македонија.
и не ќе најде некоја средба.
и не ќе најде ништо оди во светот.
и не ќе најде ништо оди од светот.
а светот ќе најде ништо оди во светот.И не ќе најде некој лик во овој свет.
и не ќе најде ништо оди никој нема да најде.
а светот свет во светот ќе најде сосема друго.
иИ сите твои очи
и светот и светот
и не ќе најде ништо оди во овој свет.
а светот
и не ќе најде ништо оди во Македонија.
како еден свет.
а светот и светот ќе најде сосема друго.
ишто е секогаш заедно.
иИ не ќе најде ништо оди во светот.
а светот
и не ќе најде ништо оди во овој свет.
што се’ е
и не ќе најде ништо оди ќе најде.
на сите твои очи
и не ќе најде ништо оди животот.
а светот ќе најде ништо оди ќе најде.
тој ќе најде едно единствено, твоеи ќе најде не така.
а светот ќе најде единствено вистинскои ќе најде две и една и една.
ако ја најде првата.
ако ја најде втората,она…некое друго вистинскои и една и една и една и една…без која нема ни да ја најде својата и една и она.
додека ја чека втората.
а светот и светот
тој ќе најде едно единствено единствено единствено -ииии ќе најде едно единствено единствено,што нема ни да ја најде својата ииикако 
ини не ќе најде ништо одиииго.
некое вистинскоИ не ќе најде ни нај старои не ќе најде ни пак ќе може.
низ целиот свет.
а светот нема ни една ни една средба одиини нема да најде ништо одништо.
некое вистинсконишто.
што е невидливо.
аиако ја најде својата иииина сите твои очи.
што ќе најде иништо ќе најде на сите твои очи.
што нема да најде ништо одинеќе најде.
кога ја најде својата иииниз врвот.непознатниз сите твои очи
и една ии една ии една.
како неод кога на врвот ќе не довде непознат непознат…додека ја најде својата 
како 
од
каде непознат да развива со и и тоа на врвот и не разделбатасамо од врвот туку од врвот од врвот на врвот појас и низга непознат од врвот на тој врв со и не познат туку непознат од врвот на врвот низга од врвот од врвот на врвот појас заднината како својник како од врвот на врвот на врвот од поместена и да не позната од врвот на врвот на замок и како низга од врвот на врвот со под врвот на предградието и додека и  во и и на е како нешто меѓу и она само на врвот на додека  има ко разговор од врвот   и или справи јас и да ја иземи  ирижал и да и
како своето и низга со под до на што непознат и на од  и  за  кој кој 
што не  е  занесени со жал на на жал што додека би си ра го гледа за овде туку со


===== CHECKPOINT 017 EX # 003 K 50 P 0.9 =====

Се разденив дома во четири катна куќиче, спроти мојата улица.Се разденив во четири катна куќиче спроти мојата улица.Се разденив во четири катна куќиче спроти мојата улица.Беше тоа, пак, есента ми се измени есента.
И јас се разденив во две катни куќиче спроти мојата улица, спроти мојата улица.Пивнав пак дома во четири катни куќиче спроти мојата улица.Беше тоа, пак, есента
и есента ме фати горе и како да седам дома, како да седам сам со себе, не забележувам никого.Беше тоа, спроти мојата улица.Беше тоа, пак, есента, есента и есента, како да седам сам, полека, полека и полека, полека и полека, полека. Ништо не забележував во мојата улица, освен еден мал, мал кат.
Беше тоа, пак, зеленилото спроти мојата улица, спроти мојата улица.Беше тоа. Ништо. Сега не забележа никој. Течеше неподвижно, се спремаше дека ќе му треба уште еден кат за да влезе во мојата куќичка, некаде на крај. Ништо.Од тогаш до денесСе разденив во четири катни куќиче спроти мојата улица.Венчавката за себе иОд кога знам за себесе уште не сфатив декаОд времето когаСе разденив и како полека да ме заплиснува сонцето, полека и несетено полека.Беше тоа есен, есента божилото, есента, есента, есента.Ноќта се зафатив, полека и несетено.
наеднаш сфатив декаОд тогашСе разденив во четири катни куќиче спроти мојата улица, спроти мојата улица, спроти мојата улица.Беше тоа есента и есента, како прв пат да седам сам со себе.нешто, што може да се забележи во моите куќиче спроти мојата улица, се сетив дека на мојот дом му треба една мала станица.Беше тоа мајска ноќ.Денот се зафатив со две катни куќиче спроти мојата улица, спроти мојот дом, некаде во четири катни куќиче спроти мојата улица. Сега кога полека ја здогледав таа пуста куќичка, како некој да ме гледа мене.Се сетив на неа.Тогаш сфатив дека
се сетив и таа се сети дека полека ми излегува од мене.
и не се сетив на неа, таа сосема бледуркаше.Од тие ноќи, есента и есента,
тој ме заплисна во паркот. Ништо друго. Ништо друго не беше важно.
Мислејќи дека сè е смирено и мирно. Но понекогаш се сетив и наСега во моите катни куќиче спроти мене ме донесе дома.Ме повикааТој ме пречека дома, за да можам полека и да седам сам со себе, да не отидам дома, да не седам дома.Таа ноќ ме повикаСе за да влезам во неговата куќа и да седам сам.Беше тоа октомвриска ноќ и есента,
и не се сетив наГи сфативОд тој ден.Но есента не се сетив наСе откинав.Ме повикаТој ме повика, ме повика.Беше тоа време и тој не се сетив наСе откина од куќата, зашто таа вечер замина сам со себе.Тогаш ме повика.Тогаш му пријдов, ја препознав неговата пријателица во близина на дворот, се откина од масата.Тогаш му се забранивме да оди сам со мене во паркот и остана да се напиеме.Тогаш се изменив сам.Тогаш, на улиците пријатели ме донесоа во едно мирно детство.Ноќ се откинав сам, се откинав сам со неа сам сам со себе, полека и полека како од пијаница, полека и смирено се откинавме и полека и полека полека станав.Тогаш увидов декаСе откина од масата, ја искинав вратата, му ги облече моите зеници и му се откинав гранката во него и замина да се причестиме.Тогаш сфатив декаСтанав сам сам со себе, полека но незадржлив во зелената куќичка.Тогаш сфатив декаСедам сам, но декаСе враќам во својата мала улица.Тогаш ја здогледав неговата улица и почнаа да ме гледаат, полека и полека.Тогаш сфатив декаСедам сам со неа.Но есента, есента, кога сфатив декаСедам сам со мене во мојот двор,Шем во мојата улица, јас како сам со себе.Но есента, ноќта, на улица, сред моето мирно гнездо.Тогаш почувствував дека сум си одам сам со моите.Но есента, когав сам,Се најдов сам со неа, сам и полека, полека и неподвижно и смирено.Тогаш заспав сам во неа.Додека плаев сам во оваа улица, не најдов на земја.Беше тоа.Беше мирно.Тогаш најдов. Кој,Иако доаѓам сам со него, спиеше така во мене даваш.


===== CHECKPOINT 017 EX # 004 K 50 P 0.9 =====

aСе чувствувам како дете кога ме видевте дека можам сам.Тој ден кога се влеваше во мене како да беше сам и сам се откинав и од срце мое со целото тело стоеше и од мака се гушнав.Само еден миг ме фати и полека го поткрена.И тогаш како да влезеше во мене неподвижно почнаа да ми ја пикаат неговата рака.И не можам да ја препознам својата болка,а
се плашев декаа сум сам сам со него,јас не можам ништо да сторам додека тој сам не се сруши,а сум сам со него.И како да се фрлам во светот на она што ни се случи,а тоа декавкако да се влеваше во мене и како да се спушташе кон мене и како да се топеше и исчезнуваше од моето тело
и неброени ликчиња се извишуваа и заѕвонуваа како ѕвезди кон небото,а гласот на тоа декаа сум сам е зборот на мојот глас декаа сум сам со себеси,а сум сам со себе и дека ништо нема да сторам додека ме
и не ја здогледав својата болка.Тој глас на тоа ме поткрена како молња, полека но несетено ме поткрена кон мене и од мака ме исфрли од себе.Едната средба со мојот ум ја почувствував како огромна бучава,а ме поткрена и ме исфрли повисоко во висината,
и како полека да се смирив,
и веднаш увидов дека можам сам да ја кренам својата тежина.
како да се изморив и се потонав во воздухот како пеперуга што ме опијанува
и од него се извишував,а ме исфрли од себе.
и така јас со огромна радост ги фрлам моите стапки како пеперуга на моето срце и понатаму се кренав и како
одден сон да станам патник меѓу
и со огромна болка се извишував и се заканував.Мислејќи декаа ме исфрли од себе,а телото мое пак се стоеше во мене.Беше како да се кренам и како да се кренам во воздухот,
и од тој сон ми се сруши како ѕвезден балон на својот мир,а телото мое се топеше и како да се креваше така,
како да се борам за своето тело и да стигнам на повисоко од своето и да се кренам во неговите желби.
како да се кренав и како да се кренав и како да се кренам пак така.
и така ме созеде и почнаа да ме мамат моите желби.Но еве јас сфатив декато беше вистинско дно,
и како да се кренам така со огромна болка,а телото мое остана во воздухот да лебдее.Пријателе мој, зар не?
И јас се борам како пијанки,а јас како негова болка се чувствувам.Имам пари, ни крв нема да трошам ни како капки крв, ни вода, ни воздух ни пари.Имам пријатели, мое име немаме.Тие ми се пријатели сите вас, сите ние треба да ме сакате,а јас сум само еден мој пријател и се враќам во својот дом во којсе запознав соа иод тогаш не можам сам со нив да ја скријам својата болка.Тие само еден миг ми се срушија,а телото ми се сруши и остана во својот град,
овде не можам ништо да сторам ни за себе.Мојата болка не можам да ја скријам, зашто јас ќе ја скријам.Мојата болка не може ништо друго освен тоа деката е моја вина.Ги губама луѓето од секаков облик,со сите свои маки,без лупи,од сите премрегања,и кој ли сака да ми ги донесета моја судбина,ааааја фрлам во градите и не можам ништо да сторам,аиио ништо нема да сторам.Мојата болка може ништо да ја скријам,ата
од нив нема ништо.Затоасрастадок за,аааталек заата сум сам во моето срце и не можам ни чекор напредувам ни со тие маки да стигнам.Некое ce немам ни цел
иа ни со никого.Светот е мој пријатели.А тоа ми е важно мој пријатели,
иааА јасА
изарни.Имам пријатели,ниако оваа ме фати.Но ме осудив дааа да седам нешто,.
нивнив сè уште не ми давашем ништо.Сегарасв и ништо немам ни што е ни важно ниш м,.Пријателе


===== CHECKPOINT 017 EX # 005 K 50 P 0.9 =====

:Пријателе мој, со сите твои зборови,
Водата ми е
Ноќта. Тече да проструи,
Ноќта ги слушам сите твои зборови.Светлото да се разведрува,
додека
што не гo препознав

што не ги слушнав сите твои зборови.Водата е
Водата
сите мои
како да ми се чинење
жалки
ни
што не се топам во
што не ги разбирам,туку само ги разбирам.Како сето тоа да ми го даваше твојот живот,Пив во моите очи
и како сето тоа да го доживував?
Пив во твојата прегратка
и тоа како сон да ме донесе во твојот живот.Од твојата крв проструи нивната агонија.
Светот е едно огромно тело
што ги прекрива сите надежи.
а тоа се тие што ме јат,
од тие темни соништа што ја облевале оваа земја,Сите тие темни и темни соништа што ги прелевале.
низ градските порти на твојот град
кога ме пречека твојата жена
низ ледени очи,Светлото
што заѕвонува од твојата рака.Во моите очи ја почувствував оваа невидена убавина
и ја почувствував и ја почувствував љубовта на оваа земја.Од нив израснав како во
и останав како во
и таа иста мајка,Од тие темни соништа како во една светлосна визија
пружам,
што ме понесе,А тој ме понесе,Дувајте и светлите,
пружи ми.
Сликаа
што ме понесе и ме понесе,Дувајте и
што ме понесе,
низ градските порти
што ме
што ме понесе,

што ми донесе,
како од
кога и таа ме понесе.
пружи ми ги последните желби и ме понесе,
и остана во еден глас и ме понесе.
помеѓу нив се последните сили.
пружи ми го донесе својот живот.
што ме понесе и не се измени ни со прерошено срце,
почувствував дека во оваа земја нема никој од нас,и дека е сам,
ништо болен од смрт,и дека ништо нема ни во сонот нити во својот град.
Беше сам со една мисла непозната и недонесена,
наградена на една судба.
ако не е сам, може сè да донесе во својот град и
што си сака.
можеби сам ќе може сам да го успие животот.
ништо нема, а само еден поглед да може сам да се раздели.А ти, сине мој, со сите свои желби, со сите твои соништа, со сите твои надежи и соништа, со сите твои соништа, со сите твои мисли, со сите твои надежи, со сите твои твои Времиња, со сите твои надежи и со сите твои копнежи.Водата e секогаш верна на твојот живот и секогаш се развива.
Во твојата судба да ја понесеш твојата рака,Светот е еден од најубавите, со сите твои надежи и со сите твои копнежи и желби.
Во твојата судба да ја понесеш, да ја понесеш,
од сите твои премрежја,Од сите твои соништа да се проширува,
и да ја понесеш,
почувствуваш својата небиднина
од сите твои копнежи,
и во сите твои болосани раце да ја понесеш,Во твојата судба, и во твојата судба да ја понесеш,Зар лежиш таа судба, и да ја понесеш,
и ако некогаш не го понесешВодата, низ сиот свој живот да ја понесеш, да ја понесеш,
и да ја понесеш со себе,
аТаа е иста како твојата, твојата судба, зашто ти си се изменила, но само со тоа да бидеш верна наОдарот,
и да не ја понесеш својата судба.
Едната судба е единствена, и тоа како таква.Едната судба е само судба, една судба.
и заА ти, таа судба.
Само ти ќе бидеш судба,
аТвоите надежи – ти ќе ја спасиш твојата судба.Светот што ти го дава твојата судба, да бидеш судба.
Во твојата судба,
што ја носи, твојот дом да е судба. твојата судба е судба.
и таа судба, ти не само што ја понесеш, таа судба те понесе, ја понесе,
тој те заборави.Таа судба,
и ќе ја понесе твојата судба.Понекогаш ќе ја понесе.
а твојата судба
како во твојата судба, таква судба,
што може единствено да ја понесеш и те осуди.
Едната да ја понесеш судба.Приј


===== CHECKPOINT 017 EX # 001 K 50 P 0.95 =====

Седам дома сам сам за себе, полека за дома. Стршено се спуштам сам во леглото спроти паркот спроти моите соништа.Сонцето се отвора кога започнува раздвижено и смирувачки време, кога сонцето се буди под своите крошни.Водата е светлосна и светлобела,но небото не може да ги заборави сите бои.
Низ целиот воздух ми светат капки на ковано железо.Сонцето се отвора,но небото е сино,
ме зрачи.И во мене
ме шири сила.А светот е
имен и непознат.
Светот е како цвет од трња.
Низ воздухот се прекршуваат бранови на бои и гранката на светот мирува.Иднината се отвора кога започнува раздвижено и смирувачки време.Иднината е светлосна и светлосна.Допирот на светот се отвора кога започнува раздвижено и смирувачки време.Допирот на светот се отвора кога започнува раздвижено и смирувачка ноќ.
Македонија е мала земја и мала и мала,но сите очи ја гледаат,но очите се слепи.
Само тишината што го прекрива сонцето се отвора кога ќе се смири Сонцето над целиот свет.
Ги гледа и го гледа.
Верувај ми, чекај ме,Таа земја е мала и мала,но со огромна жал е во воздухот.

Тишина,
а ти ја пиеш.Нема некоја скриена игра,туку една жолта одаја.Само убавината се отвора кога се крева високо, полека и смирено,
и сонцето се отвора.Иднината е мала,низ целиот свет се отвора во мракот на времето.
Светот е мал,но може да се заборави во тишината.
Само сонцето не може да се заборави кога почнува раздвижено и смирувачки.Иднината се отвора кога сето тоа го обвива,и таа птица го открива својот иден дом.
Ѕвонува и за миг си ожедне и си се крева како крило
и го открива својот иден дом.Само љубовта останува во воздухот
и тоа е сè така.
Сами сме отворени.
Иднината е мала,само љубовта нема смисла.
Црноцрвениот лик се проширува насекаде.
Во тој моментНоќта на зборот
можеби не го откриваТој ден е краток,тој ден,Иднината е во градот
и не се раѓа.
Водата е во воздухот,додека таа се врти кон небото таа е во воздухот.
Возот може да се сети единствено на едно невидливо невидливо катче.
Таа ноќ во ноќта,
понесенноќ се среќава во леглото на градот
и го открива светот на светот.
Крвта го открива воздухот и на небото.Иднината е мала,твојата средба на светот се отвора во вселената.
Само таа средба е мала,ширена,разделбата се протега и се развива.
Затоа оваа ноќ
Водата се отвара во вселената.
Крвта станува светлосна,темно разбрана.
и сонцето се гаси,а телото е чисто и неподвижно.Ако ништо друго не го забележува,ако не го откриеш местото,низ целото тело стои неподвижно.
Таа ноќ е жолта,зошто сонцето се раѓа во вселената.Денот е мал,а сонцето уште подалеку од нас,можеби ни ја открива својата единствена жива и незадржлива светлина.Мислејќи дека е жолта пеперуга,
и не може никој никого да го скрие тој глас,
МислејќиТаа ноќ,Мојата ноќ е жолта пеперуга,а Земјата е црна,низ целото тело останува во светот на птиците и таму ја открива својата вистинска,помеѓу телото е жолта пеперуга.
Мислејќи дека во вселената ќе ме снема,Ноќта на зборот
се отвора.
Возот се врти кон небото,
и на светот се проширува неговата светлина,зошто оваа ноќ, кога се раѓа,
ме открие и она штоОдбрана е непозната,а во ноќта е црна пеперуга,и од неа се отвора
пругата,Сниз мостови и црвени пеперуга.
Денот е празен,зашто таа ноќ е бела,можеби и невидлива.
Возот е жолта пеперуга,поделбатачна, зар е светлосна и тоа ќе се повторува.
Ѕводата е жолта пеперуга,кога во воздухот се раѓа и ќе ја заборави својата историја.
Возот,
Низ целиот свет се раскорпува,
изграденажува,
што е,да не може никој да го раздели?
Низ
жал прекрасен е жолта пеперуга,можеби есента и во ноќните небо
тој ден ќе донесе,зашто Сонцето останува во воздухот,по него е во воздухот.
Седам сам во своето гнездоНоќта во својата прегратка кружи тече од најсинското на небото.
Мисле
Пука на светот е жолта пеперугалија,со


===== CHECKPOINT 017 EX # 002 K 50 P 0.95 =====

Од тој тек море од темни катрени нарасна оган на темни катрени.Само еден ден
донесез
па и
и на сите нас ни се виде како
и не се измени ни со црни катрени
и во еден миг да не израсне од едно друго дрво.
и никој не се измени ни со црни катрени се измени ни со црни катрени на сите ни се виде дека животот го гушнал од место на место.По една година,
и кога почнаа попаѓемните ноќи да лебдат и чакаат по сите боски,
и не му остана ништо.Co тие сончеви ноќи се извишуваат.
и од сите страни сончеви катрени на сите нив
и по цели ноќи и ноќи го чуја гласот на
и се извишуваат.Од тој ден до врвот на катрените и
и со последните зборови го извишуваат гласот на
и како шумови на небото,
и кога одеднаш се слеа од врвот на катрените со црни катрени,
и како своевидна пеперуга на сонце и пламен.„Можеби некој ќе ги чуе тие зборови?Светот е мал и незаситна маглива судбина.
се измени и од него се измени и од него се опијани сите дилеми.
и кој ќе ги чуе
и мисли на нив?
и сите тие исти катрени од
е сега како да стојат и стојат од врвот на катрените,и како во нив да стојат сите тие бои на животот.Само еден ден-непозната пеперуга на сите нив
и кога по цели ноќи играа со темни катрени,
и во сите нив ги бришеа сите ѕвездени катрени на сите нив,
и не им се измени ни со црни катрени на нивните мисли.Само еден ден-само еден ден-почиста небиднина на сите нив
и со своите мисли и соништа им се извишува на сите што се откина од нив
и не им се измени ни со црни катрени на сите нив.Но еве ќе бидеш во вселената.
и ќе бидеш на светот,
и секој што ќе влезе во Сонцето,тој ќе ти биде бескрајно непознат.
и не ќе влезеш во него,туку ќе бидеш сам во рајот.Сè е мирно,
а сонцето ти останува твое.
и тоа е судбина,тој не е некој птица -тој птица со својот погреб ќе те спаси.
сестрог што ти е недостапен,туку секогаш ќе те опијани.„Тогаш на сите поети -почиста тежина на
и кога ќе те фати и кога ти е закопан со крилја и крилја –
и кога ти ќе ја открие својата смисла -на сите те гледа како птица.И тогаш се будиш сам,без име,и ти и твојот погреб ќе ти биде закопан.
Пo ноќта – кога ќе те снема,со очи врзани рака – таа птица со своите пилиња.
и сега – ти и тогаш ќе бидеш на својот пат -и во тој твој живот – ти ќе бидеш сам во вселената – ти ќе бидеш сам во рајот,а твојот тек ќе го спасиш?Не е ли тоа онаа игра на бои?
пружиш по четири катрени,со очи врзани на својата бучава
ако ги откриеш своите темни катрени на своите крила да ги чуеш нивните бели катрени на нивните крошни?Иако јас не забележав дека на едниот катрени на кои личат старите катрени на своите крила – ќе бидеш сам во рајот,туку ќе бидеш сам во рајот,да бидеш сам во рајот,колку ти се чини животот тежок?И јас ќе седам сам во овој земен век – ти ќе ги слушам тие црни катрени
како
и на сите други им отвораш нови кошрении на тие катрени.Од тие катрени се разлива оваа игра на бои.
Во нив е нивната светлина,додека твојата светлина сосема разлистува од едниот агол на нивниот свет,и нема боски.
и тогаш си во рајот,уште додека ти нема цел живот?Пријателе, ти ќе бидеш сам во рајот,а тој и таму во рајот,ќе се врати во рајот.Во рајот ќе може да бидеш сам во рајот,а ти ќе бидеш сам во рајот во рајот.
Мислејќи
и низ таа агонија – ќе бидеш сам во рајот. Сега”ако ти ќе бидеш сам во рајот – ти ќе бидеш сам во рајот.
И ќе бидеш сам во рајот? Сега ќе ја чуеш својата убавина”
и ќе бидеш во рајот во рајот – ти ќе бидеш сам во рајот,каде,а тој во рајот во рајот.
и ќе бидеш сам во рајот во рајот каде ќе те фати ќе се бори и ќе бидеш сам во рајот,а ти и јас во градот ќе се откина во рајот во вселената и ќе седам – ќе бидеш во рајот таму ќе те усмев во рајот во рајот,со
и ти


===== CHECKPOINT 017 EX # 003 K 50 P 0.95 =====

e eзерото на светот. e сон и е сон за сите твои зборови.” тишината 
” скриена
вре… -“Се невид….
Низ

се сонот
жал

в низ
жал во си памети

и
Ишжал и
поведиТој
е
Пријувајне
и
Само 
пружи дете.
„Ив сонува од
и до ден од внене
но
незазе при
и какоте
и од мајка си ја откина
и од сонот
го
од
низжал.
жал и
направикакои од животот на
и од
и скрот и
надопренсобира.
жал
и не се раздели од
низгаснат
и се извиши од
од
жал низ зеленилото
се измени и попетна од
и во
и од заборав
изгаснебивнебиши од
но
и од небиднината на
ожаллива
и
прекужаллива.
Од сето тоа
наведив
пружи песна.Сон и
само
и од
жал
инадокри од
жал облик на мака
и не се разлеваше
ме.И не се измени ни со гласот на
неизбенизградно
и
жал и несетено.Но еден ден
и се откина од
сонаболен од мака-
донесе сам понесени заплисна од
одбеди
и до
и остана во воздухот како насамоводата
и нанизедова
од небиднината.
тој
извесе откина од мака
и најчистанадраководна од сите
и со огромна радост додека и не исфрли од и не прежал да ни се  откина од себеси 
да допреживи средба
што од
од себе насет.
пружи по него 
да жал на сите 
од светот.

Непознатжал, Непознат.Тој искажал Занавиеа
и можебиго развишига
и од нешто дослепо
ноќ непознатод и на нешто додека низурка во или дослепонесен како сосебе допренна разносно доисчезна да виде и се направи  низедов и на колку непознат со нешто со меѓуразбунува и с како надмин низ низ непознат над низкри со непознат на нешто за само преку со на до кога за сонувам со никаде до го со смисла со ко од до непознат на го за над непознат и на како преку но со со до познат го не ништо жал како низ до с низ за што  ствараа за на што  го до и со посвоето со  што  што донесе со понесе како пови и со со нешто со и  насет го и на и со  добира со што надезни  низ пови и како сле го како  и сле со како с  назмо со со  не допреи и     со


===== CHECKPOINT 017 EX # 004 K 50 P 0.95 =====

Во мене задржав сè она штоВо моите рани дни ме понесе и во тој пламена бучава и добрина го преобликуваше моето тело.Но,Во мене задржа сè она штоТелото ми го донесе и ме израсна со огромна добрина,
Сите те слушнав како некој да ми покажува дека сите те знае мене.
Затоа кога ги разделивме и кога се смириОд небиднината ги слушамОд небиднината се плашам,Не сум во тело
Само твојот свет се отвора
Врелите летни ноќи ме води.
Станав сам во својата темна и непозната ноќ,
Блеснува и ги бара моите
и ги собира своите желби и грижи.
А заСедам сам во своето гнездо и само јас знам во
и пред мене тече крв,а душата и телото ме препознаваа во
одбрана.
Понекогаш си го замислував својот иден дом,Во името наБлеснува од заборав и
како сам во себеси
ноќ ме прегрнува,излези сам во своето гнездо и ја
и ги откриваОд непознати,Седам сам во своето гнездо,
тој во своето гнездо,
и не можам ништо да сторам.
Затоа кога се извинувам,
заСедам сам во своето гнездо,
меѓу нас двајцата да ја чувствувам.Затоа знам декаСè уште го сака моето срце,Понекогаш се будам сам и сам во своето гнездо.Можеби и тоа е тоа,
и не можам да се најдам сам,
и нема ни чекор напред.
Во своите рани зори се будам сам,
наеднаш почувствував дека мојата единствена вина и болка ме издаваат
и ме поткрепи.
Но,Таа е мала и безимена,
и се чувствувам сам во своето гнездо во своето гнездо.Во своето гнездо
Седам сам во своето гнездо,низ целото моето пристаниште,низ целото езеро.
Дрвото на моето гнездо е
и едно од најчиста и најчиста мрака,
Мислејќи ме декаТаа е жолта пеперуга.Сонцето на светот е растурено,
и не е повисоко од нас
Мислејќи дека јас можам и дека ја љубам,
и не знам како да сторам ништо.
Пo лицето на моите разделени пријатели,Таа ме повика: -Аха, даa: -Јас не сум онаа птица која може така да лета,Таа нема никого во мене.Сонцето на моето детство се бори за моето легло,Таа ми даваше сила и ме пушташе сам,Таа есенска пеперуга ме тераше да станам сам,Зар не можам,да стигнам сам,Се’ уште не можам да седам сам,Таа есенска пеперуга,
и не можам ни чекор напред да се најдам во своето гнездо. –
Само еден мал џагор во моето гнездо и не можам да седам сам,
Ти не ме сака,
низ моето разбирање на светот ми е неделотворен
и ништо нема ни да сторам.
Мислејќи декаНоќ на светот е неподвижно патување,
и само еден чекор напред, се најдов сам, во своето гнездо на
искавање,И не можам. Само еден мал рака во моето гнездо,
низ двете
низ сите други да ги разделиме и не можам да седам во своето гнездо на своето гнездо.Само еден мал рака во моето гнездо
и само еден мал рака на моето детство, кој го дели моето детство,Од небиднината ме гледа и ни го покажува. -Сè е на моето легло, не можам да седам подалеку од мене.Имам пријатели,и ако ја доживував оваа пеперуга,И не можам ништо друго освен да седам дома. Но,Тој може да замине. Но неговата единствена верна средба, тој млад дама во моето гнездо,Во мене непознат
излези сам,
и кога се врати, ни ја повторува истата
и не може да седам сам, ни чекор понатаму.Мојата среќа остана во моето гнездо и да не се раздели,
низ сите други пријатели, сите блиски луѓе, јас се враќам сам.
Седам сам,
и секој ден го губам во своето гнездо.
Ѕвонец се губам од умирање,
Но тој е заробен и непознат што не можам да станам сам.
ЗатоаМојата среќа во мене да ја памети.
Само треба да ја памети својата жал,А тој мал удар и понатаму не го фати. Само НоИмам пријатели,Лични,
Но тоа дете нема никого.
Понекогаш во моето гнездо
И ќе се борам да ме чека,
иПследов декаВрелите убави ја губат оваа мала битка,И нема никого да ме сака.Денот на моето пријатели!Мојата среќа чека да ги знаеНо и сите да ме сака,Не


===== CHECKPOINT 017 EX # 005 K 50 P 0.95 =====

Седам во еден од центрите на градот даСедам во еден од центрите на градот.Тој денА тој денВо близина на мене се собира зеленилото.Ноќта спроти нас се отвара зелената мала мала улица
на едно утро кога
сите одеднаш исчезнуваат во воздухот.Долго ја забележав убавината на моите очи,но еве пред тоа станав,кога ја здогледав,преку мене бегаше и кога пријдев како дете ме фати магла.Тогаш јас не разбирам,можеби да не се будам навечер и навечер,можеби ќе стигнам навечер,и јас ќе влезам пак.Имам некоја невидлива грутка жал но знам дека сето тоа може да се смири.И знам дека оваа мала улица е мала и темна но штом ќе ме скрие и ќе се смири,Станав од некаква невидлива несреќа заА некој од центрите на градот да ме чуе и да ми донесе некаква смисла.Мислев декаА ќе ме понесе,ноА кога ја забележав мојата мала улица забележав дека сето тоа е некој непознат човек,нешто свет.Понекогаш не сфатив каде доаѓам,туку не почувствував дека е тоа некаде,можеби тоа е некој непознат човек на моето лице,и не можам да сторам ништо.Од тој град се преселив во едно мирно и мирно гратче на едно мирно катче во едно мирно и мирно место.Од едно мирно, мирно и мирно катче доаѓам,од едно мирно, мирно и мирно катче и во едно мирно детство и во едно мирно место на боиште ме донесе мојата мала станица-куќа,од кадеБучавата од градот стана едно мирно и мирно катче,и кога се најдов во едно мирно и мирно детство ме донесе дома во еден мал,раса ме напика една лесна сликовница,нешто што не можев да си ги замислам ни моите,А се чувствувам бескрајно спокоен во моето мирно детство.Таа мала куќичка ми беше мала,ужасна,и толку многу мила,тој мој мал лик кој се протегаше низ паркот и во паркот се откриваше и пристигаше до крај на паркот и до мојот град.Едната Светска Светска година мојата единствена земја на тој ден,се прошири со уште повисоко ниво.Но еве мојата станица е непозната земја,заштоА остана во моето мирно детство.Таа е мала мала,можеби мала но мала,само мала,и толку мала,една мала,поточна земја.Едната мала република на тој ден,па дури и мала република на тој ден,што е уште побогата од втората Светска.Таа мала република,когаА ќе ја открие својата смисла,А се спушта на земја.Но есента таа мала република,само мала и неуморната,иако многу мала,прикриена од гранката на тој ден,се шири,можеби уште потемна и од првата Светска година,тој прекрасен град на боиштата и на неговите радости,како и целиот свет.Таа мала република на светот,што може многу подалеку од светот на којБчудовидната земја е мала,и го гледа моето детство и се бори за својот краток век.Како е сон,А ја знае таа мала земја,иако е мала,можеби мала,или мала земја,и таму долетува до крај на светот,ако може и подалеку од него,кога сите ние не се боиме,а кога ќе станам нејзин маж и жена,и когаА ќе ми затрепери,когаА тој сон станува само сон и ја покажува твојата убавина,Бчудовидната република,Седам во едно мирно мирно катче,со сиот свет што го носиш,А тој сон се шири,А тој сон не го гледам ни далеку,а есента е во своето мирно детство.Таа мала земја е мала,а јас сум мал,и ништо нема да може ни со време да се разделиме и со него да се разделиме,зоштоА е мала,ништо не се повторува,туку само еден ден ќе се раздени како што се шири со сите бои.Тогаш се враќам сам во едно мирно катче на еден стар, светол град,когаА тој сон не се повторува така.Таа мала,можеби мала,но навечер ја доживував како некој прекрасен прекрасен тек на светот, иСам,додека јас се враќам сам во едно мирно катче,кога имавме еден мал, непознат.Но есента,но есента, играа дома во едно мирно катче.Тогаш кога се запознав со пријатели,Бучавата исчезна, се враќам сам во едно мирно гнездо и не сфатив сам дома,Крвта ми стана мала, одвај навечер и остана во едно мирно катче далеку далеку во иднината,иако таа ноќ.Јас неЦминав рака,кога забележав дека ти ебам да седам и отпатв некаде и не ми стана,па телото да го чум.Ги најдов скриена,зашто не можам да влезам нешто што и неМ да можамш и сфатив декас да отидам некаде некаде, колку што е мала.Но не забележав ништо,


===== CHECKPOINT 017 EX # 001 K 50 P 0.98 =====

Од Земјата задржа мелем кој бликаше како ѕвезден балон од стоење на месечината.Врелите детски игри понекогаш, понекогаш, понекогаш, може да ве заслепат,
преку ден и ноќ,зашто е така.Водата доаѓа само час и многу краток.И никој ништо не е така далечен од Земјата,само полека и јасно
но допирајќи се со сонце се спушта надолу,кога ќе се најде по него некој далечен ветар,
и таа црвена магла силно страшен ветар,го гори и го гаси.Затоа јас во овој час се враќам во мојот дом,во овој град.Пламенот се крева насекаде и на крај на патот се спушта во градот,низ цел свет,од целиот свет,па таму и во градот,кован спроти него.Околу мене како да се крева и на крај пропаѓа во воздухот и во вселената,од светот на луѓето и луѓето.Затоа додека се спуштам од мојот дом,на масата гласно ми довикна:Елате, детево, нека се вразуми твојата рака,кој сака нека ти служи, нека ме заборави и нека ме смири.Само со еден допир ќе може јас да влезам во градот,без да влезам во него.Ги замислував луѓето како на црвени сачмисани капки гледаат кон нас,но ништо не забележував.Врелите детски игри за луѓето ме заплиснаа,но ништо не забележав.Седам така низ воздухот само навечер и не забележувам никого и ништо освен тие црвени сачмисани капки.Ќе ме снема и утредента кога ќе станам од мојот дом,ќе се борам и ќе се борам и ќе ги слушам тие бели сачмисани капки и мисли,ако пак ми се чинење или лажење.Можеби ќе те снема,но ништо нема од она светлородно умирање.Ќе те снема и навечер кога ќе забележиш дека сето тоа нема ништо.Ќе се борам и ноќта кога ќе се кренам од својот дом,Таа сива магла ја гуши својата црна вина и телото мое ќе го опијанам и ќе го развеселам за една средба.Возот се врти полека кон мене,а јас сум во еден глас,а јас седам сам во паркот и не забележувам никого.Понекогаш ги слушам луѓето како светкаат и лебдат,но навечер ме заплискуваат и ми стојат на земја.Седам сам во паркот да стигнам сам со себеси,само навечер седам сам со себеси,и не забележувам никого дека се забележувам сам,иако некогаш се враќам сам на себеси,само навечер се кренам сам со себеси,И не забележувам никого,И не забележувам никого.Можеби еден прекрасен ден и ноќ кога ќе се најдам сам во својата темна одаја ме осуди,и не забележувам никого,можеби освен себе.Седам сам,и не забележувам никого.Но обично тој е сам со себе и не забележувам никого во моите очи,тој не забележува никого.Нека ми се обвие со рака,можеби некој странец,или тоа ќе ми донесе ново чувство на животот,И не забележувам никого,и не забележувам никого додека не ја сретнам својата темна одаја.Само едно име што го љубам ме потсеќа на мене,И не забележувам никого освенИ не забележувам никого,туку само тој сам со мене седи.Но когаи ќе влезам сам во својата темна одаја,Само едно име што го нема оставено да се исправи сам во својата темна одаја,И не забележувам никого освен мене.Ги забележувам сите мои пријатели,иииии го давам нивното име.Седам сам во својата темна одаја,ииниз полека стојат,ина масата гледаат сите мој осамен лик.Пријателе,пошто,иОд целиот свет,иие од сите други светлини,иие ли?Нека се биде сам во своето гнездо,иСедам сам со својот ум,бидам сам,иОн е само еден разнобоен лик,оден,заштоТој е прекрасен лик што ги милуваииИ на сите други.Денесе мал,иИако е сам,тој е во својата темна одаја,.Само еден стих го љубам:
Беше сам и сам,иИ различен сум сам низ својата одаја.Таа жарлива,аИ на сите други
иииМојата улица е моето вистинско име.Ти само се чувствувам сам,без своите пријатели, тој е во својата темна одаја,иМакедонија ме поврзува со телото,Рзвој мој,иИ се чувствувам млад!НекаИ секој ден го слушам.Затоа е во мојата темна одаја,сврлив глас,ИИМ станува не


===== CHECKPOINT 017 EX # 002 K 50 P 0.98 =====

Од својот лик ги прелеа зениците на светот и ме осуди на заборав.
Носена од премор,
нанемена,неупатна,невена и нестварна,
навива и жална,
и од крв и оган на
пружено од најчиста и жедна мајка израснано и измиено,
и остана во своето детство, отпатувај со радост в небеса и животот ќe ти го спаси животот.
И остана во своето детство сам, сам – сам – сам, сам – сам, сам – сам – сам, сам – сам – сам, сам, сам, сам – сам.
Верувај и воТагата ме осуди на заборав.
И остана во твојот свет сам, сам, сам – сам, сам – сам, сам, сам – сам, сам – сам, сам.
Од својот лик ми го спаси животот.
Тажно ми е како
ако некој се раѓа себе сам, сам, сам – сам? Кој е твојот погреб – сам – сам, сам, сам – сам.Само јас се борам – сам, сам – сам – сам, сам – сам.Me сум сам – сам – сам, сам – сам, сам – сам, сам – сам, сам – сам…Тажно еНосена од својата широка прашинка, мала, невидлива рака, осамена,
една и единствена – сам”
нестварна.
Сам, сам”Ти си – сам, сам”
Сликав, сам”
Само јас, сам”.Јас – сам, сам”Ти”Во својата мака, сам јас”
Бурата”
седам сам”
како
и седам сам”
што сам ти е мака – сам, сам””преку тоа”.Само јас сум сам”
Во својата макаОд својот лик се враќам сам, сам сум сам, сам”Тажно – сам”Сам”зошто си сам”
и не можам да станам сам”
низ која само не сум”.Јас сум сам, сам себе.Светот сам”Седам сам”
Сам, сам, сам.Светот сам”
И пак седам сам”
низ сите твои раце
и си
и не ми е мака – сам.Денот сам”
Тажно – сам”
изгрев”
тој”од својата жал се гуши”
можеби сам”
и не знам кој пат да седам сам”
Во своето детство”
од своите очи ја гледа својата болест.Од своите очи се тува и исчезнува.
Само ти се кријa, сам”
ако можам”
И ништо да сторам” зар со ништо нема да ме лиши?
ДодекаНосена од својот лик се дави и
а јас се се чувствувам сам”
и се враќам сам на себеси”
додекаОд својата жалната мајка
и 
а не можам ништо да сторам”
Носена од своите радостисе само”Можеби сам”
низ сите твои раце се уморив”
сите твои раце ги затрвнив”
но нивната мака ме измешува во ноќта.Држи ги раните и ги подигам Носена од својот лик
и не се надминувај 
помеѓу мене нема ни еден пат
и не се 
очинувам
низ сите твои и сите твои и уште од ништо од светот се насетуваат.Само јас сум се заслишувач на “
издржливата заследа”
излези она  каде

како твое”поведи ме “

не “
е “издржлива”
што довде е Високо”.Пријателе! 
Сам, јас во твојата и не се измени ни Разниш довде од ништо.Таа жар ми е да Пријателе”
Пријателе”.
И се покриеш со твојата низнијаи “Пријателе”ш и ме “Носена “патувај”Патувај”и  Пријателе сонувам сам додека “додека”И не  мир јас 
што сум туѓив”ако  можам довде  – не Ми остана” туѓувај со
Пријателе” “додекаИ “Нема направи ме”
на различните” шно за да го раз зло” на 
како “додекаТажно   искрено ства”сдржуваш избира”Ноќта”туку се  расте з   сака”
и ме


===== CHECKPOINT 017 EX # 003 K 50 P 0.98 =====

“Коњот на животот” за ce” ” “”Source” ” ” ” ” “Knock ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  ” ” ” ”  ” ” ” ” ” ”  ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”  ”  ” ” гледалото ” го 
 ” “” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” “” ” ” ” ” ” ” ”  ” ” ” ” ” ”  ”  ” ” ” ”  ” ” ” ”  ” ” ” ” ” ”  ”  ” ” ” ”  “” ” ” ” ” ” песна “”  “M”. Од     ” ” јас од ”  ” ” ” ”  ” ” Сон ” од ” ” ” ” песна ” ”  за ” “. Пријјето “Р” за”” за”З” за” “Др”на на”за”за”за”за” за”песната”за”меѓуза”В”песната” “”за”Се за”за”Сите за”Тишина”Вза”по “Дож бовање” за”Тишина”за”додека за”Светот на”И”за” за”Тудевмеза”Патник” на” за”Од додека за”Туран”за”на за”додека за”нивната за”Само патот” за”Вза “Взанување” на”за”за”Вза” за”за” на”Празник”за” меѓу”кога и”Вена”за”за” за”додека”додека за”Иници”.”за”за”за”од”за”за”за” за”за”за”за” со”за” за”за””во”за”за”за””за”за”за”за” “додека за”Пропатување”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за” за”за”за”за”за” “во”за”за”за”за”за”за”за” “за”””за””за”за”за”за”за””за”за”за”за”за”за”за”за”за”за”за” “””””за”за”за””за”за””””””за””””””””за””за”за”


===== CHECKPOINT 017 EX # 004 K 50 P 0.98 =====

“Одевме во еден од врелите катрени, кога сонцето се извишуваше под мене,
поминав сам.OK oн ме фати вртоглавица и јас се исплашив.Од врвот на ридот здогледав еден мал вишиниден траверг, како да се шири и да поминува во еден ред – дрводелка.Од врвот на ридот ги забележав пукнатините на пожарите.OK oн ме здогледа и веднаш се вивна во езерото.АБРOK се извишуваше некаде околу четири часот.Ноќната пеперуга како да беше
пружилка што бликаше низ езерото.OKoн му притрча кон мене и ми рече: О, мој сине мој, се успие и не можам да влезам.OKoн ме фати в раце и ме исфрли од езерото.И не можам да сторам ништо, тоа е моето око.OKoн ме задржа притрча и јас низ езерото и се спуштав надолу во езерото.Од врвот на планината се извишував полека, полека, полека, но неуморно, полека и неуморно,
и веднаш како некој непознат ветар и глас го довикуваше телото.Она што му се притрча и ме понесе за рака, не ми даваше да влезам во езерото.OKoн ме спаси преку езерото од пожарите.Од врвот на езерото јасно ја повикав својата мака,и пред мене пријде едно огромно дрвоседигредено повисоко од четири ѕвездени катрени, одвај се раздени.Од врвот на планината почнаа да ја прелетуваат пеперугаи како полека илјади стапки од него згаснуваа сите црни шуми и шуми.АБРOKкa почнаа да се топат во езерото и полека но сигурно се спуштаа преку езерото, полека и бавно се спуштаа нагоре, полека и полека но незадржливо на брановите, полека но сигурно кон своето езеро, полека полека и полека како да се спушташе надолу по реката.Од езерото ми струиа четири бранови, полека се преливаа високо до четири метри и полека се судираа со брановите да ги забораваме есента.Од врвот на езерото забележав само две бели птици, и едно чисто срце, полека полека но сигурно повисоко од четири метри, со крупни црни шумови го заплиснуваа езерото.Од врвот на езерото се гледа огромна визија на светот,
меѓу Жоа и Жоал.Денот на дрвото започнуваше, полека но сигурно.Од врвот јасно почнаа да излегува воздух на површината и да исчезнуваат црнилата на езерото,
од дрвото почнаа да светкаат црни дождови и да трепеат.Од врвот на езерото се гледа огромна бела стихија.Од гранките на дрвото под врвот јасно почнаа шумовита летаа птици како да се надлетуваат како црвени дождови.Досадна од брановите на езерото течеше езерото и пожарот се закануваше да го снема езерото.Од врвот на езерото истекуваше едно огромно езеро, полека но сигурно во близина на езерото згасна пожар.Наеднаш, со едното брановидно Езеро во езерото испрскана водата, полека но смирено, со рака му затрепереа бели ветришта донесени од езерото.Како што полека се спуштаа низ езерото, небото се тренирање, полека се повисоко и повисоко од својот тек.И тогаш истекуваше силен ветар низ езерото.Мислејќи дека небото е на пат да го најде, го здогледав нејзиното вистинско тело.Летајќи полека и полека се допливаше кон езерото се стрмоглавуваше и леташе.Се откинав и за миг се слеа во езерото.А патот го пресекоа бели ветришта високи и ладни бранови под кои не го препознав нејзиното тело и не излегував од езерото.Од него почнаа да ми се извишуваат шумовите на брановите, бранови од небото, брановите, птиците
и по него.Пријателе, тоа чудовиште како да се крева од езерото под врвот на езерото каде порасна и се извишува како некој да може да гo допре езерото, полека заглуво од езерото под врвот да отпочне да влезам во езерото, повисоко од сите дилеми и да стигнам дека е тоа повисоко од сите бранови.А со сите сили ја повторувавте истата стихија,
и како што ми се извиваше таа, полека и искрено се слеа по него, полека но полека, полека полека но незадржливо и згаснува.Црнитев, на врвот на езерото – како да се спушта насекаде, полека до недогледв. Само јас. Ништо не се враќам.Тогаш не сфатив дека сè ќе биде. Но по него ќе тргнав.Иако не сум во езерото.А еве тоа тело не можам ни цел ништо да станам.Не знам во тој миг кога е повисоко од езерото, а пред тебе, во близина ме чекав,
низ не разбирам дека му се извишував и да залутамм низ езерото.А, полека да седам дека патот не


===== CHECKPOINT 017 EX # 005 K 50 P 0.98 =====

Бучавото ми го виде здивот и здивот од неговите
тој е во неговите очи. ЗаБучавото е во неговите очи
и неговите очи се разијуваат и од него исчезнуваат сите мои надежи.Бучавото ми е телото од неговата дланка.Бучавото e во неговите очи, тој е во неговите очи,
а гласот на моето лице не е своевидна бучава на моето сетилно јас.Бучавото му е телото од мојата дланка единствено.Бучавото ми го виде светот и здивот од неговите солзави очи.Бучавото е во неговите раце.Бучавото е во неговите очи.Бучавото е во неговите очи задржало се во моите очи
и неговите порти се губат.Бучавото му е телото од мојата прегратка
и не му останува освен здивот на моето тело.Бучавото е во неговите очи

и неговите очи се разијуваат и од нив исчезнуваат сите рани, мисли и рикаат.Бучавото се уште е во неговите очи.Бучавото од моето сетилно ми е телото од неговата дланка
и не му останува ни трага од него како некој светол блесок во неговите очи.Бучавото е во моите очи
и низ кои тече неговата бучава
и тече неговата бучава.Бучавото е тело на мојата дланка.Тој е во неговите очи
и неговите крилја се губат како
и неговите очи се губат.Бучавото e телото од неговата дланка како невидливи ветришта
и моето тело се извишува и почнува да струи.Бучавото ми го виде здивот на своето тело и светот се разијуваат.Бучавото на светот се уште е во неговите очи
и со неговите
и ги повика моите
и ги раскина сите мои надежи и надежи, сите мисли и солзави течеа како
и не мигања.Бучавото ме огреа и за жал
и му се измени.Бучавото ми е телото од мојата дланка
и го исфрли убавиот и лесно бел свет од мојата дланка,
и кога се измени и исфрли од него светот се измени, тој исчезна.Бучавото ми е телото од мојата солзавце-рече божилотоно.Бучавото остана во моето здравје, не ми е оставено ни да лебдам, како што би се каснело за време на моето детство.Блесвото му го виде здивот на моето детство, како своевидна бучава со гласот на моето небо.Бучавото ми остана во мислите, како да се…Бучавото ми го виде здивот на моето детство.Бучавото ми го виде здивот на моето детство, како да не сум сам во тие очи.Бучавото ми се измени и за миг ми се измени.Бучавото ми остана во очите, не ми се измени ни со прелив на моето мира.Бучавото ми го донесе светот во своето срце.
поделбата ми е на моето.
Мислејќи дека во светот го виде светот во кој јасБучавото ми го донесе.Бучавото мое јас со сите сили се измени и изменив преку ноќ.
Пријателе, како светот да не ми е животот.
Мислејќи дека во светот го запознав светот во кој јасБучавото ми го донесе животот.Бучавото не е мојата поплава, тој ми донесе живот во кој ме донесе како да пораснав.
низедов со
иници и уште кога станав маж се откинав од својот сон.
Мислејќи декаБучавото ми е врв што се отвора, не се измени ни со прелив на моето дете.Бучавото ме измени низ еден прекрасен прекрасен свет исполнет со соништа,
низ сите надежи и надежи, без прелив на убавината што ми ги донесе животот и со прелив на убавината.Бучавото ми е детство.
низ моите зборови се запирнетиот свет на светот.Бучавото ми е мал цвет, светол лик,
и секогаш ми го дава светот во којв и уште ме задржа во животот.
Крвта ми е
Мислејќи декаБучавото ми го донесе животот.
низ сите надежи и надежи на светот ме засетуваат
што е она што ме дели,
и не се измени ни со прелив на моето детство.Одеднаш таа е мојата судбина, и како се чувствувам.Бучавото ми е детство,
мерено на своето детство.
Беше вистинско.
Пријјетоз
Само е се’Пукалото од моите живот ми остана како да ја слушнав твојата скриена.Бучавото ми донесе животот, низ сите нив да можам свет и во овој свет да отидам.Сончавото ми го донесе како еден мој твој што се извишува
низ


===== CHECKPOINT 018 EX # 001 K 50 P 0.9 =====

-На светот -Седам сам во мојата улица.Седам сам во моето езерце.Сонцето се раѓа. Земјата е мала.Од врвот на планината се спушта уште повисоко.
Низ годините до сега се минав како сонце.Седам сам во своето езерце. Сега,
Од врвот на планината стивнат гласот на телото на мојот иден синСедам сам во мојата улица.Ноќта се враќам сам во моето езерце.Списокот на моите радости од годините
што ги доживував.Од врвот на планината сум во својата темна бела пеперуга.
Ноќта доаѓа и се разведрува, со невидливи повици
за
одно да ја земам својата песна
и да стигнам пак дома.Мислејќи декаВчудовиден и бескрајно бескрајно патување.Излези дома, се сокрив сам во своето езерце.
Беше тоа
што ме преобличил и како што ми донесе име.Бурата ја слушнав како се извишува под телото на мојот иден син.
Беше тоа штоИзлези дома и се извишува и како е ред во моето езерце
и како и во светот.

Се чувствувам како да седам сам во своето езерце.
Седам сам во своето езерце и како да влезам во своето езерце.Светот е празен.Светот е празен, а мојата ноќ е подземна станица,
Сè е мирно.
Пријателе, во моето езерце лежи вистинско спокојство.И во тој миг се е мирно.
Ноќта се извишував.
Пријателе, време е.
Пријателе, време е. Сега знам како е. Те молам, те молам. Но ноќта е веќе сосема
Мислејќи дека си тука во своето езерце. Те молам, те молам, чекаш уште едно езерце.Отпатувам пак на ред во моето езерце –
и само ќе стигнам пак.
Крвта тече и тече. Сега е веќе касно,но ќе те повикам во своето езерце – да те повикам и да те љубам.
Сакај ме во твојата утроба.Пријателе, време е за средба.Само еден ден ќе те гушнам, те гушнам,
само гранката
ни
и ќе ја фрлам во водата.
Тишина
Не се измени ни со гласот на твојот иден син –
се откинав. Стварите се капат во езерото и низ водата на својот иден син
и не се измени ни со гласот наНоќ.И за животот во својот иден син.
Сам во својата судбина.
Лицето не се измени ни со гласот наНоќ, ни со гласот наНоќ.
Само еден ден може да се заврши во неговите води.
Само една година нема -попуштав. Сега ништо нема да се измени.
Лицето се исправило.
Станало од
и остана во својата прегратка.
Пријателе, знам дека ти си во своето езерце – да те гушмо.Се откина од својата прегратка, ја закопа својата робинка и остана во езерото.
Се откина од својата прегратка, се скри од својот иден син -надежта
и не се измени ни со гласот наТој што не се измени ни со гласот наНоќ,ништо не се измени ни со гласот наНоќ.
Беше тоа што го виде во мојата прегратка – детено.
И не се измени ни со гласот наА,Во еден миг со гласот наИ се скри,
никаде веќе не се измени ни со гласот наА
П -Во светот се измени.
Не се измени ни со гласот наВчудовиден и со гласот наИ не се измени ни со гласот наВојо, ни со гласот наСезен и со гласот наВојо.
А тој не се измени ни со гласот наИслејќи декаТој е твојот иден син.Денот е час когаСезен се откина од својата прегратка -допре со гласот наИакон.
Не се измени ни со гласот наКоњ.
И не се измени ни со гласот наГласот наБурата,Ги повикаСезен и се откина од својата прегратка во својата прегратка.
Ги повикаОд своето езерце и не се измени ни со гласот наПријателе, ни соСезен, ни со гласот наОдарот наНе-Ли.
Тусокотме на своето езерце – задржа во мојата прегратка.Денот наНе се измени ни со гласот наСезен,Не се измени ни со гласот ни со гласот наДр.До мене се откина од своето езерце,
ни со гласот наОдарот
со гласот наИ остана во своето езерце.


===== CHECKPOINT 018 EX # 002 K 50 P 0.9 =====

и ме измамува.Ноќта ме огрева посилно и ме понесе,
и го повикав сиот свет, одвај задржав време да ја смирувам ноќта.Од тешка болест ме фати мака.Од тешка болест ме исфрли во бунарот.Ме исфрли сам, ме исфрли сам, и ме фати да одам, да седам дома, да седам.Тогаш ме фати тежок удар.Во тоа време ме осуди:Седам дома, седам сам, спијам сам, ја земам својата мала леглата.Имам само вода, само леб и ништо друго.Имам сон: -Седам сам, во леглата и спијам сам.Ноќта ме фати страшен удар, штом ќе ме фати да лежам сам.Ги повикав двајцата пријатели и ме фати да седам сам, сам, осамен и неподвижен.Ме фати модриот удар и ме исфрли дома.Мислејќи дека ме фати да седам сам, ја здогледав леглата.Тогаш влезе во мене, веднаш сам, полека, полека, полека, полека, полека, но неусетно, почнаа да ме калемат сите маки, ме фати тешка болест и ми донесе црна леглата.Ме фати тешка болест и ме фати да седам сам.Мојата леглата ми ja исфрли.Таа леглата ме фати да влезам во бунарот и лежам сам.Тргнав сам, полека и неподвижно, но незадржливо.Седам сам, смирено и смирено, стоеше сам на масата.Спиеше сам, полека, полека, полека но несетено.Ме виде жолта пеперуга и леглата.Ме исфрли во бунарот сам, полека и несетено.Седам сам, сам и неподвижно седи сам.Беше сам, п